Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » vr feb 01, 2019 18:18

Behandeling burgerinitiatief “durftekiezen” donderdagavond 14 februari gemeentehuis Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari heeft de woordvoerder van het burgerinitiatief “durftekiezen” het burgerinitiatief officieel aan de raad overhandigd. Burgemeester Snijder ontving namens de gemeenteraad het verzoek met de benodigde handtekeningen. Het was voor het eerst dat in de gemeente Oldebroek een burgerinitiatief werd ingediend. Het is nu al een historische gebeurtenis.

De raad heeft besloten het verzoek tijdens de commissie vergadering op donderdag 14 februari te behandelen.

Wat wil het burgerinitiatief? We willen dat de gemeenteraad met de inwoners van alle kernen in gesprek gaat over bestuurlijke samenwerking of fusie met buurgemeenten. Tijdens informatie avonden wordt uitleg gegeven over de effecten en consequenties van het zelfstandig blijven of samenwerking. We willen dat de inwoners goed worden geïnformeerd.

Daarna moeten de opties worden uitgewerkt waarna de gemeenteraad een richtinggevend besluit kan nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

De initiatief groep nodigt iedereen dan ook uit de commissie vergadering op 14 februari bij te wonen. Mogelijk spreekt dit onderwerp niet iedereen aan, maar toch krijgen alle inwoners ermee te maken wanneer de politiek een besluit heeft genomen.

De initiatief groep wil geen voorkeur uitspreken. Alle mogelijkheden moeten op tafel komen en daarna moet op democratische wijze een beslissing worden genomen.

Wilt u meer informatie? Dat kan via durftekiezenoldebroek@gmail.com

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » di feb 05, 2019 7:37

Eerste reactie van college op brgerinitiatief "Durf te kiezen"

Doel van het initiatief is het betrekken van de inwoners bij de vraag welke samenwerking we willen tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe. In het burgerinitiatief worden 7 voorstellen gedaan. Hierna geven wij per voorstel een reactie.

1. Met de inwoners van de gemeente Oldebroek het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking of fusie en de effecten en consequenties daarvan.
Als gemeente Oldebroek hebben we in het verleden aangegeven open te staan voor een fusie met buurgemeenten, maar daar staan we op dit moment alleen in. We werken wel veel regionaal samen en bepalen dan per thema óf en met wie we samenwerken. Daarom zijn er op dit moment ook geen fusie- of herindelingsplannen binnen Oldebroek.

2. Per kern een informatie avond hierover te organiseren met medewerking van het burgerinitiatief;
Het organiseren van een informatieavond over eventueel een bestuurlijke fusie of herindeling kan op dit moment niet leiden tot een concreet resultaat (in ieder geval zolang een fusie of gemeentelijke herindeling niet aan de orde is).
Binnenkort zal op initiatief van de provincie Gelderland een verkenner starten, met als doel te bezien waar buurgemeenten op de Noord Veluwe elkaar door samenwerking verder kunnen versterken. Het is raadzaam om de opbrengst van deze verkenning af te wachten.
Daarnaast moeten we rekening houden met de beleidskaders vanuit het Rijk, deze zijn terughoudender in fusies van gemeenten. Provincies zien diverse beïnvloedingsmogelijkheden vanuit het Rijk daarbij wegvallen. Ogenschijnlijk wordt draagvlak onder de bevolking het belangrijkste criterium. Overigens zien we dat dat aansluit op de oproep van de initiatiefnemers.

3. De inwoners van de gemeente Oldebroek goed te informeren over de effecten en consequenties van het zelfstandig blijven of een (bestuurlijke) samenwerking;
Wanneer de opbrengst van de verkenner duidelijk is, zullen wij de inwoners daarover informeren. Overigens beoogt deze verkenning geen fusie of herindeling maar slechts samenwerking te onderzoeken.

4. Vervolgens een richtinggevend besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente, waarbij meerdere opties worden uitgewerkt;
Zoals onder 1. en 2. is aangegeven, zijn er op dit moment geen fusie- of herindelingsplannen. Mocht de uitkomst van de verkenner daartoe aanleiding geven, dan wordt op dat moment een afweging gemaakt.

5. Dit uit te gaan werken en de inwoners daarbij te blijven betrekken;
Wanneer er sprake zou zijn van een richtinggevend besluit, dan blijven wij inwoners daarbij betrekken.

6. De mogelijkheid onderzoeken hierover een enquête te houden onder de bevolking;
Op dit moment is nog onduidelijk hoe het proces verder verloopt. Wanneer daar aanleiding voor is, zullen wij de mogelijkheid voor een enquête onder de bevolking onderzoeken.

7. Het initiatiefvoorstel in de raad te behandelen (A-stuk).
Dit is een keuze van de raad zelf.

Bijlage(n)
BW20190129 Burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’
Oldebroek, 29 januari 2019.
Burgemeester en wethouders van Oldebroek,
, secretaris drs. M.G.M. van de Geijn, , wnd. burgemeester J.F. Snijder-Hazelhoff.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » di feb 05, 2019 7:40

‘Vraag eerst de inwoners Oldebroek voor je fusieplan maakt’
Bron de Stentor

Het gemeentebestuur van Oldebroek vindt het nu niet nodig de inwoners te vragen welke vormen van samenwerking tussen gemeenten op de Noord-Veluwe ze zouden willen hebben. Er zijn nu geen fusie- of herindelingsplannen..........lees verder op de website van de Stentor

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » di feb 05, 2019 7:42

Bron: Locourant, hier waren twee reacties geplaatst.
E. Dickhof 04 februari 2019
Citaat van de reactie van het college: "" Daarnaast moeten we rekening houden met de beleidskaders vanuit het Rijk, deze zijn terughoudender in fusies van gemeenten. Provincies zien diverse beïnvloedingsmogelijkheden vanuit het Rijk daarbij wegvallen"".

Deze opmerking is werkelijk helemaal uit zijn verband gehaald. Het Rijk stelt zich terughoudend op omdat ze de positie van de provincies juist wil versterken bij fusie besprekingen.

------------------------------------

huub verberk 04 februari 2019
Een teleurstellende en terughoudende reactie van het college. Blijkbaar alleen burgerparticipatie als het uitkomt. College is nl van mening dat NADAT er een besluit is we de inwoners erbij betrekken. Op pag 1 van het bestuursakkoord staat "OvM staat voor een andere rol van de gemeente : meedenken met en aansluiten aan initiatieven van bewoners, organisaties en ondernemers. Dat heet overheidsparticipatie .
Overigens schrijft men ook ""Ogenschijnlijk wordt draagvlak onder de bevolking het belangrijkste criterium. Overigens zien we dat dat aansluit op de oproep van de initiatiefnemers.""
Kortom college denkt wel dat draagvlak onder bevolking zeer belangrijk is maar is niet bereid de bevolking te informeren over dit onderwerp. Alleen met informatie creëer je draagvlak !

Met vriendelijke groet,

Huub Verberk

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door Redactie » za feb 23, 2019 15:55

Bron: https://www.destentor.nl/oldebroek/prov ... ~a18652a9/
Provincie dwingt Veluwse gemeenten fusies te onderzoeken

Een ‘verkenner’ van de provincie gaat volgende maand in de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet de samenwerking onderzoeken. Het kan mogelijk de aanzet geven tot fusies tussen enkele van deze gemeenten.

De provincie heeft het onderzoek van deze verkenner verbonden aan de extra bijdrage van 3,9 miljoen euro voor het verplaatsen van de op/afrit van de A28 Wezep naar..................lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » do feb 28, 2019 17:43

Epe en Nunspeet fel gekant tegen mogelijke gemeentelijke fusies

Nunspeet en Epe voelen niets voor een mogelijke fusie met hun collega-gemeenten op de Noord-Veluwe. Samenwerking is prima, maar eenwording is een brug te ver, zo hebben de colleges van burgemeester en wethouders van beide dorpen de provincie Gelderland laten weten.....lees verder op de website van de Stentor.
Vraag blijft natuurlijk of dit de mening is van burgemeester en wethouders, de gemeenteraden, of de inwoners van betreffende gemeenten?

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door huub verberk » do feb 28, 2019 18:24

Gelukkig is de gemeenteraad van Oldebroek wel bereid hierover te praten tijdens de raadsvergadering 7 maart !

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » vr mei 10, 2019 15:14

Verkenner voor de Kop van de Veluwe komt eraan
Bron RTV Hattem 10 mei 2019

Gedeputeerde Staten (GS) wil dat er een verkenner komt om een samenwerkingstraject te onderzoeken tussen de gemeente Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet.

Opdracht
GS heeft daarover een brief gestuurd aan de gemeente Hattem. GS wil de verkenner de opdracht geven een toekomstverkenning te maken voor een breed gebied op de kop van de Veluwe. Bij deze verkenning moet rekening worden gehouden met de regionale agenda’s die er al zijn, zoals Regio Zwolle en Cleantech. Verder zal de verkenner worden gevraagd het speelveld in kaart te brengen (samenwerkingen, bestuurlijke relaties en urgentiebesef).
De gemeente Epe heeft aangegeven niet aan deze verkenning mee te doen, omdat deze gemeente zich meer richt op de Cleantechregio...............lees verder op de website van RTV Hattem
Dit onderwerp wordt ook in Oldebroek behandeld in de commissievergadering van donderdag 16 mei:
Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Concept-opdracht verkenner ‘Kop van de Veluwe’.
Raadsvergadering d.d.: 29 mei 2019 Agendapunt:
Portefeuillehouder: J.F. Snijder-Hazelhoff
Behandelend team: Samenleving Kenmerk: 1017560

Onderwerp Concept-opdracht verkenner ‘Kop van de Veluwe’.

Te nemen besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept-opdracht voor de verkenner voor de Kop van de Veluwe; 2. De provincie Gelderland hierover te informeren.

Aanleiding De provincie Gelderland is voornemens een verkenning te starten naar de opgaven voor de toekomst, samen met de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet. De provincie heeft een concept-opdracht opgesteld en vraagt de colleges en raden van de genoemde gemeenten om een zienswijze........................Lees hier verder.
Voor alle stukken klik hier.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door Redactie » di mei 28, 2019 9:06

Heerde ziet niets in samenwerking met Elburg, Nunspeet en Oldebroek
Bron Omroep Gelderland

HEERDE - De voltallige gemeenteraad van Heerde ziet niets in een samenwerking met de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering. Het provinciebestuur wil dat nog deze zomer een verkenner start om een samenwerkingstraject tussen Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet te onderzoeken...............lees verder op de website van Omroep Gelderland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9300
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Samenwerking Noord Veluwe stopt: 'Maar we blijven samenwerken'

Bericht door Redactie » di jun 18, 2019 18:53

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 408
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman » za jul 06, 2019 8:03


Plaats reactie