ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool

Bericht door Redactie »

ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool
Bron website CU Oldebroek vrijdag 31 mei 2013 11:38

Het riool is nu niet een onderwerp dat sterk tot de verbeelding spreekt. Toch raakt het ons als burgers van Oldebroek dagelijks. Financieel door middel van de rioolheffing. Praktisch omdat het gewoon moet werken. Als het hard regent moet het water goed weg kunnen, er moet geen sprake zijn van verstoppingen, etc.

Donderdagavond 30 mei sprak de gemeenteraad over de manier waarop het beste financieel kan worden omgegaan met de kosten van het riool voor de komende jaren. In feite zijn er twee mogelijkheden. Je wacht af en als vervanging moet plaatsvinden ga je wel eens nadenken hoe we dat dan financieel gaan regelen. In de praktijk betekent dat dat er dan geld voor moet worden geleend. Of, je gaat nu alvast sparen voor die vervanging. Je weet immers dat het riool nu aan slijtage onderhevig is en daarmee vervanging onvermijdelijk is. Dat doen we toch ook thuis! We sparen eerst voordat we iets kopen. Dat is toch gezond financieel beleid? We weten toch, we worden er dagelijks aan herinnerd, dat geld lenen geld kost.

Uit berekeningen blijkt overduidelijk dat de kapitaalslastensystematiek (een mooi woord voor de variant waarin wordt geleend) tot hogere kosten leidt dan de methode waarop vooraf wordt gespaard. Als fractie van de ChristenUnie staan we ook van harte achter de methode waarop op voorhand wordt gespaard. Dat omdat dan de kosten voor u als burger het laagst zijn. Omdat de kosten veel meer gelijk gespreid zijn, zodat u weet waar u aan toe bent in uw eigen financiële positie. Het riool slijt door het gebruik wat nu plaatsvindt. We vinden uit oogpunt van goed rentmeesterschap het noodzakelijk dat we latere generaties niet opzadelen met de kosten die wij nu veroorzaken.

Het is voor ons onbegrijpelijk waarom de ABO, het CDA, de SGP en de VVD ervoor kiezen u als burger in de toekomst met hogere lasten op te zadelen. Door genoemde partijen wordt in hun argumentatie verwezen naar een artikel van de Stichting Rioned. Een artikel waar overduidelijk in naar voren komt dat sparen goedkoper is dan lenen. Voor ons als fractie van de ChristenUnie en voor de fractie van de PvdA onbegrijpelijk dat dan toch wordt gekozen voor het laatste.

We weten dat in 2025 en 2045 op basis van de huidige inzichten al grote vervangingen moeten plaatsvinden. Per investeringsbedrag van 1 miljoen euro zal de rioolheffing met zo’n € 5 moeten stijgen. Als je dan bedenkt dat het totale benodigde budget 184 miljoen euro bedraagt betekent dit een stijging van de rioolheffing van € 920 per jaar. Dat is dan nog voor inflatie. Rekening houdend met 2% inflatie per jaar kan het bedrag nog eens verdubbelen.

De stijging van € 920 per jaar, mag u afzetten tegen de meer voorzichtige benadering die wij aanhingen. Een benadering waarin ook wel stijging noodzakelijk is, maar die stijging is beperkt. 10 jaar lang € 6 tot € 7 per jaar. Dus in totaal zo’n € 70 euro.

Wat is goed voor de burger, zo begonnen we gisteravond ons betoog. U mag het zeggen.

Wim Boer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool

Bericht door Jan B. Kaiser »

De landelijke overheid leeft al jaren "op de pof". Daar wordt niet gespaard, mede ook gezien het jaarlijkse begrotingstekort. Zouden wij dan als gemeente een geheel andere methodiek moeten toepassen? Ik weet natuurlijk dat je als financiële man van de Christen Unie natuurlijk eerst wil sparen om mogelijke uitgaven in de verre toekomst op te vangen, maar in het huishoudboekje van de gemeente werkt dat echt niet zo. Geld dat gespaard word, wordt ook uitgegeven (denk aan de NUON spaarpot, die in een jaar tijd opgegeten is). Er zijn maar weinig colleges die voor sparen de discipline kunnen en willen opbrengen. Bovendien is sparen met de huidige inflatie en prijsstijgingen een vorm van kapitaalvernietiging op termijn. En het is net als met de AOW: de jeugd van tegenwoordig betaald de AOW van de ouderren van vandaag. Dat principe is ook algemeen geaccepteerd. Dus zo raar is het standpunt van alle andere partijen nu ook weer niet.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool

Bericht door Redactie »

Rioolheffing
Bron website CU Oldebroek, zaterdag 01 juni 2013 15:50

Dit raakt ons allen. Het raakt ons in de portemonnee op korte termijn en lange termijn. Naar aanleiding van mijn artikel van 31 mei 2013 zijn er al reacties gekomen. Reacties die aanleiding geven tot een verduidelijking.

De verschillende partijen maken een andere keuze voor de manier van financiering van de vervanging van het riool in de toekomst. Dat is niet erg, dat mag een principiële keuze zijn. Ik typeer hun mening dan ook niet als een “foutje”. Wie dat zegt doet geen recht aan het verschil van inzicht. Keuzen die anderen maken respecteer ik als hun keuze of mening.

Wel een paar kanttekeningen. Het is een vergissing te veronderstellen dat op dit moment alle kapitaalslasten van het riool in de tarieven is betrokken. Kapitaalslasten worden berekend over het bedrag van de investeringen in het riool die als waarde op de balans van de gemeente staan. Dat is maar een zeer beperkt deel, omdat van de waarde van de investeringen eerst het bedrag wordt afgetrokken dat is ontvangen uit de verkoopopbrengst van de grond of van ontwikkelaars is ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor nieuwbouw (en dat is de afgelopen jaren behoorlijk geweest) geen kapitaalslasten in de tarieven zitten. De gebruiker betaalt daar nu dus helemaal niets voor. Maar hij of zij verbruikt het wel, en vervanging moet op enig moment wel gebeuren. Dat is toch goed rentmeesterschap? Ik vind dat we dat niet uit het oog mogen verliezen.

Onafhankelijke berekeningen laten duidelijk zien dat de methode van de kapitaalslasten leidt tot een hoger tarief. De kop van ons vorige bericht over het riool is dus gewoon feitelijk juist. In combinatie met wat ik hiervoor al schreef is dat ook volstrekt logisch. Het feitelijke effect mag dan toch ook benoemd worden, dat is toch geen geheim? Hattem hanteert de methode van de kapitaalslasten, en je ziet dat het tarief daar al meer dan 35% is gestegen in de afgelopen 3 jaar. Ook Heerde, die dezelfde methode hanteert moest het tarief al fors laten stijgen.

Als je vindt dat de jeugd de toekomst heeft, als je wilt dat het in Oldebroek betaalbaar wonen blijft, dan zul je niet alleen naar vandaag maar ook naar morgen moeten kijken. Dat is de leidraad geweest voor onze keuze. Dat kun je niet afdoen als een “foutje”. Wie dat doet gaat het niet meer om de feiten. Dat stelt teleur, dat raakt me.

Wim Boer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO-CDA-SGP-VVD bezorgen burger hogere lasten voor riool

Bericht door Redactie »

Keuze SGP rioolheffing
Bron website SGP Oldebroek. Datum: 05-06-2013

Al in een eerdere bijdrage (zie http://www.oldebroek.sgp.nl/Nieuws/Over ... 19262.wlid) hebben wij u uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de spaarmethodiek en de kapitaallasten methodiek. In de raadsvergadering van 30 mei is er door de raad van Oldebroek een keuze gemaakt.

De SGP fractie heeft aangegeven dat het ging om een fundamentele keuze hoe om te gaan met het belastinggeld van burgers. Keuze 1: “Kiezen we als raad er voor dat de overheid voor de burgers spaart over een termijn van 70 jaar en de spaarvoorziening oploopt tot 39 miljoen op zijn hoogst” of keuze 2: “kiezen we als raad voor een systeem waarbij de gebruiker betaalt en de sturing op keuzes door de raad wat betreft het beheerplan en kredieten het meest tot zijn recht komt.”
Volgens het college voorstel heeft de raad al gekozen voor een spaarmethodiek. Betreffende citaat waarop deze keuze zou gebaseerd zijn kan ook uitgelegd worden als kapitaallasten methodiek handhaven met daarnaast een egalisatie van kosten.

Redenen waarom de SGP fractie kiest voor de kapitaallastenmethodiek zijn dat als het gaat om het principe hoe om te gaan met belastinggeld we niet willen sparen voor de toekomst en zoveel mogelijk via de begroting. Wij zijn niet voor een spaarsysteem via overheid maar een systeem waarbij de gebruiker betaalt en er sturing is op keuzes. Nu kiezen voor de spaarmethodiek betekent dat de burger dubbel betaald en de kapitaallasten uit het verleden en gaat sparen voor onderhoud en vervanging voor de toekomst. Ook liggen de lasten over de totale looptijd van 70 jaar bij de spaarmethodiek 1,5 miljoen hoger dan bij de kapitaallastenmethodiek. In een publicatie uitgegeven door stichting RIONED en commissie BBV staat dat door de hiervoor genoemde vorm vrijwel altijd een gelijkmatiger kostenpatroon ontstaat.

Ook vroeg het voorstel van het college om een financieel kader van de raad met een verhoging van de rioolheffing van € 6,60. Deze verhoging is geen effect van de keuze spaarmethodiek versus kapitaallasten methodiek maar deze verhoging van €6,60 is volgens de SGP het effect of gedeeltelijk een effect van de bezuinigingsmaatregel uit 2011 die het college toen voorstelde om de BTW over de vervangingsinvestering door te berekenen. Als SGP fractie hebben we toen aangegeven dat wij belastingverhoging niet zien als bezuiniging. Vanwege onduidelijke onderbouwing om de rioolheffing met € 6,60 te verhogen en wel een keuze te willen maken wat betreft kapitaallastenmethodiek versus spaarmethodiek hebben wij gezamenlijk met de fracties van de ABO, het CDA en de VVD een amendement ingediend welke is aangenomen.

Erik Doornwaard
Fractie SGP Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie