Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Oldebroek, 26 april 2012
Oldebroek denkt mee over alternatieve sportaccommodaties voor gebruikers Erica Terpstrahal

Gemeente Oldebroek gaat in gesprek met hoofdgebruikers van de Erica Terpstrahal in Wezep over alternatieve oplossingen voor sportaccommodaties. Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft besloten niet over te gaan tot aankoop van de Erica Terpstrahal. De vraagprijs vormt een te groot struikelblok in een periode waarin flink bezuinigd moet worden.

Gemeente betreurt vastlopen onderhandelingen
De gemeente Oldebroek betreurt het vastlopen van de onderhandelingen met de Hoenderloo Groep. Aankoop van de Erica Terpstrahal zou voorzien in de behoefte aan extra binnensportaccommodaties in de gemeente. In de afgelopen periode voerde de gemeente diverse gesprekken over de mogelijkheden tot aankoop van de Erica Terpstrahal. De totale investering zou neerkomen op ruim drie miljoen euro, inclusief een pakket van bijkomende kosten. Het college vindt een dergelijke investering op dit moment onverantwoord.

Alternatieve sportaccommodaties voor gebruikers
De gemeente probeert de hoofdgebruikers van de Erica Terpstrahal tijdelijk in andere hallen onder te brengen, nu de Hoenderloo Groep besloten heeft de sporthal te sluiten. Binnenkort gaan de gemeente en hoofdgebruikers om de tafel voor een gesprek over alternatieve oplossingen. Vanaf oktober 2010 maakten verschillende lokale sportclubs en het Agnieten College gebruik van de Erica Terpstrahal. Clubs hoefden dankzij de beschikbaarheid van de Erica Terpstrahal niet meer buiten de gemeente accommodaties te huren. De gemeente huurde het gebouw van de Hoenderloo Groep en verzorgde het beheer.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Streep door gebruik Erica Terpstrahal in Wezep
door Barry Wensink bron website Veluweland 22-04-2012

WEZEP - De gemeente Oldebroek ziet af van de koop/huur van de Erica Terpstrahal in Wezep. Dat is een forse tegenvaller voor tal van sportclubs die waarschijnlijk (weer) buiten de gemeente op zoek moeten naar een onderkomen. “Wij vinden dat het op dit moment niet past in onze financiele mogelijkheden. Voor grote investeringen en extra structurele lasten is nu geen ruimte”, aldus b en w in een schrijven aan de raad.

Het zag er zo mooi uit, pakweg anderhalf jaar geleden. Er was een tekort aan sportaccommodaties en door het vertrek van de Hoenderloo Groep kwam er een sporthal vrij. De gemeente ging in onderhandeling en de partijen kwamen tot een akkoord......lees verder op de website van Veluweland.
Sportief Wezep in het nauw
Bron website de Stentor door Pieter Steenbergen dinsdag 24 april 2012

WEZEP - Sportminnend Wezep verkeert in mineur, nu het college van B en W heeft besloten om de Erica Terpstrahal in Wezep niet over te kopen van eigenaar de Hoenderloogroep......lees verder op de website van de Stentor.
Wethouder treurt mee met sportclubs
Bron website website de Stentor door Sander Jonkman donderdag 10 mei 2012

OLDEBROEK - "De sluiting van de Erica Terpstra-hal in Wezep is een van de zuurste appels die ik hier in de eerste maand moet happen", verkondigt de kersverse wethouder Carlo van Dijk dinsdagavond, tijdens de commissievergadering. "De verenigingen kunnen de hal buitengewoon goed gebruiken, dat begrijp ik. Maar hoewel niet alles uit is te drukken in geld, is dat wel de maatstaf die wij hier hanteren en waar wij op worden afgerekend......lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Kamervragen over Erica Terpstrahal
bron website PvdA Oldebroek. 17 mei 2012

Afbeelding

De onderhandelingen over de aankoop van de Erica Terpstrahal in Wezep tussen Oldebroek en de Hoenderloo Groep zijn stukgelopen. De vraagprijs van ruim 2 miljoen euro is voor Oldebroek een flinke brug te ver, volgens B en W. De PvdA wil echter weten of jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep deze sporthal ooit via rijksgelden heeft gekregen. En of de Oldebroeker belastingbetaler nu voor dezelfde sporthal nog eens het volle pond mag betalen. PvdA Kamerlid Jeroen Dijsselbloem heeft daarom opheldering gevraagd in de Tweede Kamer......lees verder op de website van de PvdA.
Sportruimte gezocht in Wezep
Bron website Veluweland door Barry Wensink. 23-05-2012

WEZEP - Terwijl een aantal sportclubs en enkele scholen met hun handen in het haar zitten omdat er (te) weinig ruimte is om te sporten, zijn er kamervragen gesteld over sluiting van de Erica Terpstrahal. De PvdA wil weten of de Hoenderloo Groep de sporthal destijds via rijksgelden heeft gekregen. In dat geval zou de Oldebroeker belastingbetaler nu wellicht nog een keer voor het onderkomen moeten betalen. "We zijn terug bij af", meent Gerard Thomassen, voorzitter van Badminton'80.....lees verder op de website van de Veluweland.
kamervragen Dijsselbloem over Erica Terpstrahal
bron website PvdA Oldebroek 24 mei 2012

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vragen van het lid Dijsselbloem (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de Erica Terpstrahal in Wezep
Hieronder de kamervragen van lid Dijsselbloem zoals gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: klik hier
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Minister: uitstel antwoorden op vragen Erica Terpstrahal
bron website PvdA Oldebroek 2 juli 2012

Demissionair minister Schippers (VWS) heeft laten weten dat zij nog geen antwoorden kan geven op de Kamervragen over de Erica Terpstrahal. Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) stelde al in mei Kamervragen over de financiering en overdracht van deze sporthal op het Willem de Zwijgercomplex in Wezep Noord. Dijsselbloem vraagt zich af of de ET-hal aan de Hoenderloogroep geschonken is van belastinggeld. En of het de bedoeling is dat de Oldebroeker bevolking deze sporthal met zo’n 2 miljoen euro aan belastinggeld zou moeten terugkopen........lees verder op de website van de PvdA.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Antwoorden minister op vragen Erica Terpstrahal

Datum 13 augustus 2012 Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) over de sluiting van de Erica Terpstrahal in Wezep (2012Z10313).

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) over de sluiting van de Erica Terpstrahal in Wezep.
(2012Z10313)

Vraag 1
Herinnert u zich de Glen Mills School, onderdeel van de Hoenderloo-groep, die in 1999 in Wezep (gemeente Oldebroek) werd geopend? 1)

Antwoord 1
Ja

Vraag 2
Is het waar dat uw ambtsvoorganger, mevrouw Terpstra, financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor de Glen Mills op de locatie van de voormalige Willem de Zwijgerkazerne?

Antwoord 2
In 1998 heeft mijn ambtsvoorganger, mevrouw Terpstra, in een Algemeen Overleg toegezegd de Glen Mills School voor een periode van vier jaar te financieren, afhankelijk van de resultaten. Van 1999 tot en met 2002 heeft de Glen Mills School een subsidie ontvangen voor 50 plaatsen à raison van 70.000 gulden per plek. Het bedrag is later opgehoogd met huisvestingskosten en OVA kosten. Dit bedrag was een all-in bedrag. Ook heeft Glen Mills subsidie gekregen voor de voorbereidingskosten. De subsidie was gebaseerd op het Besluit tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening. Vanaf 1 januari 2003 is de projectsubsidie voor Glen Mills omgezet in een instellingssubsidie voor 50 plaatsen jeugdhulpverlening. In 2007 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening overgedragen aan de provincies met het bijbehorende budget. Vanaf dat moment werd Glen Mills niet meer rechtstreeks door VWS gefinancierd.

Vraag 3
Is het waar dat een moderne sportaccommodatie (gebouwd naar NOC*NSF-normen) onderdeel van deze investeringsbijdragen door het Rijk was?

Antwoord 3
De verstrekte subsidie was bedoeld voor 50 plaatsen jeugdhulpverlening inclusief huisvestingskosten. Deze huisvestingskosten betroffen de huur van de kazerne waar Glen Mills gevestigd was. Er was dus geen sprake van een investeringsbijdrage. VWS heeft geen bijdrage verstrekt voor de bouw van de sporthal.

Vraag 4
Waren de Rijksbijdragen uitsluitend afkomstig van het ministerie van VWS of ook van het ministerie van Justitie of andere ministeries?

Antwoord 4
Niet alleen het ministerie van VWS maar ook het ministerie van Justitie financierde plaatsen bij de Glen Mills School. Het ministerie van OCW verstrekte een bijdrage voor het onderwijs op de Glen Mills School.

Vraag 5
Onder welke voorwaarden werden de Rijksmiddelen beschikbaar gemaakt?

Antwoord 5
Bij de verstrekking van de projectsubsidie in 1999 zijn een aantal voorwaarden gesteld. Er moest een halfjaarlijks gesprek plaats vinden over de voortgang van het project Glen Mills. In de voortgangsrapportage moesten de behaalde resultaten worden vermeld, de personele bezetting en de kwaliteit van het personeel, het aanbod, de doorlooptijd en waar mogelijk de resultaten ten aanzien van de cliënten. Het ondernemingsplan dat in 1998 was opgesteld moest omgezet worden in een uitvoeringsplan met daarin alle gemaakte afspraken. Daarnaast moest de begroting van de Glen Mills School het onderscheid tussen de VWS subsidie en subsidie van Justitie duidelijk zichtbaar maken.

Vraag 6
Is het waar dat deze sportlocatie vervolgens uit dankbaarheid per ommegaande naar Erica Terpstra is vernoemd?

Antwoord 6
Ik ben niet op de hoogte van de beweegredenen die destijds zijn gehanteerd bij de naamgeving van de sporthal. Wel gebeurt het vaker dat sportaccommodaties worden vernoemd naar bekende (sport)personen.

Vraag 7
Wie is eigenaar van deze met publieke middelen gefinancierde Erica Terpstrahal in Wezep, nu Glenn Mills niet meer bestaat?

Antwoord 7
De ondergrond van de sporthal is eigendom van woningcorporatie DeltaWonen uit Zwolle. Eigenaar van de opstal van de Erica Terpstrahal is de Hoenderloo-Groep/Pluryn. Er is sprake van een erfpachtovereenkomst tot 1 januari 2033.

Vraag 8
Bent u bekend met het gegeven dat sinds 2010/2011 het lokale onderwijs (Agnieten College en de Johan Frisoschool) en enkele binnensportverenigingen de hal gebruiken voor verenigingsactiviteit, waarbij wordt gehuurd van de Hoenderloo-groep/Pluryn via gemeente Oldebroek?

Antwoord 8
Ik heb van de gemeente Oldebroek vernomen dat deze de Erica Terpstra-hal vanaf oktober 2010 heeft gehuurd van de Hoenderloo-Groep/Pluryn ten behoeve van het lokale onderwijs (Agnieten College) en enkele lokale sportverenigingen.

Vraag 9
Is het waar dat de Hoenderloo-groep (tijdens de nationale sportweek) de sportverenigingen op staande voet uit de hal heeft gezet als drukmiddel in de onderhandelingen met de gemeente over de verkoop van de hal?

Antwoord 9
Ik heb begrepen dat de gemeente en de Hoenderloo-Groep/Pluryn in gesprek waren over overname van de sporthal door de gemeente Oldebroek. Afgesproken was de huur van de sporthal te beëindigen indien geen overeenstemming zou worden bereikt over de overname. Na het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldebroek om af te zien van aankoop van de sporthal, heeft de Hoenderloo- groep/ Pluryn, conform eerder gemaakte afspraak, de huur van de hal beëindigd.

Vraag 10
Acht u het juist dat een sportaccommodatie die met publieke middelen is gebouwd nu opnieuw met publieke middelen moet worden overgenomen door de gemeente van de Hoenderloo-groep?

Vraag 11
Bent u bereid te bevorderen dat de Erica Terpstrahal wordt overgedragen aan de gemeente ten behoeve van het onderwijs en de sportverenigingen van Wezep?

Antwoord 10 en 11
De sporthal lijkt grotendeels uit private middelen te zijn gefinancierd en dus in eigendom van een private partij. Hier heb ik geen zeggenschap over. Ten overvloede wijs ik u erop dat het rijk geen sportaccommodatiebeleid voert, anders dan bij noodzakelijke aanpassingen van accommodaties in verband met topsportevenementenbeleid.

1) http://www.destentor.nl/regio/veluwenoo ... tclubs.ece

Ook telezen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl ... -3175.html
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Staatssecretaris antwoordt: ‘Hier heb ik geen zeggenschap over’
bron website PvdA Oldebroek

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft na vertraging alsnog antwoorden gegeven op de Kamervragen van Jeroen Dijsselbloem (PvdA) over de Erica Terpstrahal in Wezep. Een volwaardige sporthal die ongebruikt in Wezep Noord staat sinds eigenaar Hoenderloogroep (Pluryn) de gebruikende verenigingen van de een op de andere dag op straat zette. Dijsselbloem vroeg de staatssecretaris of zij zich wilde inzetten om de Erica Terpstrahal te laten overdragen aan de gemeente ten behoeve van onderwijs en sportverenigingen van Wezep. De reactie van de CDA staatssecretaris is teleurstellend......lees verder op de website van de PvdA Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Deuren Erica Terpstrahal per 1 september 2012 weer open

Bericht door Redactie Noord »

Persbericht gemeente Oldebroek, 29 augustus 2012
Deuren Erica Terpstrahal per 1 september 2012 weer open

WEZEP - Het college van B&W en Pluryn hebben een akkoord bereikt over de aankoop van de Erica Terpstrahal in Wezep. De sporthal is nu nog eigendom van De Hoenderloo Groep, tegenwoordig onderdeel van Pluryn, maar komt vanaf 1 september weer in beheer van de gemeente Oldebroek. Dit is positief voor de voormalige gebruikers, omdat zij dan niet meer hoeven uit te wijken naar andere accommodaties. De gemeenteraad neemt op 15 november een definitieve beslissing over de aankoop.


Sluiting in april veroorzaakte onrust
In april besloot het college om de hal niet aan te kopen. De vraagprijs was op dat moment €2,1 miljoen euro. Het college vond een dergelijke investering vanuit financieel oogpunt onverantwoord. Dit besluit was een tegenvaller voor de hoofdgebruikers. Zij moesten op zoek naar alternatieve locaties binnen en buiten de gemeente. Op initiatief van eigenaar Pluryn zijn in juni de gesprekken over de Erica Terpstrahal hervat. Net voor de zomervakantie heeft de gemeente een bod van €1,7 miljoen euro uitgebracht. Pluryn besloot medio augustus om het bod van de gemeente te accepteren.

Zowel de gemeente als Pluryn zijn blij met dit resultaat. Wethouder Van Dijk (Sport): "Aankoop van de hal is in de eerste plaats winst voor de sportclubs en scholen. Zij kunnen weer gewoon in onze eigen gemeente sporten. Het college heeft veel waardering voor het gezamenlijk optrekken en het geduld dat de clubs hebben opgebracht."

Ook voor de gemeente heeft de aankoop voordelen. Gebruik van de Erica Terpstrahal leidt tot een efficiëntere bezetting van de gemeentelijke sportaccommodaties. Wethouder Van Dijk: "De kerntakendiscussie en financiële tekorten dwingen ons als gemeente kritisch te kijken naar wat we wel en niet doen. De aankoop van de Erica Terpstrahal laat zien dat we daarbij wel onze ogen open willen houden voor win-winsituaties. Graag gebruiken we als college de komende twee jaar om samen met andere sportverenigingen meer optimalisatiemogelijkheden te verkennen."

Doorstart gebruik
Deze week ontvangt de gemeente de sleutels en wordt de hal gereed gemaakt voor gebruik. Sportclubs en scholen hebben hun aanvragen voor zaalhuur inmiddels ingediend. Het is de bedoeling dat op maandag 3 september de eerste sporters weer in de Erica Terpstrahal actief zijn.

Gemeenteraad neemt definitieve beslissing
Voor definitieve aankoop van de sporthal heeft het college goedkeuring nodig van de gemeenteraad. Het college bereidt een kredietvoorstel voor en stuurt dit naar de gemeenteraad voor behandeling op 15 november. Zo spoedig mogelijk daarna kan Pluryn de hal aan de gemeente overdragen. Tot die tijd huurt de gemeente de hal.

Ook gesprekken met DeltaWonen
Nu er een akkoord ligt over de Erica Terpstrahal, gaat het college opnieuw in gesprek met DeltaWonen over de overname van de grond en bijbehorende opstallen. Uitgangspunt van het college is nog steeds om deze onderdelen in eigendom te verkrijgen om tot een verdere optimalisatie van de sportmogelijkheden en gebruik van gemeentelijke accommodaties te komen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie Noord »

Ingezonden door de ChristenUnie
Aankoop Erica Terpstrahal van strategisch belang

Met de aankoop van de Erica Terpstrahal heeft het college een belangrijke stap gezet. Zoals het college zelf ook aangeeft heeft deze aankoop vele voordelen. Natuurlijk op de korte termijn voor de sportbeoefenaren en hun organisaties. Maar ook in de wijze waarop het college voor de langere termijn koerst naar nieuwe verhoudingen en een toekomstbestendige visie en gezonde samenwerking tussen de organisaties en de overheid. Het feit dat de keuze steunt op nauw overleg met deze organisaties is een bemoedigend signaal dat overleg en dialoog tot goede samenwerking kunnen leiden. Dat is ook van strategisch belang wanneer in de toekomst, mede via de kerntakendiscussie, nog verdere visieontwikkeling moet volgen op wat nodig en mogelijk is, en wie daarbij een rol kunnen spelen.

Aldus de fractie van de ChristenUnie. De fractie stelt dat het afzien van de koop in april door het college een goede tactische beslissing blijkt te zijn. Uiteraard moet de Raad nog besluiten over een kredietvoorstel van het college. Maar de uitgangspositie voor overheid en verenigingen is aanzienlijk versterkt. De fractie sluit zich graag aan bij de waardering die het college uitspreekt voor het samen optrekken en het geduld van de clubs. De uitdaging is nu om na deze stap tot verdere visieontwikkeling te komen over behoeften, mogelijkheden en accommodaties. Daarbij speelt wat de fractie betreft het multifunctioneel gebruik en afstemming tussen gebruikers een belangrijke rol. Dit zijn majeure thema’s in de lopende bezinning op de kerntaken van de overheid onder de noemer “Meer samenleving, minder overheid’.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Redactie »

Oponthoud kazerne frustreerde 'sporthal'
Bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen maandag 03 september 2012

WEZEP - De impasse rond de Erica Terpstrahal hing nauw samen met de moeizame en mislukte verkoop van de Willem de Zwijger kazerne. Dit zegt Ronald van Helvoort, manager vastgoed en ict bij Pluryn, de vorige eigenaar van de hal die vorige week alsnog door de gemeente Oldebroek is aangekocht. Volgens Van Helvoort was de stagnatie mede te wijten aan de wethouderswisselingen en het feit dat er inclusief......lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Akkoord overname gronden bij Erica Terpstrahal

Bericht door Redactie Noord »

Persbericht gemeente Oldebroek
Akkoord overname gronden bij Erica Terpstrahal

Na de aankoop van de Erica Terpstrahal heeft het college van B&W nu ook een akkoord over de overname van de gronden inclusief het sportveld. Eigenaar deltaWonen draagt het sportveld gratis over als maatschappelijk gebaar aan de lokale samenleving. De Erica Terpstrahal en het sportveld bieden straks vele mogelijkheden voor optimalisatie van het multifunctioneel gebruik van deze locatie. De gemeenteraad neemt op 15 november 2012 een besluit over het beschikbaar stellen van een investeringskrediet.

Multifunctioneel sportveld

Het is de bedoeling dat het sportveld straks een belangrijke maatschappelijke functie krijgt. Het college wil bovendien het veld een kwaliteitsimpuls geven door kunstgras aan te leggen. Zowel de scholen, de wijk als de lokale verenigingen kunnen van dit veld gebruik maken. Dat betekent dat het Agnieten College en brede school De Uilenhorst daar hun buitengymlessen houden. De combinatiefunctionarissen krijgen extra mogelijkheden om de buurt meer te laten bewegen. Het kunstgrasveld biedt daarnaast voor de lokale (sport)verenigingen extra gebruiksmogelijkheden. Met de combinatie Erica Terpstrahal en het kunstgrasveld is het college in staat om het multifunctioneel gebruik van de locatie te optimaliseren. In samenwerking met korfbalvereniging Rood Wit wil het college onderzoeken of een verhuizing naar de locatie ET-hal haalbaar is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De gemeente en DeltaWonen zijn erg blij met het resultaat. Wethouder Van Dijk (Sport): "Dit zijn mooie maanden voor de sport. Dankzij de bereidheid van deltaWonen en Pluryn om vanuit maatschappelijk oogpunt naar de Erica Terpstrahal te kijken, kunnen we nu een enorme kwaliteitssprong maken. Ik heb er veel waardering voor dat beide organisaties op deze manier praktische invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de eerste plaats profiteren de sportverenigingen en de scholen daarvan. In de tweede plaats realiseert de gemeente een besparing van meer dan 1 miljoen euro ten opzichte van de eerdere vraagprijzen."

Gemeenteraad neemt definitieve beslissing
Eind september heeft het college voor deze overname een bod uitgebracht aan deltaWonen van € 601.800,-.

Voor definitieve aankoop van de Erica Terpstrahal van Pluryn in combinatie met de overgenomen eigendommen van deltaWonen heeft het college goedkeuring nodig van de gemeenteraad. Zo spoedig mogelijk daarna draagt deltaWonen de gronden en opstallen over aan de gemeente. Voor de officiële overdracht wordt binnenkort in samenwerking met Pluryn en deltaWonen een sportief openingsprogramma opgesteld.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 428
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door mrotman »

Onduidelijk persbericht?

In de eerste alinea:
Eigenaar deltaWonen draagt het sportveld gratis over als maatschappelijk gebaar aan de lokale samenleving
De vierde alinea:
Gemeenteraad neemt definitieve beslissing
Eind september heeft het college voor deze overname een bod uitgebracht aan deltaWonen van € 601.800,-.
Moet ik hier uit begrijpen dat het sportveld gratis is, en de ondergrond van de sporthal voor € 601.800,- aangekocht kan worden?

Dan worden de totale investeringen in dit complex:
Erica Terpstra hal ------------------------- 1.7 miljoen
Grond waar hal op staat ------------------ 0.6 miljoen
Sportveld achter hal ---------------------- 0.0 miljoen
Kunstgras en noodzakelijk aanpassingen ---- 0,6 miljoen ????

Naar mijn persoonlijke mening en inschatting zal de totale investering door de gemeente richting € 3.000.000,- gaan belopen.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 428
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door mrotman »

Even zoeken op website van de gemeente schept meer duidelijkheid

Klik hier om het gehele voorstel te lezen.
Te nemen besluit
Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.312.000,- voor de aankoop van de Erica Terpstrahal (hierna: ET-hal) inclusief bijbehorende gronden, opstallen en sportveld, en € 817.000,- voor de noodzakelijke aanpassingen om het multifunctioneel gebruik van deze locatie te optimaliseren.
.......
Uitgangspunt bij de aankoop van de ET-hal is het optimaliseren van het multifunctioneel gebruik van de locatie, in combinatie met het afstoten van drie gymzalen. Concreet betekent dat naast de aankoop van de sporthal en de gronden het aanpassen van de hal (inrichting, voorzieningen, installaties), de infrastructuur en het ombouwen van het sportveld naar kunstgras.
...............
Financiële gevolgen in het kort
Naast de aankoopkosten zijn de kosten berekend voor het aanpassen van de hal, de infrastructuur en het kunstgrasveld. De totale investering bedraagt € 3,13 mln. Daarnaast zijn onderhoud en instandhouding van de sporthal en het sportveld en de sloopkosten van de drie gymzalen doorgerekend in het beheerplan welzijnsgebouwen. Voor de dekking van de aankoop en de eenmalige investeringen willen wij een beroep doen op de Nuon-gelden.
.........
5. Overwegingen
Uitgangspunten voor realisering van dit project zijn de volgende eenmalige investeringen:
a. aankoop hal en gronden (kosten € 2.310.000);
b. aanpassen hal en infrastructuur (kosten € 417.000);
c. ombouw sportveld naar kunstgras (kosten € 400.000);
d. sloop 3 gymzalen (kosten € 105.000).
..........................
Voor de gemeentebegroting levert deze constructie in combinatie met het afstoten van drie gymzalen een structureel voordeel op van € 1.450,-. Daarbij is al rekening gehouden met een extra inkomst uit de verhuur van het kunstgrasveld. Bij een eventueel akkoord over verplaatsing van Rood Wit kunnen ook de extra aanpassingen aan de ET-hal budgetneutraal worden uitgevoerd..............

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatie Terpstrahal.

Bericht door Barry »

Waarom kunnen ze de nuon gelden niet gebruiken voor het beperken van de gemeentebelasting de komende jaren? daar hebben we tenminste wat aan.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9497
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Column Klein: Erica Terpstrahal
Bron website Huis aan Huis 22 oktober

OLDEBROEK - Oud-wethouder Jan Klein beschouwt de Oldebroeker politiek op deze website. Vandaag zijn dertiende column van dit jaar:

Het college van b&w heeft besloten de raad voor te stellen om de Erica Terpstra sporthal aan te kopen. Daar is een aardig bedragje mee gemoeid. Al met al moet de gemeente zo’n drie miljoen euri op tafel leggen. Geen kattepis. Maar bedacht moet worden dat de vraagprijs voor het complex aanvankelijk nog veel hoger lag. Dus het had nog meer in de papieren kunnen lopen.

Spaarbankboekje
De gemeente kan het bedrag van 3 miljoen gemakkelijk betalen. Als gevolg van de verkoop van de Nuon-aandelen heeft de gemeente een aardig kapitaaltje op de bank staan. Daar is al wel wat van opgenomen maar ik schat dat er nog wel zo’n 15 miljoen over is. Het enige bezwaar is, dat de rente-inkomst daalt. En omdat rente-inkomsten in het huishoudpotje worden gestopt, betekent dat, dat er jaarlijks minder uitgegeven kan worden v.w.b. de lopende uitgaven.

Bezwaar?
Voor burgers en bedrijven is het normaal, ja zelfs zeer gewenst, dat er wordt gespaard. Dat geldt niet voor de overheid, tenzij het gaat om z.g. bestemmingsreserves en risico-dekkingen. Het rijk heeft al helemaal geen banksaldo. Provincies en gemeenten als regel wel. Waarom dat zo is, vergt de nodige uitleg, wat voor deze column niet zo geschikt is. De achtergrond is, dat het geld van de overheid via belastingen en heffingen bij de burgers wordt weggehaald. Dat geld moet besteed worden aan uitgaven die in het algemeen belang nodig zijn. Het is niet bedoeld om op de bank te zetten. Dat kunnen burgers en bedrijven beter zelf doen. Doet de gemeente een investering, waarin nog niet voorzien was, dat wordt het van de bank geleend. Het is dus helemaal niet erg, dat de gemeente het banksaldo aanspreekt. Je zou zelfs kunnen redeneren, dat het gehele Nuon-saldo moet worden teruggeven aan de burgers.

Goede zaak
............lees verder op de website van de Huis aan Huis
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Pietje Politiek
Berichten: 29
Lid geworden op: za sep 26, 2009 21:51

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Pietje Politiek »

Jan Klein verraad zijn politieke kleur, laat zijn kleur zien dat hij uit het gemakkelijk geld uitgevende rode nest van de PvdA komt.
Met de onderbouwing die Klein in dit artikel doet kun je elke uitgave van de gemeente rechtvaardigingen en scheep je de burger in de toekomst op met hoge lasten en verpauperde voorzieningen.

Als de gehele politiek er zo over denkt dan Klein is er maar één zinnige regel in zijn column:

“Je zou zelfs kunnen redeneren, dat het gehele Nuon-saldo moet worden teruggeven aan de burgers.”

Plaats reactie