Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door mrotman »

Hieronder een stuk uit het definitieve bestemmingplan H2O 2005
Toen in 2005 was er nog geen recessie in beeld en waren alle verwachtingen van H2O zeer groot, nu zeven jaar verder en de vestiging van slechts drie bedrijven schuift de lokale politiek de schuld van de tegenvallen groei naar de provincie.
3.14.1 Ontsluiting versus capaciteit bestaand wegennet

De bestaande infrastructuur biedt geen voor de hand liggende beste ontsluiting voor het
bedrijventerrein Hattemerbroek. Daarom is in eerste instantie een kwalitatieve verkeers-
analyse uitgevoerd (Grontmij, 25 september 2003). Hierin zijn vijf varianten onderzocht:

• variant 1: Rondweg - Zuiderzeestraatweg - op-/afrit A28 (17);
• variant 2: Hanesteenseweg - Keizersweg - op-/afrit A50 (30);
• variant 3: Burgemeester Hardenbergweg - op-afrit Rijksweg N50
(nieuwe aansluiting); H
• variant 4: Zuiderzeestraatweg - Spoolderbergweg - IJsselallee -
op-/afrit A28 (18);
• variant 5: op-afrit bedrijventerrein Hattemerbroek t.p. knooppunt (nieuw).

Er is gekozen voor variant 1 omdat dit verkeerskundig gezien de voorkeursvariant is.
De variant scoort echter niet op alle verkeersaspecten optimaal. Daarom is een kwantita-
tieve analyse verricht naar de verkeerskundige haalbaarheid van variant 1 en variant 2 en
de referentiesituatie (Grontmij, d.d. 1 juli 2005).

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat het wegennet rond het knooppunt zeer zwaar
belast is in 2020. De ontwikkeling van het plangebied leidt tot een beperkte stijging van
de netwerkbelasting in 2020. De varianten laten onderling geen grote verschillen zien. De
extra verkeersbewegingen die het bedrijventerrein Hattemerbroek genereert, bevinden
zich op dit moment al op de Rondweg en de Zuiderzeestraatweg. De aansluiting van de
nieuwe ontsluitingen op de bestaande infrastructuur levert in geen enkele variant nieuwe
knelpunten op. Er blijkt niet of nauwelijks sprake te zijn van sluipverkeer.

Bij variant 1 verbetert de verkeersveiligheid in de kern Hattemerbroek door het doortrek-
ken van de Rondweg. Ontsluitingsvariant 1 scoort het meest gunstig en wordt als voor-
keursvariant gekwalificeerd. Dit heeft met name te maken met het feit dat zoveel moge-
lijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Geconcludeerd wordt dat
met betrekking tot de verkeersstructuur de voorkeur uitgaat naar het verder doortrekken
van de Rondweg via de noordwestelijke zijnde van het bedrijventerrein Hattemerbroek
naar de Zuiderzeestraatweg met een aansluiting zo dicht mogelijk bij het viaduct onder
de A50 om via dit tracé het doorgaande verkeer af te kunnen wikkelen. Dit ontlast de
Zuiderzeestraatweg binnen de kernen Wezep en Hattemerbroek. Hiermee verbetert de
verkeersleefbaarheid voor de bewoners.

Nader moet worden bezien op de rotonde bij de afslag Wezep-noord aanpassing behoeft.
Verder moet de kern Wezep zoveel mogelijk worden ontzien van in ieder geval vrachtver-
keer in het bijzonder op de route Veluwelaan-Keizersweg en de Zuiderzeestraatweg
dwars door de kern Wezep.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Statenleden nu wel voor ontsluiting H2O
Bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen | vrijdag 15 juni 2012

OLDEBROEK - Het lijkt met de ontsluiting van bedrijventerrein H2O toch nog helemaal goed te komen. Volgens CDA-Statenlid Harold Zoet neigt een meerderheid ernaar om voor te stemmen. "Het wordt coalitiebreed gedragen", aldus de Oldebroeker.....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Verkeerde afslag H2O ontsluiting
bron website PvdA Oldebroek

Met verbazing hebben de PvdA fracties in de gemeenten Hattem, Heerde & Oldebroek (H2O) vernomen dat ontsluiting van intergemeentelijk bedrijventerrein H2O door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Gelderland niet meer als prioriteit wordt gezien. Werken aan ontsluiting op de A28 voor het bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek lijkt daardoor eenzijdig van tafel geschoven.

Jarenlang trokken gemeenten en provincie samen op. Met noodzakelijk partner Rijkswaterstaat aan tafel. Nu lijkt bestuurlijke partner provincie Gelderland eenzijdig een wegtrekkende beweging te maken. En dat overvalt niet alleen de PvdA H2O raadsfracties.....lees verder op de website van de PvdA Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

ingezonden door Jan B. Kaiser

We moeten er wel stil bij dat het belang voor het “ontsluiten” van twee en misschien wel drie bedrijven een investering van vele tientallen miljoenen euro’s vergt, waarvan een deel door de gemeente opgehoest moet worden. We moeten ons realiseren dat de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden echt definitief voorbij is en dat het merendeel van de fracties in de raad nu eens echt op moet houden om het geld van de burger over de balk te gooien. We kunnen eerst serieus praten over een ontsluiting wanneer het honderd procent duidelijk is dat het bedrijventerrein volledig gevuld is en er dus echt een verkeerstechnische noodzaak is om iets dergelijks te uit te voeren. Nu is het failliete bedrijventerrein (voor twee bedrijven) ook geheel en al voorzien van alle faciliteiten wat handenvol geld gekost heeft en nog steeds als een molensteen om onze nek hand. Het is niet voor niets dat de gemeente Heerde loopt de leuren met haar aandelen (die ze overigens aan de straatstenen niet kwijt raakt – ze zijn immers niets waard).

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Barry »

De kop is terecht "ontsluitingsvarianten bedrijventerrein H2O" maar daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verkeerssituatie bij de huidige op- en afritten van de A28. Zoals elke Wezeper en Oldebroeker, die in de spits hierlangs moet, weet is de situatie bij de op- en afritten, metname de rotonde bij Schaftenaar, toch verre van wenselijk.

Even los van de vraag of het een goed idee is, verleggen van de op- en afrit naar het industrieterrein zou een verademing van de zwaar belaste Zuiderzeestraatweg inhouden.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Geen ontsluiting H2O terrein: ergernis
bron www.veluweland.nl 20-06-2012 door Dick van der Veen

HEERDE/HATTEM/OLDEBROEK - De fracties van de PvdA in de drie samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek zijn bezorgd en verbaasd over het feit dat Gedeputeerde Staten ontsluiting van het intergemeentelijk bedrijventerrein H2O niet langer prioriteit geven. 'Werken aan ontsluiting op de A28 van het park lijkt eenzijdig van tafel geschoven'', zo luidt de conclusie.
De fracties zien het wegtrekken van de provincie als partner als een overval. ,,Dat geldt niet alleen voor ons'', voegen ze eraan toe. Het bestemmingsplan....lees verder op de website van de Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Barry »

Weet iemand ook af er nog nieuwe ontwikkelingen zijn inzake de nieuwe op- en afrit?
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

persbericht CDA
Provincie Gelderland houdt afrit H2O op de agenda

Wezep; Nadat de Gelderse CDA fractie vorig jaar expliciet aandacht vroeg voor een goede ontsluiting van het gezamenlijke industrieterrein H2O, maar ook voor de verkeersproblematiek rondom de huidige afslag Wezep aan de A28, blijft deze afslag de gemoederen binnen de Gelderse staten bezig houden.


In de commissie van Mobiliteit, Economie en Innovatie werd er door diverse partijen aandacht gevraagd voor deze ontsluiting. De verdere ontwikkelingen van H2O is zeer gebaat bij een betere aansluiting op de A28. Gedeputeerde mevrouw Bieze heeft de commissie toegezegd in de voorjaarsnota van 2013 de ontsluiting mee te nemen. Wij zullen er boven op blijven zitten aldus CDA Statenlid Harold Zoet uit Wezep. ,,Wanneer wij het gezamenlijke bedrijven terrein van Oldebroek, Hatttem en Heerde, H2O tot een succes willen laten komen en ook de verkeersveilig voor Hattemerbroek, Hattem en Wezep als prioriteit zien moet hier echt wat gaan gebeuren” Zoet is tevreden met de toezegging van de gedeputeerde en ook bijzonder blij met de steun vanuit de andere partijen PVDA, christen Unie en de VVD.

Aanvulling redactie: bekijk de ontsluitingsvarianten nog eens
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Ontsluiting Bedrijventerein dichterbij!
Bron website VVD Oldebroek

De ontsluiting van het Bedrijventerrein Hattemerbroek gaat veel geld kosten, en was volgens de Provincie Gelderland nog net niet belangrijk genoeg om bovenaan de prioriteitenlijst te staan om snel uitgevoerd te worden. Mocht er sprake zijn van ondersteuning uit die richting, dan zou er toch eerst een ander Gelders project moeten sneuvelen.
Hoe jammer ook (of niet), de geplande Rondweg bij 't Harde gaat niet door, net als de mogelijke omlegging bij Oosterdorp. Dat betekend dat er geld vrij valt, en natuurlijk wil de Oldebroeker VVD dit binnen de regio houden, zonder dat het terug gaat naar de Algemene middelen van de Provincie. De bestemming ligt wat ons betreft voor de hand, en moet direct ingezet worden om onze lang gekoesterde wens vorm te geven.
Op dit moment is er nog te weinig belangstelling voor bedrijfsvestiging, en elke dag dat we achter gaan lopen in de planning kost geld.

De lokale VVD gaat er vol voor om te zorgen dat alle lokale neuzen dezelfde kant op gaan wijzen om de ontsluiting op de A28 te verwezelijken. Deze kans komt maar 1 keer langs, en we roepen alle fracties in Oldebroek, Hattem en Heerde op om steun te geven. De schop moet de grond in, want er moet snel duidelijkheid komen naar al die bedrijven die er over denken zich te gaan vestigen op dit ideaal gelegen bedrijventerrein!
De Procinciale VVD is inmiddels om, en steunt ons idee.

NU MOETEN ER SNEL BESLUITEN WOREN GENOMEN , AAN DE SCHOP DUS !

Henk Kemp VVD fractie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Persbericht H2O gemeenten, Oldebroek, 22 maart 2013
Onderzoek naar twee varianten ontsluiting Wezep op A28

De H2O-gemeenten gaan samen met het bedrijvenpark H2O, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat een onderzoek doen naar twee varianten voor de ontsluiting van Wezep, en het bedrijvenpark H2O, op de A28. Beoogd wordt om op basis van de resultaten van het onderzoek rond de zomer een afgewogen keuze te kunnen maken voor één variant.


Naast de ontsluiting van het bedrijvenpark H2O, zijn ook de knelpunten rondom de huidige ontsluiting in Wezep aanleiding om twee varianten verder te gaan onderzoeken. Wethouder Erris Zandbergen: "Een goede ontsluiting van de A28 is zowel voor de kern Wezep als voor het bedrijvenpark H2O van groot belang. Een goede ontsluiting bevordert de bereikbaarheid en daarmee de economie en werkgelegenheid in onze regio."

Twee varianten
Van de tien onderzochte oplossingen zijn momenteel twee varianten in beeld voor nadere uitwerking. Er is daarmee een belangrijke stap in de goede richting gezet. De eerste variant betreft het opwaarderen van de huidige aansluiting Wezep op de A28 (variant A). Hierbij wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om de op- en afritten beter op de Zuiderzeestraatweg en de Rondweg aan te laten sluiten. Een tweede variant is het verplaatsen van de huidige aansluiting Wezep op de A28 van de Zuiderzeestraatweg naar de Voskuilerdijk (variant B).

Afbeelding

Afbeelding

Plan van aanpak
Samen met de gemeenten Hattem en Heerde en het bedrijvenpark H2O heeft de gemeente Oldebroek een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat hoe en wat we gaan onderzoeken om tot een complete afweging van de twee varianten te komen. Naast het berekenen van de kosten en het onderzoeken van cofinanciering van beide varianten, worden ook de ruimtelijke consequenties voor de bestaande verkeersstructuur, de inwoners en bedrijven en het milieu onderzocht. Daarbij gaat het onder andere om de gevolgen voor de luchtkwaliteit en geluid.

Betrokken partners
De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben medewerking toegezegd aan het onderzoek. Ook de Kamer van Koophandel wordt bij het onderzoek betrokken. Het is de bedoeling dat het onderzoek voor de zomer klaar is. Daarna zal op basis van de resultaten en gesprekken met onder meer bedrijvenkringen een keuze gemaakt worden voor één van de varianten.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Stefan »

Variant A, waarbij de huidige aansluiting Wezep behouden blijft en de oprit richting Zwolle verplaatst wordt naar de locatie waar nu DeltaWonen en het politiebureau gevestigd zijn lijkt mij een verre van ideale situatie. Het stuk tussen de Zuiderzeestraatweg en de nieuwe oprit zal een stuk drukker worden, wat nadelig is voor de bewoners van de Thorbeckehof en de Noordsingel.

Niet dat helemaal omrijden naar de Voskuilerdijk wat is... :roll:
Wimke
Berichten: 11
Lid geworden op: wo jun 14, 2006 21:19
Locatie: Wezep

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Wimke »

Laten we eerst eens zien dat we meer als 20 bedrijven krijgen op het terrein! Dus dat houdt in dat we met dit tempo over een jaartje of tien opnieuw kunnen kijken..........
Wat mut dat mut!
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Wie zal dat betalen? De bodem van de schatkist van Oldebroek is al in zicht. De zoveelste fata morgana na het hippische centrum en het wijngoed?

Jan B. Kaiser
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Barry »

Laten we heel eerlijk zijn, beide varianten zijn toch redelijk onlogisch en onhaalbaar...

Zoals al is aangegeven zorgt de eerste variant voor behoorlijk veel extra verkeer vanaf Oldebroek dat via de Rondweg de oprit naar Zwolle moet nemen, dit gaat gepaard met de nodige overlast, dus een optie die niet wenselijk lijkt.

Verleggen naar het Noorden is dan een betere optie, waarschijnlijk ontlast dit ook nog eens de Stationsweg doordat het verkeer vanaf Heerde minder makkelijk de A28 kan bereiken en daardoor eerder geneigd zal zijn om via de A50 te rijden. Groot nadeel van deze optie is de hoeveelheden grond die onteigend moeten worden, de inversteringen die moeten worden gedaan in provinciale weg, viaduct en rotondes, al met al een kostbare zaak, die hoogst waarschijnlijk te kostbaar wordt.

In deze tijd van bezuinigen zie ik het eerst nog niet gebeuren en sluit daarom maar weer rustig in de rij voor de A28 aan.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ontsluitingvarianten bedrijventerrein H2O.

Bericht door Redactie »

Nieuwe A28 ontsluiting bij Wezep?
Bron website VVD Oldebroek

Het gaat er toch van komen: Er wordt serieus onderzocht hoe we Wezep verkeerveiliger gaan krijgen bij de op/afrit A28, en gelijkertijd hoe we op een goede manier het nieuwe bedrijventerrein aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken voor bedrijven die zich daar willen vestigen.

Het heeft lang geduurd om dit hoog op de agenda te krijgen, waarbij veel spelers een rol hebben. Natuurlijk Rijkswaterstaat, maar ook de provincie en de betrokken 3 gemeenten van het H2O terrein hebben grote belangen, en zullen ook een deel van de financiering dragen.

De Oldebroeker VVD is al lang overtuigd van een betere ontsluiting, waarbij de grote verkeersdruk bij de Zuiderzeestraatweg wordt verminderd en het veiliger zal worden.

Ook de verkeersdruk op de Rondweg zal minder worden, inclusief de geluidsoverlast bij Wezep Noord , en de grote verkeersstromen met inbegrip van het grote vrachtvervoer van de bedrijven zal via een nieuwe aansluiting van en naar de A28 wordt geleid.

Zeker bij de provincie heeft de VVD heel wat zendingswerk verricht om de neuzen de goede kant op te krijgen.

De planwijziging over de rondweg in ’t Harde die niet doorging, zorgt er in elk geval voor dat er bij de Provincie nu geld beschikbaar is.

De VVD heeft al eerder alle partijen opgeroepen hun Statenleden te benaderen over de noodzakelijkheid van een nieuwe ontwikkeling in Wezep.

En het moet gezegd, zonder die steun zou het klimaat mogelijk niet gewijzigd zijn. Hulde voor de lokale samenwerking, mag ook wel eens gezegd worden. En nu maar hopen dat er slagvaardig wordt doorgepakt.

De VVD wil graag een goede, en snelle bereikbaarheid van de economiemotor, en vindt de verkeersveiligheid op dorpsniveau ook belangrijk.

Daarom kiezen wij, mits ook maar enigszins haalbaar, voor een nieuwe, en betere ontsluiting naar de A 28.

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie