Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Is de kou uit de lucht?
Bron website CU Oldebroek, dinsdag 15 juli 2014 20:57

De ChristenUnie heeft in de laatste raadsvergadering, bij het geven van een reactie op het door het college opgestelde concept zienswijze op het luchthavenbesluit en MER Lelystad airport, haar zorgen geuit over de gekozen routevariant B+.
Recentelijk heeft ‘De Alderstafel’ een overleg groep onder leiding van voormalig minister en commissaris van de koningin van Groningen, dhr. Hans Alders, advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de ontwikkeling van Lelystad airport. De Alderstafel is opgericht om in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en de bewoners tot een gedragen advies te komen. Ook de gemeente Oldebroek is via de Regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland vertegenwoordigd bij dit overleg.


De keuze voor ontwikkeling van Lelystad airport en de gemaakte keuze voor routevariant B+ heeft grote gevolgen voor onze gemeente. Waarbij in de eerst bekende routevarianten niet over het grondgebied van de gemeente Oldebroek werd gevlogen, ligt dat bij de B+ variant anders. Deze route vliegt vanaf Elburg over het oude land over de kernen, Oosterwolde, Noordeinde en Wezep. De B+ variant is de uitkomst van een opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) t.b.v. Lelystad airport en wordt als het minst belastend beoordeeld. Deze variant ontlast de kernen in de omgeving van de luchthaven, waar er laag gevlogen wordt (stijgen en dalen) zoveel mogelijk en passeert de kernen op het oude land op minimaal zo’n 1800 meter hoogte.

De gemeente heeft in haar zienswijze bedenkingen aangegeven en vragen gesteld. Deze zijn toegespitst op geluid, gezondheidsmonitor, stikstofdepositie, bereikbaarheid en overlast woonkernen/uitvliegen op minder dan 6000 voet. (U kunt deze zienswijze ook terug vinden op de website van de gemeente http://www.oldebroek.nl bij de raadsstukken van 10 juli Jl.) De ChristenUnie deelt de zorgen van het college over de ontwikkelingen rond de luchthaven en de gevolgen daarvan. We hebben het college meegegeven om goed te monitoren of hetgeen wat is vastgelegd in het ontwerp luchthavenbesluit en MER, ook zo wordt uitgevoerd, met andere woorden: METEN IS WETEN. Leg zo goed mogelijk vast wat de huidige en toekomstige situatie is op de onderwerpen die ons zorgen baren, zodat je ook goed beslagen ten ijs kan komen als vergunde waarden worden overschreden.

Landelijk is recent nog eens onderstreept door de staatssecretaris dat de ontwikkeling van de luchtgaven van nationaal belang is. De ChristenUnie is niet tegen de ontwikkeling van een nieuwe luchthaven. We zien de meerwaarde ervan als het gaat om het oplossen toekomstige capaciteitsproblemen bij Schiphol. We zien de meerwaarde ook van de nieuwe arbeidsplaatsen die dit met zich mee brengt in de regio, recentelijk nog in opdracht van de gemeente Lelystad berekend op een aantal van 2500 fulltime banen. Banen die direct en indirect betrekking hebben op de luchthaven.

We realiseren ons dat we in een klein land leven, waar het haast onmogelijk is om nieuwe ontwikkeling in te zetten zonder dat er overlast ontstaat, maar we willen niet gemakkelijk kiezen voor “NIMBY” Not In My BackYard, niet in onze achtertuin. De gekozen routevariant B+ gaat dan wel over onze gemeente, maar is blijkens de MER wel de minst belastende variant voor de burgers in de omgeving van de luchthaven.

U kunt ook zelf nog een zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit en het milieueffectrapport. Dit kan nog tot en met 31 juli 2014.Informatie daarover kunt u o.a. vinden via de site http://www.alderstafel.nl

Namens de ChristenUnie

Popke Graansma
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Bron website gemeente Oldebroek
Gemeenten Elburg en Oldebroek dienen zienswijze in op plannen Luchthaven Lelystad

24-07-2014 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg en Oldebroek hebben een zienswijze ingediend op de voorgenomen plannen van Luchthaven Lelystad. Fasegewijs kan het aantal vluchten groeien tot 45.000 vluchten in 2043.


In de zienswijze is op de onderwerpen geluid, gezondheid, stikstofdepositie en bereikbaarheid gereageerd. Verder zijn er vragen gesteld en is er twijfel en zorg geuit over mogelijke toekomstige aanpassingen in de vliegroutes en de gevolgen daarvan. “We hebben al met al geen goed gevoel over de plannen,” aldus wethouder Rien Boukema van de gemeente Elburg en wethouder Harm Westerbroek van de gemeente Oldebroek.

De provincie Gelderland vertegenwoordigt de gemeenten van het zogenoemde ‘oude land’ aan de Alderstafel. Dat betreft ook het gebied rondom Kampen en Zwolle. Wethouder Rien Boukema: “Ik heb onze zienswijze en zorgen mondeling toegelicht bij Josan Meijers, de verantwoordelijke gedeputeerde. Daarbij heb ik ook aangegeven dat het wel erg jammer is dat er geen simulaties gemaakt zijn waarbij ‘recht over’ woningen of kernen gevlogen wordt.” Volgens Harm Westerbroek is het niet gelukt om een extra voorlichtingsavond voor de gemeenten Elburg en Oldebroek te organiseren. “Wij hebben als gemeenten aangedrongen op een extra voorlichtingsavond binnen de periode waarin zienswijzen ingediend kunnen worden. Dit gaat denk ik niet lukken. Mogelijk wordt daarna nog een informatieavond georganiseerd. Uiteraard worden inwoners hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd.”

Zowel de gemeenteraad van Elburg als van Oldebroek hebben ingestemd met de conceptzienswijze op de voorgenomen ontwikkelingen rond de realisatie van Luchthaven Lelystad. Lees hier de ingediende zienswijze. Burgers en bedrijven en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijzen nog tot en met 31 juli 2014 indienen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Bewoners Winterdijk Oosterwolde en Airport Lelystad
De bewoners van de Winterdijk Oosterwolde vrezen dat de rust in hun landelijk gebied ernstig wordt aangetast. Een handtekeningenlijst werd gretig ingevuld......Lees het hele artikel in de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

CDA: Maak werk van Lelystad Airport
Bron Veluweland 15-10-2014 06:09

ELBURG - De groei van Lelystad Airport vraagt om een economisch actieplan voor de regio. Dat schrijven de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek in een gezamenlijke brief. De fracties pleiten in de brief voor de economische belangen van de regio. Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg en initiatiefnemer van de brief: ,,In de luchtvaart gaat het om grote belangen. Nationale partijen; Schiphol, KLM, Transavia en vele anderen maar ook internationale partijen spelen een rol. Wij willen dat de belangen van onze lokale ondernemers ook gehoord worden. En vooral in de recreatieve en toeristische sector. Wat ons betreft zetten we daarom in op minder hinder van vliegverkeer..........lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Besluit uitbreiding Lelystad Airport uitgesteld

Staatssecretaris Mansveld heeft vandaag, 21 oktober 2014, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze schrijft dat er verder onderzoek nodig is voor dat de Kamer kan beslissen over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Hieronder enkele passages uit de brief
Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Besluit over uitbreiding vliegveld Lelystad is onverantwoord
Bron www.vogelbescherming.nl, donderdag 26 maart 2015

Oostvaardersplassen / Hans PeetersVogelbescherming Nederland en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland roepen de Kamer op om een beslissing voor uitbreiding van Lelystad Airport op dit moment te voorkomen. Staatssecretaris Mansveld staat op het punt over de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad tot een luchthaven voor verkeersvliegtuigen te beslissen. De natuurorganisaties zijn van mening dat nu besluiten tot uitbreiding van het vliegveld onverantwoord is. Er is een te groot risico voor de vliegveiligheid en de omringende natuurgebieden. De kans op vogelaanvaringen is niet goed onderzocht en lijkt groot te zijn.

Vogelbescherming vraagt in een brief aan de leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu te voorkomen dat Staatssecretaris Mansveld op korte termijn een positieve beslissing neemt over de uitbreiding van Lelystad Airport. Er ligt een ontwerpbesluit om het vliegveld vanaf 2018 geschikt te maken voor 25.000 vliegbewegingen van verkeersvliegtuigen per jaar en op termijn voor 45.000..........lees verder op de website van de Vogelbescherming.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Ontwerp bestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven
donderdag 11 juni 2015 10:47

REGIO - Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage. Het bestemmingsplan volgt het op 1 april 2015 in werking getreden Luchthavenbesluit en maakt de uitbreiding van de start- en landingsbaan en de bouw van een nieuwe passagiersterminal op Lelystad Airport mogelijk.

Aanvulling
Het vast te stellen bestemmingsplan ‘Uitbreiding Luchthaven’ is een aanvulling op het 12 april 2014 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Lelystad Luchthaven. Daarin is het gebruik van de gronden van het luchthaventerrein en van het bedrijventerrein al vastgelegd. Daarin verandert niets.

Eerste juridische stap

Het in procedure brengen van het aanvullend vast te stellen bestemmingsplan is de eerste juridische stap om de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport echt te kunnen realiseren.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen zogenoemde zienswijzen worden ingediend. Zienswijzen die zich richten tegen bepalingen in het Luchthavenbesluit, zoals vliegroutes, milieucontouren, externe veiligheid e.d., zullen niet-ontvankelijk zijn. Tegen het Luchthavenbesluit is namelijk geen beroep meer mogelijk.

Omgevingsvergunning
Zienswijzen kunnen zich dus alleen richten op de verlenging van de start- en landingsbaan en op (het bouwvlak) van de terminal. Voor de verlenging van de landingsbaan en van de terminal zelf zal in een latere fase nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd door de exploitant van de luchthaven. Gedurende de terinzagelegging daarvan kunnen reacties op de (uitvoering van de) voorgenomen aanleg en bouw worden ingediend.

Klik hier voor de Publicatie Ontwerp bestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven

Bron: gemeente Lelystad
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

220 handtekeningen uit Wilsum tegen aanvliegroute vliegveld Lelystad
Bron Koggecourant

WILSUM - Inwoners van Wilsum vrezen dat hun huizen in waarde zullen dalen omdat Wilsum op een nieuwe aanvliegroute ligt van Lelystad Airport en daardoor overlast zal krijgen van het lawaai van dalende vliegtuigen die op 1 kilometer hoogte voorbij gaan komen. Ook vrezen ze dat dat schadelijk zal zijn voor flora en fauna in de omgeving van het dorp.

Afbeelding

De inwoners hebben daarom een petitie gestart die door 220 mensen is getekend. De petitie is vandaag aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Kampen. De inwoners hopen daardoor alsnog bij de plannen betrokken te worden. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt eind dit jaar een definitief besluit over de nieuwe aanvliegroute.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Persbericht Oldebroek, 31 augustus 2015
Oldebroek wil grotere betrokkenheid Lelystad Airport

Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is sinds 31 maart 2015 na een lange inspraakprocedure van kracht. Tijdens de ter inzage legging heeft ook de gemeente Oldebroek een zienswijze ingediend. Dit omdat, na een tussentijdse wijziging in het plan, een aantal van de aanvliegroutes over Oldebroeks grondgebied gaan.


Lelystad Airport wordt naar verwachting in de loop van het jaar 2018 opengesteld voor grotere passagierstoestellen. Wethouder Westerbroek: “Na afronding van de inspraakprocedure constateer ik dat onze inspraak niet tot aanpassing van het plan heeft geleid. Wel ben ik blij dat de suggestie voor een onderzoek naar de leefbaarheid is overgenomen en dat de nulmeting van dit onderzoek binnenkort wordt uitgevoerd. Zo kunnen we goed de vinger aan de pols houden.”

Nu het luchthavenbesluit van kracht is, zijn de voorbereidingen voor de ruimere openstelling van het vliegveld van start gegaan. Oldebroek houdt de ontwikkelingen voortdurend in de gaten. Oldebroek sluit hiervoor aan bij de bestuurlijke overleggen die er zijn. Ook is er regelmatig overleg met de buurgemeenten. Wethouder Westerbroek: “Nu vliegroutes over ons grondgebied gaan, is een grotere betrokkenheid bij dit overleg en bij dit dossier zeer gewenst. Deze wens hebben we dan ook uit-gesproken richting de provincie Gelderland en via hen ook naar de provincie Flevoland.”
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Dossier Airport Lelystad op website Omroep Flevoland

Startpagina dossier Airport Lelystad
6 vragen en antwoorden.
(28 maart 2015)
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Wilsum blijft actie voeren tegen aanvliegroute van Lelystad Airport (video)
Bron Koggecourant donderdag 19 mei 2016

WILSUM - Inwoners van Wilsum blijven actie voeren tegen de nieuwe aanvliegroute van Lelystad Airport. Ze vrezen dat hun huizen in waarde zullen dalen omdat Wilsum op die route ligt en daardoor overlast zal krijgen van het lawaai van dalende vliegtuigen die op 1 kilometer hoogte voorbij gaan komen.

Ook vrezen ze dat dat schadelijk zal zijn voor flora en fauna in de omgeving van het dorp.

In deze VIDEO maken ze hun bezwaar kenbaar.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Wethouder Jan Polinder: 'Luchthaven wordt echt probleem voor Elburg’
Bron Huis aan Huis 13 september 2016

..............Op ongeveer twee kilometer boven de Elburger brug vliegen de vliegtuigen ongeveer op 6000 voet, zo’n 1800 meter. Dit levert een geluidsbelasting van om en nabij de 48 decibel op, vergelijkbaar met een autoweg op ongeveer dertig meter afstand. Het aantal ernstig gedupeerden van de aanvliegroutes is het hoogst in Elburg..............Lees het hele artkel op de website van Huis aan Huis.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Vliegverkeer boven Oldebroek - vragen en antwoorden
Bron Locourant dinsdag 06 december 2016

De gemeente Oldebroek kreeg de afgelopen periode meerdere vragen van inwoners over toenemend vliegverkeer en geluidsoverlast door vliegverkeer. De gemeente heeft alle vragen en opmerkingen besproken met instanties die hierover gaan.

Wat is het standpunt van de gemeenteraad en het college over vliegveld Lelystad?
De uitbreiding van Lelystad Airport heeft te maken met de toekomst van Schiphol. De gemeente Oldebroek is niet tegen deze uitbreiding. Ook voor Oldebroekse bedrijven en Oldebroekers liggen er kansen; bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en het toerisme. Zorgen zijn er ook en vooral op het punt van geluidsoverlast. In onze zienswijze op het luchthavenbesluit hebben wij daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Daarom hechten we veel waarde aan de toegezegde nulmeti ng (naar geluid) en gezondheidsbelevingsonderzoek. Daarover wordt binnenkort overleg gevoerd.

Het lijkt of we meer last hebben van geluidsoverlast. Zijn aanvliegroutes of vlieghoogtes misschien gewijzigd?
Nee, er hebben geen route- of hoogtewijzigingen plaatsgevonden in ons gebied. Het gevoel dat er meer over Oldebroek wordt gevlogen kan te maken hebben met het ASK-terrein. Als er geen militaire oefeningen zijn kunnen vliegtuigen over het ASK-terrein heen vliegen voor een directe route naar Schiphol.

Hebben wij inspraak in vliegroutes over Oldebroeks grondgebied? Kunnen we het verbieden?
Voor Lelystad Airport is onderzoek verricht naar de minst belastende aanvliegroute. Veel varianten zijn bestudeerd en besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een keuze voor de zogenoemde routevariant B+, die ook over of langs Oldebroek komt. Alle informati e hierover is te vinden op http://www.alderstafellelystad.nl. Deze routevariant heeft , samen met het MER-rapport, ter inzage gelegen. Uitwerking van de route moet nog wel plaatsvinden. Het gaat dan vooral om vlieghoogtes.

Waar kunnen wij, als inwoners, met onze vragen of klachten terecht?
Voor klachten over vliegverkeer is een speciaal loket ingericht. U kunt uw klachten indienen bij: Klachtencoördinator Luchtverkeersleiding Nederland E-mail: Klachtencoördinator@lvnl.nl Postbus 7500, 1117 ZT Luchthaven Schiphol.

We horen dat de werkzaamheden rond vliegveld Lelystad vertraagd zijn. Klopt dat?
Uit een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer blijkt dat de uitbreiding van Lelystad Airport vertraging heeft opgelopen. De bedoeling was dat per 1 april 2018 de eerste grote commerciële vliegtuigen op het vliegveld zouden landen. Dit wordt nu mogelijk toch later. Een nieuwe planning is ons nog niet bekend.

Meer informatie?
We organiseren in 2017 in samenwerking met de gemeente Elburg en de luchthavendirecti e van Lelystad Airport een bijeenkomst over Lelystad Airport. Zodra hier meer over bekend is wordt dit breed gedeeld. Informati e over Lelystad Airport kunt u nu al vinden op http://www.alderstafellelystad.nl, http://www.lelystadairport.nl en op http://www.oldebroek.nl.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

Voor veel meer informatie kijk op het dossier op de website van Omroep Flevoland:
http://www.omroepflevoland.nl/dossier/4 ... ad-airport
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Uitbreiding airport lelystad heeft gevolgen voor Oldebro

Bericht door Redactie »

SGP: Vliegangst

Als een voldongen feit moeten de inwoners van de gemeente Oldebroek het tot zich nemen: De Alderstafel heeft bepaald wat de aanvlieg route gaat worden voor het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport. De vraag of we hieraan wat zouden hebben kunnen doen, doet er niet meer toe. Besluit ligt vast. Enige wat nog beïnvloed kan worden, is de vlieghoogte.

Als het om de vlieghoogtes gaat, vindt de SGP fractie het van wijsheid getuigen, als zou worden besloten, om de vakantie hoppers van en naar Spanje, Turkije en meer zuidelijke vakantieoorden zo hoog mogelijk te laten passeren. Daarmee ondervinden de burgers van onze mooie gemeente de minste last van deze ingrijpende beslissing.

Na het bestuderen van de route en de in eerste instantie voorgenomen vlieghoogtes, voel ik me gelukkig, dat we iets hebben als een ASK, wat een vrije doorgang voor het vliegverkeer zuidelijker in de weg lijkt te hebben gestaan. Ons oostelijker en noordelijker gebied van de gemeente krijgt echter de vliegbewegingen wel allemaal over zicht heen… Tot 45.000 op jaarbasis in de verdere toekomst! Zelfs als liefhebber van luchtvaart heb ik daar wel mijn bedenkingen bij.

Henk Korenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie