Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Samen over de drempel van 3 maart?

Een citaat: 'Wezep Centrum is aan vernieuwing toe. Het winkelhart is bijna op, de hartslagen worden onregelmatig. Volgens de ondernemers en eigenaren is het 5 voor 12'. Dit citaat komt uit 2001. Meerdere onderzoeken, deels betaalt door ondernemers en gemeente, hebben niet geleid tot een reële oplossing. In 2006 werd er opnieuw een onderzoek gestart om een visie te ontwikkelen. De kosten van € 95.000,- zijn door de gemeente betaalt. In 2007 heeft deze nieuwe visie het licht gezien, wat weer een nieuw plan tot gevolg heeft. Vanaf 2009 tot en met het werk voor 2010 gaat dit weer veel geld kosten. Het College vraagt namelijk € 60.000,- te storten om het plan beter uit te werken, want het is nog niet bij benadering bekend wat dit plan gaat kosten. Ergens tussen 1,8 en 4,2 miljoen euro gaan we tekort komen. Het streven is dat de eigenaren/ondernemers de financiële kar trekken en het de gemeente geen extra geld kost. Maar wat als dit niet zo blijkt te zijn?
De VVD is van mening dat het initiatief bij de ondernemers hoort te zijn, en de bereidheid tot investeren en een overzichtelijk risico te nemen voorbehouden is aan het ondernemerschap. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit en vernieuwingsdrang van onze ondernemers. Deze uitdaging zullen zij zeker niet uit de weg gaan. Daarom is het de VVD een lief ding waard om dit voorstel te verwezenlijken. Maar na de planvorming ligt de bal waar die hoort, bij de ondernemers, en niet bij de gemeente. De kans dat er een gat valt van minimaal 4 miljoen Euro is groot, en de kosten van verplaatsing van bibliotheek en apotheek is niet meegerekend. Wie hoest dit tekort op? U, als belasting betaler!
De wethouders van de ChristenUnie en PvdA willen nu daadkracht tonen door 6 weken voor de verkiezingen dit voorstel te lanceren. De gevolgen zijn voor het volgend College. Na mij de ……….? De VVD stelt voor dat een nieuw College, bij voorkeur met VVD, dit plan over 6 weken oppakt, en de nodige knopen door hakt.

Op 3 maart zijn de verkiezingen. U mag kiezen.
De VVD gaat er voor.

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp
Bron www.oldebroek.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Lees ook het artikel in Huis aan Huis de weekkrant
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/ ... oje_binnen_
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Herontwikkeling Wezep-centrum vraagt om durf en vertrouwen
vrijdag 22 januari 2010 13:50

In de raadsvergadering van 19 januari 2010 is gesproken over de herontwikkeling van het Meidoornplein in Wezep. De ChristenUnie fractie is blij met de positieve reacties van ondernemers en eigenaren en ziet ook voldoende perspectieven om door te gaan met dit plan. ....lees verder op de website van de CU
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

CDA Oldebroek kritisch over masterplan maar noodzaak.

Bericht door Redactie »

Persbericht CDA Oldebroek
CDA Oldebroek kritisch over masterplan maar ziet noodzaak vernieuwd centrum

"Een meesterplan voor het centrum van Wezep". Met deze woorden begon CDA-fractievoorzitter Harold Zoet zijn betoog over het door het college gevraagde krediet van 60.000 euro, die men nodig heeft om verdere haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren tot realisatie van een nieuw winkelcentrum. Maar het CDA vervolgde daarna nogal kritisch en ook enigszins sceptisch.


Weer een onderzoek, weer een groot bedrag en binnen de gemeente zijn al diverse projecten in de steigers gezet die nog niet goed van de grond zijn gekomen. Zoet noemde o.a. Oldebroek-centrum. Daarnaast loopt ook het proces van Wezep-centrum al weer vanaf 2001. Bij de ondernemers en eigenaren was het destijds al duidelijk dat het vijf voor twaalf was voor het centrum en dit werd in de laatste commissie vergadering wederom duidelijk aangegeven. Het CDA ziet ook duidelijk de noodzaak in: dit centrum is gedateerd  en moet zo snel mogelijk een nieuwe impuls krijgen om een functioneel en gezellig winkelhart van Wezep te kunnen blijven. Als voorbeeld noemde de CDA-fractie het Winkelcentrum in Zwolle-zuid. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het CDA van mening dat financiële consequenties voor zowel de ondernemers, eigenaren en de gemeente in een vroeg stadium duidelijk in beeld moeten worden gebracht. Deze gegevens zullen de belangrijkste peiler vormen in de doorgang van de concrete ontwikkelingen van Wezep-centrum. De CDA fractie vond de opstelling van het college om budgetneutraal als gemeente in dit plan te opereren niet realistisch, de gemeente blijft in de ogen van het CDA verantwoordelijk voor het publieke deel van het centrum en een eventuele regierol. Het is belangrijk om hier openheid in te hebben voor een nog verdere uitwerking van het plan, waarin geparticipeerd wordt door MKB Nederland, afvaardigingen van OWH, de eigenaren en de gemeente in de vorm van een stuurgroep. Deze groep moet de neuzen dezelfde kant op weten te krijgen, zodat samen met de omwonenden de upgrading van het winkelcentrum in Wezep gerealiseerd kan worden. De CDA-fractie heeft het college nog duidelijk gevraagd naar een goede onderbouwing over de wijze waarop men het krediet gaat besteden en ook een frequente terugkoppeling naar de raad gedurende het proces. Het college zegde dit toe.

Het CDA vindt het bijzonder belangrijk dat er verder gebouwd wordt aan de toekomst van Wezep-centrum. Het plan wordt verder uitgewerkt en zal deze zomer worden teruggekoppeld aan de nieuwe gemeenteraad die gezamenlijk met de ondernemers en eigenaren het laatste woord zal hebben in de doorgang van de plannen. Wonderlijk vond de CDA-fractie de opstelling van de VVD, die als enige partij tegenstemde en nog verder uitstel bepleitte. Een partij voor ondernemers zou moeten weten, dat als ondernemers al in 2001 zeggen dat het reeds vijf voor twaalf is voor het winkelcentrum van Wezep, uitstel geen optie is. Deze ondernemers maar ook de inwoners die gebruik maken van de faciliteiten van dit centrum uiterst serieus genomen dienen te worden.

Harold Zoet

Kijk ook eens op http://www.oldebroek.cda.nl/
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

Ontwikkeling centrum Wezep mag doorgaan
bron Huis aan Huis

OLDEBROEK - De ontwikkeling van het masterplan voor het centrum van Wezep mag doorgaan. De gemeenteraad heeft 60.000 euro beschikbaar gesteld. De VVD stemde als enige tegen. "Het nieuwe college zit straks met een onbetaalbaar plan", bromt fractievoorzitter Henk Kemp........lees hier verder
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Harold

Zoals je uit mijn inspreekbijdrage kunt opmaken is het niet alleen de VVD die vraagtekens zet bij de resultaten van de voorstudie van het haalbaarheidsonderzoek, maar ook ABO heeft zo haar kanttekeningen geplaatst. Overigens niet dat dat iets uitmaakt in de huidige raad waar de arrogantie regeert.

De VVD is bij uitstek de partij van en voor de ondernemers en als deze partij niets in het plan ziet, dan zouden er allerlei belletjes moeten gaan rinkelen. Maar ja, in de raad is men ziende blind en horende doof.

Tijdens men werkzame leven ben ik betrokken geweest bij verschillende haalbaarheidsonderzoeken voor geneesmiddelenfabrieken in ontwikkelingslanden. Ik weet dus waar ik het over heb. De voorstudie voor het winkelcentrum is een aardige vingeroefening, maar meer dan een globale schets is het niet en om daar nu vele tienduizenden euro's voor neer te tellen en dan nog op de ingeslagen weg voortgaan, zo vlak voor de verkiezingen verbaast mij. Wil de raad soms over haar graf heen regeren? Het zal duidelijk zijn dat er na maart een andere wind zal gaan waaien.

Jan B. Kaiser

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Barry,

Je moet wel goed lezen. Ik ben niet tegen een eventuele modernisering van het winkelcentrum (zie het commentaar aan het eind van mijn inspreekbijdrage), maar dat moet dan wel procedureel in de juiste volgorde plaatsvinden, dus eerst haalbaarheidsonderzoek met intekening van de financiële consequenties en instemming met de (overgrote) meerderheid van de winkeliers. Nu is er al 60.000 euro uitgegeven en is er nog niet eens een haalbaarheidsonderzoek gedaan. En waarom niet gewacht tot na de verkiezingen voor de financiering van de tweede 60.000 euro. De ideëen zelf doen al de ronde vanaf 2001 naar ik begrepen heb.
Het huidige college is onvoldoende geëquipeerd en mist nog steeds de broodnodige ervaring om met deze materie om te gaan. Ze zijn amateurs (in de goede zin van het woord). Zoals eerder vermeld ben ik betrokken geweest bij diverse haalbaarheidsstudies voor de bouw van geneesmiddelenfabrieken in ontwikkelingslanden en die zijn heel wat complexer dan de renovatie van een winkelcentrum in Nederland. En al deze fabrieken stonden er binnen twee jaar nadat de haalbaarheidsstudie was afgerond. Wij deden daar geen tien of 15 jaar over zoals in het centrum van Oldebroek.

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Redactie »

ingezonden verwijzing naar artikel nu.nl:
Kleine bedrijven goed voor leefbaarheid
www.nu.nl Laatst gewijzigd: 4 februari 2010 19:14

AMSTERDAM - Kleine bedrijven, zoals een bakker of een slager, dragen bij aan de leefbaarheid in woonwijken. Grootschalige bedrijvigheid - kantoorpanden of winkelcentra - kunnen juist leiden tot meer overlast en onveiligheid......lees hier verder
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Wezep op weg naar een levendig winkelcentrum.

Bericht door Redactie »

Wezep op weg naar een levendig winkelcentrum

Wezep 29 juni 2010 – Ongeveer dertig jaar na de laatste grote wijziging aan het winkelcentrum in Wezep hebben vertegenwoordigers de gemeente Oldebroek, de coöperatieve vereniging van eigenaren winkelcentrum 'Wezep Centrum', de coöperatieve vereniging van centrum ondernemers, MKB Vastgoed Plan en de Ondernemersvereniging Wezep Hattemerbroek de intentie overeenkomst ondertekend.
De verschillende partijen spreken hiermee de intentie uit dat ze gezamenlijk verder willen werken aan verbetering van het winkelcentrum. De volgende stap is het uitwerken van het Masterplan in een aanvaardbaar en (financieel) haalbaar ontwikkelingsplan. Het is de bedoeling dat dit ontwikkelingsplan begin 2011 gereed is.

Burgemeester Zielhuis gaf in zijn korte toespraak aan dat hij over enkele jaren ook zijn colbert weer in Wezep kan kopen. Hij gaf aan dat Wezep behoefte heeft aan meer verscheidenheid aan winkels en dat een levendig centrum van groot belang is voor Wezep.

Klik op een foto voor groot formaat, of klik hier
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Plannen winkelcentrum Meidoornplein op de goede weg

Bericht door Redactie Noord »

WEZEP - De ondernemers in het winkelcentrum Meidoornplein te Wezep zijn samen met verschillende eigenaren, de Kamer van Koophandel, de gemeente en projectontwikkelaar MKB Vastgoed Plan druk bezig om de plannen voor het vernieuwen van het winkelcentrum verder vorm te geven.

Eind juni hebben de verschillende partijen een intentieovereenkomst getekend waarmee ze aangaven gezamenlijk verder te willen werken aan de vernieuwing van het winkelcentrum. Het begin dit jaar gepresenteerde Masterplan kende nog een financieel tekort. De belangrijkste opgave is nu het uitwerken van het Masterplan waarbij het tekort wordt teruggebracht. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden onderzocht die moeten bijdragen aan de financiële haalbaarheid van de vernieuwing van het winkelcentrum.

Elze de Jong, manager Stimulering Regionale Economie van de Kamer van Koophandel Oost Nederland en voorzitter van de stuurgroep Detailhandel Wezep, wil de vaart erin houden, maar zorgvuldigheid en een goede communicatie naar alle partijen is absoluut noodzakelijk. De Jong is van mening dat de ondernemers, de eigenaren en de gemeente samen met MKB Vastgoed Plan op de goede weg zitten. Hij hoopt dat de eerste stappen om tot een ontwikkelingsplan te komen snel kunnen worden gezet en dat er kan worden gestart met een architectenselectie. Vanaf dat moment worden de plannen ook uitvoerig met alle belanghebbenden besproken.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep op weg naar een levendig winkelcentrum.

Bericht door Redactie »

Oldebroek,6 december 2011
Vernieuwing winkelcentrum Meidoornplein Wezep een stap dichterbij

Winkeliers, eigenaren, Kamer van Koophandel, gemeente en projectontwikkelaar zijn samen tot een voorstel voor het winkelcentrum Meidoornplein gekomen. Het voorstel is een verdere uitwerking van het Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein in Wezep. Met een voorstel voor een financiële bijdrage van de gemeente komt de vernieuwing van het winkelcentrum weer een stap dichterbij.

Afbeelding

Voorstel tot ontwikkelingsplan

Een vertegenwoordiging van de winkeliers in het winkelcentrum Meidoornplein kwam samen met meerdere eigenaren, de Kamer van Koophandel, de gemeente en projectontwikkelaar MKB Vastgoed Plan tot een realistisch en haalbaar ontwikkelingsplan voor het vernieuwen van het winkelcentrum. "We zijn erg blij met deze ontwikkeling", aldus wethouder Nicolet Hoorn. Het afgelopen jaar werd de haalbaarheid van dit plan gezamenlijk onderzocht.

Financiële bijdrage
Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad in januari voorstellen om een financiële bijdrage van € 250.000,- te leveren. De bijdrage kan gebruikt worden voor de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum. Met de gemeentelijke bijdrage kan een zelfde bedrag aan subsidie van provincie Gelderland ontvangen worden, zodat dit ook te besteden is. De verkoopopbrengst van de grond van de gemeente in het winkelcentrum kan ook nog eens gebruikt worden voor de inrichting. Wethouder Albert Kok is enthousiast over het voorstel: "Met de plannen krijgt Wezep een prachtig winkelcentrum".

Stuurgroep detailhandel Wezep
De ondernemers, eigenaren en Kamer van Koophandel (Stuurgroep detailhandel Wezep) steunen het voorstel van het college aan de gemeenteraad. "Ik ben trots op het resultaat en blij dat de partijen zich inzetten om hier samen een succes van te maken", aldus Elze de Jong, manager Stimulering Regionale Economie van de Kamer van Koophandel Oost Nederland en voorzitter van de Stuurgroep detailhandel Wezep.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9496
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Wezep op weg naar een levendig winkelcentrum.

Bericht door Redactie »

Drielaagse garage op nieuw Meidoornplein
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen dinsdag 13 december 2011

WEZEP - Er ligt een ontwikkelplan voor winkelcentrum Meidoornplein in Wezep. Grootste wijziging ten aanzien van het begin vorig jaar gepresenteerde Masterplan is het intekenen van een drielaagse parkeergarage met een capaciteit voor circa 120 auto's op de locatie van het postkantoor en (deels) de bibliotheek....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Voasvezes
Berichten: 7
Lid geworden op: wo jan 13, 2010 22:27

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Voasvezes »

Landelijke cijfers(Rabo-vastgoed, andere grootgeldpoiers) maar ook onafhankelijken , CBS,HBD) stellen dat het NL winkeloppervlak tussen de 14 en de 20% zal dalen.
En Wezep zou dan net de uitzondering zijn waardoor 25% er bij volledig verantwoord is .

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Masterplan herontwikkeling winkelcentrum Meidoornplein.

Bericht door Barry »

Neuzen rond nieuw winkelcentrum Wezep wijzen dezelfde kant op
http://www.destentor.nl/regio/veluwenoo ... ant-op.ece

Het lijkt erop dat het door zal gaan.

Wie kan mij adviseren in de bezwarenprocedure? Ik zit niet echt te wachten op een parkeergarage dicht bij mijn huis...


Plaats reactie