ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » wo jan 25, 2017 9:05

ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek: wat wilt u nog meer weten?
Bron Locourant, dinsdag 24 januari 2017

Afgelopen periode is er regelmatig berichtgeving geweest over het boekenonderzoek door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft eind 2015 gerapporteerd dat er in het belastingjaar 2013 fouten zijn geconstateerd. Onze wethouder Financiën, Lydia Groot, heeft dit in december 2015 direct aan de raad gemeld. Er werd een forse naheffing (loonbelasting en BTW) over de jaren 2011 t/m 2015 opgelegd. Over de hoogte van de naheffing was een behoorlijk verschil van inzicht. Na overleg met een ervaren adviseur en in het college besloot de wethouder eerst het gesprek met de Belastingdienst aan te gaan om daarna de raad volledig te informeren.

In september 2016 deelde de wethouder mee, dat de onderhandelingen langer duurden dan verwacht was. Dat viel bij een aantal partijen niet in goede aarde. Ze wilden volledige openheid van zaken. Onze wethouder bleef bij haar standpunt teneinde de onderhandelingen zuiver te houden. Eerst de interne bedrijfsvoering op orde brengen en ook eerst de overeenkomst met de Belastingdienst afronden. Ze vond het niet handig wanneer er tijdens de onderhandelingen, door wie dan ook, gediscussieerd zou worden over bedragen en werkwijzen. Inmiddels is er een voortreffelijke overeenkomst bereikt. Gemaakte fouten zijn duurzaam opgelost, medewerkers zijn bijgeschoold en men heeft goede afspraken met de belastingdienst gemaakt. Het resultaat: van de eerder opgelegde forse naheffing van € 1.6 miljoen (voornamelijk BTW + boete) moet € 350.000,-- definitief betaald worden. Over een bedrag van € 178.000,-- is nog onduidelijkheid en wordt aan de rechter voorgelegd. Zowaar een goed onderhandelingsresultaat, vinden wij en velen met ons. De raad is recent tijdens een info-avond volledig geïnformeerd en ook is dit in de commissie financiën besproken. Om het geheel goed af te sluiten komt het in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde. Wilt u er meer van weten? Laat het ons weten, wij komen u het graag toelichten.

Fractie ABO

André Boer, Wieger Zoer, Dennis Doorneweerd, Wim Vonk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » di jan 31, 2017 19:04

Bron persbericht CDA, ontvangen 27 januari 14:10 uur.
CDA Oldebroek vindt excuses van het college op zijn plaats!

De afronding boekenonderzoek van de gemeente Oldebroek door de belastingdienst heeft al heel wat stof doen opwaaien en wat het CDA betreft niet ten onrechte.
In december 2015 wordt de gemeenteraad van Oldebroek geïnformeerd door het college dat er problemen zijn met de belastingdienst: er komt een naheffing en boete. In de jaarstukken 2015, die in het voorjaar volgen, wordt 100.000 euro als risico opgenomen. De gedachte van het CDA was toen, als het een risico is van €100.000 en er vinden nog onderhandelingen plaats om het lager te krijgen, dan wordt het vast ook lager! Na maanden van stilte blijkt eindelijk in het raadsgesprek van december dat het om een bedrag in eerste instantie van 1,6 miljoen aan naheffing en boete te gaan, wat teruggebracht is naar 525.000 euro, waarvan in ieder geval 350.000 euro sowieso betaald moet worden! Tot zover deze hele korte samenvatting.

Het CDA Oldebroek wil hierover een paar opmerkingen plaatsen.
  • Wij vinden dat het college bijzonder slecht heeft gecommuniceerd met de raad. De informatie over dit punt is veel te lang zwaar onvoldoende geweest. De onderhandelingen zijn de verantwoordelijkheid van het college, maar de informatieplicht blijft. Dit had veel beter gemoeten!
  • De twee keer dat er een bedrag in de risicoparagraaf was opgenomen, bleek het bedrag veel te laag. Bovendien erg onvolledig als de eerste naheffing 1,6 miljoen is en je slechts 100.000 euro reserveert!
  • Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is ons nog niet helder! We vinden het bijna onvoorstelbaar dat er blunders gemaakt worden in de loonbelasting en bij projecten? Kan er in het verbeterplan niet worden opgenomen dat er periodiek een check gedaan wordt door een externe fiscalist? Voorkomen is beter dan genezen.
  • Wat het CDA bijzonder tegen de borst stuit, is dat het college, na alles wat gepasseerd is, nu ook nog een stuk aan de raad doet toekomen, waarvan de teneur is, dat er uiteindelijk goed gehandeld is. Dit is onvoorstelbaar. Het onderhandelingsresultaat (van 1,6 miljoen naar 5,25 ton aan naheffing en boete) is niet zo bijzonder. In dit soort gevallen komt er heel vaak zo’n resultaat uit. Het blijft natuurlijk wel een feit, dat de bevolking van Oldebroek 525.000 euro armer is. De wethouder zegt, dat dit anders ook betaald had moeten en dat is zo, maar het geld is al wel uitgegeven afgezien van de boete! Het CDA had het veel chiquer gevonden wanneer het college met excuses voor de blunders was gekomen.
  • Ook heeft het CDA met verbazing kennis genomen van de beklemmende eensgezindheid van de college partijen. Wij hebben nog nooit in de gemeenteraad van Oldebroek meegemaakt dat coalitiepartijen, de wethouder van de andere partij zo te vuur en te zwaard verdedigen. Kennelijk mag je niet kritisch zijn op het college (en de betreffende wethouder) als je in het college zit. Wij hebben dan ook geconcludeerd dat een motie van wantrouwen sowieso geen kans van slagen zou hebben.
Samengevat: Het CDA vertrouwt erop dat het verbeterplan voldoende is en dat het college in het vervolg echt veel beter gaat communiceren met de raad. Het college moet niet doen alsof ze iets goeds gepresteerd heeft. In plaats daarvan zijn excuses hier zeker op zijn plaats!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » di jan 31, 2017 19:08

Citaat uit verslag van de raadsvergadering geschreven door Jan B. Kaiser. Ontvangen 27 januari 18.05 uur.
Bij het tweede onderwerp, het boekenonderzoek van de belastingdienst, wordt door de woordvoerders bij herhaling verzekerd, dat men niet in herhaling zou vallen, waarna er natuurlijk voor een groot deel de eerder gehouden commissievergadering herhaald werd. De tweespalt tussen de coalitie- en oppositiepartijen splitste zich feitelijk toe op de mate waarin en wanneer de raad door wethouder Lydia Groot geïnformeerd werd. De wethouder informeerde de raad dat zij in onderhandeling was met de belastingdienst, maar wilde daar pas in detail op ingaan als de onderhandelingen afgerond waren (dat was het geval in december). Alles wat ze eerder naar buiten zou hebben gebracht was speculatief van karakter en zou mogelijk haar geloofwaardigheid hebben kunnen aantasten als ze bijvoorbeeld te optimistisch was geweest. Resultaten van onderhandelingen laten zich immers niet voorspellen. Overigens kwam de problematiek voort uit een grijs verleden. Al in 2003 had de belastingdienst aangegeven dat er administratieve verbeteringen moesten worden aangebracht. Deze verbeteringen zijn pas tijdens de huidige raadsperiode aangebracht.
Het boekenonderzoek zelf betrof de vorige raadsperiode. Zoals inmiddels uit de media bekend is de oorspronkelijke aanslag van 1.600.000 Euro teruggebracht naar 525.000 Euro, waarvan 350.00 Euro door het college wordt erkend (had dus feitelijk al in 2013 moeten worden betaald) en 175.000 Euro (bestaande uit 137.000 Euro BTW op de aanleg van een fietspad in Noordeinde, plus een boete van 38.000 Euro) door de gemeente betwist wordt. In overleg met de belastingdienst wordt deze materie aan de belastingrechter voorgelegd.
Overigens stelt de gemeentewet dat het aan de wethouder is in hoeverre en tot in welk details zij de raad informeert, zeker waar het gaat om bedrijfsmatige zaken. Dit is het dualisme tussen college (uitvoerende taken) en raad (controlerende en beleidsmatige taken). Maar ja oppositiepartijen moeten oppositie voeren en dat deden ze dan ook. Helaas in dit geval zonder politiek resultaat.
Dit leidde af en toe tot venijnige interrupties tussen leden van de oppositiepartijen en coalitiepartijen waarbij zelfs een vergelijking met het lot van Minister Ard van der Steur de revue passeerde, waarbij de burgemeester ingreep en de spreker verzocht de betreffende opmerkingen terug te nemen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » di jan 31, 2017 19:10

Persbericht Lijst 7, ontvangen 28 januari 2017.

Belasting onderzoek Oldebroek: “De vermoorde onschuld spelen”

In de laatste raadsvergadering kwam het belastingonderzoek weer ter sprake. De feiten zijn inmiddels genoegzaam bekend. In 2003 was er ook een belasting controle. De belastingdienst had destijds al veel kritiek op de kwaliteit en toegankelijkheid van de administratie en drong aan om een verbeterplan op te stellen. Met deze boodschap is helemaal niets gedaan. De laatste controle in 2015 bracht andermaal veel fouten aan het licht. Met de BTW en de loonheffing is men zeer creatief omgesprongen.

Iedere eerlijke ondernemer zal zich afvragen hoe dat mogelijk is. Hoewel de belasting wetgeving voor zelfstandigen vaak ingewikkeld is, volgen voor kleine overtredingen al sancties. Echter van een groot en professioneel bedrijf als de Gemeente Oldebroek mag je toch wel meer kwaliteit en kennis verwachtten.

Uit het belastingonderzoek blijkt dat, ondanks eerdere waarschuwingen, fout op fout is gemaakt. Met als gevolg dat de Belastingdienst kwam met een forse naheffing en boete. Zuur geld, want uiteindelijk moet de burger het betalen.

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Zij moeten, net als de directie van een bedrijf, ervoor zorgen dat alles goed verloopt binnen de organisatie. De gemeenteraad heeft de opdracht de kaders vast te stellen en het college te controleren. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk als het college de raad ook werkelijk alle informatie verstrekt die nodig is voor de uitoefening van deze taken. Bij gemeenten is de informatieplicht zelfs aangescherpt tot een actieve informatieplicht. Als je iets niet weet, kun je het ook niet controleren. Daarom is het enorm belangrijk dat de raad erop kan vertrouwen dat het college ook echt alles aan de raad vertelt. Eventueel kan de informatie ook vertrouwelijk worden gegeven.

Waar ging het allemaal mis met de informatievoorziening. De wethouder besloot om in december 2015 de raad met een paar zinnen te informeren. Daarna was het college zo gesloten als een oester. Waren de bevindingen van de Belastingdienst dan niet belangrijk genoeg voor de raad? Dat valt toch niet te ontkennen met een oorspronkelijke naheffing was € 1,6 miljoen. Als dat voor de raad al geen belangrijke informatie is, zegt dat veel over de manier waarop het college met de raad communiceert. Wat moet je dan nog wel aan de raad vertellen? Ook met de begroting is de raad op het verkeerde been gezet. In de begroting werd maar € 250.000 gereserveerd terwijl het college op dat moment wist dat de oorspronkelijke naheffing veel groter zou zijn.

Uiteindelijk kreeg de raad lucht van deze belastingaffaire, maar dan wel via andere kanalen. De regionale kranten waren beter geïnformeerd dan de raad van de gemeente Oldebroek.

Met verbijstering vroeg de raad om opheldering. maar de wethouder bleef maar weigeren de raad correct op de hoogte te stellen. Beetje voor beetje kwam de werkelijke situatie aan het licht, maar niet via de geëigende weg. Tot spijt moet je dan vaststellen dat het mosterd na de maaltijd is. De feiten liggen er, de afspraken over de naheffing zijn gesloten en de raad heeft het nakijken.

Het niet verstrekken van informatie aan de raad wordt als een ernstig verwijt gezien. Daarom was de oppositie ook zo fel in de kritiek naar de wethouder. In feite kan de raad haar werk niet doen. Met een motie van treurnis was dit de wethouder in november vorig jaar al duidelijk gemaakt.

Je zou dan denken dat de wethouder haar excuses maakt en roept dat het misschien allemaal niet zo handig was. Nee, niets is minder waar. Haar afstandelijke reactie: “”Het was niet noodzakelijk de raad te informeren. De gemeenteraad heeft hierin geen taak””.

In feite wordt de controlerende taak van de raad niet serieus genomen. De raad fungeert in deze zaak als een papieren tijger. Wij hebben niet de indruk gekregen dat iemand iets van deze zaak heeft geleerd.. De bevolking ziet dit geheel met verbijstering aan. Het vertrouwen in de overheid heeft weer een forse deuk opgelopen. Bij de volgende verkiezingen gaan deze coalitie partijen u weer vertellen waarom de kiezer vooral op deze drie partijen moeten stemmen. Hopelijk herinnert u zich dan de naheffing van de belasting nog.

Huub Verberk LIJST7

lijstzeven@gmail.com
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » di jan 31, 2017 19:14

Persbericht VVD ontvangen 30 januari 19:25 uur.

De Belastingdienst heeft Oldebroek een naheffing opgelegd van E 525.000.- !

Normaal gesproken dankt een fractie het College nog wel eens voor een stuk informatie, een reactie of antwoord op vragen of i.d.

Nu lijkt het de VVD op zijn plaats dat het College de oppositie dankt voor haar volhardendheid om dit stuk , ondanks hun tegenstand en de terughoudendheid van de coalitiepartijen in eerste instantie, toch op de raadsagenda te plaatsen.

Want wat als dit niet was gebeurt; Dan had een groot artikel in de Stentor van afgelopen donderdag 19 jan , waarin eigenlijk de vloer wordt aangeveegd met het beleid van de gemeente, lijkend op fraude en creatief boekhouden onbeantwoord gebleven en had het College niet de gelegenheid gekregen in het openbaar, in een raadsvergadering, dit toe te lichten en uit te leggen.


De VVD denkt dat het College na het boekenonderzoek het volgende scenario niet had verwacht.
In Dec 2015 werd voor de raad heel summier een tipje van de sluier opgelicht, en dan pas 10 mnd later heel beperkt bijgepraat, met een toezegging dat in dec/ jan alles wel duidelijk zou zijn.

Misschien in december nooit verwacht, toch gebeurt.

Op 10 nov j.l. , 11 maanden later, kwam er een motie van treurnis tijdens de Begrotingsvergadering. Simpelweg omdat meerdere fracties meenden dat zij niet voldoende en tijdig geïnformeerd waren over de situatie. De wijze van vertrouwen en communiceren naar de raad, waar mogelijk eventueel in vertrouwelijkheid, had anders en beter gemoeten, maar goed, dat is wel uitgekauwd. De wethouder, het College, heeft dit niet goed ingeschat, en dit inmiddels schoorvoetend toegegeven.

Er volgde een voorlichting hoe de procedures en voorlopige feitelijkheden liepen in dec, gevolgd door de Collegeinformatie in de commissie in januari.
Duidelijk werd wat we zeker moeten ophoesten als nabetaling, n.l E350.000.

Over de naheffingen waar geen twijfel meer over is:
Het College geeft aan dat de geconstateerde fouten terecht zijn opgemerkt voor 2013, evenals de naheffing loonbelasting. Al is het doorvertalen van een loonheffingsverschil in 2013 naar 4 andere jaren discutabel.
En al blijven het fouten, en heel veel geld.

Maar daarnaast:
Verdere naheffingen en boetes ter grootte van 175.000 zijn op dit moment nog steeds heel onzeker.
De rechter moet er nu aan te pas komen om het meningsverschil te beslechten. De argumenten lezende is dit zeker geen gelopen koers en de uitkomst onzeker.
De wethouder gaf aan dat de verhoudingen met de belastingdienst zachtjes gezegd, moeizaam waren. En dat de relatie nu beter tot goed is, dat is eindelijk positief nieuws.
Alleen hopen we wel dat dit zo blijft, nu er nog een aanzienlijk meningsverschil ligt over boetes en naheffing van 175.000. De standpunten liggen ver uit elkaar. En de rechter zal een uitspraak doen.

Wat dat met de goede verhoudingen zal doen is koffiedik kijken.

De VVD hoopt er maar het beste van.

De genoemde verbeterpunten aflopende doet ons nogmaals beseffen dat de administratie tot op heden niet op orde was, maar dat de raad hier ook niet zoveel mee kan doen. Dat blijft bedrijfsvoering.
Volgens de wethouder heeft de Raad echter geen rol bij de procedures. Alleen het bijplussen, daar wordt de Raad wel mee geconfronteerd!
En van die inschattingsfout wilde de wethouder niets meer weten! Heel jammer, had een groot verschil gemaakt.
De VVD zegt niet zomaar het vertrouwen in het College of Pfh op, wij hebben steeds gezegd dat we hebben betreurt hoe het is gelopen. Maar het mag geen tweede keer voorkomen!

De Christen Unie zat bovenop het dossier om de handelswijze van het College te verdedigen.

De VVD gaf de CU mee om maar eens leren dat fouten maken mogelijk is en dat het geen pijn doet dat toe te geven. En dat een groot deel van dit dossier onder verantwoordelijkheid van een wethouder van CU huize heeft plaats gevonden, het ligt gevoelig, en wij wilden het niet noemen maar als CU aandringt…

Verder verwijst de VVD naar het gezegde dat het een goed idee is om heel stil te zitten als je wordt geschoren.

En naar de ABO die schrijft in de column in de HaH van 24 jan , citaat:
Nadat de wethouder in sept meedeelde dat de onderhandelingen met de belastingdienst langer duurden dan verwacht , wilden een aantal partijen volledige openheid van zaken. Wat de wethouder op haar beurt afraadde, i.v.m. de onderhandelingen.

De werkelijkheid is dat partijen, met name de oppositie, desnoods vertrouwelijk, op de hoogte gehouden wilden worden. Hoezo volledige openheid: ook de oppositie snapt gevoeligheden!
Daarnaast betoogde de ABO dat er een voortreffelijke overeenkomst is bereikt. Alsof we een bak geld hebben gewonnen!
Als het oorspronkelijke bedrag E 1,6 milj is, en nu nog E525.000, kan je stellen dat de belastingdienst gevoelig is gebleken voor goede argumenten. Dat mag gezegd worden, maar ruim een half milj aftikken en voortreffelijk in 1 zin noemen…..

En voor de volledigheid, ook ABO vond de behandeling in de commissie al ruim voldoende, maar sloot pas later aan bij de oppositie om dit o zo gevoelige en kostbare onderwerp in de Raad af te handelen.

Goed om dit nog even duidelijk en transparant te vermelden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » di jan 31, 2017 19:18

Persbericht CU Oldebroek 31 januari 09:36

Onderzoek Belastingdienst bij Gemeente
Er is al veel gesproken en geschreven over het belastingonderzoek. Vooral de informatievoorziening blijkt iedere keer weer het onderwerp van gesprek te moeten zijn. In dit artikel worden geen bedragen aangehaald, daarvoor verwijst de Fractie van de ChristenUnie graag naar de college informatie (Redactie: zie link onderaan artikel op website van CU Oldebroek) die alle feitelijk informatie bevat.

Op 27 oktober 2016 hebben wij het college in de persoon van de Wethouder bevraagd omtrent de timing en mate van informatieverstrekking aan de Raad. De wethouder heeft toen mondeling en ook al eerder schriftelijk aangegeven dat de Raad volledig en tot in detail zou worden geïnformeerd zodra alle besprekingen met de belastingdienst waren afgerond. Dan waren alle bedragen definitief en de standpunten duidelijk zodat dan de Raad in een keer correct en volledig zou worden geïnformeerd. Als fractie van de ChristenUnie konden en kunnen we leven met deze timing van informatievoorziening. Onze controlerende functie in deze betreft alleen of we vinden dat het college deze zaak naar behoren heeft afgehandeld en of de genomen maatregelen voldoende zijn. En dat konden we pas beoordelen nadat de zaak afgerond was. Een debat op elk eerder moment zou leiden tot voorbehouden die duidelijkheid omtrent de exacte omstandigheden niet ten goede zou komen. Wel hebben we op 27 oktober 2016 aangegeven dat het beter was geweest dat de Raad in vertrouwelijkheid was meegenomen in de besprekingen met de Belastingdienst. De Wethouder heeft dat toentertijd al erkend, maar ook uitgelegd waarom ze een andere keuze heeft gemeend te moeten maken. Omdat we toen ons punt al duidelijk hebben gemaakt, was wat de fractie van de ChristenUnie dit punt afgedaan. Een motie van treurnis over de wijze van informatievoorziening op 10 november 2016, terwijl meerdere toezeggingen waren gedaan omtrent de informatieavond op 7 december 2016 een datum die op 10 november 2016 al vastlag, nadere verwijten aan het college vinden wij dan ook niet gepast en konden er daarom ook niet in meegaan.

Dan nog enkele kanttekeningen bij het onderwerp belastingonderzoek. Het is natuurlijk niet positief dat de gemeente een naheffing van belastingen krijgt. Het is vervelend dat een bedrag moet worden nabetaald. Het is echter geen echte lastenverzwaring. Het bedrag wordt later betaald dan eigenlijk op basis van de regels behoorde te worden betaald. Het te betalen bedrag is ook veel lager dan oorspronkelijk werd uitgerekend. Daar was het college al op basis van gesprekken met een fiscaal adviseur ook al vanuit gegaan. In de risicoparagrafen van de jaarrekening over 2015 en de begroting 2017 werden namelijk lagere bedragen genoemd. Een gedeelte van de opgelegde aanslagen wordt nog aan de rechter voorgelegd. De fiscaal adviseur is daarover zo zeker van zijn zaak dat hij dit op basis van no cure no pay uitvoert voor de Gemeente. Dat betekent dat als de zaak verloren wordt, de adviseur geen rekening kan sturen aan de gemeente. Dan werkt hij voor niets. Het bedrag wat niet bestreden wordt, betreft voornamelijk een BTW constructie die tot in het recente verleden in heel veel gemeente is toegepast en nu ook regelmatig bij die gemeenten wordt gecorrigeerd.

Het andere punt waarop de fractie van de ChristenUnie richting college de vinger heeft gelegd, is de kwestie van het fiscale bewustzijn. Nadrukkelijk heeft de fractie gevraagd of sprake is geweest van moedwillige belastingontduiking of grove onachtzaamheid. Daar is geen sprake van geweest. De suggestie die gewekt wordt dat de gemeente niet eerlijk zou hebben gehandeld is dan ook niet fair jegens het College van B&W en de ambtelijke organisatie. Wat wel nodig is, is niet al te vanzelfsprekend omgaan met fiscale vraagstukken. De fiscale wetgeving verandert vaak en veel. Jaarlijks worden belastingplannen op basis van de Rijksbegroting voor het volgende jaar vastgesteld. In de praktijk is het vaak zo dat pas in de laatste twee weken van december de effecten van de rijksbegroting in de belastingplannen worden verwerkt en gecommuniceerd. Wat nu is afgesproken ten aanzien van het fiscale bewustzijn dat vaker en eerder de vraag wordt gesteld zou er een fiscale regel gewijzigd kunnen zijn die van belang is. Daarnaast wordt nu veel frequenter en proactief het contact gezocht met een vast contactpersoon bij de Belastingdienst om vooraf duidelijkheid te krijgen. Dat is geen vorm van extra toezicht, maar een vorm van goede samenwerking waardoor vergissingen gemakkelijker kunnen worden voorkomen. Een soort van Oldebroek voor Mekaar dus, maar dan tussen overheidsorganen. De fractie van de ChristenUnie ziet dat als een zeer positieve ontwikkeling en heeft het college hiermee dan ook gecomplimenteerd.

Tijdens het debat is de fractie geëindigd met de woorden dat het debat over dit onderwerp nu kon worden afgesloten en de blik op de toekomst kon worden gericht. Dat is de oprechte wens van de fractie van de ChristenUnie.

Fractie ChristenUnie Oldebroek
Wim Boer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9335
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: De Belastingdienst en boekenonderzoek

Bericht door Redactie » ma feb 06, 2017 8:47

Persbericht SGP Oldebroek 4 februari 2017
Afronding boekenonderzoek Belastingdienst

In de raadsvergadering van jl. 26 januari is er gesproken over de afronding van het boekenonderzoek van de Belastingdienst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente Oldebroek nog een naheffing kan verwachten en dat is pijnlijk om te constateren. Dit onderwerp stond tijdens de vergadering voor de vierde keer op de agenda van een openbaar debat. Over dit onderwerp was dan ook al veel gezegd.

Nadat het boekenonderzoek en de onderhandelingen met de Belastingdienst waren afgerond is de raad uitvoerig geïnformeerd door een deskundige. Naar aanleiding hiervan zijn er door de SGP vragen gesteld in de commissie Financiën & Bedrijfsvoering. Uit de beantwoording van deze vragen is voor de SGP gebleken dat het college de verbeterpunten heeft opgepakt en zei het college toe ons op de hoogte te houden van de realisering daarvan.

Als SGP vinden we dat je van het verleden moet leren. Daarom gaan we ervan uit dat het college met de verbeteringen voortvarend aan de slag gaat en zullen de realisatie hiervan nauwlettend volgen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie