Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Barry »

Ik vraag me af waarom het zo duur moet zijn. De verkoper zit met een gigantisch incourant pand wat voor een ander dan de gemeente alleen maar waarde heeft als bouwgrond. Afzonderlijke verkoop is door de ligging m.i. lastig, verbouw naar een andere bestemming is m.i. ook zeer kostbaar.

Waarom moet de gemeente dan zoveel betalen voor een stuk bouwgrond?

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 430
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door mrotman »

Barry, met de prijs ben ik het met je eens. Zo komt de totale investering in de buurt van een totaal nieuwe sporthal.
http://www.rtvassen.com/nieuws/assen/36 ... e-sporthal

Toch vind ik het jammer dat er niet tot aankoop van hal en grond overgegaan is.
Aan de verkopende partijen heb je toch een verwachting verwekt. De communucatie tussen raad (of presidium) is kennelijk niet optimaal geweest en college had zich niet verzekerd van voldoende steun in de raad.

College heeft naar mijn mening een deukje opgelopen als betrouwbare handelspartner.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

SGP: Aankoop Erica Terpsta Hal: 17 november 2012
Bron website SGP datum: 21-11-2012

In de raadsvergadering van 15 november 2012 is het niet gekomen om tot besluitvorming over te gaan. Een aantal zaken willen we hierbij noemen hoe dat is gekomen.

Aan het begin van de behandeling stelde dat de heer J. van der Weerd ( CDA) dat hij vond dat de heer G. van den Brink (ChristenUnie) niet deel kon nemen aan de beraadslagingen omdat hij voorzitter wordt van WHC en daardoor belangenverstrengeling bestaat met de aankoop van de Erica Terpstra Hal, bijvoorbeeld dat WHC in de toekomst mogelijk gebruik zal gaan maken van het kunstgrasveld. Onze fractievoorzitter van Duijn heeft het aan de CU fractie en de heer van den Brink overgelaten hoe zij hiermee om willen. Toch willen we er wel iets van zeggen.

Wij vinden het voor de heer van den Brink pijnlijk dat hij op deze geheel onverwachtse wijze hiermee is geconfronteerd in de vergadering. Met iemands integriteit moet zeer zorgvuldig mee worden omgegaan. Het had heel wat netter en veel minder pijnlijk geweest, indien de heer van der Weerd allereerst gevraagd had aan de heer van den Brink of er lijnen liggen tussen WHC en de ET hal. Dan had de heer van den Brink daarop een toelichting kunnen geven. Maar het CDA voelt zich kennelijk prettig bij het wegsturen van personen. Eerst hun eigen wethouder. Daarna vindt er afscheid plaats van het college. En nu een raadslid buitenspel gezet. Een betreurenswaardige handelswijze die wij niet kennen van het CDA, zoals zij jarenlang hebben gefunctioneerd in Oldebroek. We hebben respect voor de heer van den Brink dan hij desondanks toch gemeend heeft om niet deel te nemen aan de beraadslagingen.

Dan de ABO. Voorafgaande aan de raad liepen zij al vertwijfeld rond te bazuinen. Waarover gaan we nu een besluit nemen? De heer H.A.M.H. Verberk zal het allemaal wel eventjes netjes vertellen in de raad. “Voorzitter, de totale kosten van € 3.55 miljoen.” Helaas moest hij hierop gecorrigeerd worden, omdat dit het bedrag is van april 2012. Huidige voorstel is € 3.129 miljoen. Het wordt dan door de heer H.A.M.H. Verberk lacherig afgedaan als: “ik heb mijn bijdrage al 4 keer herschreven wat te wijten is aan het onduidelijke en verschillende voorstellen en het college. Van zijn kant was het alleen maar een type fout”. Wijzen naar een ander en deze negatief neerzetten, daar voelen de ABO mensen zich kennelijk goed bij.

Waarom is het niet tot besluitvorming gekomen?. Om de Erica Terpstra Hal te kunnen financieren en jaarlijks een sluitende exploitatie te krijgen, is de sluiting van 3 gymlokalen noodzakelijk. Op dit moment is het college in gesprek met de scholen over de sluiting hiervan en mogelijke tegemoetkomingen aan de bezwaren van de scholen. Helaas, door een fout van het college is dit niet gebeurd voor de besluitvorming in de raad. Dan had er een stuk onzekerheid niet aanwezig geweest.

ABO had een amendement aangekondigd om alleen de hal te komen en later pas een besluit te nemen over de aankoop van de grond met opstallen, de verbouwingen en het kunstgras.
Dit kan echter niet omdat een voorwaarde van de koop is, dat de raad in november een besluit zal nemen over de aankoop van de hal en de grond met opstallen. Het college heeft, om uit de impasse te komen, voorgesteld om wel een besluit te nemen over de aankoop van de hal en de grond en te zijner tijd met een voorstel te komen over de verbouwing, het kunstgras en de 3 gymzalen. Hiermee wilden de PvdA, ABO en VVD niet instemmen. Aangezien de heer van den Brink niet deelnam, kon er naar inschatting van het college niet tot besluitvorming overgegaan worden omdat er voor zowel het voorstel van het college als de motie van ABO geen meerderheid is en heeft het college het voorstel ingetrokken zonder dat het in stemming is gebracht.

Als SGP zijn wij van mening dat deze handelswijze van de raad de samenleving van Oldebroek niet is gediend en dit betreuren we zeer. Het is maar de vraag hoe de huidige eigenaren van de Erica Terpstra om zullen gaan met de ontstane situatie.

Aad Cornet.
Raadslid SGP Oldebroek
Kijk ook eens op: http://www.oldebroek.sgp.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 7 december 2012
College en scholen wandelen naar sporthallen

Het college heeft gisteren en vandaag samen met de basisscholen in Wezep en Hattemerbroek de route gelopen naar de Erica Terpstrahal en de Kamphal. Aanleiding hiervoor was het plan van het college om drie gymzalen te sluiten na aankoop van de Erica Terpstrahal. Sluiting zorgde voor veel protest van scholen en ouders. Met de wandeling en de toelichting van de scholen wil het college beter inzicht krijgen in de gevolgen van een eventuele sluiting van de gymzalen. Het college gebruikt die informatie om de gemeenteraad in januari 2013 een nieuw voorstel aan te bieden.

Scholen niet geïnformeerd over sluiting
In de raadsvergadering van 15 november 2012 stond de aankoop van de Erica Terpstrahal op de agenda. Sluiting van een aantal gymzalen was onderdeel van dit aankoopvoorstel. Over dit plan heeft de gemeente niet vooraf met de scholen overlegd. Daarvoor heeft het college excuses aangeboden en de scholen bezocht voor een toelichting op het plan. Na de raadsbehandeling besloot het college om het voorstel terug te nemen en eerst in gesprek te gaan met de scholen over de looproutes, de afstanden en de verkeerssituaties.

Waardering
De bezwaren van scholen en ouders gaan vooral over de grotere afstand naar de sporthallen, de extra lestijd die dat kost en de gevaarlijke looproutes. Om dat te ervaren heeft het college gisteren en vandaag die routes met de scholen gelopen. De directies hadden waardering voor deze actie van de gemeente. Zij kregen volop de gelegenheid om de knelpunten en alternatieven met de aanwezige wethouders te bespreken. De gemeente vond het erg positief dat de scholen en de kinderen hun medewerking wilden verlenen.

Vervolg
De afspraak werd gemaakt dat het college gaat nadenken over de opgedane ervaringen, de toelichting van de scholen en de besproken alternatieven. Op korte termijn vindt dan weer een overleg met de scholen plaats. Daarna sturen burgemeester en wethouders een nieuw voorstel naar de gemeenteraad.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Huur Erica Terpstra Hal 16.500 euro per maand
Bron tekst www.destentor.nl
......"De gemeente heeft tot 1 april financiële dekking om de huur te betalen. Voor de periode van april tot 1 juli moet er andere dekking worden gezocht voor het huurbedrag van circa 50.000 euro. Dit wordt nog voorgelegd aan de raad", aldus een woordvoerder.

Lees het gehele artikel op http://www.destentor.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Halve ton huur sporthal Wezep geen probleem
Bron www.destentor.nl 03 april 2013

OLDEBROEK - Het verlengen van de huur van de Erica Terpstrahal in Wezep is voor de raad (18 april 2013) een hamerstuk. De raadscommissie Middelen hield het dinsdagavond beknopt en gaat akkoord met de greep van 50.000 euro uit de renteopbrengsten van de vrij besteedbare reserves.
.................
VVD en PvdA wilden hier het fijne van weten, maar wethouder Carlo van Dijk stelde gerust. "De overeengekomen huurprijs bedraagt de helft van de afschrijvingskosten voor Pluryn, daarom wordt gesproken van een schadeclaim. Het zijn echter goede gesprekken."
Lees het artikel helemaal op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

CDA: Graag aankoop Erica Terpstrahal maar niet tegen elke prijs

Op de lijst van B-onderwerpen van de raadsvergadering van afgelopen donderdag was de ‘Stand van zaken Erica Terpstrahal’ opgenomen. Uit de informatie blijkt dat een maandelijkse huur moet worden betaald van 15.000 euro voor de Erica Terpstrahal. Dit is een dusdanig hoge huur dat als de huur wordt doorgerekend er ook (en misschien goedkoper) nieuw kan worden gebouwd op een andere locatie.


Het CDA heeft daarom samen met de VVD een motie ingediend en het college verzocht om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om zelf een goedkope hal te bouwen. Bijvoorbeeld op de locatie tussen het zwembad en de Kamphal is een onbenutte ruimte met een sportbestemming maar ook in Wezep noord is er nog bouwgrond.

Het CDA is van mening dat door de mogelijkheid te onderzoeken om zelf te bouwen een betere onderhandelingspositie wordt bereikt ten opzichte van de eigenaar van de Erica Terpstrahal. Bovendien kan als de onderhandelingen stuk lopen een alternatief worden geboden. Zowel ABO, CDA als VVD konden instemmen met de motie. Het college kon inhoudelijk de motie omarmen en heeft toegezegd dat ze in scenario´s zal doorrekenen of nieuwbouw een goedkoper alternatief is. Verrassend was dat CU, SGP en PvdA tegen de motie stemden terwijl het college al had aangegeven grotendeels gevolg te willen geven aan de motie.

Arjan Dickhof van het CDA stelt: “De gevraagde huurprijzen voor de Erica Terpstrahal zijn ontzettend hoog. Als nieuwbouw goedkoper is dan huren, dan zal het college serieus naar deze mogelijkheid moeten kijken. Het is goed dat het college nu alternatieven meeneemt in de voorstellen. De aankoop van de Erica Terpstrahal staat hoog op ons verlanglijstje maar niet tegen elke prijs”
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 23 april 2013
Aankoop Erica Terpstrahal toch niet haalbaar

Het college ziet af van aankoop van de Erica Terpstrahal. Met de inzet op een nieuwe brandweerkazerne blijft er te weinig geld over om de sporthal aan te kopen en te onderhouden.


College ziet af van aankoop Erica Terpstrahal
De aankoop van de Erica Terpstrahal en de geplande investering in de brandweerkazerne zijn niet beide mogelijk. De geplande investering voor de brandweer is nodig om te voldoen aan wettelijke eisen en aan de wens van de raad. Met gevolg dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor de aankoop en exploitatie van de Erica Terpstrahal.
Wethouder Van Dijk: "Dit is teleurstellend nieuws voor alle betrokken partijen. Onze vrij besteedbare reserve is echter onvoldoende voor investeringen in zowel de brandweer als de Erica Terpstrahal. We gaan samen met de gebruikers op zoek naar een duurzaam en financieel haalbaar alternatief."

Erica Terpstrahal tot 1 juli 2013 in gebruik
Sinds oktober 2010 maken lokale scholen en sportverenigingen gebruik van de Erica Terpstrahal. De gemeente huurt de hal tot 1 juli 2013. Vanaf augustus 2013 zijn voor de sportverenigingen en scholen alleen de Kamphal en de gymzalen beschikbaar. Voor een aantal gebruikers zijn de gevolgen pijnlijk. Zij moeten uitwijken naar een verder gelegen accommodatie in Wezep of buiten de gemeente. Wethouder Van Dijk: "Dit besluit treft vooral de binnensportverenigingen. Voor de meeste scholen verandert er nu niets, want de geplande sluiting van de gymzalen is voorlopig van de baan. Het college zit echter niet bij de pakken neer en gaat samen met de hoofdgebruikers op zoek naar een oplossing."

Met gebruikers zoeken naar een oplossing voor de toekomst
Het college informeerde gebruikers in maart 2013 per brief over de stand van zaken rond de aankoop van de Erica Terpstrahal. In die brief gaf het college al aan, dat door diverse noodzakelijke investeringen in en voor de samenleving aankoop van de sporthal onzeker was. Op 23 april 2013 informeerde wethouder Van Dijk de gebruikers in een bijeenkomst over het collegebesluit om de Erica Terpstrahal niet aan te kopen. Het college wil vóór 1 januari 2014 samen met de gebruikers een aantal alternatieven uitwerken die kunnen voldoen aan de vraag voor extra binnensportaccommodatie binnen gemeente Oldebroek. "Vanuit het oogpunt van Oldebroek voor Mekaar hebben de sportverenigingen wat het college betreft een nadrukkelijke rol in dat proces", aldus wethouder Van Dijk.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

PvdA: “Wel 1 miljoen voor kunstgras, geen ET-hal”

Er is geen geld voor én de aanschaf van de Erica Terpstra-hal én de verplaatsing van de brandweerkazerne in Wezep én de aanleg van drie kunstgrasvelden. Het kan niet allemaal tegelijk. Deze boodschap gaven we in januari van dit jaar mee aan het college en andere fracties in de raad. De PvdA vond toen alleen in de VVD een medestander. De andere fracties vonden het verantwoord om 1 miljoen uit te geven aan kunstgrasvelden voor drie verenigingen. Zonder precies te weten wat de gevolgen voor de brandweerkazerne en de ET-hal zouden zijn.


Twee maand later onderstreept het ChristenUnie/SGP-college de PvdA-visie: “Met de inzet op een nieuwe brandweerkazerne blijft er te weinig geld over om de sporthal aan te kopen en te onderhouden”. De PvdA was al perplex en flink bezorgd over de houding van de coalitie tegenover alle wensenlijstjes die op tafel lagen. En het feit dat in nog geen jaar tijd 8 miljoen euro aan vrij besteedbare reserves als sneeuw voor de zon verdween. Maar deze beslissing onderstreept helemaal dat alle uitdagingen en wensen eerlijk naast elkaar gehouden hadden moeten worden. In een open overleg met alle betrokken partijen.

Want de gedupeerden zijn nu de verschillende gebruikers van de ET-hal: het Agnieten College, de diverse binnensportverenigingen en de VLS-band. Zij kunnen niet meer terecht in een hal in onze gemeente en ze moeten uitwijken naar andere sportaccommodaties. Blijkbaar tellen de wensen en behoeftes van deze verenigingen minder zwaar dan die van drie voetbalverenigingen.

De PvdA is hierover diep teleurgesteld. “Meer Samenleving, Andere Overheid” en “Oldebroek voor Mekaar”. Zinnen die weinig positiefs zeggen als ze tegengesproken worden door dit soort bestuurlijke daden.

PvdA video interview Kunstgras: http://youtu.be/c0JPGCfbxuw
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Jan B. Kaiser »

Natuurlijk is een sporthal in Oldebroek te realiseren (kosten voor een nieuwe hal circa 2 miljoen Euro). Zowel voor de brandweerkazerne als de sporthal kan de gemeente een hypohteek afsluiten, die gedeeltelijk afgelost kan worden met het miljoen Euro dat over circa 8 jaar vrijkomt, als de bij het restauratiefonds afgesloten lening voor de aankoop en verbouwing van de wijnherberg annex zorgboerderij vrijvalt. De lening is gegarandeerd. Waar een wil is, is een weg.

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

CU: Integrale afweging rond ET-hal alsnog gewenst
Bron website CU Oldebroek vrijdag 26 april 2013 09:29

Het college besloot op 23 april 2013 niet tot aankoop van de ET-hal over te gaan. Die afweging van het college is op zichzelf genomen te begrijpen. Maar hoewel het tot de bevoegdheid van het college behoort een dergelijke beslissing te nemen is het verrassend dat in dit langer lopend en gevoelige dossier nu eenzijdig dit besluit wordt genomen zonder de raad vooraf te consulteren.

Aldus de fractie van de ChristenUnie. Ze voelt zich hangende de lopende discussie overvallen door dit besluit en stelt vragen. Niet de keuze en voorkeur van het college voor het realiseren van de verplaatsing van de Brandweerkazerne boven de aankoop van de hal verbaast de fractie. Wel het feit dat de integrale afweging, zeer recent in commissie en raad bepleit, kennelijk niet meer plaatsvindt in de raad, c.q. de raad niet meer is betrokken. Daarmee wordt een niet onbelangrijke variant binnen de door de raad te maken afweging weggenomen. Daarom vraagt de fractie wat voor het college de reden is geweest om de raad over deze beslissing niet vooraf te consulteren. Ook wordt gevraagd of het college alsnog mogelijkheden ziet om een integrale afweging te maken tussen enerzijds de verschillende urgente dossiers als sportvoorzieningen, noodzakelijke verhuizing brandweerkazerne c.a. en anderzijds het daarmee gemoeide budget. En zo ja, hoe het college zich die afweging door de raad voorstelt

Gekoppelde documenten
..........
Wezep, 26 april 2013
Betreft: Afzien aankoop ET-hal
Schriftelijke vragen ex artikel 4:7 van het Reglement van Orde

Geacht college,

Op 23 april 2013 hebt u besloten niet tot aankoop van de ET-hal over te gaan. U hebt dat besluit inmiddels met betrokken gebruikers en belanghebbenden gecommuniceerd, en er in een persbericht ook ruchtbaarheid aan gegeven. Wij kunnen uw afwegingen zeker begrijpen. Ook onderkennen wij dat het tot uw bevoegdheid behoort een dergelijk besluit te nemen.

Niettemin zijn wij verrast over het feit dat u in dit langlopende en gevoelige dossier, hangende een nog niet afgeronde discussie met de raad, nu eenzijdig dit besluit hebt genomen. U overvalt ons daarmee. Nogmaals: niet uw keuze en voorkeur voor het realiseren van de verplaatsing van de Brandweerkazerne boven de aankoop van de hal verbaast ons. Echter wel het feit dat de integrale afweging, zeer recent in commissie en raad bepleit, kennelijk niet meer plaatsvindt in de raad, c.q. de raad niet meer is betrokken. Dat begrijpen wij niet goed.

In deze situatie leggen wij u de volgende vragen voor.
1. Wat is voor u de reden geweest om de raad over uw – reeds gepubliceerde - beslissing niet meer (vooraf) te consulteren?
2. Acht u het wenselijk dat de raad alsnog een integrale afweging maakt tussen enerzijds urgenties en wensen (alle varianten en eventuele alternatieven inbegrepen en de aspecten die u noemt in uw college-informatie 125021 en bijlage), en anderzijds het daarmee gemoeide budget?
3. Als vraag 2 met ‘ja’ wordt beantwoord: hoe stelt u zich die afweging door de raad alsnog voor?

...............
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door huub verberk »

ABO, CDA, VVD: EXTRA RAADSVERGADERING GEMEENTERAAD

Dinsdagavond werden alle politieke partijen verrast door het bericht van het college dat de ET hal niet wordt aangekocht. Dit terwijl in de raadsvergadering die enkele dagen daarvoor werd gehouden nog uitgebreid was gesproken over de aankoop. De wethouder zag een ingediende motie zelfs als steun in de rug voor de onderhandelingen. CDA, VVD en ABO vinden dat de raad en de bevolking niet serieus wordt genomen en verzoeken nu om een extra raadsvergadering te houden.
De aankoop van deze hal heeft een lange geschiedenis. Een jaar geleden liepen de onderhandeling over de aankoop vast maar in september bleek plotseling dat men toch overeenstemming had bereikt. In november zou de raad hierover beslissen. Toen bleek dat het college onvoldoende gesproken had met de scholen over de sluiting van de drie kleine gymzalen. Een hectische raadsvergadering was het gevolg en uiteindelijk werd het voorstel van het college teruggetrokken. De hal werd daarna gehuurd voor 15.000€ per maand. Vorige week is de raad weer akkoord gegaan met een verlenging van de huur tot begin juli. In deze raadsvergadering werd uitgebreid gesproken over de mogelijkheden van aankoop. De wethouder gaf aan dat een ingediende motie als steun in de rug werd ervaren voor de onderhandelingen.
Enkele dagen later krijgt de raad plotseling te horen dat de aankoop niet doorgaat omdat het geld op zou zijn. Het college neemt deze beslissing zonder overleg met de raad. De gemeenteraad wordt niet serieus genomen en wordt niet betrokken bij deze beslissing. Door dit pas na de raadsvergadering van vorige week bekend te maken, kan de raad hierover pas 30 mei met het college spreken. Mosterd na de maaltijd
Daarom heeft ABO, CDA en VVD besloten een ongebruikelijk verzoek in te dienen. We willen op korte termijn een extra raadsvergadering bijeen roepen. De raad kan dan spreken over deze beslissing van het college. We kunnen dan ook praten waarom de raad hierin niet is betrokken en niet is geïnformeerd op het moment dat werd gesproken over de aankoop.
De raad heeft dan een mogelijkheid om een integrale afweging te maken tussen sportvoorzieningen, andere bestedingen en de noodzakelijke verhuizing brandweerkazerne. Een snelle beslissing is noodzakelijk omdat het huurcontract eind juni eindigt.
We hopen dat het verzoek voor deze extra raadsvergadering ook door de andere partijen en het college ondersteund wordt.
Namens VVD, CDA en ABO
Huub Verberk
Laatst gewijzigd door Redactie op vr apr 26, 2013 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: opmaak titel gewijzigd

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Jan B. Kaiser »

Graag wil ik de volgende opmerkingen maken over bovenstaand artikel van de Christen Unie.

Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat het college, bestaande uit twee wethouders van de Christen Unie, alsmede een burgemeester van dezelfde partij, niet vooraf hun standpunt inzake de Erica Terpstra Hal en de brandweerkazerne gesondeerd heeft met de coalitiepartijen in de raad. Het komt immers de geloofwaardigheid van het bestuur niet ten goede als er al te vaak een collegebesluit in de raad sneuvelt. Misschien is deze vorm van dualisme in theorie wenselijk maar of dat in de praktijk ook werkt kunnen vraagtekens gezet worden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de fractie van de Christen Unie deze problematiek onderschat heeft en zich nu ineens realiseert dat het niet aankopen van de Erica Terpsta Hal zonder dat er alternatieve voorhanden zijn of komen weleens tot grote onrust onder sportminnend Oldebroek zou kunnen leiden, waar de Christen Unie als grootste partij met een doorslaggevende politieke invloed in ons dorp op aangekeken kan en zal worden. En dat is met de verkiezingen over tien maanden in aantocht niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht. Mijn advies aan de fractie van de Christen Unie is om met haar vertegenwoordigers in het college nog eens om de tafel te gaan zitten om dit hoofdpijndossier op een elegante wijze op te lossen. Zo zou de Erica Terpstahal voor een bedrag van maximaal 1,700,000 Euro (de vraagprijs) aangekocht kunnen worden en kan men door middel van een hypotheek de financiering rond krijgen. Dat laatste voorkomt dat een goede sportzaal verpaupert omdat ze niet meer gebruikt wordt en tevens zorgt het afsluiten van een hypotheek ervoor dat men door de bodem van de schatkist heen zakt. Dat men grote bedragen in het verbeteren van de eigen organisatie steekt is wellicht prima, maar laat zich niet begrijpen wanneer dit ten koste gaat van (sport)voorzieningen ten behoeve van een groot aantal burgers in Oldebroek. Tevens wordt dan ook het argument weersproken van “waarom wel geld in de kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen en geen geld voor andere noodzakelijke sportfaciliteiten”.

Een vergelijkbare constructie kan ook met de brandweerkazerne uitgewerkt worden, of wellicht kan men de verhuizing daarvan nog even uitstellen tot na de verkiezingen. Over de urgentie van deze verhuizing kan namelijk van mening verschilt worden.

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Gebruikers Erica Terpstrahal in hun hemd gezet

Het college heeft besloten af te zien van de aankoop van de Erica Terpstrahal. Dit betekent dat Rood-Wit, Drost VZK en Badminton '80 Wezep kunnen sporten in de Kamphal, gymnastiekzaaltjes en accommodaties buiten de gemeente. Voor de van Limburg Stirum Korpsen geldt hetzelfde maar dan voor de korpstrainingen. Dit eindresultaat is teleurstellend na lange tijd van overleg en inzet van gemeente, politiek en vrijwilligers van de verenigingen. Zo'n 600 leden van deze verenigingen zijn hiervan de dupe. De gezamenlijke gebruikers zijn dan ook zeer ontgoocheld door dit gemeentelijke besluit.

Zoals nu blijkt is er geen geld meer beschikbaar voor de aankoop van de Erica Terpstrahal.

Allereerst worden er miljoenen gestoken in de ambtelijke organisatie, daarna wordt er een miljoen besteed aan duurzaam kunstgras voor de voetbalverenigingen en vervolgens wordt er een prioriteit gegeven aan de bouw van een brandweerkazerne. De balans van de verkregen Nuon-gelden wordt opgemaakt en is er nu vanuit deze reserves geen ruimte om over te gaan tot aankoop van de Erica Terpstra hal.

We zijn weer terug bij af. Voor de 450 leerlingen van het Agnieten College en De Uilenhorst heeft dit besluit tot gevolg dat zij drukke verkeerswegen moeten oversteken om te kunnen sporten; dat dit de veiligheid niet ten goede komt spreekt voor zich. Verenigingen gaan terug naar de onvoldoende uitgeruste gymnastiekzalen. Er is te weinig capaciteit voor de binnensportverenigingen en de vLS Korpsen zodat er naar accommodaties buiten de gemeente gezocht moet worden. De huurprijzen die daar betaald moeten worden, stijgen uit boven het huidige gemeentelijke prijspeil, tevens zal een deel van de leden en muzikanten naar verwachting stoppen met sporten en musiceren. Hierdoor dreigen verenigingen in de financiële problemen te komen.

Als verenigingen willen wij minimaal het huidige sportaanbod blijven aanbieden. Dit wordt ons nu onmogelijk gemaakt.

Samen met de gebruikers wil het college op zoek gaan naar een duurzaam en financieel haalbaar alternatief voor de Erica Terpstrahal. Nog dit jaar wil het college dit uitwerken. Wanneer er dan daadwerkelijk een accommodatie beschikbaar komt is niet te zeggen, maar dat dit nog jaren duurt lijkt wel duidelijk. Al die tijd staat er een prima sporthal ongebruikt in de gemeente Oldebroek en kunnen de sporters, muzikanten en leerlingen hun heil elders gaan zoeken. Het vertrouwen in onze plaatselijke bestuurders is tot ver beneden het nulpunt gedaald en dit vertrouwen kan alleen maar hersteld worden door daadkracht en meer aandacht voor de muziek- en binnensportverenigingen in de gemeente Oldebroek.

Dit persbericht is opgesteld namens de gezamenlijke gebruikers van de ET-Hal.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie