Pagina 1 van 1

Avond over duurzaamheid en groen geloven in Wezep

Geplaatst: vr nov 30, 2018 17:37
door Redactie
Als het aan ds. Han Wilmink (bekend als ‘kookdominee’) ligt, komt het thema duurzaamheid hoog op de agenda van kerken en gelovigen te staan. “Het is een goede zaak dat kerken betrokken zijn op maatschappelijke vraagstukken en dat er aandacht is voor vluchtelingen en armoede. Toch heb ik de indruk dat we minder warm lopen voor milieuproblemen en natuurbehoud terwijl we toch allemaal de gevolgen van de opwarming van de aarde dagelijks ervaren. We hebben toch de opdracht van onze Schepper meegekregen om de aarde te behoeden en te bewaren?” Vanuit zijn betrokkenheid met dit onderwerp heeft hij Prof. Dr. Jan Jacob Boersema gevraagd een presentatie over dit onderwerp in Wezep te houden. “Hij kan heel boeiend over dit onderwerp spreken”, aldus Wilmink. “Wat hij zegt is echt een eyeopener.
Hij maakt je duidelijk wat er aan de hand is maar ook waarom mensen dat doen en hoe het anders kan.” Prof. Boersema plaatst actuele vragen in hun historische en religieus-culturele context. Hij laat zien hoe mensen met de Bijbel in de hand de natuur aan zich onderworpen hebben maar dat pakte niet altijd zo goed uit. Massale honger is nagenoeg uitgebannen en we leven gemiddeld bijna 80 jaar. Maar ‘groen’ kan die vooruitgang niet genoemd worden. Er is veel vervuiling, de biodiversiteit loopt terug en mondiaal is er nog veel armoede. Hoe brengen we deze vragen gezamenlijk verder? ‘Laudato Si’, de recente encycliek van Paus Franciscus is aan die vragen gewijd en ook de discussie over de nieuwe wildernis in de Oostvaardersplassen raakt er aan. En denk ook aan de vraag: Is de wolf welkom op de Veluwe? Boersema zal daar in zijn lezing op ingaan.

De lezing wordt gehouden op donderdag 6 december in de Pauluskerk, van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep. Inloop 19.30 uur, start om 19.45 uur. Het is een gezamenlijk initiatief van het vorming en toerustingswerk van de Kruiskerk en Pauluskerkgemeente.

Jan J. Boersema is hoogleraar bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Leidse Universiteit en ook secretaris van de raad voor milieubeheer, een adviescollege van het Ministerie voor het Milieu. Sinds 2002 is hij professor aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceerde verschillende boeken over duurzaamheid, natuur, cultuur en religie. Hij is actief lid van de PKN (Leidse Binnenstad-gemeente) en preekt af en toe.