nieuwe winkelcentrum Wezep

Plaats reactie
Gebruikersavatar
boertje van buuten
Berichten: 139
Lid geworden op: vr feb 29, 2008 20:47
Locatie: Wezep

nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door boertje van buuten »

We worden als bewoners uitgenodigd om mee te denken over de vernieuwing van het Wezepse winkelcentrum.
Daar heb ik me ook wel eens mee bezig gehouden.
Ik zie niets in de huidige plannen van de Plus en de Lidl.
De Plus wil de winkel 6 meter naar voren uitbreiden waardoor er nog maar heel erg weinig ruimte buiten op het voorterras van de winkel overblijft. Het wordt daar dan gewoon erg nauw. Beter is het als de Plus nadenkt over een onder-keldering of het gebruik van de bovenverdieping. Daar kan dan bijvoorbeeld het magazijn gesitueerd worden, men kan er de non-food afdeling(en) vestigen etc. Als er een ondergronds magazijn of het magazijn op de verdieping wordt gesitueerd kan ook het huidige gelijkvloerse magazijn ingericht worden als winkelruimte. Dan vervalt de noodzaak om de Plus in de bovengrondse buitenruimte uit te bouwen.
Datzelfde principe kan toegepast worden voor de Lidl. Zij breiden dan niet in de bovengrondse ruimte uit, maar benutten hun huidige oppervlakte-omvang door onder-keldering of er een verdieping bovenop.
De parkeersituatie is nu al weer te klein. Dat kan het beste opgelost worden door een ondergrondse parkeergarage. Dat is vrij kostbaar, maar als je van de winkelbezoekers allemaal 1 euro voor het parkeren laat betalen zijn de kosten er binnen tien jaar uit.
De ondergrond van het winkelcentrum is zodanig dat een onder keldering daar uitstekend kan. Het grondwater zit vrij diep en voor de rest is er een stevige en stabiele zandlaag, die zich moeiteloos en bij uitstek leent voor de aanleg van kelders.
Er blijft dan nog ruimte over voor nieuwe winkel- of andere bestemmingen. Er hoeft bovendien niet zeer ernstig gesloopt te worden. Zo houden we het nog een beetje fijn in het Wezepse winkelcentrum.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Barry »

Afbeelding

Ik deel de mening dat de uitbreiding van de Plus voor de omgeving vooral nadelen zal hebben, de kruising van de spireastraat is nu al heel onoverzichtelijk en gevaarlijk. Daarnaast zal in deze plannen het verkeer vanaf 't Loo rechtstreeks over de parkeerplaats waar nu de Rabobank staat rijden, dit zorgt natuurlijk voor minder verkeer op de kruising bij de Ligusterstraat, maar hierdoor zal het verkeer over de Clematisstraat nog minder hinder door kruisend verkeer ervaren en daardoor nog harder rijden.

Dat de Lidl wil vergroten snap ik helemaal, dat de plus graag het laden en lossen op een veiligere manier wil ben ik ook mee eens, maar als de plus zo gigantisch groot wil zijn, dan past deze niet meer in het centrum en moet die maar op H2O gaan bouwen.

Daarnaast juich ik het toe als de gemeente vooraf verkeersremmende en regulerende maatregelen gaat nemen, want de huidige situatie op en om het centrum is al bijzonder verkeersonveilig.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Redactie »

CDA Oldebroek tegen budget van 2 miljoen euro voor revitalisering Meidoornplein Wezep.

Op de raadsvergadering van 12 december heeft het CDA Oldebroek niet in kunnen stemmen met het voorstel om meer dan 2 miljoen euro te investeren in de revitalisering van het meidoornplein in Wezep.

Alle andere partijen hebben een amendement ingediend om het voorstel van het college iets te veranderen, er zijn 13 randvoorwaarden toegevoegd en de visie wordt eruit gehaald. Wel willen deze partijen 2 miljoen euro beschikbaar stellen terwijl er dus geen visie ligt. Hier kunnen en willen wij niet in meegaan! Wij als CDA vinden dit onbespreekbaar, je gaat geen geld beschikbaar stellen als er geen visie is. Het argument vanuit de partijen is dat anders de aankoop van het postkantoor door een van de ondernemers niet door kan gaan. Wij als CDA willen niet onder druk ons genoodzaakt voelen om zoveel geld beschikbaar te stellen. Wij spreken ons positief uit over de plannen en zijn zeker bereid om uiteindelijk geld beschikbaar te stellen, maar dan wel aan de hand van een plan. De ondernemer kan het oude postkantoor kopen, het college kan het plan eerst verder uit werken aan de hand van de randvoorwaarden en een visie en dan komen wij wel met geld over de brug.
Wij als CDA zijn dus een voorstander van de richting van de plannen die er liggen, maar dan wel in de juiste volgorde, dus eerst een visie en dan het geld.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Redactie »

Meidoornplein Wezep wordt voor 2 miljoen euro heringericht
Bron De Stentor 14 december 2019

De herinrichting van het Meidoornplein om bouwplannen voor de supermarkten Lidl en Plus mogelijk te maken, heeft groen licht gekregen van de gemeenteraad. Voordat de plannen definitief zijn, moet er nog heel wat gebeuren, zo is wethouder Bob Bergkamp te verstaan gegeven.
.....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Redactie »

Werk aan de winkel op het Meidoornplein
Bron CU Oldebroek dinsdag 24 december 2019

Op donderdag 12 december is er in de raad van Oldebroek weer gesproken over de Revitalisering van het Meidoornplein. Na de eerste fase in 2015 - 2016 was het de bedoeling dat de ondernemers zelf de tweede fase voor hun rekening zouden nemen. De ChristenUnie was dan ook teleurgesteld dat het college met een voorstel kwam waar een budget van twee miljoen euro werd gevraagd . Aan de andere kant zien we ook wel de voordelen van het slopen van oude panden en verplaatsing van de Lidl en daardoor meer parkeergelegenheid. Met inachtneming van de randvoorwaarden die het college na de commissievergadering had opgesteld hebben we ingestemd met het voorstel.

De fractie van de ChristenUnie vond de visie van het college, wat niet meer was dan een aantal plaatjes, weel te mager om vast te stellen. Daarom hebben we samen met SGP, VVD en PvdA/Burgerpartij Oldebroek een amendement ingediend. Hierdoor wordt de visie geschrapt en worden de randvoorwaarden als voorwaarden meegegeven voor het te maken plan. Verder is er een opdracht om met meerdere varianten naar de raad te komen. Dit amendement kon rekenen op de steun van alle partijen, behalve het CDA. Het CDA gaf aan geen geld te kunnen bijdragen zonder dat er een plan is. Zonder een uitspraak van de raad om het geld beschikbaar te stellen kunnen het college en de initiatiefnemers echter geen verdere stappen ondernemen en zou er nooit een plan komen. Omdat het college terug moet komen met meerdere varianten en daarbij ook rekening moet houden met de randvoorwaarden behouden we onze controlerende functie op het geld wat wordt besteed aan de Revitalisering in fase II.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we nog wel enkele punten extra benadrukt. Zo missen wij de andere ondernemers in het plan, wij willen graag weten wat zij concreet bij gaan dragen. De gemeente legt geld bij en dan verwachten we ook dat alle partijen hierin hun bijdrage hebben. Verder is het noodzakelijk dat voetgangers zich welkom voelen op het Meidoornplein. Het laden en lossen van de winkels moet ook verkeersveilig zijn. Denk hierbij aan de situatie bij de Kruidvat, waar veel problemen ontstaan bij het laden en lossen. Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder als hier een vrachtwagen staat. Daarom moet het plein verkeersveilig ingericht worden, zodat alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen.

Ons grootste zorgpunt is het ontstaan van een ‘flessenhals’ bij de Clematisstraat als de Plus naar voren wordt uitgebreid. De Clematisstraat is de hoofdingang naar het winkelcentrum en daarom moet er extra zorgvuldig om worden gegaan met de verkeerssituatie hier. Wij vinden het onwenselijk als de kruising straks onoverzichtelijk wordt en er onveilige situaties zullen ontstaan. Wij verwachten hier dan ook een bevredigende oplossing voor alle verkeersdeelnemers en de uitstraling van deze hoek.

Uiteraard zien wij ook positieve kanten aan het hele verhaal: meer parkeerplekken, een frissere uitstraling en minder lege panden. Het meest belangrijke in de verdere planvorming is het betrekken van meerdere partijen, zodat het echt een totaalplan wordt. Vooral het meenemen van buurtbewoners vinden we heel belangrijk, want deze partij is het meest betrokken en maakt de levendigheid op het Meidoornplein dagelijks mee. Hiermee wordt ook draagvlak gecreëerd en dit is noodzakelijk om het plan te doen slagen.

Wij wensen het college en verder ook alle partijen, waaronder de ondernemers en buurtbewoners veel succes en wijsheid toe met het verder uitwerken van de plannen. Wij hopen dat er uiteindelijk een variant uitgewerkt wordt waar alle partijen blij mee zijn. Een sympathiek voorstel met een hele mooie bedoeling, dat moge duidelijk zijn, maar er is letterlijk en figuurlijk nog veel werk aan de winkel.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Redactie »

Voorkeursvariant herinrichting Meidoornplein Wezep vastgesteld met tegenstem PvdA / Burgerpartij.
Naar het oordeel van de Pvda/Burgerpartij zijn de omwonenden onvoldoende gehoord en betrokken bij de besluitvorming.
Raadslid Dokter: "......de participatie mogelijkheden van andere belanghebbenden en omwonenden op onvoldoende wijze vorm gegeven....."
Besluit gemeenteraadKenmerk: 1042965

De raad van de gemeente Oldebroek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

B E S L U I T:


De voorkeursvariant als voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte van het winkel-centrum Meidoornplein Wezep vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 9 juli 2020.

, voorzitter T.H. Haseloop-Amsing.
, griffier J. Tabak.
Afbeelding

Bron: Agenda raadsvergadering 9 juli 2020
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9645
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: nieuwe winkelcentrum Wezep

Bericht door Redactie »

CU: Een toekomstbestendig Meidoornplein
Bron website Christen Unie Oldebroek 13 juli 2020 14:10

Tijdens de raadsvergadering in december kreeg de gemeenteraad een voorstel voor het Meidoornplein in Wezep. De raad was echter van mening dat dit voorstel onvoldoende inhoud en veel open einden had en heeft het college toen verzocht om met een herzien voorstel te komen. Over dit voorstel, met daarin een voorkeursvariant, is onlangs door de commissie gesproken. De geplande werkzaamheden kunnen verder uitgevoerd worden nu de commissie unaniem heeft ingestemd en het als B-stuk op de raadsagenda kwam te staan.

Het college heeft de kritiekpunten die werden meegegeven ook serieus genomen. In december diende onze fractie een amendement in met daarin het verzoek aan het college om diverse randvoorwaarden te hanteren. Deze zijn door het college meegenomen en verwerkt in drie verschillende varianten. Deze hebben voorgelegen in De Huiskamer en inwoners hebben hier hun visie op kunnen uiten. De positieve- en negatieve punten zijn meegenomen door het college en die heeft op hun beurt een voorkeursvariant samengesteld.

De te ontstane flessenhals bij de Clematisstraat was onze grootste zorg en hier lijkt dan ook een oplossing voor gevonden. De Plus kan op gewenste wijze uitbreiden, aangezien de parkeerplaats naast de Kruidvat verdwijnt. Hier zal een laad- en losstrook komen voor vrachtwagens. Daarnaast wordt verwacht dat er na realisatie van de plannen minder gebruik gemaakt wordt van de Clematisstraat. De Meidoornstraat en Callunastraat zullen aantrekkelijker gemaakt worden voor autoverkeer. De focus bij de Clematisstraat zal echter liggen bij de fietsers. Fietsers moeten hier een prominente rol krijgen en het autoverkeer moet gedemotiveerd worden om hier hard te rijden. Wij hebben er bij het college op aangedrongen dat de flessenhals (en overige verkeerspunten) na realisatie in de gaten gehouden wordt en daarbij de toezegging gekregen dat er maatregelen genomen worden als blijkt dat de verkeerssituatie onveilig is.

Het college kon ons ook vertellen dat er al gesproken werd met een horecaondernemer voor de nieuwe horecalocatie. Goed nieuws, aangezien dit ook een wens is van inwoners. Zoals wij eerder al benoemden is de ontwikkeling van het Meidoornplein een stimulans voor inwoners en ondernemers. Daarnaast krijgt het Meidoornplein straks meer parkeerplekken, een frisse uitstraling en minder lege panden. Wij hopen met de afronding van fase 2 op een mooi, veilig en toekomstbestendig winkelcentrum.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie