Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

RAADSLEDEN, PAS OP UW ZAAK!
Bron website VVD Gelderland, door Chris van den Bos op 17 mrt 2014

Raad heeft zwaarste stem in windmolen-locaties
Regelmatig spreek ik VVD-Raadsleden die worden geconfronteerd met plannen in hun gemeenten voor het plaatsen van windmolen(parken). In veel gevallen zegt hun College van Burgemeester & Wethouders dan, “dat doen wij omdat het van de Provincie moet!” Laat U daar niet door misleiden! U, als Raad van Uw gemeente, bent het orgaan dat daar de zwaarste stem in heeft. De Provincie dringt dat NIET op!

Lokaal draagvlak is harde eis
Al in 2010 heeft Provinciale Staten (mede op aandrang van de VVD) zich uitgesproken voor de eis voor lokaal draagvlak bij dit soort projecten. Nog in 2013, tijdens een debatverzoek van de SP, is dit principe in meerderheid van de Staten herbevestigd.
Maar dan rijst natuurlijk de vraag, wat is dat draagvlak? Hoe meten we dat en wat zijn de criteria. Daar zagen wij, als VVD Statenfractie, een onduidelijkheid in en daarom hebben wij in september 2012 het amendement 2012/029 ingediend.

VVD-amendement regelt draagvlak nog beter
Dit amendement regelt twee zaken door te stellen dat alleen gronden worden aangewezen waarvoor lokaal draagvlak bestaat bij de betrokken gemeenteraden.
Wat houdt dit in:
  1. Opvallend vaak worden dit soort windmolen(parken) op de grens van een gemeente gepland. Typisch niet?
    Maar met dit amendement is nu de aanpalende gemeente ook betrokken en is daar dus ook draagvlak nodig.
  2. Door specifiek de gemeenteraden te noemen is draagvlak vertaald in: “meerderheid van stemmen”.
    Een simpele meetbare grootheid.


Provinciale Staten wacht lokale instemming af
Conclusie, de Provincie dringt U niets op. U, als Raad, bepaalt of er lokaal draagvlak bestaat.
En zolang dat niet zo is, zal Provinciale Staten geen gronden aanwijzen.
Of al deze partijen in de Staten, die amendement 2012/029 hebben gesteund, hun rug recht blijven houden is natuurlijk afwachten.
Maar voorlopig bepaalt U, dus Raadsleden pas op Uw zaak!

Chris van den Bos,
Statenlid VVD Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Dickhof »

De Telegraaf van zondag 19.10.2014

Noodrem

Het windenergiebeleid, zoals uitgestippeld in het Nationaal Energieakkoord, stuit op steeds meer weerstand.
Afgelopen zaterdag luidde een aantal gerenommeerde wetenschappers in deze krant de noodklok over het gemak waarmee dit kabinet windenergie als duurzaam alternatief omarmt.
De wetenschappers waarschuwen dat het blind najagen van de doelen in het Energieakkoord een fikse aanslag op de koopkracht gaat betekenen tot wel 500 euro per huishouden per jaar. Men spreekt hierbij over de grootste verspilling van overheidsgeld ooit.
Het is huiveringwekkend dat het kabinet onder druk van een monsterverbond tussen de milieulobby en de bouwwereld zich blindstaart op de aanleg van miljarden verslindende windparken.
Dat terwijl men in Duitsland momenteel duur leergeld aan het betalen is voor de investeringen in windenergie. Doordat de windkracht fluctueert, moeten daar alsnog vieze kolencentrales worden opengehouden om de verschillen in stroomleveranties op te vangen. Windenergie blijkt lang niet zo groen als de voorstanders ons op de mouw willen spelden.
Een land als Nederland, dat net opkrabbelt uit de diepste economische crisis van de afgelopen jaren, kan het zich eenvoudigweg niet permitteren om miljarden over de balk te gooien. Zeker niet voor de aanleg van windparken waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze nooit rendabel worden. Dit geld kan beter aangewend worden voor de instandhouding van bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en defensie.
Het wordt tijd dat de Tweede Kamer aan de noodrem trekt, zodat de voorgenomen investeringen kunnen worden uitgesteld tot er een werkelijk duurzaam alternatief voorhanden is.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Hieronder de link naar het artikel in de Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/premium/reporta ... kje__.html
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht ABO Oldebroek
ABO: geluidnormen windmolens

Regionale milieudiensten weten zich al jaren geen raad met de dagelijkse klachtenregen van omwonenden. Het standaard antwoord is: ‘De windturbines voldoen allemaal aan de norm’. Tot 2011 was er een norm waarbij men uit ging van een maximaal aantal decibellen. Helaas, voor de ontwikkelaars en exploitanten, werd de ruimte voor plaatsing in Nederland hierdoor drastisch beperkt. Daarom is er een nieuwe gemiddelde L-den norm bedacht. Het geluid mag nu gedurende één jaar worden opgeteld en gedeeld door 365. Daardoor is het maximale aantal decibellen enorm gestegen.


Met een simpele rekensom wordt dit duidelijk. Stelt u zich voor dat het maximaal toegestane aantal decibellen voor 2011 veertig decibel was. Dan mocht een windturbine daar nooit overheen. Nu, met de nieuwe norm, kan een windturbine vandaag rustig tachtig decibel produceren. Als hij morgen stil staat, en dus nul decibel produceert, is het gemiddelde immers weer keurig veertig dB. Op deze manier blijkt de ruimte voor plaatsing veel groter.

Onder het mom van " Europese regelgeving" heeft de Tweede Kamer hier mee ingestemd. Niks Europees, want naast Noorwegen is Nederland het enige Europese land waar deze "Europese gemiddelde norm" is toegepast. Nederland is het meest dichtbevolkte land ter wereld en juist in dat land worden de windmolens het dichtst bij bewoning gebouwd. Volgens de nieuwe norm is het, in geval van twijfel, niet meer nodig om op locatie een dure meting te doen. We kunnen immers met behulp van de aangeleverde fabrieksspecificaties precies uitrekenen of de windturbine wel of niet voldoet aan de normen. Natuurlijk komen deze fabrieksgegevens exact overeen met de praktijk... Dat claimen de fabrikanten in ieder geval. Dat schept vervolgens weer ruimte voor nog grotere windturbines op veel te krappe locaties. Uiteraard zijn de fabrieksspecificaties in de praktijk lang niet altijd haalbaar.

Wie worden er nu eigenlijk beter van windmolens? In Den Haag staat een enorme pot met geld klaar. Heel slim niet in de begroting opgenomen, maar betaald door alle consumenten die de komende jaren een opslag voor duurzame energie op hun energierekening krijgen gepresenteerd. In feite betalen de inwoners van Oldebroek in de komende jaren de vier windmolens.

In Dronten worden windmolens vervangen die nog geen 10 jaar hebben gestaan, omdat de subsidie voor nieuwe molens veel hoger is? In Denemarken, het land met de meeste molens, is de energieprijs het hoogst. Nederland is goede tweede. Duitsland zit op de blaren en zetten de windstroom gratis op het Nederlandse net, terwijl de Co2 eerder oploopt dan afneemt. Het energieakkoord begint te wankelen. Het wordt steeds duidelijker dat alles draait om susidie en dat de consument uiteindelijk de rekening gaat betalen door hogere toeslagen op de stroomrekening. Co2 uitstoot blijft gewoon op hetzelfde niveau. Kolencentrales moeten blijven doordraaien om de windstilte op te vangen en de behaalde Co2 reductie wordt weer verhandeld. Door hetvele geld dat naar de windboeren gaat, worden andere alternatieven voor groene stroom geblokkeerd.

Onlangs is bekend geworden dat ook de Provincie Gelderland van mening is dat draagvlak onder de bevolking en steun van de buur gemeenten nodig is. Als deze niet aanwezig zijn dan moeten de windmolens er niet komen. Laat iedereen duidelijk zijn mening over de windmolens geven. Met steun van de bevolking kunnen we het tij nog keren!!

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Dickhof »

Gemeenteraad Kampen: GroenLinks en CDA-motie tegen windmolens in gemeente Oldebroek is in meerderheid aangenomen. Wethouder Veldhoen zal de bezwaren overbrengen naar de gemeente Oldebroek.
http://t.co/Y6NXy6fO1L
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

GroenLinks en CDA-motie tegen windmolens in gemeente Oldebroek
Bron Weblog Kampen 24 oktober, 2014

In de raadsvergadering van 24 oktober nam GroenLinks met het CDA het initiatief tot een motie tegen een viertal windmolens langs de N50 in Oldebroek, pal tegen de gemeentegrens met Kampen. Menigeen zal nu de wenkbrauwen fronsen. Is GroenLinks tegen windmolens? Dat zit zo…

..................De motie is met steun van zes andere partijen aangenomen. De raad brengt per brief aan de provincie Gelderland de bezwaren tegen deze windmolens aan de gemeentegrens over.

..............lees het hele artikel op Weblog Kampen.
Klik hier om het artikel in de Brug te lezen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

CDA, D66, PVDA en VVD Hattem opnieuw tegen windmolens Hattemerbroek
Afzender Raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD uit Hattem
De Markt 1, 8051 EZ Hattem

Ter attentie van Mevrouw A. Traag, Gedeputeerde provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX, Arnhem

Betreft: Ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek.
Plaats en datum Hattem, 22 oktober 2014

Geachte mevrouw Traag,

Op 20 oktober jl. is tijdens de vergadering van de Brede Commissie Hattem het windmolenpark Hattemerbroek aan de orde geweest.

Dit mede naar aanleiding van de behandeling van de windvisie in de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie waar de draagvlak eis uitvoerig besproken. In die vergadering is ook gerefereerd aan het amendement van de Provinciale Staten van Gelderland (2012-029), aangenomen op 26 september 2012, Daarin wordt de randvoorwaarde genoemd dat er draagvlak moet zijn bij de betrokken Gelderse gemeenteraden.
Aangezien het windmolenpark Hattemerbroek op gemeentelijk grensgebied wordt gebouwd is de gemeenteraad van Hattem betrokken. Het draagvlak is er niet bij de gemeenteraad Hattem en er wordt derhalve niet voldaan aan de draagvlakeis voor de plannen in Oldebroek. Al in december 2008 heeft de meerderheid van de raad zich tegen de plaatsing van windmolens Hattems grondgebied uitgesproken en sindsdien heeft de gemeenteraad geen ander standpunt ingenomen.

De fracties van CDA, D’66, PvdA en VVD staan nog steeds achter de op 5 april 2011 verzonden brief aan de gemeenteraad van Oldebroek, welke cc aan het college van B&W van Oldebroek is verzonden. ( zie de bijgevoegde bijlage) (redactie: bericht op dit forum 10 april 2011)

Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen en zien uw reactie graag tegemoet voor de definitieve vaststelling van de windvisie in de Statenvergadering van 12 november 2014.

Met vriendelijke groet,
Namens de fracties van CDA, D66, PVDA en VVD
In afschrift aan:
College B&W Oldebroek
College B&W Hattem
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek
Windmolens krijgen nog meer tegenwind.

Afgelopen week hebben de Hattemer Raadsfracties CDA, D66,PVDA en VVD een brief hebben geschreven aan de Provinciale Gedeputeerde en aan de Gemeenteraad van Oldebroek. Daarin bevestigen zij nogmaals het ontbreken draagvlak bij de gemeenteraad van Hattem voor windmolens in Oldebroek.


De Raad van Kampen heeft deze week een motie aangenomen met een zelfde strekking.
De aanleiding van de actie van beide raden is de behandeling van de windvisie in de Statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie waar de draagvlakeis uitvoerig is besproken. In die vergadering is ook gerefereerd aan het amendement van de Provinciale Staten van Gelderland (2012-029), aangenomen op 26 september 2012. Daarin wordt de randvoorwaarde genoemd dat er draagvlak moet zijn bij de betrokken Gelderse gemeenteraden.

Het windmolenpark Hattemerbroek wordt op gemeentelijk en provinciaal grensgebied gebouwd, en zijn de gemeenteraden van Hattem en Kampen betrokken. Het draagvlak is niet aanwezig bij beide gemeenteraden, en wordt er derhalve niet voldaan aan de draagvlakeis voor de plannen in Oldebroek.

De VVD van Oldebroek staat voor Vrijheid van meningsuiting, van denken, handelen en beslissen. Deze vrijheid gaat zover totdat de vrijheid van anderen wordt aangetast. Vrijheid heeft zijn grenzen dus.
Dat geldt ook voor het aanpassen van het Bestemmingsplan van Oldebroek met windmolens. Totdat de belangen van andere gemeenten en hun inwoners worden aangetast.

De VVD van Oldebroek is tegen windmolens op deze locatie, en in november neemt de Provincie een besluit over de windvisie. Wat zal het worden: Voor- of tegenwind?

Henk Kemp
VVD fractie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

In reactie op het persbericht van de ABO van 13 september heeft het NWEA een brief geschreven aan de raad.
Utrecht, 16 september 2014
Onderwerp: Windmolenpark Hattemerbroek

Aan de raadsleden van de gemeente Oldebroek,

Binnenkort staan tijdens een commissievergadering en een raadsvergadering de plannen (het MER-rapport) voor het windmolenpark Hattemerbroek binnen uw gemeente op de agenda.

Graag willen wij ingaan op een paar argumenten die recentelijk door critici van de windplannen in uw gemeente naar voren zijn gebracht.

-Wind zou minder CO2 besparen dan vaak aangegeven. Er worden regelmatig verschillende voor wind nadelig berekeningen over CO2 besparen gepresenteerd die allemaal uitgaan van heel veel aannames die toevallig allemaal nadelig voor wind worden meegeteld. Uit échte doorrekeningen van het elektriciteitssysteem blijkt dat windenergie wel degelijk de beloofde CO2 uitspaart. Zie eventueel www.nwea.nl/Inpassing

-Bij de productie van windturbines wordt ook CO2 gebruikt. Helemaal waar en niemand die dat ontkent. Maar de CO2 die het kost om windturbines te bouwen, onderhouden en af te breken is in 6 tot 9 maanden terugverdiend. De turbine draait 15 tot meer dan 20 jaar. Bij conventionele energiecentrales moet voortdurend brandstof worden toegevoegd en komt steeds weer CO2 vrij. En mét wind voorkom je bovendien de uitstoot van fijnstof (gezondheid) en wordt Nederland minder afhankelijk van andere - deels politiek instabiele - regio’s.

-Het is beter om aan energiebesparing te doen, dan om windturbines te bouwen. Natuurlijk moet Nederland hard inzetten op energie besparen; het is ook een van de belangrijke punten uit het Nationaal Energieakkoord dat vorig jaar is opgesteld. Het Energieakkoord gaat al uit van een forse opgave voor energiebesparing bovenop plannen die er al waren. Uit alle berekeningen blijkt dat ook met die forse besparing (Nederland haalde overigens afgelopen jaren de geplande besparing niet) de doorgroei van windenergie naar 6.000 MW op land noodzakelijk is om de doelen van het Energieakkoord, waaronder die voor duurzame energie, te halen. Het is dus niet of-of, maar en-en: én wind én besparen én ook nog eens forse inzet voor andere duurzame energietechnieken.

-In China is een humanitaire ramp door de winning van neodymium voor magneten in turbines. Neodymium komt voor een belangrijk deel uit China en wordt daar inderdaad deels zeer mens- en milieuonvriendelijk gewonnen. Neodymium kent veel toepassingen; het zeldzame metaal zit in pc’s, mobieltjes, ziekenhuisscanners etc. Amper een procent van de wereldvraag naar neodymium komt vanuit de windturbine-industrie, aldus de IEA; het beeld dat windenergie verantwoordelijk is voor de Chinese winning, is dus onjuist. Maar bovenal: magneten met neodymium worden in een aantal typen turbines gebruikt, lang niet in alle soorten, en sommige fabrikanten gebruiken het geheel niet. Er is dus geen reden de komst van windturbines als zodanig af te wijzen om deze reden. Voor meer info over windturbines en neodymium, zie www.nwea.nl/factsheet-neodymium

Wij verzoeken u positief te reageren op de plannen voor het windpark in uw gemeente.
Met vriendelijke groet,

Ton Hirdes,

Directeur Nederlandse Wind Energie Associatie, NWEA
In NWEA werken de bedrijven en organisaties samen die binnen Nederland actief zijn in windenergie, op land en op de Noordzee.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Dickhof »

In Europa wordt gehandeld in CO2-emissierechten: voor elke ton CO2 die energieproducenten en andere grootverbruikers de atmosfeer in blazen, moeten zij CO2-emissierechten kopen. Het plafond voor de totale Europese CO2-uitstoot ligt vast. Als het ene bedrijf minder uitstoot, daalt de prijs op de markt voor CO2-rechten, waardoor een ander bedrijf weer meer kan uitstoten. Windmolens verlagen op die manier niet de CO2-uitstoot in Europa. Ze maken wel de prijs voor emissierechten goedkoper die door sterk vervuilende bedrijven voor weinig geld worden opgekocht. Dat alles met dank aan de windenergie. Miljarden subsidies worden verstrekt die terecht komen bij de windboeren. Uiteindelijk wordt de rekening door ons allemaal betaald via de belasting of een toeslag op onze stroomrekening.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 435
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Aflaat

Even kwam het bij mij op dat je de emissie rechten kon vergelijken met de Aflaat. Deze werd oneigenlijk gebruikt waardoor Maarten Luther hier tegen protesteerde door op 31 oktober 1517 de 95 stellingen te publiceren. Het begin van de reformatie.

Vraag is en blijft bij het emissie onderwerp, kun je vervuiling afkopen?
Als je even zoekt op het internet dan ontdek je dat de emissie handel wel degelijk een gunstige werking heeft op de totale uitstoot. Dit baseer ik op een inleidend artikel op de website van de Corresspondent. https://decorrespondent.nl/613/Hoe-werk ... 7-f2c548d4

Het emissie rechten systeem is een politiek compromis waar de grote industrieën ook hun stem hebben laten horen.
Wikipedia schreef:Voor bedrijven is het in de meeste gevallen goedkoper om emissiecertificaten te kopen en gewoon door te gaan met vervuilen, dan om milieumaatregelen te nemen. Een versnelde verlaging van het totale uitstootplafond zou de situatie kunnen verbeteren, maar hiervoor is onvoldoende politiek draagvlak. Wel zijn een aantal veilingen uitgesteld, waardoor er tijdelijk minder uitstootrechten op de markt waren.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel
Ook gevonden:
http://www.klimaatplein.com/co2-emissie ... ijk-gered/
http://m.mejudice.nl/m/a/ar/jos-cozijns ... ssiehandel
http://nos.nl/artikel/706945-kritiek-op ... ergie.html
http://www.gelderlander.nl/algemeen/bin ... -1.4567685
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Bron provincie Gelderland
Agenda vergadering PS 11 en 12 november gewijzigd

De agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland op 11 en 12 november is gewijzigd.

Op dinsdagavond 11 november wordt om 18.00 uur begonnen met de behandeling van de Windvisie. Daarna komt het Inpassingsplan.....lees verder op de website van de Provincie Gelderland.

Klik hier om direct naar de agenda te gaan
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Liveblog: vergadering Provinciale Staten Windvisie

Een keer per maand vergaderen Provinciale Staten (agenda) in het Huis der Provincie in Arnhem. Via dit liveblog is de vergadering van 11 en 12 november 2014 vanaf te volgen. U kunt de vergadering ook live volgen via Statenlive.

De vergadering gaat op 11 november om 18:00 uur van start.

.......
18.20 uur Nu aan de orde Windvisie Gelderland. Namens de VVD spreekt Chris van den Bos. Volgens hem zijn windturbines grote geldverslinders. inwoners die geconfronteerd worden met turbines in hun buurt zijn verontrust. Moeten dit serieus nemen. Volgens hem hebben PS de ruimte om een inpassingsplan af te wijzen, zoals dat voor de Bijvanck. Geen draagvlak, geen provinciale medewerking.

18.35 uur Belangen van de Gelderse inwoners staan voor de VVD centraal. De partij heeft een amendement voorbereid dat zij later zal indienen. Zij wacht eerst de beantwoording van het college af.

18.40 uur Mariëlle van de Leur voert het woord namens de PvdA. De partij is voorstander van windturbines en zal dus instemmen met de visie. Zij begrijpt dat niet iedereen er blij mee is. Voor 160 MW zijn al locaties aangewezen. Nu gaat het om de laatste 60 MW. Er leven veel angsten voor overlast. Daarvoor zijn normen opgesteld. Afspraken met het rijk liggen vast over het op te wekken aantal Megawatts. De genoemde locaties in de Windvisie zijn wellicht niet voldoende om het benodigde aantal Watts op te wekken. Volgens Van de Leur moet het college aansluiten bij kleinere lokale initiatieven waar zeker draagvlak is.

18.45 uur Jaap Uenk (CDA) vindt dat met deze visie een goed fundament voor energietransitie wordt gelegd. Hij stelt dat een inpassingsplan een knelpunt vormt, immers van boven opgelegd (afdwingen van medewerking). De partij wil mogelijk in tweede termijn een motie indienen om het college te vragen bij de regering aan te dringen op het aanpassen van de (Electriciteits)wet. Wat de Bijvanck betreft: die heeft de status aparte gekregen. In de windvisie staan voldoende kansrijke lokaties. Het CDA vraagt aan GS om met alle locaties aan de slag te gaan en aan PS terug te rapporteren.

18.50 uur Uenk stelt dat de kansen voor realisatie van de plannen voor de lokatie Wageningen nihil zijn. Waarom staat dit nog in de visie, vraagt hij aan GS. Hij begrijpt alle commotie rondom de lokatie Hattemerbroek/Oldebroek. Staten moeten echter eigen afweging maken. 'We doen het niet voor onszelf maar voor onze kindskinderen'. Uenk geeft ook aan dat wanneer de revenuen naar de omwonenden gaan, de bezwaren vaak wegvallen. 'Het komt het draagvlak ten goede'.

19.00 uur De PVV (Eric Venema) stelt dat het overduideljk is dat 'men het niet wil'. Er is geen draagvlak voor lokaties. Venema noemt allerlei gemeenten als voorbeeld.'Windmolens draaien op subsidies' stelt hij. Hij vraagt aan GS een toezegging dat, als er windmolens in Gelderland komen, ze niet worden gefinancierd met beleggingsproducten als Meewind. Dat is volgens hem een zwendel. Maar in feite wil de PVV geen windmolens, nergens. Isolatie van huizen is veel beter.

19.10 uur Eric van Kaathoven (SP) sluit zich voor 90% aan bij het standpunt van het CDA. Steun van de gemeenteraad is onontbeerlijk. Niet iedereen zal staan te juichen bij een locatie, maar algemeen belang moet prevaleren. Koekoeksjong is De Bijvanck. Staat haaks op beleid van de windvisie. Klopt het, vraagt hij aan GS, dat we als provincie alleen maar 'ja' tegen dit plan kunnenzeggen?

19.12 uur Jan Terlouw wordt aangehaald door Fleur van der Schalk (D66) als groot pleitbezorger voor energietransitie. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet op tijd worden opgelost en aangepakt. Trots op ruim 40 lokale initiatieven. D66 is tevreden met het voorstel van GS. Met de lijst kansrijke lokaties wordt voorgesorteerd op de toekomst. Kansrijke projecten/lokaties moeten naar voren worden gehaald. De partij hecht waarde aan het halen van de doelstelling van 230 MW en beoordelt De Bijvanck op die manier wanneer het Inpassingsplan aan PS wordt voorgelegd. Provincie moet kunnen doorzetten met in achtneming van wettelijke normen. Daarnaast hecht de partij ook aan draagvlak. Daarom wil Van der Schalk ook sterk inzetten op de kansrijke lokaties..

19.20 uur Namens GroenLinks spreekt Nelson Verheul. De partij steunt de Windvisie maar heeft wel haar zorgen. In ieder geval moet er nu serieus aan de energietransitie worden gewerkt. Draagvlak is zeer belangrijk. Daarmee zijn de meeste lokaties wel te realiseren. Verheul hekelt de indianenverhalen die vaak worden verteld rondom windturbines. Dragen niet bij aan draagvlak. Wil van gedeputeerde horen hoe GS denkt de doelstelling van 230 MW te gaan halen.

19.27 uur Dick Ebbers (CU) kan zich vinden in de Windvisie. De meeste ophef gaat volgens hem over de beleving van en de afstand tot windmolens. Maar alle vrrmen van energie nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstof. Hij heeft begrip voor zorgen van omwonenden maar vertrouwd op wettelijke normen en regels. Aantasting van landschap is naar zijn mening subjectief. Nu moet er doorgepakt worden en voldoende uitleg worden gegeven over het waarom. Dan ontstaat er vanzelf draagvlak.

19.30 uur De SGP is geen onverdeeld voorstander van windenergie vanwege de aantasting van landschap en dat turbines draaien op twee bronnen: subsidie en wind, zegt Eppie Klein. Maar we moeten ons houden aan de bestuurlijke afspraken. Borging van draagvlak (gemeenteraad en bewoners) moet er zijn. 'Een snoeiharde en keiharde voorwaarde'. In zijn betoog over draagvlak refereert Klein aan Noord Groningen. Daar was draagvlak voor gaswinning. Nu is daar geen sprake meer van. Juist de Gelderse inwoners moeten er van op aan kunnen dat de Staten niet meegaan met lokaties waar geen draagvlak voor bestaat.

19.35 uur Roelof Mulder (50PLUS) realiseert zich terdege dat er alternatieven nodig zijn voor fossiele brandstof. De opdracht om 230,5MW te halen in 2020 is behoorlijk lastig. Instemming van gemeenteraden van betrokken gemeenten is noodzakelijk. Er zijn gemeenten die lokaties kiezen net aan hun grenzen zodat de eigen inwoners er geen last van hebben, maar de buurgemeenten wel Oldebroek). GS moet daar rekening mee houden en ook de andere inwoners horen. 50PLUS heeft daartoe een motie voorbereid.

19.45 uur De fractie van de PvdD is voorstender voor alternatieve energie, zegt Luuk van der Veer. Het is hem echter onduidelijk waarom GS niet meer heeft gedaan om de lokaties die nu op de reservelijst staan naar voren te halen. Daar is immers wel draagvlak, blijkt.Hij vraagt aan GS om inzichtelijk te maken hoeveel slchtoffers er onder dieren (vogels en vleermuizen) vallen.

19.47 uur Olof Wullink (Groep Wullink) stelt dat aan PS niets is gevraagd over de met het rijk gemaakte afspraak over het halen van 230,5mw in 2020. Hij vindt dat er goed geluisterd moet worden naar de insprekers. Moties die de positie van de Gelderse inwoners versterken zullen door Wullink worden gesteund.

19.48 uur Namens het college reageert gedeputeerde Annemieke Traag op de opmerkingen van de partijen. Zij stelt dat met de windvisie de lokaties planologisch worden vastgelegd. Zij zal blijven inzetten op de kansrijke lokaties en ze terdege monitoren om te zien of er initiatieven die daar ontwikkeld worden, ondersteund kunnen worden. Voor wat betreft de lokatie Wageningen gaat zij in gesprek met Rijkswaterstaat (die afwijzend was). Bewoners van Hattemerbroek kunnen gebruik maken van een compensatieregeling. De Bijvanck heeft een aparte positie in de Windvisie. Procedure in gang gezet voordat de windvisie werd opgesteld. Volgt procedure van crisis- en herstelwet. Er is geen draagvlak voor bij de gemeente. PS besluit uiteindelijk over het inpassingsplan dat aan hen wordt voorgelegd. PS kan ja of nee zeggen.

19.55 uur De aparte categorie 'kansrijke lokaties' is in de Windvisie opgenomen om iets achter de hand te hebben mochten er andere lokaties niet mogelijk blijken.Als PS de windvisie vaststellen zou het kunnen zijn dat er geen inpassingsplannen meer gemaakt hoeven worden omdat er dan op grond van draagvlak plannen kunnen worden opgesteld. Zij geeft aan dat de provincie geen windturbines financiert (nav de opmerking van de PVV) en dat de provincie ook niet gaat over hoe zij gefinancierd worden.

20.05 uur Traag geeft aan gemeenten te ondersteunen bij het creeëren van draagvlak door participatiemodellen aan te bieden. Bij interruptie vraagt Eppie Klein (SGP) hoe de gedeputeerde draagvlak ziet. 'Gelegitimeerd door de gemeenteraad', zegt Traag.. Blijkbaar heeft het voor haar, volgens Klein, geen waarde dat burgers op hoorzittingen reacties geven. Dat vindt de SGP jammer.

Nu volgt de tweede termijn voor de fracties.

20.15 uur Van den Bos (VVD) vindt het typisch dat de lokatie Wageningen blijft staan in de Windvisie. Voor 'Oldebroek' bestaat geen draagvlak, die lokatie kan dus ook uit de visie. De VVD dienst 3 amendementen in. Over draagvlak (A32), over maatschappelijk verantwoord ondernemen (A33) en over de te hanteren gedragscode bij projecten (A34).

20.20 uur Van de Leur (PvdA) steunt de voorstellen van CDA, GL en 50PLUS in eerste termijn niet

20.25 uur Uenk (CDA) dient een motie in om initiatieven van onderop alle kansen te geven en te voorkomen dat inpassingsplannen moeten worden gemaakt.

20.25 uur Venema (PVV) is teleurgesteld in de reactie van GS.

20.30 uur Verheul (GL) dient een motie in: je moet beginnen met draagvlak zoeken, maar op een gegeven moment moet je doorpakken.

20.30 uur Klein (SGP) vindt dat de provincie alle mogelijkheden in huis heeft om draagvlak mee te kunnen wegen. PS en GS moeten dat opppakken. Bijvanck, Wageningen en Oldebroek kunnen heroverwogen worden.

20.35 uur Mulder (50PLUS) dient een motie in als ondersteuning van de initiatieven die de gedeputeerde wil nemen.

20.35 uur Van der Veer (PvdDieren) dient een motie in waarin wordt gevraagd de duurzaamheid van gebruik van delfstoffen te onderzoeken

20.35 uur Gedeputeerde Traag benadrukt dat de provincie zal blijven proberen draagvlak te creëren. Er wordt gezocht naar manieren om weerstanden weg te nemen van fondsen creëren tot simpelweg in gesprek te gaan. Ze ontraadt de amendementen die zijn ingediend door de VVD. Ze ontraadt ook de motie van PvdDieren en wil het onderzoek beperken tot neodymium. Met de motie van CDA gaat ze graag aan de gang en zal ze aan PS rapporteren wat de mogelijkheden zijn. De motie van GroenLinks is aansprekend, maar ze komt liever volgend jaar bij PS terug als blijkt dat de doelstelling niet wordt gehaald. De motie van 50PLUS zou betekenen dat nu de windvisie nu niet kan worden vastgesteld. Ze moet hem daarom ontraden.

20.45 uur de voorzitter deelt mee dat de stemming over de windvisie woensdagochtend zal plaatsvinden.
Nu aan de orde Inpassingsplan Kanaalzone Traverse Dieren.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windvisie aangenomen zonder ingrijpende wijzigingen
Door Martin Rotman

Tijdens de behandeling van de Windvisie in de Provinciale Statenvergadering van 11 en 12 november is deze vrijwel ongewijzigd aangenomen.
De moties over het gebruik van Neodymium en meer inspraak bewoners gemeenten en buurgemeenten werden verworpen.

De hieronder geciteerde amendement 14A32 werd wel aangenomen.
Voorstel PS2014-678 over De Windvisie Gelderland

De volgende wijziging wordt voorgesteld Na beslispunt 1 toe te voegen beslispunt 1a

1a.
Dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, daarbij geldt dat alleen Provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden.
Hieronder de blog:
10.10 uur Voorzitter Celemens Cornielje heropent de vergadering. nu aan de orde de stemmeingen over de Windvisie.

A 32, voor SGP, VVD, CDA, PVV, GW, 50Plus: aangenomen
A33 (wordt ingetrokken door VVD)
A34, vervalt
Voorstel Windvisie, voor: GL, SGP, PvdD , SP, D66 , VVD, 50Plus, CU, PvdA; aangenomen
M63, voor CDA, VVD, GW, SP, SGP: aangenomen
M64, voor GL, PvdD, D66, PvdA: verworpen
M65, voor 50PLUS, VVD, SGP: verworpen
M66, voor PvdD: verworpen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9630
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 13 november 2014
B&W stelt gemeenteraad voor mee te werken aan windmolens in Hattemerbroek

Er ligt een initiatief van een lokale ondernemer voor windmolens in Hattemerbroek. Het plan draagt bij aan duurzaamheidsdoestellingen van gemeente en provincie. Uit onderzoek naar milieu-effecten blijkt dat er geen overwegende bezwaren zijn tegen plaatsing van de windmolens. Na een zorgvuldig proces, volgens kaders van de raad, stelt het college van B&W voor mee te werken aan het plan.


De Oldebroekse ondernemer Van Werven heeft een initiatief voor windmolens in Hattemerbroek genomen. Het voorkeursplan gaat uit van 4 windmolens van ieder 3 MW in Hattemerbroek. Het plan draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente en provincie. Locatie Hattemerbroek is toegewezen als geschikte locatie in de vastgestelde Windvisie van Provincie Gelderland.

Uit onderzoek naar milieueffecten blijken geen overwegende bezwaren voor direct omwonenden (Hattemerbroek, Hattem en Kampen). Daarom staat het college positief tegenover windmolens in Hattemerbroek. Er is regelmatig contact geweest met inwoners. Na een zorgvuldig proces te hebben doorlopen, volgens de kaders van de raad, heeft het college een afweging gemaakt in het algemeen belang.

“We weten dat niet alle inwoners van Hattemerbroek blij zullen zijn met deze windmolens. Tegelijkertijd kunnen de windmolens in verantwoorde en duurzame energiebehoefte voorzien voor circa 7.200 huishoudens. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat direct omwonenden financieel kunnen profiteren van de windmolens. Zij krijgen jaarlijks een bedrag van € 400,- en inwoners kunnen middels aandelen mede eigenaar worden. Daarnaast komt er een duurzaamheidsfonds om projecten van algemeen belang te ondersteunen. We stellen daarom de gemeenteraad voor me-dewerking te verlenen aan het project windmolens en hiervoor een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen”, aldus wethouder Westerbroek.

Buurgemeenten Hattem en Kampen maakten de laatste weken bezwaar tegen het project bij Provincie Gelderland. Zij stellen dat het plan voor windmolens in strijd is met het provinciaal beleid, omdat er geen draagvlak is voor de windmolens bij buurgemeenten Hattem en Kampen. Dit was een nieuwe situatie voor de gemeente Oldebroek. Eerder gaven de buurgemeenten Hattem en Kampen aan het plan voor windmolens in de gemeente Oldebroek te respecteren. Beide gemeenten maakten ook geen bezwaar tegen de concept Windvisie van de Provincie in mei en juni 2014. De Windvisie is op 11 en 12 november jl. vastgesteld.
Op 11 en 12 november nam Provinciale Staten Gelderland ook een amendement aan; voor alle projecten uit de Windvisie geldt dat alleen Provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden. Om onduidelijkheden weg te nemen is er contact geweest met provincie Gelderland.

“Ik heb gesproken met gedeputeerde Traag van Provincie Gelderland om duidelijkheid te krijgen over de draagvlakeis. Het werd duidelijk dat het gaat om draagvlak van de gemeenteraad van Oldebroek, de opvatting van deze raad is leidend. De Provincie geeft aan dat het provinciale beleid regelt dat er draagvlak moet zijn bij de gemeenteraad van de gemeente waar de windmolens worden gerealiseerd, in dit geval dus Oldebroek. Met de provincie is afgesproken dat zij dit nog schriftelijk richting de raad van Oldebroek bevestigen. Er vanuit gaande dat de Provincie dit zoals afgesproken zal doen en hiermee duidelijkheid geeft over dat de gestelde draagvlakeis door Hattem en Kampen niet opgaat, stelt het college de gemeenteraad voor medewerking te verlenen aan dit project. Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in de raadsvergadering van 18 december, zodat de raad dan een eindafweging kan maken”, aldus wethouder Westerbroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie