Wezep wenst 'paarden-paleis'

Pietje Politiek
Berichten: 29
Lid geworden op: za sep 26, 2009 21:51

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Pietje Politiek »

Een man een man een woord een woord
Citaat Kaiser
"En verder heb ik in Amsterdam gestudeerd waar het eerste rood ook nog als groen geldt."
Citaat Kaiser:
Nader onderzoek mijnerzijds heeft uitgewezen dat de grond nog niet formeel gekocht is. Er is slechts een mondelinge intentieovereenkomst, en dat is tegenwoordige geen recht van koop.
In onze gemeente zijn de burgers, en zeker de boerenbevolking, gewend om toezeggingen afspraken en mondelinge overeenkomsten na te komen als zijnde schriftelijke overeenkomsten.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Barry »

Bij mijn beste weten is (wettelijk gezien) een mondelingen overeenkomst ook een overeenkomst. Vooral als de afspraak gemaakt is in het bijzijn van getuigen dan is de overeenkomst echt wel bindend.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Jan B. Kaiser »

Natuurlijk zal elk weldenkend mens denken dat een overeenkomst een overeenkomst is ook al is deze mondeling. Dit was vroeger ook zo. Helaas heeft de wetgever dit een aantal jaren geleden afgeschaft. Er waren te veel welles-nietes situaties waar de rechter ook niet mee uit de voeten kwam. Vandaar dat alles nu schriftelijk bevestigd moet worden. Een man een man een woord een woord is helaas iets uit een grijs verleden en geldt binnen de gemeente allang niet meer.

Jan B. Kaiser
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Redactie »

Commissie vergadering 3 februari:
Huisvesting paardensportactiviteiten.
Korte oriëntatie / inlichtingen inwinnen om komende raadsvergadering besluiten m.b.t. de huisvesting van paardensportactiviteiten te kunnen nemen.

Klik hier voor de documenten die hier bij horen

De heer Kaiser heeft per mail een zienswijze ingezonde:
Zienswijze van Jan B. Kaiser

Ik ben helaas zelf woensdagavond 3 februari verhinderd vandaar dat ik u allen per e-mail mijn zienswijze doe toekomen.

Het doet me genoegen te mogen constateren dat het huidige college haar Waterloo erkent voor wat betreft het hippische centrum. Er blijven nog wel enkele losse eindjes over die om een antwoord vragen. Eén daarvan is waarom de gemeente, tegen hetgeen de raad vorig jaar besloten heeft, alsnog over wil gaan tot de aankoop van een stuk verpachte grond tegen een veel te hoge prijs, een stuk grond waar zij nu en in de toekomst totaal niets mee aan kan. Er is geen enkele verplichting voor de gemeente over te gaan tot aankoop omdat de grond bij verkoop pachtvrij opgeleverd dient te worden en dat is en zal ook in de toekomst niet het geval zijn. Bovendien is de grond feitelijk nog niet aangekocht. De akte is nog niet notarieel gepasseerd. Er is slechts een concept koopakte, u ieder bekend, die volgens mijn niet ondertekend is, waaruit ik het volgende citeer:
“Artikel 3.1 De akte van levering zal verleden worden op 17 augustus 2009, ten overstaan van notaris B. J. Otto of diens plaatsvervanger.” Dit is niet gebeurd. “Artikel 16.2 Deze overeenkomst kan door partijen worden ontbonden indien verkoper ingevolgde de Wet Voorkeursrecht gemeenten niet in staat is om de eigendom van de onroerende zaak op de overeengekomen dag over te dragen.”
Verder citeer ik uit artikel 5: “Koper verklaart kennis te hebben genomen van de hiervoor bedoelde akten, waaronder begrepen bij een recht van erfpacht en/of opstal, van de algemene en bijzondere voorwaarden, te weten: niet van toepassing.” Hieruit herleid ik dat de grond pachtvrij opgeleverd zal worden. De grond is echter, zoals hierboven vermeld, verpacht en de pachter doet zijn rechten gelden via de pachtkamer.

Het speculeren op een mogelijke locatie voor de Heuvelruiters aan de Brandsweg in de verre toekomst is dan ook pure fantasie en mist elke onderbouwing. Gaat het college wellicht over tot aankoop ter compensatie van de eigenaar vanwege niet nagekomen beloften? Ik denk dat het college de burgers twee weken voor de verkiezingen wel heel wat uit te leggen heeft. Waarom moeten de burgers van Oldebroek bloeden voor een privé-initiatief van één van de wethouders. Het geld groeit de gemeente toch niet op haar rug of is Oldebroek dan toch het “Wassenaar op de Veluwe”, zoals ik dat al eerder betiteld heb. Wat voor waarde moet ik hechten aan het artikel in Veluweland van 27 januari ‘Forse bezuinigingen nodig in Oldebroek’ en in de Stentor van gisteren (2 februari) \"Oldebroek rekent op tekort 3 tot 5 miljoen\". Kennelijk is de communicatie tussen de burgemeester, die dit stelt in zijn nieuwsjaarsrede, en de wethouders die het geld uitgeven ook niet optima! al. Ook het voorstel tot wijziging van het plan Buitengebied 2007 is in dit verband nutteloos. De nieuwe raad zal zich hier zeker niet mee ledig houden.

Ik verwacht van de huidige raad dat zij voor de variatie eens haar rug recht houdt en niet akkoord gaat met het ingediende voorstel. De raad heeft het college immers tot nu toe zijn gang laten gaan en het is slechts aan individuele inwoners van onze gemeente te danken dat dit aan grootheidswaanzin grenzende idee naar de prullebak is verwezen. Voor de meer geletterden onder ons: het hele project doet, in toepasselijk terminologie, denken aan een augias stal. De raad kan daar lering uit trekken. In dit verband memoreer ik nog aan het feit dat de door het college voorgespiegelde urgentie voor de nieuwe huisvesting van de Heuvelruiters, nu opeens helemaal niet meer zo urgent is. In politiek Den Haag heet dat voorliegen, wat zware consequenties tot gevolg heeft. Hoe wilt u dit in onze gemeente betitelen? Als een onjuiste inschatting waar je onder het motto “foutje, bedankt” mee weg kunt komen?
Er zal overigens wel in de toekomst naar een adequatere huisvesting voor de NVR gezocht worden (in de omgeving van Oosterwolde). De Ponyclub heeft als gevolg van het gehele gebeuren haar zelfstandigheid al moeten opgeven en het ledental van de NVR is aan het afbrokkelen. Dat alles dank zij onze vertrekkende wethouder, die tegen beter weten in maar door blijft dromen.

Ik erken, de toonzetting is hard, maar ik kan helaas niet anders oordelen.

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Stefan »

Ingezonden mail van ABO
ABO wil een aantal feiten op een rij zetten. We zijn van mening dat het college en de raad een aantal onverstandige beslissingen hebben genomen over het Hippische Centrum Oldebroek.

In het voorjaar van 2008 kregen de Noord-Veluwe Ruiters, NVR, en de Ponyclub Oosterwolde, PCO, ruzie met de nieuwe eigenaar van de manege in Oosterwolde. Wij vinden het jammer dat deze verenigingen niet in staat waren dit conflict op te lossen. In overleg met het college gingen NVR en PCO naar nieuwe huisvesting bij Van den Berg aan de Brandsweg. Deze huisvesting is illegaal en strijdig met het bestemmingsplan. De gemeente gedoogt dit illegaal gebruik van de hal aan de Brandsweg.

In juni 2009 werd besloten om 7,2 Ha verpachte grond te kopen voor 300.000 euro. De notariële akte is nog niet gepasseerd. Wel zijn er mondelinge afspraken gemaakt over de prijs en over de nabetalingen later. Hoe groot dit bedrag is, blijft geheim voor de burgers. Blijkbaar kan dit het daglicht niet verdragen. Op deze grond moest een groot hippisch centrum komen waarin alle verenigingen, dus ook de Heuvelruiters, zouden deelnemen. Voor 31 december moesten deze verenigingen het onderling eens worden. Lukte dit niet dan zouden de plannen worden afgeblazen en zou de grond weer verkocht worden. Het was snel duidelijk dat de Heuvelruiters hier niets voor voelden en dus gaan de plannen niet door. De grond wordt echter door de gemeente niet verkocht. De gemeente en dus alle inwoners zijn voor drie ton eigenaar geworden van verpacht grasland waar verder men verder niets aan heeft en waarvan de pachter het recht heeft om de grond voor een gereduceerde waarde, beduidend lager dan! 3 ton, te kopen.
In december 2009 is het bestemmingsplan aangenomen en is de illegale huisvesting van NVR en PCO aan de Brandsweg gelegaliseerd als het bestemmingsplan in werking treed.

Op 16 februari moet de raad opnieuw beslissen. De beide verenigingen willen fuseren en een nieuwe hal bouwen aan de Brandsweg. Wij gaan er vanuit dat de eigenaar – de heer van de Berg - het op prijs stelt dat deze nieuwe hal strak tegen zijn hal gebouwd wordt. De grond waarop deze nieuwe hal moeten komen, moet nog gekocht worden. Voor hoeveel euro is nog onbekend.
Wethouder Klein zei op 3 februari 2010 dat als de raad niet voor de 1e fase kiest de verenigingen op straat komen te staan. Volgens ons is het onjuist dat de NVR en PCO op straat komen, omdat het nieuwe bestemmingsplan het mogelijk maakt dat de NVR en PCO, 5 jaar op de locatie Brandsweg kunnen blijven. De vraag waarom wethouder Klein dit zegt blijft open staan.

De sfeer op de Brandsweg is grimmig. We snappen de druk op de komende beslissing van raad niet. Kennelijk moeten eerst bepaalde belangen veiliggesteld worden. Uiteindelijk zal een lange juridische strijd de oplossing moeten geven.

Advies aan de raad:
We vinden het een rechtvaardig besluit als u ervoor zou kiezen om geen gemeenschapsgeld meer in het HCO te stoppen, omdat er al zo lang zoveel haken en ogen aan dit plan zitten. Maar we begrijpen het als u geen beslissing neemt, de status van de huidige situatie zal hierdoor niet veranderen. U schept daarmee tijd zodat door de nieuwe raad de randvoorwaarden netjes op een rij worden gezet en er gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden. De Brandsweg is niet geschikt voor al dit verkeer.

Algemeen Belang Oldebroek
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Redactie »

Ingezonden door Jan B. Kaiser
Carnavalstijd

Als een echte carnavalsvereniging heeft het college op Carnavalsavond het hippisch centrum op de agenda gezet. Ik heb daarover al eerder een zienswijze ingestuurd, maar wil toch nog deze kwestie in herinnering brengen. Ik vermoed dat dinsdagavond niet de burgemeester de raad voorzit maar Prinses Petra I van de Tolhekkers uit Hattemerbroek.
Het eerbiedwaardige gezelschap, dat door het leven gaat als de gemeenteraad, moet zich dan (op carnavaleske wijze) buigen over een niet-financieel onderbouwd project. Helaas hebben we in Oldebroek geen carnavalsoptochten, anders zou een praalwagen met veel bordkartonnen paarden erop niet misstaan. Ik realiseer me dat ik het afscheidsfeestje van de Kleine koning verstoor door dwars te liggen bij zijn wens om een gebaar te maken naar zijn opperstalmeester, hiertoe opgeroepen door de onderdanen.

Er is al veel (te veel) gezegd over dit hippisch landgoed en ik wil er daarom geen woorden meer aan vuil maken maar vertrouw bij deze dat het eerbiedwaardig gezelschap tot een verantwoord besluit komt dat de tand des tijd zal weerstaan en ook gedragen wordt door de volgende raad.

Jan B. Kaiser
(door Kwiebus in de Weekkrant ook wel de baron genoemd)
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Redactie »

Ingezonden: Hippisch Centrum in Wezep
maandag 15 februari 2010 13:48. bron www.veluweland.nl

De bedoeling is om meerdere enorme hallen (100 x 35m en 75 x 25m) daar neer te zetten. Dit betekent dat het open landschap wat nu zo geroemd wordt, vernietigd zal worden. De ondergrond is niet geschikt om er grote gebouwen op de plaatsen, het terrein komt op de plaats waar een zijarm van de IJssel stroomde. Deze zijarm liep langs IJsselvliedt via Oldhorst naar de Hogenbrink. Getuige de namen IJsselvliedt en de boerderijnaam 't Olde IJssel op de Hogenbrink. Het zal op heipalen moeten komen te staan, wat veel gemeenschapsgeld zal kosten of moeten de verenigingen dit kapitaal ophoesten? Het is een laaggebied, er zal dus veel tonnen zand naartoe gebracht moeten worden.
Waarom Van den Berg een vergunning verlenen als de Heuvelruiters naast de deur is?.......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Redactie »

Ruiterverenigingen steviger in het zadel na groen licht gemeenteraad
www.destentor.nl door Pieter Steenbergen. woensdag 17 februari 2010

OLDEBROEK - De binnenkort fuserende Noord Veluwe Ruiters en Ponyclub Oosterwolde mogen van de gemeenteraad eigen huisvesting realiseren aan de Brandsweg in Oldebroek. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met een daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan.......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door ronaldb »

En ja hoor het is net als met het dorpshuis weer een prestige kwestie
van een wethouder en zijn vriendjes.
het kost bakken met geld en de burger moet dat weer betalen
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Barry »

Stentor schreef:... bij gebrek aan een fatsoenlijke buitenbak zwaaiden een aantal leden af.
Ik heb toch echt een andere reden gehoord.

Veel ouders van veelal jonge tieners vinden het onverantwoord om hun kind van Oosterwolde naar de Brandsweg te laten fietsen. Kan ik ze geen ongelijk in geven.
dries wolff
Berichten: 34
Lid geworden op: ma feb 22, 2010 19:46

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door dries wolff »

Beste mensen in een crisistijd in gemeente oldebroek en de verkiezingen komen er weer aan,kan de politiek nog geen beslissing nemen over een hippische centrum.
De meeste verenigingen zijn ontstaan door onderling meningverschillen tevens speelt de uitbreiding van cela vita ook mee.
Vind u allen het normaal dat een gemeente zoveel geld er in moet steken om een vereniging in stand te houden?
De gemeente Oldebroek heeft een vrij grote begrotings tekort waarom moet er 4.150.000 euro in gepompt worden in de hobby van een ander, ze betalen mijn hobby toch ook niet.
Als er toch een nieuw centrum moet komen laat cela vita hier ook maar aan mee dragen, tevens de leden kunnen zelf ook bijdragen,verzin iets aktie enz.
In eerste instantie kan er ook een kleiner complex gebouwt worden om de winterperiode door te komen.
Als de gemeente een bijdrage wil leveren er is nog genoeg plaatst op het nieuwe industrie terrein een kwijtstelling van de grondprijs zou in mijn ogen een mooie optie zijn voor de paarden liefhebbers maar het complex mogen ze voor eigen rekening nemen.
Er moeten nog veel wijze besluiten worden genomen maar geldverspilling kan worden verkomen waarom een nieuw winkelcentrum waarom een nieuw sporthal complex laten wij eerst de aanwezigen gebouwen voor 100% goed benutten .
Gebruikersavatar
boertje van buuten
Berichten: 139
Lid geworden op: vr feb 29, 2008 20:47
Locatie: Wezep

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door boertje van buuten »

Soap rond Hippisch Centrum bijna ten einde

Het idee van één hippisch centrum voor vier lokale ruiterverenigingen zorgde in Oldebroek van meet af aan voor gewoel. De puzzel viel nimmer op z'n plaats.
Sinds enkele jaren houden politici en paardenliefhebbers elkaar in een verlammende houdgreep. Een uiterst mistig besluit in de laatste raadsvergadering en een in het verschiet liggende uitspraak van de pachtkamer vormen de voorlopige 'climax' van een hoofdpijndossier dat soms Shakespeariaans aandoet.
Zo licht een pachtkwestie gevoelig, omdat familiebanden erdoor onder druk staan. Beide partijen zitten begrijpelijk niet op publiciteit te wachten, maar omdat ook de gemeente (en dus de gemeenschap) er alle belang bij heeft, ligt de zaak Uitslag versus Boer onder het vergrootglas. Pachter Bertus Uitslag doet via de pachtkamer zijn rechten gelden, wanneer de (eigen) familie Boer een hoger bod van de gemeente aanneemt. Uitslag pacht de grond sinds zes jaar. "Hebben we nodig voor onze bedrijfsvoering, een stukje toekomstbestendigheid. We willen het land graag kopen, omdat we daar al meer land in ons bezit hebben", aldus de melkveehouder en teler.
De gemeente wil de ruim zeven hectare aan de Rambonnetweg verwerven als ruilgrond ten behoeve van een Hippisch Centrum aan de Brandsweg, nabij ondernemer en paardensportfanaat Henk van den Berg. Die verleent op dat moment al onderdak aan twee verenigingen uit Oosterwolde. Maar de raad wordt met de dag sceptischer en het vermogen tot samenwerken blijkt bij de ruiterverenigingen flink overschat. Boer en gemeente tekenen desondanks de koopovereenkomst op voorwaarde dat de grond pachtvrij wordt opgeleverd.
Met instemming van de raad is Oldebroek nu voor drie ton eigenaar van de grond. Maar Uitslag legt
zich hier niet bij neer, een indringend bezoek van wethouder Veldhoen en makelaar Pleiter ten spijt.
Nu een Hippisch 'Centrum' in strikte zin van de baan is, wil de gemeente deze lap land toch achter de band houden voor De Heuvelruiters. Deze vereniging moet op termijn verhuizen, omdat buurman Cêla Vita wil uitbreiden. Met name vertrekkend wethouder Jan Klein hamert op het doemscenario dat De Heuvelruiters dan dakloos zijn. Maar die willen helemaal niet naar de Rambonnetweg en lonken nadrukkelijk naar een eigen voorziening aan de Bovenheigraaf. Daarom moet de grond volgens de wil van de gemeenteraad weer worden verkocht, als De Heuvelruiters niet komen. Wethouder Veldhoen liet in de laatste raadsvergadering weten dat pachter Bertus Uitslag "op basis van de onderliggende stukken" wel eens in het gelijk kan worden gesteld. Met enkele maanden moet de pachtrechter uitspraak, zit er een nieuw college en is een lokaal hippisch centrum definitief van de baan.
door Pieter Steenbergen
----------------------------------------
Al met al lijkt het erop dat het gemeentebestuur een bekwaam klungelniveau te berde brengt.
Dat ware wat minder erg als het allemaal niet ontzettend veel gemeenschapsgeld kost aan zogenaamde onderzoeken, waarbij de niet goed uitkomende resultaten eenvoudig worden genegeerd, en wie weet wat een eventueel verlies bij verkoop van de grond alsnog kan opleveren. Over het renteverlies praten we dan maar niet.
dries wolff
Berichten: 34
Lid geworden op: ma feb 22, 2010 19:46

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door dries wolff »

Beste mensen vaak wordt er een kreet in de media gegeven van vriendjes politiek enz.
Het uitvoeren en voorstellen van een gewenste paarden paleis is een wethouder met passie bezig geweest die ik niet wil aan vallen.
Maar ik als buiten staande van de paardensport weet wel wat er afspeelt.
Niemand heeft er baat bij als er een paardencomplex komt bij de fam. van de Berg afgezien de familie zelf.
Drie clubs bij elkaar brengen geeft voor de toekomst alleen maar problemen als u in de geschiedenis verdiept weet u al voldoende.
Nu een voorstel van deze gek laten wij gemeente oldebroek het aangekochte grond van300.000 euro gewoon in de verkoop doen.
Hier van een mooi stuk grond beschikbaar stellen op het leeg staande industrie terrein ho2 in wezep.
Namelijk 300.000 euro delen door 60 euro kostprijs is uit mijn hoofd gerekend een stukje grond van 5000 vierkante meter.
Daar kunnen ze toch een mooi complex voor neer zetten op een nutraal terrein.
Laat een stichting van drie vereinigingen (als er belangstelling is)incl. politieke bestuurders van de gemeente oldebroek hier op toezicht houden,dan moet je kijken wat voor moois je voor elkaar kunt krijgen.
Laten wij ons niet beinvloeden door derden maar ons domme verstand gebruiken.
De heuvelruiters en celevita hebben genoeg kas om dit te waar te maken.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Redactie »

Pachtkamer stelt pachter gronden Rambonnetweg-Brandsweg in gelijk.
donderdag 30 december 2010

WEZEP - Op 22 december 2010 heeft de pachtkamer uitspraak gedaan in het pachtgeschil inzake de gronden Rambonnetweg-Brandsweg. De eigenaar van het stuk grond wil het stuk land verkopen aan de gemeente Oldebroek, die er eventueel een Hippisch Centrum wil realiseren, maar er bleek sprake te zijn van pacht. De zaak werd daarom aanhangig gemaakt bij de pachtkamer door de pachter. De pachtkamer heeft nu geconcludeerd dat de eiser in het gelijk moet worden gesteld en er sinds 1 januari 2004 sprake is van pacht.

De gemeente Oldebroek zal, zodra het de uitspraak in kopie heeft ontvangen en deze op zijn gehele inhoud heeft beoordeeld, inclusief de rechtsgevolgen daarvan, de raad daarover nader berichten. Tevens zal het dan toelichten wat dit betekent voor de overeenstemming die er was tussen de verkoper en de Gemeente Oldebroek over de aankoop van de gronden Rambonnetweg/Brandsweg.

Deze overeenkomst bevat namelijk de ontbindende voorwaarde dat de bedoelde gronden vrij van pacht moeten worden geleverd.
Bron http://www.locomediagroep.nl/index.php? ... 8&Itemid=1
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Wezep wenst 'paarden-paleis'

Bericht door Barry »

Ik hoop dat het volgende bericht is:

Aankoop gronden door gemeente gaan niet door, omdat de verkoper niet heeft kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Maar ja, ik vrees voor het tegenovergestelde...
Plaats reactie