Pagina 1 van 1

Aanwijsbesluiten Algemene plaatselijke verordening (APV) op drie punten aangepast

Geplaatst: ma jul 29, 2019 17:39
door Redactie
Persbericht gemeente Oldebroek, 22 juli 2019

In de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de APV staat de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar bepaalde activiteiten wel of juist niet zijn toegestaan. Dit heet een aanwijzing. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders drie aanwijzingen aangepast.

De aangepaste regelgeving ziet er als volgt uit:

Een verbod om alcoholhoudende drank en/of verdovende middelen te nuttigen of te gebruiken of met dat doel bij zich te hebben.

Dit verbod geldt voor de openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van ’t Loo, Hattemerbroek, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. Een openbare plaats is een plaats die openstaat voor het publiek en in ieder geval vallen hier ook de wegen onder. Met verdovende middelen worden de middelen bedoeld uit artikel 3 van de Opiumwet.

Een verbod om een voertuig dat voor recreatie of voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen/te hebben.
Dit verbod geldt voor de wegen binnen de bebouwde kommen van ’t Loo, Hattemerbroek, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. Een weg is een voor het openbaar verkeer openstaande weg of pad, daarbij horen ook bruggen en duikers en paden, bermen of zijkanten. Ook parkeerplaatsen vallen daaronder. Bij een voertuig voor recreatie of voor andere dan verkeersdoeleinden moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een caravan of een aanhangwagen.

Een verbod om op werkdagen van 18.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag grote voertuigen te parkeren.
Dit verbod geldt voor de openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van Oldebroek en Wezep. Onder grote voertuigen worden voertuigen verstaan die met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter en/of een breedte van meer dan 2 meter.

Re: Aanwijsbesluiten Algemene plaatselijke verordening (APV) op drie punten aangepast

Geplaatst: za aug 03, 2019 14:29
door Redactie
Vlamingen zijn geven antwoord op gebruik of / en / en/of
In een juridische of wetenschappelijke context is het soms nodig om elke twijfel over de betekenis van of uit te sluiten. In zulke gevallen kunt u door het gebruik van en/of expliciet maken dat de betekenis 'en' wel degelijk van toepassing kan zijn. Een nevenschikking met en/of betekent 'of x, of y, of x en y'.