CDA: de week van het geld

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

CDA: de week van het geld

Bericht door Redactie »

CDA: de week van het geld

Deze week is de ‘Week van het geld.’ Doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Op de website van dit initiatief staat: “Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.”


Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is de relatie met de gemeentefinanciën al snel gelegd. Een gezond en duurzaam gemeentelijk huishoudboekje is van oudsher een punt dat zwaar weegt voor het CDA. De gemeente Oldebroek staat er, evenals veel andere gemeenten, financieel niet florissant voor. In de programmabegroting zien we dat 2014 er weliswaar nog rooskleuring uitziet (€ 350.000 positief). De verwachting is, dat we in de jaren die komen flink in de rode cijfers duiken, met een tekort dat in 2017 dreigt op te lopen tot maar liefst € 830.000.

Afbeelding

De kinderen op de basisscholen zullen tijdens deze Week van het geld ongetwijfeld enkele basisregels te horen krijgen die met geld te maken hebben. We hebben ze vroeger allemaal wel geleerd: “je kunt niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt”, “je kunt geld maar één keer uitgeven” en “je moet eerlijk samen delen.” Drie financiële tegeltjeswijsheden die een mooie kapstok vormen om eens kort in te gaan op geld, enkele politieke meningen in Oldebroek en de keuzes die het CDA maakt.

Je kunt niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt
De inkomsten vanuit het Rijk lopen terug en er komen veel taken (en dus kosten) bij. De meerjarenraming van de gemeente maakt dat goed en duidelijk inzichtelijk. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 10 maart bleek de PvdA een opvallende opvatting te hebben: de dure woningen moeten de gemeente uit. Dat gold ook voor dure seniorenwoningen (dat deze er in de gemeente nauwelijks zijn, vergeten we gemakshalve maar even). Er moet meer sociale woningbouw komen. Tegelijkertijd gaf de PvdA aan dat er geen sprake kan zijn van lastenverzwaring voor de burger. Dus: de woningbezitters die zorgen voor de meeste OZB-inkomsten moeten de gemeente uit en de lasten voor de burgers mogen niet stijgen. Laten we hopen dat de basisschoolleerlingen tijdens de Week van het geld andere rekensommetjes leren… Misschien kan het plan van de ABO om zonnecollectoren te plaatsen op bedrijventerrein H2O zorgen voor extra inkomsten om het rekensommetje weer kloppend te krijgen. De gigantische investering die dat nu vraagt en het feit dat dit pas over 10 jaar rendement oplevert laten we dan maar even buiten beschouwing.
Het CDA hanteert een simpele stelregel: de OZB mag niet meer stijgen dan het inflatiepercentage en mag dus geen sluitpost worden. Dit kan alleen als je niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. En over wonen gesproken, wij maken ons hard voor een gevarieerd woningaanbod: starterswoningen in kernen waar dat nodig is om jeugd te behouden (en dus niet op plaatsen waar doorstroming gewenst is), maar ook mooie seniorenwoningen om te voorkomen dat veel 65-plussers naar omringende gemeenten vertrekken.

Je kunt het geld maar één keer uitgeven
“De gemeente heeft teveel ambtenaren”, is een veelgehoorde uitspraak. Die is wel erg gemakkelijk en vaak weinig onderbouwd. Aan de andere kant: op de gigantische bedragen uit de reserves die de afgelopen twee jaar in het Oldebroekse ambtelijke apparaat zijn gestoken, werd door de CDA-fractie destijds terecht gereageerd met “graag niet een onsje, maar een pondje minder”. Met ‘Oldebroek voor mekaar’ is een mooi initiatief gestart: de overheid die zich terugtrekt en die, waar het kan, taken aan de samenleving overlaat. Het mag alleen niet zo zijn, dat de vrijvallende ambtelijke taken weer worden opgevuld met het voeren van regie op ‘Oldebroek voor mekaar’.
Het CDA staat ook hier voor een simpel en helder principe: de omvang van het gemeentelijke apparaat moet aansluiten bij de gemeentelijke taken. Het is goed om de formatie van onze gemeente blijvend te vergelijken met andere, vergelijkbare gemeenten en op basis hiervan kritisch te kijken naar onze eigen omvang. Want ook de gemeente kan het geld maar één keer uitgeven.

Samen (ver)delen
Een principe dat ook bij het CDA hoog in het vaandel staat en o.a. betekent dat je oog hebt voor je naasten en de zwakkeren in de samenleving. Maar samen delen kan ook anders worden uitgelegd: samen met je buren het geld verdelen om zo meer te kunnen bereiken. Gemeentelijke samenwerking dus. Want of we het nu leuk vinden of niet: we zijn als gemeente simpelweg te klein en te kwetsbaar om op een verantwoorde manier alle taken aan te kunnen, vooral met het oog op de zorgtaken die op de gemeenten afkomen. Vergaande samenwerking is onontkoombaar. De SGP kiest voor “kijken naar het zuiden”: samenwerking met Elburg en eventueel Nunspeet. Dit terwijl het gemeentebestuur (waarin de SGP is vertegenwoordigd) de koers met Hattem en Heerde heeft ingezet. Vanuit dualisme is het prima dat de SGP een andere mening heeft dan het college, maar we moeten ons wel realiseren dat H2O loslaten Oldebroek tot een onbetrouwbare partner in de regio maakt. ‘Afspraak is afspraak’ geldt toch ook voor de gemeente Oldebroek? Bovendien gooien we dan een kostbaar (maar noodzakelijk) onderzoek naar de H2O-samenwerking in de prullenbak. In het verkiezingsdebat werd wel duidelijk dat de SGP puur inhoudelijke argumenten heeft voor dit standpunt en geen electorale. Gelukkig maar.
Het CDA kiest ook hier een heldere lijn: zet de koers van samenwerking met Hattem en Heerde door. Als je geen richting kiest, kom je ook nergens uit. Mochten Elburg, Epe of zelfs Nunspeet gaandeweg willen aanhaken bij deze koers, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom om aan te schuiven.

Eenvoudige en op het oog ouderwetse principes over de manier waarop je met geld omgaat, zijn dus nog steeds actueel en zeer bruikbaar. Als het aan het CDA ligt, worden ze ook de komende vier jaar gebruikt in de gemeente Oldebroek.

CDA Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie