Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

ChristenUnie wil zo snel mogelijk afrekenen met laagvliegroutes
Bron website CU Oldebroek zaterdag 24 november 2018 19:41

De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en spreekt uit dat ze pas akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Dit is zaterdag op het partijcongres in Zwolle besloten.

Dit standpunt heeft de ChristenUnie uitgesproken na een ingediende motie van de lokale afdelingen uit Oldebroek en Ede. Ze kregen steun van een groot aantal afdelingen zoals Hattem, Heerde, Elburg, Nunspeet, Zwolle, Kampen, Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Nijkerk.

De fracties uit Oldebroek en Ede schrijven in de motie dat er veel zorgen zijn over de hinder en schade welke door het laagvliegen zullen worden veroorzaakt maar ook dat het vertrouwen, dat het ministerie van I&W een goede belangenafweging heeft gemaakt en zal maken omtrent de opening van vliegveld Lelystad, tot een dieptepunt is gedaald. “We hebben het gevoel dat we ergens worden ingezogen waar we niet meer uit kunnen” sprak fractievoorzitter Engbert Jan Ruitenberg uit Oldebroek. Daarom worden er harde garanties gevraagd dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Als die niet gegeven worden zal de ChristenUnie niet akkoord gaan met de opening van de luchthaven.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Bron De Stentor
‘Nee’ uit Brussel zet opening Lelystad Airport onder grote druk

De opening van het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad dreigt opnieuw vertraging op te lopen. De Europese Commissie blokkeert regelgeving waarmee het ministerie vakantievluchten wil dwingen van Schiphol naar Lelystad Airport te verhuizen......................lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Lelystad Airport: zienswijzenprocedure gewijzigd Luchthavenbesluit
Bron Locourant dinsdag 08 januari 2019

Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunt u reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Aangepast Luchthavenbesluit
De Ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:
  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.
Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids (zie de Kamerbrief van 28 november 2018).

Zienswijzeperiode
De zienswijzenprocedure begint op 11 januari 2019. Tot en met 21 februari 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) publiceert de start van de zienswijzenprocedure in de Staatscourant en verschillende regionale en huis-en-huisbladen. Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit en de onderliggend geactualiseerde MER met addendum. Op de website Platformparticipatie.nl leest u vanaf 11 januari hoe u een zienswijze kunt indienen en wat er met uw zienswijze gebeurt.

Op basis van de uitkomsten van de zienswijzenprocedure en na afronding van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna zal het kabinet alle relevante informatie in samenhang beoordelen.

Informatiebijeenkomsten

IenW organiseert tijdens de zienswijzenperiode informatiebijeenkomsten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Overijsel. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u aan medewerkers van IenW uw vragen stellen over het ontwerpbesluit en de onderliggend MER. Op de website platformparticipatie.nl staat vanaf 11 januari aangegeven waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden en hoe u zich kunt opgeven.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Bron https://www.platformparticipatie.nl/
Nieuws: Lelystad Airport

Op vrijdag 11 januari 2019 start de zienswijzeprocedure van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER). Vanaf 11 januari 2019 kunt u een zienswijze indienen via deze website.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Stichting HoogOverijssel: 'Minister, neem bevolking in de regio eens serieus'
Bron Koggecourant dinsdag 08 januari 2019 21:37

Stichting HoogOverijssel heeft minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om meer tijd te nemen voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. De zienswijzeperiode, die aanstaande vrijdag van start gaat, is anders volledig voor de bühne. Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel: “de minister wil het besluit tegelijkertijd voorleggen aan de bevolking en aan de Tweede Kamer. Oftewel, alle zienswijzen die burgers, gemeenten en provincies in gaan brengen, krijgt de Tweede Kamer niet te zien voordat deze zelf een oordeel moet vormen over het besluit. Dat is hoogst ongebruikelijk en kan in Nederland door een klein maasje in de wet alleen bij besluitvorming voor vliegvelden.”

Dat maasje in de wet stelt de minister in staat om bij Luchthavenbesluiten gelijktijdig met de zogenaamde voorhang in de Tweede Kamer, bij belanghebbenden wensen en bedenkingen in te winnen. Rooijakkers: “Volgens ons zijn wensen en bedenkingen heel iets anders dan zienswijzen. En daarbij: je kunt als minister wel constateren dat iets mag of kan. Maar dat betekent niet dat je dit ook moet doen. Zeker niet als je nog een beetje vertrouwen wilt creëren bij de burgers. Zeker als je de Tweede Kamer voor vol aan wilt zien.”

HoogOverijssel vraagt de minister nu om van deze maas in de wet geen gebruik te maken. “Bij alle besluiten voor grote projecten, zoals nieuwe snelwegen of spoorwegen, besluit de Kamer pas als alle inspraak- en zienswijzenprocedures zijn afgerond. Zodat de politiek de ingebrachte standpunten vanuit de bevolking, maar ook vanuit gemeenten en provincies kan meewegen. Alleen de luchtvaart ontspringt de dans. Wij vinden dit ongehoord, en vragen de minister met klem om het besluit pas in de Tweede Kamer in te brengen als de zienswijzenperiode is afgerond en alle zienswijzen zijn beantwoord. Net als bij ieder ander ruimtelijk project.”

Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel: “Eén van de grondwaarden van deze minister is het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Met deze handel en wandel echter overschrijdt ze wederom de norm om dit vertrouwen terug te krijgen. Ze schaadt respectloos de inbreng van de inwoners, lokale en provinciale bestuurders in Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland, die ze nog niet eens heeft ontvangen. Inbreng, die burgers en collega-overheden tijd en moeite vraagt, maar die in een democratisch stelsel gebruikelijk is. Bijzonder dat luchtvaart en luchthavens ook hier boven wet- en regelgeving uitstijgen.”

Jan Rooijakkers: “met dit besluit wil de minister Lelystad Airport snel openen, waarbij de vliegtuigen straks via absurde laagvliegroutes boven Noord- en Oost-Nederland komen aan- en uitvliegen. Dit willen wij koste wat kost voorkomen. Eenmaal laagvliegroutes, altijd laagvliegroutes. Daarom roepen wij iedereen toch op om een zienswijze in te dienen, en de minister te vertellen dat dit niet kan.”

HoogOverijssel werkt momenteel samen met de actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) aan een voorbeeld-zienswijze die iedereen naar eigen inzicht kan aanpassen en indienen. Deze zienswijze wordt in de loop van januari via de websites van de actiegroepen ter beschikking gesteld.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

'Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is onhaalbaar'

TWELLO - Vliegen vanaf Lelystad Airport in april 2020 is feitelijk onmogelijk. De deadline voor luchtvaartmaatschappijen om die datum te halen is onhaalbaar, omdat procedures voor de 'verhuizing' meer tijd vergen.
'Die conclusie valt te trekken als we een aantal uitspraken en ontwikkelingen bij elkaar optellen', dat zeggen luchtvaartspecialisten van de drie regionale omroepen Gelderland, Flevoland en RTV Oost......lees verder op Omroep Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Indienen zienswijzen van 11 januari tot en met 21 februari mogelijk.
Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019.
Ga voor meer informatie en indienen zienswijze naar https://platformparticipatie.nl/project ... index.aspx

Hier staat ook een overzicht van de Informatiebijeenkomsten die gehouden worden. Let op je moet je vooraf aanmelden!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Topman Corendon: ‘Lelystad Airport niet open voor 2023’

Vakantievliegveld Lelystad Airport gaat volgens Corendon-topman Steven van der Heijden deze kabinetsperiode niet meer open, maar pas in 2023. ,,Lelystad Airport biedt weinig voordelen en vooral een heleboel nadelen verdwenen”, stelt de nestor van de Nederlandse reisbranche in een interview met de Stentor......Lees verder op de website van de Stentor.
Bron website de Stentor. https://www.destentor.nl/lelystad/topma ... 63v8Zp5QHM
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Minder vliegtuigen over bebouwd gebied
Bron gemeente Oldebroek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben de gemeenteraden van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek op 12 februari 2019 geïnformeerd over een onderzoek naar een nieuwe vertrekroute voor Lelystad Airport. Er is gezocht naar een route die over minder bebouwd gebied loopt, in overleg met de vier colleges van de vier gemeenten. Belangrijke voorwaarde hierbij betrof minder hinder voor de inwoners van de kernen.

Het is gelukt een route te ontwerpen die boven knooppunt Hattemerbroek loopt. Het betreft de tijdelijke aansluitroute tot 2023 wanneer de herziening van het luchtruim is afgerond.

“Laat voor alles duidelijk zijn dat we als gemeenten hebben gezegd dat we deze laagvliegroutes niet willen. Wij willen eerst een herziening van het luchtruim, zonder laagvliegroutes over of langs de kernen. Pas daarna is wat ons betreft ruimte voor de opening van Lelystad Airport,” zegt waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff namens de vier colleges. “Wij willen de landelijke rust op de Veluwe behouden en zijn daarom tegen de laagvliegroutes, dat is en blijft ons standpunt. Daarom dienen wij als vier gemeenten gezamenlijk een zienswijze in tegen het nieuwe luchthavenbesluit dat nu ter visie ligt. Tegelijkertijd zijn we door het ministerie gevraagd om te kijken of een verbetering van de route mogelijk was. Met het Artillerie Schietkamp in de buurt is dat niet eenvoudig. Hier moeten de vliegtuigen omheen vliegen en tegelijk moet rekening gehouden worden met verschillende andere routes. Het ministerie heeft nu in samenwerking met LVNL en het Commando Luchtstrijdkrachten een route ontworpen die minder over bebouwd gebied loopt.”

Belangengroepen
Op een aantal vragen van de raadsleden zal het ministerie in een later stadium terugkomen. Nu de raden zijn geïnformeerd krijgt een vertegenwoordiging van belangengroepen de gelegenheid om de plannen in te zien en hierop een reactie te geven richting de gemeenten. IenW en LVNL geven dan een toelichting.

Met dit onderzoek geeft het ministerie invulling aan de toezegging van de minister, om in overleg met deze regio te komen tot een verbetering van de vertrekroute.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

“Stel opening Lelystad Airport uit tot na herziening luchtruim”
Bron Koggecourant woensdag 13 februari 2019 18:52

KAMPEN - Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer moeten nu géén besluit nemen over het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Eérst moet er een nieuwe luchtvaartnota zijn gemaakt, waarin de randvoorwaarden voor de luchtvaart in Nederland worden vastgesteld. Daarna moet eerst het luchtruim worden herzien, zodat hoger kan worden gevlogen. Deze oproep staat in de zienswijze die vijftien gemeenten, waaronder Kampen, en de provincie Overijssel indienen over het luchthavenbesluit, dat momenteel ter inzage ligt.

In de zienswijze benoemen de Overijsselse overheden ook de randvoorwaarden die zij stellen mocht Lelystad Airport onverhoopt toch eerder open gaan. Doel is om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken......lees verder op Koggecourant.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Vier NW-Veluwse VVD-fracties onverkort tegen laagvliegen Lelystad Airport
Bron Locourant donderdag 14 februari 2019 09:59

NW-VELUWE - Dinsdagavond 12 februari werden de raadsleden van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek uitgenodigd om zich in beslotenheid te laten informeren over, zoals aangekondigd door de vier burgemeesters, “de optimalisatie van de voorgenomen vliegroutes”. Ondanks dat de burgemeesters zich telkens uitspraken tegen het zogeheten “laagvliegen” over hun vier gemeenten zijn, presenteerden de 4 eerste burgers zich die avond door alle vier fysiek, zij-aan-zij aan tafel te zitten met de Luchtverkeersleiding Nederland en de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De vier voorzitters en hun Colleges willen alvast vooruitlopen op het scenario dat de NW-Veluwe bakzeil zal gaan halen en zich neer moeten gaan leggen bij de beslissing dat er langdurig laag over het belangrijkste natuurgebied van Nederland zou worden gevlogen, met alle schadelijk en gevaarlijke gevolgen van dien. Een dilemma van formaat, zeker wanneer de vier gemeenten zich al mordicus “tegen” hebben verklaard.

De VVD heeft aan één van de vier voorzittende burgemeesters nog eens in beeldspraak gevraagd “of het niet vreemd is dat je jezelf steeds weer beschikbaar stelt om de dans aan te gaan met het jongetje dat nadrukkelijk je wenst te verleiden, terwijl jij zelf geen affectie voelt en het dan toch veel duidelijker is om een volgende keer de dans te weigeren, zodat er geen verwachtingen kunnen worden verwacht?”

Prima dat de Colleges van de vier NW-Veluwse gemeenten in scenario’s en dus anticiperend denken, maar de VVD-fracties van de vier gemeenten houden liever deze kaarten ferm tegen de borst. De fracties zijn niet tegen Vliegveld Lelystad, maar wél tegen de “laagvliegroutes”. De bijeenkomst toonde een niet voldragen plan, veel generieke cijfers van het ministerie, die hoorbaar in twijfel werden getrokken en de opbrengst van deze bijeenkomst leverde door de uitleg uiteindelijk meer vragen en soms zelfs wantrouwen op.

Een gemiste kans: een besloten bijeenkomst, raadsleden slechts als toehoorders en burgemeesters in een spagaat, dat maakt de basis om op deze weg door te gaan buitengewoon onverstandig. Dit is voor de VVD niet de manier om de inwoners van onze 4 gemeenten vertrouwen te geven; de NW-Veluwe verdient beter.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Aangepaste vliegroute Lelystad Airport voor Hattem onaanvaardbaar
Bron RTV Hattem 15 februari 2019

Unaniem vindt de gemeenteraad van Hattem de afgelopen dinsdag gepresenteerde aangepaste vliegroute van Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar. Deze route is slecht voor Hattem en betekent dat het probleem van Wezep wordt verplaatst naar Hattem.

Dat is niet conform de afspraak die dagelijkse bestuurders van de betrokken gemeenten onderling hebben gemaakt, namelijk dat de verbetering voor de een niet mag leiden tot verslechtering voor de ander.......Lees verder op de website van RTV Hattem.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Bron Omroep Gelderland
Minister herhaalt: Lelystad Airport gaat open

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) houdt vast aan het plan om Lelystad Airport te openen. 'Dat is de opdracht waar ik voor sta', zegt ze in een interview met de Volkskrant, zonder een openingsdatum te noemen.

Die opening staat nu gepland op 1 april 2020, maar het is de vraag of dat gaat lukken. De Europese Commissie zette in december een streep door de plannen. Van Nieuwenhuizen wil in mei met een nieuw plan komen.

Van Nieuwenhuizen gaat een maand voor de verkiezingen in tegen de wens van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie om de groei van Lelystad Airport in te perken. De minister hoopt de partijen in mei over te halen met een 'overtuigend verhaal'......lees verder op Omroep Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Speciale uitzending over Lelystad Airport
Bron Omroep Flevoland woensdag 20 februari 2019

De laatste jaren is in Overijssel, Flevoland en Gelderland veel te doen om de plannen voor Lelystad Airport. Samen met RTV Oost en Omroep Gelderland heeft Omroep Flevoland een grote opiniepeiling in de drie provincies laten uitvoeren. Leiden de vermeende laagvliegende vliegtuigen, de verwachte geluidsoverlast tot steeds minder vertrouwen in de overheid?

De uitkomsten worden dinsdag 26 februari om 15.30 uur besproken met politici, actiegroepen en omwonenden in de speciale live-uitzending 'Lelystad Airport: de stemming'. In de opiniepeiling is bewoners gevraagd hoe ze denken over de komst van Lelystad Airport en de laagvliegroutes. Bij haar aantreden maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend er alles aan te doen om het vertrouwen weer terug te winnen. Ook hiernaar is uitgebreid onderzoek gedaan..........
...................
Uitzendtijden
Omroep Flevoland: 15.30 uur live - herhaling elk uur vanaf 17.10 uur.
Omroep Gelderland: 15.30 uur live - herhaling elk uur vanaf 17.20 uur.
RTV Oost: 15.30 uur live - herhaling om het uur vanaf 17.20 uur.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Bericht door Redactie »

Noord-Veluwse gemeenten tegen opening Lelystad Airport
Bron persbericht Noord-Veluwse gemeenten

OLDEBROEK - Géén opening van Lelystad Airport voordat er een significante herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden. Dat is de kern van de zienswijze die de vier Noord-Veluwse gemeenten (Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek) indienen tegen het luchthavenbesluit. De gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de laagvliegroutes met betrekking tot de veiligheid, leefbaarheid, natuur en recreatie. Vooral de recreatiesector en de inwoners zullen de negatieve effecten ondervinden, is de verwachting.

Gedegen afweging
Vanwege de ingrijpende effecten op de omgeving, willen de gemeenten eerst een goed onderbouwde belangenafweging zien, die pas gemaakt kan worden nadat de herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden.
Daarnaast moet worden uitgegaan van feitelijke effecten en niet van een papieren werkelijkheid. In de Milieueffectrapportage (MER) staan cijfer die niet overeenkomen met werkelijk gemeten waarden. Bovendien zijn de milieueffecten boven het ‘oude land’ niet meegenomen, die gaan alleen over Flevoland. Dit terwijl de vliegroutes over Wezep, Hattem-Zuid en Wapenveld wat betreft geluidsoverlast en emissie één van de grootste knelpunten vormen.

Verkeersverdelingregel
Verder spreken de gemeenten hun zorg uit over de gewijzigde Verkeersverdelingregel, waardoor vrachtverkeer en autonome groei niet uitgesloten worden. Dit kan leiden tot een andere verdeling over de gebruikte routes.

Zorgen
Hoewel de gemeenten er van uitgaan dat hun inbreng serieus wordt genomen, zijn daarover ook zorgen na de mededeling eerder deze week van minister Van Nieuwenhuizen dat Lelystad Airport hoe dan ook gaat komen. De gemeenten zijn van mening dat de zienswijzeprocedure zorgvuldig behandeld moet worden en de minister rekening moet houden met de uitkomsten ervan.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie