Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Woensdag 15 februari wordt er in een commissievergadering gesproken over de windmolens / windturbinepark.
Bekijk hier de agenda en de stukken van de commissievergadering

Hieronder een link naar cartoon gevonden op internet.
:D http://www.xkcd.com/556/
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ongemak regeert bij debat windmolens
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen donderdag 16 februari 2012

OLDEBROEK - Zodra het onderwerp windmolens in Oldebroek op de raadsagenda staat, slaat de verwarring bijna als vanzelfsprekend toe.
Het initiatief van Oldebroeker Jan van Werven om vier molens in het klaverblad van de rijkswegen A28 en A50 te realiseren is inmiddels synoniem voor miscommunicatie. Ook gisteravond ontstond weer veel mist over het procesvoorstel om de definitieve beslissing een stapje dichterbij te brengen. Tegen het eind van commissievergadering Ruimte en Grond dreigde het punt zelfs van de agenda van de komende gemeenteraadsvergadering te worden geschrapt, omdat......lees verder op de website van de Stentor.
Bekijk hier de agenda en de stukken van de commissievergadering
Eén van de belanhebbenden die tegen het windtubinepark is liet volgende presentatie zien: klik hier
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Klik hier voor raadsagenda en terugluisteren onderwerpen.
Molens stapje dichterbij
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen vrijdag 09 maart 2012

OLDEBROEK - Dat de Oldebroekse gemeenteraad op termijn akkoord zal gaan met vier windmolens nabij Hattemerbroek, is Harry Kremer na de vergadering van gisteravond wel duidelijk.
Maar over hoogte en spreiding mogen om....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolens, stapje voor stapje
bron website CU Oldebroek maandag 12 maart 2012 08:53

Er is weer een stap gezet in de procedure om te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot de plaatsing van 4 windmolens bij Hattemerbroek. De raad gaf op 8 maart met grote meerderheid van stemmen (16 voor en 3 ABOstemmen tegen). fiat aan het principeverzoek van Biomassa Van Werven B.V. voor het oprichten van een windturbinepark. Er kan nu begonnen worden met het opstellen van de onderzoeksvragen voor de plan-MER.
De plaatsing van windmolens is een ingrijpende zaak in de leefomgeving van mensen. Het onzekere maakt emoties los: wat gaan we er van zien of horen, of welke overlast zullen we krijgen? Daar zijn we ons als raad goed van bewust. Daarom hebben we er ook voor gekozen....lees verder op de website van de ChristeUnie Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Wonen er ook wethouders in Hattemerbroek?

Laten we bij wijze van proef een windmolen in de achtertuin van elke wethouder zetten!

Horizonvervuiling, constant geluid. Van Werven heeft de gemeente in de zak en ze volgen. Het lijkt erop dat Van Werven straks ook kan beginnen met olie op te pompen, de ja-knikkers zijn er al.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

CDA: Omwonende beter in beeld bij voorstellen windmolens hattemerbroek
bron website CDA Oldebroek

De vraag of er windmolens in Hattemerbroek komen, wordt in een aantal stappen beantwoord. Afgelopen week is een stap gezet. Mede door het CDA zijn de procesvoorstellen aangescherpt en zijn vooral de direct omwonenden beter in beeld gekomen.......lees verder op de website van het CDA Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Hieronder eerst de tekst uit de column van Jan Klein. Daaronder de reactie van de SGP
De windmolens
bron Column Jan Klein ex wethouder Oldebroek 26 maart 2012

Ook bij de windmolens zien we de worsteling om toch maar zo zorgvuldig mogelijk te beslissen. Dat leidt in de raad tot vermakelijke discussies over hoe het besluitvormingsproces moet verlopen en hoeveel invloed de burgerij daarbij moet hebben. Er is nu door de raad besloten dat de eerste fase van de benodigde milieuonderzoek (MER) kan plaats hebben. Daarbij wordt met veel nadruk verzekerd, dat er nog geen definitief standpunt is. Jaja. Formeel is dat zo, maar VVD-er Henk Kemp heeft wel gelijk als hij zegt, dat er geen weg terug is als de milieu-onderzoeken geen obstakels opleveren. En wat te denken van de actie van CDA, SGP en ChristenUnie om naar initiatiefnemer Van Werven te stappen om voor de buurtbewoners een extraatje los te pulken. Als je dat doet kun je toch niet met droge ogen beweren, dat je nog een onafhankelijke beslissing zult nemen. Kortom, de tegenstanders van de molens kunnen het wel schudden. Beter is om maar gewoon helderheid te verschaffen. Die helderheid is: Ja, wij gaan door, mits de MER geen problemen oplevert. Dan weet iedereen waar we aan toe zijn.
Reactie SGP-fractie op column windmolens
Datum: 31-03-2012 bron http://oldebroek.sgp.nl/Plaatselijk%20nieuws/17283.wlid
Column Windmolens, huis-aan-huis, 26 maart

Een opmerking in de column van wethouder Jan Klein, alsof de SGP fractie zich zou hebben ingelaten in onderhandelingen met andere politieke partijen en de initiatiefnemer voor een windmolenpark om “meer voor de burger los te pulken”, is bij ons slecht gevallen.
We willen juist dit voorkomen en aan de ondernemer en buurt zelf overlaten om zo de discussie over de eventuele komst van windmolens zuiver te kunnen voeren!
Dit was voor raadslid Henk Korenberg dan ook reden om onderstaande reactie toe te voegen aan de column op de website van de huis-aan-huis:

"Het is voor mij hoogst ongebruikelijk om in of via de media te reageren op artikelen die worden geplaatst. Nog altijd ben en blijf ik van mening dat politieke feiten en debatten in de raadzaal dienen te worden beslecht. Echter noodt de opmerking als dat er een bijeenkomst zou zijn geweest tussen de initiatiefnemer en politieke partijen, dan wil ik daar expleciet de opmerking bij maken, dat de SGP hier nooit bij aanwezig is geweest noch op de hoogte is geweest. Al zeker niet als het gaat om "er voor de buurt extraatjes uit te pulken". Wij hopen ons nooit te laten verleiden tot zulke zaken, daar we van mening zijn dat we, en dat hebben we ook in de commissie- en raadsbehandelingen benadrukt, ons als politiek niet willen mengen in privaatrechtelijke zaken.
Natuurlijk hopen we, wanneer het ooit zover komt, dat de omgeving zo veel mogelijk mee profiteert, omdat zij ook duidelijk de nadelen ondervinden. Echter willen we deze discussie wel zuiver kunnen blijven voeren.
Of de windmolens er ooit op deze locatie zullen komen? Het ligt nog steeds in de toekomst verscholen..."
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie Noord »

Mening gevraagd over windmolens langs N50
Uit De Stentor maandag 23 juli 2012

OLDEBROEK - Belanghebbenden kunnen tot en met 28 augustus een (schriftelijke) zienswijze indienen op het voornemen om vier windturbines te realiseren langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek, een initiatief van Biomassa Van Werven Energie BV.

Andere bestuursorganen, adviseurs en omwonenden, binnen een straal van 1,5 km van het plan, worden tevens in de gelegenheid gesteld om tot en met 28 augustus een advies te geven over................lees verder op de site van De Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Bron website gemeente Oldebroek
OPENBARE KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maakt, gelet op het bepaalde in artikel 7.9 en 7.27 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Voornemen oprichten vier windturbines
Biomassa Van Werven Energie BV heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een windturbinepark langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek. Het betreft een voornemen om 4 windturbines te realiseren. Om het project mogelijk te kunnen maken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Alvo-rens in te stemmen met dit initiatief, moet eerst worden onderzocht welke gevolgen liet initiatief heeft voor de leefomgeving.

Procedure milieueffectrapportage verplicht
De windmolens kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het milieu. Het plangebied van de windmolens ligt niet in Natura 2000-gebieden en/of de Ecologische Hoofdstructuur. Maar omdat significante negatieve effecten op de omliggende Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn uit te sluiten, moet een 'passende beoordeling' (beoordeling van effecten op Natura 2000-gebied) op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 worden uitgevoerd. Gelet op het bovenstaande is het op grond van de Wet milieubeer verplicht om bij de voorbereiding van het plan c.q. project (hierna: plan) een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) te doorlopen. Het doel van de m.e.r.-procedure is dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij de voorbereiding en vaststelling van het plan. In het kader van de m.e.r.-procedure moet, voordat een besluit wordt genomen over het plan, een milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. Het MER geeft inzicht in de mogelijke invloed op het milieu zowel positief als negatief. De resultaten van de 'passende beoordeling' worden ook in het MER opgenomen.

Bepalen reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage
De eerste twee stappen in de m.e.r.-procedure zijn deze openbare kennisgeving en het bepalen van de reikwijdte en het de-tailniveau van het op te stellen MER. Daartoe is de 'Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Windturbinepark Hattemer-broek' opgesteld. De 'reikwijdte' staat voor de onderwerpen die het op te stellen MER moet gaan bestrijken: welke alternatieven worden onderzocht en welke milieuaspecten zijn relevant in dit onderzoek'? Bij 'detailniveau' draait liet om de vraag hoe uitgebreid, op welk schaalniveau en op welke manier de verschillende milieuaspecten onderzocht moeten worden. Het doel van het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau is om een scherpe afbakening te krijgen van waarop het on-derzoek zich moet gaan richten.

Raadplegen adviseurs en omwonenden
Voor het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER moeten andere bestuursorganen en advi-seurs worden geraadpleegd. Ook heeft de gemeenteraad besloten om omwonenden, binnen een straal van 1,5 km van het plan te raadplegen. De ontvangen adviezen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve notitie reikwijdte en detail-niveau en het op te stellen MER.
Nadat de reikwijdte en het detailniveau voor het op te stellen MER zijn bepaald, wordt de MER opgesteld. Vervolgens wordt aan de landelijke onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) om advies gevraagd over de MER. Op basis van de resultaten van het MER en het advies van de Commissie m.e.r., neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet voortzetten van het plan. In het geval het plan wordt voortgezet- wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze wordt tegelijk niet het MER ter inzage gelegd.

Zienswijze mogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tot en met 28 augustus 2012 een (schriftelijke) zienswijze indienen op het voornemen van het initiatief van Biomassa Van Werven Energie BV tot het oprichten van vier windturbines. Andere bestuursorganen, adviseurs en omwonenden- binnen een straal van 1,5 km van het plan worden tevens in de gelegenheid gesteld om tot en met 28 augustus 2012 een advies te geven over de 'Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Windturbinepark Hattemerbroek'. Wanneer de MER, samen met het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage worden gelegd (in het geval het plan wordt voortgezet), is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan en de inhoud van de MER. De zienswijzen en adviezen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olde-broek. postbus 2. 8096 ZG. Oldebroek.

De stukken liggen van 17 juli 2012 tot en met 28 augustus 2012 ter inzage:
a. in het gemeentehuis en liet dorpskantoor op werkdagen tijdens openingstijden
b. in het gemeentehuis na telefonische afspraak op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur gedurende de genoemde termijn van tervisielegging.
Ook zijn de stukken in te zien via de gemeentelijke website.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen niet de heer W..L Korte, beleidsadviseur milieu. tel: (0525) 638330, email: jkorte@oldebroek.nl

Voor meer info kijk op: http://www.oldebroek.nl/Actueel/Project ... temerbroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

'Windpark niet doorgedrukt'
Bron www.destentor.nl door Roel Kleine zaterdag 18 augustus 2012 08:27

OLDEBROEK - Tegenstanders van het windturbinepark langs de N50 hoeven niet te vrezen dat de gemeente Oldebroek de aanleg van het park er doordrukt.
Dat laat de woordvoerster van de gemeente klip en klaar weten. Onder de tegenstanders(onder meer omwonenden in het gebied) was onrust ontstaan vanwege een officiele publicatie van de notitie van de gemeente over de bouw van de vier 150 meter hoge windmolens. De notitie ligt nog ter inzage tot en met 28 augustus. Het verwijt van de tegenstanders was dat dit juist in vakantietijd gebeurde waarbij de gemeente verdacht werd van een 'slimmigheidje'......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Vragen CDA fractie naar aanleiding MER Windmolens
bron website CDA Oldebroek vrijdag 24 augustus 2012

Geachte College,

In de periode van 17 juli tot en met 28 augustus 2012 ligt de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de op te stellen MER voor vier windmolens te Hattemerbroek ter inzage. Naar aanleiding van deze ter inzage legging heeft de CDA fractie de volgende vragen:......lees verder op de website van het CDA Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Kampen wil geen aandeel in onderzoek naar windmolens
Bron website RTV Oost dinsdag 28 augustus 2012

Het milieu-onderzoek naar de bouw van windturbines langs de A50 in de gemeente Oldebroek moet tot het grondgebied van die gemeente beperkt blijven.
Geen windmolens op grondgebied Kampen

Dat dringende verzoek heeft de gemeente Kampen bij de Gelderse buurgemeente neergelegd. In de oorspronkelijke plannen stonden de windturbines ook op grondgebied van Kampen gepland. Inwoners van Zalk en de gemeenteraad hebben zich daar eerder al tegen uitgesproken. In het MER-onderzoek dat nu gedaan moet worden, lijkt het alsof ook de effecten van de turbines op Kamper grond onderzocht worden. Volgens Kampen is dat onnodig omdat molens daar volgens het bestemmingsplan niet zijn toegestaan.
Bron: http://www.rtvoost.nl/permalink.aspx?ty ... &id=149603
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Ik Kampen zijn ze al verstandig geworden, nu Oldebroek nog!
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

(bron:) GEMEENTE OLDEBROEK
Informatie van het college aan de raad
Onderwerp: beantwoording vragen CDA inzake windturbineproject Hattemerbroek.
Portefeuillehouder: I. de Muijnck Kenmerk 108145
Samenvatting
Aanleiding om te informeren


Op 23 augustus 2012 heeft de fractie van het CDA op grond van artikel 4:7 Reglement van orde gemeenteraad bij ons college schriftelijke vragen ingediend over de procedure met betrekking tot het windmolenpark Hattemerbroek. In deze collegeinformatie worden deze vragen beantwoord.

Vragen en beantwoording

1. De ter inzage legging valt midden in de vakantieperiode. Voor de betrokkenen die willen reageren worden de mogelijkheden om te reageren en eventueel onderling of met derden te overleggen sterk beknot. Is het college het met deze conclusie eens?

Wij delen deze conclusie niet. De zomerperiode bestrijkt de maanden juli en augustus, terwijl mensen doorgaans twee en hooguit drie weken met vakantie zijn. De ter inzage legging bestrijkt een periode van zes weken, waardoor er voldoende tijd overblijft om op de ter inzage legging te reageren. Zowel aan het begin van de periode van de ter inzage legging als halverwege deze periode is hierover een berichtgeving gedaan in de plaatselijke huis aan huis krant met een verwijzing naar onze themapagina op de gemeentelijke website. Verder zijn inwoners binnen een straal van 1,5 km van het projectgebied conform het door de raad vastgestelde communicatieplan schriftelijk over de ter inzage legging geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld eventueel nog aanvullende onderzoeksvragen te stellen. Een ieder is hierdoor voldoende in de gelegenheid gesteld om op deze conceptnotitie te reageren. Ook is er altijd de mogelijkheid om een pro forma reactie in te dienen en aan te geven binnen welke termijn de gemeente de nadere motivatie tegemoet kan zien.
Het is niet meer reëel van de gemeente te verwachten dat gedurende de vakantieperiode er geen stukken ter inzage worden gelegd. De overheid is ook gehouden aan redelijke behandeltermijnen en/of wettelijke termijnen waarbinnen stukken ter inzage moeten worden gelegd. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat er wettelijk gezien geen beletselen zijn om stukken in deze periode van het jaar ter inzage te leggen. Verwacht wordt dat degenen die voor een langere periode niet thuis (kunnen) zijn iemand inschakelen, die dan gedurende die periode de administratieve honneurs kunnen waarnemen.

2. Waarom heeft het college ervoor gekozen om juist in de vakantieperiode de notitie ter inzage te leggen?

Op 15 juni hebben wij de conceptnotitie ontvangen. Het college heeft de notitie beoordeeld en ervolgens ter inzage gelegd. Wanneer de ter inzage legging zou worden uitgesteld tot na de vakantieperiode, zou dat een vertraging betekenen van twee maanden. Gelet op het antwoord onder 1 is hier niet voor gekozen.

3. In maart 2012 heeft de raad besloten, dat de omwonenden in een straal van 1,5 km rond het plangebied worden geraadpleegd. Is de cirkel van 1,5 km ook afgestemd op het alternatief om 12 molens in het gebied te plaatsen? Nu de bouw van 12 windmolens als alternatief wordt onderzocht, mag er immers ook van worden uitgegaan dat de bouw van 12 windmolens als een reële mogelijkheid moet worden gezien en niet alleen als een theoretisch alternatief.

Bij besluit van 8 maart 2012 heeft de raad het Communicatieplan vastgesteld. In het Communicatieplan is aangegeven wie tot de directe projectomgeving behoort en daarom moet worden geraadpleegd. In verband hiermee is de cirkel van 1,5 km alleen afgestemd op de vier windmolens binnen de gemeentegrens van de gemeente Oldebroek.

4. Het raadplegen van omwonenden betekent in onze visie, dat overleg met de omwonenden plaatsvindt en dat de resultaten van het overleg waar mogelijk of wenselijk worden betrokken bij de inhoud van de notitie. Is het college het eens met onze conclusie, dat het informeren van de omwonenden over de procedure niet kan worden aangemerkt als een vorm van raadplegen, zoals de raad heeft besloten?

Wij kunnen deze conclusie niet volgen, als het gaat over dit project. Bij brief van 16 juli 2012 hebben wij de omwonenden, binnen een straal van 1,5 km van het plan, andere bestuursorganen en adviseurs geraadpleegd over de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau. In de brief hebben wij expliciet gevraagd om advies over de Conceptnotitie. Wij hebben gevraagd of de notitie volledig genoeg is, of aan de hand van deze notitie de gevolgen voor de leefomgeving voldoende worden onderzocht en of er nog andere alternatieven moeten worden onderzocht. Dit is de gebruikelijke manier voor raadplegen. De stelling dat de betreffende doelgroep alleen maar is geïnformeerd en niet is geraadpleegd, wordt door ons niet gedeeld.

5. Is het college bereid om conform het besluit van de raad (waarvan ook de omwonenden kennis hebben genomen en dus op mochten rekenen) alsnog de omwonenden expliciet te raadplegen over de inhoud van de notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Het is niet nodig om omwonenden binnen een straal van 1,5 km van het plan opnieuw te raadplegen over de inhoud van de Conceptnotitie. Deze groep is reeds geraadpleegd, conform het Communicatieplan. Zie ook ons antwoord onder punt 4.

6. In juni 2011 heeft de raad een besluit genomen met betrekking tot de procedurestappen. In punt 6 van het besluit wordt ten aanzien van de not itie Reikwijdte en Detailniveau vermeld, dat “het eerste concept hiervan eerst wordt voorgelegd aan de raad, waarna de raad nog aanvullende onderzoeksvragen kan formuleren.” Is het college het eens met de constatering, dat het eerste concept niet zoals is besloten aan de raad is voorgelegd, nu de notitie formeel ter inzage is gelegd?

Wij delen deze constatering niet. In juni 2011 heeft de raad aangegeven dat de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor instemming aan de raad moet worden voorgelegd, met het doel dat de raad desgewenst nog aanvullende onderzoeksvragen kan stellen. In de raads vergadering op 8 maart 2012 is hiervoor nog een aanvullende eis gesteld. In het Communicatieplan is expliciet opgenomen dat ook omwonenden binnen een straal van 1,5 km over de Conceptnotitie moeten worden geraadpleegd, zodat ook zij desgewenst nog aanvullende on derzoeksvragen kunnen aandragen. In verband met het laatstgenoemde is de Conceptnotitie ter inzage gelegd en worden alle eventuele aanvullende onderzoeksvragen momenteel geïnventariseerd. Daarna wordt de Conceptnotitie, inclusief alle ingekomen adviezen en reacties aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit komt overeen met het proces zoals door de raad is vastgelegd.

7. Waarom heeft het college ervoor gekozen om het eerste concept niet aan de raad ter bespreking voor te leggen?

De raad krijgt het eerste concept voorgelegd. Het eerste concept zal tevens zijn voorzien van de binnengekomen reacties op het concept. Zie verder hetgeen is genoemd onder punt 6.

8. Is het college bereid op korte termijn een overleg te organiseren om de inhoud van de notitie alsnog met de raad te bespreken en de conclusies en/of aanvullingen te verwerken in de notitie?

Dit is niet nodig. Zie hiervoor hetgeen is genoemd onder punt 6.

9. Is het college bereid om de procedure met betrekking tot de notitie opnieuw te starten, nadat omwonenden zijn geraadpleegd en de bespreking in de raad heeft plaatsgevonden? De ter inzage legging kan dan bovendien buiten de vakantieperiode plaatsvinden.

Dit is niet nodig. Zie hiervoor hetgeen is genoemd onder punten 4 en 6.

10. In maart 2012 heeft de raad besloten dat het project geen financiële gevolgen voor de gemeente mag hebben. Voor de start van de verkenningsfase diende daarom een (anterieure) overeenkomst te zijn gesloten met de initiatiefnemer. Is een dergelijke anterieure overeen komst inmiddels gesloten? Zo ja, kan de raad kennis nemen van de inhoud van deze overeen komst? Indien dit nog niet is gebeurd, wat is de reden hiervan?

De veronderstelling dat vóór de start van de verkenningsfase een (anterieure) overeenkomst moet zijn gesloten met de initiatiefnemer is niet juist. De raad heeft besloten om initiatiefnemer mee te delen dat voor (ten behoeve van) de verkenningsfase een anterieure overeenkomst moet worden gesloten. Dit is initiatiefnemer medegedeeld bij brief van 26 maart 2012. Met de uitvoering hiervan zijn wij nog bezig.

Oldebroek, 11 september 2012.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris drs. B. Brand MCM, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Geen windmolens bij Zalk

Lees hier de uitspraak

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie