Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Bericht door Redactie »

ingezonden door Jan B. Kaiser
EEN MILJOEN EURO, DE GEMEENTE EN EEN WIJNGOED.

Recentelijk werd de ABO gewezen op een constructie waarbij de gemeente een miljoen euro leent aan het Nationaal Restauratie Fonds ten behoeve van het wijngoed Morren, het initiatief van wethouder Veldhoen. Dit is in het college besloten, overigens na hier drie maal over vergaderd te hebben. Ik heb over deze materie onlangs met de burgemeester van gedachten gewisseld en hier kritische vragen bij gesteld. Hoewel de burgemeester vind dat deze kwestie niet in de openbaarheid hoeft te komen verschil ik in dit opzicht met hem van mening omdat voorkomen moet worden dat de geruchtenstroom de omvang van een bantjir aan gaat nemen.

De feiten:

Op 30 september 2010 wordt Wijngoed Morren officieel geopend. Het project is een initiatief van wethouder Veldhoen, die op deze wijze kennelijk iets voor 10 kansarmen in ons dorp wil doen. Ik citeer van de site van het wijngoed “waardoor mensen met minder kansen voor de arbeidsmarkt de mogelijkheid wordt geboden voor een zinvolle dagbesteding op een prachtige locatie.” Feitelijk is het wijngoed Morren dus een zorggoed. Diverse omliggende gemeenten hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het wijngoed, evenzo de provincie.

Ik citeer uit een samenvatting van het Besluit van de gemeente: De stichting Herberg Morren i.o. is voornemens de monumentale boerderij Groot Essenburg, Oostendorperstraatweg 65 te Oosterwolde aan te kopen [de aankoop geschiedt echter door “Boerderij en Landschap”] en te verbouwen tot herberg. Ook zal er een wijnhandel in komen en er zullen 10 plekken voor dagbesteding komen [tewerkstelling van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt].
De gemeente Oldebroek verstrekt een lening van een miljoen euro met een looptijd van tien jaar aan het Nationaal Restauratie Fonds, die op haar beurt met dit geld de aankoop en verbouw door “Boerderij en Landschap BV” mogelijk maakt.

Ter informatie: Boerderij en Landschap BV is een zusterorganisatie van BOEI, een samenwerkingsverband tussen diverse projectontwikkelaars en enkele banken. BOEI is gehuisvest in hetzelfde pand in Amersfoort als het Nationaal Restauratie Fonds. Voor de verstrekte lening ontvangt de gemeente een rentevergoeding van 3,75 procent, wat volgens ingewijden gezien de huidige marktsituatie een acceptabel rentepercentage is (ligt circa 0,25 procent boven de gangbare rentepercentages). De gemeente loopt bovendien geen risico omdat voor leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds de overheid garant staat.

Burgemeester Overweg heeft mij bericht dat wethouder Veldhoen inmiddels alle banden met het wijngoed heeft verbroken om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Uit de site van het wijngoed komt dit echter niet tot uiting. Daarnaast wees de burgemeester mij op bijkomende voordelen als economische activiteiten (naast de verkoop van wijn zal er een kleine supermarkt in gehuisvest worden) en bevordering van het toerisme.

Tot dusver de argumentatie van de gemeente waarom zij financieel participeert in een feitelijk particulier initiatief.

Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld Deze vragen zullen spoedig beantwoord worden.

De bovengenoemde aspecten zijn eerst in een gesprek tussen ondergetekende met de burgemeester op 24 mei naar buiten gekomen. Er is wellicht sprake van een vermoeden van een vorm van belangenverstrengeling omdat een wethouder kennelijk de mogelijkheden heeft om financiële middelen te verkrijgen voor een project waarvan hij zelf (als privé persoon) de initiatiefnemer was. Niet duidelijk is gecommuniceerd naar de raad dat dit initiatief kennelijk in zijn hoedanigheid als wethouder heeft plaatsgevonden en dat het niet om een wijngoed gaat maar om een zorggoed. Maar dit laatste roept dan weer de vraag op in hoeverre een overheid zich met deze zaken moet bemoeien. Verder krijgen de planologische aspecten (het wijngoed is nog steeds in strijd met het bestemmingsplan) een ondergeschikt belang en de gewone burger mag ook niets doen wat in strijd met het bestemmingsplan is. Tevens is een deel van de grond waarop het wijngoed is gevestigd feitelijk bestemd voor de uitbreid! ing van de nabijgelegen begraafplaats.

Hoewel formeel alles in orde is en de gemeente geen financiële risico’s loopt geeft de hele gang van zaken bij diverse fracties een “unheimisch” gevoel, mede ook omdat ze overal buiten gehouden worden en ze daarom ook niet aan de burger kunnen uitleggen wat er nu precies aan de hand in. Ook de achterliggende informatie en motieven van de gemeente worden niet verstrekt en/of uiteengezet. Men moet maar vertrouwen op wat het college besluit.

Hoewel niet precies hetzelfde, dringen zich tot parallellen op met het initiatief van oud-wethouder Jan Klein om “in het algemeen belang” een hippisch centrum aan de Brandsweg te creeëren. Zoals bekend is dit voorstel na diverse jaren niet realiseerbaar gebleken. De angst bestaat dat het wijngoed een zelfde toekomst is beschoren. Het maken van wijn is namelijk niet zo’n gemakkelijke zaak en zeker niet in Nederland. Maar als het niet om het maken van wijn gaat, maar slechts om het verschaffen van werk, dan speelt dit punt waarschijnlijk niet zo’n belangrijke rol. Men kan dan als werkgelegenheidsobject ook bergen zand van de ene kant van het terrein verplaatsen en terug. Dit men in Amerikaanse gevangenissen ook ruim honderd jaar geleden.

Ik heb getracht in dit artikel de standpunten objectief weer te geven en zelf geen standpunt in te nemen, hoewel ik dat natuurlijk wel heb. Het is aan de burger zelf om tot eventuele conclusies te komen.

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Pietje Politiek
Berichten: 29
Lid geworden op: za sep 26, 2009 21:51

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Bericht door Pietje Politiek »

Zoals Jan B. Kaiser al zegt in zijn conclusie: “Er is niets aan de hand”
Met andere woorden Jan B. Kaiser is wind zich weer op over zaken die er niet toe doen.
Kennelijk mag een wethouder (naar mijn mening ook een raadslid) geen enkel particulier initiatief nemen binnen onze gemeente.

Raadsleden (daar komen meestal ook de wethouders uit) zitten vaak vol met goede ideeën die ze willen uitvoeren. Dat moeten ze gewoon blijven doen.
In dit geval loopt de gemeente geen risico en ontvangt twee haast keer zoveel rente op haar spaargeld als de markt aangeeft.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Bericht door Redactie »

Vraagtekens rond Wijngoed
bron www.destentor.nl zaterdag 25 juni 2011 | 07:00

OOSTERWOLDE - CDA en Algemeen Belang Oldebroek zetten vraagtekens bij een door de gemeente verstrekte lening van één miljoen euro ten behoeve van het project Herberg Morren in Oosterwolde......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Bericht door Redactie »

'Wijngoed in kwaad daglicht'
bron www.destentor.nl zaterdag 02 juli 2011 | 07:00

OLDEBROEK - Volgens vertrekkend wethouder Gerrit Jan Veldhoen maakt Algemeen Belang Oldebroek stemming rond zijn geesteskind Wijngoed Morren....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

CDA: De lening aan wijngoed Morren
Bron www.oldebroek.nl 11 juli 2011

In Oosterwolde is vorig jaar een nieuw initiatief van de grond gekomen: wijngoed Morren. Een wijngaard met twee ha wijnstokken, vlakbij het mooie landgoed Morren. Er kunnen wijnstokken worden geleased en vrijwilligers kunnen zich melden om te helpen bij de
werkzaamheden. Het is de bedoeling om werk te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Initiatiefnemer en promotor van het wijngoed is Gerrit Jan Veldhoen, tot voor kort wethouder van de gemeente.

Ondanks aanloopproblemen veroorzaakt door een minder gunstige hoogteligging heeft Stichting Wijngoed Morren grote plannen. In samenwerking met een landelijke stichting kon een aangrenzende boerderij worden gekocht, bedoeld om als Herberg Morren gelegenheid te bieden voor het proeven van een wijntje. Ook zijn er plannen voor een buurtsuper.

Niets aan de hand, zou je zeggen. Waarom heeft het CDA dan vragen gesteld over het wijngoed? Omdat de boerderij is gekocht met geld van de gemeente. De gemeente heeft een bedrag van 1 miljoen euro geleend aan de stichting, die de boerderij heeft gekocht. De lening wordt na 10 jaar weer afgelost tegen een normaal rentetarief. Financieel gezien zal het te verdedigen zijn. Onze vragen richten zich dan ook op andere, meer principiële aspecten.

Binnen de gemeente zijn meer goede projecten aan de orde. Waarom is dan juist aan dit project een groot bedrag geleend? Kunnen andere projecten (zorglandgoed, zonne-energie, etc) ook een lening van de gemeente krijgen? Principieel speelt voor ons de vraag: is het wel juist als de verantwoordelijk wethouder voor de financiering van een groot project tevens de enthousiaste initiatiefnemer is? Zijn de belangen dan nog wel voldoende van elkaar gescheiden?

Eenzelfde vraag speelt ten aanzien van de vergunningen. Voor horeca en een supermarkt zijn andere bestemmingen nodig, maar de procedure is nog niet gestart. De toekomstige buren zullen hun mening hierover graag willen geven en zij willen daarbij ook serieus worden genomen. De principiële vraag die dan speelt is: kan er nog een objectieve afweging plaatsvinden als er veel gemeentelijk geld is geïnvesteerd in het project en één van de wethouders tevens de motor van het project is?

Met het stellen van de vragen zijn de antwoorden nog niet gegeven. Na de zomer zal de raad zich hierover buigen en zullen ook de antwoorden komen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Onzorgvuldige uitlatingen CDA over wijngoed Morren
bron website CU dinsdag 19 juli 2011 12:41

Het college heeft op een Constructieve manier steun gegeven aan een uniek project: het wijngoed Morren. Het CDA heeft echter een kritische column daarover geschreven (Huis van huis van 12 juli j.l.). In die column insinueert het CDA dat het (door haar gesteunde) college onduidelijk omgaat met gemeentegeld, en dat het college het risico loopt van belangenverstrengeling. Jammer dat het CDA zich daarbij baseert op onjuiste informatie...lees verder op de website van de CU.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

ingezonden door Jan B. Kaiser

De CU roept nu wel moord en brand over de gang van zaken met betrekking tot wijngoed Morren, maar de CDA doet niets anders dan (impliciet) de site van ‘Boerderij en Landschap” (een zusterorganisatie van het National Restauratie Fonds) te citeren.

Hierop staat namelijk dat Oldebroek het de aankoop van de boerderij wel financiert.

“Initiatiefnemer voor het project is de gemeente Oldebroek. Ook bij de verdere realisatie wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de exploitatiestichting Groot Essen i.o.
De financiering van de aankoop en herbestemming is tot stand gekomen dankzij een innovatieve wijze van samenwerken tussen de Gemeente Oldebroek en het Nationaal Restauratiefonds. Planning is het pand begin 2011 klaar te hebben voor de nieuwe bestemming.”

Strikt formeel heeft de CU gelijk als zij stelt dat niet de gemeente de boerderij koopt. De gemeente verstrekt een lening aan het Nationaal Restauratie Fonds, die het op haar beurt “Boerderij en Landschap” mogelijk maakt “Groot Essen” (de naam van de boerderij) te kopen en te restaureren. Mijns inziens is het tegen het standpunt van het CDA gefulmineerde kritiek dan ook slechts een vorm van semantiek.

En dat Gerrit-Jan Veldhoen, als wethouder van financiën van Oldebroek en initiatiefnemer van het wijngoed (alsmede ere-voorzitter ervan of iets dergelijks) er niets mee te maken heeft, is slechts weggelegd voor licht gelovigen, of beter nog gezegd, ongelovigen.

Raadsleden van de Christen Unie in Oldebroek nemen de waarheid met een korreltje zout, iets waar ik zo al eerder op betrapt heb.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

ingezonden door Huub Verberk ABO
Vino, vino, waar blijft de wijn.

Nee, wij willen het niet hebben over Imca Maria, maar wel over de financiering van Herberg Morren. Wat is er dan aan de hand ! Wel op donderdag 15 september is er een commissievergadering Ruimte en Grond. In deze vergadering komt ook aan de orde het antwoord van het college op de CDA vragen over de Herberg Morren. De gemeente Oldebroek heeft namelijk een geldlening verstrekt van 1 miljoen aan het Nationaal Restauratiefonds om de aankoop van Herberg Morren op een innovatieve te financieren.

Afbeelding

Oud wethouder Veldhoen is de initiatiefnemer van het Wijngoed en het is algemeen bekend dat hij dit initiatief nog steeds volledig ondersteunt. Officieel is de activiteit en exploitatie ondergebracht bij de Stichting Wijngoed Morren. Oud wethouder Veldhoen zit niet meer in het bestuur van Wijgoed Morren. Hij is wel ere-lid.
Dit alles neemt niet weg dat hier toch een mogelijke schijn van partijdigheid aanwezig zou kunnen zijn. ABO is van mening dat deze geldlening destijds vooraf in het openbaar besproken had moeten worden. Donderdag gaat de commissie deze gevoelige kwestie bespreken.
Vanmiddag stond tijdens de installatie van burgemeester Hoogendoorn de auto van oud wethouder Veldhoen op de parkeerplaats. Zoals gebruikelijk buiten de parkeervakken, vlakbij de voordeur. Op de auto is, duidelijk zichtbaar voor iedereen, reclame aangebracht voor Wijngoed Morren. Natuurlijk heeft iedereen de vrijheid reclame te maken voor elk bedrijf. Maar of het verstandig is zo openlijk je betrokkenheid te tonen aan alle gasten die het gemeentehuis verlieten, dat is wel de vraag.
De commissie en hopelijk daarna de gemeenteraad zal over deze miljoenenlening moeten oordelen.


Huub Verberk ABO

Afbeelding
foto gemaakt door Bert-Jan Dokter
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Zure lessen rond Wijngoed
bron www.destentor.nl zaterdag 17 september 2011 | 07:00

OLDEBROEK - Mooi project, beroerd aangepakt. Raadsleden en college van B en W in Oldebroek zijn het volmondig eens dat de aanpak van project Wijngoed Morren geen herhaling verdient...lees verder op de website van de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

inbreng van het CDA Oldebroek in de commissievergadering van 15 september 2011
WIJNGOED MORREN EN DE LENING VAN ÉÉN MILJOEN

Over het wijngoed en over de lening van één miljoen is al veel geschreven en gezegd in de afgelopen maanden. Vorige week is het onderwerp besproken in de raadscommissie van Oldebroek. De bespreking vond plaats naar aanleiding van vragen van het CDA-Oldebroek. Hieronder de bijdrage van het CDA-Oldebroek tijdens de vergadering.


Geconstateerd kan worden dat het een onderwerp is dat de tongen los maakt en waar velen een mening over hebben. Het gevaar daarvan is dat er een onjuist beeld ontstaat. Daarom wil ik eerst maar eens aangeven waar dit onderwerp wat ons betreft niet over gaat:
• Het gaat niet over de vraag of wijngoed Morren wel of niet een goed initiatief is. De beoordeling binnen de raad moet nog plaats vinden en daar gaan we niet op vooruit lopen
• Het gaat ook niet om de vraag of het miljoen via deze belegging bij het restauratiefonds een goed rendement oplevert
• Het gaat er niet om een inmiddels oud-wethouder te beschuldigen van verkeerde intenties. De heer Veldhoen heeft zich met volle overtuiging ingezet voor het wijngoed en wij doen daar niets aan af.

Onafhankelijke belegging of lening voor wijngoed?
Een belangrijke vraag is natuurlijk of de lening iets van doen heeft met de boerderij of er los van staat. Er wordt immers niet een boerderij opgekocht maar een lening verstrekt aan het nationaal restauratiefonds. Dus geen directe juridische binding. Maar het lijkt ons dat er wel degelijk een nauwe relatie ligt. In het collegebesluit is aangegeven dat de lening bedoeld is voor de financiering van Groot Essen. Een directe verwijzing. Je zou kunnen zeggen: zonder wijngoed geen lening. En waarschijnlijk ook het omgekeerde: zonder lening geen wijngoed. Laten we voor de helderheid de zaak eens omdraaien: als het zou gaan om een lening of een belegging zonder relatie met het wijngoed en met een prima rendement, dus een buitenkansje, dan zou het toch ook veel logischer zijn geweest om al het overtollig geld bij het nationaal restauratiefonds te beleggen? Voor ons is de directe relatie tussen de lening aan het restauratiefonds en de ontwikkeling van het wijngoed voldoende helder.

Waar gaat het wél om bij het Wijngoed Morren?
Wat ons betreft gaat het om transparantie en helderheid van bestuur. En om het vermijden van iedere schijn van vermenging van rollen en belangen. En als derde element: het voorkomen van kwetsbare situaties, die nadelig kunnen zijn voor de gemeente.

Eerst even kort het beeld van de situatie, zoals wij die voor ogen hebben:
Het is duidelijk dat de heer Veldhoen de initiatiefnemer en grote promotor is van wijngoed Morren. Een formele binding lijkt niet aanwezig te zijn, maar tegelijkertijd is wel duidelijk sprake van een sterke informele binding en hij is erelid van de stichting. Wijngoed Morren is het geadopteerde kindje van de heer Veldhoen en hij wil hier een succes van maken. Het oog valt op een aangrenzende boerderij tevens monument genaamd Groot Essen. Er worden grootse plannen gemaakt voor een herberg, een wijnproeverij, ruimte voor conferenties en voor een echte buurtsuper.
Voor de aankoop van Groot Essen is vervolgens een creatieve financieringsconstructie bedacht. Er wordt een miljoen geleend aan het nationaal restauratiefonds. De geldverstrekker is de gemeente Oldebroek en de verantwoordelijk wethouder is de heer Veldhoen. Het geld lijkt veilig weggezet, er is voor de gemeente geen risico aanwezig.

Onze bedenkingen
Onze bedenkingen liggen bij de vermenging van rollen en belangen:

• Binnen de gemeente spelen diverse grote projecten. De financiering is daarbij altijd een lastig onderwerp. Komen andere projecten in de gemeente ook in aanmerking voor een dergelijke creatieve financieringsconstructie? Bijvoorbeeld het project zonne-energie, het windmolenproject, het zorglandgoed. Als het antwoord van de gemeente een nee is, kan ik nu al de koppen in de krant voorspellen. Dat betekent dat de gang van zaken rond het wijngoed een schaduw vooruit werpt en leidt tot kanttekeningen bij de onafhankelijkheid van de gemeente.

• De noodzakelijke vergunningen moeten allemaal nog in gang worden gezet. Binnenkort zal de raad waarschijnlijk de vraag voorgelegd krijgen hoe wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van het wijngoed en tegen het vestigen van een supermarkt in een monumentale boerderij op één van de mooiste plekjes in het buitengebied van Oldebroek. Op die vraag en op dat dossier ligt bij voorbaat een claim door de voorgeschiedenis. Welk antwoord de raad ook gaat geven, het zal direct weer voeding geven aan de discussie over de financiering van Groot Essen en het belang dat de gemeente bij het project heeft. Dergelijke discussies brengen het college en daarmee de gemeente in een kwetsbare positie. Belanghebbenden zullen zich afvragen of ze nog een schijn van kans hebben in de ro-procedures, als de gemeente een lening van één miljoen heeft verstrekt

• En stel dat het wijngoed geen succes wordt en moet stoppen. Of stel dat er onenigheid komt tussen het wijngoed en de omwonenden over bepaalde onderwerpen. Dan is het niet onlogisch dat de gemeente er ook bij betrokken wordt. Op dat moment zal opnieuw blijken dat de positie van de gemeente lastig en kwetsbaar is.

Er ontstaat ook onduidelijkheid over rollen. Met wie hebben de mensen te maken, met de privé-persoon of met de bestuurder. Een voorbeeld maakt dit helder:
• 14 maart verstuurt de voormalig portefeuillehouder een mail met een verslag van een gesprek.
• Op 15 maart 2011 stuurt de gemeente er een brief achteraan, met als inhoud dat niet de voormalig portefeuillehouder maar de privé-persoon Veldhoen het gesprek heeft gevoerd en het verslag heeft toegezonden.
• Nog een voorbeeld uit de schriftelijke beantwoording van de gemeente. Het principe-verzoek voor het wijngoed is ingediend door wethouder Veldhoen en niet door de Stichting.
Dit maakt geen sterke indruk en geeft de gevoeligheden en mis verstanden goed weer.

Onze conclusie
Gemeentelijke besluiten moeten in onze optiek altijd transparant en uitlegbaar voor de burger zijn. En zoals de modelgedragscode van het VNG onder meer zegt: iedere schijn van belangenvermenging moet worden vermeden. Als vermenging van rollen en belangen kan optreden, dient dit actief en in alle openheid te worden losgekoppeld indien er besluit vorming aan de orde is en dient gezocht te worden naar extra transparantie.

Wij zien hiervoor goede en werkbare mogelijkheden. De schijn van belangenvermenging kan worden voorkomen door in dergelijke gevallen als bestuurder of raadslid een stap terug te doen en niet betrokken te zijn bij de besluit vorming. Concreet kan dat betekenen: het dossier wordt overgenomen door een collega en/of de besluit vorming wordt bij de raad neergelegd. En daarbij is communicatie met alle openheid over de gevoeligheden een eerste vereiste. Wij stellen voor om deze vragen over dubbele verantwoordelijkheden en de vraag welk soort projecten of maatschappelijke doelen door middel van een lening kunnen worden ondersteund, binnenkort in de raad te bespreken.

15 september 2010
Jules van der Weerd
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Jules

Je hebt een uitgebreid verhaal nodig gehad om te komen tot de conclusie dat er sprake is van belangenverstrengeling bij leden van het vorige college. Daar was ik twee jaar geleden ook al achter toen ik het in de raad had over Italiaanse toestanden in Oldebroek. Naast het voorbeeld van Jan Klein en zijn hippische activiteiten aand e Brandweg heb ik toen het stallen van Nuon-gelden bij de RABO bank (door oud-wethoiuder en tevens oud-werknemer van de RABO-bank Gerrit-Jan Veldhoen) genoemd en de constructie dat starters uitsluitend bij de RABO-bank een lening konden afsluiten tegen een gunstig tarief. Natuurlijk zal het huidige college zich distanciëren van de gevolgde gang van zaken in het verleden, met name rond het wijngoed (hebben ze feitelijk al gedaan door aan te geven dat wethouder Veldhoen als privé persoon over deze kwestie brieven heeft geschreven, maar kennelijk wel op briefpapier van de gemeente - feitelijk een niet-verdedigbaar standpunt), om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar het gaat natuurlijk echt wel om het wijngoed, dat zonder de benodigde vergunningen, dus illegaal, is aangelegd. En hoe staat het met de omgevingsvergunning van de boerderij Groot Essen? Daar horen we ook niets van. Als ook maar één omwonende de stoute schoenen aantrekt en de gemeente verzoekt te handhaven en zo mogelijk de gang naar de rechter entameert zal het wijngoed en de verkoopactiviteiten vanuit de boerderij onrechtmatig verklaard worden. Daar hoef je geen rechten voor gestudeerd te hebben.

Kortom Jules, jullie hebben A gezegd, het wachten is nu op B, willen jullie althans geloofwaardig overkomen. Let wel, de kiezer zal met Argus-ogen jullie verrichtingen in deze volgen. Het is een test-case voor de CDA Oldebroek.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Herberg Morren zorgt voor onrust in de buurt

Bericht door Redactie Noord »

OOSTERWOLDE - De buurtbewoners zijn verontrust. De prachtige omgeving van het Morren in Oosterwolde met zijn fraaie lanen en bomen nodigt uit voor een wandeling. De buurtbewoners zijn zich heel erg bewust dat ze nabij een natuurgebied wonen met veel monumentale gebouwen. De erven en tuinen in deze omgeving maken in ieder geval een verzorgde indruk en leveren een bijdrage aan de schoonheid van dit gebied.

Ingezonden door Jan B. Kaiser, ABO

Voorjaar 2010 is bij landgoed Morren een wijngaard aangelegd. De wijngaard is door oud-wethouder Veldhoen in “zijn” dorp geparachuteerd. Het bestemmingsplan is niet aangepast, noch is er een omgevingsvergunning voor verstrekt. Dit geldt ook voor de boerderij Groot-Essen die nu als Herberg Morren door het leven gaat.

Vraagtekens
Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij dit initiatief. Het is algemeen bekend dat druiventeelt veel kennis en ervaring vraagt. Ook is het arbeidsintensief. Het maken (fermenteren) van de wijn is nog veel moeilijker dan de teelt. Bovendien gaan er jaren overheen voordat van de druiven iets gemaakt kan worden dat door kan gaan voor wijn.

Verder zijn de grond hier en het klimaat nu niet bepaald gunstig voor wijnteelt. Zoals gezegd is de buurt verontrust over de gang van zaken. De bestemmingsplanwijziging voor de wijngaard is nog niet geregeld. Toch is mn deze zomer overgegaan tot aankoop van de monumentale boerderij “Groot Essen“.

De aankoop van deze boerderij wordt door de gemeente gesteund. De gemeente Oldebroek heeft namelijk een lening verstrekt van 1 miljoen euro aan het Nationaal Restauratiefonds om de aankoop en verbouwing te financieren. De herberg zal een horeca bestemming moeten krijgen. Hierover maakt de buurt zich zorgen en de manier waarop een en ander tot stand komt vindt men bedenkelijk. Zoals de plannen nu door het bestuur van het wijngoed wordt uitgedragen, vreest de buurt dat het accent wordt verschoven naar een toeristische attractie. Binnenkort wordt door wijngoed Morren een open dag georganiseerd.

Diverse bedrijven zijn daar vertegenwoordigd om hun producten onder de belangstelling van het publiek te brengen. Die dag zal men ook rondleidingen geven en kan men kennis nemen van de ideeën rond de herberg Morren. De open dag staat vermeld op diverse toeristisch platforms. Er is niet met de buurt gecommuniceerd. De aanvraag voor en het verlenen van een vergunning van dit evenement heeft men nog niet kunnen aantreffen in de weekkrant (noot: informatie van de gemeente geeft aan dat de vergunning is verleend en dinsdag 27 september as. in de weekkrant gepubliceerd wordt). Dit is een tussenopname. We zullen u op de hoogte houden hoe het allemaal verder afloopt.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Buurt verzet zich tegen open dag wijngoed Morren
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen dinsdag 27 september 2011

OOSTERWOLDE - Inwoners van Oosterwolde willen zaterdag de open dag van zorgwijngoed Morren tegenhouden. Zij hebben daarvoor bij de bestuursrechter in Zutphen een voorlopige voorziening aangevraagd. De bewoners zijn boos, omdat zij niet zijn geïnformeerd over de open dag. Zij vrezen dat het landelijke karakter van het dorp wordt aangetast door verkeersdrukte en dat er overlast ontstaat....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Wijngoed Morren en stemmingmakerij
bron website CU donderdag 29 september 2011 09:01

Het Wijngoed Morren aan de Oostendorperstraatweg in Oosterwolde is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. De onzekerheid van wat er allemaal komen gaat maakt mensen ongerust en dat is te begrijpen. Dan zijn mensen ook vatbaar voor allerlei ‘spookgedachten’. Het is de bedoeling dat op deze locatie wijn geproduceerd zal gaan worden waarvan bekend is dat mensen daarvan in goede stemming kunnen raken, tot op zekere hoogte niets mis mee. Maar dat er bewust stemming gemaakt wordt vinden wij niet gepast, en ook onnodig.....lees verder op de website van de Christenunie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9580
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Rem op ophef wijngoed
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen donderdag 29 september 2011

OOSTERWOLDE - Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn is de handelswijze van de gemeente ten aanzien wijngoed Morren niet bepaald uniek.
Omwonenden voelen zich gepasseerd bij alle plannen rond......lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie