Pagina 1 van 1

Commissievergaderingen februari 2015

Geplaatst: wo jan 28, 2015 8:03
door Redactie
Commissievergaderingen februari 2015

Commissie Bestuur en Veiligheid van 2 februari
Met o.a: Start uitvoering pilots burgerbegroting Oosterwolde en ’t Loo

Commissie Samenleving van 3 februari geannuleerd

Commissie Middelen van 4 februari
Met o.a: "De Wet Markt en Overheid is ingevoerd om concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren."
Dit raakt o.a. binnensportaccomodaties, zwembad en begraafplaatsen.


Commissie Ruimte en Grond van 4 februari
Met o.a. Beleidsnota functieverandering plattelandswoning en Plan van aanpak project Vernieuwing beleids- en beheerplannen.

De raadsvergadering staat op de agenda voor donderdag 19 februari