Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Engbert Jan

Je bijdrage op Oldebroek.net en de locourant noopt mij tot het maken van enkele kanttekeningen.
De door jouw geschetste historische uiteenzetting over het wijngoed en de herberg kan ik in grote lijnen bevestigingen. Alleen is volgens mij het wijngoed nog steeds een stichting in oprichting. Wanneer je op de site van het wijngoed kijkt, zul je dan ook geen bestuursleden vermeld zien.
Met andere woorden: het wijngoed is (nog) geen rechtslichaam.

Natuurlijk is het voor een buitenstaander niet duidelijk wat voor rol Gerrit-Jan Veldhoen in deze kwestie speelt. Hij was wethouder van financiën en initiatiefnemer van het wijngoed. Hij maakte gebruik van zijn kennis en positie als wethouder om subsidies te regelen en financiële constructies uit te denken en aan de man (Restauratiefonds) te brengen. Natuurlijk deed hij dat met de beste bedoelingen, maar had er helaas geen oog voor hoe de buitenwereld daar tegenaan keek.

ABO, noch ikzelf, heeft iets tegen het initiatief van een wijngoed, anders dan dat ik de plaats (de grond is te vochtig) en het klimaat nu niet echt geschikt vind. Mijn zwager die in de Bordeaux streek woont heeft ook al een tiental jaren een wijngaard en om hem te citeren: “ik heb de afgelopen jaren slechts bocht geproduceerd”. Mijn schoonouders hadden bovendien ook een wijngaard in Frankrijk. Ik weet dus dat het niet zo eenvoudig is om wijn te maken.

Met stemmingmakerij heeft het allemaal niets te maken als er gezegd wordt dat de benodigde vergunningen niet verleend zijn, wat overigens door jou ook erkend wordt. Er wordt slechts een vinger op de wonde gelegd en om Jan Kleins gevleugelde woorden te citeren “Gelijke monniken, gelijke kappen, maar niet alle monniken zijn gelijk” wordt ook de regelgeving door de gemeente onder de loep genomen. Hoewel het houden van de open dag al lang bekend was heeft het wijngoed gewacht met het aanvragen van een vergunning tot 12 september (15 september geregistreerd op het gemeentehuis). Hoewel aan de vereisten van de vergunning slechts ten dele is voldaan (situatie schetsen, veiligheidsplannen, etc. ontbreken), wordt de vergunning binnen een absolute record tijd van 8 dagen verleend (hoewel daar volgens de regels 8 weken voor staat om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om bezwaar aan te tekenen) en 4 dagen voordat het evenement gehouden wordt (1 oktober) gepubliceerd. Ik kan niet anders dan de hand van oud-wethouder Veldhoen achter deze uiterst spoedeisende procedure vermoeden. Welke inwoner van Oldebroek lukt het immers om binnen een week een vergunning rond te krijgen? Het is dus wel degelijk nalatigheid van de gemeente om de door haar opgestelde vereisten voor het toekennen van een vergunning (termijnen, voorschriften) met de voeten te treden.
Met de beantwoording van een brief van omwonenden (gedateerd 6 september) wordt een stuk minder voortvarend ter hand genomen. De omwonenden hebben namelijk in het geheel nog geen antwoord gehad.

Voor wat betreft legalisatie. Hoezo weet de gemeente of er zicht op legalisatie is? Gaat zij op de stoel van de bestuursrechter of de Raad van State zitten? Hoezo meende de gemeente in rechte dat er het hippisch centrum aan de Brandsweg en het windmolenpark in Hattemerbroek er konden komen? Een goed bestuurder zorgt eerst dat de vergunningen in orde zijn en laat dan pas toe dat de plannen gerealiseerd worden. In Oldebroek volgt men sinds jaar en dag een omgekeerde werkwijze en dat is bestuurlijk onfatsoenlijk.

Voor de duidelijkheid. ABO is een oppositiepartij en de Christen Unie is een collegepartij, mocht u dat nog niet begrepen hebben..

Jan B. Kaiser
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Als correctie op de uiteenzetting van Kaiser:
Jan B. Kaiser schreef:Alleen is volgens mij het wijngoed nog steeds een stichting in oprichting. Wanneer je op de site van het wijngoed kijkt, zul je dan ook geen bestuursleden vermeld zien.
Afbeelding
Ivm de privacy gegevens heeft de redactie van Oldebroek.net de namen niet vermeld van de bestuursleden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Jan B. Kaiser »

Vanochtend heb ik mij en drie anderen, in totaal namens een achttal direct omwonenden bij de bestuursrechter in Zutphen gemeld. Deze heeft nog dezelfde ochtende besloten om de belangen van het wijngoed te laten prevaleren boven de belangen van de bezwaarmakers. De open dag morgen kan dus gewoon doorgaan.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser
Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Wijngoed verdient support

Bericht door Redactie Noord »

Wijngoed verdient support

Door Ton van Leijen - ChristenUnie Oldebroek

Het is verbazend hoeveel moeite sommige mensen doen om dit bijzondere project in een kwaad daglicht te stellen. Er worden voortdurend en tot vervelens toe dezelfde onbewezen verdachtmakingen herhaald, en eenzijdig oude koeien uit de sloot gehaald. Het is net of sommigen er alleen maar op uit zijn een oud-wethouder in zijn ondernemingszin zwart te maken, niet willen luisteren naar een goede uitleg van financiële aspecten, niet bestaande zaken opblazen enz.

Ook ik weet wel dat de initiatiefnemende stichting op het procedurele vlak slordig heeft gehandeld. En college en raad gaan volgens afspraak ook nog een keer kijken of er nog leerpunten zijn voor de toekomst. Maar mogen er nu ook eens de andere, mooie kanten belicht worden? Het blijft een creatief en lofwaardig initiatief om zo’n project op te zetten voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken.

En of de wijn zich over enkele jaren zal kunnen meten met een Barolo of een Chateau Petrus betwijfel ook ik, ze zijn me ook te duur, maar dit zijn afwegingen en risico’s die ik graag aan de ondernemende partij overlaat. Dit project kan (zeker op den duur) bijdragen aan de diversiteit van aantrekkelijke objecten in onze gemeente, en de dorpskern Oosterwolde in het bijzonder. Mogen we ook eens blij zijn met creatieve en inventieve dingen, me ondernemingszin?

Het is goed te mogen vernemen dat ook de voorzieningenrechter zojuist heeft uitgesproken dat het belang van het wijngoed boven de belangen van de verontruste burgers gaat. Het is het goed recht van burgers om hierover vragen te stellen. Want natuurlijk moet er bij de verdere vormgeving van de plannen secuur gekeken worden naar eventuele nadelen voor direct omwonenden, maar dat zal ongetwijfeld ook gebeuren.

De uitspraak is een steun in de rug voor de initiatiefnemers. Mooi meegenomen is ook dat Jan Kaiser, die zich met allerlei argumenten herhaaldelijk tegen het project had verzet, door de voorzieningenrechter is bekeerd, en nu iedereen aanmoedigt te gaan kijken. Leden van mijn fractie waaronder ook ik waren dat al van plan, en we hopen op grote belangstelling. Dan kunnen ook verontruste burgers zelf eens polshoogte nemen en hun vragen voorleggen bij de gastdames en –heren. Formeel moet er dus wat rechtgezet worden, en dat gaat ook gebeuren. Maar het gaat tenslotte om de inhoud van dit bijzondere project.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie Noord »

OOSTERWOLDE - De open dag van Wijngoed Morren in Oosterwolde op zaterdag 1 oktober mag doorgaan, ondanks het verzoek dat Jan B. Kaiser heeft ingediend bij de voorzieningenrechter in Zutphen om het te verbieden. Wijngoed Morren wil in Oosterwolde een zorgboerderij gaan opzetten om dagbesteding te bieden aan minimaal 12 personen met een beperking.

De buurtbewoners hebben Jan Kaiser van ABO gevraagd om dit te verbieden omdat zij zorgen hebben over de horecabestemming die onderdeel is van de activiteiten die st. Wijngoed Morren wil organiseren. Vrijdagmorgen diende de zaak bij de voorzieningenrechter in Zutphen. Deze oordeelde dat er geen enkele reden is om deze open dag te verbieden. De open dag begint om 10.00 uur bij Herberg Morren, Oostendorperstraatweg 65 in Oosterwolde. Het duurt tot 16.00 uur en er zijn diverse activiteiten en ook wordt uitleg gegeven over dit initiatief.

Ingezonden door Gerrit-Jan Veldhoen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door huub verberk »

GEMEENTE OLDEBROEK
Onderwerp: beantwoording vragen fractie ABO over wijngoed Morren.
Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn en I. de Muijnck Kenmerk 108375
Op 16 augustus heeft de fractie ABO per e-mail schriftelijke vragen gesteld over Wijngoed
Morren. Wij informeren u als volgt.
Algemeen
Ter plekke zijn voor twee projecten verzoeken ingediend, te weten Wijngaard Morren en Herberg
Morren. Initiatiefnemers zijn respectievelijk stichting Wijngoed Morren en Boerderij en Landschap
B.V. Eerstgenoemd project betreft het opzetten en exploiteren van een wijnlandgoed op agrarische
gronden nabij de Oostendorperstraatweg. Het tweede project omvat de functiewijziging op het
perceel Oostendorperstraatweg 65. De boerderij op dit perceel is een gemeentelijk monument, ook
bekend als Groot Essen. De wijngaard is gesitueerd op landgoed Morren, een Rijksmonument
(buitenplaats).
Beantwoording vragen
1. Op 30 sept 2010 werd het Wijngoed officieel geopend. Was toen een aanvraag ingediend om
het bestemmingsplan te wijzigen?
Op 11 maart 2010 heeft de stichting Wijngoed Morren i.o. een verzoek ingediend voor het
wijzigen van het bestemmingsplan en het ter beschikking stellen van de gronden. Wij hebben
op 4 mei 2010 een positief principebesluit onder voorwaarden genomen over het initiatief
voor de wijngaard.
Op 6 september 2010 hebben wij van Boerderij en Landschap een verzoek voor wijziging van
het bestemmingsplan ontvangen. Op 19 januari 2011 hebben wij een positief principebesluit
verzonden.
2. Is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk voor deze wijngaard?
Ja, wijnbouw is een meerjarige teeltvorm die niet is toegestaan op grond van de agrarische
bestemming.
3. Diverse omliggende gemeenten hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het wijngoed,
evenzo de provincie. Kunt u aangeven hoeveel geld de gemeente Oldebroek heeft
bijgedragen? Hoeveel de omliggende gemeenten? En hoeveel de provincie heeft bijgedragen?
De wijngaard is mede mogelijk gemaakt met een provinciale subsidie van € 300.000,-
(honorering recessiemaatregelen) en de inzet van uitkeringsgerechtigden uit Oldebroek en
omringende gemeenten. Voorwaarde bij de provinciale subsidie was cofinanciering van
minimaal 33%, zijnde de genoemde inzet ter waarde van € 105.000,-.
Uiteindelijk is door de omringende gemeenten (Nunspeet, Putten, Elburg, Harderwijk, Ermelo
en Zeewolde) en de gemeente Oldebroek € 120.000,- (afgerond) gerealiseerd. Gedurende één
jaar hebben 12 personen (à € 10.000,-) uit de doelgroep bijstandsgerechtigden met een Wswindicatie
een arbeidscontract gekregen. Het Oldebroekse aandeel is twee personen, zijnde €
20.000,- aan uitgespaarde uitkeringen.
De subsidie is ontvangen door de Regio Noord Veluwe en op basis van een contract uitbetaald
aan de Inclusief Groep uit Nunspeet, verantwoordelijk voor de uitvoering. Van het bedrag €
300.000,- heeft de Inclusief Groep zorg gedragen voor contracteren en begeleiden van 12 per-
sonen. Het merendeel is uiteindelijk op andere projecten ingezet, gemiddeld 2 personen hebben
een jaar gewerkt voor de wijngaard. Het bleek (te) zwaar werk, uiteindelijk is de benodigde
mankracht geleverd uit een ander onderdeel van de Inclusief Groep.
Van het bedrag € 120.000,- is door de Inclusief Groep € 88.000,- (afgerond, peil maart 2011)
aan rekeningen betaald voor de uitvoering (wijnbouw advies, materialen, PR, opleidingen,
etc.). Het project is geëindigd in juni 2011. De subsidie is inmiddels verantwoord met een accountantsverklaring.
4. De wijngaard is een regionaal project. Het plan is door wethouder Veldhoen ingebracht op
basis van het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland. Hoeveel publieke middelen is in
totaal ontvangen? Is het geld bedrag uitsluitend van de provincie? Hebben RNV-gemeenten
ook bijgedragen? Heeft de gemeente Oldebroek een bijdrage gegeven? Kortom, graag een
overzicht wie er welk bedrag geschonken heeft aan het wijngoed.
Zie antwoord bij vraag 3.
5. De stichting Herberg Morren zou de monumentale boerderij Groot Essenburg, Oostendorperstraatweg
65 te Oosterwolde aankopen [de aankoop geschiedt echter door "Boerderij en
Landschap"] en te verbouwen tot herberg. De gemeente Oldebroek verstrekt een lening van
een miljoen euro met een looptijd van tien jaar aan het Nationaal Restauratie Fonds, die op
haar beurt met dit geld de aankoop en verbouw door "Boerderij en Landschap BV" mogelijk
maakt. Is deze geldlening ooit verstrekt? Zo ja, wanneer begint de verbouwing? Als deze lening
nog niet is verstrekt, bestaat dan de mogelijkheid hiervan af te zien? Is er reeds een
bouwvergunning aangevraagd?
Het perceel is in eigendom van Boerderij en Landschap. Op 26 april 2011 hebben wij besloten
een geldlening te verstrekken van € 1 mln aan het Nationaal Restauratiefonds (looptijd 10
jaar, rente 3,75%). De gelden zijn ter financiering van de verwerving, restauratie en herontwikkeling
van het gemeentelijk monument. In het beoogde plan blijft Boerderij en Landschap
eigenaar en is voor de exploitatie een stichting Groot Essen in oprichting.
Het Nationaal Restauratiefonds trekt van allerlei partijen gelden aan om hun taken uit te voeren.
Zij heeft de gemeente destijds gevraagd een deel van de overtollige liquide middelen bij
haar uit te zetten. Hierop is de door de raad vastgestelde Financiële verordening van toepassing.
Het fonds kent een achtervangovereenkomst met de Staat der Nederlanden, waardoor
geen risico is voor de terugbetaling. Het beleggingsresultaat is hoger dan bij marktpartijen
mogelijk is. Gelet op de gunstige condities hebben wij dit besluit genomen.
Voor het perceel geldt een woonbestemming. De beoogde ontwikkeling is hiermee in strijd;
het betreft een herberg met lichte horeca, streekwinkel, ruimte voor workshops / tentoonstellingen,
etc. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in de vorm van dagbesteding
door mensen met een beperking. De ingediende ruimtelijke onderbouwing hebben wij positief
beoordeeld; sterke punten zijn cultuurhistorie, recreatie en arbeidsperspectief. Een bestemmingsplan
is in voorbereiding. Pas na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad
kan een omgevingsvergunning verleend worden.
6. In het verleden heeft oud-wethouder Veldhoen veel contacten gehad met deze stichting. Is hij
nog steeds betrokken (eventueel op de achtergrond)?
Het oorspronkelijk initiatief is afkomstig van de heer Veldhoen. De activiteit is ondergebracht
bij de stichting Wijngoed Morren. De heer Veldhoen is geen lid van het bestuur van deze
stichting en ook niet betrokken bij Herberg Morren. Bij afwezigheid van bestuursleden is hij
als oorspronkelijk initiatiefnemer wel aanspreekpunt voor de wijngaard.
7. Juli 2011 heeft ABO al haar zorgen uitgesproken over het wijngoed. Veel ranken gingen dood
cq waren ernstig aangetast voor de vorst. Kunt u aangeven hoeveel wijn er vorig jaar is ge-
produceerd en hoeveel naar schatting dit jaar wordt geproduceerd? Kunt u ook aangeven
hoeveel mensen met een beperking daadwerkelijk op het wijngoed werken? Volgens wethouder
Veldhoen zouden 12 mensen een jaar werk hebben op het wijngoed. Is dit aantal ooit gehaald?
De gemeente is geen partij in de exploitatie van de wijngaard. In het publiekrechtelijk kader is
de stichting ook niet verplicht om inzage te geven in de productie. Voor het overige verwijzen
wij naar de beantwoording bij vraag 3.
8. Het is de bedoeling dat er ook horeca en een supermarkt komt. Is hiervoor reeds een vergunning
aangevraagd?
In het plan van de wijngaard is geen sprake van een supermarkt of horeca, het betreft hoofdzakelijk
druiventeelt voor wijn. De ruimtelijke onderbouwing voor de herberg voorziet onder
andere in lichte horeca en een streekwinkel. Deze activiteiten hebben een lokaal karakter en
zijn gekoppeld aan de dagbesteding. Een bestemmingsplan is in voorbereiding, een aanvraag
omgevingsvergunning volgt na vaststelling van het bestemmingsplan.
9. Is er op dit moment een aanvraag voor een bestemmingsplan wijziging gedaan? Zo nee, wanneer
verwacht u deze?
Zie beantwoording bij vraag 1.
10. Volgens de Kamer van Koophandel bestaat er op dit moment geen bestuur meer van de Stichting.
Wie zou het bestemmingsplan moeten aanvragen als er geen bestuur meer is?
Voor het project is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het kader van een goede ruimtelijke
ordening geldt dat de (economische) uitvoerbaarheid moet zijn aangetoond. Dat betekent
dat duidelijkheid moet komen over de haalbaarheid van de plannen van de stichting.
11. De illegale situatie bestaat nu enige jaren. De kans op legalisering is klein. Wanneer gaat u
handhaven?
Voor de projecten zijn bestemmingsplannen in voorbereiding. Er is geen verzoek om handhaving
voor de wijngaard ingediend. Wij onderkennen dat de huidige situatie afbreuk doet aan
het draagvlak van twee in beginsel goede initiatieven. Met Boerderij en Landschap zijn wij
vergaand in gesprek over concretisering van de plannen.
Voor de stichting Wijngoed Morren moet echter geconstateerd worden dat er weliswaar een
ruimtelijke onderbouwing voor de gevraagde bestemmingswijziging is ingediend, maar dat
met het ontbreken van een bestuur onduidelijkheid bestaat over het toekomstperspectief.
Daarbij is de economische haalbaarheid een bijzonder aandachtspunt. Zie verder beantwoording
bij vraag 15.
12. Op de site van boerderij en landschap staat: "Initiatiefnemer voor het project is de gemeente
Oldebroek. Ook bij de verdere realisatie wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de
exploitatiestichting Groot Essen i.o. De financiering van de aankoop en herbestemming is tot
stand gekomen dankzij een innovatieve wijze van samenwerken tussen de Gemeente Oldebroek
en het Nationaal Restauratiefonds. Planning is het pand begin 2011 klaar te hebben
voor de nieuwe bestemming". Is de gemeente Oldebroek inderdaad initiatiefnemer van de
verbouw Groot Essenburg?
Nee, het initiatief is van Boerderij en Landschap. De gemeente is indirect betrokken via het
Nationaal Restauratiefonds.
13. Maart 2012 is er een informatie bord geplaatst. Is hiervoor een vergunning nodig? Zo ja, is
deze ook aangevraagd en verleend? Kan een dergelijk bord geplaatst worden voor een monumentale
boerderij?
Het informatiebord bij de wijngaard is omgevingsvergunningsplichtig, een aanvraag hebben
wij niet ontvangen. Het informatiebord heeft een duidelijke relatie met de wijngaard en is onderdeel
van het bestemmingsplan in voorbereiding. Bij de monumentale boerderij is geen (informatie)
bord aanwezig.
14. Op 29 sept is er weer een open/nationale wijnweek dag. Is het juist dat er jarenlang activiteiten
worden georganiseerd op een illegaal wijngoed? Het is bekend dat de algemene politieverordening
en niet de rechtmatigheid van het project telt. Hoe lang is de gemeente
Oldebroek echter bereid dit toe te staan.
Op grond van de Algemeen plaatselijke verordening is het mogelijk een evenementenvergunning
voor activiteiten te verlenen. Voor kleinschalige evenementen volstaat een melding.
Voor de genoemde dag / week hebben wij geen aanvraag of melding ontvangen.
15. Is het college bereid op korte termijn de raad informatie te geven hoe zij gaat handelen met
betrekking tot dit wijngoed?
Wij stellen de Stichting Wijngoed Morren een termijn tot 1 december 2012 waarbinnen duidelijkheid
moet ontstaan over het toekomstperspectief van de wijngaard.
Oldebroek, 25 september 2012.
Burgemeester en wethouders van Oldebroek,
, secretaris drs. B. Brand MCM, , burgemeester mr. A. Hoogendoorn.
Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie Noord »

De druiven zijn zuur en kostbaar op wijngoed Morren

In het verleden heeft ABO verder aandacht gevraagd voor het wijngoed Morren. Voormalig wethouder Veldhoen heeft destijds het initiatief genomen in Oosterwolde een wijngoed te starten. Op 30 september 2010 werd het officieel geopend. Het was de bedoeling hier dat hier 10 -12 werkplekken kwamen voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Provincie en buurgemeenten gaven subsidie en de gemeente Oldebroek leende een miljoen euro om de monumentale boerderij Groot Essen te verbouwen.

Vrij snel werd wel duidelijk dat dit initiatief niet goed was. De planten werden niet of onvoldoende verzorgd, de grond was niet geschikt, het bestuur van de stichting stapte op en de 10 mensen die er zouden werken zijn al weer weg. Voor ABO reden genoeg om meer informatie te vragen aan het college.

De situatie op het wijngoed is treurig. Begin maart 2010 heeft de stichting aan de gemeente gevraagd de grond ter beschikking te stellen en het bestemmingsplan plan te veranderen. Met de aanleg van het wijngoed is direct gestart maar de aanvraag verandering bestemmingsplan is nooit verder uitgewerkt. Alle activiteiten zijn al bijna drie jaar illegaal. Ook het informatiebord bij de wijngaard is illegaal geplaatst. Er is nooit een vergunning aangevraagd. Er worden overigens nooit vergunningen aangevraagd. Ook voor de opendag op 29 september is geen aanvraag of melding ontvangen.

De provincie heeft 300.000 en de gemeenten € 120.000 euro geschonken. De bedoeling was dat er 12 personen hiervoor zouden komen werken. Gemiddeld hebben er echter maar twee personen via de Inclusief Groep in de wijngaard gewerkt en sinds juni 2011 is het project gestopt. Het begeleiden en contracteren van deze personen heeft blijkbaar 300.000 euro gekost. De 120.000 euro van de gemeenten is grotendeels opgegaan naar adviseurs, materialen, pr en opleidingen. Het is niet duidelijk wie de opleiding heeft gehad. Kortom de ruim 420.000 euro is in het wijngoed verdampt.

Oud wethouder Veldhoen was initiatief nemer van de stichting. Op dit moment is er geen bestuur meer. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de gang van deze en er is ook geen inzicht in de productie van wijn. De financiële situatie van de stichting is onduidelijk.

Aanvankelijk was het misschien wel een goed initiatief. De wijze waarop het is uitgevoerd roept toch wel veel vragen op. ABO heeft eerder geschreven dat de situatie bij het wijngoed niet klopte. In juli 2011 schreef wethouder Veldhoen in de stentor dat Huub Verberk onjuistheden vertelde. Er was niets aan de hand. Nu moeten we constateren dat het geld op is, de medewerkers zijn vertrokken en de stichting geen bestuur meer heeft. Waarschijnlijk moet de gemeente Oldebroek in december gaan handhaven. U kunt overigens op internet nog steeds een wijnstok leasen voor 50 euro.

De vraag blijft “wie is hier nu voor verantwoordelijk”? Het is immers wel veel belasting geld 420.000 euro. Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven. De heer of mevr. NIEMAND is verantwoordelijk. Steeds meer ga ik begrijpen waarom mensen minder vertrouwen in de politiek krijgen.

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Verslag en foto's op Locourant van de eerste druivenoogst
http://www.locourant.nl/home/38-algemee ... nengehaald
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door huub verberk »

Gemeente Oldebroek wil duidelijkheid over toekomst Wijngoed Morren

Stichting Wijngoed Morren heeft op dit moment geen bestuursleden meer. Een goed project met een belangrijke maatschappelijke en recreatieve bijdrage voor de regio ligt daarom nu stil. Voor dit project moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, hiervoor is wel een initiatiefnemer nodig.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt nog steeds dat het project op een of andere wijze alsnog een succes kan worden. Er werken nu mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een mooi landgoed. "Een goed project met een belangrijke maat-schappelijke en recreatieve bijdrage voor de regio", aldus wethouder Izaäk de Muijnck.

Omdat het landgoed officieel een agrarische bestemming heeft, mogen er geen wijnranken staan. Dit valt onder zogenaamde 'meerjarige teelt' en hiervoor moet het bestemmingsplan herzien worden. De gemeente staat welwillend tegenover een bestemmingsplanwijziging, maar hiervoor is wel een initiatiefnemer nodig.

Daarom heeft het college oud-oprichter en drijvende kracht achter de stichting, heer Veldhoen gevraagd om voor 1 december 2012 opheldering te geven over het voortbestaan van de stichting en het perspectief van de oorspronkelijke plannen. Als dat niet gebeurt, kan het college niet anders dan haar medewerking aan dit project opzeggen.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Bekendmaking last onder bestuursdwang, wijngaard in Oosterwolde
Bron website gemeente Oldebroek

28-01-2014: Door het college van B&W van de gemeente Oldebroek is geconstateerd dat op een perceel nabij het Streekterpad in Oosterwolde, achter de begraafplaats (kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie AE, nummer 92 (ged.)), een wijngaard is aangeplant (20 rijen planten met stokken) en bijbehorende objecten zijn geplaatst (een wijnvat en een schaftkeet) zonder omgevingsvergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007.

De gemeente is eigenaar van de grond en op dit moment is de rechthebbende niet bekend.

Door het plaatsen van deze planten en objecten handelt de rechthebbende in strijd met artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het bestemmingsplan. Volgens artikel 2.1 van de Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit onder andere:
  1. het bouwen van een bouwwerk;
  2. het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald of;
  3. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.
Er zijn geen vergunningen verleend.

Het perceel heeft in het bestemmingsplan Buitengebied 2007 de bestemming Agrarisch 2. Deze gronden zijn bestemd voor:
  1. het agrarische gebruik;
  2. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden, van de landschappelijke kernkwaliteiten, van de landschappelijke waarden en van de natuurlijke waarden van het kleinschalig besloten landschap, waaronder houtsingels en/of houtwallen en;
  3. bosbouw, houtteelt en/of overige meerjarige teeltvormen, ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – opgaande teeltvormen’.
Het betreffende perceel heeft in het bestemmingsplan geen functieaanduiding waardoor meerjarige teeltvormen niet zijn toegestaan.

Het college legt wegens deze overtreding een beschikking tot toepassing van het opleggen van een last onder bestuursdwang op conform afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Dit houdt in dat de overtreding door ons college beëindigd wordt door verkoop en/of verwijdering van de wijnplanten en stokken en de overige geplaatste objecten.
Omdat de rechthebbende niet bekend is, wordt een publicatie geplaatst als algemene mogelijkheid voor de rechthebbende om tenuitvoeringlegging van de last onder dwangsom te voorkomen door binnen 4 weken na publicatie het betreffende terrein ontruimd te hebben en de geplaatste planten en objecten te verwijderen en verwijderd te houden. Omdat wij niet weten wie de rechthebbende van de wijngaard is, kunnen wij deze niet in staat stellen een zienswijze als bedoeld in artikel 4:8 Awb in te dienen.

De volledige versie van dit besluit ligt op het gemeentehuis ter inzage voor belanghebbenden. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Tuitert van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar op tel. (0525) 63 83 33 en per e-mail op gemeente@oldebroek.nl.

Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek. Het besluit is bekend gemaakt middels aanplakking op het perceel op 28 januari 2014. Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan worden gewacht op de beslissing op bezwaar, kan aansluitend een voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Voor dit verzoek betaalt u griffierecht.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

Wijngoed morren commentaar

Bericht door Redactie LOCO »

Wijngoed morren commentaar

De gemeenteraad van Oldebroek heeft een onderzoek ingesteld naar de loop en het proces van bestuurlijke besluitvorming rondom Wijngoed Morren met de bedoeling conclusies te trekken en aanbevelingen te doen voor bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Het onderzoek van de gemeenteraad strekt zich niet uit tot de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de provinciale subsidie van € 300.000 aan de Regio Noord Veluwe en van cofinanciering door meerdere gemeenten van in totaal € 120.000. ABO betreurt dit laatste omdat na het onderzoek hierover nog veel onduidelijk blijft. Van het bedrag € 120.000,- is door de Inclusief Groep € 88.000,- aan rekeningen betaald voor de uitvoering (wijnbouw advies, materialen, PR, opleidingen, etc.). De subsidie is inmiddels verantwoord met een accountantsverklaring.”” Dan moet er nog ergens 32 duizend euro over zijn? Kortom het is nog steeds onduidelijk waar het geld gebleven is. Dit komt ook omdat niemand ooit inzage heeft gehad in de boekhouding. Blijkbaar is er wel accountants verklaring?
Van de 300.000 euro wilde men 12 mensen 32 uur per week een jaar lang werk bieden. Uiteindelijk is daar niets van terecht gekomen. Waarschijnlijk hebben twee mensen daar een beperkt aantal maanden gewerkt. Van de materialen, opleiding wijnbouw advies enz is ook niets meer over. Uiteindelijk is er dus ruim 420.000 euro weggegooid en moet de gemeente Oldebroek gaan handhaven en waarschijnlijk ook voor haar kosten het terrein weer in de oorspronkelijk staat maken. Voor deze financiële blunder is niemand verantwoordelijk? Dit onderzoek roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Wij hadden graag de vraag beantwoordt zien: Hoe is het mogelijk, dat subsidies/bijdragen worden verstrekt door de provincie en gemeenten aan een stichting (wijngoed Morren), die niet eens beschikt over de nodige vergunningen en geen bestuur heeft?De commissie doet een aantal aanbevelingen. Een beter collegiaal bestuur met een sterke ambtelijke onderbouwing. Prima, niets mis mee. Maar dat is voor de raad moeilijk te beoordelen omdat de raad niet op de hoogte is van een eventueel ambtelijk advies. Dat dit een negatief advies was, is nooit verteld.
Het tweede advies. “”Artikel 169 Gemeentewet verplicht het college tot een actieve informatieplicht en geeft de raad en individuele raadsleden het recht alle inlichtingen te vragen en te verkrijgen die zij voor de uitoefening van haar functie nodig hebben.”” De spreuk “ je weet niet wat je niet weet”” is hier van toepassing. ABO heeft destijds vragen gesteld over het bestemmingsplan. Het college schrijft dat men een positief principebesluit heeft genomen in het wijzigen van beide bestemmingsplannen, het wijngoed en de herberg. Helaas schrijft het college niet dat ambtelijk hier tegen grote bezwaren waren. Als men dat wel gedaan had was de raad beter geïnformeerd en was de discussie helder geweest.
Een ander advies “”Wees transparant” is een advies dat we volledig kunnen ondersteunen. Dit voorkomt roddel en achterklap. Daarom is een onderzoek naar de financiële afwikkeling van het wijngoed noodzakelijk. Als we het advies van de commissie ter harte nemen, neemt het college snel hierover een beslissing. Zo niet, dan blijft er ook na de handhaving en opruiming van het terrein, een geur hangen die alle betrokkenen niet moeten willen.
Een ander advies “”Zorg als raad voor een effectieve controle. Maak gebruik van de inlichtingenplicht van het college”“ Zoals eerder gezegd, “’je weet niet wat je niet weet”‘ Om een goede vraag te kunnen stellen, moet je eigenlijk al het antwoord weten. Vragen beantwoorden is niet altijd een antwoord op de vraag geven. Het zou het college sieren als men in de toekomst vragen uitvoerig beantwoordt, ook met informatie die misschien niet gevraagd wordt maar wel belangrijk is.
In feite heeft de stichting nooit een bestuur gehad. Wethouder Veldhoen deed alles, echt alles. De lijst van werkzaamheden die hij deed is indrukwekkend. Hier ligt dan ook de grote fout. Een bestuurder moet nooit een uitvoerende functie krijgen. Bij het wijngoed was de bestuurder ook 100% de uitvoerder en de uitvoerder ook 100% wethouder. Dit kan niet goed gaan. Het is een grote fout geweest van de wethouder en wat ABO betreft is belangen verstrengeling en zeker de schijn van belangen verstrengeling hiermee aangetoond. Maar ook het college is hier schuldig aan. Toen de wethouder in het college vertelde dat hij daadwerkelijk in het bestuur van het wijngoed zitting wilde nemen, werd dit door het college ontraden. Maar in feite was de wethouder uitvoerend bestuurder van het wijngoed. Dat wist het college ook. Het is jammer dat het college hier verder geen actie op ondernam en hem verdere activiteiten als uitvoerder heeft verboden. Hierdoor is het voltallig college van destijds mede verantwoordelijk voor deze situatie.
Maar ook de gemeenteraad is verantwoordelijk voor de belangen verstrengeling. Diverse oppositie partijen hebben vragen gesteld. Ook de Stentor heeft hierover veel gepubliceerd. U kunt het allemaal nalezen op Oldebroek.net. Helaas heeft de meerderheid van de raad sterk de neiging om altijd en overal de wethouder in bescherming te nemen. Iedere kritiek op de wethouder werd afgedaan als roddel en achterklap en stemmingmakerij. U kunt het nog steeds lezen op de site van een politieke partij. Deze koker visie van de meerderheid van de raad zorgde ervoor dat de wethouder en het college nauwelijks tegen gas kreeg. Integendeel, men vond (en vindt nog steeds?) dat het goed was wat de wethouder deed.
Kon de wethouder nog wel onafhankelijk functioneren? We zijn van mening dat dit niet het geval was. Het aantal petten op het hoofd was te groot en veel petten waren ook aan elkaar geplakt. Ook binnen het college was het hierdoor moeilijk om de, overenthousiaste wethouder die enorm veel tijd en moeite aan het project besteedde, tot de orde te roepen. Handhaving bij het wijngoed of op de Bovenstraatweg 4A (waarom kreeg de eigenaar eigenlijk deze wijnstokken?) kon niet meer. Ook het college was duidelijk te diep betrokken bij het wijngoed. Er waren besluiten genomen die mogelijk volgens de wet en regelgeving niet helemaal correct waren. Hierdoor was ook het college niet meer in staat onafhankelijk te functioneren. De commissie formuleert het heel voorzichtig “”De mate van zelfreflectie is onvoldoende. Gerelateerd aan artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht is er de schijn van belangenverstrengeling gewekt.””
Voorzitter, met deze conclusie is ABO het eens. Binnen het openbaar bestuur is belangenverstrengeling niet toelaatbaar. Maar ook de schijn van belangen verstrengeling is al ontoelaatbaar. Een beetje integer bestaat niet zoals Mevr. Ien Dales ooit zei. We hoopten dat we met dit rapport een punt achter deze zaak konden zetten. Alle bestuurders van destijds, zijn niet meer actief als bestuurder of niet meer werkzaam binnen de gemeente Oldebroek. We hoopten dat iedereen de uitspraken van deze commissie goed in de oren zou knopen. Helaas is gebleken dat dit niet zo is. Oud wethouder Klein heeft een week geleden een reactie gestuurd. Iedereen heeft schuld behalve hij en zijn collega Veldhoen. Ook was hij van mening dat de commissie haar werk niet goed heeft gedaan. Ook oud wethouder Veldhoen vertelde op 20 december al aan de Stentor dat hij alles kon uitleggen. Voorzitter, het is triest te moeten concluderen dat bij sommige (oud) bestuurders nog steeds ieder gevoel van zelfreflectie ontbreekt. De beide reacties van de oud bestuurders laten perfect zien wat de commissie wilde aantonen.
De conclusie van het rapport is helder en hard. Er is gemeente grond in gebruik genomen zonder contract (1) voor het wijngoed is geen geldig bestemmingsplan (2) het wordt ten onrechte onder de veegactie gebracht (3) en het college is niet in staat handhavend op te treden (4)
De zinnen “” er worden beslissingen en maatregelen genomen die niet in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving”” . Dit ( … de geldlening) is in strijd met de norm van openheid en integriteit van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Gerelateerd aan artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht is er de schijn van belangenverstrengeling gewekt””
zijn helder en duidelijk

Voorzitter, Hoe nu verder? Alle betrokkenen zijn met pensioen of werken elders. Zij kunnen geen debat meer aangaan met deze raad. Maar de conclusies van dit rapport zijn overduidelijk. De personen die betrokken waren bij dit wijngoed moeten zelf maar in de spiegel kijken en besluiten hoe men verder wil gaan.

Fractie abo
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Integriteit en het Wijngoed Morren
Bron website CU Oldebroekvrijdag 31 januari 2014 22:01

De raad vergaderde over een onderzoeksrapport van de Commissie Engels over het Wijngoed Morren. Met als kern het bestuurlijk besluitvormingsproces daarover. Het onderzoek was bedoeld als sluitstuk van een bezinning op integriteit, zeg maar: zuiver bestuurlijk handelen. Met dat oogmerk heeft ook onze fractie ingestemd met dit onderzoek. We wilden namelijk van deze casus leren en ons opscherpen wat integriteit is en moet zijn. Er waren in deze bestuursperiode momenten en incidenten die verwarring brachten, waarover fracties onderling en met het college botsten. We gingen als raad het gesprek daarover aan, en besloten als afronding het dossier Wijngoed Morren te nemen als casus.

In de raadsvergadering gaven wij aan het met de aanbevelingen van het rapport eens te zijn (zie hierna). Bij enkele conclusies lag dat voor ons anders. Sommige partijen wilden veel verder gaan dan waarvoor het rapport was bedoeld, en beperkten zich niet tot de doelstelling van het onderzoek naar integriteit bij dit dossier. ABO wil een heropening van het dossier, CDA vond de conclusies van het rapport te mager en hanteerde kwalificaties als ‘regelen’, ‘ritselen’ en ‘doofpot’. Regelrechte aantijgingen dus naar de burgemeester en wethouders uit de vorige perioden. Dit vinden we treurig, het draagt bij aan een verkeerd beeld van bestuur en politiek. Voor ons stond voorop de afspraak dat de commissie en de raad geen rechtbank zouden spelen over de zaken, maar zich zouden focussen op de integriteitsaspecten: wat ging goed, wat niet, en wat valt daarvan te leren? Dat wilden ook VVD, PvdA en SGP. Naast kritische opmerkingen waren ook zij er vooral op gericht de lessen in te zetten naar de toekomst.

In de aanbevelingen van de commissie kon onze fractie zich goed vinden. Om het met prof. Engels te zeggen: meer aandacht voor collegiaal bestuur, meer aandacht voor de informatieplicht richting de raad, aandacht door het hele concern heen voor de rechtmatigheid van te nemen besluiten, aandacht voor transparantie intern maar vooral ook extern. En richting de gemeenteraad: aandacht voor een effectievere controle op het bestuur. Op sommige conclusies hadden we kritiek. Aan intenties hoeven we niet te twijfelen, maar wat niet fout is of hoeft te zijn, kan dat wel lijken. Ondanks de sneue afloop was het een prachtig project, met zuivere doelen: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een frisse en creatieve manier inschakelen. Er was geen sprake van onrechtmatige daden of benadeling van de gemeente, integendeel. Strijdigheden worden gesignaleerd – b.v rond het bestemmingsplan - maar vaak was er een afgewogen reden om te gedogen, omdat er b.v. uitzicht was op legalisatie van het bestemmingsplan. We noemden het jammer dat op dit punt de commissie niet helder concludeert dat het bestemmingsplan dus niet terzijde is gelegd.

Een centrale figuur in het project, wethouder Gerrit Jan Veldhoen liet zich zien als een creatieve ondernemer, met duidelijke maatschappelijke doelen voor ogen. Dat ondernemerschap wens je elk bestuur, elke samenleving toe. De burger wil snelheid, resultaat zien, en dat stond collegelid Veldhoen steeds voor ogen. Maar – zoals het rapport terecht aantoont – ook bij goede doelen mag je de middelen niet verwaarlozen. Het ging in het begin verrassend goed en snel, subsidie kwam los, en wil je de vaart erin houden dan is elke volgstap gauw gezet. Wellicht heeft juist die druk ervoor gezorgd dat we – nu, achteraf meer dan voorheen – kunnen constateren dat het soms anders had gemoeten, hier en daar transparanter om misverstanden en het risico van verkeerde beeldvorming te voorkomen. Overigens is dat tijdens de rit door het college zelf ook toegegeven.

Het is terecht en verheugend dat geconcludeerd wordt dat de integriteitsnormen van de Gemeentewet niet zijn overschreden. Wel is de communicatie over afhechting van bestuurlijke en juridische aspecten voor kritiek vatbaar is; die had meer helder kunnen zijn.

Zoals gezegd steunden wij de aanbevelingen. De laatste aanbeveling van de Commissie-Engels is misschien wel de belangrijkste: voorkom onnodige polarisatie. Dit is het gevoelige onderwerp van politieke kleur, stijl van optreden e.d. Er blijft een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de raadsfracties om een geloofwaardig beeld naar de samenleving uit te dragen. Terecht zegt het rapport: de politieke cultuur bepaalt hoe de samenleving tegen het gemeentebestuur aankijkt. Verschillen, discussie, debat, ze moeten gericht zijn op inhoudelijke kwaliteit van argumenten en besluitvorming. En nooit op het onderuit halen van mensen, partijen of het college.

We lazen het rapport kritisch. Ook als je het niet met alles eens bent is de inhoud en zijn de aanbevelingen van het rapport van waarde. Soms werd de schijn van belangenverstrengeling gewekt, dat moet niet, we hebben dat onderkend. Maar schijn is niet altijd werkelijkheid is. In dat geval is zorgvuldigheid en heldere uitleg noodzakelijk. We eindigden met de oproep als college, maar ook als raad elkaar met de lessen van het rapport te dienen. De toekomst zal leren of dat lukt. Het vraagt wel eerlijkheid naar elkaar toe. Daarbij blijft een uitspraak van prof. Engels van groot belang: “Het politiseren van integriteit is niet integer”. Als iets de schijn heeft niet-integer te zijn,sla daar dan geen politiek gewin uit, maar ga erover in gesprek.

Ton van Leijen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

SGP: Rapport wijngoed Morren
01 feb 2014

Rapport Morren is nog geen eindpunt.

Het was bedoeld om aan de integriteitsdiscussie binnen raad en college een einde te maken. We hebben het over het Rapport van de Onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Oldebroek onder voorzitterschap van Prof. mr. J. W. M. Engels. Is dat gelukt? En wat doen we met de resultaten die het opgeleverd heeft?


De SGP-fractie heeft de conclusies van het rapport goed tot zich door laten dringen: Er is geen overtreding van de integriteitsnormen van de Gemeentewet en er is geen sprake van persoonlijke bevoordeling. Dat is goed om als eerste te noemen. Daarnaast wordt in de conclusies de vinger gelegd bij de gewekte schijn van belangenverstrengeling door de centrale figuur in deze kwestie: wethouder Veldhoen. Daarbij worden zaken uit de bestuurscultuur genoemd als: gebrek aan openheid, gebrek aan onafhankelijkheid bij bestuurders, non-interventiecultuur en een volgend ambtenarenapparaat. Dit alles aangevuld met een zwak opererende raad, is de rechtmatigheid van de te nemen besluiten onvoldoende gewaarborgd.

Gelukkig is de keerzijde ook genoemd: de veranderingen in raad en college zorgen voor ruimte om te bouwen aan een vernieuwde en betere bestuurscultuur . Daarbij wordt ook de versterking van ambtelijke cultuur en professionaliteit onderstreept.

De SGP-fractie heeft in haar bijdrage gewezen op de risico’s van een college dat te lang niet veranderd qua politieke samenstelling en bemensing. Het spreekwoord zegt: Zelfs het beste paard struikelt wel eens. Die wetenschap noopt tot zelfreflectie, transparant werken en het behoud van bestuurlijke onafhankelijkheid.

Daarbij heeft de gemeenteraad zich te realiseren dat het gebruik van scherpe bewoordingen in het veroordelen van bestuurders uiteindelijk leidt tot afbraak van het gezag van de overheid. Gemeenteraadsleden horen de afbraak van onze zorgvuldig opgebouwde democratie niet te versnellen door met modder zowel naar bestuurders als naar elkaar te gooien.

En nu? De discussie is nog niet klaar. De uitvoering van de aanbevelingen is een zaak van blijvend investeren en evalueren. College en raad hebben wijsheid nodig. In de oude gemeenteraadszaal stond het op de tafel: De vreze des He(e)ren is het beginsel der wijsheid. Samen met dat andere, Wijsheid is beter dan kracht, is dat de bron waar de SGP de oplossingen vandaan ziet komen.

Peter van Duijn
Fractievoorzitter SGP
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

ABO: Nader onderzoek naar besteding subsidie gelden Wijngoed Morren
Bron Locourant zaterdag 08 februari 2014 15:22

OLDEBROEK - ABO stelt de gemeenteraad voor een onderzoek te doen naar de financiële situatie bij het wijngoed Morren. Met dit initiatiefvoorstel willen wij bereiken dat het helder wordt waaraan de subsidie gelden besteed zijn die de Stichting Wijngoed Morren heeft ontvangen. Zoals u weet heeft de raad een onderzoek gedaan naar aanleiding van een integriteitsdiscussie waarbij het dossier Morren als voertuig heeft gediend. Dit onderzoek heeft geen helder beeld opgeleverd waar het de financiële verantwoording en de besteding van de gelden betreft. De commissie had hiervoor ook geen opdracht gekregen. Gezien de onduidelijkheid die wel wordt beschreven en de onrust onder de bevolking, is het goed hierin volkomen helderheid te geven. Eventueel kan uit het onderzoek blijken dat de opruimingskosten van het Wijngoed nog op de stichting verhaald kunnen worden.

Een nader aan te wijzen onderzoek bureau (rekenkamer of een onafhankelijke accountants bureau ) krijgt de opdracht de bestedingen in kaart te brengen en de doelmatigheid en rechtmatigheid van deze bestedingen door stichting Wijngoed Morren te onderzoeken. Indien de bestedingen niet door deze stichting zijn gedaan, dan wordt onderzocht wie de provinciale subsidie van € 300.000 en de co-financiering door de omliggende gemeenten van € 120.000, heeft uitgegeven en waaraan. Waarschijnlijk betreft dit RNV en de Inclusief Groep. Het was immers de bedoeling daar 12 mensen met en beperking een jaar te laten werken, of vier mensen drie jaar. Het is genoegzaam bekend dat dit laatste niet is gebeurd. Ook de besteding van de 120.000 euro aan de vorming van het wijngoed is niet succesvol gebleken.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Pietje Politiek
Berichten: 29
Lid geworden op: za sep 26, 2009 21:51

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Pietje Politiek »

In principe is het geen verkeerde zaak om meer controle uit te oefenen op gelden die de overheid aan burger, stichting, of vereniging verstrekt. Deze controle moet je niet alleen doen als een project gaat mislukken, maar in alle situaties.

Voorstel van mij is dan ook om elk jaar bijvoorbeeld steekproefs gewijs 20 verenigingen stichtingen te selecteren en daar de boeken uitvoerig te laten controleren.

Dan waren ongelukken en onduidelijkhede n zoals bij WHC misschien te voorkomen.
Voor de betreffenden verenigingen en stichtingen zal dit geen probleem moeten zijn.
Kosten voor de gemeente? Elk jaar één week werk voor één deskundige?
Plaats reactie