Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Commissievergadering mmandag 24 juni 2013
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

ABO: Wederom chaos vergadering windmolens.

Maandag avond vergaderde de commissie ruimte en grond weer eens over de plaatsing van windmolens. Hier wordt al jaren over gesproken en het aantal vergaderingen over dit onderwerp is ontelbaar. De gemeenteraad heeft een traditie gesprekken over dit onderwerp chaotisch te laten verlopen. Ook deze keer werd de traditie in ere hersteld


Tot verrassing van een ieder bleek plotseling dat een nieuwe wethouder dit dossier ging verdedigen. In het verre verleden was dit wethouder Veldhoen, daarna de wethouders Hoorn en Kok. Vervolgens zijn er gesprekken geweest met wethouder Zandbergen en maandagavond mocht wethouder De Muijnck het college vertegenwoordigen.

Dit was een minder goede keuze. De zes insprekers over de plaatsing van de windmolens hielden zeer goede, wetenschappelijk goed doortimmerde verhalen. Het leek wel of de raad college kreeg van de insprekers. Ademloos werd er geluisterd naar de informatie die zij voor de raadsleden hadden.

De wethouder was duidelijk minder goed op de hoogte. Er kwam geen of een onduidelijk antwoord waarom de windmolens buiten de zoekzones lagen. Er komen vier windmolens op het grondgebied van Oldebroek en niet de oorspronkelijke twaalf omdat Kampen en Hattem geen windmolens willen. Waarom we dan een onderzoek doen naar zeven windmolens bleef onduidelijk.

Ook was het niet duidelijk wat de initiatiefnemer en de gemeente het afgelopen jaar gedaan hebben om de bevolking in de besluitvorming te betrekken. In de vergadering van maart 2012 had de raad zeer uitdrukkelijk besloten dat er meer draagvlak onder de bevolking moest komen. Er zou een communicatieplan moeten komen en de bevolking zou ook moeten participeren bij het besluit. Op de vraag aan de wethouder wat er het afgelopen jaar op dit gebied was gebeurd bleef hij het antwoord schuldig. Er was namelijk totaal niets gebeurd. Sommige omwonende hadden een briefje ontvangen waarin stond men een zienswijze kon indienen tegen het plan om windmolens te plaatsen. Dit is gebeurd in de zomer 2012 tijdens de vakantie periode. Daarna was er een jaar windstilte en plotseling kwam het onderwerp weer bij de commissie. Met de ingediende zienswijzen van de buurtbewoners is niets gedaan.

Drie uur lang werd de wethouder hierover ondervraagd. Er kwamen ontwijkende, onjuiste of geen antwoorden. Draagvlak onder de bevolking was niet nodig, dat zou er toch nooit komen. Bevolking raadplegen? Dat was voldoende gedaan met het onpersoonlijke briefje. Het gebrek aan dossier- kennis werd steeds pijnlijker zichtbaar. De gezamenlijke oppositie hoorde dit alles vol verbijstering aan, net als het publiek dat in grote getalen aanwezig was. De CU fractie probeerde nog iets te redden. De communicatie was weliswaar tot nu toe niet perfect geweest maar de wethouder zou dit zeker gaan verbeteren. De SGP fractie zweeg.

Op de vraag wat de wethouder ging doen met alle kritiek en zienswijzen van de buurtbewoners kwam een onthutsend antwoord. Niets! Het werd besproken in het college en daar bleef het dan bij. Een gesprek met de omwonenden en insprekers was niet nodig.

Voor de vier oppositie partijen was toen de maat vol. Ze gaven duidelijk aan dat dit onderwerp niet geschikt was voor de raadsvergadering van 4 juli en wilde de plaatsing van de windmolens niet op de agenda. De wethouder mag zijn huiswerk overdoen. Het is de vraag of hij dit nog wil.

Opvallend was dat er geen voorstanders aanwezig waren. Blijkbaar is behalve de initiatiefnemer en het college niemand meer te vinden die de plaatsing van windmolens wil verdedigen. Misschien gaat het college langzaam begrijpen dat plaatsing van deze windmolens geen haalbare kaart is.

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Informatieavonden over windmolens Hattemerbroek

De Stentor meldt dat er voor belanghebbenden en overige inwoners van Hattemerbroek twee informatie avonden gehouden worden in het dorpshuis de Bouwakker op 16 en 17 oktober 2013.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Bron website gemeente Oldebroek
Informatiebijeenkomsten windturbinepark Hattemerbroek

01-10-2013: Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek nodigen de inwoners van Hattemerbroek van harte uit voor één van de informatieavonden over het initiatief van Van Werven Energie BV om 4 windturbines te plaatsen bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek.


De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 16 en donderdag 17 oktober aanstaande in het dorpshuis De Bouwakker, Merelstraat 29 te Hattemerbroek. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Het doel van deze informatiebijeenkomsten is om u als inwoner te betrekken bij het onderzoek naar de milieueffecten van dit plan. Belanghebbenden hebben voor deze informatiebijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Na deze informatiebijeenkomsten zal de gemeenteraad, mede aan de hand van de ingediende zienswijzen en adviezen, een besluit nemen over wat moet worden onderzocht in het milieueffectrapport. Pas nadat de milieueffecten inzichtelijk zijn gemaakt, wordt er beslist over het al dan niet verlenen van medewerking aan dit plan.

Programma bijeenkomsten
De opzet en het programma voor beide informatieavonden zijn gelijk. In het eerste deel van de avond (19.15 uur tot 20.45 uur) worden dezelfde presentaties gehouden als in het tweede deel van de avond (20.45 uur tot 22.00 uur). U heeft de mogelijkheid te kiezen welke avond en tijdstip u het beste uitkomt.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u onder andere over het nut en de noodzaak van windenergie, het milieuonderzoek voor dit initiatief en de mogelijkheden voor omwonenden om te participeren in dit project. Daarnaast is er de mogelijkheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Tijdens de bijeenkomst is ook een informatiemarkt aanwezig. Het definitieve programma van de avond plaatsen wij op de gemeentelijke website http://www.oldebroek.nl.

Aanmelden bijeenkomsten
Om de organisatie van deze avonden goed te laten verlopen, horen we graag of u komt. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: gemeente@oldebroek.nl o.v.v. ‘deelname informatiebijeenkomst windturbinepark Hattemerbroek’ en de datum waarvoor u zich wilt aanmelden. Wij verzoeken u hierbij aan te geven met hoeveel personen u komt en van welke organisatie u bent. Graag tot ziens op woensdag 16 of donderdag 17 oktober 2013.

Meer informatie/vragen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer W.J. Korte, e-mail: jkorte@oldebroek.nl, tel. (0525) 63 83 33.

Kijk ook op: http://www.oldebroek.nl/Actueel/Project ... temerbroek
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Elburg - 't Harde - Zes windmolens op militair oefenterrein
Bron Huis aan Huis 7 november 2013

‘T HARDE - Het college stelt de gemeenteraad voor om een lokatie goed te keuren voor de plaatsing van windmolens. Uit een onlangs uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het gebied ten oosten van de A28, tussen Nunspeet en ’t Harde, geschikt zou kunnen zijn voor de plaatsing van zes windmolens.......lees op de website van Huis aan Huis verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

ABO: WINDMOLENS; wie houdt ze tegen op maandag 9 dec 19.30?

Bericht door Redactie LOCO »

ABO: WINDMOLENS; wie houdt ze tegen op maandag 9 dec 19.30 uur?

Maandag avond 9 december worden de windmolens bij Hattemerbroek weer besproken in de commissie ruimte en grond. Ruim tien jaar wordt hier nu al over gesproken. Door alle procedures ziet bijna niemand de grote lijn nog. Het feit blijft dat gemeentelijke politici vooral de belangen van de regio moeten dienen en zich niet laten gebruiken voor landelijke stokpaardjes en agenda’s. De opkomst van ABO als lokale belangen partij, laat zich goed verklaren door het gevoel dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met de burgers in de gemeente.
Waarom is ABO tegen het plaatsen van de windmolen?
• De buren willen ze ook niet. Oldebroek zet er 4 op de grens met de buren, waar vooral bewoners van de buurgemeenten last van hebben. In het gewone leven van alle dag noem je zoiets onfatsoenlijk en misschien zelf wel …(vul zelf het woord maar in). De gemeente raad van Kampen was tegen plaatsing. Gemeenteraad Hattem ook. Toen enige weken geleden de provincie bedacht om windmolens te plaatsen op de schietheide bij ’t Harde was defensie en de gemeenteraad van Elburg er als de kippen bij om het plan af te wijzen.
• In het landelijk beleid heeft men ingezien dat je windturbines niet op kwetsbare plaatsen moet neerzetten, maar geconcentreerd in parken. Toch vragen de bestuurders een offer van de burgers terwijl dit al niet meer hoeft met het oog op de huidige wetgeving. Omdat het al in de pijplijn zit gaan we door. Dit is toch ongelofelijk respectloos naar de bewoners toe.
• Niet in de laatste plaats is het goed om te weten dat elke extra windturbine in Nederland en vooral ook Duitsland, valt onder de wet van de verminderde meeropbrengst. Vraag en aanbod van energie zijn onafhankelijk van elkaar en het toenemende aandeel variabele oncontroleerbare opwekking zorgt ervoor dat conventionele centrales ““stand-by”“ staan met extra kosten en CO2 uitstoot. Energie wordt op deze manier steeds duurder, en levert geen echte CO2 reductie meer op. Voor zo’n geringe bijdrage aan de CO2 reductie mag niet zoveel van burgers worden gevraagd.

.
Van de oorspronkelijke 15 turbines heeft in de gemeente Hattem en Kampen, het gezonde verstand gezegevierd. Op de locatie Hattemerbroek brengen windturbines zeer weinig op en staat de waarde vernietiging van het landschap niet in verhouding tot de verwachte opbrengst. In Kampen en Hattem komen geen windturbines. De Raad van Staten heeft eerder gezegd dat er geen windmolens op het grondgebied van de gemeente Kampen mochten komen. Tegen beter weten in wordt nu 500 meter verder een plukje van slechts 4 turbines ingepland, terwijl alle omstandigheden identiek zijn aan de situatie in Kampen. Het is natuurlijk nogal onfatsoenlijk dat als je buren de turbines niet willen, je deze windmolens op de grens met de buren wel neerzet.

Inmiddels is in Nederland het landelijke beleid om alleen grote aaneengesloten windturbine parken op te richten op een afstand van ca 30 km van intensief bewoonde gebieden en niet in de nabijheid van kwetsbare cultuur landschappen. Onder het mom van dat dit project 15 jaar geleden al was ingezet, toen al deze inzichten nog niet bestonden en het dus in de pijplijn zit, worden vier windturbines in Oldebroek gepland.
Het is een gebrek aan respect voor de bevolking en het landschap. Onze bestuurders zouden als goed rentmeester dienen te zorgen voor de hun toe vertrouwde maatschappelijke belangen. Hoe kan het dat als landelijk het beleid al veranderd is en kleine individuele plukjes windturbines op plekken met onvoldoende wind opbrengst niet meer wenselijk zijn, de gemeente Oldebroek dit op haar grond gebied toch wil. Daarmee gaan ze toch helemaal voorbij aan de wensen en de belangen van de eigen bevolking. Waarom moeten wij in onze regio zoveel opofferen terwijl de landelijke politiek al zo ver is dat dit niet van de bevolking kan worden gevraagd.

Grote landelijke partijen hebben veel invloed op de partijen in de gemeenteraad. De provincie oefent grote druk op deze partijen. Lokale partijen kunnen veel meer opkomen voor de lokale belangen van de bevolking.
Als u ook tegen de plaatsing van deze grote windmolens bent, kom dan maandagavond 9 december om 19.30 uur naar het gemeentehuis. U kunt dan horen wie komt voor de belangen van de bevolking.

Fractie ABO
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Laat college amendement raad windmolens links liggen?
Geachte Commissieleden R&G en Raadsleden,

Op maandag 9 december a.s. staat de conceptnotitie Reikwijdte op de agenda van de commissie Ruimte en Grond.
U heeft hierbij veel informatie ontvangen in een dossier met een lange historie.

Als omwonenden/belanghebbenden zijn wij nog steeds onveranderd van mening, dat de voordelen van plaatsing van dit plukje windturbines niet opwegen tegen de grote nadelen.
Met name de grote negatieve impact op het landschap, op de leefomgeving en zeker ook op de volksgezondheid baart ons grote zorgen.

Uit de stukken voor dit agendapunt blijkt o.a. dat overleg heeft plaatsgevonden tussen de wethouder en de insprekers/woordvoerders.
Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest is op zich een goede zaak.
Tijdens deze gesprekken bleek echter, dat de door de initiatiefnemer ingehuurde adviseur beslist of onze zienswijzen en adviezen wel/niet aanleiding zijn voor aanpassingen in de NRD.
Met andere woorden, deze adviseur maakt uit of vragen en/of opmerkingen raakvlak hebben met de MER (zie hiervoor ook pagina 2 van het verslag van deze bijeenkomst dd 041113). Deze adviseur hanteert hierbij het criterium: ‘wat juridisch en technisch verplicht zou zijn’.
De wethouder / het college van de gemeente Oldebroek volgt in dit proces volledig de mening van de adviseur van het bureau Royal Haskoning/DHV.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat naar onze mening hierdoor tot nu toe voorbij wordt gegaan aan het amendement van de Raad van Oldebroek van 28 juni 2011.

Dit amendement is voor de volledigheid bijgevoegd.
Een essentieel gegeven uit dit amendement is:
Amendement CU, SGP, CDA en PvdA - Raadsvergadering 28 juni 2011.
In dit amendement is o.a. opgenomen: “De conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau als agenda van onderzoekspunten wordt aan de raad aangeboden en besproken, waarbij de raad eventuele aanvullende onderzoeksvragen kan formuleren, waarna de raad het geheel van de onderzoeksvragen vaststelt.”
De motivatie bij deze wijziging is: “m.b.t. punt e. van fase 1 van het procesvoorstel: eerst de conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau als overzicht van alle uit te zoeken vraagstukken aanbieden en in de commissie bespreken, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om nog aanvullingen in te brengen (inspraak) en wij als raad de mogelijkheid hebben dit over te nemen en aanvullende wensen in te brengen.”

Het college is dus niet bereidt na raadpleging van de belanghebbenden aanvullende vragen of opmerkingen in de NRD op te nemen. Wij richten ons daarom nu tot u en hebben hieronder een aantal op te nemen punten gedefinieerd. Wij vragen u met klem om deze punten op te nemen in de NRD en onderdeel te laten zijn van uw te nemen besluit. U bent gekozen als volksvertegenwoordiger en wij rekenen erop, dat u daar ook naar handelt.

Overzicht van de over te nemen punten en toe te voegen/te integreren in de NRD.

1. In afwijking van de wettelijke normen m.b.t. geluid, moet rekening worden gehouden met het gemeentelijke beleid en een eerdere toezegging van de initiatiefnemer. Dit is noodzakelijk om vast te stellen op welke wijze de overlast voor omwonenden beperkt kan blijven.
a. De gevolgen van het vaststellen van een bovengrens van 39 dB ( Lden) (uitgangspunt van het beleid van de gemeente Oldebroek)
b. De gevolgen van de bovengrens van 40 dB (Lnight), (toezegging de heer van Werven!)
c. De gevolgen van het Laag Frequent geluid; hierbij is de Deense wettelijke norm het uitgangspunt voor het onderzoek.

2. In afwijking van de basis voor de berekening van de wettelijke norm van slagschaduw, wordt het uitgangspunt voor de basis van de berekening vastgesteld op de volledige breedte of lengte van de gevel, waarop slagschaduw van toepassing is. Hierbij wordt de wettelijke norm van 17 dagen tot 0 gereduceerd.

3. Naast gedetailleerde visualisaties van de effecten van windturbines op het landschap moeten zichtbaarheidanalyses (vieuwsheds) inzicht geven in, waar en tot welke afstand de windturbines zichtbaar zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de effecten op het landschap van de bewegende rotors.

4. De analyse in het advies van de Rijksadviseur voor het landschap (een choreografie voor 1000 molens) over de maat, schaal en plaatsing van windturbines wordt betrokken bij de beschrijving van de effecten van het landschap.

5. Gezondheid wordt als volgt gedefinieerd: “Gezondheid is niet louter de afwezigheid van ziekte, maar een staat van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden”.

6. Het in de NRD opgenomen maximum alternatief van 7 windturbines vertroebelt het proces van de NRD met alle gevolgen van dien; voor een juiste procesgang dient de NRD beperkt te blijven tot het project Oldebroek.

7. Naast wettelijke bepalingen van de MER ook de sociale milieu effecten onderzoeken.
a. De gevolgen voor alle belanghebbenden van de waardedaling van opstallen en landerijen als gevolg van plaatsing van windturbines en een vastlegging van wie verantwoordelijk is voor vergoeding hiervan aan alle belanghebbenden.
b. De omvang van de te verwachten verminderde opbrengsten van de onroerend goed belastingen voor de verschillende gemeenten;
c. De schatting van de planschade voor alle belanghebbenden en een vastlegging van wie verantwoordelijk is voor de vergoeding aan alle belanghebbenden.

Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u de bovenstaande punten verder toegelicht wilt zien.
In de vergadering van maandag 9 december a.s. zullen wij deze punten toelichten.
Mocht u deze toelichting ook op voorhand willen hebben dan horen wij dit graag.
Ook zijn wij beschikbaar voor een mondelinge toelichting op onze aanvullingen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens andere insprekers/woordvoerders en mede namens de vele omwonenden,
Harry Kremer.......
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

ABO:: Spel achter de coulissen

Bericht door Redactie LOCO »

ABO:: Spel achter de coulissen

De politiek heeft het imago van; onbetrouwbaar, te handig of te glad. Daarbij maken het gemeentebestuur en de politici onvoldoende duidelijk waarover het gaat. De burgers krijgen vaak onnodig een onoverzichtelijk en ingewikkeld verhaal voorgeschoteld en snappen het meestal niet meer.

De commissievergadering van maandagavond was een kenmerkend voorbeeld. Op de agenda stond het punt “concept notitie reikwijdte en detailniveau windturbinepark Hattemerbroek “.
Valt bij u het kwartje?

Voor dit punt waren tijdens de vergadering meerdere insprekers. Het verhaal van twee insprekers sloot niet aan op de afbakening van het te verrichten onderzoek naar de gevolgen die de windmolens kunnen hebben op het milieu. Deze insprekers kregen om die reden een draai om te oren van de voorzitter.

De initiatiefnemer van de windmolens kreeg vervolgens een podium om gratis reclame te maken voor zijn initiatief door een video te tonen. De inhoud van deze film miste eveneens het doel van het agendapunt, maar daarover niet geklaagd.

Het is algemeen bekend dat achter het beleid van windenergie een krachtige lobby schuil gaat om de opinie te beïnvloeden Het is vaak geen toonbeeld van zuiverheid. Er wordt een wereldbeeld geschetst die behoorlijk is gemanipuleerd. Er zijn veel betere duurzame alternatieven, maar daar staat men nauwelijks meer voor open.

De burgers in onze gemeente mogen toch zeker van ons bestuur verwachten dat ze zich onthouden van belangenbehartiging en dat ze waakzaam zijn om de effecten van selectieve informatie te voorkomen.

De gemeente Oldebroek is al jaren bezig om de bouw van deze windmolens te realiseren.
Qua ambtelijke en bestuurlijke inzet hebben de molens al bergen geld gekost. Daarnaast pompt de landelijke overheid op kosten van onze portemonnee nog eens vele miljarden in de zwaar gesubsidieerde windmolens.

De energie die de gemeente tot dusver heeft gestoken in het zoeken naar draagvlak onder de inwoners van Hattemerbroek, staat in schril contrast met de inzet voor de initiatiefnemer.
Een draagvlakonderzoek onder de inwoners is er nooit geweest. Blijkbaar weet de gemeente wel wat goed is voor Hattemerbroek.
Hoewel de gemeente in het nieuwe denken propagandeert dat de samenleving aan het roer staat, krijgen onze inwoners het gevoel dat het moeilijk vechten is tegen windmolens.
In de naburige gemeenten Hattem, Kampen en nu ook in Elburg kon men wel snel de stekker uit het windmolenproject trekken. Waarom dan niet in de gemeente Oldebroek?

Fractie ABO
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 8 juli 2014
In gesprek met omwonenden over PlanMER windmolenpark Hattemerbroek

Na de zomer start een openbare gespreksronde over de milieueffecten van het windmolenpark Hattemerbroek. Er is een concept PlanMER ingediend bij de gemeente. De gemeenteraad wil dat de initiatiefnemer over de uitkomsten van de concept PlanMER met belanghebbenden en omwonenden in gesprek gaat. De initiatiefnemer, Van Werven Energie B.V., organiseert na de zomervakantie een aantal gespreksbijeenkomsten. Inwoners, omwonenden en belanghebbenden kunnen daar van gedachten wisselen met deskundigen en met het gemeentebestuur.


Communicatie met de bevolking
“Dit project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Eerst wordt onderzocht in hoeverre een windmolenproject in deze (woon)omgeving schadelijk gevolgen heeft voor mens en natuur. In het bestuursakkoord geeft het nieuwe college aan dat burgemeester en wethouders van Oldebroek veel waarde hechten aan de uitkomsten van de PlanMER en ook aan de communicatie hierover met de bevolking”, aldus de wethouder van Ruimtelijke Ordening de heer H. Westerbroek.

Openbaar
De bijeenkomsten in september zijn openbaar toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Degenen die wonen binnen een straal van 1.500 meter vanaf de beoogde locatie voor de windmolens en het bestuur van de gemeente Hattem worden apart geïnformeerd. De gemeente publiceert binnenkort op de website en in het gemeentenieuws een overzicht met de data en locaties van de bijeenkomsten.

Standpunt gemeente Oldebroek
Van Werven Energie BV wil vier windmolens plaatsen in de gemeente Oldebroek. De bedoeling is dat deze worden geplaatst langs de N50 bij het verkeersknooppunt Hattemerbroek. Het bedrijf heeft de gemeente gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan dit initiatief. Voordat de gemeenteraad zich definitief uitspreekt over wel of geen windmolens in Hattemerbroek, moesten eerst de milieueffecten van de windmolens worden onderzocht. De raad en het college van de gemeente Oldebroek nemen een inhoudelijk standpunt in nadat de initiatiefnemer zorgvuldig met de betrokken partijen heeft gesproken. De concept PlanMER is inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie m.e.r.

Planning
Dit proces vergt meer tijd dan van te voren is ingeschat. Verwacht wordt dat de verkenningsfase voor dit windmolenproject in december van dit jaar kan worden afgerond. Meer informatie over het werk en de procedures van de Commissie m.e.r. vindt u op www.commissiemer.nl.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Informatieavonden over de Milieueffect Rapportage (MER)

27-08-2014: In samenwerking met de gemeente Oldebroek, de provincie Gelderland en adviesbureau HaskoningDHV organiseert Van Werven een drietal informatieavonden over de Milieueffectrapportage Windmolenpark Hattemerbroek (MER).


De informatieavonden vinden plaats in de tweede week van september. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten informeren over de MER en is er de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud.

De avonden worden gehouden op:
  • :!: Maandag 8 september 19:30 tot 21:30 uur voor direct omwonenden (op uitnodiging)
    :!: Dinsdag 9 september voor Commissie Ruimte & Grond, Raad en College (op uitnodiging)
    :!: Donderdag 11 september 19:30 tot 21:30 uur voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden (vrij toegankelijk)


De eerste bijeenkomst op maandagavond 8 september is georganiseerd voor de 64 omwonenden binnen een straal van 1500 meter van het windmolenpark. De bewoners hebben de uitnodiging per brief ontvangen. Mocht u geen brief hebben ontvangen, kijk dan op de website www.windmolenparkhattemerbroek.nl of uw woning zich binnen de 1500m-straal bevindt.

De tweede bijeenkomst op dinsdagavond 9 september is voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. De leden hebben via de griffier van de gemeente Oldebroek een uitnodiging ontvangen.

De derde bijeenkomst op donderdag 11 september is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil inwinnen over de MER, vragen of opmerkingen heeft. Deze informatieavond wordt gehouden bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. U hoeft zich niet op te geven voor deze avond.

Meer details over de activiteiten en de communicatie omtrent de MER treft u aan in het Activiteitenplan op de website www.windmolenparkhattemerbroek.nl/
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Website windmolenpark Hattemerbroek schreef:Participeren en investeren

Wij kiezen ervoor de bewoners direct te laten meedelen in de opbrengsten van het park. Zodra vergunningen en rijkssubsidie (SDE+) zijn verleend, zal een prospectus worden opgesteld met nadere informatie over participeren.

Vast staat dat direct omwonenden en bewoners van Oldebroek, Hattem en Kampen met voorrang kunnen inschrijven. Indien niet alle participaties zijn vergeven kunnen ook burgers van buiten de gemeenten meedoen. Meedoen kenmerkt zich door:

:idea: Verwacht rendement tussen 4 en 12% op de participaties.
:idea: Lees verder op de website van windmolenpark Hattemerbroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

ABO: Windmolens

De overheid wil dat 14% van de energie in 2020 duurzame energie is. Windmolens op het land moeten hier in belangrijke mate aan bijdragen In maart dit jaar zorgden windmolens op het land voor 2500 megawatt en in 2020 moet dat 6000 megawatt zijn.
Er zijn al jaren plannen om vier windmolens in Hattemerbroek te plaatsen. Inmiddels is een “”mer”” onderzoek afgerond om te zien in hoeverre windmolens in Hattemerbroek schadelijke gevolgen hebben voor mens en natuur.

Windmolens krijgen echter lang niet bij iedereen een warm onthaal. Landelijk zien we dat actiegroepen steeds meer tegengas geven. Over en weer wordt soms veel gebakken lucht geproduceerd en men schroomt niet om u te bestoken met toekomstbeelden die thuishoren in de fabeltjeskrant.

Waarom dan zoveel tegengas? Een verklaring kan zijn dat in Nederland te veel windmolens staan. Veel meer dan in andere landen van Europa. Niet in absolute zin, maar in perspectief van de totale oppervlakte en het aantal inwoners.
Windmolens kennen ook heel veel nadelen. Het draagvlak voor windmolens op het land neemt eerder af dan toe. De burgers krijgen het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd en dat ze buiten spel staan. Er is geen eerlijke verdeling van lusten en lasten. In bepaalde gevallen vrezen de burgers voor een waardedaling van hun woning.

Windmolens hebben nauwelijks effect op een reductie van CO2 uitstoot. De prestaties van de windmolens zijn te hoog opgeschroefd en er wordt geen rekening mee gehouden dat bij de fabricage ook CO2 vrij komt.

Windenergie zonder subsidie is niet rendabel en daarom is het geen duurzame oplossing. En dan hebben wij nog niet gesproken over de humanitaire en milieu ramp in China, die is ontstaan bij de productie van neodymium (magneten) voor de generatoren van de windmolens.
Maatregelen die de energieverspilling tegengaan zijn effectiever om de CO2-uitstoot terug te brengen. Een van de vele mogelijkheden is om de miljarden subsidies die nu in windenergie wordt gestoken aan te wenden voor de bouw van energieneutrale woningen. ABO zal proberen de bouw van deze windmolens te voorkomen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van al onze inwoners. Helpt u ons hierbij?

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Loco FM: Rondje Politiek 8 oktober met Harm Westerbroek, wethouder Oldebroek

Klik hier om het fragment over de windmolens te beluisteren
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Dickhof »

Windredactie | 16 oktober 2014 |
De VVD & CDA van de provincie Gelderland willen alleen windturbines bouwen als gemeenteraden het ermee eens zijn. Dan gaan de plannen door en helpt Provinciale Staten mee met de bouw ervan. Deze conclusie kon gisteravond getrokken worden na afloop van een vergadering in een provinciale commissie.

VVD-Statenlid Chris van den Boschd hield woensdagavond in een provinciale commissie een fel betoog tegen windenergie. “Windenergie blokkeert echte innovatie. Windenergie is het koekoeksjong van de energietransitie.”

Hij wees er ook op dat de bestuurlijke realiteit is dat Gelderland met minister Kamp afgesproken heeft dat 230,5 megawatt door windenergie moet worden opgewekt. Dat betekent 80 tot 100 molens. De VVD accepteert die afspraak.
GroenLinks vindt dat draagvlak bij gemeenteraden niet altijd zaligmakend is en wil dat de provincie plannen voor windmolens ook soms kan doorzetten zonder steun in gemeenten.
Plaats reactie