Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kaiser

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Engbert Jan

Je bijdrage op Oldebroek.net en de locourant noopt mij tot het maken van enkele kanttekeningen.
De door jouw geschetste historische uiteenzetting over het wijngoed en de herberg kan ik in grote lijnen bevestigingen. Alleen is volgens mij het wijngoed nog steeds een stichting in oprichting. Wanneer je op de site van het wijngoed kijkt, zul je dan ook geen bestuursleden vermeld zien.
Met andere woorden: het wijngoed is (nog) geen rechtslichaam.

Natuurlijk is het voor een buitenstaander niet duidelijk wat voor rol Gerrit-Jan Veldhoen in deze kwestie speelt. Hij was wethouder van financiën en initiatiefnemer van het wijngoed. Hij maakte gebruik van zijn kennis en positie als wethouder om subsidies te regelen en financiële constructies uit te denken en aan de man (Restauratiefonds) te brengen. Natuurlijk deed hij dat met de beste bedoelingen, maar had er helaas geen oog voor hoe de buitenwereld daar tegenaan keek.

ABO, noch ikzelf, heeft iets tegen het initiatief van een wijngoed, anders dan dat ik de plaats (de grond is te vochtig) en het klimaat nu niet echt geschikt vind. Mijn zwager die in de Bordeaux streek woont heeft ook al een tiental jaren een wijngaard en om hem te citeren: “ik heb de afgelopen jaren slechts bocht geproduceerd”. Mijn schoonouders hadden bovendien ook een wijngaard in Frankrijk. Ik weet dus dat het niet zo eenvoudig is om wijn te maken.

Met stemmingmakerij heeft het allemaal niets te maken als er gezegd wordt dat de benodigde vergunningen niet verleend zijn, wat overigens door jou ook erkend wordt. Er wordt slechts een vinger op de wonde gelegd en om Jan Kleins gevleugelde woorden te citeren “Gelijke monniken, gelijke kappen, maar niet alle monniken zijn gelijk” wordt ook de regelgeving door de gemeente onder de loep genomen. Hoewel het houden van de open dag al lang bekend was heeft het wijngoed gewacht met het aanvragen van een vergunning tot 12 september (15 september geregistreerd op het gemeentehuis). Hoewel aan de vereisten van de vergunning slechts ten dele is voldaan (situatie schetsen, veiligheidsplannen, etc. ontbreken), wordt de vergunning binnen een absolute record tijd van 8 dagen verleend (hoewel daar volgens de regels 8 weken voor staat om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om bezwaar aan te tekenen) en 4 dagen voordat het evenement gehouden wordt (1 oktober) gepubliceerd. Ik kan niet anders dan de hand van oud-wethouder Veldhoen achter deze uiterst spoedeisende procedure vermoeden. Welke inwoner van Oldebroek lukt het immers om binnen een week een vergunning rond te krijgen? Het is dus wel degelijk nalatigheid van de gemeente om de door haar opgestelde vereisten voor het toekennen van een vergunning (termijnen, voorschriften) met de voeten te treden.
Met de beantwoording van een brief van omwonenden (gedateerd 6 september) wordt een stuk minder voortvarend ter hand genomen. De omwonenden hebben namelijk in het geheel nog geen antwoord gehad.

Voor wat betreft legalisatie. Hoezo weet de gemeente of er zicht op legalisatie is? Gaat zij op de stoel van de bestuursrechter of de Raad van State zitten? Hoezo meende de gemeente in rechte dat er het hippisch centrum aan de Brandsweg en het windmolenpark in Hattemerbroek er konden komen? Een goed bestuurder zorgt eerst dat de vergunningen in orde zijn en laat dan pas toe dat de plannen gerealiseerd worden. In Oldebroek volgt men sinds jaar en dag een omgekeerde werkwijze en dat is bestuurlijk onfatsoenlijk.

Voor de duidelijkheid. ABO is een oppositiepartij en de Christen Unie is een collegepartij, mocht u dat nog niet begrepen hebben..

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9574
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie »

Als correctie op de uiteenzetting van Kaiser:
Jan B. Kaiser schreef:Alleen is volgens mij het wijngoed nog steeds een stichting in oprichting. Wanneer je op de site van het wijngoed kijkt, zul je dan ook geen bestuursleden vermeld zien.
Afbeelding
Ivm de privacy gegevens heeft de redactie van Oldebroek.net de namen niet vermeld van de bestuursleden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Jan B. Kaiser »

Vanochtend heb ik mij en drie anderen, in totaal namens een achttal direct omwonenden bij de bestuursrechter in Zutphen gemeld. Deze heeft nog dezelfde ochtende besloten om de belangen van het wijngoed te laten prevaleren boven de belangen van de bezwaarmakers. De open dag morgen kan dus gewoon doorgaan.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Wijngoed verdient support

Bericht door Redactie Noord »

Wijngoed verdient support

Door Ton van Leijen - ChristenUnie Oldebroek

Het is verbazend hoeveel moeite sommige mensen doen om dit bijzondere project in een kwaad daglicht te stellen. Er worden voortdurend en tot vervelens toe dezelfde onbewezen verdachtmakingen herhaald, en eenzijdig oude koeien uit de sloot gehaald. Het is net of sommigen er alleen maar op uit zijn een oud-wethouder in zijn ondernemingszin zwart te maken, niet willen luisteren naar een goede uitleg van financiële aspecten, niet bestaande zaken opblazen enz.

Ook ik weet wel dat de initiatiefnemende stichting op het procedurele vlak slordig heeft gehandeld. En college en raad gaan volgens afspraak ook nog een keer kijken of er nog leerpunten zijn voor de toekomst. Maar mogen er nu ook eens de andere, mooie kanten belicht worden? Het blijft een creatief en lofwaardig initiatief om zo’n project op te zetten voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken.

En of de wijn zich over enkele jaren zal kunnen meten met een Barolo of een Chateau Petrus betwijfel ook ik, ze zijn me ook te duur, maar dit zijn afwegingen en risico’s die ik graag aan de ondernemende partij overlaat. Dit project kan (zeker op den duur) bijdragen aan de diversiteit van aantrekkelijke objecten in onze gemeente, en de dorpskern Oosterwolde in het bijzonder. Mogen we ook eens blij zijn met creatieve en inventieve dingen, me ondernemingszin?

Het is goed te mogen vernemen dat ook de voorzieningenrechter zojuist heeft uitgesproken dat het belang van het wijngoed boven de belangen van de verontruste burgers gaat. Het is het goed recht van burgers om hierover vragen te stellen. Want natuurlijk moet er bij de verdere vormgeving van de plannen secuur gekeken worden naar eventuele nadelen voor direct omwonenden, maar dat zal ongetwijfeld ook gebeuren.

De uitspraak is een steun in de rug voor de initiatiefnemers. Mooi meegenomen is ook dat Jan Kaiser, die zich met allerlei argumenten herhaaldelijk tegen het project had verzet, door de voorzieningenrechter is bekeerd, en nu iedereen aanmoedigt te gaan kijken. Leden van mijn fractie waaronder ook ik waren dat al van plan, en we hopen op grote belangstelling. Dan kunnen ook verontruste burgers zelf eens polshoogte nemen en hun vragen voorleggen bij de gastdames en –heren. Formeel moet er dus wat rechtgezet worden, en dat gaat ook gebeuren. Maar het gaat tenslotte om de inhoud van dit bijzondere project.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door Redactie Noord »

OOSTERWOLDE - De open dag van Wijngoed Morren in Oosterwolde op zaterdag 1 oktober mag doorgaan, ondanks het verzoek dat Jan B. Kaiser heeft ingediend bij de voorzieningenrechter in Zutphen om het te verbieden. Wijngoed Morren wil in Oosterwolde een zorgboerderij gaan opzetten om dagbesteding te bieden aan minimaal 12 personen met een beperking.

De buurtbewoners hebben Jan Kaiser van ABO gevraagd om dit te verbieden omdat zij zorgen hebben over de horecabestemming die onderdeel is van de activiteiten die st. Wijngoed Morren wil organiseren. Vrijdagmorgen diende de zaak bij de voorzieningenrechter in Zutphen. Deze oordeelde dat er geen enkele reden is om deze open dag te verbieden. De open dag begint om 10.00 uur bij Herberg Morren, Oostendorperstraatweg 65 in Oosterwolde. Het duurt tot 16.00 uur en er zijn diverse activiteiten en ook wordt uitleg gegeven over dit initiatief.

Ingezonden door Gerrit-Jan Veldhoen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Eén miljoen euro, de gemeente en een wijngoed. door Kais

Bericht door huub verberk »

GEMEENTE OLDEBROEK
Onderwerp: beantwoording vragen fractie ABO over wijngoed Morren.
Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn en I. de Muijnck Kenmerk 108375
Op 16 augustus heeft de fractie ABO per e-mail schriftelijke vragen gesteld over Wijngoed
Morren. Wij informeren u als volgt.
Algemeen
Ter plekke zijn voor twee projecten verzoeken ingediend, te weten Wijngaard Morren en Herberg
Morren. Initiatiefnemers zijn respectievelijk stichting Wijngoed Morren en Boerderij en Landschap
B.V. Eerstgenoemd project betreft het opzetten en exploiteren van een wijnlandgoed op agrarische
gronden nabij de Oostendorperstraatweg. Het tweede project omvat de functiewijziging op het
perceel Oostendorperstraatweg 65. De boerderij op dit perceel is een gemeentelijk monument, ook
bekend als Groot Essen. De wijngaard is gesitueerd op landgoed Morren, een Rijksmonument
(buitenplaats).
Beantwoording vragen
1. Op 30 sept 2010 werd het Wijngoed officieel geopend. Was toen een aanvraag ingediend om
het bestemmingsplan te wijzigen?
Op 11 maart 2010 heeft de stichting Wijngoed Morren i.o. een verzoek ingediend voor het
wijzigen van het bestemmingsplan en het ter beschikking stellen van de gronden. Wij hebben
op 4 mei 2010 een positief principebesluit onder voorwaarden genomen over het initiatief
voor de wijngaard.
Op 6 september 2010 hebben wij van Boerderij en Landschap een verzoek voor wijziging van
het bestemmingsplan ontvangen. Op 19 januari 2011 hebben wij een positief principebesluit
verzonden.
2. Is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk voor deze wijngaard?
Ja, wijnbouw is een meerjarige teeltvorm die niet is toegestaan op grond van de agrarische
bestemming.
3. Diverse omliggende gemeenten hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het wijngoed,
evenzo de provincie. Kunt u aangeven hoeveel geld de gemeente Oldebroek heeft
bijgedragen? Hoeveel de omliggende gemeenten? En hoeveel de provincie heeft bijgedragen?
De wijngaard is mede mogelijk gemaakt met een provinciale subsidie van € 300.000,-
(honorering recessiemaatregelen) en de inzet van uitkeringsgerechtigden uit Oldebroek en
omringende gemeenten. Voorwaarde bij de provinciale subsidie was cofinanciering van
minimaal 33%, zijnde de genoemde inzet ter waarde van € 105.000,-.
Uiteindelijk is door de omringende gemeenten (Nunspeet, Putten, Elburg, Harderwijk, Ermelo
en Zeewolde) en de gemeente Oldebroek € 120.000,- (afgerond) gerealiseerd. Gedurende één
jaar hebben 12 personen (à € 10.000,-) uit de doelgroep bijstandsgerechtigden met een Wswindicatie
een arbeidscontract gekregen. Het Oldebroekse aandeel is twee personen, zijnde €
20.000,- aan uitgespaarde uitkeringen.
De subsidie is ontvangen door de Regio Noord Veluwe en op basis van een contract uitbetaald
aan de Inclusief Groep uit Nunspeet, verantwoordelijk voor de uitvoering. Van het bedrag €
300.000,- heeft de Inclusief Groep zorg gedragen voor contracteren en begeleiden van 12 per-
sonen. Het merendeel is uiteindelijk op andere projecten ingezet, gemiddeld 2 personen hebben
een jaar gewerkt voor de wijngaard. Het bleek (te) zwaar werk, uiteindelijk is de benodigde
mankracht geleverd uit een ander onderdeel van de Inclusief Groep.
Van het bedrag € 120.000,- is door de Inclusief Groep € 88.000,- (afgerond, peil maart 2011)
aan rekeningen betaald voor de uitvoering (wijnbouw advies, materialen, PR, opleidingen,
etc.). Het project is geëindigd in juni 2011. De subsidie is inmiddels verantwoord met een accountantsverklaring.
4. De wijngaard is een regionaal project. Het plan is door wethouder Veldhoen ingebracht op
basis van het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland. Hoeveel publieke middelen is in
totaal ontvangen? Is het geld bedrag uitsluitend van de provincie? Hebben RNV-gemeenten
ook bijgedragen? Heeft de gemeente Oldebroek een bijdrage gegeven? Kortom, graag een
overzicht wie er welk bedrag geschonken heeft aan het wijngoed.
Zie antwoord bij vraag 3.
5. De stichting Herberg Morren zou de monumentale boerderij Groot Essenburg, Oostendorperstraatweg
65 te Oosterwolde aankopen [de aankoop geschiedt echter door "Boerderij en
Landschap"] en te verbouwen tot herberg. De gemeente Oldebroek verstrekt een lening van
een miljoen euro met een looptijd van tien jaar aan het Nationaal Restauratie Fonds, die op
haar beurt met dit geld de aankoop en verbouw door "Boerderij en Landschap BV" mogelijk
maakt. Is deze geldlening ooit verstrekt? Zo ja, wanneer begint de verbouwing? Als deze lening
nog niet is verstrekt, bestaat dan de mogelijkheid hiervan af te zien? Is er reeds een
bouwvergunning aangevraagd?
Het perceel is in eigendom van Boerderij en Landschap. Op 26 april 2011 hebben wij besloten
een geldlening te verstrekken van € 1 mln aan het Nationaal Restauratiefonds (looptijd 10
jaar, rente 3,75%). De gelden zijn ter financiering van de verwerving, restauratie en herontwikkeling
van het gemeentelijk monument. In het beoogde plan blijft Boerderij en Landschap
eigenaar en is voor de exploitatie een stichting Groot Essen in oprichting.
Het Nationaal Restauratiefonds trekt van allerlei partijen gelden aan om hun taken uit te voeren.
Zij heeft de gemeente destijds gevraagd een deel van de overtollige liquide middelen bij
haar uit te zetten. Hierop is de door de raad vastgestelde Financiële verordening van toepassing.
Het fonds kent een achtervangovereenkomst met de Staat der Nederlanden, waardoor
geen risico is voor de terugbetaling. Het beleggingsresultaat is hoger dan bij marktpartijen
mogelijk is. Gelet op de gunstige condities hebben wij dit besluit genomen.
Voor het perceel geldt een woonbestemming. De beoogde ontwikkeling is hiermee in strijd;
het betreft een herberg met lichte horeca, streekwinkel, ruimte voor workshops / tentoonstellingen,
etc. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd in de vorm van dagbesteding
door mensen met een beperking. De ingediende ruimtelijke onderbouwing hebben wij positief
beoordeeld; sterke punten zijn cultuurhistorie, recreatie en arbeidsperspectief. Een bestemmingsplan
is in voorbereiding. Pas na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad
kan een omgevingsvergunning verleend worden.
6. In het verleden heeft oud-wethouder Veldhoen veel contacten gehad met deze stichting. Is hij
nog steeds betrokken (eventueel op de achtergrond)?
Het oorspronkelijk initiatief is afkomstig van de