Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Ingezonden brief
ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe?

Jarenlang heb ik mij ingezet om muziekonderwijs te behouden voor het dorp Oldebroek en voor de gehele gemeente. Vele gesprekken met wethouders, ambtenaren, fractie, inspreken in commissies en noem maar op. Want muziekonderwijs kan niet gratis. Als er geen bijdrage van de overheid is dan wordt het onbetaalbaar. Dat is nu eenmaal het lot van cultuuraanbod. Omdat ik mij jarenlang heb ingezet vind ik het
gerechtvaardigd om in deze ingezonden brief man en paard te noemen. Een deel van de politiek zal zich aangevallen voelen en verwijzen naar mijn politieke verleden alsof ik politieke bedoelingen zou hebben. Het zij zo. Voor mijzelf weet ik dat dat geen enkele rol speelt.

Het probleem is als volgt. Door bezuinigingen van gemeenten is in 2014 de Streekmuziekschool failliet gegaan. Waar moesten de leerlingen heen……? De muziekverenigingen wilden geen kinderen op straat laten staan en hebben vervolgens met een tijdelijke subsidie kleine muziekscholen opgericht die met een fractie van het oude budget goed functioneren. Concordia Oldebroek in de vorm van een stichting (Stichting Muziekonderwijs Oldebroek). De tijdelijke subsidie is nu gestopt en daarom staat het muziekonderwijs onder druk.

In de raadsvergadering van 9 november 2018 werd de begroting 2019 besproken. Na jaren soebatten en het probleem uitleggen was dit zo ongeveer de laatste mogelijkheid om het muziekonderwijs in de gemeente Oldebroek op een goede manier in de benen te houden. De raadsvergadering is de moeite waard om na te luisteren. Maar de eindconclusie is triest. Ondanks pogingen van CDA (Renske van Veen), PvdA (BertJan Dokter), SGP (Tom de Nooijer) en ABO wethouder Bob Bergkamp wil de ChristenUnie geen financiële ruimte bieden voor muziekonderwijs. De kinderen die muziekles willen krijgen zijn hiervan de dupe.

Bijvoorbeeld Stichting Muziekonderwijs Oldebroek zou door de opstelling van de ChristenUnie ongeveer 6000 euro per jaar moeten toeleggen om de leerlingen lessen te kunnen aanbieden. Dat kan natuurlijk niet en daarom zal er een leerlingenmaximum worden ingevoerd (nu zijn er 45 leerlingen en dat wordt bv een maximum van 30 leerlingen). Ook zullen de lesgelden worden verhoogd. Helaas zullen we ook noodgedwongen op zoek gaan naar een andere locatie dan het Kulturhus.

Extra pijnlijk is dat Oldebroek één van de weinige gemeenten in Nederland is die geen muziekonderwijs subsidieert. Oldebroek loopt daarmee flink achter bij gemeenten als Heerde, Epe, Elburg, Nunspeet en Harderwijk. Oldebroek geeft vrijwel niets uit aan cultuur. Nu moet blijkbaar ook het laatste stukje cultuuraanbod er aan geloven. Wat een armoede! Kort samengevat ben je als kind veel beter af als je je bijvoorbeeld in een buurgemeente Elburg of Heerde woont. Dat is blijkbaar het zure resultaat van Oldebroek voor Mekaar.

De welwillendheid van SGP, CDA en PvdA waardeer ik enorm. Ook ABO-wethouder Bob Bergkamp vroeg op een positieve wijze ruimte van de raad. Maar helaas komt door de inbreng van de ChristenUnie Oldebroek er geen financiële ruimte om muziekonderwijs op een goede manier in stand te houden. Veel kinderen kunnen in de toekomst waarschijnlijk geen muziekonderwijs meer volgen.

Ongetwijfeld zal de ChristenUnie hierop reageren en met mooie verhalen komen dat er nog integrale afwegingen komen, dat kinderen op voetbal ook geen geld krijgen, dat er ook commerciële muziekscholen zijn etc. etc. Maar als je daar doorheen prikt is mijn conclusie dat er geen enkele wil is om het muziekonderwijs op een gezonde manier in stand te houden. Helaas een trieste constatering.

Inbreng op persoonlijke titel van Arjan Dickhof
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Persbericht CDA Oldebroek

Kans gemist

De gemeenteraad heeft in de laatste raadsvergadering een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen om een integrale afweging te maken over de inzet van middelen tussen sport en cultuur met als vertrekpunt het huidige financiële kader. Schoorvoetend zijn we als CDA akkoord gegaan. Liever hadden we gehad, dat ons voorstel om subsidie te verstrekken aan het muziekonderwijs over was genomen. Muziekonderwijs is essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen. Nu weer een gemiste kans!
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 437
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door mrotman »

Gemiste kans van het CDA Oldebroek?

Uit twee bovenstaande artikelen trek ik de conclusie dat een meerderheid van de raad akkoord gegaan is met een voorstel welke een einde aan de subsidie voor het muziekonderwijs gaat betekenen, maar de meerderheid hier eigenlijk tegen is. VREEMD.
CDA is hier tegen maar toch "schoorvoetend" akkoord gegaan. Dat terwijl er hoogstwaarschijnlijk een meerderheid haalbaar was om subsidie aan muziekonderwijs te kunnen behouden.
Ondanks pogingen van CDA (Renske van Veen), PvdA (BertJan Dokter), SGP (Tom de Nooijer) en ABO wethouder Bob Bergkamp..
SGP (4 zetels), ABO (3 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (1 zetel) dat is samen 11 van de 19 raadszetels.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Visie ChristenUnie op cultuur en sport (incl. muziekonderwijs).
Bron website CU Oldebroek maandag 12 november 2018 22:11

Standpunten:
In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’. In ons bestuursovereenkomst staat op blz. 7: ‘Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport’.

Geschiedenis van het muziekonderwijs in de gemeente Oldebroek:
Tot 2014 was er de mogelijkheid om muziekonderwijs te volgen bij de muziekschool. De muziekschool is failliet gegaan. Om de kosten per leerling betaalbaar te houden is destijds besloten om een afbouwende subsidie van 3 jaar te verstrekken, met het nadrukkelijke advies om die tijd te gebruiken om andere bronnen van inkomsten te zoeken. Op verzoek van de gemeenteraad is deze subsidie geëvalueerd en er is onderzocht of de verenigingen al financieel zelfredzaam waren. Uit dit onderzoek bleek dat de meeste verenigingen creatieve oplossingen hebben bedacht om tot extra inkomsten en/of minder uitgaven te komen. Het merendeel gaf aan op langere termijn niet zonder de subsidie te kunnen zonder kwaliteit van het onderwijs en leden te verliezen. Om de verenigingen een extra jaar de tijd te geven om een structurele oplossing te bedenken heeft het college toen voorgesteld om ook voor 2018 een - weliswaar lagere - eenmalige subsidie te verstrekken. In de commissievergadering van 26 oktober 2017 is dit voorstel behandeld en akkoord bevonden door alle fracties. Het mag dus geen verrassing zijn er geen geld speciaal voor muziekonderwijs in de begroting van 2019 is gereserveerd.

Huidige ontwikkeling:
Tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november heeft de ChristenUnie – evenals de SGP, CDA, PvdA, ABO en VVD– het college de opdracht gegeven om een integrale afweging te maken over het totale pakket ‘Sport en Cultuur’ en dat hierbij geen financieel kader geldt. Dit betekent dat het college met ALLE verenigingen in gesprek gaat om te kijken wat nodig is om bijv. ieder kind aan sport of cultuur te laten doen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering en allerlei uitingen op sociale media krijgen we verschillende positieve en negatieve reacties. Positieve reacties van mensen die verbonden zijn aan culturele instellingen of sportverenigingen voor de integrale afweging (‘gelijke monniken, gelijke kappen’). Negatieve reacties van mensen die suggereren dat we tegen (het subsidiëren van) muziekonderwijs zijn! Voor de duidelijkheid; we hebben (evenals de SGP, VVD, ABO) tegen het voorstel van CDA en PvdA gestemd om nog weer een jaar geld voor muziekonderwijs beschikbaar te stellen. We zijn erop tegen dat het muziekonderwijs een uitzonderingspositie krijgt ten opzichte van andere culturele instanties en (sport)verenigingen. Vandaar (nogmaals) dat we het college hebben gevraagd om met ALLE verenigingen in gesprek te gaan. We willen hierdoor juist cultuur (inclusief muziek) en sport bevorderen, zoals in ons verkiezingsprogramma en de bestuursovereenkomst staat!

Het is vreemd en niet eerlijk als er wel gemeenschapsgeld gaat naar een trompettist van een bepaalde muziekvereniging voor muziekonderwijs en dat een piano-leerling of een kind dat dansles heeft niet gesubsidieerd wordt. De muziekverenigingen krijgen sowieso subsidie i.v.m. hun maatschappelijke betrokkenheid (optreden bij Koningsdag, etc.). Elke muziekvereniging krijgt hiervoor standaard € 500,- en € 40,- per lid uit de gemeente Oldebroek. Voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kan in onze gemeente altijd een beroep gedaan worden op het jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds.

Arno Hardonk en Berend-Jan Spijkerboer
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

SGP Oldebroek en het muziekonderwijs
Bron Locourant maandag 12 november 2018 21:06

Jarenlang is er gediscussieerd over gemeentelijke steun aan het muziekonderwijs. De begrotingsvergadering van 8 november 2018 leek het moment van de waarheid, waarop er definitief duidelijkheid zou komen op de vraag wat de structurele rol van de gemeente in de toekomst hierin zou worden. Als SGP Oldebroek willen we helder maken wat onze inzet was en wat de uitkomsten zijn voor het muziekonderwijs.

De situatie
Tot het jaar 2012 kreeg het muziekonderwijs jaarlijks 100.000 euro van de gemeente Oldebroek. In dat jaar heeft de gemeente, vanwege haar financiële situatie, moeten snijden in haar uitgaven. Er is toen besloten de gemeentelijke steun te stoppen. Later, in 2014, heeft de gemeente besloten een aflopende subsidie te geven voor het muziekonderwijs, tot en met het jaar 2018. Dit betekent dat er door deze regeling in 2019 geen structurele financiële middelen meer zijn vanuit de gemeente voor het muziekonderwijs.

Het is duidelijk dat het muziekonderwijs niet zonder een financiële bijdrage vanuit de gemeente kan rondkomen. Dit was in 2012 zo, en is nu niet anders. In 2014 ging de streekmuziekschool failliet. De verenigingen hebben toen zelf initiatief ondernomen en via kleinere stichtingen (zoals Stichting Muziekonderwijs Oldebroek) toch muziekonderwijs aangeboden. Dit hebben zij, met een fors lagere gemeentelijke bijdrage dan tot 2012, toch voor elkaar gekregen. Knap werk dus, écht Oldebroek voor Mekaar!

Inzet SGP-fractie
Als SGP-fractie willen we al tijdenlang een nieuwe integrale afweging voor cultuur en sport. Hiermee bedoelen we dat we opnieuw willen kijken naar de verdeling van gemeentelijke subsidies. We willen dat er bij die integrale afweging ook gezocht wordt naar een structurele oplossing voor het muziekonderwijs. Dit hebben we herhaald in verkiezingstijd, en daarom willen we ons daar nu nog steeds voor inzetten.
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we tijdens de begrotingsvergadering een motie ingediend. In die motie riepen we op tot ‘’het maken van een integrale afwezig voor sport en cultuur (in de eerste helft van 2019), waaronder muziekonderwijs.’’

Resultaat
Tijdens het verloop van de vergadering bleek dat de motie helaas niet op een meerderheid kon rekenen. Als SGP-fractie hebben we toen besloten om tegemoet te komen aan de fracties die de motie aanvankelijk niet wilden steunen. We hebben de motie aangepast, zodat we uiteindelijk toch een meerderheid konden vinden.

In de aangepaste motie wordt opgeroepen tot een integrale afweging aangaande sport en cultuur, maar zonder een bepaling over het muziekonderwijs. Dit geeft helaas niet de garantie dat er na de integrale afweging een structurele oplossing komt voor het muziekonderwijs.

We zijn als SGP-fractie blij dat de aangepaste motie (unaniem) is aangenomen. Wel blijft de onzekerheid voor het muziekonderwijs zo voortbestaan. Het is het gevolg van politieke besluitvorming, waarbij je, als je zaken voor elkaar wilt krijgen, altijd op zoek moet naar meerderheden. De SGP-fractie blijft zich desondanks inzetten voor een structurele oplossing voor het muziekonderwijs.

Namens de SGP-fractie,

Tom de Nooijer (gemeenteraadslid voor SGP Oldebroek)
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Praat met de raad over kunst en cultuur
Bron website gemeente Oldebroek.

De gemeenteraad nodigt vertegenwoordigers van culturele verenigingen en organisaties in de gemeente Oldebroek uit voor een gesprek. Dit raadsgesprek is op donderdag 22 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek.

Het thema is ‘Kunst en cultuur: bijdragen aan de Oldebroekse samenleving’. Tijdens deze avond kunnen vertegenwoordigers met raadsleden, maar ook met elkaar in gesprek. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: waar lopen verenigingen/organisaties tegenaan, wie hebben, naast de leden, nog meer baat bij de activiteiten van de vereniging/organisatie, hebben de verenigingen/organisaties een signaalfunctie voor individuele problemen.

Ook is er gelegenheid om in kleine groepjes door te praten over het thema. Er zijn drie gesprekstafels met ieder een eigen onderwerp:
  • Waarom is kunst en cultuur belangrijk?
  • Hoe is het in de regio geregeld?
  • Heeft kunst en cultuur een binding met (jeugd)zorg/preventie?
Contact met de raad
Het Raadsgesprek is bedoeld voor meer en vooral ander, informeler contact van de raadscommissies met groepen en betrokkenen bij onderwerpen uit de samenleving. Vooral om met elkaar nieuwe ontwikkelingen te bespreken of lopend beleid te evalueren.
Informatie en aanmelden

Voor vragen over het raadsgesprek of voor aanmelden kunt u contact opnemen met Bea van den Brink, team Samenleving gemeente Oldebroek via bvdbrink@oldebroek.nl of 0525 63 82 00.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Stichting Muziekonderwijs Oldebroek in grote problemen door uitspraak gemeenteraad
Bron Locourant woensdag 14 november 2018 06:50

OLDEBROEK - Donderdag 9 november is tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2019 in Oldebroek duidelijk geworden dat er geen steun meer komt voor muziekonderwijs in Oldebroek. In het seizoen 2013-2014 is de toenmalige streekmuziekschool failliet gegaan waardoor de faciliteiten voor muziekonderwijs definitief waren verdwenen. Concordia heeft destijds het initiatief genomen om een eigen stichting op te richten die de taak kreeg haar leerlingen van muziekonderwijs te voorzien. Ineens kregen zij maar liefst 40 leerlingen waarvoor ze muziekonderwijs moesten organiseren en faciliteren.

SMO heeft in 2014 overleg gehad met de muziekvereniging Concordia en de gemeente Oldebroek. Beide hebben een bijdrage in de kosten gedaan zodat het lesgeld op een aanvaardbaar niveau kon blijven. Destijds heeft de gemeente aangegeven dat het een tijdelijke maatregel betreft. De overleggen die daarop volgden hebben ertoe geleid dat de 4 muziekverenigingen besprekingen zijn gestart om te werken naar een kunst en cultuurnota welke niet alleen muziekonderwijs zou omvatten. Tot onze opluchting hebben de gesprekken met alle fracties (behalve de VVD omdat op voorhand hun mening al duidelijk is wb kunst en cultuur) ertoe geleid dat deze een positieve opstelling in gingen nemen. Aangevoerd door wethouder Bob Bergkamp is aangedrongen om te onderzoeken of een verlenging van de tijdelijke maatregel mogelijk was.

Maar tijdens de raadsvergadering heeft tot onze grote verbazing de grootste fractie geen goedkeuring gegeven, dit ondanks hun positieve uitspraken in de verkiezingsperiode. In een reactie geeft deze fractie aan zich positief op te willen stellen maar conclusie is dat veel kinderen in de toekomst geen muziekonderwijs kunnen volgen.. Als geen andere weet de politiek dat een voorstel, in ontwikkeling, minsten 1,5 jaar kost wil het tot een definitief iets komen.

SMO word nu gedwongen om met haar 40 leerlingen het Kulturhus te verlaten omdat een besparing in huisvesting de belangrijkste optie is. De samenwerking met Kulturhus is fantastisch maar zij zijn gebonden aan vaste huurprijzen. Ongetwijfeld word de rekening van het verschil in huuropbrengst dan weer bij de gemeente gelegd omdat destijds het Kulturhus ook ontwikkeld is voor de huisvesting van muziekonderwijs. Nu worden, door het verlaten van de Talter, de activiteiten daar uitgehold en komen ruimtes leeg te staan.

Het is bovendien onvermijdelijk dat de lesgelden worden verhoogd en daarmee verdwijnt het aanbod aan kunst en cultuur nog meer in gemeente Oldebroek. Een leerlingenstop is werkelijk desastreus maar is bijna onvermijdelijk. Wat zou het mooi zijn dat jongelui zich kunnen ontwikkelen in kunst en cultuur met daarbij muziek. Niet iedereen heeft interesse of is niet in staat zich in sport te ontwikkelen.

SMO is er van overtuigd dat ze een bijdrage kan leveren aan de vorming van onze jeugd in Oldebroek. Maar door een deel van de politiek wordt deze mening niet gedeeld gezien de reactie van de raad. Dit terwijl omliggende gemeentes wel mogelijkheden hebben gecreëerd om muziekonderwijs mogelijk te maken !
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Uitzending gemist: Rondje Politiek over de door de gemeenteraad gestaakte subsidie aan Oldebroeker muziekonderwijs
Afbeelding
Bron Locourant

Klik hier voor fragment in ogg formaat, excuus voor kwaliteit
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Ingezonden:
Muziekonderwijs Oldebroek komt in de problemen.

In de laatste weken is er veel gesproken over muziekonderwijs in Oldebroek. Dit onderwijs gaat in 2019 verdwijnen als er niet snel wordt ingegrepen. Wat is er aan de hand?


Alle verenigingen in de gemeente Oldebroek krijgen subsidie, ook de muziekverenigingen. Dat is niet veel maar met sponsoren en acties van de
leden kunnen we net het hoofd boven water houden. Dit is bij de meeste verenigingen het geval.

In het verleden bestond er ook een regionale muziekschool die mede door de gemeente Oldebroek zwaar gesubsidieerd werd. Deze muziekschool is enige jaren geleden failliet gegaan. Het muziekonderwijs dreigde totaal te verdwijnen uit de gemeente Oldebroek. De muziekverenigingen wilden dit voorkomen en begonnen zelf het muziekonderwijs te organiseren. De gemeente Oldebroek was hierover enthousiast en stelde een bedrag ter beschikking. Die bedrag was, in vergelijking met de hoge kosten van de muziekschool van destijds, zeer gering. Toch slaagde de muziek verenigingen erin het muziekonderwijs op hoog niveau te organiseren. “Oldebroek voor elkaar”.

Het was vanaf het begin duidelijk dat deze geringe jaarlijkse subsidie uit een potje kwam dat na drie jaar leeg zou zijn. De verenigingen wisten dat. De afgelopen jaren hebben wij voortdurend aandacht gevraagd voor het gegeven dat wij onderwijs geven alleen kunnen doen als de subsidie voor het muziekonderwijs zou blijven bestaan. Let op; dit bedrag krijgen wij dus niet voor de muziekvereniging maar voor het muziekonderwijs dat wij verzorgen in plaats van de oude muziekschool. De verenigingen worden hier financieel niet beter van!! In tegendeel. De ouders betalen een deel van het lesgeld, de muziekvereniging betaalt eveneens een deel van het lesgeld en een deel wordt betaald vanuit de subsidie die de verenigingen krijgen. Hiermee kunnen wij het muziekonderwijs betaalbaar houden voor iedereen.

Er is heel veel geschreven over de gunstige invloed van sport bij kinderen. Sport zorgt er voor dat de lichamelijke ontwikkeling bij kinderen goed
verloopt. Dit geldt ook voor muziek bij kinderen. Muziek maken heeft een gunstige invloed op de geestelijke ontwikkeling bij kinderen. De gemeente stimuleert op allerlei terrein de sportieve ontwikkeling. Maar de muzikale ontwikkeling dreigt te verdwijnen volgend jaar.

Wij merken vaak dat politici zeggen dat men muziekverenigingen niet willen voortrekken ten opzichte van andere verenigingen. Dat willen wij ook niet. We vragen niet meer geld voor de verenigingen, we vragen geld voor het muziekonderwijs, dat vroeger door de muziekschool werd verzorgd. Als wij landelijk kijken, zien wij dat alle gemeenten in Nederland muziekonderwijs steunen. Regelingen in de omliggende gemeenten zijn voor ons een droom. Oldebroek wordt in 2019 een grote uitzondering bij het muziekonderwijs.

Omdat de subsidie voor het muziekonderwijs in 2018 gestopt is, staan de verenigingen voor een dilemma. Zo doorgaan kan niet. Het afgelopen jaar heeft iedere vereniging uit eigen middelen enige duizenden euro’s bijgedragen aan het muziekonderwijs. Het is volstrekt duidelijk dat dit niet kan. Dus moeten we volgend jaar stoppen met het muziekonderwijs in de gemeente Oldebroek. Kinderen kunnen dan naar dure privé muziekscholen of naar andere buurgemeenten uitwijken waar het muziekonderwijs wel gesubsidieerd wordt. De organisaties en stichtingen die het muziekonderwijs verzorgden, verdwijnen. Ook al zou men de subsidie over een aantal jaar weer invoeren dan zal het niet eenvoudig zijn dit weer op te starten. Afbreken gaat snel, opbouwen duurt jaren.

Wat vragen we aan de politiek? Niet veel. We willen de huidige regeling nog één of twee jaar handhaven. De organisatie structuur van het muziekonderwijs kan dan blijven bestaan. We kunnen dan rustig bespreken met alle partijen hoe het verder moet. Op deze wijze breek je niet iets kostbaar af om later te bedenken dat je het wilt voortzetten. De politiek wil de oude regeling niet voortzetten. Men wil in 2019 een ” integrale heroverweging” . Prima, maar als de raad klaar is met die heroverweging is er geen muziekonderwijs meer in de gemeente Oldebroek.

Kortom, gemeenteraad bedenk iets. Probeer in december een besluit te nemen waarmee het muziekonderwijs verder kan blijven voortbestaan. Neem geen overhaaste beslissingen die later duur uitpakken.

Huub Verberk
Voorzitter van Limburg Stirumband

1112
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ingezonden: ChristenUnie Oldebroek legt bom onder muziekonderwijs

Bericht door Redactie »

Ingezonden:

Soms begrijp ik een politieke keuze niet....

Afgelopen zaterdag kwamen er 63 jongeren bij de van Limburg Stirum band kijken hoe leuk het is om muziek te maken.
De vereniging betaalt uit eigen kas, een fors bedrag voor het muziek onderwijs voor deze jeugd spelers.
De gemeente heeft namelijk vorige jaar iedere vorm van financiële steun aan muziek onderwijs gestaakt.

Vandaag besloot de gemeente Oldebroek ruim 5000€ uit te geven voor twee boa’s die twee avonden op een groepje vervelende pubers gaan letten. Een maand lang, daarna stopt het project.

Voor dat bedrag kunnen je ook 63 kinderen een jaar muziek onderwijs geven.

Inderdaad, het is een politieke keuze. Maar soms snap ik een keuze niet...........

Met vriendelijke groet,

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie