Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Plaats reactie

Waar bent u het mee eens?

Koeien horen in de wei.
1
33%
Zonnepanelen horen op daken.
2
67%
Een weidegebied met een zonnepark is prima.
0
Geen stemmen
Maakt mij niets uit.
0
Geen stemmen
 
Totaal aantal stemmen: 3

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » vr mei 17, 2019 8:39

In het najaar van 2018 kwamen de eerste berichten naar buiten voor de plannen van een zonnepark tussen de Koemkolkweg en de Zuiderzeestraatweg. Achter de locatie van de voormalige melkfabriek.

Op 2 november verscheen er een artikel over in de Stentor: Na de pornofabriek vrezen ze tussen Wezep en Oldebroek nu een park vol zonnepanelen

Op 6 november bracht de fractie van de CU een bezoek aan het gerelateerde geitenbedrijf: ChristenUnie brengt bezoek aan geitenhouderij De Koemkolk: biologisch en toekomstgericht

Op 15 mei 2019 wordt in de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving op agendapunt 4 gesproken over de mogelijkheid om de plannen te behandelen door middel van toepassing coördinatieregeling voor dit plan. Dat betekent in praktijk een versnelde en gecombineerde procedure, zodat snellere besluitvorming mogelijk wordt. Dat betekent voor bezwaarmakers dat deze ook sneller moeten reageren.

04. Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten (zonnepark de Koemkolk en zonnepark de Heidehoek).

Bekijk en luister de behandeling hier terug

Op de website van de Veluweland onderstaande verslag:
'Bewoners worden tegen elkaar uitgespeeld'
Bron Veluweland, door Dick van der Veen 16-05-2019, 18:18

OLDEBROEK Een voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek om voor de aanvraag van twee zonneparken een coördinatieregeling toe te passen maakte in de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving de tongen los. Bij het realiseren van die parken bij boomkwekerij Hoekert en recreatiepark De Heidehoek wordt de woonomgeving volgens een inspreker tegen elkaar uitgespeeld.........lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » do mei 30, 2019 18:07

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek om voor de aanvraag van twee zonneparken een coördinatieregeling toe te passen is aangenomen in de raadsvergadering van woensdag 29 mei.

Luister hier de vergadering terug

Tegen het toepassen van de coördinatieregeling stemden de VVD en het CDA.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » di jun 04, 2019 15:18

SGP: Coördinatieregeling zonneparken
Bron Locourant dinsdag 04 juni 2019

In de laatstgehouden raadsvergadering was het punt voor het toepassen van de coördinatieregeling voor 2 zonnepark initiatieven in behandeling. Als SGP verbaasde ons dit zeer. Omdat eenzelfde regeling voor een bedrijfsverplaatsing zonder tegenwerpingen werd aangenomen en als B-stuk werd afgedaan. De coördinatieregeling is niet meer en minder dan een procedure stap. Met voor- en nadelen voor initiatiefnemer, belanghebbenden en gemeenten. Wel blijven de rechten van inwoners hierbij hetzelfde. Er zijn evenveel mogelijkheden om bezwaar of zienswijzen in te dienen op de verschillende vergunningen alleen moeten deze op één moment plaatsvinden.

Dit brengt echter voor de initiatiefnemer het grootste risico met zich mee omdat hij een compleet en duidelijk plan moet indienen die ook in één keer goedgekeurd moet worden. Bij eventuele afkeuring of goedkeuring kan er niet meer van het besluit worden afgeweken. Dit betekent dat de initiatiefnemer ook een kostenrisico neemt. Wij als SGP zien dat als een ondernemersrisico. De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte dus hij kent dit risico. Veel partijen grepen dit agendapunt aan om de inhoudelijke discussie te voeren. En dit was naar de mening van de SGP onjuist omdat dit puur een procedurele stap in het proces is. De inhoudelijke discussie over deze initiatieven komt later .

Wij als SGP zagen daarom geen reden om tegen dit voorstel te stemmen. Wel begrijpt de SGP de zorg van de omwonenden. De communicatie van dergelijke projecten is van groot belang om zo draagvlak te creëren onder onze bevolking. Tot op dit moment moeten wij concluderen dat dit te wensen over laat.

Misschien vraagt u zich af hoe de SGP tegen zonneparken aankijkt. Wij als SGP hebben al diverse keren aangeven dat wij voorlopig nog niets zien in zonneparken. Wat ons betreft moeten eerst de daken vol voordat wij onze duurzame landbouwgronden in onze mooie gemeente gaan vol leggen met zonnepanelen!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » vr jun 14, 2019 8:04

CU: Toepassing coördinatieregeling Zonneparken
Bron website CU Oldebroek donderdag 13 juni 2019

In de raadsvergadering van 29 mei is er gesproken over de toepassing van de coördinatieregeling voor een tweetal projecten met plannen voor zonneparken. Hoever gaat de reikwijdte van het voorstel “Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten” nu precies, hebben we het over een simpel ‘procedure voorstel’, of nemen we toch al een verregaand besluit? Dat was de vraag waar het volgens de ChristenUnie in de afgelopen raadsvergadering over ging, net als een paar week daarvoor in de commissie ruimte en leefomgeving.

Eerst even in het kort iets over de coördinatieregeling, een mogelijkheid die wordt geboden in de WRO (Wet ruimtelijke ordening): het gelijktijdig op laten lopen van de verschillende procedures. In dit raadsvoorstel betekent dat concreet: het gelijktijdig laten meelopen van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in de procedure van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Het voordeel is snellere besluitvorming (=tijdwinst) en dat is nu precies de reden waarom verzoeken tot toepassing van de coördinatieregeling worden gedaan).

Snelheid in de procedure wil niet zeggen dat de rechten van belanghebbenden dan opeens minder belangrijk zijn, of minder worden. Wel heeft een gecoördineerd besluit tot gevolg dat er maar één moment is om te reageren door middel van zienswijzen of om in beroep te gaan, maar dat reageren kan nog steeds tegen elk van de te nemen besluiten. Ook voor de andere belanghebbenden dan de aanvrager is er het voordeel van snellere duidelijkheid of het initiatief al dan niet in stand blijft.

Over de reden voor toepassing van de coördinatieregeling is het voorstel en de bijgevoegde memo wat ons betreft duidelijk. Voor de initiatiefnemers is het van belang dat de vergunningsaanvragen, die het mogelijk moeten maken om een tweetal zonneparken op te richten, in procedure zijn om zo mee te kunnen doen met de najaarsronde 2019 van de SDE-subsidie. Subsidie die de financiering van die zonneparken mogelijk moet maken. Snelheid is voor initiatiefnemers dus gewenst!

Wat ons betreft had dit besluit al genomen kunnen worden in de commissievergadering en had het voorstel (net als een ander verzoek voor toepassing van een coördinatieregeling) als B-stuk op de agenda van de raadsvergadering gestaan. Maar waarom is dit voorstel dan toch op de raadsagenda als bespreekstuk terechtgekomen?

Dat komt omdat zowel in de commissie- als in de raadsvergadering verschillende fracties alvast hun mening wilden geven over het al dan niet vergunnen van een tweetal zonneparken. En dat is raar, het college vraagt ons immers in te stemmen met een coördinatieregeling, niet om in te stemmen met het gaan vergunnen van een tweetal zonneparken. Niet meer en niet minder en daar moet de discussie dan wat ons betreft ook over gaan! Het voorstel is in de raad alsnog met meerderheid van stemmen aangenomen.

We zullen dit initiatief in de toekomst, als de daadwerkelijke aanvraag in procedure gaat, nog uitvoerig op de inhoud van de aanvraag gaan beoordelen. Dat doen we dan o.a. aan de hand van het rapport “Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking”. Een rapport welke in het najaar van 2018 is vastgesteld met daarin een tiental criteria hoe wij aanvragen voor grootschalige energieopwekking gaan beoordelen. Die discussie is echter pas op z’n plaats als er een concrete aanvraag voor ligt!

Fractie ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.


Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » wo aug 14, 2019 17:28

In een interview van de Boerderij met gedeputeerde Peter Drenth (CDA) die de portefeuille Landbouw beheerd de komende vier jaar, geeft deze aan dat in het coalitieakkoord, landbouwgrond één van de laatste opties is om vol te leggen met zonnepanelen.
.....Energietransitie, prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond, zegt hij met nadruk.

Zonneladder

En zeker niet in zijn eigen Gelderland. Volgens de bestaande regels kunnen Gelderse gemeenten nu nog medewerking verlenen aan zulke zonnevelden, geeft hij toe. “Maar volgens het coalitieakkoord wordt daar op korte termijn een stokje voor gestoken. We gaan regelen dat de gemakzucht waarmee agrarische percelen met panelen worden bedekt, niet meer wordt beloond. We bedenken een beslisboom, onze zogeheten zonneladder, en daarin staat landbouwgrond ver onderin.”....................
Bron Boerderij
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9362
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier: Zonnepark Koemkolkweg Oldebroek

Bericht door Redactie » do aug 15, 2019 14:45

Lees ook het artikel in de Stentor:
Noord-Veluwe heeft zonnepark op landbouwgrond nodig om klimaatneutraal te worden
Weilanden moeten niet langer worden volgebouwd met zonneparken. Dat is zonde van de vaak dure en vooral vruchtbare landbouwgrond. Dat zegt Peter Drenth, gedeputeerde (Landbouw) van de provincie Gelderland. Als het verbod er komt, kan het een flinke streep door de rekening zijn van Noord-Veluwse gemeenten.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie