Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Extra openbare raadsvergadering
Bron website gemeente Oldebroek

Woensdag 15 mei 2013, 19.30 uur, raadszaal gemeentehuis
Naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de Erica Terpstra-sporthal in Wezep niet aan te kopen, vindt er een ingelast debat over dit besluit plaats op verzoek van een aantal fracties uit de gemeenteraad.


De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunnen via internet worden ingezien (http://www.oldebroek.nl/gemeenteraad). De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek en het dorpskantoor in Wezep, tijdens de openingsuren.

Uitzending raadsvergadering
De raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechts op de startpagina van http://www.oldebroek.nl een knop ‘live beluisteren raadsvergadering’. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 19.30 uur begint de vergadering en start de uitzending automatisch.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Sporthal Wezep brengt college in het nauw
Bron www.destentor.nl 16 mei 2013

OLDEBROEK - Gebruikers van de Erica Terpstrahal in Wezep zijn vooralsnog weinig wijzer geworden over hun toekomst na het ingelaste debat over dit gevoelige onderwerp. Het college van B en W in Oldebroek diende zich gisteravond te verantwoorden voor het onverwachte besluit om de sporthal niet aan te kopen, zonder de raad hierbij te betrekken.........lees verder op de website van de Stentor.
U kunt de geluidsopname van vergadering ook beluisteren
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

ABO: Politieke situatie in Oldebroek

De extra raadsvergadering van 15 mei leverde alleen maar verliezers op. Aanleiding van deze extra vergadering was de mededeling van het college dat men de Erica Terpstra hal niet ging kopen. Iedereen, ook de coalitiepartijen, waren verrast. Hoe kon het toch zo misgaan?


Bij het vertrek van Glen Mills was het duidelijk dat de sporthal te koop kwam. Eerder onderzoek had aangetoond dat er duidelijk behoefte is aan een dergelijke sporthal. Er is maar één koper nl de gemeente Oldebroek. De hal werd gehuurd maar na verloop van tijd mislukte de onderhandelingen over de koop. De sportclubs moesten uitwijken naar andere gemeenten om te kunnen sporten. Na enige manden was er toch overeenstemming over de prijs met als gevolg dat alle clubs weer terug gingen naar de ET hal. In de herfst van 2012 zou de raad een besluit nemen. Helaas was het college vergeten met de lagere scholen overleg te hebben over het sluiten van de gymzalen. In een hectische vergadering werd het besluit tot aankoop weer teruggenomen. Tegen wethouder van Dijk werd een “”gele kaart”“ motie ingediend. De prijs voor de hal was wel erg hoog. Opnieuw ging het college onderhandelen over de aankoopprijs. Half april besloot het college de huur, voor 15.000€ per maand, tot juli te verlengen. Vier dagen later hoorden we dat de aankoop definitief niet doorging. Verbijstering bij alle politieke partijen evenals bij de sportclubs en scholen. Wederom moeten sommige verenigingen uitwijken naar omliggende gemeenten. Het vertrouwen van de sportclubs en scholen in het lokale bestuur is tot ver onder het nulpunt gezakt.

De gemeenteraad was niet te spreken over deze handelswijze. Natuurlijk waren de oppositiepartijen kritisch maar ook de CU fractie liet duidelijk weten dat dit besluit totaal onverwacht was. De gezamenlijke oppositie riep een extra raadsvergadering bijeen. Iets wat de afgelopen tientallen jaren nog nooit gebeurd is. Tijdens deze vergadering werden veel vragen gesteld. De kritiek op de wethouder was enorm. Wanneer wist hij van het besluit? Had hij de raad eerder op de hoogte kunnen stellen? Waren er nog mogelijkheid om de hal wél te kopen? Waarom was er plotseling te weinig geld in de spaarpot? Vragen waar geen duidelijk antwoord op kwam. De oppositie verweet dat het college te veel geld uit de spaarpot aan de eigen organisatie had uitgegeven. Natuurlijk was het kunstgras ook uit de spaarpot betaald en moet er ook een nieuwe brandweer kazerne komen. Maar een half jaar geleden konden we nog wél de hal en de grond en het kunstgras bij de hal betalen. Nu is zelfs een “’kale”’ hal niet meer mogelijk. Een motie van treurnis werd ingediend. Vaak, misschien zelfs te vaak, werd gezegd dat de wethouder niet moest aftreden want opnieuw wachtgeld betalen zou te duur zijn. Opvallend was dat de coalitiepartijen de wethouder nauwelijks steunden. Zelfs het voorstel van ABO om wethouder Zandbergen de klus te laten overnemen, leverde geen enkele reactie bij de fractie van de CU op. Blijkbaar ziet men ook bij de coalitiepartijen in, dat zo doormodderen een heilloze missie is.

Hoe gaat het verder? De problemen voor de coalitie worden steeds groter. In een vertwijfelde poging nog iets te redden, kondigde de wethouder aan dat over enige weken een kadernota geschreven wordt. Het dossier aankoop sporthal is al jaren oud en nu wordt er een kadernota geschreven. Meestal begin je daar mee. Onder deze nota heeft de CU al direct een bom gelegd. Deze nota moet de CU fractie aangeven hoe we én de hal én de brandweer kazerne kunnen realiseren. Een onmogelijke opgave voor wethouder van Dijk. Het volgende probleem kunnen we dus al zien aankomen in juni.

Opmerkelijk was de stemming bij beide moties van de oppositie. Meestal worden deze snel weggestemd met een verhouding van 10 tegen 9. Ook nu was dit het geval. Maar de reden waarom men de motie niet wilden steunen, moet pijnlijk voor wethouder van Dijk zijn geweest. De SGP vond dat de motie te vroeg(?) in de avond was ingediend. Blijkbaar vond men de inhoud wel juist maar het zou te pijnlijk zijn om hem te steunen. Men bedacht dus een smoes. Ook de CU wilde de motie niet steunen omdat het woordje portefeuillehouder er instond i.p.v. het college. Een subtiele manier om aan te geven dat ook de coalitiepartijen nauwelijks steun geven aan het gevoerde beleid.

De bevolking, de sportclubs, de scholen en in feite alle inwoners van Wezep zijn de verliezers. Maar ook het college verliest aanzien omdat men er maar niet in slaagt een sporthal te kopen. De zwakte van dit bestuur komt de laatste maanden duidelijk naar boven. De politiek heeft zich weer eens van zijn slechte kant laten zien. Het college sleept zich nog enige maanden voort tot de verkiezingen van maart 2014. Het zullen nog lange, pijnlijke maanden zijn.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Verschuivend perspectief voor gebruikers ET-hal
Bron website CU Oldebroek, dinsdag 21 mei 2013 11:15

Politiek is een voortdurende afweging van belangen. Dat bleek vorige week weer rond het onderwerp van de Erica Terpstra-hal. Eerst als lang gekoesterde wens in het vizier gekomen: aankoop bleek mogelijk. In een latere fase door verslechtering van de financiële positie en andere prioriteiten echter in het gedrang gekomen. Onverwacht en eenzijdig besloot het college niet tot aankoop over te gaan. Maar dit laatste paste niet in de afspraak tussen college en raad: er zou immers een integrale afweging plaatsvinden. Integraal, dus in samenhang met de financiële ruimte, alternatieven, maar ook een andere urgente prioriteit: de noodzaak om voor de brandweer kazerne een andere plek te zoeken. Wij waren als coalitiepartijen dus kritisch. De ChristenUnie stelde schriftelijke vragen, de oppositiepartijen vroegen een debat aan. Zo werkt democratie.

Verantwoording

Formeel gezien heeft het college die bevoegdheid wel, maar het paste niet in de toezeggingen en afspraken tussen raad en college. De raadsvergadering van 15 mei stond dus in het teken van verantwoording, maar wij wilden ons daarna vooral ook op de toekomst richten: wat is er mogelijk? Waarmee zijn de huidige gebruikers van de ET-hal gediend? In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie gaf het college zelf royaal aan tot het inzicht te zijn gekomen dat de gang van zaken rondom dit collegebesluit niet goed was. Het college stelde dat het beter was geweest om het door haar genomen besluit niet als voldongen feit, maar als voorstel, tegelijk met eventuele alternatieven aan de raad voor te leggen. Zo zou dan de gemeenteraad in staat zijn de bedoelde integrale afweging te maken, en zouden de verschillende alternatieven op hun haalbaarheid beoordeeld kunnen worden. Al voor de raadsvergadering was die ‘angel’ dus uit de discussie. Maar belangrijk was dat het college tijdens de raadsvergadering bij monde van wethouder Carlo van Dijk het bijgestelde inzicht van het college nog eens bevestigde. Gedane zaken nemen geen keer, maar van fouten valt wel te leren.

Nieuwe kaders
Dat is ook de reden dat wij niet willen blijven hangen in het verleden, maar ons richten op de toekomst. In dat verband hebben zowel de ChristenUnie als de SGP duidelijke kaders aangegeven waarbinnen het college moet komen met een oplossing voor zowel een goede binnensportfaciliteit als de verhuizing van de brandweerkazerne Hattemerbroek. Zoals het aspect communicatie. We betreuren het dat er voor de huidige gebruikers van de Erica Terpstra hal nu een onzekere periode is. In een gesprek met hen lieten zij weten wel aangeslagen te zijn, maar niet verslagen. Ze hebben inventieve en creatieve ideeën, en gaan voor een goede optimale oplossing. Vorige week vertelde één van de gebruikers ons dat zij op dit moment goede en duidelijke gesprekken hebben met de wethouder en behandelend ambtenaar, en goede hoop hebben voor de toekomst. Voor ons is communicatie een kader waarop wij als coalitiepartijen het college kritisch zullen blijven bevragen en volgen. Bij dit onderdeel is ook de communicatie met scholen benoemd en daarbij zijn de gespreksonderwerpen veiligheid en bereikbaarheid aan het college meegegeven. Ook is een betere communicatie tussen raad en college nodig. Er mag geen ruis op de lijn zijn, waardoor zaken onduidelijk of zelfs tegenstrijdig kunnen lijken. SGP en ChristenUnie zullen het college houden aan haar toezegging en hier zelf ook alert op zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit leerpunt door het college goed zal worden opgepakt.

Financiën
De bedoelde dossiers (verhuizing van de brandweerkazerne, het verkrijgen van een goede faciliteit voor de huidige gebruikers van de ET hal, eventueel gecombineerd met nieuwe gebruikers) moet bereikt worden binnen de vastgestelde financiële kaders. Mogelijk wordt er binnen de bestaande beheersbudgetten en voorzieningen meer ruimte gecreëerd door bijvoorbeeld beheer door, of verhoging van de zelfredzaamheid van de verenigingen, privatisering, extra inkomsten uit multifunctioneel gebruik, een financiële bijdrage van ondernemers, enz. Dat laten wij graag over aan de creativiteit van samenleving en college. Wij willen echter wel een gedegen onderbouwing van de voorstellen zien. Ook de haalbaarheid voor de verenigingen en niet te vergeten de scholen moet in voldoende mate bekend zijn. Dat de gemeente Oldebroek mogelijk verliezen zal leiden op het industrieterrein H2O of op ander gebied moet worden meegenomen worden in de risicoberekening van het voorstel dat het college aan de raad zal verstrekken.

Democratisch proces
Het was goed dat de raad het college ‘aan de tand voelde’ en verantwoording vroeg. Zo hoort dat in onze democratische spelregels. De kaders die door SGP en ChristenUnie zijn genoemd, werden door de oppositie in een motie verwoord. De opdracht uit die motie aan het college was echter bij herhaling en ruimhartig door het college toegezegd, namelijk: het college komt binnen de door de raad genoemde kaders vóór het zomerreces met een voorstel. Ook met een aantal overwegingen uit de motie konden we niet instemmen. Vooral tijdens het debat namen ABO en CDA kennelijk al een voorproefje op wat hun verkiezingsinzet wordt. Er werd zodanig op de man gespeeld dat de burgemeester Hoogendoorn als voorzitter van de raad ABO reglementair tot de orde moest roepen. Uit het voorgaande blijkt dat wij het met de oppositiepartijen eens waren dat het college niet los van de raad had moeten besluiten niet tot aankoop van de ET-hal over te gaan. Maar na deze overeenstemming vielen de oppositiepartijen in de onderbouwing en achtergronden van hun kritiek ook weer uit elkaar. Zo bekritiseerden PvdA en VVD het besluit over kunstgras waar CDA en ABO mee hadden ingestemd, en bekritiseerden ABO en CDA een besluit voor 2013 tot noodzakelijke reorganisatie, dat vorig jaar wel door VVD en PvdA werd gesteund.

Vooruitblikken
De gemeente Oldebroek besteedt in haar toekomstvisie ruim aandacht aan het sport- en cultuuraanbod en aan een goede en veilige leef- en recreëeromgeving. Daarom geloven wij dat er zeker een oplossing gevonden kan worden die in redelijkheid tegemoet komt aan de behoeften van alle partijen. Die oplossing moet uiteraard wel passen binnen de door de raad aangegeven en vastgestelde kaders. Uitgangspunt daarvoor is dat er een goede communicatie is en blijft tussen die betrokkenen. Wij verwachten en vertrouwen erop dat het college zich hiervoor optimaal inzet. Met deze uitgangspunten zien wij de toekomst realistisch maar ook positief tegemoet. Niet omdat aan alle wensen van mogelijke gebruikers kan worden voldaan, maar wel omdat wij vertrouwen hebben in de toezeggingen van het college. Dat vertrouwen hebben we ook in de bereidheid van de burgers van Oldebroek en de betrokken instellingen om mee te denken en mee te werken aan een goede oplossing voor zowel de binnensportfaciliteit in de kern Wezep, als voor de verhuizing van de brandweerkazerne Hattemerbroek.

Fracties SGP en ChristenUnie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Barry »

Redactie schreef:Vooruitblikken
De gemeente Oldebroek besteedt in haar toekomstvisie ruim aandacht aan het sport- en cultuuraanbod en aan een goede en veilige leef- en recreëeromgeving.
op papier wel, maar wat is de praktijk?

speeltoestellen verdwijnen, met regelmaat wordt gesproken over het sluiten van het zwembad, geld wordt over de balk gegooid met een paardenpaleis en kunstgrasvelden en binnensporters hebben geen accomodatiemogelijkheid. Ik geef B&W gelijk dat ze de ET-hal niet willen kopen, mijns inziens is ie veel te duur en staat die te ver van het centrum. Dat geld kan beter in nieuwbouw in Noord worden gestoken, een hal dicht bij de 2 scholen.

Toch blijft het vooral wringen dat overal wordt gesproken over bezuinigingen en geen geld, terwijl er 1 miljoen gemeenschapsgeld wordt besteed aan de faciliteiten waarvan een groot deel van de inwoners geen gebruik maken, terwijl deze Nuon-gelden ook hen toekomen!

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Clubs willen oplossing Erica Terpstra-hal
Bron www.destentor.nl 3 maart 2014

WEZEP - Voor de sportverenigingen VZK, Rood Wit en Badminton '80 uit Wezep is het al het hele seizoen behelpen. Terwijl de Erica Terpstra-hal aan de Rondweg leeg staat, moeten zij het doen met gemeentelijke 'achterafzaaltjes'.

De huur van de sporthal aan de Rondweg werd afgelopen zomer opgezegd. Met alle problemen voor de verenigingen van dien. Zij moeten zich zien te redden met beperkte middelen. Zalen worden dubbel geboekt en kinderen moeten in het donker naar een sporthal in......lees verder op de website van de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 23 april 2014
Realisering tweede sporthal Wezep stap dichterbij

Sportclubs en scholen in Wezep hebben met ondersteuning vanuit de gemeente Oldebroek de afgelopen periode onderzocht of een tweede sporthal in Wezep haalbaar is. Gezamenlijk is er gekeken naar een oplossing voor het tekort aan binnensportaccommodatie in Wezep. De betrokken partijen zijn er samen in geslaagd een oplossing te vinden die kan rekenen op een breed draagvlak in de lokale samenleving.


Bijdrage projectgroep belangrijk

In juni 2013 heeft de gemeenteraad van Oldebroek kaders aangegeven waarbinnen betrokken sportclubs en scholen konden zoeken naar een goede oplossing voor het tekort aan binnensportaccommodatie in Wezep. Een projectgroep namens de sportclubs en de scholen heeft samen met de gemeente diverse scenario’s verkend. Wethouder Carlo van Dijk: “Niet alleen is onderzocht of een tweede sporthal financieel haalbaar is. Ook is ingezet op het creëren van een breed draagvlak voor de gewenste oplossing. Ik ben trots op de belangrijke rol die de projectgroep heeft gespeeld. Er ligt nu een gedragen voorstel dat rekening houdt met alle door de gemeenteraad gestelde kaders.”

Door een tweede sporthal zouden aanvankelijk de gymzalen in Wezep en Hattemerbroek moeten sluiten. Dit leidde tot onrust bij met name de scholen. Er is daarom gezocht naar een mogelijkheid die tegemoet komt aan de belangen van de diverse partijen. Fred van de Ham, lid projectgroep namens de scholen: “Dit voorstel komt tegemoet aan de nadrukkelijke wens van de scholen: beperkte reistijd en een verkeersveilige route. Bovendien zijn de sportverenigingen eveneens geholpen en is er dus voor alle partijen een acceptabele oplossing.”

Tweede sporthal plus gedeeltelijk behoud gymzalen
Resultaat van het onderzoek is dat realisatie van een tweede sporthal (aanvullend op de Kamphal) in Wezep haalbaar is. Hierbij blijft de gymzaal in Hattemerbroek bestaan. Het beheer en de exploitatie van de gymzaal worden overgedragen aan dorpshuis de Bouwakker. Die overdracht wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Op uitdrukkelijk verzoek van de scholen blijft de gymzaal aan de Kerkweg in Wezep nog enkele jaren open voor de gymlessen totdat de clustering van het onderwijs in Wezep is afgerond. De scholen zijn bereid om dan een deel van beheer en exploitatie over te nemen. De gymzaal aan de Sneeuwbesstraat in Wezep gaat in dit scenario dicht. Alle gebruikers, behalve de scholen die gebruik maken van de gymzaal aan de Kerkweg, verhuizen dan naar de beide sporthallen.

In een bijeenkomst op 17 april heeft de projectgroep het onderzoeksresultaat aan alle betrokken partijen toegelicht. Sportclubs en scholen kunnen zich unaniem vinden in het voorstel en zijn blij dat een definitieve oplossing een stap dichterbij is gekomen. Wim Jansen, lid projectgroep namens de sportclubs: “Met de gekozen oplossing kunnen de besturen van de binnensportverenigingen hun leden de benodigde ruimte bieden voor de uitoefening van de diverse binnensporten. Voor het bestuur van de vLS Korpsen is dit ook een prima oplossing. Ook zij hebben behoefte aan een goede oefenruimte in Wezep.”

Vervolgproces

De projectgroep legt de onderzoeksresultaten en het gewenste scenario ter besluitvorming voor aan de gemeente. Op verzoek van de projectgroep en hun achterban gaat de gemeente de komende weken in gesprek met de eigenaar van de Erica Terpstrahal in Wezep over de mogelijke aankoop van deze bestaande sporthal. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met de eigenaar, voorziet het gekozen scenario in nieuwbouw van een sporthal op sportpark Mulderssingel van voetbalvereniging WHC.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Oldebroek koopt Erica Terpstrahal
Bron www.veluweland.nl17-09-2014 07:18

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat de Erica Terpstrahal kopen voor een bedrag van 900.000 euro. Voor dat bedrag wordt de gemeente niet alleen eigenaar van het pand, maar ook van de grond en het naastgelegen sportveld........Lees verder op de website van Veluweland.
Lees ook het artikel op de website van De Stentor: http://www.destentor.nl/regio/oldebroek ... -1.4536825
Laatst gewijzigd door Redactie op wo sep 17, 2014 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: link stentor toegevoegd
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 430
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door mrotman »

Begrijp ik het nou goed, in 2012 was de prijs waarvoor ze de het wilden kopen 2.3 miljoen. Nu 2014 is de prijs 900.000. Dus een meevaller van 1.4 miljoen!!!!

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek
Gemeente Oldebroek koopt Erica Terpstrahal aan

De gemeente Oldebroek heeft maandag 29 september 2014 de koopovereenkomst voor de Erica Terpstrahal met gronden en sportveld ondertekend. De eigenaren deltaWonen en Pluryn zijn akkoord met de verkoop voor een bedrag van € 900.000,-. Met alle betrokken gebruikers van de sporthal is vooraf goed afgestemd en is overeenstemming bereikt over de aankoop in combinatie met het sluiten/afstoten van gymzalen. De optie voor bouw van een nieuwe sporthal op de locatie van WHC komt met deze aankoop te vervallen.


Afbeelding

Wethouder Liesbeth Vos: “Ik ben opgetogen over de aankoop van de Erica Terpstrahal, daarmee is de wens voor een tweede sporthal in Wezep gerealiseerd binnen de kaders die de gemeenteraad had meegegeven. Om die reden wil ik ook de projectgroepleden bedanken voor hun inzet tijdens het hele proces om deze aankoop te realiseren en het benodigde draagvlak te verkrijgen.” Ook de scholen en sport- en muziekverenigingen zijn blij met de aankoop van de sporthal. “De aankoop van de Erica Terpstrahal is een grote aanwinst voor de gemeenschap van Oldebroek. Nu is er voldoende zaalruimte beschikbaar in Wezep voor de sport- en muziekverenigingen. Ook zijn honderden leerlingen in Wezep en Hattemerbroek gebaat bij deze oplossing”, aldus Wim Jansen en Fred van der Ham namens de projectgroep.

Fases verhuizing en aanpassing gebouw

Wat nu volgt is een traject van aanpassing van het gebouw en het overbrengen van gebruikers van de Kamphal en andere gymzalen naar de Erica Terpstrahal. Dit vindt in twee fasen plaats. De eerste fase vindt zo snel als mogelijk plaats na de levering van de Erica Terpstrahal. Dit gaat voornamelijk om enkele gebruikers van de Kamphal (Rood Wit, het Agnieten College, basisschool de Uilenhorst en de VLS-band). Deze verhuizing gebeurt in nauw overleg met de gebruikers en is uiterlijk 1 december 2014 afgerond. In de tweede fase verhuizen de gebruikers van gymzaal Sneeuwbesstraat naar de sporthallen. Om dat mogelijk te maken moet de Erica Terpstrahal eerst worden aangepast. Het aanbrengen van een eigen energievoorziening heeft daarbij prioriteit en vindt plaats in 2015. De overige werkzaamheden (o.a. uitbreiding van de bergingen en aanbrengen scheidingswanden) staan voor 2016 op de rol.

Toekomst overige gymzalen
Naast de herhuisvesting is er met de betrokken gebruikers ook overeenstemming bereikt over het behoud, overdracht en sluiting van andere gymzalen in Wezep. Het streven is om de gymzalen Hattemerbroek en Kerkweg Wezep medio 2015 over te dragen. Gymzaal Sneeuwbesstraat wordt gesloten zodra de verbouwing van de Erica Terpstrahal klaar is in 2016.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie