Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

De gemeenteraad van Oldebroek wil het Boerderijmuseum niet kwijt. Tijdens de donderdag gehouden raadsvergadering is besloten dat het museum in ieder geval tot en met 2015 verzekerd is van subsidie. Ook heeft de raad beslist dat het Boerderijmuseum uiterlijk 31 mei 2015 een businessplan in moet dienen bij de gemeente. Als uit het businessplan blijkt dat het Boerderijmuseum niet zonder structurele financiële steun van de gemeente kan komt het Boerderijmuseum opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.


Afbeelding

Dat is de uitkomst van een moeizaam verlopen raadsvergadering over wel of niet subsidie verlenen aan het Boerderijmuseum. Het collegevoorstel was om in ieder geval de jaren 2015 en 2016 met subsidie veilig te stellen. Portefeuillehouder wethouder Liesbeth Vos (ChristenUnie) verdedigde het collegevoorstel met verve. In eerste instantie kreeg ze daarbij de wind in de rug van de coalitiepartners SGP, ChristenUnie en ABO. De VVD, PvdA en CDA pleitten voor subsidie t/m 2015 en eind mei 2015 een businessplan indienen. Na meerdere ingediende moties en schorsingen werd uiteindelijk het in de eerste alinea genoemde voorstel met alleen de ABO tegen aangenomen.

De raadsvergadering begon ludiek. Jan van Ommen, bestuurslid PR van het Boerderijmuseum, bood burgemeester Adriaan Hoogendoorn een sleutel aan waarmee de eerste burger van de gemeente Oldebroek, bij een negatief besluit, het Boerderijmuseum kon sluiten. Van Ommen werd daarbij op de publieke tribune gesteund door een groot aantal vrijwilligers in klederdracht. Burgemeester Hoogendoorn reageerde positief en zei dat de gemeente Oldebroek het Boerderijmuseum niet in de steek zal laten.

Afbeelding

Het uitzitten van de raadsvergadering werd door het indienen van moties en schorsingen een hele zit voor de vrijwilligers van het museum. Uiteindelijk gingen ze toch met een goed gevoel naar huis met de zekerheid dat de gemeenteraad van Oldebroek het Boerderijmuseum koestert en serieus wil bekijken hoe het museum bewaard kan blijven voor Oldebroek.

Lees ook het artikel in de Stentor

trefwoord: museumboerderij
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN
Ingezonden door Jan B. Kaiser

Vorige week heb ik wederom kennis kunnen maken met een nieuwe aflevering van ‘Stadhuis of Stelten’, een ruim 50 jaar oude televisieserie, dit keer niet uitgezonden door Hilversum, maar zich afspelend in Oldebroek. Het gaat om een boerderijmuseum, dat twintig jaar geleden op initiatief van de gemeente tot stand is gekomen. Er werden enkele notabelen aangetrokken als bestuurder, anderhalve betaalde kracht werd aangesteld om de ruim honderd vrijwilligers aan te sturen en de gemeente verleende een subsidie van circa 40,000 gulden om te voorkomen dat het boerderijmuseum direct al in de financiële problemen terecht zou komen en tevens als ruggesteuntje voor de toekomst. Noblesse oblige, zou je denken, maar nu, twintig jaar later is het merendeel van de gemeenteraad van mening dat het museum het wel zonder subsidie kan.
Ze onderbouwd deze stelling echter niet. Tijdens de laatste raadsvergadering werd het collegevoorstel om (tenminste) nog twee jaar subsidie te verlenen door de fractie van de Christen Unie en de SGP getorpedeerd (zoals een amendement met een mooi woord heet) en lieten hun wethouders onthutst achter. Er zou nog slechts voor één jaar zekerheid gegeven worden. Bij het eerste het beste dossier na de vakantie was het al raak. Dit heet dualisme, maar ik zat meer te denken aan het woord duellisme. Alleen Algemeen Belang Oldebroek volgde het voorstel van het college. Alsof er niets veranderd is in de stemverhouding (als oppositiepartij of als collegepartij): één tegen allen.
Dit terwijl het college in de aan de raad toegezonden stukken duidelijk stelt dat beëindigen van de subsidie de gemeente (veel) meer zal gaan kosten omdat dan de mogelijkheid aanwezig is dat de activiteiten van het boerderijmuseum gestaakt zullen worden. De gemeente mag dan het onderhoud van de boerderij, rente en aflossing, etc. betalen en de kans dat de boerderij op het korte termijn verkocht zal gaan worden is, denkende aan de vele andere oud-boerderijen die al vele jaren te koop staan, niet zo groot. In plaats van het bestuur een compliment te geven omdat de eigen inkomsten (145,000 gulden) evenals het aantal bezoekers gunstig afsteken bij musea in andere gemeenten krijgt men te maken met een ergerlijke vorm van “lokaal cultuurbarbarisme”. Alsof men geen boodschap meer heeft aan het verleden. Foei, toch.

(burger) Jan B. Kaiser
à titre personnel
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

Subsidie “Boerderijmuseum” afhankelijk van bedrijfsplan
Bron website CU Oldebroek, woensdag 08 oktober 2014 18:32

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het al dan niet subsidie verlenen aan het boerderijmuseum en de Stichting tot behoud van het monument (Stichting). De aanleiding voor dit onderwerp kwam niet uit de hoge hoed maar was een gevolg van het in 2012 genomen kerntakenbesluit. Daarbij had de gemeenteraad al besloten geen structurele subsidies meer te verlenen. Dat raakte niet alleen de museumboerderij maar bijvoorbeeld ook de muziek- en sportverenigingen.

Uit een onderzoek bleek dat het boerderijmuseum zonder subsidie geen toekomst meer heeft en dus op korte termijn failliet dreigt te gaan. Ondanks het hiervoor genoemde kerntakenbesluit stelde het college daarom voor om toch nog voor 2 jaar (2015 en 2016) een, weliswaar lagere, subsidie te verlenen, om zodoende wat tijd te kopen om in twee jaar op eigen benen te staan. Ditzelfde gold ook voor de Stichting. Al tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat de fracties binnen de gemeenteraad verschillend over dit voorstel dachten.

Vooropgesteld, het boerderijmuseum is een parel voor Oldebroek. De inmiddels zeer uitgebreide collectie is een waardevol bezit waarmee een duidelijk beeld van het leven en werken in het verleden wordt weergegeven. Daarnaast is dit museum een trefpunt voor veel vrijwilligers uit onze gemeente. Er worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd, er zijn educatieve programma’s ontwikkeld voor leerlingen van (basis)scholen, etc. De fractie van de ChristenUnie hecht hieraan veel waarde en ziet graag dat dit museum voor Oldebroek behouden blijft. Maar naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het museum primair bij het bestuur en niet bij het college van Oldebroek. De wethouder kwam desgevraagd met de aanvulling dat het college actief met het bestuur gaat kijken naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en te snijden in de kosten. Daarom heeft onze fractie aanvankelijk het college gesteund in dit voorstel.

Gaande de vergadering kwamen een aantal fracties, waaronder ook onze fractie met een gewijzigd besluit, een zogenaamd amendement. De strekking van dit amendement was dat de gemeente alleen voor 2015 een subsidie verleent van € 13.000,-. Vervolgens werd het bestuur gevraagd om vóór 1 juni 2015 een bedrijfsplan in te dienen, waarin gestreefd wordt dat op termijn subsidiering niet meer nodig zal zijn. Een eventuele afbouwende financiële ondersteuning vanaf 2016 zal mede afhankelijk zijn van dit bedrijfsplan. Met andere woorden, het bestuur moet met dit besluit op korte termijn gaan zoeken naar een bedrijfsvoering waarmee zij op eigen benen kan staan. Lukt dit, dan kan de gemeenteraad beslissen om nog tijdelijk financieel afbouwend ondersteunen. Wanneer volgend jaar blijkt dat dit toch niet haalbaar is, dan stopt ook de subsidie vanuit de gemeente. Dit amendement kon rekenen op de steun van onze fractie en een grote meerderheid van de raad, omdat we vinden dat dit besluit voor de toekomst van het museum meer mogelijkheden geeft dan het oorspronkelijke voorstel van het college.

Wij geloven in het ondernemerschap van het bestuur van het museum. Juist in barre tijden komen de meest creatieve oplossingen naar boven. En het bestuur staat niet alleen, het college heeft toegezegd hen hierin te ondersteunen. Daarom ziet de fractie van de ChristenUnie het plan van het bestuur met vertrouwen tegemoet!

Hans het Lam
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

CDA: Boerderijmuseum toekomstig bestendig
 
Het Boerderijmuseum:
De stof die de raadsvergadering van 2 oktober jl deed opwaaien, lijkt weer langzaam aan neer te dalen. Ondanks het feit dat de raadsagenda slechts twee agendaonderwerpen bevatte werd het een lange avond in de raadszaal van Oldebroek. Het CDA was duidelijk in haar standpunten. Het voorstel van het college om het Boerderijmuseum nog twee jaar van subsidie te voorzien was volgens het CDA een te korte termijn visie. Zowel het college als  het bestuur van het Boerderijmuseum moet op zoek naar een heldere en langdurige strategie. Tijdens de kerntaken discussie in 2012 hadden wij als CDA al onze vraagtekens of het realistisch was om te verwachten dat het Boerderijmuseum het zonder subsidie zou gaan redden. Om nu twee jaar subsidie te gaan verlenen vindt en vond het CDA niet realistisch (Dit zou wederom onzekerheid geven aan het Boerderijmuseum in 2017). Het CDA is zich ervan bewust dat het voor het Boerderijmuseum lastig zal zijn om zelfredzaam te zijn zonder subsidie. Wij als CDA vinden dat het Boerderijmuseum een parel is in onze gemeente van grote culturele en recreatieve waarde. Daarom moet er een goed bedrijfsplan komen die door creativiteit en ondernemerschap een meer sluitende begroting zal laten zien. Subsidie gelden zijn tenslotte gelden van de samenleving en hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. Vele culturele organisaties in Nederland hebben, door het economische klimaat, de broekriem aan moeten halen. Ze hebben daarbij een sterke zoektocht ingezet naar meer ondernemerschap zodat er extra inkomsten gegenereerd gaan worden. Het CDA wil het Boerderijmuseum ook na 2017 voor Oldebroek behouden en is van mening dat ook ondersteuning na 2017 niet uit te sluiten is. Maar als het aan ons ligt wel met zo min mogelijk geld vanuit overheidsgelden (Oftewel gemeentelijke belastingen door u en ons betaald). Het verraste ons dat de ABO fractie voor een onderzoek was en niet mee stemde in een langere termijn visie tot behoud van de museum boerderij. Wij als CDA hebben juist al het vertrouwen in het bestuur van het Boerderijmuseum om  invulling te gaan geven aan een in de toekomst bestendig museum!

Tot zover een korte weergave vanuit de Oldebroekse CDA fractie. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u ons altijd mailen naar CDA@oldebroek.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

ABO: Raadsvergadering verliep chaotisch
Citaat uit persbericht ABO van 3 oktober 2014.

Donderdagavond werden twee belangrijke onderwerpen behandeld. Twee jaar gelden werd aangekondigd dat de subsidie aan het Boerderijmuseum in 2015 zou stoppen. Net als bij veel andere verenigingen geeft de gemeente geen of veel minder subsidie. De afgelopen jaren heeft het bestuur van het museum weinig of niets ondernomen om dit verlies van gemeente geld op te vangen. Nu, enige maanden voor de invoering, maken ze bezwaar. Dit mooie museum dreigt failliet te gaan. Het college heeft besloten een uitzondering te maken en alsnog voor twee jaar een kleine subsidie te geven. Het bestuur vond dit onvoldoende en wilde gewoon de oude regeling terug.

Een grote meerderheid van de raad dacht hier in eerste instantie anders over. Forse kritiek richting het bestuur kwam van veel partijen. Het bestuur wist van de komende bezuinigingen en deed niets of onvoldoende.

Maar ondanks deze kritiek diende PvdA VVD CU en CDA een amendement in waarin stond dat het museum niet twee jaar maar slechts een jaar (2015) subsidie kreeg. Het bestuur moet voor mei 2015 met een bedrijfsplan komen waarin blijkt dat een subsidie op termijn nier meer nodig blijkt te zijn. De wethouder was niet gelukkig met dit voorstel. Immers een dergelijk plan kan op verschillende wijze worden uitgelegd. Mogelijk staat in het bedrijfsplan dat men nog 20 jaar een afbouwende subsidie nodig heeft. Het is eigenlijk een open einde financiering, die betaald wordt uit de algemene middelen. De wethouder en later het volledige college ontraadde het voorstel. De chaos werd compleet toen iedere partij het voorstel anders ging uitleggen. Na veel veranderingen in de tekst, die tot op het laatste moment nog met pen werden aangebracht, werd dit voorstel aangenomen. Het college heeft een duidelijke nederlaag geleden. ABO steunde het college. De meerderheid van de raad niet. De kans dat andere verenigingen binnenkort ook met een bedrijfsplan komen waarin staat dat men de komende jaren ook nog een afbouwende subsidie nodig heeft, is natuurlijk erg groot.

Over een jaar gaan we deze discussie weer overdoen. De raad heeft zichzelf in de problemen gebracht.

De jaarlijkse bijdrage voor betaling rente en aflossing hypotheek blijft wel doorgaan tot 2026. Een voorstel van ABO kreeg voldoende steun. De meerderheid was van mening dat je een belofte om dertig jaar te betalen niet na 18 jaar mag stoppen.

Huub Verberk ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

Voor meer achtergrond informatie zie agendapunt 8 van de raadsvergadering van 2 oktober.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9631
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Raad wil Boerderijmuseum niet kwijt

Bericht door Redactie »

Boerderijmuseum houdt onzekere toekomst!
Bron website SGP Oldebroek, 4 oktober 2014

De Oldebroekse gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 oktober jl. aan het Boerderijmuseum subsidie voor de komende jaren verleend. Waar het college na 2 jaar wilde stoppen met het verlenen van subsidie, is door de meerderheid van de raad incl. de SGP gekozen voor een constructie die kans geeft op meerdere jaren financiële steun. Het amendement dat hiervoor nodig was, bleek door meerdere partijen op meer dan één manier te worden uitgelegd, zo bleek tijdens het debat.

De SGP wilde overigens doorgaan met structurele subsidie aan het boerderijmuseum, maar zag zich hierin alleen staan. Naar de mening van de fractie is het volledig stoppen van de gemeentelijke geldstroom het begin van het eind voor het prachtige museum aan de Bovenstraatweg. Dat bleek ook uit het onderzoek naar de levensvatbaarheid van het museum en werd bevestigd door de adviseur van de Gelderse musea.

De 2e keus zou het voorstel van het college kunnen worden, aangevuld met het amendement van o.a. ABO, die de gemeente verplichtte tot het betalen van de rente over de lening van de Stichting tot behoud van het monument Bovenstraat 10 (eigenaar van de grond en de gebouwen) tot en met 2026.

In het debat begon de verwarring toe te slaan toen er een ander amendement werd ingediend om het bestuur van het museum op korte termijn in actie te krijgen. Met dwang zou het museumbestuur een toekomstplan met een financieel sluitende aanpak, uiteraard zonder subsidie, moeten ontwikkelen. Na succesvol resultaat zou de gemeente de subsidiekraan langer open laten staan, zij het met minder volume. Deze dwang stond onze fractie niet aan. De kans dat dit zou slagen leek ons ook klein. En wat dan?

Uiteindelijk kwam er een verzachting in de tekst van het amendement. Het bestuur moet streven naar een toekomstplan zonder gemeentelijke subsidie. We zullen de resultaten hiervan in 2015 terugzien in de raad. Met die tekst kon de SGP leven en ging zij overstag. Er blijft voor het museum meer kans dat zij behouden blijft voor onze gemeente, nu en in de toekomst!

Fraai resultaat? Om meer dan één reden niet! Maar o.i. het beste van het slechtste!

Namens de SGP-fractie,

Peter van Duijn
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie