Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Bron website gemeente Oldebroek.
Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Vanaf 2015 verandert de rol van de gemeente op het gebied van jeugd, werk en zorg. Hier vindt u meer informatie over deze veranderingen.


Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 2015 zijn wij in onze gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, werk en inkomen. Lees meer over de veranderingen.

Veranderingen jeugd, zorg en werk
De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Belangrijke documenten
Bekijk de belangrijke documenten en folders over de veranderingen.
Veelgestelde vragen

Een overzicht met de veelgestelde vragen over de veranderingen.

Meer informatie over de veranderingen
Wilt u meer informatie over wat de veranderingen voor u betekenen? U kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0525. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Spreekuren werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 1 oktober 2014
Spreekuren van de gemeente Oldebroek

Voor alle vragen over werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning

De gemeente Oldebroek houdt vanaf 2 oktober 2014 op verschillende plekken in de dorpen spreekuur. Inwoners kunnen er aan medewerkers van de gemeente vragen stellen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen, jeugd, zorg en ondersteuning. Het zijn spreekuren zonder afspraak. Vragenstellers hoeven van tevoren geen afspraak te maken.


Zorg, werk en jeugdhulp na 1 januari
Het spreekuur is bedoeld voor inwoners die vragen hebben over wat er voor hen verandert. Wellicht leven er vragen over bij wie ze terecht kunnen na 1 januari 2015. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners hun vragen persoonlijk stellen aan een medewerker van de gemeente.

Persoonlijke situatie
Op de meeste vragen kan de medewerker van de gemeente meteen antwoord geven. Behalve wanneer de vragen betrekking hebben op een persoonlijke situatie. Dan kan het zijn dat misschien eerst dingen uitgezocht moeten worden voordat de vraag beantwoord wordt. In dat geval krijgt de vragensteller op een later tijdstip antwoord. De gemeente geeft het antwoord dan via e-mail, in een telefoongesprek of in een persoonlijk gesprek.

Waar en wanneer?
 • Gemeentehuis Oldebroek donderdag 2 oktober van 16.00 – 18.00 uur
  Dorpshuis in Hattemerbroek dinsdag 7 oktober van 09.30-10.30 uur
  Dorpshuis in ’t Loo donderdag 9 oktober van 19.00 – 20.00 uur
  Dorpshuis in Noordeinde maandag 13 oktober van 16.00 – 17.00 uur
  Dorpshuis Wezep dinsdag 21 oktober van 16.00 – 18.00 uur
  Dorpshuis in Oosterwolde donderdag 23 oktober van 09.30 – 10.30 uur
Veel gestelde vragen
De antwoorden op veel vragen kunt u nu al vinden op de website van de gemeente, onder het kopje ‘Jeugd, werk en zorg vanaf 2015 / Veel gestelde vragen’.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Vinger aan de pols transitie jeugdzorg
Bron www.gelderland.nl

De Gelderse Staten willen van het jeugdzorgveld horen hoe het staat met het transitieproces en welke ervaringen men tot nu toe heeft. Daarom organissert de Statencommissie Landelijk gebied, Cultuur en Jeugdzorg (LCJ) op woensdag 5 november een openbare hoorzitting in het Huis der Provincie in Arnhem. Deze hoorzitting begint om 16.30 uur op de Zuidgalerij.

Betrokkenen bij de jeugdzorg in Gelderland zoals jongeren, (pleeg)ouders, bestuurders en medewerkers van instellingen en gemeenteraden en colleges van B&W, zijn voor deze hoorzitting uitgenodigd.

Commissie monitoring transitie jeugdzorg
Vanaf het moment dat bekend werd dat de provinciale jeugdzorgtaken per 1 januari 2015 zouden overgaan naar de gemeenten heeft de Commissie monitoring transitie jeugdzorg uit Provinciale Staten het proces gevolgd. De commissie heeft veel gesprekken gevoerd met betrokkenen en in maart van dit jaar een rapport uitgebracht. Een van de adviezen was om nog een hoorzitting te organiseren om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen en ervaringen. Omdat per 1 oktober de contracten tussen regio’s, gemeenten en zorgaanbieders getekend moesten zijn en er meer duidelijkheid is ontstaan voor alle partijen, is dit een goed moment voor Provinciale Staten om zich te laten informeren over de stand van zaken.

Aanmelden

Degenen die op de hoorzitting het woord willen voeren kunnen zich tot maandag 3 november aanmelden bij de griffie van Provinciale Staten. Per mail via griffie@gelderland.nl of telefonisch op 026-359 9134. Na afloop van de hoorzitting worden er broodjes geserveerd.

Gepubliceerd op: donderdag 9 oktober 2014
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 16 oktober 2014
Samen voor Mekaar in Oldebroek
Veranderingen in jeugdhulp, zorg, werk en inkomen bekend

Het college van B&W van de gemeente Oldebroek heeft het beleidsplan sociaal domein vastgesteld. Het beleidsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In het plan staat op welke wijze de gemeente invulling wil geven aan de veranderingen in de jeugdhulp, zorg en werk en inkomen die per 1 januari 2015 ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente met de Oldebroekse samenleving werkt aan een zelfredzame en samenredzame gemeenschap waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen.

Eigen kracht
Eigen kracht staat centraal bij de uitvoering van de nieuwe taken. Soms kan de inwoner de vraag zelf oplossen of met hulp van het eigen netwerk. Of er kan behoefte zijn aan andere ondersteuning en biedt bijvoorbeeld een vrijwilliger uitkomst. Familie, vrienden, buren of vrijwilligers kunnen vaak de benodigde ondersteuning bieden, ook voor langere tijd. Bij het helder krijgen van de hulpvraag kan een medewerker van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) of van het sociaal team ondersteunen. Samenleven, dat doe je met en voor mekaar.

Ondersteuning
In een aantal gevallen kan een algemene voorziening of maatwerk noodzakelijk zijn. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn maaltijdvoorzieningen, klusdiensten, welzijnsactiviteiten of een wasserette. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk. Een maatwerkvoorziening is vaak zwaardere ondersteuning of zorg waarvoor een besluit van de gemeente nodig is. Bijvoorbeeld dagbesteding, hulp bij het huishouden of jeugdhulp. Een vaste coach stelt in samenspraak met de inwoner een plan van aanpak op om de benodigde ondersteuning te regelen. Om te zorgen dat inwoners, indien nodig, tijdig en de juiste voorzieningen krijgen, maakt de gemeente concrete afspraken met aanbieders. Inwoners kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget waarbij zij zelf afspraken maken met aanbieders. Voor vragen over ondersteuning kunnen inwoners terecht bij het CJG of het sociaal team.

Preventie
Om te voorkomen dat vragen of problemen te groot worden, vindt de gemeente het belangrijk dat vroegtijdig actie wordt ondernomen. Door de intensievere afstemming kunnen hulpvragen of problematische situaties eerder worden herkend en opgepakt. Een goede samenwerking tussen de gemeente, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties en professionele organisaties is hiervoor noodzakelijk maar bijvoorbeeld ook sport- en culturele verenigingen spelen een belangrijke rol in het herkennen en signaleren van vragen.

Minder geld
De nieuwe taken op gebied van jeugd, zorg en werk moeten uitgevoerd worden met minder geld. Hiervoor neemt de gemeente diverse maatregelen. De maatregelen zijn onder meer gericht op het vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen zodat zwaardere ondersteuning wordt voorkomen en het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast maken we duidelijke tariefafspraken met aanbieders van (zorg)ondersteuning. De effecten van de maatregelen worden nauwlettend gevolgd om er voor te zorgen dat we goede kwaliteit blijven bieden maar tegen lagere kosten.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 21 november 2014
Gemeente houdt infoavond over ondersteuning en zorg

De gemeente Oldebroek houdt op maandag 8 december een informatieavond over alle veranderingen in ondersteuning en zorg in de jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente krijgt er per 1 januari een fiks aantal taken bij en daarmee wijzigt er ook het een en ander voor mensen die ondersteuning krijgen. Tijdens de avond wordt over deze veranderingen in het Dorpshuis in Wezep uitleg gegeven.


De avond begint om half acht, wordt geopend door wethouder Liesbeth Vos, waarna een korte presentatie wordt gehouden over de onderwerpen jeugd en de Wmo. Daarnaast wordt er nog een aparte sessie gehouden over de veranderingen rondom het Persoonsgebonden budget. Welke veranderingen kunnen bewoners verwachten, wat blijft hetzelfde, hoe gaan gemeente en inwoners samenwerken en hoe is de overgang naar de nieuwe situatie geregeld zijn vragen die centraal staan.

Er is voldoende ruimte voor het stellen van algemene vragen. Mensen die meer willen weten over hun eigen individuele situatie kunnen die vragen na afloop van de presentaties kwijt bij de aanwezige consulenten.

De bijeenkomst is gratis te bezoeken en aanmelden vooraf is niet nodig.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 28 november 2014
Samen voor Mekaar in Oldebroek

Veranderingen in jeugdhulp, zorg, werk en inkomen door gemeenteraad goedgekeurd


De gemeenteraad van de gemeente Oldebroek heeft donderdagavond ingestemd met het beleidsplan sociaal domein. In het plan staat hoe de gemeente invulling geeft aan de veranderingen in de jeugdhulp, zorg en werk en inkomen die per 1 januari 2015 ingaan. Uitgangspunt is dat de gemeente met de Oldebroekse samenleving werkt aan een zelfredzame en samenredzame gemeenschap waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Eigen kracht staat centraal bij de uitvoering van de nieuwe taken, zo staat in het beleidsplan. Soms kan de inwoner de vraag zelf of met hulp van het eigen netwerk oplossen. Maar als het nodig is blijft professionele ondersteuning beschikbaar.

De nieuwe taken op gebied van jeugd, zorg en werk moeten uitgevoerd worden met minder geld. Daarom wordt veel aandacht besteed aan vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen om dure hulp te voorkomen. Ook staat het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners hoog op de agenda en zijn goede afspraken met aanbieders van ondersteuning gemaakt.
Wethouder Liesbeth Vos is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad heeft uitgesproken. “Ik ben er van overtuigd dat we met inwoners, met organisaties en met ons als gemeente deze veranderingen samen voor mekaar krijgen.”
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

CU “Opweg met zorg”
Bron website CU Oldebroek, vrijdag 28 november 2014 23:30

Het kan bijna niemand in Nederland zijn ontgaan, de media was er vol van, mensen spraken erover op straat: de meeste zorgtaken gaan per 1 januari 2015 naar de gemeente!

Deze verschuiving wordt “de transitie van het sociaal domein” genoemd. De ambtenaren van onze gemeente hebben onder aanvoering van onze wethouder en in samenwerking met verschillende interne en externe organisaties en adviesraden een beleidsplan ontwikkeld. In dit plan staat hoe de verschuiving moet plaatsvinden en aan welke eisen de zorg moet voldoen.

Afgelopen donderdag 27 november is in de gemeenteraad het beleidsplan sociaal domein 2015 – 2018, met de daarbij horende verordeningen en de nota preventief jeugdbeleid unaniem aangenomen.

Veel mensen begrijpen niet goed waarom de verzorgingsstaat als het ware stopt: “Het gaat toch goed, zoals het nu gaat?” Het wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft veel studiemateriaal uitgegeven over de transitie van het sociaal domein. Daarin staan een aantal wetenschappelijke argumenten die aangeven dat de verzorgingsstaat zoals wij het kennen, niet (meer)functioneert:
 • Ten eerste stond haar financiële houdbaarheid enorm onder druk.
 • Ten tweede bleek de bureaucratie te weinig flexibel om maatwerk te bieden aan nieuwe uitdagingen.
 • Ten derde maakte de verzorgingsstaat van mensen passieve en geïndividualiseerde welvaarts-consumenten.
Vandaar de transitie, vandaar het beleidsplan. De ChristenUnie is onder de indruk van het beleidsplan. We hebben de stukken vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd en de tevredenheid en het optimisme van de verschillende disciplines geproefd. Mensen met competenties en expertise in de zorg, ambtenaren, allerlei adviesraden, bestuurders, politieke partijen met verschillende belangen en referentiekaders zijn over het algemeen tevreden en optimistisch. De ChristenUnie heeft dan ook tijdens de raadsvergadering de mensen gecomplimenteerd en bedankt die – onder enorme tijdsdruk - betrokken waren en/of zijn bij de totstandkoming van het beleidsplan!

Kunnen we nu op onze lauweren rusten? Als het aan de ChristenUnie ligt; niet! Ook al vinden er nu al allerlei pilots of experimenten plaats, de grootste implementatie, de grootste toepassing moet nog plaatsvinden. De ChristenUnie heeft regelmatig gesteld dat indicatoren hierbij belangrijk zijn. Indicatoren die aangeven hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe het gaat met de vrijwilligers en de mantelzorgers, hoe het gaat met de financiële haalbaarheid, hoe het gaat met de mensen die nog steeds geen werk hebben, hoe het gaat met de communicatie, etc. etc. De toezegging van de indicatoren door de wethouder en de RNV zijn hoopvol, …al zijn en blijven we benieuwd naar de inhoud en het resultaat. Het beleidsplan ligt er nu, nu komt het aan op de uitvoering. De ChristenUnie zal dus aan de hand van de indicatoren de vinger aan de pols houden in hoeverre er nog op onderdelen bijgestuurd moet worden in 2015 en volgende jaren als blijkt dat in de praktijk burgers niet die steun krijgen die ze hard nodig hebben!

Abraham Kuyper was er een eeuw geleden al van overtuigd: “De overheid moet zich bezighouden met de noden in de samenleving en niet met allerlei wensen!” Onze grondhouding en ons denken moet veranderen: de gemeente kan namelijk niet voldoen alle wensen, maar wel zorgdragen voor de nood in de samenleving! Wij – als bestuurders - mogen zorgvragers vertegenwoordigen en dat geeft verantwoordelijkheid, maar het biedt ook kansen. De ChristenUnie wil recht doen aan individuele kwaliteiten en onderlinge verbondenheid. M.a.w. zoals de Bijbel ook stelt: we zijn elkaar gegeven, …om samen te leven (inspiratie, o.a.: 1 Joh. 3: 16 – 24).

Berend Jan Spijkerboer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Weblog Liesbeth Vos: Samen voor mekaar
Bron website CU Oldebroek, zaterdag 29 november 2014 07:32

Afgelopen week beleefden we in Oldebroek een bijzonder moment. Zoals u misschien weet dragen de rijksoverheid en de provincie m.i.v. 1 jan. '15 een aantal taken over aan de gemeente. Met die overdracht van taken gaan we ook over op een heel ander systeem. We staan met z'n allen aan de vooravond van de grootste stelselwijziging sinds jaren. Vanuit een verzekeringsstelsel - betalen van premie en het recht op een soort schadeclaim als je aantoonbaar letsel hebt- gaan we naar een voorzieningenstelsel. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt, maar een veel mooier uitgangspunt. nl. het " ik doe mee" principe komt centraal te staan. Dit vanuit de gedachte: je mag er zijn en je doet er toe. Jouw welzijn gaat mij als buurman, vriendin, college, kennis, klasgenoot etc. aan. De gemeente heeft een compensatieplicht.

Veel enthousiaste mensen hebben de afgelopen tijd nagedacht hoe deze wetten uitgewerkt konden worden voor onze gemeente. Het motto werd Samen voor mekaar, omdat we geloven in de eigen kracht en naastenliefde van de Oldebroeker. Maar we vinden ook dat er een goed vangnet moet zijn wat de gemeente aan kan bieden aan hen die het nodig hebben.

Het was afgelopen donderdag 27 november 2014 en op die dag was ik precies 6 maanden wethouder in Oldebroek met o.a. de portefeuille Sociaal Domein. En juist op deze dag was het woord aan de gemeenteraad mbt het beleidsvoorstel zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. Dit werd hen onder de titel Sociaal Domein aangeboden. Een beleid dat ervoor moet zorgen dat mensen zelfredzaam blijven of worden en dat wij steeds meer een samenredzame gemeenschap vormen waar inwoners, indien nodig tijdige en juiste ondersteuning krijgen.

Toen ik mij 's middags voorbereidde op de raadsvergadering realiseerde ik mij eens te meer hoe belangrijk dit beleidsvoorstel is voor u als inwoner van Oldebroek. Dit beleid gaat ongeveer 23.000 inwoners aan en we hebben hier van de overheid "maar" ongeveer 14 miljoen euro voor gekregen. Dit geld willen we inzetten waar het echt nodig is. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. Dat is in mijn ogen eerlijk, maar zeker niet altijd leuk voor hen die (net)geen financiële steun van de gemeente krijgen. Dat realiseer ik mij terdege.

Toch ben ik heel blij en dankbaar dat op deze, voor mij heel bijzondere dag de Gemeenteraad van Oldebroek zich unaniem positief uitsprak over het beleidsvoorstel. Een mijlpaal voor u en mij. Zijn we dan nu klaar? Nee, nu gaan we het uitvoeren. Ik schrijf weer WE; u en ik. Samen voor mekaar ben ik er van overtuigd dat, hoewel in 2015 zeker niet alles in een keer perfect geregeld is en we elkaar de gelegenheid moeten geven om te leren, we een mooie tijd kunnen beleven met elkaar. Samen werken aan een samenredzame gemeenschap waar het goed leven, wonen en werken is.

Als u meer wilt weten over deze veranderingen bent u welkom op 8 dec. 's avond in het dorpshuis in Wezep of kunt u bellen met de gemeente Oldebroek; 14-0525.

Liesbeth Vos-van de Weg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

CDA: Zorg in de gemeente Oldebroek

Op 1 januari 2015 in het zover, dan komen Jeugdzorg, WMO en Participatiewet bij de gemeente terecht. Na een lang voortraject lijkt de gemeente Oldebroek de zaken goed op orde te hebben. Lijkt zeggen wij , omdat het altijd de vraag blijft hoe het uitgewerkte beleid in de praktijk zal gaan werken. Het CDA zal daarop toezien en monitoren zodat er tijdig bijgestuurd kan worden wanneer dit nodig blijkt te zijn.


Er zijn een aantal zaken waar wij ons sowieso zorgen over maken.

- Financieel moet er nu nog behoorlijk wat geld bij, maar uiteindelijk is het de bedoeling om de zorg budgetneutraal uit te voeren. Iets waar we op zullen letten de komende jaren.

- De mantelzorg wordt erg belangrijk in het nieuwe beleid! Hier moeten we dus zuinig op zijn. Het college heeft toegezegd om de mantelzorgers goed in de gaten te houden, hen te waarderen en te ontlasten waar mogelijk. Ook iets waar het CDA op zal toezien.

- Het college heeft de WTCG gelden (geld voor chronische zieken en/of gehandicapten) overgeheveld naar het minimabeleid, terwijl het CDA graag ziet, dat mensen t/m een middeninkomen hier aanspraak op zouden kunnen maken. Helaas werd dit voorstel (afgezien van de PvdA) niet gesteund door de andere partijen.

- Daarnaast willen wij graag op de website van de gemeente Oldebroek een meldpunt zorg en minima hebben. Een meldpunt waar mensen terecht kunnen met vragen over de zorg en waar ze meldingen kunnen doen over anderen met problemen.

- Hoewel de voedselbank heeft aangegeven hier eigenlijk geen behoefte aan te hebben, is een motie van de CU, SGP en ABO aangenomen waarin geld aan de voedselbank wordt gegeven onder voorwaarde van een tegenprestatie! Anders zal de voedselbank het geld niet krijgen! De tegenprestatie is, dat de voedselbank op basis van een pilot mensen vanuit de participatiewet bij hen werkzaamheden laat verrichten. Er bestaat geen behoefte aan meer vrijwilligers en men heeft te maken met privacy redenen. Het CDA is met een stemverklaring toch met de motie akkoord gegaan. We zijn het eens met het geld voor de voedselbank, maar niet met de tegenprestatie, omdat nu al duidelijk is dat hier geen behoefte aan is.

Als CDA willen we dat de zorg goed geregeld is. Zorg voor onze naaste is een opdracht! Daar mag de bevolking van Oldebroek ons aan houden!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 9 december 2014
Veel vragen beantwoord op informatieavond veranderingen zorg

De informatieavond die de gemeente Oldebroek maandag hield over alle veranderingen in ondersteuning van jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Persoonsgebonden budget (Pgb) trok een volle zaal. De gemeente krijgt er vanaf 1 januari 2015 een groot aantal taken bij. De ruim honderd bezoekers konden in het Dorpshuis in Wezep hun zorgen en vragen kwijt.


Volgens wethouder Liesbeth Vos ligt er een goed plan, waarbij wel de inzet van inwoners van groot belang is. “Uitgangspunt is dat iedereen meetelt. Als we ons met z’n allen een beetje inzetten voor de gemeenschap wordt de gemeente Oldebroek nog mooier om te leven en te wonen dan het al is.”

Veel zorgen bleken tijdens de avond weggenomen te kunnen worden. In 2015 blijft de meeste ondersteuning doorlopen en als er al wat verandert dan wordt dit doorgesproken met de betrokkenen, zo legden medewerkers van de gemeente uit. Ouders hadden vragen over wat het Centrum voor Jeugd en Gezin in de toekomst gaat doen en hoe zij samen met de ouders gaan kijken welke ondersteuning nodig is. Ook bleken aanwezigen zich zorgen te maken over het afschaffen van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit is een beslissing van de Rijksoverheid. Wel biedt de gemeente aan inwoners met een minimum inkomen verschillende minimaregelingen.

Aan het einde van de avond konden bezoekers bij consulenten van de gemeente hun persoonlijke vragen stellen en ook daarvan werd volop gebruik gemaakt. Wethouder Liesbeth Vos was er blij mee. “Daar was deze avond voor bedoeld.”

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 26 januari 2015
Bijeenkomst Sociaal Team en Informele Zorgorganisaties

Afgelopen donderdag 22 januari vond de startbijeenkomst plaats over samenwerking tussen de partners van het Sociaal Team en de informele zorgorganisaties. Doel van deze bijeenkomst was om elkaars dienstverlening beter te leren kennen. Dit moet er aan bijdragen dat het sociaal team en de informele zorgorganisaties vragen van inwoners snel en adequaat beantwoorden.


Afbeelding

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers vanuit verschillende organisaties, te weten: Icare, Mee Veluwe, Delta Wonen, Stimenz (maatschappelijk werk) en de gemeente. In de gemeente Oldebroek is een groot aantal informele zorgorganisaties actief. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), Stichting Present, Zonnebloem, Belangengroep Mantelzorg Oldebroek, Rode Kruis, Buurtbemiddeling, Diaconaal Platform, Humanitas, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Stichting Leergeld en Senioren Wezep-Oldebroek (SWO).

Trots
Wethouder Liesbeth Vos was ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij sprak haar waardering en betrokkenheid uit. Wethouder Vos: ‘Ik ben trots op wat ik zie en hoor. Dit maakt een team, een team dat klaar staat om alle inwoners van de gemeente Oldebroek te helpen bij hun vragen.’ De bijeenkomst draagt er volgens de wethouder ook aan bij dat organisaties een oplossing zoeken buiten hun eigen kaders. Het is volgens Vos van belang dat vrijwilligers ook grenzen durven aan te geven. Niemand is er mee geholpen als vrijwilligers overbelast raken of dingen tegen hun zin doen. ‘Nee’ zeggen geeft ook kracht, aldus de wethouder.

Centrale plaats
Ellis Fleer, kwartiermaker Sociaal Team namens de gemeente Oldebroek, vertelde dat er op termijn één centrale plaats en één centraal telefoonnummer komt waar inwoners met hun vragen terecht kunnen. Hier wordt hard aan gewerkt. Zodra de centrale plaats en het centrale nummer definitief bekend zijn, zal de gemeente hierover communiceren. Evenals de wethouder keek ook Fleer terug op een goede en vooral mooie bijeenkomst, met een prettige sfeer tussen alle partners.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

CDA Oldebroek: Meldpunt Zorg en Minima

In de zorg is er veel veranderd met ingang van 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en financiering van de zorg. Hierin kunnen natuurlijk dingen misgaan en daarvoor heeft CDA Oldebroek een ‘Meldpunt zorg en minima’ in het leven geroepen. Meld uw ervaringen met het nieuwe beleid in de zorg op de website van het CDA Oldebroek! Nieuwe ideeën en oplossingen kunt u hier ook melden. Ook kunt u hier melding maken van mensen die wellicht in aanmerking komen voor het minimabeleid van de gemeente, maar niet de juiste wegen weten te bewandelen om in aanmerking te komen voor eventuele extraatjes. Het CDA kijkt uit naar uw ervaringen, ideeën of vragen en zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte informatie.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door huub verberk »

Je kunt eventuele fouten en ideeën ook direct bij de gemeemte melden.

Net zo handig en sneller!

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Werkbezoek CU aan Viattence: “Week van de Zorg”
Bron website CU Oldebroek dinsdag 24 maart 2015 07:43

Deze week was het de Week van de Zorg. Daarom koos de fractie van de ChristenUnie ervoor om een bezoek te brengen aan de nieuwste locatie van zorgverlener Viattence, locatie “Veldheem”. Fractieleden Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Hans het Lam ontmoetten daar Liesbeth den Ouden, teamleider Viattence voor de locatie Wezep.

In de aanloop naar het overhevelen van de zorgtaken van de overheid naar de gemeenten hebben we als gemeenteraad en in het bijzonder de Commissie Samenleving belangrijke besluiten genomen m.b.t. de zorg. Als CU-fractie hebben we daarbij steeds aangegeven betrokken te willen blijven bij de ontwikkelingen in de zorg en de eventuele knelpunten die er ontstaan door de veranderingen. In ons verkiezingsprogramma hebben we al aangegeven dat we willen toezien op een goed vangnet voor de zwakkeren in de samenleving.

Na een hartelijk ontvangst door Liesbeth den Ouden hebben we onder het genot van een kop koffie met elkaar doorgesproken wat de veranderingen in de zorg betekenen voor een instelling als Viattence. Ook hebben we tijdens een korte rondleiding door Veldheem mogen zien hoe de bewoners daar zijn gehuisvest. Bijzonder is te zien hoe de inrichting zo veel als mogelijk is aangepast aan de leefwereld van de bewoners. Ruime kamers en een gezellige huiskamers waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden zoals koffie drinken, koken en de maaltijden nuttigen.

We zien dat een partij als Viattence op een heel professionele manier de zorg voor onze ouderen overneemt als dat in de thuissituatie niet meer mogelijk is. Een groot team van zorgverleners met de hulp van veel vrijwilligers werken daar op een ontspannen manier met de bewoners. Voor deze mensen is een goede plek gevonden.

Zorgen zijn er wel over de ouderen die langer thuis moeten wonen omdat ze niet in aanmerking komen voor een indicatie om naar een verpleeghuis te gaan. Deze inwoners zijn steeds sterker afhankelijk van hulp uit hun omgeving in de vorm van mantelzorgers en vrijwilligers. Juist voor de mantelzorgers kan de zorg enorm zwaar worden; hun leven wordt enorm geclaimd. Daarom is het zo belangrijk dat er voortdurend aandacht is voor deze groep mensen.

Complimenten voor Liesbeth den Ouden en haar team. We hebben genoten van hun kwaliteiten maar ook van hun passie. Ook waardering voor onze wethouder, Liesbeth Vos. Er is goed contact met het Sociaal Team. Als fractie zullen wij de komende tijd gebruiken om nauwlettend vinger aan de pols te houden.


Fractie ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Jeugd, werk en zorg vanaf 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten, 15 december 2017
Onderzoek Rekenkamercommissie Sturing en monitoring op Jeugdhulp

“Veel informatie, weinig grip”


Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp. De gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben weinig invloed gehad op de implementatie van de Jeugdwet en controle van de uitvoering. Voorbereiding vond vooral in regionaal verband plaats en sturing of wijzigingen waren nauwelijks mogelijk vanwege de tijdsdruk en complexiteit.
Dat blijkt uit onderzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie (Rkc) van deze gemeenten. De Rkc onderzocht of de gemeenteraden hun wensen vooraf voldoende hebben aangeven en of zij genoeg mogelijkheden hadden om dit vervolgens te controleren. De Rkc adviseert om met de nieuwe gemeenteraden (na de raadsverkiezingen van maart 2018) stappen te zetten in de sturing op de Jeugdwet. Oftewel: afspraken maken over de informatievoorziening, de gewenste doelen en de wijze waarop sturing en controle kan worden uitgeoefend.

Gemeenteraden volgen colleges en samenwerkende regio
Uit het onderzoek blijkt dat in de aanloopperiode (2014) de gemeenteraden weinig aanleiding zagen om wijzigingen aan te brengen in de regionaal voorbereide kaders. De overdracht van taken van het Rijk en de provincie moest in korte tijd plaatsvinden en de uitvoering van de jeugdhulp was voor de gemeenteraden geheel nieuw. Bovendien was het inhoudelijk ingewikkeld. De raden volgden destijds de eigen colleges en de samenwerkende regio. Dat is goed uitgepakt; er hebben zich weinig incidenten voorgedaan.

Veel informatie, weinig grip

De rapportage leert dat er weinig afspraken zijn gemaakt over de informatievoorziening en over de rol van de raad in monitoring en sturing. Raadsleden kregen veel informatie, maar hadden niet het gevoel grip te hebben op de jeugdhulp en de voortgang. De beschikbare informatie was vooral kwantitatief (aantallen, budgetten). Informatie over de kwaliteit en het effect van jeugdhulp was er veel minder. Het was complex voor de raden om op basis van de beschikbare informatie en zonder duidelijke prestatie-indicatoren te monitoren en controleren.

Advies Rkc: scherpere sturing op Jeugdwet
De Rkc meent dat het nu tijd is om de volgende stappen te zetten. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de jeugdzorg in de individuele gemeenten. Raadsleden kunnen daardoor beter gaan sturen. De raden worden geadviseerd duidelijke afspraken te maken over de rollen en verantwoordelijkheden van college en raad. Prestatie-indicatoren kunnen helpen doelstellingen concreter te maken. Mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen adviseert de Rkc om (opnieuw) afspraken te maken over de informatievoorziening aan de raad. Dat gaat niet alleen over vorm en frequentie, maar juist ook over hoe de informatievoorziening bijdraagt aan de rollen en verantwoordelijkheden van de raden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie