Scholen Oldebroek versterken gezamenlijk hun onderwijsaanbod

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Scholen Oldebroek versterken gezamenlijk hun onderwijsaanbod

Bericht door Redactie » vr jul 11, 2014 17:32

Persbericht gemeente Oldebroek, 11 juli 2014
Scholen in Oldebroek versterken gezamenlijk hun onderwijsaanbod

De gemeenteraad van Oldebroek stemde gisteravond unaniem in met de Toekomstvisie van het onderwijs in Oldebroek. De scholen in Oldebroek gaan meer samenwerken. Ook zijn ze van plan integrale kindcentra te vormen. Op deze manier willen ze de kwaliteit van hun onderwijs versterken. Dit staat te lezen in de lokale onderwijsvisie die zij dit schooljaar gezamenlijk als alle scholen in Oldebroek hebben opgesteld. Deze visie hebben zij vertaald in een huisvestingsplan, dat besproken is met de gemeente en waarvoor financiële kaders zijn opgesteld.

Elkaar aanvullen

De lokale onderwijsvisie en het huisvestingsplan vormen samen het document ‘Toekomstvisie en onderwijshuisvesting gemeente Oldebroek’. De gemeente Oldebroek kent een pluriform onderwijsaanbod. Dat is een groot goed. De schoolbesturen willen dit aanbod in de toekomst handhaven. Hun onderwijsaanbod gaat elkaar meer aanvullen en er komt meer samenhang in. Ook op het gebied van passend onderwijs willen de scholen meer gaan samenwerken. Zoveel mogelijk kinderen moeten in de gemeente hun onderwijs kunnen krijgen. “Thuisnabij” is het gezamenlijk devies. “Dit is een typisch voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar. Door goed samen te werken met alle schoolbesturen is een fantastisch resultaat bereikt,” aldus wethouder Liesbeth Vos. Ze vervolgt: ‘Daarmee is ook een stap gezet naar een goede ontwikkeling en toekomst van onze kinderen en dus van onze samenleving.

Integraal kindcentrum
In de Toekomstvisie spreken de schoolbesturen de ambitie uit om in hun schoolgebouwen een voorzieningenaanbod voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar te realiseren. Samenwerking met de kinderopvang is dan van belang. Een integraal kindcentrum heeft een bepaalde schaalgrootte nodig om een positieve exploitatie te hebben. Een omvang van circa 250 à 300 leerlingen is hiervoor wenselijk. De gemeenteraad heeft zich gisteren in zijn vergadering bereid verklaard te investeren in onderwijshuisvesting om deze kindcentra mogelijk te maken.

Clustering
Volgens het plan van de schoolbesturen en de gemeente ontstaan er de komende jaren drie scholenclusters in de kern Wezep. Openbare basisschool De Wereldweide verhuist naar de locatie van katholieke basisschool De Uilenhorst aan de Noordsingel. Het gebouw van De Uilenhorst wordt hiertoe uitgebreid. Onderzocht wordt nog of op termijn een derde basisschool naar deze locatie verplaatst kan worden. De protestants-christelijke basisscholen De Oranjeschool en de Goede Herderschool gaan één kindcentrum vormen. Zij krijgen een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie van de Goede Herderschool aan de Veluwelaan. De gereformeerde basisscholen De Meidoorn en De Klepperbelt betrekken nieuwe huisvesting op de huidige locatie van De Klepperbelt aan de Keizersweg. Deze twee scholen gaan met de nabijgelegen school De Bron een cluster vormen. Intern moeten de scholen overigens voor al deze plannen nog de nodige besluitvorming doorlopen.
Gemeente en schoolbesturen gaan flexibel met de plannen om. Als ze in de nabije toekomst ingehaald worden door ontwikkelingen, dan zullen gemeente en besturen hun gezond verstand gebruiken en de plannen aanpassen.

Kern Oldebroek
De huidige onderwijslocaties in het dorp Oldebroek blijven gehandhaafd. Voor CNS De Regenboog geldt dat er een grootschalige renovatie van het schoolgebouw komt. Met de Eben Haëzerschool en de Timotheüsschool beschikt de kern Oldebroek straks dan ook over drie toekomstbestendige schoolgebouwen.

Oosterwolde
Door een aantal raadsleden is aandacht gevraagd voor basisschool De Wegwijzer uit Oosterwolde. In deze kern moet peuterspeelzaal Roezemoes op zoek naar nieuwe huisvesting. De genoemde raadsleden zien graag dat Roezemoes een integraal kindcentrum met De Wegwijzer gaat vormen. Wethouder Vos heeft toegezegd dat de gemeente het overleg hierover te gaat faciliteren.

Uitvoering
Schoolbesturen en gemeente geven gezamenlijk uitvoering aan de plannen uit de Toekomstvisie. Zij vormen hiervoor een projectorganisatie die na de zomervakantie met de eerste activiteiten start.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Scholen Oldebroek versterken gezamenlijk hun onderwijsaa

Bericht door Redactie » ma jul 14, 2014 21:13

CU stelt vragen over onderwijshuisvesting in Oosterwolde
Bron website CU Oldebroek maandag 14 juli 2014 09:58

Vanaf juni 2013 hebben vertegenwoordigers van de schoolbesturen in Oldebroek en de gemeente (ambtelijke vertegenwoordiging) gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een lokale onderwijsvisie en een plan voor de onderwijshuisvesting. Dit is gebeurd in een gezamenlijk project met een onafhankelijke externe voorzitter. De projectgroep heeft een lokale onderwijsvisie en het plan voor de onderhuisvesting in een rapport aan de raad gepresenteerd. Afgelopen donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de onderwijsvisie.

De ChristenUnie is blij met het rapport. Het is namelijk uniek dat scholen, c.q. schoolbesturen unaniem een dergelijk rapport ondertekenen. Toch heeft de ChristenUnie zorg over met name de onderwijshuisvesting en daarbij de leefbaarheid van kinderen t/m 12 jaar in Oosterwolde.

Basisschool de Wegwijzer in Oosterwolde is een locatie waar het leerlingenaantal fors stijgt. Per 1 oktober 2014 staan bij de Wegwijzer 185 leerlingen ingeschreven, per 1 oktober 2015 nu al 186 (hoger dan wordt weer gegeven in het rapport). De school kampt in het nieuwe schooljaar met een tekort van minstens 100 vierkante meter. Daarbij is de locatie waarvan Peuterspeelzaal “de Roezemoes” momenteel gebruik maakt binnenkort niet meer beschikbaar, ook al is de huisvesting van een Peuterspeelzaal niet primair de rol van de overheid. De ChristenUnie heeft bij wethouder mw. Vos – van de Weg erop aangedrongen om de onderwijshuisvesting van de Wegwijzer en peuterspeelzaal “De Roezemoes” extra onder de loep te nemen. Het mag niet zo zijn dat kinderen door een te beperkte onderwijshuisvesting in allerlei hoeken worden gezet wat ten koste gaat van het onderwijs en daarmee het welzijn en de kansen van de individuele leerling!

De wethouder heeft toegezegd om binnen afzienbare tijd op zoek te gaan naar een goede oplossing. In dit overleg zal stichting dorpsbelangen Oosterwolde participeren. Verder gaat de ook projectgroep zich beraden op de onderwijshuisvesting in Oosterwolde. De ChristenUnie is blij met deze accenten en zal de uitkomst hiervan met belangstelling volgen.

Berend-Jan Spijkerboer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie