ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakman"

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakman"

Bericht door Redactie »

ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakman".

Donderdagavond is de raad akkoord gegaan met het plan "Souman/Spakman". Over enige maanden kunnen hier ruim 40 woningen worden gebouwd. Betaalbare woningen in het centrum van Wezep vinden we erg belangrijk. Toch is ABO niet tevreden over de gang van zaken.


Dit plan heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Veel project ontwikkelaars hebben in het verleden geprobeerd dit plan uit te voeren. Financieel was het niet haalbaar. Enige jaren geleden heeft een vorige wethouder een contract afgesloten met de huidige project ontwikkelaar. De gemeente ging voor bank spelen en leende veel geld uit. Vrij snel bleek dat er extra geld nodig was. Een ton bleek niet voldoende want later heeft de gemeente Oldebroek er nog eens honderdduizend euro erin gestoken. ABO was hier altijd tegen. De gemeente moet geen geld aan een privé ondernemer geven.

Onlangs is het plan gepresenteerd. Om de kosten te drukken moeten er zoveel mogelijk huizen worden gebouwd. Het gevolg is wel dat men minder aandacht kan geven aan een verkeersvriendelijke ontsluiting om op die wijze de overlast in de Bietenakker en Wortelakker te beperken.

De communicatie met de buurtbewoners was niet goed. Men sprak met een "klankbord"”groep uit de buurt. Vrij snel bleek dat de leden van dit "klankbord", op initiatief van de gemeente, contracten afsloten voor de privé situatie die voor hen erg gunstig waren. Het gevolg was dat sommige buurtbewoners goede regelingen hebben kunnen treffen en anderen niet. ABO is van mening dat dit niet juist is. Je moet alle buurtbewoners de zelfde kansen geven. Deze contracten zorgen er mede voor dat veranderingen in het bouwplan nauwelijks of niet meer mogelijk zijn. We kunnen ons heel goed voorstellen dat veel buurtbewoners die bezwaar hebben gemaakt, zich niet serieus genomen voelen door de gemeente.

In de raad moet ABO voor of tegen stemmen. Het is duidelijk dat ABO in het verleden niet gelukkig was waarop dit plan gefinancierd werd. Maar de meerderheid van de raad vond het altijd een prima plan. Er is hierin nu zoveel geld gestoken dat stoppen met de verdere ontwikkeling vele tonnen zou gaan kosten. Gevolg zou zijn dat er de eerste jaren niets zou gebeuren. Het financiële verlies zou nog groter zijn.

ABO moest een keuze maken in deze spagaat. Uiteindelijk hebben we voor gestemd. Dit plan kan niet meer worden teruggedraaid. Maar de wijze waarop het is gegaan en de manier waarop met de buurt bewoners is omgegaan, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.

Het huidige college is hiervoor niet verantwoordelijk. De afspraken zijn nog onder het oude college geregeld. ABO heeft wel gevraagd aan het college om alles in het werk te stellen dat dit nooit meer mag gebeuren. Ook hebben we gevraagd dat men alsnog gaat proberen de wensen van de andere buurtbewoners te honoreren. ABO zal dit plan uiteraard zeer kritisch blijven volgen.

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dwo
Berichten: 2
Lid geworden op: vr jul 11, 2014 7:36
Locatie: Wezep

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Dwo »

Ik wil bij deze een opmerking hierover plaatsen.
ik was zelf ook lid van de klankbord groep, en wat hier boven staat klopt maar gedeeltelijk.

ze hebben het maar steeds over de problemen die de bietenakker en wortelakker gaan onder vinden qua overlast.
maar er zijn meer straten zoals de vlasakker en de boekweitakker die deze zelfde overlast gaan ondervinden, en dan hebben we ook nog de woningen aan de stationsweg die met de achtertuin aan het project grenzen, maar daar hoor je steeds niks van. zoals ik het hier boven lees stopt het bouwgebied na de wortelakker, maar deze loopt toch echt door tot voorbij de vlasakker!

en dan zijn er directe aanwonenden aan dit project die er 2 buren bij krijgen, maar er zijn ook aanwonende(n) die er maar liefs 6 bij krijgen. die hoor je niet klagen.

er zijn wel degelijk gesprekken geweest met de buurtbewoners vanuit de klankbord groep,
en er is bij de eerste bijeenkomst voor buurtbewoners die in het bouwgebied wonen aangeven dat je kon aanmelden voor de klankbord groep.

Ik vindt als er een verhaal wordt verteld, dat dan het gehele verhaal verteld moet worden en niet een klein stukje!

Met vriendelijke groet,

Lid Klankbordgroep
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door huub verberk »

Beste onbekende lid klankbord groep,

Uw reactie begrijp ik niet helemaal. Natuurlijk is de buurt groter dan de bietenakker en de wortelakker. Zeker, er zijn wat gesprekken gevoerd met buurtbewoners en klankbord groep.
Het probleem is echter dat de leden van deze groep na een tijdje zelf niet meer wisten namens wie ze spraken en onderhandelden.
De leden hebben op verzoek gemeente een mooie afspraak gemaakt. Zo mooi dat ze niet klagen en ook geen bezwaar indienen. Deze afspraken werden gemaakt zonder dat de rest van de buren het wisten. Deze afspraken zorgen er voor dat andere bewoners niets meer aan het plan kunnen veranderen. Is dat juist? Is dat Oldebroek voor elkaar?

Maak u afspraak met gemeente openbaar zodat iedereen kan oordelen. Dan komt het hele verhaal op tafel!

Met vriendelijke groet,

Huub Verberk
Dwo
Berichten: 2
Lid geworden op: vr jul 11, 2014 7:36
Locatie: Wezep

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Dwo »

Beste heer Verberk,

Ik heb geen afspraak met de gemeente. Mijn belang bij het nieuwbouw project was een woning.
Bij deze is van mij alles openbaar.

Doe er uw voordeel mee!

Met vriendelijke groet,

Lid klankbord groep
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Redactie »

Bron: Raad van State
Datum van uitspraak: dinsdag 21 oktober 2014
Tegen: de raad van de gemeente Oldebroek
Proceduresoort: Voorlopige voorziening
Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland
201407252/2/R2. Datum uitspraak: 21 oktober 2014

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te [woonplaats], gemeente Oldebroek,
verzoekers,
en de raad van de gemeente Oldebroek,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 23 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Wezep, Stationsweg" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.
Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 oktober 2014, waar [verzoeker] en anderen en de raad, vertegenwoordigd door M. Emming en S.F. Herder, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.
Voorts is ter zitting RVG Wezep B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde], als belanghebbende gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in de bouw van 31 grondgebonden woningen en 14 appartementen op een perceel waar voorheen twee bedrijven waren gevestigd en in de bestemming "Verkeer". De bestemming "Verkeer" sluit aan op de bestaande weg Wortelakker.

3. [verzoeker] en anderen richten zich tegen de bestemming "Verkeer" voor zover hiermee een verkeersontsluiting voor de nieuwe woningen via de Wortelakker en aansluitend de Bietenakker en parkeervoorzieningen mogelijk worden gemaakt. Zij voeren aan dat de huidige verkeerssituatie de verwachte toename van verkeersbewegingen niet kan opvangen, waardoor een verkeersonveilige situatie ontstaat, nu de voorziene ontsluiting deel uitmaakt van een veel gebruikte fietsroute richting scholen en winkels. [verzoeker] en anderen betogen dat de raad alternatieve ontsluitingen onvoldoende heeft onderzocht. Voorts voeren [verzoeker] en anderen aan dat onvoldoende parkeerplaatsen zijn voorzien om de toename van de parkeerdruk op te vangen.

4. De raad stelt dat onderzoek is gedaan naar de veiligheid van alternatieve ontsluitingen door BVA Verkeersadviezen en dat geconcludeerd is dat de voorziene ontsluiting verkeersveilig is. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat ter plaatse een 30 km/u-regime geldt.

5. Aan de gronden aan het Kronepad en grenzend aan de Wortelakker is de bestemming "Verkeer" toegekend. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, van de planregels zijn de voor "Verkeer" aangewezen gronden bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. paden, pleinen, straten en wegen;
c. tuinen ten behoeve van aangrenzende woningen;
d. parkeervoorzieningen;

[…]

6. Mede gelet op het 30 km/u-regime ziet de voorzitter in hetgeen [verzoeker] en anderen hebben aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat met de voorziene ontsluiting via de Wortelakker en aansluitend de Bietenakker een verkeersveilige situatie kan worden gerealiseerd. De raad dient bij de keuze van een bestemming een afweging te maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. Daarbij heeft de raad beleidsvrijheid. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te worden meegenomen. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat een ontsluiting van het hele plangebied op de Stationsweg tot verkeersonveilige situaties zou leiden, omdat de Stationsweg een drukke doorgaande route is. Een ontsluiting via de Boekweitakker is verkeersonveilig, omdat het verkeer daar uitkomt in een bocht van de weg. Verder is een rechtstreekse aansluiting van het plangebied op de Bovenheigraaf niet mogelijk, omdat een dergelijke aansluiting uit een oogpunt van verkeersveiligheid op te korte afstand van de kruising met de Stationsweg zou zijn gesitueerd. Gelet op het voorgaande heeft de raad de voor- en nadelen van alternatieve ontsluitingen in de afweging van belangen meegenomen.

7. Blijkens de reactienota op de zienswijzen is bij de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen uitgegaan van de parkeerkengetallen zoals die door de CROW worden gehanteerd. Voor de nieuwe woningen zijn minimaal 70 parkeerplaatsen nodig. Deze parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd binnen het plangebied. Aanvankelijk was een aantal bestaande parkeerplaatsen aan de Wortelakker en de Bietenakker meegenomen in de berekening, maar deze zijn bij de vaststelling van het plan buiten de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen gelaten. Niet gebleken is dat het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het Kronepad geen doorgang zou kunnen vinden vanwege de veiligheid van het fietsverkeer op het Kronepad. In hetgeen [verzoeker] en anderen hebben aangevoerd ziet de voorzitter geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat in het plan is voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

8. Hetgeen [verzoeker] en anderen nog hebben gesteld omtrent de verkoop van grond door de gemeente aan een aantal omwonenden en het vooraf regelen van planschade, acht de voorzitter in deze procedure niet van belang, zodat hieraan voorbij wordt gegaan.

9. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.J.A.M. Broekman, griffier.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Broekman
voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 21 oktober 2014

12-815.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Redactie »

Vandaag bij de gemeente om een toelichting gevraagd, komende week komt het antwoord.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Redactie »

Uitspraak Raad van State deels op onjuiste informatie
Door Martin Rotman

Het artikel over de uitspraak van de Raad van State in de Stentor riep bij uw redactie de nodige vragen op. Daarom afgelopen vrijdag twee vragen aan de gemeente gesteld. En later ook nog de uitspraak gevonden op de website van de Raad van State, deze uitspraak heb ik hierboven ook geplaatst.
Het duidelijk dat de uitspraak deels op onjuiste informatie is gebaseerd. Of de uitspraak in een bodemprocedure anders zal zijn is de vraag.
redactie schreef:In het artikel in de Stentor, donderdag 23 oktober, met de titel "Ontsluiting Spakman/Souman veilig" staat de volgende passage:

"De Raad stelt vast dat op beide wegen dertig kilometer per uur de maximum snelheid wordt"

Betekent dat de Bietenakker en de Wortelakker straks geen woonerf meer zijn maar 30 km zones worden?
Waarom wordt de Vlasakker hier niet genoemd, dit is toch ook een ontsluitingsweg?
gemeente schreef:Hierbij de reactie van de gemeente op uw vragen:
Het klopt dat tijdens de zitting van de Raad van State is aangegeven dat ter plaatse sprake is van woonstraten en dat de maximum snelheid 30 km/u is. Dit had stapvoets moeten zijn in verband met het feit dat het een woonerf betreft. De gemeente is niet van plan de bestaande wegenstructuren aan te passen, maar wil daar juist op aansluiten. Dat betekent dat de bestaande straten woonerf blijven en de nieuwe straten woonerf worden. Tijdens de zitting is er ook gesproken over de Vlasakker, dit blijkt ook uit de uitspraak. Dat dit niet genoemd is in het artikel van de Stentor, hebben wij als gemeente helaas geen invloed op.
De straatnaam "Vlasakker" kan ik niet terug vinden in de uitspraak die openbaar is?
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: ABO: Buurt is onvoldoende gehoord bij Plan "Souman/Spakm

Bericht door Jan B. Kaiser »

Het is verbazingswekkend dat de ontsluiting van het nieuwe wooncomplex niet op de Stationsweg plaatsvindt, wat de kortste verbinding is, maar via kruipdoor, sluipdoorweggetjes en over woonerven achterom gerealiseerd wordt. Het zal wel weer met geld (voor de projectontwikkelaar) te maken hebben, omdat een geplande uitrit op de Stationsweg qua ruimte ten koste gaat van één of meer woningen. Realiseert men zich niet dat de nieuwe woonwijk voor buitenstaanders niet meer te vinden is, tenzij men natuurlijk de allernieuwste Tom-Tom aanschaft, zo de wijk daarin al is opgenomen. De nieuwe bewoners zullen zich dat wel moeten realiseren.
Maar ja, zoals kennelijk het credo in onze gemeente is: waarom zal je het gemakkelijk doen, als het ook moeilijk kan.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser
Plaats reactie