Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Verkiezingen algemeen
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Redactie »

De gelden in het Gemeentefonds zijn niet geoormerkt. Een gemeente is dus in beginsel vrij om de hoogte van de gemeentelijke bijdrage vast te stellen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Redactie »

Mondelinge vragen gemeenteraadsvergadering 28 september 2010
Vragen door Jennifer Zoombelt aan burgemeester en wethouders betreffende gelden voor Loco uit WMO pot.
Luister naar het geluidsfragment:
http://www.hattemerbroek.net/audio/loco-wmo-beter.MP3
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers.


Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen ... euning-wmo
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Redactie »

Ook subsidie problemen in Nunspeet:
http://www.veluweland.nl/page/Lokaal/Re ... 07282.news
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door mrotman »

Meer subsidie voor Lokale Radio Nunspeet
zondag 28 november 2010 00:00

NUNSPEET - De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 oktober zich in meerderheid uitgesproken om de subsidie van stichting Lokale Radio Nunspeet (LRN) aan te passen. Aanvankelijk is in de Programmabegroting 2011-2014 een gemeentelijke bijdrage geraamd van € 11.800,-. De raad heeft besloten de gemeentelijke bijdrage op basis van het VNG-advies vast te stellen op € 1,30 per woonruimte. Uitgaande van 11.374 woonruimten komt de nieuwe gemeentelijke bijdrage op circa € 14.800,-. Dit voorstel leidt tot een jaarlijks hogere last van € 3.000,-. In de komende raadsvergadering zal de raad besluiten hoe dit bedrag gedekt zal worden.
Bron Veluweland http://www.veluweland.nl/page/Lokaal/Re ... 28525.news
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Redactie »

Loco-motieven (Column)
dinsdag 30 november 2010 12:00

Als twee partners iets willen maar elkaar niet kunnen bereiken zoek je soms een compromis. Dat deed onze fractie bij het onderwerp van de subsidie aan Loco. Eerst een beetje uitleg. (Dat is eigenlijk tekort, daarom vind u het bredere verhaal op onze website.)

De rijksoverheid geeft gemeenten een normbedrag voor de lokale omroep. Dat is niet ‘geoormerkt’ wat betekent dat de gemeente niet verplicht is het door te geven aan – in ons geval - de Loco. In het verleden hebben ChristenUnie en PvdA aangegeven het geld wel te willen doorgeven. Voor onze fractie onder de voorwaarde dat Loco enig inzicht geeft in de eigen financiële huishouding; dat gebeurt namelijk bij alle verenigingen die subsidie krijgen. Loco weigerde principieel dat inzicht te geven. Er volgde toen een patstelling. Per januari 2010 zijn de landelijke regels iets veranderd. Er is voor ons daardoor reden om opnieuw te proberen er beweging in te krijgen. Ons probleem is echter: we hebben nog geen dekking voor het tekort dat dan ontstaat (zo’n € 10.000,--).

Bij de begrotingsbehandeling bleek dat opnieuw een meerderheid van de gemeenteraad ervoor wil zorgen dat het bedrag eindelijk bij Loco terecht komt. Naast ChristenUnie en PvdA hoort nu ook ABO bij de voorstanders. Een ABO-motie gaf geen dekking aan. Ook onze fractie had geen dekking gevonden. Om de patstelling te doorbreken hebben we daarom in de eigen motie een andere weg gekozen. We verzochten het college om binnen de eigen programma-onderdelen te kijken of er communicatie-aspecten e.d. zijn waarin de Loco betrokken zou kunnen worden. Op basis daarvan moet er dan een dialoog met Loco volgen om te bezien of men elkaar kan vinden. Onze motie werd met 9 tegen 8 stemmen aangenomen (waarbij de PvdA niet meestemde omdat deze beide leden als vrijwilliger voor Loco werken, een correcte houding).

Komt de bekostiging nu dichterbij? We hopen het. Maar dat hangt ook af van de bereidheid aan twee kanten om opnieuw te bezien wat men voor elkaar kan betekenen. De toekomst zal het dus leren. Maar we zijn iets verder dan we waren.

Info: http://www.oldebroek.christenunie.nl. Reacties: mijn-idee@oldebroek.christenunie.nl
Lees het volledige artikel op: http://oldebroek.christenunie.nl/k/n612 ... olumn.html
Bron: http://www.oldebroek.christenunie.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door huub verberk »

ik neem aan dat het college van B&W reeds contact heeft opgenomen met LOCO. Ik hoop dat het eerste gesprek al heeft plaatst gevonden. Ik wacht de resultaten af maar ik ben bang dat het niets oplevert. Links om of rechts om ooit moet er geld betaald worden aan Loco. Neem het voorbeeld aan Nunspeet!!
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Barry »

persoonlijk geloof ik dat de WMO gelden daar niet voor bedoeld zijn, WMO moet worden besteed aan hulp en hulpmiddelen voor gehandicapten en minder validen.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door huub verberk »

Inderdaad WMO gelden zijn daar niet voor. Maar het probleem is simpel op te lossen. Gewoon het geld gebruiken wat we uit Den Haag ervoor krijgen. Hoe simpel kan het zijn.....
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door mrotman »

Vanochtend even navraag gedaan bij de gemeente Nunspeet.
RTV Nunspeet doet elk jaar een subsidie aanvraag, als bijlagen bij deze aanvraag zit een jaarrekening en begroting toegevoegd.

Loco: neem een voorbeeld aan RTV Nunspeet!!
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Redactie »

Belastinggeld naar lokale omroep Oldebroek?
woensdag 9 februari 2011 10:18

OLDEBROEK - Opnieuw dient de vraag zich aan of de LOCO Media Groep (LMG) een financiele bijdrage van de gemeente Oldebroek mag verwachten. De 'club radio- en tv makers' is van mening recht te hebben op de gelden zoals die van rijkswege bij de gemeente binnenkomen, maar het college van burgemeester en wethouders is het daar niet zomaar mee eens.....lees verder op de website van Veluweland
Bron: http://www.veluweland.nl/page/Lokaal/Re ... 61107.news
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Weerd_he
Berichten: 5
Lid geworden op: di aug 24, 2010 11:53
Locatie: wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Weerd_he »

Mag de gemeente omroepgeld weigeren...?

Uit de 'Uitgangspuntennotitie gemeentelijke financiering lokale publieke media-instelling 2009':

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bekostiging van het functioneren van de 'LOCO' als er positief is geadviseerd over de representatieve samenstelling van het programmabeleidbepalende
orgaan (pbo) van de 'LOCO'.

Het betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, oftewel met het verzorgen van de radio- en televisieprogramma’s die via de ether en/of de kabel worden uitgezonden. De wetgever stelt hierbij drie voorwaarden:
-de desbetreffende kosten mogen niet op een andere wijze zijn gedekt;
-de bekostiging dient op zodanige wijze te geschieden dat op lokaal niveau in een toereikend media-
aanbod kan worden voorzien;
-de bekostiging dient op zodanige wijze te geschieden dat de continuïteit van bekostiging is
gewaarborgd.

Het gemeentebestuur is belast met de jaarlijkse jaarrekeningtechnische toetsing en de toetsing van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van de gelden die in het kader van de bekostiging door de gemeente aan de lokale media-instelling zijn verstrekt. Voorts toetst het gemeentebestuur of aan de gestelde bekostigingsvoorwaarden (o.a. rechtmatigheid) is voldaan. In dit kader is het een gemeentebestuur toegestaan van de lokale media-instelling vooraf onder meer een begroting van de voorgenomen activiteiten te verlangen.

"Evenals (andere) verenigingen dient men inzage in de financiele huishouding te geven en dat weigert LOCO tot dusverre." staat er in Veluweland.

Tja, waarom doe je dat dan niet....???
Henk van der Weerd
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Barry »

Zoals nu al een paar keer genoemd is;

LOCO MOET NIET MEKKEREN MAAR EEN AANVRAAG INDIENEN

iedereen die gemeente gelden wil krijgen moet een aanvraag indienen, puur omdat de gemeente de verplichting heeft om te controleren of de subsidie gelden, a. correct worden aangewend, b. niet in een bodemloze put verdwijnen.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door huub verberk »

ik wil het nog EEN keer uitleggen.
Den Haag stel geld ter beschikking aan lokale radio. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Loco voldoet aan deze voorwaarden. Den Haag stuurt dit geld niet direct door aan LOCO maar VIA de gemeenten.
Dit is niet vreemd Er gaat bv ook geld VIA de gemeenten naar de WEZO. Het is de bedoeling dat dit geld een op een doorgestuurd wordt. Daar worden ook geen verdere voorwaarden aangesteld.

Dit is ook juist want anders zou de gemeenten EXTRA voorwaarden kunnen gaan stellen Dat is heeft Den Haag niet bedoeld. Kortom de gemeenten in Nederland zijn eigenlijk gewoon een doorgeef loket van het geld.
Gebruikersavatar
Weerd_he
Berichten: 5
Lid geworden op: di aug 24, 2010 11:53
Locatie: wezep
Contacteer:

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Weerd_he »

Ik leg het ook nog één keer uit.

Den Haag heeft geld vrijgemaakt ten behoeve van de LOCO, onder voorwaarde dat de gemeente Oldebroek toetst, of de LOCO voldoet aan een aantal eisen. Het is juist daarom dat dit via de gemeente gaat.

De LOCO zegt te voldoen aan de eisen, maar aan één daarvan voldoet zij kennelijk niet, namelijk het geven van inzage in de financiën (aan de gemeente). En dáár zit 'm nou net de kneep. Hoe kan de gemeente anders controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Overigens gun ik de LOCO dat extra geld van harte!
Henk van der Weerd
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Gaat de gemeente de LOCO straks ondersteunen.

Bericht door Barry »

Beste meneer Verberk,

Ik wil u toch aanraden om een bezoek aan Berghorst te brengen voor een oog meting en om contact op te nemen met een specialist.

Uw beeld klopt deels, alleen moet u het verhaal nog even helemaal uitlezen.
Plaats reactie