Dossier bedrijventerrein H2O

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

D66 Oldebroek: H2O moet ruimte bieden om vluchteling op te vangen

Het grotendeels leegstaande bedrijventerrein H2O biedt de ruimte voor noodopvang van vluchtelingen. Het terrein is goed bereikbaar zodat op korte termijn enkele noodvoorzieningen georganiseerd kunnen worden. Ook leegstaande panden in de gemeente kunnen mogelijk als tijdelijke noodopvang dienen.


De vluchtelingen problematiek grijpt ons sterk aan. Zo is er al veel particulier initiatief. Mensen nemen momenteel vluchtelingen in huis en dat is niet zonder risico. Daarom ziet D66 liever dat de gemeente plek weet te bieden aan de mensen in nood. Wij vinden dat onze gemeente zich van haar meest sociale kant moet laten zien door mensen, die – vaak getraumatiseerd – door jaren van oorlog en geweld, hier aangekomen, goed op te vangen.

Het H2O-terrein is, zeker de laatste maanden, veelvuldig negatief in het nieuws geweest en weet de gemoederen flink bezig te houden. Tot nu toe is het bedrijventerrein vooral voor veel mensen een doorn in het oog. Wij roepen de gemeente Oldebroek op om te onderzoeken of het H2O-bedrijventerrein ingericht kan worden voor de opvang van vluchtelingen, zodat dit terrein eindelijk eens een positieve impact op mensenlevens kan hebben.

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Bedrijvenpark H2O lijkt uit impasse te krabbelen
Bron website CU Oldebroek, donderdag 10 september 2015 08:54

In de commissievergadering Ruimte & Grond van de gemeente Oldebroek is vorige week uitvoerig gesproken over het bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Het college heeft uitgebreid antwoord gegeven op de vele vragen die er gesteld werden over de ‘rumoerige’ afgelopen periode. Maar uiteindelijk was er bij de meeste fracties een licht positief gevoel over de overeenstemming tussen de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek. Oldebroek wenst geen concessies te doen aan de leefbaarheid in Hattemerbroek en koopt daarom grond terug van het bedrijvenpark.

De afgelopen periode zal niet de boeken ingaan als de meest florissante voor wat betreft het bedrijventerrein H2O. Nadat de directeur vorig jaar werd bedankt voor bewezen diensten en de vz. van de RvC zelf opstapte begon de onrust. De drie nieuwe wethouders die uit hoofde van hun functie een rol als commissaris toebedeeld kregen waren amper ingewerkt en kregen maar moeilijk vat op de materie. Daarbij speelt nadrukkelijk de dubbelrol die ze vervullen; als wethouder de belangen van de eigen gemeente behartigen en als commissaris de belangen van de BV. Een structuur die wat betreft de fractie van de ChristenUnie, maar ook van de hele raad niet gewenst is en zo snel mogelijk zal moeten veranderen. Wethouder Westerbroek gaf aan dat hij ook liever vandaag dan morgen deze functie neerlegt maar dat het door de ontstane impasse erg lastig is goede externe kandidaten te vinden. We hebben goede moed dat door het besluit van 1 september door de drie colleges hier invulling aan gegeven zal kunnen worden.

In juni 2013 is “het vernieuwd perspectief” aangenomen door de drie gemeenteraden. Hierin is afgesproken om een drietal zaken te onderzoeken op haalbaarheid, teneinde meer exploitatiemogelijkheden gericht op de logistieke sector te verkrijgen; 1 Het regionale bedrijventerrein H2O een bovenregionale status te laten krijgen, dit is door goed bestuurlijk lobbywerk geregeld. 2 Een betere ontsluiting van het bedrijventerrein door een nieuwe afslag van de A28. 3 Een nieuw bestemmingsplan met meer mogelijkheden voor wat betreft milieucategorieën, kavelgrootte en bouwhoogten. Over deze laatste twee punten is door de drie colleges overeenstemming bereikt zo werd ons meegedeeld.

Een noodzakelijkheid om logistieke bedrijven te interesseren voor het bedrijvenpark is een goede ontsluiting, een nieuwe afslag van de A28 kost echter ongeveer 16 miljoen. In de BV is hier al 5 miljoen voor gereserveerd en ook de provincie heeft 5 miljoen toegezegd. Er wordt nog nadrukkelijk onderzoek gedaan om andere partijen te vinden om het restant van 6 miljoen te financieren. Zolang die niet gevonden zijn is het voor een goede BP procedure nodig dat dit tekort is gedekt. Er is nu een afspraak gemaakt dat de (voor) financiering voor 50% door de BV zal worden gedaan en de andere 50% uit gemeentelijke middelen (elk voor 1/3). Als fractie van de ChristenUnie lijkt ons dit een goed verdedigbaar resultaat.

Een nieuw bestemmingsplan voor het Hattemerbroeks deel van het bedrijventerrein bleek een lastiger hobbel. Daar waar men in Hattem en Heerde ervan uit ging om de maximale waarden voor wat betreft de milieucategorieën (VNG-normen) toe te passen, hebben we in Oldebroek ook te maken met de belangen van de inwoners van Hattemerbroek. Als fractie van de ChristenUnie maar ook verschillende andere fracties hebben er bij de het vaststellen van “het vernieuwd perspectief” nadrukkelijk op aangedrongen rekening te houden met de leefbaarheid in Hattemerbroek. We willen het college een compliment maken dat ze zich hier hard voor hebben gemaakt en steeds met de klankbordgroep in Hattemerbroek in gesprek zijn geweest. Er is nu een besluit genomen dat de gemeente Oldebroek 3,3 hectare terug koopt van de BV, het betreft een aantal kavels die dicht aanliggen tegen de kern Hattemerbroek. Hierdoor wordt voorkomen dat deze kavels worden uitgegeven aan bedrijven die we daar eigenlijk niet willen. De prijs wordt berekend door een prijsstelling die geen gevolgen heeft voor de grondexploitatie van de BV en ongeveer neer komt op 3,5 miljoen. Deze gronden behouden de BP status welke ze nu ook hebben en zijn dus uitgeefbaar als bedrijfsgrond. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college de belangen van Hattemerbroek goed lijkt te borgen maar zijn tegelijk benieuwd naar de precieze invulling en gevolgen van dit voorgenomen besluit. Uiteindelijk heeft dit de goedkeuring nodig van de drie gemeenteraden en zullen we in Oldebroek in oktober of november hier ook een raadsbesluit over moeten nemen.

Een andere goede beslissing is wat ons betreft het besluit om de drie verschillende raden maandelijks en met dezelfde informatie te informeren. We hebben de afgelopen periode regelmatig gemerkt dat het verschil in informatievoorziening nogal eens de bron was van allerlei insinuaties en verkeerde beeldvorming. We hopen dat ook hier stappen worden gemaakt en we ons werk als raadslid ook in dit dossier naar behoren kunnen invullen.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we kritische vragen gesteld, we zijn van mening dat het college ons goed heeft geïnformeerd en willen niet meer achterom kijken. Wethouder Westerbroek zei: “met volle kracht vooruit”, we zullen hem daaraan herinneren mocht dat nodig zijn. En hopen dat met de stappen die er gezet zijn nu werkelijk een nieuw perspectief gloort voor het bedrijventerrein H2O.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht Bedrijvenpark H2O d.d. 29 september 2015
Het Warme Huys naar Bedrijvenpark H2O

Op Duurzaamheidstraat 1, het eerste perceel op Bedrijvenpark H2O komend vanaf de snelweg A28, starten Peter en Rik Schermer, eigenaren van Het Warme Huys, in de komende weken met de bouw van een bijzonder en gastvrij ogend pand. Het pand biedt ruimte voor een showroom en werkplaats voor handgemaakte kachels, gebaseerd op de Zweedse tegelkachel.
Op 29 september tekenden Peter en Rik Schermer en namens het bedrijvenpark Harm Westerbroek de koopovereenkomst voor een perceel van 800 m2, waarop het bedrijfspand gevestigd gaat worden.

Het Warme Huys is gespecialiseerd in plaatsing van een bijzonder soort kachels, dat bij de particuliere koper thuis zal worden geïnstalleerd. “We verwachten de eerste klanten in februari te kunnen ontvangen in onze showroom, maar zij kunnen nu al via de website www.hetwarmehuys.nl – welke in de komende dagen online gaat – bij ons terecht”, stelt Rik Schermer.

Harm Westerbroek, commissaris bij het bedrijvenpark, is zeer te spreken over de komst van Het Warme Huys: “Aan de poort van Bedrijvenpark H2O komt nu een aantrekkelijk pand te staan. Het bedrijvenpark heeft een bewogen periode achter de rug maar de keuze van Het Warme Huys voor Bedrijvenpark H2O toont eens te meer aan dat de locatie top is en een prima plek om te ondernemen.”

Het Bedrijvenpark H2O is een recent ontwikkeld bedrijventerrein van ca. 70 ha groot. Het wordt duurzaam ontwikkeld en bestuurd door de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV. De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek participeren in deze vennootschap.

Nadere informatie is te vinden op de website www.bedrijvenparkh2o.nl, of via tel. nr. 038-2020102 (Richard van der Velden, Bedrijvenpark H2O).

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV Hattemerbroek, 29 september 2015

Afbeelding
Het Warme Huys is een ontwerp van De Tekenwerkplaats (www.detekenwerkplaats.nl).
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht: Oldebroek, 29 oktober 2015
Uitspraak van kantonrechter in voordeel Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V.

Op 28 oktober 2015 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in het geschil over de beëindiging van de overeenkomst met Milo Plannen & Projecten B.V. De kantonrechter heeft het eerdere vonnis van 17 juni 2015 vernietigd en heeft de zaak doorverwezen naar de rechtbank om daar verder behandeld te worden. Deze uitspraak betekent dat het beslag op de bankrekeningen van de Ontwikkelingsmaatschappij onrechtmatig is en dat er door de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. geen geld hoeft te worden betaald aan Milo.


Tussen de Ontwikkelingsmaatschappij en Milo Plannen & Projecten B.V was in 2010 een directieovereenkomst gesloten. Per 1 oktober 2014 heeft de Ontwikkelingsmaatschappij deze overeenkomst beëindigd. Milo heeft vervolgens via de kantonrechter de vernietiging van het ontslagbesluit van Milo en betaling van een geldbedrag gevorderd. In een eerste verstekvonnis op 17 juni 2015 was de vordering toegewezen.

De Ontwikkelingsmaatschappij heeft op dat vonnis gereageerd met als belangrijkste argument dat de kantonrechter niet bevoegd was een uitspraak te doen. De kantonrechter heeft hiermee ingestemd en zich onbevoegd verklaard. De kantonrechter was ten onrechte uitgegaan van een arbeidsovereenkomst. Er was echter geen overeenkomst met een persoon, maar met een besloten vennootschap.

Met het verzoek van de Ontwikkelingsmaatschappij om de zaak door te verwijzen naar de civiele rechter is door de kantonrechter ingestemd. De procedure wordt alleen voortgezet als één van de partijen daarom vraagt. “Een eventuele verdere rechtsgang zien we met vertrouwen tegemoet, “ aldus Harm Westerbroek, woordvoerder van de raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Bedrijventerrein H2O op agenda raadsvergadering 12 november 2015
Samenvatting
Voor de vergadering van de raad van 12 november 2015 is het voorstel geagendeerd over de aankoop van 3,3 ha en de financiering van de ontsluiting A28. Als besluit wordt onder andere voorgesteld:
1. c. In te stemmen met de aankoop door de gemeente Oldebroek van 3,3 hectare grond op het bedrijvenpark H2O voor een bedrag van € 3,5 miljoen ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan (plandeel Oldebroek), en dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene reserve en daarvoor de 43e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
Bron: Toelichting aangepast raadsvoorstel.....
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Is 3,5 miljoen euro de oplossing voor H2O?
Door Huub Verberk

De problemen van h2o zijn groot en als je ze analyseert zijn deze problemen gebaseerd op een weeffout bij de oprichting. Drie verschillende gemeenten met drie verschillende belangen en drie verschillende uitgangspunten, dat kan niet goed gaan. Nu het duidelijk is dat de verwachte grote winst van tientallen miljoenen uitblijft, is het belang van met name de Gemeente Heerde totaal anders dan voor Gemeente Oldebroek. Heerde wil het liefst, met zo weinig mogelijk investeringen, het verlies beperken.

Oldebroek heeft andere belangen. Wij hebben een industrie terrein bij Hattemerbroek, dat is een feit. Dat het bestemmingsplan gemoderniseerd moet worden is iedereen wel duidelijk. Maar Hattemerbroek moet ook leefbaar blijven. Simpel gezegd. Heerde wil veel zware industrie dat levert meer geld op, Oldebroek wil het gebied leefbaar houden. Deze tegenstelling heeft een jaar geduurd. Onbegrijpelijk dat een democratisch gekozen bestuur in Heerde, die moeten opkomen voor de belangen van de burgers, dit durft te eisen van een buur gemeente. Door deze immorele eis blokkeerde ze iedere oplossing. Uiteindelijk heeft Oldebroek de grond die we ooit verkocht hadden aan H2O maar weer terug gekocht. We zijn nu weer zelf baas over deze strook grond, dat is mooi maar het kost wel veel geld nl 3,5 miljoen. De weeffout kwam weer pijnlijk aan het licht.

Er bestaan regels over hoeveel hectare zware industrie je maximaal op een industrie terrein mag bestemmen. U begrijpt het al. Na een jaar onderhandelen is besloten dat het maximale toelaatbaar aantal hectare ook uitgevoerd wordt. Meer zware industrie kan en mag er ook niet op. Ook hierin heeft Heerde zijn stempel gedrukt. De klankbordgroep Hattemerbroek zou met het college overleggen hoe ze het terrein ingevuld wilden hebben. Uiteindelijk beslist B&W natuurlijk maar dit zou in overleg gaan met de klankbordgroep. Men heeft een jaar niets gehoord en plotseling lag dit voorstel er met de maximale invulling. De klankbordgroep wist van niets. Communicatie blijft een groot probleem in Oldebroek.

Het is ook volstrekt onduidelijk wat we met die strook grond gaan doen. Er is een soort concurrentie beding maar in de commissie kon de wethouder niet goed uitleggen hoe en wat. De burgemeester riep dat het vergelijkbaar is met Wezep Noord. Kortom, in de toekomst zal dit zeker tot conflicten lijden en uiteindelijk zal Heerde wel eisen dat het de komende 15 jaar grasland blijft. Mooi voor de bewoners in Hattemerbroek maar het is wel kostbaar gras.

Misschien is het beter eerst orde op zaken te stellen. Nu zijn er drie verschillende raden, die op verschillende tijden met verschillende informatie, vergaderen. Is het niet beter dat de drie raden gezamenlijk hierover vergaderen?

H2O is een soort trui. Bij het opzetten van de steken is een fout gemaakt. Als je de trui verder afmaakt kom je voortdurend die lelijke weeffout tegen. Je kunt twee dingen doen. Gewoon doorgaan en hopen dat het ooit vanzelf goed komt. Iedereen snapt wel dat dit niet zal gebeuren. Je kunt ook de trui uittrekken en de steken opnieuw opzetten. Het is vervelend, jammer van al het werk maar uiteindelijk wordt het een mooie trui. Hoe eerder je deze drastische stap neemt, des te minder geld en moeite het kost. Als je halverwege ontdekt dat de trui vol gaten zit, wordt het herstel erg duur.

De echte oplossing is kijken of Heerde uit H2O industrieterrein kan treden. Het is lastig en technisch moeilijk maar het is mogelijk. Als dat gebeurt, kan het industrie terrein bedrijven aantrekken zonder dat er voortdurend ruzie is. Als je het nu doet zijn de kosten nog beperkt. Over een paar jaar lukt het niet meer en dan zijn de problemen onoplosbaar.

Kortom, de problemen met H2O zijn groot. Dit besluit om veel geld beschikbaar te stellen, verandert hierin niets, in tegendeel. De problemen worden nog groter. Daarom heb ik tegen dit voorstel gestemd. Waarschijnlijk ben ik een roepende in de woestijn en ziet de raad mij als een dwarsligger. Het zij zo… Het is beter om alleen te lopen dan met een menigte die de verkeerde kant op gaat. De toekomst zal het leren.

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Brede steun geeft bedrijvenpark H2O perspectief
Bericht van fracties van ChristenUnie, ABO en SGP, zaterdag 21 november 2015

In haar vergadering van 12 november heeft de raad van Oldebroek in grote meerderheid besloten om in te stemmen met de zgn. ‘package deal’ voor het bedrijventerrein H2O. Deze deal is een overeenkomst tussen de drie aandeelhouders van het bedrijventerrein; de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De coalitiepartijen ChristenUnie, ABO en SGP zijn blij met de brede steun in de raad. Als de raden van Hattem en Heerde ook instemmen met deze overeenkomst kunnen er eindelijk weer eens stappen worden gezet.

Het mag bekend zijn dat er de laatste jaren geen of weinig grond wordt verkocht op het bedrijventerrein H2O. In 2013 is er onderzoek gedaan om te bezien of er mogelijkheden zijn om het tij te keren. Er is geadviseerd om drastische maatregelen te nemen. Dit plan kreeg de naam ‘Vernieuwd Perspectief’ en is toen door de raad aangenomen. Dit plan rust op drie pijlers:
 1. Het verkrijgen van de bovenregionale status. Dit is nodig om ook bedrijven van buiten onze regio te mogen aantrekken. Dit is door goed bestuurlijk lobbywerk geregeld.
 2. Een nieuwe afslag van de A28 rechtstreeks op het bedrijventerrein. Een belangrijke voorwaarde voor nieuw te vestigen bedrijven m.n. logistieke bedrijven is een goede ontsluiting.
 3. Aanpassing van het Bestemmingsplan. Dit is nodig om de uit te geven kavelgrootte aan te passen en om bedrijven in een hogere milieucategorie toe te kunnen laten.
De drie eigenaren van het bedrijventerrein, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben na lang en moeilijk overleg uiteindelijk een compromis bereikt de zgn. ‘package deal’. Wat was het probleem? Daar waar Hattem en Heerde vasthielden aan de maximale invulling qua milieu categorieën voor het bestemmingsplan, wilde Oldebroek geen concessies doen aan de leefbaarheid van het dorp Hattemerbroek. Dit was ook een voorwaarde van vrijwel alle partijen in de raad van Oldebroek bij het vaststellen van het Vernieuwd Perspectief. Daarnaast was er de discussie wie er garant moest staan voor het tekort van 6 miljoen op de begroting voor de nieuwe afslag. De nieuwe afslag kost 16 miljoen, voor 10 miljoen is er dekking. Voor de overige 6 miljoen wordt er nog gezocht om financiering te vinden, zolang dat er niet is moet er een garantstelling zijn om de procedure te kunnen starten.

Uiteindelijk is er door de drie colleges van Burgemeesters en Wethouders overeenstemming bereikt. Oldebroek moet een flinke investering doen door 3,3 ha grond voor de prijs van 3,5 miljoen terug te kopen van de ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek (de B.V.). Het belang voor Oldebroek is dat op deze grond, dicht tegen de kern van Hattemerbroek het Bestemminsplan niet wordt aangepast. Door deze deal kan de B.V. zelf voor 3 miljoen garant staan voor de afslag en de overige 3 miljoen wordt verdeeld onder de drie partners (de drie gemeenten), elk 1 miljoen.

Het is een flinke investering, maar de aangekochte grond zal ook weer als bedrijfsgrond door de gemeente Oldebroek worden uitgegeven wat t.z.t. weer opbrengsten genereerd. De raad van Oldebroek heeft uitgesproken dat het college oog moest hebben voor de leefbaarheid van Hattemerbroek en dat kost dan ook geld. We beseffen dat deze ‘package deal’ een compromis is tussen de drie gemeenten en willen dan ook niet meer tornen aan de details van deze overeenkomst. We hebben regelmatig aangedrongen op voortgang, het heeft wat ons betreft allemaal al veel te lang geduurd. Nu doorgaan en stappen zetten was het devies van de raad aan het college. De belangstelling voor bedrijfsgrond neemt weer duidelijk toe en met de aanpassingen die voorgesteld zijn zien we weer goede perspectieven. We hebben met elkaar veel geld geïnvesteerd in dit terrein, als coalitiepartijen voelen we ons dan ook verantwoordelijk om nu daadkrachtig stappen te zetten, het gaat immers om veel geld.

Het waren niet alleen de coalitiepartijen; ChristenUnie, ABO en SGP maar ook de fracties van het CDA en de VVD die deze mening waren toegedaan. Zodat het voorstel om in te stemmen met de ‘package deal’ breed door de raad werd gesteund. Als nu binnenkort de raden van Hattem en Heerde ook kunnen instemmen, zien we weer goede mogelijkheden om van dit terrein alsnog een succes te maken.

De fracties van ChristenUnie, ABO en SGP
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.
Nieuwe (externe) commissarissen voor H2O BV

Per 1 januari 2016 bestaat de Raad van Commissarissen van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. (H2O BV) uit drie onafhankelijke en externe leden. Door de Raad van Commissarissen te laten bestaan uit onafhankelijke experts ontstaat meer helderheid over de structuur van H2O BV.


De aandeelhouders van H2O BV, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, vinden het belangrijk dat zij als aandeelhouders maatschappelijk en politiek verantwoording kunnen afleggen over het beleid ten aanzien van het Bedrijvenpark H2O. Al langer leefde de wens om te komen tot aanpassing en verbetering van de organisatiestructuur van H2O BV, waaronder het laten bestaan van de Raad van Commissarissen uit externe, onafhankelijke leden.
De drie gemeenten zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat de Aandeelhouders de heren Tie Liebe (voorzitter), Kees van den Berg en Johan van Renselaar hebben benoemd tot commissaris van H2O BV.
De heer Liebe is afkomstig uit de vastgoedwereld, de heer Van den Berg is onder andere directeur van een import- en groothandelsbedrijf en van een adviesbureau op het gebied van financiële, fiscale en personeelszaken en de heer Van Renselaar is directeur bij een bedrijf op het gebied van energiemanagementsystemen. Daarnaast vervullen de heren verschillende nevenfuncties onder andere bij ondernemersverenigingen en bij onderwijs- en gezondheidsorganisaties.

Genoemde heren beschikken allen, naar de mening van de aandeelhouders, over de benodigde professionaliteit, integriteit en expertise om succesvol met H2O BV aan de slag te gaan. Ook beschikken ze over een omvangrijk en relevant netwerk. Dit laatste aspect is belangrijk om het Bedrijvenpark H2O nadrukkelijk op de kaart te zetten. Uitgangspunt voor de selectie was, dat de nieuwe commissarissen over unieke kennis en vaardigheden beschikken, waardoor zij een multidisciplinair team vormen.

Tot nu toe bestond de Raad van Commissarissen uit wethouders van de drie gemeenten. Dit leidde soms tot onoverzichtelijke situaties voor alle betrokken partijen. Mede om discussies over mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen is gekozen voor externe commissarissen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Door Bert Jan Dokter, raadslid voor de PvdA
H2O deal: Oldebroek met blanco cheque op de knietjes voor Hattem & Heerde Politiek
Locourant donderdag 10 december 2015 19:49

De gemeenteraad van Oldebroek nam onlangs een besluit over de H2O Bedrijvenpark ‘package deal’. Oldebroek moet voor 3,5 miljoen Euro grond terugkopen van H2O BV ‘partners’ Hattem en Heerde. Onder voorwaarde van concurrentiebeding. Die eisen waren niet bekend bij de Oldebroeker gemeenteraad. Toch zette een ruime meerderheid blind haar handtekening. De raden van Hattem en Heerde hebben de hele deal nog niet besproken. Vandaag kwamen de eisen boven water waar Oldebroek aan moet voldoen: Oldebroek moet H2O bedrijfsgrond terugkopen, maar mag deze níet verkopen zonder eerst op de knietjes te gaan bij de buurgemeenten.

Tijdens de raadsvergadering op 12 november j.l. vroeg de PvdA om inzicht in de concurrentiebeding eisen. Dat kwam er niet. PvdA vroeg daarom aan wethouder Westerbroek (SGP) of Oldebroek op de knietjes moest bij Hattem en Heerde als zich een koper aandient bij Oldebroek. Het antwoord van de wethouder luidde: “Nee.”

Tegenstem
De ruime meerderheid van de Oldebroeker politiek kon leven met missende informatie. Dat inspraak van klankbordgroep H2O Hattemerbroek volledig was overgeslagen sinds 2014. Of dat Oldebroek van H2O miljoenen belasting Euro’s moet neerleggen voor H2O grond en die grond vervolgens niet mag verkopen. De “kaderstellende en controlerende gemeenteraad” plaatste, ondertussen het college roemend, blindelings haar handtekening t.w.v. 4,5 miljoen Euro. PvdA Oldebroek kon niet instemmen met de zwarte gaten in het voorstel.

“Wie betaalt, bepaalt” zegt PvdA Oldebroek. Oldebroek beslist zelf over inzet van eigen bedrijfsgrond en zaken die de leefbaarheid van Hattemerbroek aangaan. Daarvoor op de knietjes gaan bij Heerde en Hattem is voor PvdA Oldebroek onbestaanbaar en onbespreekbaar.

Goudmijntje
Tijdens een opvolgende besloten vergadering van de drie gemeenteraden, bleek dat ook politiek Hattem & Heerde vol vragen zit over het (toen onbekende) concurrentiebeding eisenpakket. Vanuit een andere uitgangspunt dan PvdA Oldebroek, trouwens. Oldebroek wordt volgens politici van de ‘partnergemeenten’ Hattem en Heerde wel héél erg gematst werd met ‘een goudmijntje’ van 3,3 hectare grond. Voor een uiterst zacht mats-prijsje van € 3,5 miljoen (ex. BTW), notabene. En de inwoners van Hattemerbroek moeten al helemaal niet zeuren. Die moeten in hun handjes knijpen.

De gemeenteraden van Hattem & Heerde gaan in december besluiten over de H2O package deal. De colleges van B&W hebben, met hun H2O BV petten op, op 8 december (een maand na raadsbesluit van Oldebroek, notabene) de eisen voor Oldebroek bepaalt:
 1. De verplicht terug te kopen H2O bedrijfsgrond mag uitsluitend verkocht worden aan Oldebroeker ondernemers;
 2. De maximale kavelgrootte per koper in Oldebroek mag ten hoogste 5.000 m2 bedragen;
 3. Bedrijven die belangstelling tonen voor bedrijfsgrond van Oldebroek moeten de deur gewezen worden en verplicht naar H2O BV dorgestuurd worden.
 4. Als de potentiële koper een ‘Nee’ krijgt bij H2O BV (stel je voor, trouwens…) dan mag Oldebroek ‘overwegen’ een optie op bedrijventerrein Wezep-Noord aan te bieden;
 5. Als die potentiële koper óók vervolgens in Wezep-Noord tegen een ‘Nee’ aanloopt (ja, stel je wederom voor…) dán mag Oldebroek overwegen de verplicht aangekochte H2O grond t.w.v. € 3,5 miljoen onder de aandacht te brengen (mits overlegd met Hattem/Heerde);
 6. Vestigingscriterium 1: Oldebroek moet grondprijs van €135 /m2 hanteren;
 7. Vestigingscriterium 2: Oldebroek mag maximaal milieucategorie 2 en 3.1 toepassen;
 8. Vestigingscriterium 3: Oldebroek mag maximale bouwhoogte 8 meter toepassen;
 9. Meldingsplicht 1: Oldebroek meldt iedere onderhandeling bij Hattem en Heerde (H2O bv);
 10. Meldingsplicht 2: Oldebroek geeft daarbij Hattem en Heerde (H2O bv) de locatie en oppervlak door;
 11. Meldingsplicht 3: Oldebroek verstrekt gegevens van de potentiële koper aan Hattem en Heerde (H2O bv) (naam bedrijf, SBI-code, NAW- gegevens e.d.).
 12. Meldingsplicht 4: Dezelfde voorwaarden gelden bij (principe)overeenkomst met een koper. Waarbij Oldebroek de kerngegevens (oppervlak, locatie, prijs) moet voorleggen aan Hattem en Heerde (H2O bv);
Coalitie vlek
De gemeenteraad van Oldebroek heeft een maand voor verschijnen van dit ongelooflijke eisenpakket al blind haar handtekening gezet. PvdA Oldebroek waarschuwde en vond alleen medestander in raadslid Huub Verberk (ABO), die vervolgens door coalitie ChristenUnie/SGP/ABO werd weggezet als dissident. Verberk zou in strijd met het coalitieakkoord handelen. Blijkbaar ziet de coalitie in dat Verberk aan de correcte zijde van de werkelijkheid staat. Dus zwijgt men. Niet wrijven in de vlek, heet dat.

Wantrouwen

Het nieuwe eisenpakket van H2O BV richting Oldebroek ziet PvdA Oldebroek als een zwart op wit onderstreping van het voortdurend (over-)heersend wantrouwen tussen de H2O gemeenten. Ook na heel veel gedoe in de afgelopen jaren straalt dit eisenpakket uit dat wantrouwen, partijpolitieke belangen en/of persoonlijke imago van bestuurders binnen H2O de boventoon voeren? In ieder geval op kosten van gemeenschapsgeld en voortdurend oplopende risico’s van het H2O bedrijvenpark.

Het blijft onvoorstelbaar dat een bedrijvenpark met een prima ligging, bovenop de A28 en A50, in een succesvolle economische driehoek met Zwolle en Kampen, onverkoopbaar braak ligt. Terwijl de openbaar bestuurders elkaar binnenskamers in de H2O BV het mes op de keel zetten en aanhoudende negativiteit uitstralen over dat bedrijvenpark waar belastingbetalers uit Hattem, Heerde en Oldebroek het risico dragen t.w.v. zo’n 40 miljoen Euro.

Rapen gaar
De gemeenteraden van Hattem en Heerde besluiten 14 december over de H2O deal. Als één van de raden niet instemt met de deal loopt de zaak wederom vast. (het college van B&W Oldebroek heeft PvdA desgevraagd toegezegd dat het genomen besluit van raad Oldebroek vervalt als één van de H2O raden niet akkoord gaat). Dan wordt H2O BV terug in de tijd geworpen. Vraag is of daarna de H2O BV überhaupt de zaak overeind kan houden. Onlangs is in Provincie Gelderland 5 miljoen Euro reservering voor afslag A28 ternauwernood gered, mede door inzet van PvdA Gelderland. Als H2O BV in 2016 opnieuw moet beginnen met zoeken naar politieke en bestuurlijke eensgezindheid kunnen Hattem, Heerde en Oldebroek die 5 miljoen provinciale Euro’s in 2016 wel op hun buik schrijven. En dan zijn de rapen helemaal gaar.

Hoog spel

De politiek en colleges spelen hoog spel. Met úw centen. Met uw vertrouwen. Want als ook maar één gemeente niet verder wil met eigen H2O keuzes, waarom stapt die gemeente er dan eigenlijk niet gewoonweg uit? Zou uitstappen misschien voor die gemeente een onbetaalbare exercitie zijn? Weet u dat? Heeft u de rekensommen gezien die vertellen wat uit eigen BV en eigen afspraken stappen zoal kost? Of wil misschien één ‘H2O partner’ de zaak net zo lang traineren en verzieken totdat Oldebroek ook nú weer voor de trein springt en alle risico’s en alle H2O kosten voor rekening van de Oldebroeker samenleving neemt? En welke gemeenteraad gaat dan het uit de BV stappen óf het overnemen van die BV risico’s betalen via bezuinigingen op budgetten voor zorg, welzijn, speeltuintjes, sport, leefbaarheid, subsidies of openbare voorzieningen…?

Ook PvdA Oldebroek vraagt zich dit alles af. Flink bezorgd, diep teleurgesteld en aanhoudend verontrust. In het besef dat ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oldebroek al een maand geleden een blanco cheque tekende voor H2O BV.

Bert-Jan Dokter
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Gemeenteraad Heerde legt H2O Bedrijvenpark vleugellam
Door Bert Jan Dokter raadslid PvdA Oldebroek. Bron Locourant 15 december 2015

Maandag 14 december bespraken de gemeenteraden van Heerde en Hattem de “H2O Package Deal”. De deal die het ruim anderhalf jaar hopeloos stil liggende H2O Bedrijvenpark in de benen had moeten helpen. Dat feest gaat niet door. De raad van Heerde veegde het onderhandelingsresultaat en inzet van haar eigen college van tafel. De inwoners van Hattem, Heerde en Oldebroek betalen de rekening van wederom politiek vleugellam gelegd H2O, zoals PvdA Oldebroek al voorzag.

Slinkse Profiteur

Heerde ziet in Oldebroek een profiteur die op kosten van de Heerde slinks al haar zinnen doordrijft. De gevolgen en risico’s van het verscheuren van de package deal besprak de raad van Heerde niet, opmerkelijk genoeg.

Achterkamertjes
Het college van B&W van Heerde vroeg na de eerste afwijzende standpunten van alle raadsfracties om schorsing van de vergadering. College en raad trokken zich achter gesloten deuren terug. Na dat onbeschaamde achterkamertjes overleg somde het college de standpunten van de raadsfracties nog eens op en deed geen enkele moeite om de raad op andere gedachten te brengen. Sterker nog, burgemeester Pijnenburg onderstreepte standpunten en ook het wantrouwen jegens Oldebroek. B&W voorstel en eigen onderhandelingsresultaat werden niet verdedigd. De uitspraak van de gemeenteraad paste overduidelijk in de strategie van het onbewogen Heerder college en legde daardoor de rol en inzet van het Heerder college binnen de H2O BV pijnlijk bloot.

Hattem betrouwbare partner
De raad van Hattem stond er dezelfde avond genuanceerd kritisch in. Wieneke van Regteren (PvdA Hattem) noemde het onnodig dat Oldebroek 3,3 hectare moest terugkopen van H2O, waar andere fracties zich bij aansloten. Het college van Hattem verdedigde de voorliggende deal en eigen voorstel: “De Package Deal is een oplossing voor dat waar we elkaar tegenhielden. Het doet aan drie zijden pijn, maar deze stap moet genomen worden”, stelde burgemeester J.W. Wiggers. De raad van Hattem had ook de nodige zorgen, maar wilde vooral een betrouwbare partner zijn en stemde unaniem in met onderhandelingsresultaat.

Raadslid Gert Kers (ChristenUnie Hattem) vroeg wanneer Heerde nu eindelijk eens uit de BV stapt: “Wij hebben het wel gehad met Heerde”, waar CDA Hattem zich bij aansloot. Het college van Hattem wilde niet reageren op die discussie. “Tijd is de grootste vijand voor H2O. Belangrijkste is dat we door kunnen”, opperde wethouder Jan van der Heeden.

Euroma verhuizing
Het college van Heerde zei niets te weten over de Euroma (Wapenveld) bedrijfsverplaatsing. Heerde had langere tijd niets vernomen en onderhield geen contacten met de onderneming binnen haar eigen gemeentegrenzen. Als de raad van Heerde meer wilde weten moest men maar aankloppen bij de wethouder/commissaris in Hattem, adviseerde burgemeester Pijnenburg. Overigens gaf diezelfde wethouder/commissaris (van der Heeden) 10 kilometer verderop desgevraagd aan de raad in Hattem aan dat hij niet veel kwijt wilde over die onderhandelingen. Wel dat H2O (dus ook Heerde) nog steeds in gesprek is met Euroma en daarin positief betrokken bijgestaan wordt door Provincie Gelderland.

1 tegen? Alle 3 uitgeschakeld
De raad van Oldebroek had een maand eerder al in meerderheid ingestemd met de deal. Tot verbazing van PvdA Oldebroek, omdat destijds de concurrentiebeding eisen voor de verplichte aankoop van 3,5 miljoen Euro H2O grond niet bekend werden. Die bleken zelfs pas een maand na besluitvorming in Oldebroek besproken en overeengekomen te zijn door de H2O colleges. PvdA Oldebroek had burgemeester Hoogendoorn gevraagd wat er met het besluit van de Oldebroeker gemeenteraad zou gebeuren als één van de beide andere raden de deal zou wegstemmen. Het antwoord was duidelijk: “Dan is het besluit van de gemeenteraad Oldebroek ook vervallen.” Unaniem besluit of geen besluit, dus.

Dat houdt in dat de raad van Heerde in feite het in november genomen positieve besluit van de Oldebroeker gemeenteraad heeft ontkracht en de H2O voortgang per omgaande heeft lamgelegd. Oldebroek is daarmee overigens ook gevrijwaard van de door Heerde verplichte terugkoop van de 3,3 hectare H2O Grond in Hattemerbroek.

Heerde schuift, zonder benoeming van gevolgen of verantwoordelijkheden, anderhalf jaar aan onderhandelingen van tafel en verwacht nu dat er over 1 maand een nieuw onderhandelingsresultaat op de Heerder raadstafel ligt. Waarbij alle extra voorwaarden van Heerde gehonoreerd zijn door partners Hattem en Oldebroek. Opgemerkt moet worden dat Hattem in verhouding al het meest levert. Hattem draagt met laagste aantal inwoners immers in verhouding het meest bij per inwoner binnen H2O.

Raad én college Heerde blinken uit in wantrouwen. Onbegrijpelijk genoeg is er voor Heerde klaarblijkelijk alles aan gelegen dat het H2O definitief mislukt. Dat geldt voor zowel de gemeenteraad als het college. De tactiek van de afgelopen anderhalf jaar stilstand en gedoe begint zich pijnlijk te openbaren. Net zo lang het proces traineren tot partners Hattem en Oldebroek in paniek Heerde voor miljoenen Euro’s uitkopen?

Het risico dat provincie Gelderland haar 5 miljoen reservering voor H2O (afslag A28) terugtrekt komt met de dag dichterbij. Hoe treurig en jammerlijk ook, het uitstappen van Heerde lijkt anno nu de enige oplossing te zijn om de absoluut onwerkbare situatie binnen de geplaagde H2O BV te keren. De situatie wordt te risicovol.

Geouwehoer
Het is tijd geworden om de rekensommen duidelijk en openbaar te maken: Wat kost het uitstappen van Heerde uit H2O BV? Dan kunnen er op korte termijn publiekelijk heldere en voortvarende keuzes gemaakt worden. De stand van zaken op dit moment is niet meer uit te leggen aan de belastingbetalers in alle drie gemeenten en is onverantwoord, immers. Los van de voortdurende imagoschade en enorme publieke risico’s van het continue vleugellam gelegde bedrijvenpark.

Het is tijd voor conclusies, duidelijkheid, verantwoording en voortgang. Dit politieke en ondoorzichtige spel binnen de BV muren heeft genoeg belastinggeld verslonden. Dit heeft lang genoeg geduurd. Op geouwehoer vestig je geen bedrijven.

Bert-Jan Dokter

Fractievoorzitter PvdA Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Lees ook de artikelen in de andere media
Veluweland: Heerde: geen subsidiënt Oldebroek
Veluweland: H20: 'Er is geen weg meer terug'
Stentor: Raad Heerde geen 'sponsor' van nieuwe op- en afrit


Ook veel reacties op Twitter, hieronder enkele hiervan.
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

PvdA, VVD en ABO: H2O Bedrijvenpark debat levert geen duidelijkheid op
Door Bert-Jan Dokter, Henk Kemp en Huub Verberk. Bron Locourant 18 december 2015

In de afgelopen weken mochten de drie raden in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek oordelen over een oplossing voor het H2O terrein. Als alle raden voor dit plan zouden stemmen kon men verder met de verkoop van de grond na een lange stilstand. De raad van Heerde veegde afgelopen week de deal van tafel, men keurde het niet goed en wil hierover gaan heronderhandelen. De Oldebroeker PvdA, VVD & ABO namen het initiatief om de oplopende risico’s en crisis te bespreken in de gemeenteraad van Oldebroek.

In 2013 werd al een besluit genomen om H2O Bedrijvenpark verkoopbaar te maken aan niet-lokale bedrijven en of logistieke bedrijven; het ‘Vernieuwd Perspectief’. Daarna liep de zaak echter compleet vast binnen de drie gemeenten. Afgelopen zomer kwam onder druk van de provincie Gelderland een deal op tafel om de impasse te doorbreken. De raad van Heerde gaat nu na ruim twee jaar toch niet akkoord. De impasse is compleet.

“We zijn behoorlijk geschrokken van deze nieuwe vastloper in Heerde. Ondertussen kost het onverkoopbare bedrijvenpark de gemeenten iedere maand 50 duizend Euro en weer staan we stil”, stelt een bezorgde Henk Kemp (VVD). “Hoe gaan we nu verder? Kunnen we nog wel verder? Wie kan het nog uitleggen?” vraagt Huub Verberk (ABO) zich af. “De drie gemeenten spelen een spel ter waarde van 13 miljoen Euro per gemeente. Voor elke afzonderlijke gemeente zijn dat onbetaalbare risico’s. Anderhalf jaar ruziën en terug bij af”, vult Bert-Jan Dokter (PvdA) aan.

De drie partijen agendeerden de zaak in Oldebroek om te vermijden dat dit probleem niet besproken zou worden. Aan gemeenteraad en college werden vragen voorgelegd. Wat zijn eigenlijk de risico’s? Wat kost het de gemeenten als een partner niet verder wil? De raad van Heerde wil opnieuw onderhandelen; wat zijn hun eisen en hoeveel wilt u daarop toegeven of juist niet?

“In 2016 treedt de nieuwe externe Raad van Commissarissen aan, maar die kunnen met huidige impasse niet aan de slag. Gaan die commissarissen nu zitten kaarten?” vroeg Bert-Jan Dokter. Huub Verberk stelde specifieke vragen die hij voorafgaande aan de vergadering al had toegestuurd. Hij kreeg een voorgelezen reactie van wethouder Westerbroek. Daarbij werd geen van zijn vragen beantwoord. Dat was tekenend voor de afloop van het debat.

PvdA, VVD en ABO vroegen om schriftelijke risico informatie, spoedig overleg tussen de vastgelopen colleges, een toezegging over hoe lang de stilstand dit keer gaat duren en of, en met wélke onderhandelingsruimte college Oldebroek in gesprek zou willen gaan met Heerde, nu deze gemeente nieuwe onderhandelingen wil voeren. Hoe de drie initiatiefnemers ook probeerden, een meerderheid van ChristenUnie, SGP en CDA blokkeerden resoluut de verzoeken om informatie en wilden als raad geen gezamenlijke kaders meegeven aan het college. Die raadsmeerderheid deelt de zorgen, maar vindt dat het college het prima doet en wachten af wat college en H2O partners de komende maanden wel of niet gaan doen. Dit alles onder het motto : ‘wij weten wel wat goed voor u is, maakt u zich maar geen zorgen.’

“Ik ben flink zuur en diep teleurgesteld over dit debat”, zegt Bert-Jan Dokter achteraf. “Er ligt een prima maar onverkoopbaar Bedrijvenpark waar serieuze regio partners niet eens meer over willen praten omdat zij niet verwachten dat het ooit nog wat wordt. En CU, SGP en CDA willen, hoe ik ook probeer, niet praten over risico’s die genomen worden met geldbedragen die geen van de gemeenten überhaupt kan opbrengen.”

Henk Kemp: “Het is in ieder geval winst dat we met z’n drieën dit debat aan geslingerd hebben. Anders was deze crisis onbesproken gebleven in politiek Oldebroek. Het is van groot belang dat de raad het college op pad stuurt. Vandaag nog. Richting H2O partners en richting Provincie. Alleen het stilstaan kost per maand al een halve ton, beseffen gemeenteraadsleden zich dat wel?”

Huub Verberk: “Het is duidelijk dat een meerderheid alles aan het college wil overlaten. Vragen worden niet beantwoord, kaders worden niet meegeven. Hier gaan weer maanden overheen. ”

Bert-Jan Dokter
Henk Kemp
Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Engbert J Ruitenberg
Berichten: 8
Lid geworden op: di feb 15, 2011 14:01

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Engbert J Ruitenberg »

De heren Dokter, Kemp en Verberk profileren zich in boven staand stuk als raadsleden die actief de bestuurlijke problemen op het H2O bedrijventerrein willen oppakken. Andere partijen worden neer gezet als zijnde passief met als uitsmijter ‘wij weten wel wat goed voor u is, maakt u zich maar geen zorgen.’ Jammer dat we op deze manier over elkaar menen te moeten communiceren en dit doet ook geen recht aan de waarheid.

We nemen afstand van de omschrijving van de gang van zaken in de raadsvergadering zoals die hier boven wordt omschreven. Het is volgens ons geen juiste voorstelling van zaken.

Laten we beginnen met te stellen dat we allemaal zeer onaangenaam verrast werden door het besluit van de gemeenteraad van Heerde. De raad van Heerde heeft het besluit opgeschort en wenst extra informatie omtrent de bekostiging van de afslag A28. Dat gaat inderdaad weer tijd kosten en dat tijd geld is in dit dossier is bekend. En of de raad van Heerde over een maand wel in kan stemmen met deze deal is gezien het debat in de raad onzeker. Maar om nu te stellen dat: “de drie gemeenten een spel spelen ter waarde van 13 miljoen Euro per gemeente.” Dit doet ernstig tekort aan diegenen die zich uitermate inspannen om uit deze impasse te komen en is niet gepast. Te meer als we weten dat twee van de drie heren die bovenstaand stuk schrijven, vorige maand in de raad van Oldebroek om voor hun moverende redenen, maar toch …. meenden tegen de package deal te moeten stemmen, hetgeen ze nu de raad van Heerde verwijten?! Welke financiële risico’s durf je dan zelf te nemen?

De bedoeling van SGP, CDA en ChristenUnie is om het stil staande proces van H20 weer in gang te zetten. Dat kan door middel van de package deal. Elke gemeente doet een investering om verder verlies te voorkomen. Elke gemeente draagt zijn eigen ‘pijn’. Om nu op voorhand allerlei zaken door het college te laten uitzoeken mocht Heerde echt niet mee gaan en extra kaders mee te geven zal zeker niet helpen bij de voortgang, maar eerder meer stroperigheid en tegenstelling te weeg brengen.

Het college van B&W van Oldebroek zit hier al bovenop en stelt al alles in het werk om tot een bestuurlijk akkoord te komen met Hattem en Heerde. De traagheid ligt niet bij het college van Oldebroek of dat van Hattem, maar bij partner Heerde. De hulp van de provincie is ook al lang bij dit proces ingeschakeld! Er is geen motie voor nodig om het college verder aan te sporen of actief op pad te sturen. De motie van afgelopen donderdag was geschreven op basis van emotie terwijl juist in dit dossier het van belang is om bij de inhoud te blijven.
“Een meerderheid van de raad wil dit aan het college overlaten” schrijven ze hierboven. Ja, we willen dit college de ruimte geven om Heerde van extra informatie te voorzien en om tot een akkoord te komen. Als er zaken aan de orde komen die buiten de nu al gestelde kaders vallen moeten ze echt wel bij de raad langs komen. Dat is de volgorde.

De indieners van de motie besloten na een korte schorsing zelf om de motie terug te nemen, met daarbij de mededeling dat ze wel geproefd hebben dat de urgentie van het geheel bij alle fracties tussen de oren zit. Onze oproep is dan ook dat we in dit dossier eensgezind (zoals we tot nu toe hebben gedaan in Oldebroek)optrekken en niet proberen anderen de loef af te steken want daar is uiteindelijk niemand bij gebaat.

De fracties van ChristenUnie, SGP en CDA
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9629
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dossier bedrijventerrein H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht bedrijvenpark H2O
Onderhandelingen met Brimos voorlopig ten einde

Het Hattemse bedrijf Brimos en de BV H2O hebben in goed overleg geconcludeerd dat Brimos zich voorlopig niet gaat verplaatsen naar het Bedrijvenpark H2O. In de afgelopen periode hebben de twee partijen gezamenlijk bekeken welke mogelijkheden er zijn voor Brimos om zich te vestigen op het bedrijvenpark. Er is gekeken naar diverse locaties en aspecten zoals zicht vanaf de snelweg en nabijheid van infrastructuur. Dit heeft niet geleid tot een maatwerkoplossing die voor alle partijen voldoende aantrekkelijk is. De partijen hebben daarom besloten de onderhandelingen te staken. De partijen blijven contact onderhouden om te bezien of verplaatsing op een later moment wel mogelijk is.


Jan van der Heeden, namens H2O BV betrokken in de onderhandelingen, vindt het spijtig dat Brimos niet naar het bedrijvenpark komt, maar ziet de toekomst voor het bedrijvenpark rooskleurig in: “Het is jammer dat we met Brimos geen overeenstemming hebben kunnen bereiken, ondanks dat de onderhandelingsgesprekken constructief en in goede sfeer zijn verlopen. Wel merk ik dat er een stijgende lijn zit in de ontwikkelingen rondom het Bedrijvenpark H2O. Twee jaar geleden hebben de gemeenteraden van Hattem, Heerde en Oldebroek het Vernieuwd Perspectief voor het bedrijventerrein vastgesteld. In dit plan ligt de focus op aanpassing van het bestemmingsplan, het optimaliseren van de snelwegaansluiting van de A28 en aanpassing van het profiel van het terrein naar een bovenregionaal bedrijventerrein. Op deze vlakken hebben we al veel bereikt. Bovendien is er onlangs een onafhankelijke Raad van Commissarissen ingesteld, samengesteld uit deskundigen vanuit het bedrijfsleven. Met deze aanpak heb ik er alle vertrouwen in dat het bedrijvenpark in de lift zit.”

“Het is een teleurstelling dat na veel overleg het toch niet het juiste moment blijkt voor Brimos om de stap naar H2O te maken. Op het gebied van innovatie en ontwikkeling gebeurt er zeer veel op het moment bij Brimos. Dit is noodzakelijk om het bedrijf de stevige positie in de markt te laten behouden die het heeft. Door de investeringen die daar mee gemoeid gaan, is het niet mogelijk om tegelijkertijd een verhuizing te financieren. In de toekomst houden we alle opties open.” aldus de heer Te Siepe, namens Brimos.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie