425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

Meer geld nodig om korfballers Rood Wit te verhuizen naar Erica Terpstra-hal in Wezep
Bron De Stentor

Met een extra investering van 425.000 euro door de gemeente zou korfbalvereniging Rood Wit eindelijk kunnen verhuizen naar de Erica Terpstra-hal in Wezep. De club zelf had er al lang willen zitten....
...Vorig jaar zette de gemeente 847.000 euro opzij voor de verhuizing.

Maar nu blijkt dat er nog eens 425.000 euro nodig is. Dat heeft een zestal oorzaken. Zo is er bijvoorbeeld 350 in plaats van 190 vierkante meter nodig (140.000 euro), moeten kantine en keuken opnieuw ingericht worden (60.000 euro), was de gemeente twee kleedkamers ‘vergeten’ (75.000 euro) en zijn er extra voorzieningen (lichtinstallatie, beplanting, hekwerk) nodig à 80.000 euro.....lees het hele verhaal op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

Korfballers Rood Wit Wezep moeten langer wachten op verhuizing naar Erica Terpstrahal

Verplaatsing van korfbalvereniging Rood Wit naar de Erica Terpstrahal in Wezep-Noord is opnieuw vertraagd. De gemeenteraad van Oldebroek vindt het plan hiervoor te duur.....lees het gehele artikel op de website van de Stentor.
De heer Spijkerboer: ".......grote investeringen zijn gemoeid die in onze ogen niet voldoende zijn onderbouwd, hierdoor kunnen wij onvoldoende de consequenties van het besluit overzien, verder is de afgelopen maandagmiddag verstuurde aanvullende informatie voor ons onderhevig aan allerlei technisch en bestuurlijke vragen die wij graag in de commissie willen behandelen....."
https://channel.royalcast.com/oldebroek ... 20190131_1
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

Teleurgestelde korfbalvoorzitter Wim Jansen uit Wezep praat met gemeenteraad over uitstel verhuizing
......lees het artikel op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

Rood-Wit naar Erica-Terpstrahal
Bron website CU Oldebroek dinsdag 23 april 2019 12:52

In de raadsvergadering van donderdag 18 april is besloten dat korfbalvereniging Rood-Wit kan verhuizen naar de Erica Terpstra-hal en daarbij kunstgras krijgt. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het college en ambtenaren – na de impasse van 31 januari - veel energie gestoken heeft om zo spoedig mogelijk tot een meer overzichtelijk en beter uitgewerkt voorstel te komen. Zo is een onderwerp afgesloten wat al zo lang voortsleept en wat voor menigeen veel geduld heeft gevraagd.

Het gaat te ver om in dit persbericht alle ins and outs van het dossier op te sommen. De ChristenUnie wil de belangrijkste overwegingen noemen. De ChristenUnie vond en vindt het belangrijk om sport bij de burgers van onze gemeente te stimuleren en ging daarom in november 2017 akkoord om € 600.000,- beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van Rood-Wit, in combinatie met € 247.000,- voor aanpassing en uitbreiding van de Erica Terpstrahal.

De fractie van de ChristenUnie was verbaasd toen in de voorbereiding van de commissievergadering van 17 januari jl. het voorstel van het college ‘Fase 2 verplaatsing korfbalvereniging Rood-Wit’ werd aangeboden. Wat een bedragen en in de ogen van de ChristenUnie ogen ook nog eens onvoldoende onderbouwd. De fractie heeft aangedrongen om het voorstel tijdens de raadsvergadering van 31 januari niet in behandeling te nemen en het college de opdracht gegeven om in een nieuw voorstel te komen met goed onderbouwde scenario’s inclusief de effecten op de begroting voor de komende jaren en dat is gebeurd.

De ChristenUnie kon zich daarna al snel vinden in het nieuwe voorstel. Het gaat hierbij overigens niet alleen om de verhuizing van Rood-Wit; het voorstel heeft een veel breder doel:
  • het multifunctioneel gebruik van de Erica Terpstrahal te versterken;
  • zaalsporten zoveel mogelijk te concentreren in sporthallen;
  • daardoor overbodige accommodaties (gymzalen) af te stoten;
  • de Erica Terpstrahal vervroegd te verduurzamen;
  • beheertaken over te dragen.
Er was nog een puntje van verschil over de duurzaamheidsmaatregelen in het voorstel. Daarom heeft de ChristenUnie met alle andere fracties een amendement ingediend. Indieners van het amendement zijn van mening dat zij - om een goede integrale afweging te maken wat nu de meest verstandige stap is om gemeentelijke gebouwen (o.a. de Erica Terpstrahal) gasloos te maken - eerst meer inzicht willen in de uitgezette trajecten (de raad van de gemeente Oldebroek heeft namelijk een ambitieuze doelstelling om de gemeentelijke organisatie in 2025 klimaatneutraal te hebben). Daarnaast is de investering ten opzichte van het te behalen rendement niet in de juiste verhouding. Gelet hierop en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt er gekozen om nog niet bij deze gelegenheid de Erica Terpstrahal gasloos te maken. Wel worden alle andere maatregelen genomen die nodig zijn voor maximale besparing op energie. Financieel betekent dit voor het voorstel van het college € 184.000,- minder benodigd krediet.

De ChristenUnie is blij dat het voorstel unaniem door de raad is aangenomen en wenst korfbalvereniging Rood-Wit veel succes in en om de Erica Terpstra-hal; een mooie kers op hun 40-jarigjubileum-taart!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

SGP: Doorontwikkeling Erica Terpstrahal en verplaatsing korfbalvereniging
Bron Locourant donderdag 25 april 2019 20:51

De gemeenteraad van Oldebroek heeft vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over de doorontwikkeling van de Erica Terpstra hal en de verplaatsing van korfbalvereniging Rood-Wit. Al eerder (2017) hebben we als SGP ingestemd om de korfbalvereniging te verplaatsen naar de Erica Terpstrahal. Daarbij was destijds inzichtelijk gemaakt wat de verwachte kosten zouden zijn. Ook is toen aangegeven dat nog niet alle kosten bekend waren. Het voorstel van januari gaf al wat duidelijkheid maar liet een forse overschrijding zien. Het voorstel wat afgelopen donderdag is aangenomen ging om een aanvullend krediet 110 duizend euro.

Al met al nog veel geld maar de SGP is van mening dat dit bedrag ook opbrengsten heeft. Het beheer van de Erica Terpstra-hal wordt gedaan door de vereniging en de multifunctionaliteit van het gebouw wordt groter. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de Erica Terpstrahal modern en multifunctioneel te maken zodat de verbouwde en heringerichte sportvoorziening voldoet aan de eisen voor de scholen en de andere gebruikers.

Het uiteindelijke discussiepunt betrof de klimaatmaatregelen. Uiteindelijk is er een raadsbreed amendement aangenomen om het gebouw niet gasloos te maken. Dit in tegenstelling tot een eerder aangenomen besluit van de raad om alle gebouwen van de gemeente gasloos te maken. De SGP is van mening dat er een balans moet zijn tussen de investering en het rendement. Volgens ons was dat in dit voorstel niet het geval. De extra investering van 184.000 euro zou 2000 euro per jaar besparen. Al eerder heeft de SGP aangegeven dat klimaatneutraal geen doel op zich moet zijn. De wethouder heeft toegezegd later dit jaar naar de raad te komen met een integraal overzicht van de te nemen maatregelen voor o.a. de gemeentelijke gebouwen. Dan kunnen we als raad verder doorspreken over het destijds door de raad genomen besluit en de haalbaarheid daarvan.

Fractie SGP Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

ABO: Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit
Bron website ABO

Tijdens de commissievergadering heeft ABO aangegeven dat we verplicht zijn om snel met duidelijkheid te komen aan Rood-Wit, de postduivenvereniging, alle anderen verenigingen en betrokkenen die gebruik willen maken van de ET-hal, omwonenden rondom de ET-hal én de omwonenden van de Brink. We zijn daarom ook opgelucht dat dit proces inmiddels positief is afgerond.

ABO vindt de doorontwikkeling van de ET-hal voor multifunctioneel gebruik en de verhuizing van Rood-Wit naar de ET-hal een mooi besluit. We kunnen daar dus ook volmondig ‘JA’ tegen zeggen. Om tot een akkoord op dit besluit te komen is ABO erg kritisch geweest, maar uiteindelijk heeft het geleid tot een tevreden resultaat, met dank aan het huidige college!

Het plan voldoet nu aan belangrijke ABO uitgangspunten, namelijk:

Draagvlak & Betrokkenheid
Een paar dagen voor de beslissing hadden de leden van de korfbalvereniging Rood-Wit positief hebben ingestemd met de verhuizing naar de ET-Hal. Kortom draagvlak. Dat is mooi en belangrijk!

ABO heeft nadrukkelijk het college opgeroepen om de omwonenden (meer) te betrekken bij het proces. Denk daar aan de omwonenden van de ET-hal, waar terecht zorgen zijn over geluidsoverlast, de hoeveelheid extra verkeer en de veiligheid. Aan de hand van onze zorgen heeft de wethouder toegezegd om samen met de betrokken omwonenden, waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden en samen met de omwonenden op te trekken. Dat noemen wij ‘OldebroekvoorMekaar’ en wensen de wethouder succes met deze verbeterslag!

De omwonenden van de Brink hebben ook duidelijk hun zorgen geuit. Deze zorgen hebben indruk op ons gemaakt, aangezien wij het belangrijk vinden dat bij eventuele veranderingen de directe omgeving nadrukkelijk betrokken dient te worden en eigen gemaakte plannen (zoals bewoners initiatieven) een eerlijke kans verdienen. ABO is tevreden met de toezegging van de wethouder dat de omwonenden betrokken gaan worden, waarbij niet alleen naar het aantal en soort woningen wordt gekeken maar ook zéker naar groen. Wij hopen op een mooi herontwikkeling naar tevredenheid van de buurt en zien eventuele ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Wij zullen dit proces goed blijven volgen.

Geld kun je maar 1x uitgeven.
Investeringen in een dorp zijn van belang om de leefbaarheid (waaronder sport en verenigingen) in woonkernen goed te houden of te bevorderen. Dat betekent dat er soms ook investeringen gedaan moeten worden. Er wordt extra krediet gevraagd om de ET-hal multifunctioneel te maken, Rood-Wit te verhuizen en voor de duurzaamheidsmaatregelen. Met betrekking tot de duurzaamheid komen we later terug.

ABO vindt de investeringen verantwoord. De extra kredieten kunnen betaald worden uit bestaande meerjarenbegroting, waar ruimte is gevonden om de € 110.000 extra krediet uit te betalen. Daarnaast is er nog maximaal € 90.000 extra beschikbaar voor eventuele tegenslagen. We complimenteren daarom het college die met de abtenaren hard hebben gewerkt om de investeringsbijdrage fors te verlagen.

ABO is tevreden met de bevestiging dat er binnen het gestelde budget gewerkt wordt. En met deze investeringen is Wezep een mooi multifunctionele sporthal rijker!

Duurzaamheid is belangrijk, maar niet tegen elke prijs!
Duurzaamheid is belangrijk. Er wacht ons een grote ambitie om dit te realiseren. Maar investeringen moeten wel in balans zijn. Daarom is ABO-indiener van het amendement, waarbij er gekozen wordt om de duurzaamheidsmaatregelen toe te passen met uitzondering van het gasloos maken van de ET-hal. ABO vindt het op dit moment onverantwoord om zoveel geld uit te geven aan een gasloze installatie, terwijl het rendement erg laag is. Even voor de duidelijkheid de terugverdientijd is maar liefst 92 jaar! Duurzaamheid is belangrijk, maar niet tegen elke prijs!

We verwachten dat toekomstige ontwikkelingen er voor kunnen zorgen dat het meer rendabel wordt om alsnog de ET-hal gasloos te maken en wachten dit dus graag af. Daarnaast hebben we op dit moment te weinig inzicht en een onvolledig beeld om onze route met klimaatdoelstellingen uit te stippelen.

Het nu niet uitgeven van de gasloze installatie met een bedrag van € 184.000, behorende bij de reserve Klimaatneutraal Oldebroek is daardoor wél in te zetten in andere duurzaamheidstrajecten met een hoger rendement, denk daarbij aan een zonnepark.

Felicitaties aan nieuwe gebruikers ET-Hal, waaronder Korfbalvereniging Rood-Wit

Wij wensen iedereen veel succes met de uitvoering en alle verenigingen en betrokkenen, waaronder Rood-Wit een mooie en sportieve toekomst bij de ET-Hal!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9628
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: 425.000 Extra voor verhuizing korfballers Rood-Wit

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 11 mei 2019
Rood-Wit en gemeente Oldebroek ondertekenen verhuisovereenkomst

Tijdens het druk bezochte 40-jarig jubileumfeest van de korfbalvereniging op vrijdagavond 10 mei zetten Rood-Wit voorzitter Wim Jansen en wethouder Bob Bergkamp hun handtekeningen onder een verhuisovereenkomst. Rood-Wit gaat verhuizen naar de Erica Terpstrahal aan de Rondweg in Wezep.


Rood-Wit kan na een lange periode uitkijken naar de verhuizing en spelen op kunstgras
Met het raadsbesluit van 18 april kwam een einde aan een lange periode van overleg tussen gemeente en Rood-Wit over de verhuizing naar en het uitbreiden van de Erica Terpstrahal. De eerste ideeën voor een nieuwe plek voor de korfballers kwamen al in 2010 op tafel. In de jaren daarna werden deze ideeën verder uitgewerkt en doorgerekend. Onderweg moesten gemeente en Rood-Wit regelmatig terug naar de tekentafel. Voorzitter Wim Jansen: “Het hele proces heeft veel van ons gevraagd. Af en toe was het spannend of we samen de eindstreep zouden halen, maar wij zijn heel blij met het besluit en de kansen die wij nu krijgen. De samenwerking met de gemeente bleef goed. Ik ben heel trots op mijn vrijwilligers. Zij hebben heel veel vrije tijd in het project gestoken. We kijken nu enorm uit naar de verhuizing en het spelen op kunstgras.”

Rood-Wit neemt beheer Erica Terpstrahal over

Rood-Wit wordt een van de hoofdgebruikers op de nieuwe locatie en gaat de kantine van de sporthal exploiteren. Ook neemt de korfbalvereniging beheertaken over van de gemeente. Volgens Bob Bergkamp, wethouder Sport, zijn dit mooie voorbeelden van Oldebroek voor mekaar. “De Erica Terpstrahal krijgt een kantine die past bij de nieuwe uitstraling van het complex. Het college is ervan overtuigd dat de locatie Erica Terpstrahal zich kan ontwikkelen naar een open sport- en ontmoetingscentrum voor de buurt. Ook hebben wij er alle vertrouwen in dat het beheer van het complex bij hen in goede handen is. Wij gaan daarom graag met Rood-Wit de samenwerking aan. En, we wensen de korfballers natuurlijk veel sportief plezier in de vernieuwde Erica Terpstrahal en op het kunstgras”!

Afbeelding

Verhuizing rond november 2020
Als alles volgens plan verloopt, start de verbouw van de Erica Terpstrahal in het voorjaar van 2020. Samen met Rood-Wit onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om komend najaar de kunstgrasvelden al aan te leggen. Rond 1 november 2020 verhuist de korfbalvereniging definitief naar de nieuwe locatie.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie