Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

ABO: Vliegroutes over Wezep en Hattemerbroek
Bron Locourant 7 juli 2017

Afgelopen week heeft de fractie van ABO vragen gesteld aan het college over de vliegroutes van vliegveld Lelystad. We zijn bezorgd over de nieuwe ontwikkelingen. Hoewel al in 2015 de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad zijn vastgesteld, constateren we dat op de nieuwste kaarten de route dwars over Wezep loopt. Eerder leek het erop dat de route langs de rand van Wezep ging, nu over de kern. Kennelijk ligt de exacte route nog niet vast. In de voorwaarden van het ministerie staat, dat routes boven woonkernen zo veel mogelijk worden vermeden. Het is daarom nodig, dat de vliegroute over Wezep/Hattemmerbroek verschoven wordt.

We vragen het college om samen met andere gemeenten maximale invloed uit te oefenen bij de provincie Gelderland en bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Komende maanden zijn er nog besprekingen over de pas vastgestelde trajecten die na Wezep komen. Dit zijn aansluitroutes voor het hogere luchtruim. Deze routes gaan onder ander over o.a. Teuge, Heerde en Epe. Ook deze gemeenten willen proberen, de routes nog te verleggen. Wij maken ons zorgen over het woonklimaat in de kernen van Oldebroek. Het is voor het college echt hoog tijd om aan de bel te trekken!

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Actueel dossier op website Omroep Flevoland

Afbeelding
Uit kamerstukken van 26 juni 2017
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 433
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door mrotman »

De laatste weken is er veel publiciteit geweest rond de besluitvorming van vliegveld Lelystad. Een aantal inwoners op de Veluwe schijnt nu pas de uitbreiding van het vliegveld als gevaar voor hun leefgebied te zien. Door propaganda van de tegenstanders en de druk die het ministerie uitoefent om het vliegveld zonder vertraging in gebruik te kunnen nemen, is het de vraag of alle informatie wel op een juiste en objectieve manier bij de belangstellende burger komt.

Onderstaande citaat uit een artikel van Omroep Flevoland is de eerste die mij wat duidelijkheid verschaft over de laatste stand van zaken:
Wat zijn de gevolgen in Gelderland?
Gelderland merkt wel meer door de aanpassingen. Op advies van Helios wordt de vertrekroute boven Gelderland zodanig aangepast, dat toestellen vanaf Elburg sneller stijgen. In plaats van tot aan Apeldoorn op 6000 voet (1800 meter) te vliegen, stijgen ze naar 9000 voet (2700 meter). Volgens Dijksma ontziet deze route de stiltegebieden.
Toch is het volgens Dijksma onvermijdelijk dat de route over vliegveld Teuge gaat. Het gevolg is dat het Parachutistencentrum daar niet kan blijven. Hiervoor wordt een andere plek gezocht. Teuge zelf kan wel blijven bestaan en zou meer klein luchtverkeer van Lelystad Airport moeten overnemen.
Een alternatieve route die Teuge heeft voorgesteld, wijzen Helios en het ministerie af. Die zou het verkeer vanaf Schiphol hinderen.
Wvb
Berichten: 1
Lid geworden op: wo sep 20, 2017 8:42

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Wvb »

Het is een feit dat het laatste voorstel om de vlieghoogte over de noord Veluwe te verlagen aar 1800 meter (6000ft} desastreuze gevolgen heeft voor Wezep (zie ook: https://www.locourant.nl/nieuws/algemee ... ord-veluwe). Werkelijk ongelofelijk dat dit dorp dat nu al ingesnoerd ligt tussen twee snelwegen, treinspoor en een militair oefenterrein werkelijk niets bespaard blijft op het gebied van geluids en milieu overlast.

Als de huidige plannen niet worden gewijzigd zullen de woningprijzen in Wezep kelderen en zullen veel van onze woningen toekomstig onverkoopbaar worden.
Laatst gewijzigd door Wvb op ma jun 17, 2019 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Helicopterview CU Oldebroek over vliegroutes Lelystad
Bron website CU Oldebroek dinsdag 26 september 2017 08:58


De laatste maanden is de te verwachten overlast van het vliegverkeer van Lelystad Airport veelvuldig in het nieuws. Voor Oldebroek is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. In 2014 hebben we als gemeente al bezwaar gemaakt tegen de geplande vertrekroute over Oosterwolde en Wezep. De bezwaren zijn grotendeels weerlegt of met andere woorden, van tafel geveegd. De route is in 2015 vastgesteld. Nu de aansluitroutes moeten worden ingevuld is het verzet massaal en dat begrijpen we heel goed. We hopen dat dit nog wijzigingen tot gevolg zal hebben voor wat betreft de route over Oldebroeks grondgebied. We begrijpen echter ook heel goed dat als we met elkaar steeds meer gaan vliegen, deze vliegtuigen ergens moeten stijgen en landen. Als fractie van de ChristenUnie blijven we dit met onze fractie in Den Haag nauwgezet volgen en monitoren of dit binnen de afgesproken normen en regels wordt uitgevoerd.

In 2014 werden we in Oldebroek geconfronteerd met het voornemen van de ‘Alderstafel’ dat er een vliegroute van Lelystad Airport over Oosterwolde en Wezep was gepland. Het gemeentebestuur van Oldebroek heeft toen een zienswijze ingediend om op te komen voor de belangen van onze inwoners. Als fractie van de Christenunie hebben we aangedrongen om vooraf een zgn. nulmeting te laten doen om zodoende een goed referentiekader te hebben waar we aan kunnen toetsen. De B+ variant over Oosterwolde en Wezep is in april 2015 vastgesteld. Er is ons toen toegezegd dat de nulmeting zou worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat deze nulmeting een jaar voordat er wordt gevlogen wordt uitgevoerd om een goed referentiekader te hebben. Omdat het ministerie hier geen actie in onderneemt heeft het college onlangs besloten om dit samen met Elburg als gemeenten zelf op te gaan pakken, dit heeft uiteraard onze instemming.

Nu de aansluitroutes (voor ons, de route na Wezep) vastgesteld moeten worden blijkt dat er o.a. over Teuge gevlogen zal worden, met alle consequenties van dien. Ook in andere delen van het land worden de gevolgen duidelijk en komen mensen in opstand wat begrijpelijk is. Waar we nu nog hoop op hebben is de B++ variant welke door Teuge is bedacht en volgens Eurocontrol passend is binnen het besluit van april 2015. We hebben begrepen dat er binnenkort een overleg zal plaatsvinden tussen Eurocontrol en LNVL om de mogelijkheden van deze variant te bespreken. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Wat we wel begrepen hebben is dat het besluit dat Lelystad Airport in april 2019 open moet momenteel niet meer ter discussie staat in Den Haag. Wel moet de Tweede Kamer in november nog een besluit nemen over het voorstel van de staatsecretaris. In het eerste debat hierover zijn veel kritische vragen gesteld, er is nog heel wat uit te leggen.

In de Oldebroekse politiek speelt de discussie of de belangen van onze gemeente wel goed behartigd zijn. Het besluit om voor de variant B+ te kiezen is genomen door de zgn. Alderstafel http://www.alderstafellelystad.nl , daar waren de gemeentes van de Noord Veluwe formeel niet in vertegenwoordigd. Wel was er één ‘toehoorderszetel’ beschikbaar voor de Noord Veluwe. Deze werd ingenomen door de toenmalige voorzitter van het RNV, de burgemeester van Nunspeet, Dhr. van Hemmen. Door te suggereren dat deze er mede voor gezorgd heeft dat de route over Elburg en Oldebroek komt en niet over Nunspeet worden er insinuaties gemaakt die niet hard te maken zijn en niet fair en gezien de positie als toehoorder al helemaal niet geloofwaardig.

Waar we ons als fractie van de ChristenUnie op richten is dat we er vanuit gaan dat de B+ variant doorgaat en we de overlast willen beperken. Er is nu afgesproken dat de vliegtuigen op 6000ft (1800 m) zullen vliegen maar er wordt ook gesproken om zo snel mogelijk naar 9000ft door te stijgen. Dat klinkt mooi maar als dat doorstijgen boven Oldebroek zal gebeuren neemt de overlast alleen maar toe. Op de informatieavond vorige week dinsdag in Zwolle hebben we gezien dat de overlast aan geluid dan toeneemt van 45-50 dB naar 65 dB en dat zouden we niet moeten willen want dat is echt vervelend. Verder vinden we het belangrijk dat er op korte termijn een informatieavond wordt georganiseerd in onze eigen gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat hij samen met Elburg zal proberen dit te organiseren. Het is dan natuurlijk wel nodig dat de deskundigen van de landelijke overheid, die deze besluiten nemen daar aan mee willen werken.

Tot nu toe zijn we erg teleurgesteld in de opstelling van deze autoriteiten. We begrijpen dat er soms besluiten genomen moeten worden in het algemeen belang maar dan is het wel belangrijk dat er goed uitleg en verantwoording wordt geven voor die besluiten. In het advies wat de ‘Alderstafel’ aan de minister stuurt schrijven ze notabene zelf: “De voorkeur voor routevariant B+ betekent wel dat er extra aandacht in de informatievoorziening zal dienen te zijn voor de gemeenten in Overijssel (zoals Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) en in Gelderland (zoals Elburg en Oldebroek) die bij B+ meer te maken krijgen met de effecten van het vliegverkeer dan in andere varianten. De extra aandacht zal mede vorm krijgen door in dat gebied te houden informatiebijeenkomsten door de Alderstafel.”

Als fractie van de ChristenUnie zullen we ons blijven inzetten om de mogelijke hinder zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat inwoners naar behoren zullen worden geïnformeerd.

Fractie ChristenUnie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Standpunt Groentje over gevolgen uitbreiding vliegveld Lelystad

Het bestuur van Natuur- en milieuvereniging Groentje heeft standpunt in genomen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad en vliegen in het algemeen. Onderstaande citaat staat op de website van Groentje, wilt u het gehele artikel lezen, klik hier.
Standpunt van Groentje
Voor de korte termijn dient de indeling van het Nederlandse luchtruim voor vliegroutes te worden aangepast, waardoor lang op lage hoogte vliegen voorkomen wordt. Een structurele oplossing voor de iets langere termijn is minder vliegen. Groentje is daarom voorstander om vliegtuigbrandstof net zo te belasten als andere manieren van vervoer. Daarbij komt dat de vliegende vervuiler dient te betalen voor compenserende maatregelen om mens en natuur te ontzien. Het doorberekenen van de werkelijke kosten in de vliegtickets zal uiteindelijk leiden tot minder ‘pleziervluchten’ en dus minder overlast voor burgers en natuur op de grond.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Staatssecretaris herkent fouten berekeningen geluid.

Klik hier om het gehele artikel te lezen op Omroep Flevoland
Tussen Biddinghuizen en Zeewolde
De grootste afwijking doet zich volgens Dijksma voor tussen Biddinghuizen en Zeewolde. Daar moeten de toestellen meer gas geven om in de lucht te blijven als ze de luchthaven naderen of als ze net zijn opgestegen en nog niet kunnen doorstijgen. De motoren leveren in deze fase niet 30 procent vermogen, maar 60 tot 70 procent, met als gevolg meer geluid.
Volgens de staatssecretaris lijkt het er nu op dat daar hooguit twee huizen extra hinder krijgen. Hoog Overijssel zegt in een persbericht dat het om zeker honderd extra woningen gaat, al zitten hier ook woningen net buiten Flevoland bij.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Persbericht ontvangen van De Stentor
Toch steun voor Lelystad Airport, blijkt uit onderzoek door de Stentor

Uit een representatieve steekproef onder ruim 500 inwoners in het verspreidingsgebied van de Stentor blijkt dat 46 procent van de mensen uitbreiding van Lelystad Airport toejuicht. Uit een parallel gehouden enquête waar 13.500 Stentorlezers aan meededen, is het draagvlak met 30 procent een stuk kleiner.


Bijna de helft van de inwoners van deze regio ziet een vakantievliegveld in Lelystad zitten. De groep voorstanders is fors groter dan de groep mensen die faliekant tegen uitbreiding van Lelystad Airport is. Dat is de verrassende uitkomst van een representatieve steekproef die de Stentor liet uitvoeren.

Daar staat tegenover dat bijna een derde (32 procent) van de inwoners een vakantieluchthaven in Flevoland niet ziet zitten. 22 procent is neutraal; deze mensen zijn niet voor en niet tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Een verrassende uitkomst, vindt voorzitter Jan Rooijakkers van actiegroep Hoog Overijssel. ,,Het zou goed kunnen dat mensen die vóór zijn, niet goed weten wat de consequenties zijn van lage vliegroutes. Tot voor kort hield bijna niemand er rekening mee dat je op honderd kilometer van Lelystad wel degelijk veel overlast krijgt. Daarom is onze taak belangrijk: mensen wakker schudden."

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad is content met de uitkomsten van de representatieve steekproef. ,,Het is ook mijn eigen ervaring dat de meeste mensen gewoon positief zijn. Veel inwoners zien een vakantieluchthaven dicht bij huis wel zitten."

Naast een representatieve steekproef, waarbij bijna de helft van de respondenten aangaf minder goed geïnformeerd te zijn, hield de Stentor een enquête onder lezers. Bij die groep is veel minder draagvlak voor vliegveld Lelystad, maar daar is ruim driekwart juist wel goed van de feiten op de hoogte. Slechts 30 procent is positief, terwijl 62 procent absoluut geen vakantievliegveld in Lelystad wil. Acht procent is neutraal. Ruim 13.500 mensen deden mee aan de online enquête op de website van deze krant.

Lelystad Airport opent in april 2019 als vakantievliegveld. Op termijn zal de luchthaven jaarlijks 45.000 vluchten afhandelen, goed voor zo'n 7 miljoen passagiers. Daarmee wordt Lelystad na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland. Over de lage vliegroutes boven Oost-Nederland bestaat veel onrust.

Al het nieuws over Lelystad Airport is terug te lezen op www.destentor.nl/lelystadairport.

Afbeelding
by Bron De Stentor, on Flickr
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Persbericht Lijst7
VLIEGTUIGGELUID: paarden die de haver verdienen krijgen het niet

Tussen het meten en berekenen van vliegtuiggeluid zijn grote verschillen te constateren. Mensen horen het lawaai van vliegtuigen, maar hebben geen idee hoeveel decibels deze veroorzaken en al helemaal niet of de gemiddelde blootstellingsmaten ( uitgedrukt in Lden) worden overschreden.
Om het in Jip en Janneke taal uit te leggen, moet je een emmer voorstellen waar geluid in kan. Als de emmer vol is dan is de limiet bereikt. Bij ieder lawaaivliegtuig dat over ons heen komt valt er wat vocht in de emmer. Pas als de emmer overloopt is de gestelde norm overschreden en kan er worden gehandhaafd. Maar iedere dag wordt de emmer leeg gemaakt en beginnen we morgen weer met een lege emmer. Uitsmeren van geluid noem je dat.

De doorsnee burger zet echter grote vraagtekens bij het uitsmeren van al dat geluid. Hij zal aangeven dat hij last heeft van de piekgeluiden. Jammer genoeg is dat niet de toetssteen. We kunnen eindeloos doorgaan met het meten van geluid, maar die volle emmer is wel de wettelijke norm. En vol wordt die emmer nooit. Overigens kan de overheid de emmer altijd gewoon groter maken.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de raad ingestemd met een beschikbaarstelling van bijna € 100.000 voor een geluidsmeting in onze gemeente. De intentie is de inwoners een handvat te bieden voor de geluidssituatie voor en na de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze meting zal over drie jaar wel weer worden verlengd, dus weer 100.000 euro!

Wij vinden dat zonde van het geld omdat je met deze meetgegevens weinig kunt doen. Het is niet uitgesloten dat er valse verwachtingen worden gewekt onder de inwoners. Ook is het niet ondenkbaar dat de meetgegevens zelfs tegen ons worden gebruikt. “Dat geluid valt wel mee, bij Schiphol is het veel erger”

Dat het nog geen gelopen race is, hebben wij te danken aan de inzet van diverse actiegroepen en in het bijzonder van HoogOverijssel. Deze actiegroep heeft aangetoond gemotiveerd en vasthoudend te zijn. Inmiddels beschikken ze over zeer veel kennis aangaande de materie. Je doet deze actiegroep absoluut te kort door te twijfelen of ze ook wel voor de belangen van Oldebroek opkomen. Deze groep heeft ervoor gezorgd dat de tweede kamer een nieuw onderzoek gaat doen. Het huidige onderzoek blijkt van geen kant te kloppen en alle gemeentebesturen van de regio hebben dit niet gezien. Wij zijn dan ook in de volle overtuiging dat een donatie van € 10.000,- aan HoogOverijssel veel meer zoden aan de dijk zet dan 100.000 euro voor een geluidsmeting. De actie groep probeert de lucht routes te veranderen en de vliegtuigen daardoor hoger te laten vliegen. Dat is goed voor Oldebroek! De meerderheid van de gemeenteraad wil deze groep echter niet steunen. Wel de lusten, niet de lasten.
De gemeenteraad gaf wel een ton uit voor een geluidmeting waar de bevolking niets aan heeft maar de groep die echt voor de bevolking opkomt krijgt niets. Soms zijn de besluiten die de gemeenteraad NAMENS u doet, onbegrijpelijk!

Met vriendelijke groet,
Huub Verberk
LIJST7
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Geluidsmetingen in de gemeente Oldebroek i.v.m. plannen Lelystad Airport
Bron website CU Oldebroek, zaterdag 11 november 2017 18:19

De gemeenteraad van Oldebroek heeft met grote meerderheid € 100.000,= beschikbaar gesteld voor geluidsmetingen t.b.v. het monitoren van vliegtuiglawaai wat ons mogelijk boven het hoofd hangt. De fractie van de ChristenUnie realiseert zich dat dit veel geld is maar geeft steun aan het collegevoorstel en wil zoveel mogelijk wegen benutten om overlast te voorkomen of te beperken.

De fractie van de ChristenUnie heeft bij de behandeling van de “zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Lelystad” in 2014 al aangedrongen op het doen van geluidsmetingen, en specifiek te zorgen voor een zogenaamde nulmeting. Wij, en een groot deel van de raad (17 voor en 2 tegen), hebben dan afgelopen donderdag ook ingestemd met het collegevoorstel om hiervoor een krediet te verstrekken. De ChristenUnie is net als het college ervan overtuigd dat het belangrijk is om nu te starten met het meten om zo de nul situatie in beeld te brengen. Planning is nog steeds dat de luchthaven 1 april 2019 in bedrijf gaat. Om in de toekomst beargumenteerd te kunnen reageren op overlast als de luchthaven in bedrijf is, moet je ook gegevens hebben hoe de situatie daarvoor was.

Wij realiseren ons dat er nog vragen zijn over wat je met deze metingen kunt doen. Kun je de discussie aan de Alderstafel er nog mee beïnvloeden, voldoen de meetresultaten om daarmee een juridische procedure aan te gaan en gaat ondanks een toezegging daarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu meebetalen? Maar één ding is ons wel duidelijk, wil je nog meetgegevens hebben van een nul situatie, dan moet je daar nu mee beginnen! Opmerkingen in de raadsvergadering dat het verzamelen van data toch allemaal geen zin heeft en er toch niks gaat veranderen, delen wij niet. Eenieder die het nieuws volgt, ziet dat protesteren wel zeker zin heeft! Actiegroepen hebben aangetoond dat er hiaten zitten in de MER voor Lelystad Airport en dit op de agenda gekregen van de Tweede Kamer. De presentatie van een nieuwe MER, welke opeens weer ruimte geeft voor 100.000 extra vluchten op Schiphol Airport, is aangehouden omdat er twijfel is of deze wel correct is. En ondertussen is er door oud-minister Winsemius een nieuw begrip gelanceerd die samenvat wat er mis gaat in dit soort procedures, het zogenaamde “Schiphollen’.

Het bedrijf Sensornet gaat de meetpunten in onze gemeente inrichten, hierbij rekening houdend met routes van Lelystad Airport die over het grondgebied van de gemeente Oldebroek gaan. We zijn onder de indruk tot op welk niveau de gegevens kunnen worden geanalyseerd en gekoppeld aan andere databestanden zodat er een goed beeld ontstaat van overlast van overvliegende vliegtuigen. Ook de inwoners van onze gemeente kunnen op een openbare website de gegevens inzien en die daardoor ‘koppelen’ aan de eigen ervaring van overlast die zij zelf beleven. Wel heeft de ChristenUnie bij de wethouder erop aangedrongen, te blijven proberen om kosten van dit 3-jarige onderzoek (€98.195, --) te verhalen bij het ministerie van I&M conform de toezegging., en waar mogelijk andere financiering daarvoor te zoeken, bijv. bij de provincie Gelderland.

De ChristenUnie is blij met de lokale actie groep ‘HoogoverWezep’ en zijn van mening dat we samen ons uiterste best moeten doen om overlast te voorkomen of te beperken. De lokale actiegroepen doen dat met steun van inwoners en bedrijven vanuit de maatschappij. De politiek doet dit via de kanalen en middelen die haar ter beschikking staan, zoals daar zijn de ingediende zienswijzen, internetconsultaties, politieke contacten in den Haag en nu ook door het doen van geluidsmetingen.

ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Persbericht CDA Oldebroek 9 december 2017
Parlement: neem verantwoordelijkheid

Regering en parlement lijden onder betekenisverlies. Dat is niet alleen lastig voor parlementsleden, maar ook voor veel burgers! Bij wie kunnen burgers terecht met hun zorgen en verlangens? De verantwoordelijkheidsrelaties zijn schier onontwarbaar geworden. De Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft geconstateerd dat leiding en macht steeds meer gespreid zijn geraakt. De in januari 2017 ingestelde Staatscommissie heeft de opdracht om te onderzoeken of ons parlementaire stelsel nog goed werkt en of het toekomstbestendig is. Veel beslissingen die belangrijk zijn voor het dagelijks leven van mensen worden niet meer door de nationale politiek genomen, maar steeds vaker door anderen, zoals de Europese Unie, gemeenten of provincies.Tegelijkertijd is de nationale politiek voor veel mensen nog steeds het richtpunt. Hoe gaat het parlement daarmee om?

Zo is de vraag naar bovengekomen bij wíe nu ligt de verantwoordelijkheid voor de keuzes van vliegroutes en vlieghoogten rond vliegveld Lelystad. Er wordt naar de Alderstafel gewezen, maar ook LVLN en het Regeerakkoord worden genoemd. Kunnen we er op vertrouwen dat onze parlementariërs voldoende zicht en invloed hebben op de problematiek. Het CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch heeft toegezegd, dat hij de voorstellen van de minister van I&M (Cora van Nieuwenhuizen, D'66) zal beoordelen op de manier waarop zij omgaat met de belangen van de burgers. Die belangen zijn groot, weten we inmiddels. Ook het CDA Oldebroek vindt, zonder het probleem over de schutting te gooien, dat Lelystad niet open kan, voordat de hoogten en zo mogelijk de routes zijn aangepast! Het parlement wordt opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen en datvooral in het dossier Vliegveld Lelystad duidelijk te laten zien!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Persbericht CDA Oldebroek 21 december 2017
Teleurstelling

Bij de discussie over de openstelling van luchthaven Lelystad strijden teleurstelling en opluchting met elkaar. Opluchting omdat de minister meer tijd wil nemen voor het corrigeren van de milieueffectrapportage. Fijn dat er geluisterd gaat worden naar de burgers en serieus naar de aangedragen alternatieven wordt gekeken. Fijn ook om te weten dat de datum van 1 april 2019 hierbij niet vast staat! Teleurstelling is er, omdat de aanpassing van het luchtruim niet voor 2023 gereed is. Hierdoor weten we niet, hoe de toekomst er uit gaat zien!

De regeringscoalitie, VVD, CDA, D66 en CU, geeft de minister de ruimte om op de door haar gekozen manier verder te gaan. Als CDA Oldebroek hebben we daar moeite mee! Liefst hadden we gezien en hebben daar ook bij Tweede Kamer CDA fractie op aangedrongen om 1 april 2019 los te laten en te eisen dat het luchtruim heringedeeld zou worden op een manier, die recht doet aan de wens van de betrokken burgers! Onze CDA volksvertegenwoordiger heeft middels een motie de regering verzocht om samen met de betrokken provincies afspraken te maken hoe de overlast voor bewoners kan worden geminimaliseerd en een zorgvuldig proces kan worden ingericht om vertrouwen te herwinnen.

CDA Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Doorkomsten belevingsvluchten vanaf Lelystad.

Eerste doorkomst over Wezep staat gepland voor woensdag 30 mei 16:55 uur.
Twee doorkomst over Wezep staat gepland voor woensdag 30 mei 17:29 uur
Bron: https://www.belevingsvlucht.nl/ en Omroep Gelderland

Afbeelding

Afbeelding

16380
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9600
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Belevingsvlucht overschrijd met 1.6 tot 3.2 dba geluid.

Bericht door Redactie »

Belevingsvlucht overschrijd met 1.6 tot 3.2 dba geluid.

De eerste officiële resultaten van de geluidsmeting van de belevingsvlucht zijn bekend gemaakt. Hieronder de samengevatte resultaten voor de metingen die in en rond Wezep zijn gedaan.
Afbeelding
Bron: NOS

Elburg
Op verzoek van de gemeente Elburg heeft Sensornet gedurende de belevingsvlucht geluidmetingen verricht op één locatie binnen de gemeente.
Lees hier het rapport van deze metingen gemaakt door Sensornet

Uit rapport Sensornet: In onderstaande figuur (groene pijl) is een overzicht opgenomen van het gemeten geluidsniveaus (LAmax,slow) van een willekeurig op grotere hoogte overvliegend vliegtuig. Dit vliegtuig passeerde het meetpunt in Elburg circa 1½ minuut eerder dan de belevingsvlucht. Redactie: rode pijl is overvliegen belevingsvlucht.
Afbeelding
Bron rapport Sensornet

Lees ook:
NOS: Geluid belevingsvlucht Lelystad Airport doet actiegroepen schrikken
Locourant: 'Meetresultaten belevingsvlucht Lelystad Airport onthutsend'
Stentor: Red de Veluwe schrikt van meetresultaten belevingsvlucht Lelystad Airport: 'Onthutsend'
Omroep Gelderland: 'Meetresultaten belevingsvlucht Lelystad Airport onthutsend'


17340-
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie