gemeenteraad

Dickhof
Berichten: 26
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

gemeenteraad

Bericht door Dickhof »

Het raadslid en de zakelijke of persoonlijke belangen

Raadsleden hebben hun wortels diep in de lokale samenleving. Ze zijn altijd wel ergens bij betrokken, dat kan een vereniging zijn, een organisatie , de eigen buurt of misschien wel een eigen initiatief. Hij kan ook ondernemer zijn of een beroep uitoefenen in de gemeente waar hij als raadslid fungeert. Een diverse samenstelling van de raad uit alle lagen van de bevolking is zeer belangrijk. Maar helaas ligt bij al die combinaties van activiteiten ook een gevaar op de loer. In hun beroep of privéleven kunnen zakelijke of persoonlijke belangen spelen, die onderwerp zijn van gemeentelijke besluitvorming. Bij de bewoners groeit soms het denkbeeld dat een raadslid meer voor elkaar krijgt. Dat komt omdat een raadslid al in een vroeg stadium over belangrijke informatie beschikt die soms onder embargo wordt verstrekt. ”Wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het meest ” gaat het dan rond. En een schijn van belangenverstrengeling volstaat tegenwoordig al om iemand met pek en veren te besmeren.

In de gemeentewet en de gedragscode staan de wettelijke regels en gedragsnormen voor raadsleden duidelijk omschreven. Maar is dat afdoende?
Je kunt integriteit ook benaderen vanuit een morele invalshoek. Het handelen van een raadslid kan bijvoorbeeld strijdig zijn met zijn voorbeeldfunctie. En dan is er ook nog een ander aspect; Wat vinden bewoners in onze gemeente ervan. Hoe komt het over? Heb je de schijn tegen? De eis van onkreukbaarheid is zeer belangrijk voor het vertrouwen in de lokale politiek. Een eigen afweging of het door de beugel kan, is enorm belangrijk, maar je kunt soms bepaalde zaken totaal verkeerd inschatten. Mensen oordelen vaak verschillend, er zijn nu eenmaal “rekkelijken en preciezen” in ons midden. Daarom is het zo belangrijk om in de raad het gesprek met elkaar aan te gaan. Niet alleen als er gedoe is, maar preventief. Vergelijk het een beetje met onze ”Oldebroek voor mekaar” gedachte, die zo liefdevol door de raad wordt omarmd. Graag zou ik zien dat het OvM-gedachtengoed , daar waar het is geboren, ook uitgroeit tot volwassenheid. Een OvM- waarderingsbeeldje ligt in het verschiet.

Uit onderzoeken blijkt dat burgers ronduit kritisch zijn op hun gemeenteraad, om het even welke schaalgrootte de gemeente heeft. Eén ven de conclusies is dat gemeenteraden niet voldoende zelfreinigend vermogen aan de dag leggen. Op z’n zachtst gezegd, het is voor verbetering vatbaar.

Maar hoe? Allereerst moet worden voorkomen dat er een sfeer van verdachtmaking ontstaat. Schep een klimaat om integriteit bespreekbaar te maken en probeer dit onderwerp jaarlijks op de raadsagenda te plaatsen. Geeft daar een goede invulling aan. Ga evalueren, probeer daarvan te leren en doe aan bezinning ( een religieuze gedachte toch? ). Hoe je het wendt of keert, openheid en openbaarheid hoort bij integriteit. Besef wel dat een cultuuromslag een langzaam proces is.

Met regelmaat hoor ik raadsleden zeggen dat ze trots zijn op onze prachtige gemeente. In deze ambiance past een integer bestuur.

Evert Dickhof

PS. Veel lezers zullen zich afvragen wat de context is van dit verhaal. Deze column heb ik absoluut niet geschreven om achterklap op gang te krijgen. Wel maak ik mij zorgen over de geruchten en gang van zaken in onze prachtige gemeente.

Plaats reactie