Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman »

Bron website gemeente Oldebroek 17 december 2019
Opheffing Samenwerking Noord-Veluwe (SNV)

De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. De belangrijkste reden daarvoor is dat de inhoud van de samenwerking voortaan centraal staat.

Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beëindigen. De nieuwe manier van samenwerken krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman »

De verkenners hebben het rapport klaar.
Lees hier het rapport van de verkenners
Eerste regels advies verkenners schreef:Onze verkenning maakt duidelijk dat het een adequate aanpak van de opgaven in de Kop van de Veluwe vraagt om gezamenlijke actie van gemeenten en provincie op twee niveaus:

1. Participeer actief in de Regio Zwolle
2. Maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering
Verkenners: Noord-Veluwse gemeenten moeten meer samenwerken, niet fuseren
Bron Omroep Gelderland

ARNHEM - De provinciale verkenners voor de kop van de Veluwe pleiten voor meer bestuurlijke samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten. Vooral op het gebied van ICT, financiën, personeelsbeleid, facilitaire zaken en huisvesting zien de verkenners kans op een goede samenwerking. Dat is te lezen in hun rapport: 'Samen voor de Kop van de Veluwe - een pleidooi voor actie', dat donderdag verscheen....lees verder op de website van Omroep Gelderland
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman »

Jammer van de gemeente dat deze niet direct de burgers in dit proces heeft betrokken, gemiste kans bij het zoeken naar draagvlak onder de inwoners.

In het rapport komt vaak de Regio Zwolle in voor, meer weten over de regio Zwolle kijk dan op: https://regiozwolle.info/
Adviesrapport Verkenners Kop van de Veluwe
Bron website gemeente Oldebroek

In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning uitgevoerd naar de regionale opgaven voor de gemeenten op de Kop van de Veluwe; Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Het onderzoek heeft geleid tot een adviesrapport wat inmiddels is aangeboden aan de gemeentebesturen.

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten op de Kop van de Veluwe hebben met interesse kennis genomen van het rapport. Veel uit het onderzoeksrapport is herkenbaar en het is een stimulans tot verdere gesprekken binnen de gemeenten en met de gemeenten. Een herindeling (bestuurlijke fusie) is beslist niet aan de orde.

Voordat eventuele vervolgstappen worden gezet willen de colleges van B&W eerst in een open dialoog met hun eigen gemeenteraden het rapport bespreken. De colleges zijn benieuwd naar het inhoudelijk standpunt en beeld van de provincie bij het vervolg, en ook over hun partnerrol, en gaan graag met GS daarover in gesprek.
Lees hier het rapport van de verkenners
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door mrotman »

Hebben verkenners het hier over een ambtelijke fusie?
Rapport Verkenners blz 12 schreef: De vrijblijvendheid is voorbij
De afgelopen jaren is de samenwerking in NEO-verband ‘organisch’ en ‘bottom up’ gegroeid. Deze vrijblijvende vorm van samenwerking kent zijn beperkingen en die worden inmiddels duidelijk: het ontbreekt aan bestuurlijke doorzettingsmacht als goede bedoelingen op ambtelijk niveau niet voldoende blijken te zijn. In het licht van de toekomstige uitdagingen voor gemeenten is het belangrijk de NEO-samenwerking niet langer vrijblijvend te organiseren. Wij adviseren om voor beleidsarme bedrijfsvoeringstaken (personeelsbeleid, informatisering en automatisering, financiën, facilitaire zaken en huisvesting) in te zetten op een niet-vrijblijvende bundeling van krachten, mogelijk in de vorm van een gezamenlijk samenwerkingsverband voor de bedrijfsvoering. Daarmee wordt de kwetsbaarheid verkleind en het kwaliteitsniveau tegen aanvaardbare kosten geborgd.

Het gezamenlijk inrichten van de bedrijfsvoering hoeft niet beperkt te blijven tot de NEO-gemeenten. Met name Hattem zoekt ook naar mogelijkheden om de kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering op te vangen. Er lijkt zowel bij Hattem als bij Nunspeet, Elburg en Oldebroek draagvlak om de handen rond bedrijfsvoering ineen te slaan. De mate waarin de raden en colleges hierin urgentie beleven wisselt wel: in Elburg en Oldebroek is die beleving groter dan in Nunspeet.

In Heerde is de heersende opvatting bij gemeenteraad, college en ambtelijk management dat de gemeente goed in staat is de taken uit te voeren. Wij denken dat ook Heerde geconfronteerd zal gaan worden met dezelfde uitdagingen als we voor alle gemeenten hebben geschetst. Maar tegelijk hebben wij geen sterke signalen dat de uitvoering van het gemeentelijke takenpakket op dit moment onder druk staat. Bovendien oriënteert Heerde zich nadrukkelijk Noord-Zuid, met een voorkeur voor samenwerking met Hattem en Epe.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door Redactie »

VVD Hattem: “Blij met advies verkenners Kop van de Veluwe”
Bron RTV Hattem 6 februari 2020

VVD Hattem is blij met het advies van de verkenners over de bestuurlijke toekomst van de Noord-Veluwe. In dit rapport staan twee adviezen die een gezamenlijke actie vragen van de betrokken gemeenten van de Kop van de Veluwe: Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Elburg.
  • Participeer actief in de Regio Zwolle
  • Maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering.
“Wij pleitten al jaren voor meer samenwerking in en met de Regio Zwolle. Aansluiting met de vierde economische regio van Nederland (Regio Zwolle) is wat de VVD al jaren voor ogen heeft. VVD Hattem heeft altijd afstand genomen van de Samenwerking Noord-Veluwe en is Zwolle blijven benoemen als de regio waar Hattem een natuurlijke binding mee heeft...............
..........
Lees verder op de website van RTV Hattem
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenten Noord-Veluwe: herindeling of samenwerken

Bericht door Redactie »

CU: Geen fusie nu en in de nabije toekomst voor Oldebroek
Bron CU Oldebroek maandag 09 maart 2020 21:27

Op 26 september 2018 kreeg de gemeente Oldebroek een brief van provincie Gelderland dat ze bereid waren om de aanleg van de nieuwe afslag op de A28 over te nemen en alle risico’s voor haar rekening te willen nemen. In dezelfde brief werd gelijk melding gemaakt dat met Heerde en Hattem afspraken waren gemaakt om een verkenner in te zetten om naar de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op de Noord-Veluwe te kijken. Andere gemeenten werden gevraagd om daaraan mee te doen.

Gelijk ontstonden er allerlei verhalen dat de provincie in ruil voor de afslag gemeenten zou dwingen tot samenwerking en misschien wel tot een fusie. De ChristenUnie is echter nooit bang geweest voor een dwingende provincie, dat is nooit de bestuurlijke lijn van het provinciebestuur geweest en daar was ook geen reden voor. We hebben de inzet van de verkenners daarom ook altijd als een kans gezien en geenszins als bedrieging.

Anderhalf jaar later licht er een rapport. ‘Samen voor de Kop van de Veluwe’. In de raadsvergadering van 5 maart is dit rapport besproken. De fractie van de Christenunie is blij met dit rapport. Er wordt geconstateerd dat de gemeenten op de Noord Veluwe hun rol als lokaal bestuur naar behoren vervullen en daar zijn we blij mee. In het rapport wordt echter ook gewezen op de, veelal complexe, taken die er steeds meer naar de gemeenten toe komen. Een kleine gemeente is dan kwetsbaarder en de kwaliteit van de dienstverlening zou omlaag kunnen gaan. Belangrijke punten die voor de ChristenUnie ook altijd de motivatie is geweest om samenwerking te zoeken.

De economisch sterke regio Zwolle biedt volop kansen, het advies om actief te participeren in de regio Zwolle steunen we dan ook helemaal. Regio Zwolle is voor ons naast de deur en is een belangrijke partner als het gaat over economie, werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. De aanbeveling in het rapport van de verkenners dat provincie Gelderland de regio Noord-Veluwe hierin meer zou moeten ondersteunen zullen we zeker gebruiken richting het provinciebestuur.

Dit is één gedeelte van het rapport, meer participeren in de regio Zwolle. Dit vergt de nodige actie maar is niet de meest moeilijke. Participeren is dan toch wat anders dan samenwerken. In het rapport is het treffend omschreven: “Hoewel het gebied van een afstand misschien een eenheid lijkt, zijn voor mensen in het gebied duidelijk grenzen waarneembaar”. Er wordt dan melding gemaakt van ‘de bult van de Veluwe’ en dat de Hanzesteden weer anders zijn dan plattelandsgemeente Oldebroek. We zien de verschillen natuurlijk ook, het gaat dan wat ons betreft vooral om mensen, sentimenten en gevoelens en daar moeten we ook niet lichtvoetig mee omgaan vooral als je wilt gaan denken aan fuseren. Daarom is het ook goed dat de bevindingen van de verkenners duidelijk geformuleerd zijn; dat een fusie nu en in de nabije toekomst niet aan de orde is. Oldebroek blijkt de enige gemeente te zijn die daarover na wil denken de andere gemeenten niet. We zijn blij dat dit duidelijk is dan kunnen we ons nu helemaal richten op de samenwerking zonder ‘angstscenario’s’ voor de toekomst.

In het rapport wordt aanbevolen om meer werk te maken van de samenwerking op bedrijfsvoeringtaken. Een aanbeveling waarmee we wat de ChristenUnie betreft flink mee aan de slag moeten. Er wordt wat ons betreft terecht opgemerkt dat de NEO-samenwerking stagneert als de ‘goede bedoelingen op ambtelijk niveau niet voldoende blijken te zijn’. We denken dat er vooral kansen zijn om de beleidsarme bedrijfsvoeringstaken samen op te pakken en daar dan ook concrete afspraken over te maken. In het rapport wordt dit ‘niet vrijblijvende bundeling van krachten’ genoemd. Een mooie positieve benadering ook voor gemeenten die de urgentie van samenwerking nog minder inzien. We hebben dan ook opgeroepen oog te houden voor deze gemeenten. Stappen zetten maar de lijntjes niet breken. En wat ons betreft kan die samenwerking zo breed mogelijk zijn, als Hattem ook mee wil doen zien we dat als een versterking.

Een ander belangrijk punt uit het rapport waar Oldebroek ook nadrukkelijk op wordt aangesproken is de ICT-samenwerking in H2O en de bedrijfsvoering samenwerking in NEO. Dit is op termijn onwenselijk staat er geschreven en dat onderschrijven wij. We lezen in dit rapport dat de provincie opgeroepen wordt hier een faciliterende rol in te nemen gericht op het wegnemen van financiële belemmeringen. Met dit rapport in de hand voldoende kansen om dit probleem op te lossen zouden we zeggen.

We kunnen ons voorstellen dat u als lezer (als u nog niet bent afgehaakt) denkt waar gaat dit allemaal over en waar maken ze zich druk om. We hopen dat dat dan zo blijft en u hier ook niets van merkt. We doen dit alles om te zorgen dat de dienstverlening en vooral ook de kwaliteit daarvan op een goed peil blijft voor een betaalbare prijs. Zodat het nog lang goed leven, wonen en werken is in een zelfstandig Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie