Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Barry »

boertje van buuten schreef: wo jan 15, 2020 22:31 Los van voorgaande berichten blijf ik me verbazen dat de minister de aan- en afvliegroutes niet over het IJsselmeer laat afwikkelen.
vrij eenvoudig, het IJsselmeer is al vol met vliegroutes van Schiphol en ik vermoed het militairvliegveld Leeuwarden. De herindeling van het vliegruim wordt vooruitgeschoven. Daarvoor wordt geen duidelijke verklaring gegeven, maar de wens van schiphol om vakantievluchten in te ruilen voor commerciële vluchten en daardoor een groei van max 500% te realiseren zou een verklaring kunnen zijn.
Hoe kom ik aan de 500%? eigen schatting, maar de vakantievluchten van 's ochtendsvroeg en 's avondslaat drukken naar ik begrepen heb tot 8 x zo zwaar op de vergunning als de commerciële vluchten. Dit stond vorig jaar in een artikel van hoog over friesland.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Opiniestuk 'Tijd om te kiezen'
Bron website gemeente Oldebroek

De burgemeesters van Heerde, Hattem en Oldebroek hebben een opiniestuk geschreven die op 28 januari 2020 is geplaatst in het Nederlands Dagblad. Hieronder leest u de tekst.

Tijd om te kiezen
“Niet alles kan”. De titel van een rapport waarin de commissie Remkes aangeeft dat het tijd is om keuzes te maken. De problematiek rond de uitstoot en neerslag van stikstof kan niet meer opgelost worden met het nemen van enkele simpele maatregelen. Niet meer door allemaal een beetje minder voor je rekening te nemen. Het vergt een andere manier van denken over het gebruik van de ruimte, produceren en consumeren in Nederland en de invloed die wij als mensen hebben op onze omgeving.

Nu gaat de discussie er over of we het erg vinden dat we maximaal 100 mogen rijden op de snelweg. Dat is slechts een eerste keuze die gemaakt is om weer woningen te kunnen bouwen. Het is ook een keuze om de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven serieus te nemen. Het is een keuze om onze menselijke wensen en behoeften af te zetten tegenover de draagkracht van de natuur. Daarin moet een balans gevonden worden. Voor ons zelf, zodat wij een gezond leven kunnen leiden, maar zeker ook voor onze kinderen, zodat zij dat later ook nog kunnen. Het is belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en nu de juiste keuzes te maken.

De commissie Remkes heeft nu zijn tweede rapport gepresenteerd over de uitstoot van stikstof door de luchtvaart. Hierin stelt de commissie dat groei van de luchtvaart alleen mogelijk is als ook de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof vermindert. Ook is te lezen dat veel van de uitstoot van stikstof op dit moment niet aan de luchtvaart wordt toegerekend en dat er nog veel onbekend is. In onze gemeenten is de discussie over Lelystad Airport heel actueel. Een luchthaven die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol.

Een luchthaven die voor veel inwoners van ons land en voor onze leefomgeving niet zonder gevolgen is. Lawaai en uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen zijn de direct merkbare gevolgen. De vraag is wat belangrijker is: een goed woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant of het belang om met het vliegtuig op vakantie te kunnen. Onze gemeentebesturen hebben in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners voor ons niet acceptabel is. We kunnen het ook niet uitleggen aan onze inwoners, zeker niet nu blijkt dat er nog veel onduidelijk is. Wij vragen ons af waarom de minister door wil gaan met de opening van een vliegveld, terwijl er tegelijkertijd drastische maatregelen worden genomen als de maximumsnelheid van 100 km/u op de snelwegen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Daarnaast is er nog steeds grote onduidelijkheid of wij voldoende woningen kunnen bouwen, of onze boeren kunnen blijven boeren en of we voldoende werkgelegenheid in stand kunnen houden voor onze inwoners. Laten we zorgen dat onze prioriteiten helder zijn en kiezen voor het welzijn van onze gemeenschap in goed woon- en leefklimaat. Wij roepen daarom de minister op om de opening van Lelystad Airport te heroverwegen.

Jacqueline Koops – Scheele, burgemeester van Heerde
Toon van Asseldonk, burgemeester van Hattem
Tanja Haseloop – Amsing, burgemeester van Oldebroek


Burgemeesters Hattem, Heerde en Oldebroek halen uit naar minister: ‘Lelystad Airport is onacceptabel’
Jordy Boschman 28-01-20, 16:27 Laatste update: 29-01-20, 07:10 Bron: de Stentor

De burgemeesters van de Veluwse gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek maken in een gezamenlijk opiniestuk andermaal duidelijk helemaal niets te zien in Lelystad Airport. ‘Een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners is voor ons niet acceptabel. We kunnen het ook niet uitleggen.’
Jordy Boschman 28-01-20, 16:27 Laatste update: 29-01-20, 07:10 Bron: de Stentor.
Het opiniestuk, dat vandaag verscheen op gemeentelijke websites en in het Nederlands Dagblad......
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Hattem gaat inwoners helpen met bezwaar maken tegen Lelystad Airport
Bron RTV Hattem 11 februari 2020

De gemeente Hattem gaat, net als Heerde, inwoners informeren over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport. De gemeente zal op de eigen website een voorbeeldbrief plaatsen, waarmee inwoners een eventuele schadeclaim kunnen aankondigen. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem voor een voorstel daarvoor, dat D66 had ingediend.

Marco Middelkoop, voorzitter van HoogOverHattem, sprak tijdens de vergadering in en benadrukte het belang van een Stuitingsbrief. Op 1 april verjaart de besluitvorming over Lelystad Airport, na die datum is het niet meer mogelijk voor inwoners van de Veluwe een bezwaar in te dienen. Volgens Middelkoop rekent het ministerie met verkeerde geluidswaarden. ‘Dat betekent ook dat er veel meer huizen in waarde zullen dalen dan het ministerie beweert.’.............lees verder op RTV Hattem
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Actiegroep krijgt gelijk: stikstofberekening Lelystad Airport klopt niet

LOENEN - In de milieueffectrapportage (mer) voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. Ten onrechte is er voor de uitbreidingsplannen geen natuurvergunning aangevraagd. Dat concluderen een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de milieueffectrapportage dinsdag in een advies................lees verder op de website van Omroep Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Artikel ingezonden door Milieu- en Natuurvereniging Groentje

Zienswijze 4 gemeenten over luchtvaart is verrassend zomernieuws!

In juli schreven de colleges van B&W van Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde een gezamenlijke reactie op de concept luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. Deze zienswijze is zeer kritisch over de nota en is goed doordacht en onderbouwd! Het was bekend dat de gemeenten protesteren tegen de geplande laagvliegroutes van Lelystad Airport. En ook dat zij pleiten voor uitstel van de opening daarvan totdat herziening van de indeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden.

Deze reactie op de luchtvaartnota voor heel Nederland gaat echter veel verder en is zeer kritisch over vliegen en het luchtvaartbeleid in het algemeen. De colleges halen meteen de basis van de nota onderuit en schrijven: Het uitgangspunt “van de rijksnota is het faciliteren van groei van de luchtvaart, ondanks het feit dat dit aantoonbaar strijdig is met de doelstellingen voor een gezonde leefomgeving, klimaat en natuur.” En vervolgens: “Vliegen kent hoge maatschappelijke kosten in de vorm van schade voor leefomgeving, natuur en klimaat. Deze kosten worden in het huidige systeem niet (voldoende) meegewogen.”

Ook de rest van de brief bevat zeer doordachte opmerkingen, zoals over reductie van het vliegverkeer en stimuleren van snelle treinverbindingen. Ook zien de colleges dat de luchtvaart minder streng behandeld wordt dan andere sectoren. Zij vinden dat ook de luchtvaart een harde taakstelling voor CO2 reductie moet krijgen en dat ook daar belastingen moeten gelden. De bevoordeling van de luchtvaart is naar andere sectoren (de bouw, de agrarische sector, het verkeer etc.) niet meer uit te leggen.

Milieu- en Natuurvereniging Groentje is blij met deze verfrissende zienswijze van de colleges. In onze reactie over Lelystad Airport in 2017 schreven wij al: ” Een structurele oplossing is minder vliegen. Groentje is daarom voorstander om vliegen net zo te belasten als andere manieren van vervoer. Daarbij komt dat de vliegende vervuiler dient te betalen voor compenserende maatregelen om mens en natuur te ontzien.” Dus ieder betaalt BTW en accijns!

Duurzaamheid staat deze collegeperiode in Oldebroek al hoog in het vaandel. In deze zienswijze van de colleges wordt echter expliciet gesteld dat duurzaamheid, gezondheid en een goed woon- en leefklimaat voor mens en dier boven (ongebreideld) groei-denken staat. Letterlijk staat in de brief: “Met de keuze voor groei wordt naar onze mening het oude denken (groeien is noodzaak – kwantiteit boven kwaliteit) voortgezet en is er geen balans tussen voordelen en nadelen van luchtvaart voor de samenleving.” Dit gaat veel verder dan het - begrijpelijke en zeer nodige - protesteren tegen laagvliegroutes. De visie van de colleges is goed nieuws in deze zomertijd!

Milieu- en Natuurvereniging Groentje
www.groentje-wezep.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie