Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Bericht door Redactie » wo jul 12, 2017 10:50

Inleiding door Martin Rotman

Het voormalig jeugdcentrum Slash in Wezep kwam na flinke bezuinigingen op jeugdwerk leeg te staan en werd door de gemeente in de verkoop/verhuur gedaan. Het Leger de Heils is het pand (tijdelijk) gaan huren. Een grote groep plaatselijk vrijwilligers is er op verschillende manieren actief met allerlei activiteiten. Er is een kledingwinkel, een koffie en snookertafel. Een ontmoetingscentrum waar iedereen welkom is.
Vrijwel gelijktijdig met het tijdpad van Het Leger des Heils ontwikkelde er zich nog een plan voor deze locatie, een aantal bewoners uit Wezep kwamen op het idee om hier samen met een projectontwikkelaar een aantal senioren woningen te bouwen. De locatie is hier te klein voor, en in het plan gaat er openbaar groen verdwijnen richting zwembad en tennisvelden.
Terwijl Het Leger des Heils al veel geld en uren geïnvesteerd heeft, en het ontmoetingscentrum succesvol noemt, valt de in de gemeenteraad behandelde bouwplannen hen rauw op het dak.
Verschillende reacties volgen, zie berichten hieronder.

Lees ook het artikel op: 6 april 2017 Locourant
Uit: Wat heeft de gemeenteraad besloten op 6 juli?
Principeverzoek seniorenproject ‘Wezeper Veste’, Stationsweg 95 te Wezep

De raad heeft besloten in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit woningbouwproject op de locatie van voormalig jongerencentrum Slash aan de Stationsweg 95 in Wezep. Een groep senioren heeft het plan om op die plek ongeveer 10 woningen te laten bouwen in een omsloten woonomgeving met binnenterrein. De raad heeft naar aanleiding van discussie over de hoogte van de grondprijs daarbij gewijzigd besloten, dat de grondprijs voor dit initiatief moet worden bepaald overeenkomstig het grondprijzenbeleid van de gemeente.

Het door de raad gewijzigde voorstel is aangenomen met 16 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, VVD en Lijst 7) en 2 stemmen tegen (ABO); 1 raadslid heeft zich van stemming onthouden.
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Bericht door Redactie » wo jul 12, 2017 11:10

Ingezonden: Voor het lapje gehouden?
Bron Locourant woensdag 28 juni 2017 15:39

Nog niet eerder had ik een commissievergadering van de gemeenteraad bezocht. Maar toen bleek, dat de toekomst van een prachtig ontmoetingscentrum waar ik bij betrokken ben op het spel stond, moest het er maar van komen. Veel raadsleden bleken last te krijgen van een zure smaak van wat er langs kwam.

Er stond wat op het spel
Woensdagavond 21 juni, de langste dag, stond namelijk het principeverzoek seniorenproject ‘Wezeper Veste’ op de agenda van de commissie ‘Ruimtegebruik en Leefomgeving’. Dit project is gesitueerd precies op de locatie waar momenteel het multifunctionele ontmoetingscentrum ‘De Klinker’ met veel succes draait. Doorgaan van dit project zou betekenen dat De Klinker in het huidige gebouw zou moeten stoppen, nog geen jaar nadat het met veel enthousiasme is opgeknapt door vrijwilligers met royale financiële steun van het Leger de Heils en het eind oktober het feestelijk geopend is door wethouder Vos. Er stond dus op deze vergadering wel wat op het spel. Ik bleek daardoor niet de enige geïnteresseerde. De publieke tribune was op deze warme zomeravond zeer goed gevuld. Aan de ene kant een heleboel vrijwilligers van De Klinker en aan de andere zijde een groot aantal potentiële bewoners van De Wezeper Veste.

Eenzaamheid
Of het altijd zo toegaat op commissievergaderingen weet ik niet, maar het was boeiend en levendig. Af en toe fel, maar toch gemoedelijk en humoristisch. Namens het college was SGP-wethouder Harm Westerbroek aanwezig, mentaal gesteund door ABO-wethouder Lydia Groot.

Er waren twee insprekers: Henk Meijer namens De Wezeper Veste en kapitein Aalt Fikse namens De Klinker. Beiden hielden een goed verhaal, met als opmerkelijke overeenkomst dat beide projecten als burgeriniatieven werden gepresenteerd met als doel om de eenzaamheid te bestrijden. Meijer suggereerde zelfs dat met dit project veel zorgkosten vanuit de WMO-pot zouden kunnen worden bespaard: minimaal zo’n 10%. En Fikse kwam met een voorbeeld van een vrijwilliger die kortgeleden vertelde dat ze door haar werk in De Klinker zich nog nooit zo gelukkig had gevoeld als nu.

Zure smaak
Na de insprekers kwamen de raadsleden aan het woord. Alle fracties betreurden het dat het ene initiatief vanuit de burgerij ten koste moest gaan van het andere initiatief. Met name het feit dat in oktober de ene wethouder (Vos) feestelijk De Klinker opent, terwijl een andere wethouder (Westerbroek) inmiddels al in een vergevorderd stadium is in de onderhandelingen met de mensen van de Wezeper Veste werd als wrang ervaren. Vanuit de gemeente is pas 2 maanden geleden op verzoek van de Klinker, naar aanleiding van verhalen in het informele circuit, officieel opening van zaken over het seniorenproject gegeven. Nog geen 2 weken geleden kwam de burgemeester naar De Klinker om het Oldebroek voor Mekaar-beeldje uit te reiken aan Klinker-initiatiefnemer Evert van Ommen, maar geen woord over de wankele toekomst van het centrum. De oppositiepartijen oordeelden het hardst over deze gang van zaken. Henk Kemp (VVD): ‘Het lijkt erop, dat er verstoppertje werd gespeeld. Allemaal mooie verhalen over De Klinker, maar de samenleving is voor het lapje gehouden’. Henk Jan Dokter (PvdA): ‘Hier is niet zorgvuldig gehandeld. Oldebroek voor Mekaar? Ik hou er een zure smaak van over’. Ook de collegepartijen ChristenUnie, SGP en ABO namen het – naast de waardering van het initiatief van Wezeper Veste – op voor De Klinker. In antwoord op hun vragen aan wethouder Westerbroek zegde die toe dat er naarstig werd gezocht naar een vervangende locatie voor De Klinker en dat die een definitiever karakter zou moeten krijgen dan het huidge gebouw lijkt te gaan hebben.

Hangjongeren
Over het standpunt van het college met betrekking tot het plan van De Wezeper Veste werd ook nog uitgebreid gesproken. Over de schappelijke grondprijs die wordt berekend, de onttrekking van grote stukken van het openbaar groen, het semi-openbare karakter van het hofje, of dit een manier was om de overlast van hangjongeren te bestijden en de vraag of de groep nu wel of niet een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) betreft … De wethouder kwam er in zijn beantwoording niet goed uit en moet daarom nog goed aan de bak om tijdig met betere antwoorden te komen voordat het voorstel als A-onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 6 juli aan de orde komt. Of tijdens die vergadering nog veel over de toekomst van De Klinker zal worden gesproken, werd niet erg duidelijk.

Wezeper Vete?
Tijdens de vergadering was er een moment, dat de beide groepen die heel symbolisch tegenover elkaar zaten op de publieke tribune, eenstemmig instemmend knikten. Dat was toen een van de raadsleden opmerkte dat door de gehanteerde schimmigheid van het college beide groepen (Klinker en Wezeper Veste) werden benadeeld en misschien zelfs onbedoeld tegen elkaar uitgespeeld. Gezien de levendige en plezierige manier waarop na afloop die beide groepen buiten met elkaar stonden te praten, laten die dat niet gebeuren. Wat wil je: de inspreker van de Wezeper Veste is tevens penningmeester van De Klinker. Dit wordt geen Wezeper Vete, bedacht ik me toen ik dat zag, ook al zijn we als Klinkervrijwilligers en eigenlijk als hele bevolking van Wezep inderdaad wel voor het lapje gehouden. Wat er op 6 juli ook mag uitkomen, laten we hopen dat het prachtige werk van De Klinker gewoon kan doorgaan. Op de Stationsweg of ergens anders op een mooie locatie.

Rob Barzilay
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Bericht door Redactie » wo jul 12, 2017 11:12

Ingezonden: Een (on)christelijk sprookje?
Bron Locourant maandag 10 juli 2017 14:49

In Wezep, tussen het station en het zwembad gelegen, ligt sinds een twintigtal jaren een gebouw, voorheen bekend onder de naam Slash (een ontmoetingscentrum voor jongeren), nu draagt het de naam “De Klinker”, dat onder de bezielende leiding van het Leger des Heils sinds enkele jaren geleden een succesvol ontmoetingscentrum voor jong en oud is geworden. Nu heeft de SGP-wethouder een initiatief omarmt om op dezelfde plek ouderenwoningen te laten bouwen in de vorm van hofjes.

De wethouder was zo gecharmeerd van het plan dat hij er wat cadeautjes bij meebracht. Zo zou de gemeentelijk groenstrook, die nodig was om de hofjes te bouwen, min of meer voor niets beschikbaar gesteld worden, hoewel die groenstrook wel bouwgrond zou worden. Pas in een laat stadium heeft hij het Leger des Heils over de voorgenomen verkoop op de hoogte gebracht. Toen was er al voor ruim tienduizend Euro (de bijdragen van vrijwilligers niet meegerekend) aan het gebouw vertimmert.

Het voorstel om De Klinker te verkopen en te laten slopen (kapitaalvernietiging?) kwam jongstleden donderdag in de gemeenteraad ter sprake voor besluitvorming. Vreemd genoeg waren, met uitzondering van de ABO, die van mening was dat de hofjes ook elders in Wezep gebouwd konden worden, de overige partijen, waarvan het christelijk smaldeel (13 zetels) het grootste was, het eens met het collegevoorstel, met één aanpassing: de ca. 1100 m2 groenstrook mocht niet cadeau gedaan worden, maar moest tegen de geldende marktprijs van bouwgrond, begroot op circa 1400.000 Euro, verkocht worden. Ook de verkoopsprijs is 100.000 Euro (een derde) minder dan de oorspronkelijke vraagprijs/

Na in beknopte vorm hierboven de feiten te hebben weergegeven, bekruipt mij toch het gevoel dat ook in dit geval de dominee en de koopman hand in hand gaan. Als er financieel gewin te behalen valt dan verworden christelijke maatschappelijke activiteiten tot “liefdewerk/oud papier” zonder waarde, en dan heeft het Leger des Heils in deze christelijke gemeente geen poot om op te staan.

Gek genoeg dat een neutrale partij als Algemeen Belang Oldebroek dit geheel anders waardeert.

Wellicht wat vergezocht, maar was het niet Nederland met dezelfde als de hierboven geschetste instelling, dat als de laatste in de Westelijke Wereld de slavernij afschafte (Engeland in 1833, Frankrijk in 1848, Nederland in 1863). Daar kon je ook veel geld mee verdienen.

Jan B. Kaiser

8 juli 2017
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Bericht door Redactie » wo jul 12, 2017 11:14

ABO: Géén grootschalig bouwplan toestaan op locatie de Klinker (voormalig Slash)
Bron Locourant maandag 10 juli 2017 21:02

Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad een principebesluit nemen over een bouwplan in Wezep naast het Zwembad de Veldkamp. De fractie van ABO vindt het initiatief van een aantal senioren voor het bouwplan op zich fantastisch. Maar dan niet op deze locatie ten koste van veel openbaar groen en ook niet onder de voorwaarden die het college van B&W met de initiatiefnemers wenst af te spreken.

De initiatiefnemers voor het bouwplan zijn van plan het gebouw de Klinker te slopen en op die locatie een nieuwbouwplan met 10 ruime seniorenwoningen te bouwen. Om dit bouwplan mogelijk te maken moet naast het terrein van de Klinker nog ruim 2250 m2 openbaar groen opgeofferd worden.

Verder hebben de initiatiefnemers van het bouwplan afgesproken met het College van B&W dat zij niet de geldende door de raad vastgestelde grondprijs hoefden te betalen. Eén strook openbaar groen van 1100 m2 kon zelfs voor 1 euro worden overgenomen. In totaal was het voordeel voor de initiatiefnemers van het bouwplan een bedrag van enkele tonnen. Het succesvolle initiatief van het Leger des Heils dat momenteel gehuisvest is in de Klinker moet hierdoor op zoek naar een andere locatie.

De SGP-fractie stond afgelopen donderdag vierkant vóór dit bouwplan en als enige partij ook vóór de bijzonder gunstige financiële voorwaarden. Naast de SGP waren helaas alle andere politiek partijen voorstander van het bouwplan en voorstander van sloop van de Klinker maar wel tegen de financiële voorwaarden. Alléén ABO was tegen dit principebesluit om deze bouw op deze locatie mogelijk te maken. Hieronder onze uitleg waarom we hier tegen hebben gestemd

1) Ophouden met meten met verschillende maten!
Gelijke monniken gelijke kappen is het principe van ABO. Gelijke behandeling voor iedereen.
Dit meten met verschillende maten is: “NOT done”.

2) Behoud van openbaar groen in de wijk is belangrijk!
Het belang van behoud van openbaar groen in woonwijken werd helaas alléén door ABO benadrukt tijdens de vergadering. Voor het bouwplan Souman Spakman in de nabije omgeving is ook al veel openbaar groen en speelruimte voor de jeugd verdwenen in ruil voor woningen. Dit opofferen van openbaar groen gaat ten koste van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Er zijn en komen genoeg alternatieve locaties waar dit bouwplan van de senioren in de toekomst zou passen. Waarom is er niet naar alternatieve locaties gekeken voor dit bouwplan?

3)Twijfels over draagvlak – inspraak woonomgeving?
Het college van B&W benadrukte dat er veel draagvlak was voor het bouwplan. ABO betwijfelt deze bewering omdat onlangs meerdere verontruste telefoontjes en berichten van inwoners uit de wijk bij ABO zijn binnengekomen. Het openbaar groen is van de wijk en niet alleen van een aantal direct aanwonende die alleen bevraagd zijn of ze zich in het bouwplan konden vinden.
SGP Wethouder Westenbroek benadrukte wel dat er nadat de raad zou instemmen er voor de omwonenden nog voldoende inspraak en bezwaar mogelijkheden komen voor de woonomgeving. Maar wat is daar nog het nut van als de raad haar principebesluit dat er op deze locatie zoveel woningen gebouwd mogen worden al is genomen? Hoe serieus worden de raad en de betrokken bewoners genomen?

Oplossing volgens ABO
Andre Boer, fractievoorzitter van ABO vertelde afgelopen donderdag aan het College van B&W dat zij de huidige situatie en activiteiten van het Leger des Heils in de Klinker beter kunnen omarmen en het gesprek over een huurovereenkomst van het gemeentelijke gebouw de Klinker kunnen aanbieden. Het woningbouw plan van de senioren kan volgens ABO, onder de voor iedereen geldende voorwaarden veel beter ingepast worden op één van de vrijkomende locaties van basisscholen die komende jaren gaan fuseren. Meerdere toekomstige bouwlocaties liggen dicht bij het winkelcentrum en overige voorzieningen.

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Senioren woonprojekt locatie De Klinker / Slash

Bericht door Redactie » vr okt 27, 2017 18:43

(G)een Wezeper Veste?
Persbericht SGP Oldebroek

Politiek is vooruit denken en op de grote lijn blijven. Dit is soms moeilijker dan het lijkt.
Vanavond moest ik die conclusie helaas weer eens trekken. Het was wel de eerste keer in de nagenoeg 19 jaar dat ik in de raad van Oldebroek zit, dat mij het schaamrood naar de kaken steeg. Schaamrood, niet vanwege meningen van fracties, die mag en moet je zelfs hebben, maar wel dat men bij wijze van spreken inwoners van onze gemeente enerzijds van harte uitnodigt om een plan te ontwikkelen in dit geval op de oude Slash locatie en vervolgens de initiatiefnemers een tik over de vingers geeft, als het er om gaat om de seniorenbouw ook werkelijk mogelijk te maken.

Dergelijke plannen brengen met zich mee, dat je het geheel projectmatig moet aanvliegen. Niet alleen als het gaat om planvorming, benadering en uitwerking. Zeker ook als het gaat om financiën.
Maar al te vaak heb ik in het bedrijfsleven gezien dat plannen zich stuk rekenen om tot uitvoering te komen, als het om de prijsvorming gaat.

Ditzelfde dreigt bij het plan voor de Wezeper Veste. Dit plan is al eerder ingediend en voorgelegd aan de raad. Een overgrote meerderheid heeft toen in haar wijsheid besloten om het voorstel te amenderen, vanwege het in het voorstel opgenomen idee om een deel van de grond laag in prijs te houden en als zogenaamd Semi-openbaar te bestemmen. Dit was niet naar de zin van deze meerderheid, die vervolgens vraagt om de het privé terrein te laten worden en daar ook een navenante prijs voor te vragen.
Effect was, dat er een aantal gegadigden afhaakten.

Vanavond lag het gewijzigde voorstel voor, als het gaat om de prijs. Nog steeds was het enthousiasme groot te noemen bij initiatiefnemers. Maar wederom werd naar het oordeel van een groot deel van de commissie het voorstel als niet juist en te laag beoordeeld. Het effect kan zijn dat daarmee ieder afhaakt en het project strand.
Gelukkig volgt er nog een raadsvergadering waarin het voorstel doorgang zou kunnen vinden. Ik ben benieuwd hoe dit in de raad zal verlopen. Ik hoop dat het schaamrood dan geen plaats hoeft te maken voor buikpijn…

Henk Korenberg
SGP-Fractie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie