Dossier bedrijventerrein H2O

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

College luistert naar Hattemerbroek
Bron website de Stentor 02 juli, 08:27

HATTEMERBROEK - Windmolens, wegtrekkende voorzieningen, beloftes rond woningbouw die nooit zijn nagekomen en een slecht lopend bedrijventerrein dat door het toestaan van zwaardere milieucategorieën moet worden gered. Inwoners van Hattemerbroek ervaren hun dorpskern al jaren als afvoerputje van de gemeente Oldebroek.

Genoemde hete thema's kwamen gisteravond aan de orde tijdens een dorpsgesprek tussen het college van B en W en de inwoners, die massaal naar dorpshuis De Bouwakker waren gekomen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn toonde zich bewust van het beladen karakter van de avond. "Pek en veren staan al klaar.......lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

H2O: raden onvoldoende geïnformeerd
Bron Veluweland.nl16-12-2013 05:43

VELUWE – De informatievoorziening naar de drie gemeenteraden Heerde, Hattem en Oldebroek met betrekking tot Bedrijvenpark h2O is niet altijd even consequent (geweest). Dat constateren de voorzitters van de drie rekenkamercommissies in deze gemeenten.......lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Rekenkamercommissies deden onderzoek naar Bedrijvenpark H2O
18-12-2013 bron website gemeente Oldebroek

De rekenkamercommissies van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben gezamenlijk een beperkt basisdossieronderzoek gedaan naar het Bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Het resultaat daarvan hebben zij verwoord in een brief aan de drie gemeenteraden.

Conclusie uit het onderzoek is dat de informatievoorziening aan de drie gemeenteraden in de afgelopen periode onvoldoende is geweest. In hun brief aan de gemeenteraden bevelen de rekenkamercommissies aan dat de auditcommissies of andere ‘vak’-commissies van de drie gemeenten twee keer per jaar worden bijgepraat over de stand van zaken rond het bedrijventerrein.

De gemeenteraden zijn in de afgelopen jaren niet altijd consequent geïnformeerd. Ze kregen ook niet altijd dezelfde informatie. De verslaglegging van besloten bijeenkomsten waarin een gemeenteraad soms werd bijgepraat, laat te wensen over.

Een voorbeeld van lacunes in de communicatie is de gang van zaken rond de raad van commissarissen. De gemeenteraad van Hattem had zich in 2004 in een motie expliciet uitgesproken tegen de benoeming van een dergelijke raad. In 2010 is er toch een raad van commissarissen gekomen, zonder dat daarover in de gemeenteraadsvergaderingen is gesproken.

Tijdens het onderzoek zijn ook de wijze van besturen, de zogeheten governance structuur, en de bevoegdheidsverdeling in kaart gebracht. De rekenkamercommissies hebben ter informatie van de raden een overzicht gemaakt van de beslis- en informatiemomenten die er in de loop van de jaren zijn geweest.

In juni 2013 hebben de drie gemeenteraden een ‘vernieuwd perspectief’ voor het bedrijventerrein vastgesteld. In dit nieuwe perspectief wordt ook gesproken over een aanpassing in de governance structuur. De drie colleges bereiden een voorstel voor over deze nieuwe wijze van besturen van het bedrijventerrein. De rekenkamercommissies gaan ervan uit dat het resultaat van hun onderzoek bij de bespreking van dat voorstel in de gemeenteraden zal worden betrokken.
De rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die als doel heeft: zichtbaar te maken wat de resultaten en maatschappelijke effecten zijn van de (financiële) inspanningen van de gemeente en hoe dat zich verhoudt tot het beleid dat de gemeente(raad) vooraf heeft geformuleerd.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Gemeenteraden niet gelukkig over informatievoorziening bedrijvenpark H2O
Bron Veluweland, 14 januari 2014..

HEERDE – De gemeenteraden van Heerde, Hattem en Oldebroek zijn niet gelukkig met de informatievoorziening over het bedrijvenpark H2O en ze vinden daarin de gezamenlijke Rekenkamercommissie naast zich. In de commissie Samenleving hoort burgemeester Inez Pijnenburg het met gekromde tenen aan. Ze vindt het vreemd dat de commissie informatie niet gemakkelijk boven water kan krijgen en voelt zich ongelukkig bij de kritiek er over.......Lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Meer mogelijkheden voor bedrijven op de Noord-Veluwe
Bedrijventerreinen interessanter door aangepaste criteria

OLDEBROEK - 11 juli hebben acht Noord-Veluwse gemeenten een gewijzigde versie van het Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe ondertekend. Met dit convenant heeft de regio meer te bieden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeenten gaan ook meer samen optrekken door informatie uit te wisselen en zaken af te stemmen. De Noord-Veluwe positioneert zich met het bedrijventerrein Lorentz III en bedrijvenpark H2O als dé vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio. De verruiming van de criteria versterkt de regionale economie en daarmee samenhangend de groei van de werkgelegenheid in de regio.

Het convenant bestaat uit afspraken tussen de regiogemeenten over de vestiging van bedrijven op nieuwe bedrijfskavels en hebben betrekking op binding, kavelgrootte en milieucategorie. Burgemeester Hoogendoorn, portefeuillehouder Economische Zaken en Arbeidsparticipatie in het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe, is content met de aanpassingen. "De Noord-Veluwse gemeenten trekken samen op om een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Het gaat om het benutten van de economische potenties van ons gebied en het stimuleren van de werkgelegenheid. De twee bedrijventerreinen hebben voor bedrijven van buiten de regio elk hun specifieke voordelen. Door hun ligging op de Noord-Veluwe hebben ze gemeen dat ze goed bereikbaar zijn, ook vanuit de aangrenzende stedelijke agglomeraties. Verder is er de geroemde arbeidsmoraal van de bevolking en het prettige woon- en leefklimaat, met rust en ruimte en reuring onder handbereik."

Bedrijvenpark H2O
De belangrijkste wijziging in het convenant is de verruimde vestigingsmogelijkheid op het bedrijvenpark H2O. Er zijn nog voldoende kavels beschikbaar op dit bedrijvenpark. Daarom zijn hier de vestigingsvoorwaarden versoepeld. De wijziging houdt onder meer in dat bedrijven uit zwaardere milieucategorieën, die op dit moment gevestigd zijn in de gemeenten Hattem, Heerde of Oldebroek, zich nu kunnen verplaatsen naar het intergemeentelijke bedrijvenpark. Ook bedrijven gericht op transport en logistiek zijn welkom en de maximale kavelgrootte is verruimd. Naast de wijzigingen voor bedrijvenpark H2O zijn er nog andere onderdelen in het convenant aangepast; zo is het minimale arbeidsdichtheidscriterium dat gold voor het regionale bedrijventerrein Lorentz III in Harderwijk buiten werking gesteld om de kavelverkoop te bevorderen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

H2O haalt zuurstof uit begroting
Bron Veluweland, 16-07-2014 06:07

HEERDE - Het H2O-bedrijventerrein is de splijtzwam in de gemeentelijke financiën. De jaarrekening 2013 sluit weliswaar af met een voordelig saldo van 628.650 euro, maar volgens Ernst & Young in de accountantsverklaring houden Oldebroek, Hattem en Heerde geen rekening met vertraagde verkoop van gronden binnen H2O wat resulteert in een verlies van 630.000 euro per gemeente...........lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Prijs industriegrond Elburg fors lager
Bron Koggecourant.nl zaterdag 26 juli 2014

ELBURG - De vierkantemeterprijzen op bedrijventerrein Broeklanden zijn met dertig euro per vierkante meter verlaagd. De gemeente wil voorkomen dat ze industriegrond hebben die niet wordt benut. Nu moet er voor een goede locatie 180 euro worden betaald. De prijsverlaging was zeker nodig, zegt wethouder Henk Wessel.

De grond was te prijzig en duurder dan in buurgemeenten. Op deze manier wil gemeente Elburg meer in trek komen en voor meer werkgelegenheid zorgen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Gezocht: leden klankbordgroep bedrijventerrein Hattemerbroek
Bron website gemeente Oldebroek.

29-07-2014: De gemeente Oldebroek is op zoek naar betrokken inwoners van Hattemerbroek die een visie hebben over de leefbaarheid van hun dorp. Bent u die inwoner van Hattemerbroek die we zoeken?

Wilt u meedenken over de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein? Hebt u tijd of kunt u tijd maken en wilt u die tijd ook inzetten? Reageer dan voor 9 september op deze oproep.

Bedrijventerrein Hattemerbroek
Langs de A28 bij Hattemerbroek ligt een bedrijventerrein dat voor lokale bedrijven is bedoeld. Door de bedrijfseconomische situatie in ons land is de belangstelling voor het bedrijventerrein kleiner dan verwacht. Uit een marktanalyse is gebleken dat de logistiek- en transportmarkt kansen biedt. Met een aansluiting op de A28 is het bedrijventerrein aantrekkelijk voor deze bedrijfstak. De drie omliggende gemeenten besloten daarom een andere koers te kiezen. De gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek besloten met de visie ‘Vernieuwd Perspectief’ tot het ontwikkelen van een bovenregionaal bedrijventerrein. Dit betekent dat er dan grotere kavels worden uitgegeven en dat bedrijven met een hogere milieucategorie zich er kunnen vestigen. Binnenkort start de gemeente Oldebroek met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek.

De volledige vacaturetekst vindt u op http://www.oldebroek.nl/actueel/vacatures
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

VVD Hattem @VVDHattem

Algemene beschouwingen, @VVDHattem benoemt grootste risico in bedrijventerrein H2O 39miljoen, 13 miljoen per gemeente!

4:33pm · 4 Nov 2014 · Twitter for iPad
Bron: https://twitter.com/VVDHattem
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht gezamenlijke gemeenten
Regiogemeenten verkennen uitbreiding samenwerking bedrijventerreinen

De colleges van de gemeenten Zwolle, Kampen, Hattem, Heerde en Oldebroek willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor verdergaande samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zwolle en Kampen werken op dit gebied reeds samen. Bekeken wordt of die samenwerking versterkt kan worden door uitbreiding met het bedrijvenpark H2O.


Stapsgewijs
Verdergaande samenwerking binnen de regio Zwolle met bedrijvenpark H2O kan een meerwaarde hebben wanneer bijvoorbeeld informatie wordt uitgewisseld en strategieën voor de uitgifte op elkaar worden afgestemd. Om deze voordelen van efficiency in beeld te krijgen, hebben de gemeenten gezamenlijk een stapsgewijze route uitgestippeld. In de eerste fase wordt onderzocht of uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Ook wordt daarbij bekeken of de acquisitie van nieuwe bedrijven met elkaar afgestemd kan worden.

Groeiproces
De mate van samenwerking wordt stapsgewijs verkend. Een vergaande samenwerking is vooralsnog niet aan de orde. Bij het onderzoek worden opgedane ervaringen binnen Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) betrokken.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Ook Consmema en Brimos kijken naar H2O Hattem
De Stentor 06 november 2014

HATTEM - Net als het Wapenveldse Euroma denken ook de Hattemse bedrijven Consmema en Brimos na over verhuizing naar bedrijvenpark H2O. Beide directeuren geven wel aan dat er nog geen handtekeningen zijn gezet......lees verder op de website van De Stentor
Lees ook het artikel over Euroma

http://www.consmema.nl/
http://www.brimos.nl/
http://www.euroma.com/nl/
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Ontwikkelingsmaatschappij kiest voor vernieuwde aansturing

Voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hattemerbroek is een jaar geleden een Nieuw Perspectief ontwikkeld. Met deze nieuwe koers is de Ontwikkelingsmaatschappij een nieuwe fase ingegaan. Dit vormde ook de aanleiding het gesprek aan te gaan over de voor deze fase benodigde aansturing van de Ontwikkelingsmaatschappij.


De unieke ligging van het Bedrijvenpark Hattemerbroek is aantrekkelijk voor vele verschillende bedrijven. Omdat dit onvoldoende kon worden uitgebuit, hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek een jaar geleden besloten tot een Nieuw Perspectief, waarmee het bedrijvenpark voor meer typen bedrijven toegankelijk is. Bij deze gewijzigde koers past een andere positionering en een andere aansturing. Daarom is besloten afscheid te nemen van de bestuurder/directeur van de BV, de heer Rik Duijn, en van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Roel Steenbergen. “De nieuwe situatie bracht met zich mee dat we besloten hebben de samenwerking te beëindigen, maar we zijn beide heren dankbaar voor hun inzet en de door hen ingebrachte kennis en expertise”.

De dagelijkse werkzaamheden worden waargenomen door de bedrijfsleider, dhr. Richard van der Velden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Onrust over H2O Hattemerbroek (update)
..............
Steenbergen verwijt de gemeenten een gebrek aan regie en samenwerking op bestuurlijk niveau. Ook zou er geen koers voor de ontwikkel-BV zijn uitgezet.

Verder zouden de betrokken aandeelhouders een gat van 1,9 miljoen euro op de jaarrekening van 2013 voor hem hebben verzwegen..................Lees het hele artikel op de Stentor
De papieren versie van De Stentor opent de regio bijlage van zaterdag 29 november met de kop:
Chaos nu compleet rond H2O
Afbeelding
...Volgens Steenbergen is H2O daardoor afgelopen jaren al verschillende bedrijven misgelopen.....
...Bovendien, stelt Steenbergen, is dat het gat in werkelijkheid geen 1,9 miljoen maar wel 6 tot 8 miljoen groot is...
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Oldebroekse CDA verbaasd over informatie H2O bedrijvenpark

Oldebroek; De Oldebroekse CDA fractie heeft zich uiterst verbaasd over het persbericht met betrekking tot het bedrijvenpark H2O. Fractievoorzitter Harold Zoet zegt; "Voor de zoveelste maal wordt onze fractie geconfronteerd met belangrijke college informatie via de pers en niet eerst via de gemeenteraad, dit vinden wij een kwalijke zaak"


Naar aanleiding van dit persbericht heeft het CDA Oldebroek schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders. Het CDA maakt zich serieus zorgen over de wijze van informatievoorziening en wil weten welke gevolgen het vertrek van de twee bestuurders heeft op de verdere ontwikkelingen van het bedrijven terrein H2O.

Daarnaast wil de CDA fractie weten of het waar is dat er gesproken wordt over het achterhouden van informatie en welke praktische stappen en ontwikkelingen  zich de laatste tijd hebben voor gedaan in het kader van het vernieuwde perspectief. Heeft dit perspectief en de verruiming in de vestigingseisen ertoe geleid dat serieuze bedrijven  zich gemeld hebben. Volgens het CDA heeft de stagnatie van de grondverkoop mede te maken met een minder goede afstemming tussen de gemeentes waardoor bijvoorbeeld het bestemmingplan nog niet gewijzigd is. Wij als CDA fractie hebben al langer geluiden gehoord dat hierdoor bedrijven ervoor kiezen om zich elders te vestigen en een bedrijf zoals Euroma wil je toch ten alle tijden op je bedrijventerrein hebben. Belangrijk ook is het om te weten welke financiële consequenties het heeft dat er nu twee bestuurders weg zijn. Het mag duidelijk zijn dat het CDA zich grote zorgen maakt over het bedrijventerrein H2O en vindt dat de tijd nu rijp is om spijkers met koppen te slaan. Kortom heldere informatie en een goed doordachte strategie om bedrijven te trekken die zich op dit bedrijven park willen gaan vestigingen. Binnenkort hoopt de CDA fractie antwoord van het college te krijgen hun schriftelijke vragen.  
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie