CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Bericht door Redactie » ma okt 06, 2014 10:48

CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad
Bron website CU Oldebroek, maandag 06 oktober 2014 09:42

Een groep enthousiaste jonge mensen wil op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool een woonwijkje ontwikkelen met 8 levensloopbestendige “starterswoningen” en één twee-onder-een-kap. De gemeenteraad ondersteunt hun plannen maar er is weerstand vanuit de buurt. In de raadsvergadering van donderdag 2 oktober hebben we daar over gesproken.

In de raadsvergadering van 20 december 2013 heeft de raad besloten om via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een groep jonge Wezepers de kans te geven een woningbouwplan te ontwikkelen op de locatie van de voormalige Johan Frisoschool in Wezep.

CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De bewonersvereniging richt een rechtsvorm op en nemen adviseurs in de arm om hen te begeleiden. De toekomstige bewoners moeten zelf door middel van een eerste inleg een deel van het voortraject financieren en worden min of meer gezamenlijk projectontwikkelaar van hun eigen nieuwbouwwijk.

Deze manier van ontwikkelen is in opkomst en de gemeenteraad van Oldebroek wil graag ervaring opdoen met deze vorm van woningbouw. Daarom is besloten dit project als pilot aan te merken en de groep onder leiding van Van der Kruk/Mol/Knol de kans te geven op deze locatie dit uit te voeren.

De groep heeft de opdracht gekregen om voor 1 september een woningbouwplan te ontwikkelen die voldoen aan de randvoorwaarden die in het ‘startdocument Johan Friso’ zijn omschreven. Dan gaat het om kaders ten aanzien van woningbouw, stedenbouw, draagvlak en financiële risico’s.

De bewonersgroep, met de nieuwe naam Bewonersvereniging EigenAardig (BVEA), is aan de slag gegaan en heeft een plan ontwikkeld dat voldoet aan de randvoorwaarden. In de commissievergadering van twee weken geleden werden we hierover door het college geïnformeerd. In die vergadering werd duidelijk dat er een groep omwonenden (klankbordgroep) is, die ingegeven door verwachtingen die er klaarblijkelijk geschapen zijn, andere plannen voor deze locatie heeft. Daarop ontstond de behoefte bij enkele partijen om hierover in de raadsvergadering verder op in te gaan.

Het standpunt van de ChristenUnie in deze is dat we in december een keuze gemaakt hebben en wat ons betreft heeft BVEA voldaan aan de kaders die toen geschetst zijn en we vinden dat ze de kans moeten krijgen om hun plannen waar te maken. Als raad hebben we ook steeds gezegd graag een CPO project als pilot te willen en daarom moeten we ook niet bij de eerste tegenstand terug krabbelen.

Tegenstand van omwonenden is natuurlijk nooit goed bij een woningbouwplan en moet wat ons betreft zoveel mogelijk worden voorkomen. Allerlei rechtszaken en procedures kosten alleen maar geld en kent meestal alleen maar verliezers. Maar dan moet er wel bereidheid zijn om tot een oplossing te komen. De opstelling van de klankbordgroep in de commissievergadering vonden we niet echt oplossingsgericht, er zijn veel zaken genoemd waarom het plan niet acceptabel is maar de meeste punten waren wat ons betreft niet echt onderbouwd. In een wat ons betreft goed gesprek wat we als fractie van de ChristenUnie daarna nog weer met de klankbordgroep hebben gevoerd is ons wel duidelijk geworden dat men dit plan daar gewoon niet wil. We hebben geconstateerd dat de CPO groep BVEA al veel concessies heeft willen doen en op veel wensen van de buurt in wil gaan. Er is al een flinke inspanning geleverd en geld geïnvesteerd en ook is er al provinciale subsidie toegezegd.

Als fractie van de ChristenUnie echten we er veel waarde aan dat dit CPO project zal slagen. In een motie werd de wethouder opgeroepen met BVEA en omwonenden in gesprek te gaan en zich zal inzetten om het CPO project te laten slagen. Deze motie kreeg raadsbrede steun.

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Bericht door Redactie » vr okt 10, 2014 7:30

CDA: CPO groep met omwoners in gesprek

Bouw locatie Johan Friso School:
U kent allemaal de plaats waar de voormalige Johan Friso school heeft gestaan. Een prachtige locatie voor woningbouw in onze gemeente. De gemeente heeft er voor gekozen om hier geen commerciële project ontwikkelaar op te zetten, maar juist de inwoners van de gemeente in een zo genoemde CPO (Collectie particulier opdrachtgeverschap). In de commissievergadering bleek dat er veel onrust heerste bij de omwonenden. Zij voelden zich niet gehoord en hebben moeite met de voorliggende plannen. In de destijds gemaakte afspraken waren draagvlak en communicatie grote issues in het doen slagen van deze proef om te bouwen via een CPO. Hierom heeft het CDA samen met de PVDA en de VVD gevraagd deze college informatie, waarin de voortgang werd toegelicht, op de raadsagenda te zetten. Volgens de buurtbewoners zijn er door voormalig wethouder van Dijk toezeggingen gedaan, die niet werden nagekomen. In de raadsvergadering bleek dat ook de CU en de ABO zich zorgen maken over de voortgang.. Hierom is er door het CDA gezamenlijk met CU, PVDA, VVD en ABO een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen in gesprek te gaan met de CPO groep EigenAardig en de omwonenden om te zoeken naar het eerder afgesproken draagvlak. Dit gesprek moet in kaart brengen of alles goed en volgens afspraak is verlopen. Wij als CDA zijn van mening dat juist de CPO groep en de omwonenden met elkaar in overeenstemming dienen te komen voor een geslaagd project
 
Tot zover een korte weergave vanuit de Oldebroekse CDA fractie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u ons altijd mailen naar CDA@oldebroek.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Bericht door Redactie » vr okt 10, 2014 7:38

ABO: Raadsvergadering verliep chaotisch
Citaat uit persbericht ABO van 3 oktober 2014.

CPO bij het terrein van de voormalige Johan Friso school bleek een moeilijk zaak. CPO betekent dat een groep particulieren zelf een plan maken om een aantal huizen te bouwen. Een klankbord groep van bewoners in de buurt, was al actief betrokken bij de sloop van het oude gebouw. Door veel onduidelijkheid, misverstanden, slechte communicatie is het deze groep nooit goed duidelijk geworden wanneer men een plan kon indienen. Tot verbazing van de buren, kwam er plotseling een andere groep met een plan. Daarna ging er van alles mis. Tijdens de laatste commissie vergadering kwam er een uitbarsting van emoties. Het is wel duidelijk dat op deze wijze een goede CPO niet zal lukken. Na veel gesprekken met alle partijen kwam de raad met het voorstel dat het college met de klankbord groep en de groep EigenAardig in gesprek gaat en zich zal gaan inzetten om het CPO project te laten slagen. Dit voorstel kreeg raadsbrede steun.

Draagvlak in de omgeving is hierbij noodzakelijk. ABO is van mening dat dit o.a. bereikt kan worden door de klankbordgroep ook de kans te geven een plan in te dienen. Lukt dit niet of niet voldoende dan gaan we met de andere groep verder met de ontwikkeling van dit terrein. Kan de klankbord groep wel een goed plan ontwikkelen dan is het mogelijk dat de groep EigenAardig een ander bouwterrein krijgt.

Huub Verberk ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Bericht door Redactie » vr okt 10, 2014 7:45

Voor meer achtergrond informatie zie agendapunt 7 van de raadsvergadering van 2 oktober.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9351
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: CU: CPO groep ‘EigenAardig’ krijgt steun van raad

Bericht door Redactie » za okt 18, 2014 18:12

SGP steunt college in CPO-pilot
Bron website SGP Oldebroek, 18 oktober 2014

De gemeente Oldebroek heeft besloten de vrijgekomen Johan Friso Locatie te Wezep te gaan ontwikkelen als een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het is voor het eerst dat in de gemeente Oldebroek een dergelijk project gerealiseerd zal gaan worden, afgesproken is dan ook om dit project als pilot te gaan zien en gebruiken.

In de raadsvergadering van december 2013 is door middel van een amendement gekozen voor een CPO-ontwikkeling op de locatie Johan Friso, dit mede omwille van subsidie en snelheid. Hiermee werd afgezien van een maatschappelijke aanbesteding. De SGP heeft destijds tegen dit amendement gestemd, omdat een maatschappelijke aanbesteding de voorkeur had. Dit ook vanwege de risico’s die het afzien van een maatschappelijke aanbesteding had.

Op dit moment ligt er een plan vanuit de CPO-groep ‘Bewonersvereniging Eigenaardig’ (BVEA), wat past binnen de startnotitie. In de afgelopen commissievergadering was dit plan geagendeerd om te worden besproken en vastgesteld. Echter in deze vergadering bleken er vanuit de omwonenden (klankbordgroep) zoveel bezwaren tegen dit plan te zijn, dat een aantal partijen staande de vergadering voorstelde dit plan op de agenda van de raadsvergadering te zetten. Hierbij werd zelfs de mogelijkheid geopperd om terug te gaan met dit project en er alsnog een maatschappelijke aanbesteding voor te laten plaatsvinden.

De SGP is echter van mening dat wanneer we nu stoppen we weer terug zijn bij af. Op dit moment zijn er wat de SGP betreft geen gegronde redenen om af te wijken van het raadsbesluit toen genomen. De SGP is van mening dat het college het amendement van destijds op de juiste manier heeft uitgevoerd. Wethouder H. Westerbroek geeft ook aan een groot voorstander te zijn van een dergelijk CPO- project en het initiatief zeer te waarderen.

De SGP betreurt het dat het tot nu toe niet mogelijk is gebleken om in overleg met de BVEA en de klankbordgroep tot een plan te komen wat zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van deze beide groepen. De SGP heeft een dringende oproep gedaan aan het college om te blijven communiceren met de betrokken partijen.

In de raadsvergadering werd door middel van een motie het college gevraagd te blijven communiceren met de betrokken partijen, om op die manier dit pilot project te doen slagen. Deze motie kreeg uiteindelijk de steun van de gehele raad.

Namens de SGP fractie,

Alfred van Loo

Afbeelding
Bron afbeelding: Samen bouwen aan de buurt Johan Friso locatie Wezep
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie