Impressie van de een raadsvergadering door Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Impressie van de een raadsvergadering door Jan B. Kaiser

Bericht door Redactie »

Impressie van een raadsvergadering
Ingezonden door Jan B. Kaiser

De laatste raadsvergadering van 2014, jongstleden donderdag, verliep in een sfeer die de Kersttijd vereist, namelijk in volledige harmonie. Er werd door Harold Zoet, fractievoorzitter van het CDA, op gebak getrakteerd omdat zijn vrouw (en hij dus ook) een dochtertje had gekregen.

Naast een lange lijst van B-onderwerpen, 15 stuks, van verzelfstandiging van de markten in de gemeente, de aanpassing/opschoning van de algemene politieverordening, verbetering van de stationsomgeving in Wezep, en de nieuwe huisvesting van de Paarden Sport Vereniging, om er maar enkele te noemen, die per hamerslag aangenomen werden, stonden er vier onderwerpen op de agenda. (Ter verduidelijking: B-onderwerpen zijn onderwerpen waarover in de raad niet meer van gedachten gewisseld wordt).

Als eerste werd het al lang slepende dossier “permanente bewoning recreatiewoningen min of meer naar ieders tevredenheid opgelost. Met name de bewoners van “Mulligen”, die daar permanent wonen (de halve tribune zat er vol mee), krijgen na het betalen van een vergoeding van 18 Euro per vierkante meter (met een minimum van 10,000 euro en een maximum van 25,000 euro) de mogelijkheid de momenteel illegale situatie om te zetten in een legale, waarbij in de recreatiewoningen nu dus 365 dagen per jaar mag wonen, en als zodanig ook doorverkocht mogen worden. Omdat door deze verandering de woningen ook direct meer waard worden heeft de gemeente gedacht dat een deel van die meerwaarde ten goede komt aan de kas van Oldebroek. Door middel van een amendement werd de vierkante meter prijs van de perceelgrootte boven de 500, resp. 750 m. verlaagd naar 9, resp. 4,5 euro per m2. De VVD en de PvdA waren tegen het voorstel.
Een compliment overigens dat het huidige college gelukt is wat voor diverse eerdere colleges niet mogelijk is gebleken. Wel zal het nog enige tijd duren voordat dit besluit geëffectueerd wordt omdat gewacht moet worden totdat de wettelijke termijnen waarbinnen betrokkenen mogelijkerwijs bezwaar tegen dit raadsbesluit kunnen maken verstreken zijn.

Als tweede punt kwam de nota Grondbeleid, geschreven voor de komende drie jaar, alsmede het prijsbeleid voor 2015-2016 aan de orde. Op zich is dit voor buitenstaanders een doodsaai onderwerp. Hierbij werd in de stukken (niet tijdens de vergadering) ook nog gerefereerd wordt aan het opknappen van het Meidoornplein (van de megalomane, miljoenen kostende plannen zoals het vorige college die presenteerde - sloop van bibliotheek en apotheek en nieuwbouw op het parkeerterrein – is gelukkig weinig meer over; nu wordt samen met de ondernemers/winkeliers gekeken hoe hij Meidoornplein voor het publiek aantrekkelijker te maken is). De nota zelf heb ik nog niet gezien.

Het prijsbeleid: gezien de huidige marktontwikkelingen is het prijspeil van de gronduitgifte lager dan vorig jaar het geval was. Zo is dit voor sociale woningbouw 3 to 9 %, voor bedrijfskavels 7 tot 8 %, voor de vrije woningbouwsector 0 tot 3 %, en voor maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk 20 %. Door middel van een amendement werden de prijzen voor de sociale koopsector nog verder verlaagd. De VVD was als enige tegen.

Het derde onderwerp dat ter sprake kwam is een filmproject, “De verborgen vallei” geheten. Sommigen omstanders dachten in eerste instantie aan een seksfilm, maar bij nader inzien ging het om een natuurfilm voor in de bioscoop en een daaraan gekoppelde TV-serie over de Veluwe. De provincie heeft aan alle gemeenten gevraagd om een financiële bijdrage. Voor Oldebroek komt dat neer op ruim 12,000 Euro. Mede gezien het beknibbelen op allerlei subsidies (kinderboerderij, boerderijmuseum, etc.) was het draagvlak in de raad voor dit voorstel minimaal. Ook omdat naar verwachting Oldebroek in de film niet voor zou komen werd dit subsidieverzoek door de raad verworpen. Alleen de PvdA was voor.

Als laatste punt kwam een voorstel ter tafel om een initiatief te faciliteren van oud-raadslid Jules van de Weerd om in Hattemerbroek samen met een tiental potentiële kandidaten een woningbouwproject te starten. Dit voorstel kreeg de instemming van de volledige raad.

Waarna iedereen met een goed gevoel, al om kwart voor tien, huiswaarts keerde.


Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie