Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » zo nov 25, 2018 9:11

ChristenUnie wil zo snel mogelijk afrekenen met laagvliegroutes
Bron website CU Oldebroek zaterdag 24 november 2018 19:41

De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en spreekt uit dat ze pas akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Dit is zaterdag op het partijcongres in Zwolle besloten.

Dit standpunt heeft de ChristenUnie uitgesproken na een ingediende motie van de lokale afdelingen uit Oldebroek en Ede. Ze kregen steun van een groot aantal afdelingen zoals Hattem, Heerde, Elburg, Nunspeet, Zwolle, Kampen, Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Nijkerk.

De fracties uit Oldebroek en Ede schrijven in de motie dat er veel zorgen zijn over de hinder en schade welke door het laagvliegen zullen worden veroorzaakt maar ook dat het vertrouwen, dat het ministerie van I&W een goede belangenafweging heeft gemaakt en zal maken omtrent de opening van vliegveld Lelystad, tot een dieptepunt is gedaald. “We hebben het gevoel dat we ergens worden ingezogen waar we niet meer uit kunnen” sprak fractievoorzitter Engbert Jan Ruitenberg uit Oldebroek. Daarom worden er harde garanties gevraagd dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Als die niet gegeven worden zal de ChristenUnie niet akkoord gaan met de opening van de luchthaven.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » di dec 04, 2018 15:13

Bron De Stentor
‘Nee’ uit Brussel zet opening Lelystad Airport onder grote druk

De opening van het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad dreigt opnieuw vertraging op te lopen. De Europese Commissie blokkeert regelgeving waarmee het ministerie vakantievluchten wil dwingen van Schiphol naar Lelystad Airport te verhuizen......................lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » di jan 08, 2019 8:16

Lelystad Airport: zienswijzenprocedure gewijzigd Luchthavenbesluit
Bron Locourant dinsdag 08 januari 2019

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Aangepast Luchthavenbesluit
De Ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:
  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.
Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids (zie de Kamerbrief van 28 november 2018).

Zienswijzeperiode
De zienswijzenprocedure begint op 11 januari 2019. Tot en met 21 februari 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) publiceert de start van de zienswijzenprocedure in de Staatscourant en verschillende regionale en huis-en-huisbladen. Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit en de onderliggend geactualiseerde MER met addendum. Op de website Platformparticipatie.nl leest u vanaf 11 januari hoe u een zienswijze kunt indienen en wat er met uw zienswijze gebeurt.

Op basis van de uitkomsten van de zienswijzenprocedure en na afronding van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna zal het kabinet alle relevante informatie in samenhang beoordelen.

Informatiebijeenkomsten

IenW organiseert tijdens de zienswijzenperiode informatiebijeenkomsten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Overijsel. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u aan medewerkers van IenW uw vragen stellen over het ontwerpbesluit en de onderliggend MER. Op de website platformparticipatie.nl staat vanaf 11 januari aangegeven waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden en hoe u zich kunt opgeven.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » di jan 08, 2019 8:21

Bron https://www.platformparticipatie.nl/
Nieuws: Lelystad Airport

Op vrijdag 11 januari 2019 start de zienswijzeprocedure van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER). Vanaf 11 januari 2019 kunt u een zienswijze indienen via deze website.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » do jan 10, 2019 8:10

Stichting HoogOverijssel: 'Minister, neem bevolking in de regio eens serieus'
Bron Koggecourant dinsdag 08 januari 2019 21:37

Stichting HoogOverijssel heeft minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om meer tijd te nemen voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. De zienswijzeperiode, die aanstaande vrijdag van start gaat, is anders volledig voor de bühne. Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel: “de minister wil het besluit tegelijkertijd voorleggen aan de bevolking en aan de Tweede Kamer. Oftewel, alle zienswijzen die burgers, gemeenten en provincies in gaan brengen, krijgt de Tweede Kamer niet te zien voordat deze zelf een oordeel moet vormen over het besluit. Dat is hoogst ongebruikelijk en kan in Nederland door een klein maasje in de wet alleen bij besluitvorming voor vliegvelden.”

Dat maasje in de wet stelt de minister in staat om bij Luchthavenbesluiten gelijktijdig met de zogenaamde voorhang in de Tweede Kamer, bij belanghebbenden wensen en bedenkingen in te winnen. Rooijakkers: “Volgens ons zijn wensen en bedenkingen heel iets anders dan zienswijzen. En daarbij: je kunt als minister wel constateren dat iets mag of kan. Maar dat betekent niet dat je dit ook moet doen. Zeker niet als je nog een beetje vertrouwen wilt creëren bij de burgers. Zeker als je de Tweede Kamer voor vol aan wilt zien.”

HoogOverijssel vraagt de minister nu om van deze maas in de wet geen gebruik te maken. “Bij alle besluiten voor grote projecten, zoals nieuwe snelwegen of spoorwegen, besluit de Kamer pas als alle inspraak- en zienswijzenprocedures zijn afgerond. Zodat de politiek de ingebrachte standpunten vanuit de bevolking, maar ook vanuit gemeenten en provincies kan meewegen. Alleen de luchtvaart ontspringt de dans. Wij vinden dit ongehoord, en vragen de minister met klem om het besluit pas in de Tweede Kamer in te brengen als de zienswijzenperiode is afgerond en alle zienswijzen zijn beantwoord. Net als bij ieder ander ruimtelijk project.”

Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel: “Eén van de grondwaarden van deze minister is het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Met deze handel en wandel echter overschrijdt ze wederom de norm om dit vertrouwen terug te krijgen. Ze schaadt respectloos de inbreng van de inwoners, lokale en provinciale bestuurders in Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland, die ze nog niet eens heeft ontvangen. Inbreng, die burgers en collega-overheden tijd en moeite vraagt, maar die in een democratisch stelsel gebruikelijk is. Bijzonder dat luchtvaart en luchthavens ook hier boven wet- en regelgeving uitstijgen.”

Jan Rooijakkers: “met dit besluit wil de minister Lelystad Airport snel openen, waarbij de vliegtuigen straks via absurde laagvliegroutes boven Noord- en Oost-Nederland komen aan- en uitvliegen. Dit willen wij koste wat kost voorkomen. Eenmaal laagvliegroutes, altijd laagvliegroutes. Daarom roepen wij iedereen toch op om een zienswijze in te dienen, en de minister te vertellen dat dit niet kan.”

HoogOverijssel werkt momenteel samen met de actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) aan een voorbeeld-zienswijze die iedereen naar eigen inzicht kan aanpassen en indienen. Deze zienswijze wordt in de loop van januari via de websites van de actiegroepen ter beschikking gesteld.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » do jan 10, 2019 8:16

'Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is onhaalbaar'

TWELLO - Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is feitelijk onmogelijk. De deadline voor luchtvaartmaatschappijen om die datum te halen is onhaalbaar, omdat procedures voor de 'verhuizing' meer tijd vergen.
'Die conclusie valt te trekken als we een aantal uitspraken en ontwikkelingen bij elkaar optellen', dat zeggen luchtvaartspecialisten van de drie regionale omroepen Gelderland, Flevoland en RTV Oost......lees verder op Omroep Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9095
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie » vr jan 11, 2019 13:49

Indienen zienswijzen van 11 januari tot en met 21 februari mogelijk.
Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019.
Ga voor meer informatie en indienen zienswijze naar https://platformparticipatie.nl/project ... index.aspx

Hier staat ook een overzicht van de Informatiebijeenkomsten die gehouden worden. Let op je moet je vooraf aanmelden!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie