Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Raad Oldebroek absoluut niet tevreden met concept Regionale Energie Strategie
Bron Omroep Gelderland

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek is niet te spreken over de manier waarop het concept van de Regionale Energie Strategie tot stand is gekomen. Ook heeft de raad geen goed woord over voor buurgemeente Hattem, die zelfstandig besloot geen windmolens te willen plaatsen. "Wat heeft samenwerken dan nog voor zin?" ................lees verder op de website van Omroep Gelderland
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Overzicht standpunten en aanvullende informatie op het concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe:
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Motie én amendement RES Noord-Veluwe beiden aangenomen door gemeenteraad @gem_Oldebroek
  • Amendement unaniem aangenomen
  • Motie met tegenstem VVD Oldebroek aangenomen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Hoe maken we Oldebroek voor 2050 klimaatneutraal?
Bron website VVD Oldebroek Door Nick Schouten op 12 juli 2020

Een opgelegd gedrocht. Rake woorden die in de raadsvergadering van 9 juli 2020 vielen. Waar dit over gaat? De Regionale Energie Strategie, beter bekend als RES. Oldebroek zit samen met zes andere gemeenten in de RES regio Noord-Veluwe.

Deze stuurgroep beslist hoe onze regio omgaat met de energietransitie, in samenspraak met de raad en de burger. Het document waar op 9 juli over gesproken werd (Besluit concept-RES) voorziet in een aantal scenario’s. De ambities zijn hoog, in de negatieve zin van het woord. Met het huidige verbruik heeft onze gemeente een opbrengt van 93 windmolens nodig om aan de vraag te voldoen, zodat wij in 2050 de klimaatdoelstellingen halen. Wie denkt dat dit haalbaar en wenselijk is, heeft een klap van de (wind)molen gekregen.

De VVD heeft gepleit voor een radicaal andere opstelling. In plaats van het landschap vervuilen met tientallen windmolens en hectaren zonneparken, slaan wij rechtsaf en zien een veilige, nucleaire toekomst tegemoet! Onze fractievoorzitter Henk Kemp maakte de visie van de VVD concreet via een motie die de stuurgroep maant andere mogelijkheden van energieopwekking te onderzoeken: kernenergie, thorium en waterstof. Vooral de Small Modular Reactor (SMR) is voor de VVD een interessante mogelijkheid. Eén kleine centrale levert al genoeg op. De voordelen zijn groot: volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is kernenergie de goedkoopste optie per ton vermeden CO2 uitstoot. Tevens produceren kernfusiereactoren en thoriumreactoren minder tot geen radioactief afval én natuurlijk geen CO2 uitstoot. Onze motie heeft het niet gehaald. Volgens de rest van de raad zag een motie, die zeer algemeen van karakter was, al toe op onze motie, en wilden zij op het gebied van kernenergie vooral wachten op wat er in Den Haag besloten werd. De VVD wacht niet op Den Haag en wil vooral de druk hoog houden, voor uw woongenot en voor een leefbare toekomst voor ons en onze kinderen.

Raadscommissielid Nick Schouten namens de VVD fractie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Dickhof »

Hypocriet?
In de afgelopen raadsvergadering van donderdag 9 juli is de RES (Regionale Energie Strategie) behandeld. Ik heb mij geërgerd aan de kritiek die een aantal partijen hadden op de gemeente Hattem over de invulling van de RES. Blijkbaar is men nu al vergeten hoe de gemeenteraad van Oldebroek is omgesprongen met de bezwaren van Hattem op de windmolens van Van Werven. Men klopt zich op de borst dat Oldebroek al voor een groot deel een invulling heeft gegeven aan het op te stellen vermogen aan MW in de regio voor hernieuwbare energie. Blijkbaar is men trots dat de windmolens kunnen worden geplaatst op de grens van de gemeente Hattem, zover mogelijk verwijdert van de eigen inwoners. Zeker weten, dat is een handige truc, maar om zichzelf op de borst te slaan en ongeremd los te gaan op Hattem ……
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

De grootste verbouwing van de Veluwe sinds de oorlog staat voor de deur

Komt er de komende tijd een zonnepark of een windpark in uw achtertuin te staan op de Noord Veluwe? Mensen kunnen vanaf nu meepraten over de plannen voor grootschalige wind- en zonneparken. Via de website energienoordveluwe.nl kan iedereen zijn mening geven in een enquête. Waar moeten de windmolens en zonneparken komen te staan?.....lees verder op de website van de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

SGP Oldebroek kritisch op de Regionale Energiestrategie
Bron website SGP / Locourant

Donderdag 9 juni is er voor het eerst in de gemeenteraad van Oldebroek inhoudelijk gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES). Voor het gevoel van de SGP een doordenderende trein met een enorme impact.

We hebben in het debat onze vinger gelegd bij de participatie met inwoners. Onze eerdere bijdrage die op papier is aangeleverd vinden wij onvoldoende terug in de nu voorliggende concept-RES. De wethouder heeft wel toegezegd dat dit meegenomen wordt in de verdere uitwerking.

De SGP fractie Oldebroek is van mening dat nieuwe ontwikkelingen te snel aan de kant gezet worden. Het gaat om de grootste verbouwing van Nederland sinds de tweede wereldoorlog zoals op blz. 3 van de concept-RES staat. Van de plaatselijke politiek wordt verwacht op in een paar maanden de keuzes te maken. Daarnaast vinden wij dat alternatieve technieken, die niet voldoen aan de 2030-horizon, wel meegenomen moeten worden zoals waterkracht, kernenergie waaronder thorium, waterstof e.d. Wat ons betreft wordt er gekozen voor 2050-horizon of verder.

Zoals het nu lijkt is het proces om te komen tot een definitieve RES belangrijker dan de inhoud. Oldebroek lijkt een fors aandeel voor haar rekening te moeten nemen. Dit is in strijd met de spelregel 3 uit de bestuurlijke startnotitie waar afgesproken is dat er een weging is tussen de lusten en lasten. Daarnaast wordt de polder Oosterwolde niet ontzien en wordt de landbouwtransitie er nog eens tussendoor gefietst.

De samenvatting van de wethouder in de tweede termijn geeft wel mogelijkheden naar de toekomst. We zijn niet gebonden aan scenario’s. Er wordt vol in gesprek gegaan met inwoners en alle ontwikkelingen worden meegenomen. Bij het ‘in gesprek’ gaan met inwoners hebben we wel onze kanttekeningen gezet. De concept-RES laat nu niet echt ruimte om mee te denken maar is het gesprek er vooral op gericht om acceptatie van deze stap in de energietransitie te bewerkstellingen. Niet onze visie van een participatiesamenleving.

De gemeenteraad heeft een motie en amendement aangenomen waar de SGP vierkant achter staat. De motie van de VVD hebben we niet gesteund aangezien wij van mening is dat dit een specificering is van het aangenomen amendement. Wordt vervolgd.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

CU: Concept-Regionale Energiestrategie
Bron website CU Oldebroek 3 augustus 2020

De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van duurzame energie. Zo kent u ons ook, wij vragen daar zeer regelmatig de aandacht voor. En toch hebben we grote moeite met het voorstel van het college om in te stemmen met de volgende stap in de procedure van de Regionale Energiestrategie (RES), een verplichting, opgelegd vanuit het rijk aan de gemeenten. Maar waar zit onze moeite dan? Allereerst hebben we moeite met de ‘doordenderende trein’, hetgeen het proces in onze ogen is, maar ook wat we allemaal moeten doen in opdracht van Den Haag en dat in een moordend tempo.

In coronatijd hebben wij en anderen verzocht om uitstel van de RES-procedure zodat het debat over de concept-RES ook “face to face” kon worden gevoerd. We schreven in april hierover het volgende: https://oldebroek.christenunie.nl Het uitstel is er (gedeeltelijk) gekomen. Maar er is ook voor gekozen om de regionale consultatieronde met alle raden uit de RES-Regio Noord-Veluwe niet meer te houden. Ook de vooraf geplande extra commissievergaderingen waar de lokale fracties uit de gemeente Oldebroek onderling het debat aan zouden gaan over de concept-RES, zijn niet meer gehouden. Uiteindelijk zijn de ideeën over RES door de verschillende fracties op papier gezet en doorgestuurd naar de stuurgroep-RES. En dan ligt er, zonder debat vooraf door de fracties en zonder debat in de regio, een voorstel van het college aan de raad om in te stemmen met de concept-RES.

In een recent artikel in het VNG-magazine stond onder de kop: “Door de strot geduwd? Douwe Jan Elzinga over de RES” het volgende te lezen over de RES: https://vng.nl/artikelen/door-de-strot- ... ver-de-res

Dit artikel verwoordt nu precies waar voor de fractie van de ChristenUnie de moeite zit bij de RES-procedure. We zien de noodzaak van het verduurzamen van onze energievoorziening en we zien ook zeker de voordelen ervan om dit vraagstuk regionaal op te pakken. Maar toch, we zijn evengoed benauwd dat we de controle over het geheel verliezen.

We hebben als fractie van de ChristenUnie moeite met de schaalgrootte van de RES. Deze doet ons erg denken aan de procedure rond de luchthaven Lelystad, de Alderstafels. Op een schaal die voor het gemiddelde raadslid al niet eens meer is te volgen, laat staan voor de meeste inwoners die hierbij nog verder op afstand staan. We weten nu wat het proces van de Alderstafel voor onze regio heeft betekend, ondanks de vele protesten lopen de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over onze gemeente. De inbreng uit de regio in dat proces was groot, maar toch lijkt de invloed daarvan gering. Daar zit ook onze angst bij het instemmen met de concept-RES, je zegt min of meer gedwongen “ja” in een aantal deeltrajecten en voor je het weet kun je niet meer terug.

Onze weerstand zit hem ook in de concept-RES uitgewerkte 3 scenario’s. Deze 3 scenario’s zijn schetsen hoe en waar er in de RES-regio Noord-Veluwe, duurzame energie opgewekt kan worden. 3 scenario’s waarin in alle gevallen de gemeente Oldebroek een fors aandeel levert aan de regionale opgave.

Zie voor de scenario’s: https://energiestrategienv.nl/concept-RES

In scenario B, worden er een aantal windturbines ingetekend in de Polder van Oosterwolde, een gebied met belangrijke natuurwaarden voor o.a. de Grutto. En een zeer belangrijk gebied voor de agrariërs in onze gemeente. Daar zijn we gelijk ook heel duidelijk over geweest; windturbines op deze locatie zijn voor de fractie van de ChristenUnie onacceptabel! Ook de koppeling met ander dossiers, zoals de vernatting van de Polder van Oosterwolde en de landbouwtransitie horen niet thuis in de RES. Dossiers die in dit traject zomaar een eigen leven kunnen gaan leiden, dossiers die elk voor zich een zorgvuldig afweging verdienen.

In de scenario’s A en C zien we in beide een grote opschaling van de hoeveelheid windturbines in onze gemeente. Als we alleen al naar het percentage potentieel geïnstalleerde MW aan windenergie bekijken is dat een aandeel tussen de 36 en 53%. Dat is 39 en 45% in aantallen turbines voor de gemeente Oldebroek. In deze twee scenario’s lijkt het erop dat we “gestraft worden” voor ons progressieve beleid op duurzaamheid de afgelopen jaren. Met de argumentatie, daar gebeurt toch al wat, goed om dan maar op die locaties te clusteren.

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat onze reactie op papier, gedaan in de consultatieronde, onvoldoende tot niet terug te vinden is in de concept-RES. Wij hebben dat in de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering, ook uitvoerig besproken. Het college heeft daarop aangegeven dat de schriftelijke inbreng van de fracties uitdrukkelijk deel uitmaken van de verdere procedure om tot een definitieve RES.

Ook is er in deze commissie uitvoerig gesproken over de status van de genoemde scenario’s in de concept-RES. Daaruit kwam naar voren dat we deze moeten zien als denkrichting, niet als scenario’s waaruit gekozen moet worden of als scenario’s die de richting van het eindresultaat al aangeven. Voor een definitieve RES staan alle mogelijkheden nog open.

Omdat we ons, ondanks de toelichting en toezeggingen van het college, toch zorgen maken of onze lokale reactie op de concept-RES wel voldoende gehoord en meegenomen wordt door de stuurgroep-RES hebben we een amendement op het voorstel ingediend. Met dit amendement, mede ingediend door de fracties van de ABO, de SGP, het CDA en de PvdA/Burgerpartij Oldebroek, hebben we onze al eerder genoemde bezwaren op de concept-RES onderdeel gemaakt van het te nemen besluit. Dit om zo onze bezwaren nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de stuurgroep-RES die de komende tijd aan de slag gaat met een definitieve RES (RES 1.0). Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

Naast dat wij als raad goed meegenomen worden in het proces van de RES is het van minstens even groot belang dat u als inwoner van onze gemeente goed meegenomen wordt in het proces om te komen tot een definitieve RES. In de procedure om te komen tot een RES heeft het in gesprek gaan met alle betrokkenen een belangrijke plaats. Maar door de grootschaligheid maken we ons wel zorgen of dit voldoende gaat gebeuren. Daarom hebben de fracties van de ChristenUnie, de ABO, de SGP het CDA en de PvdA/burgerpartij Oldebroek ook in een motie het college opgedragen om er op toe te zien dat onze inwoners maximaal worden meegenomen in de procedure. Ook deze motie is aangenomen.

Voor de exacte inhoud van het amendement en de motie verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit artikel.

Uiteraard blijven wij ook in de komende tijd dit dossier nauwkeurig volgen!

Fractie ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Nog veel twijfels bij Noord-Veluwse politiek over klimaatstrategie

Lees ook het artikel op Omroep Gelderland: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/ ... tstrategie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door mrotman »

RES

Afgelopen weken lichtelijk verdiept in de Regionale Energie Strategie. Het concept plan is heeft al op de agenda van de gemeenteraden gestaan. De raad van Oldebroek heeft die eerste keer vooral aangegeven wat ze niet wilden van het plan. De VVD vind het grootste deel van het plan niet zitten en zou bij voorkeur kiezen voor de bouw van een Thorium kerncentrale.

Naar mijn mening is er in de RES al voorgesorteerd op een beperkt aantal mogelijkheden en ontbreekt er ruimte voor nieuwe verfrissende ontwikkelingen. Ik zal puntsgewijs hieronder wat aangeven, het is deels wat ik tegengekomen ben en deels mijn mening.

Kernenergie thorium: prima idee, maar deze veilige vorm van kernenergie staat nog in de kinderschoenen en het bouwen van een centrale kan wel dertig jaar gaan duren. Moeten we in samenwerking van een aantal landen proberen te gaan ontwikkelen. In de tussentijd andere klimaatneutrale energiebronnen inzetten.

Militair terrein: In de RES staat aangegeven dat er geen windmolens langs de A28 en de spoorlijn tussen Wezep en ‘t Harde mogelijk zijn in verband met laagvlieggebied helikopters en schietterrein. Een niet steekhoudend argument als helikopters oefenen in het weidevogelgebied van Noordeinde door daar onder de hoogspanningskabels te vliegen. Toch gehinderd zouden worden door Windmolen. Naar mijn mening ook naar mogelijkheid windmolens te plaatsen langs A28 en spoorlijn tussen Wezep en ‘t Harde.

Biogas (vergisting): Deze vorm van energie staat zijdelings in de RES, er wordt verwezen naar de RSW (Regionale Structuur Warmte). Hier wordt biogas haast alleen genoemd als oplossing voor verwarming van slecht te isoleren gebouwen. Genoemd worden de oude binnensteden van Elburg en Hattem. Dat is in deze snel veranderende tijd een gemiste kans. Biogas kun je ook gebruiken voor het opwekken van stroom en als groengas aan ons aardgasnetwerk. Ik wil hier dan ook de positieve bijwerkingen en uitdagingen van biogas graag uitgewerkt zien. Denk aan de stikstofuitstoot landbouw en methaan uitstoot. Ik was en ben altijd kritisch op inzet van landbouwgrond voor energieproductie. Maar als wij kunnen voorkomen dat ons platteland deels wordt volgezet met zonnepanelen, maar in plaats daarvan op een flexibele manier deze inzetten voor de productie van biogas, tevens het stikstof en mestprobleem hier deels mee oplossen dan moet dit serieus in overweging genomen worden.

Rendabel: Laten we realistisch zijn! Er is vrijwel geen enkele duurzame energiebron die zonder subsidie kan concurreren met fossiele energie. Maar als wij niet kiezen voor duurzame energie dan zal de toekomst voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen er niet rooskleurig uit zien.
Trouwens als we voor elke kilogram CO2 die er vrijkomt bij gebruik fossiele brandstoffen deze weer verplicht uit de lucht laten halen door de producenten dan worden de prijzen van fossiele brandstoffen waarschijnlijk vele malen duurder.

Elke keuze vind ik een dilemma:
Een moderne windmolen levert evenveel energie als 15 ha zonnepanelen. Kies ik voor een windmolen met daaromheen 15 ha landbouwgrond of eventueel natuurgebied? Of is het beter om in te zetten op biogas, met als voordeel flexibele inzet landbouwgrond en bijdrage aan stikstof en mestproblemen. (Dit laatste is in ontwikkeling.)

Bronnen:
https://energienoordveluwe.nl/landing

https://www.putten.nl/Inwoners/Milieu_N ... PDF_5_70MB

https://www.duurzaammbo.nl/index.php/b3 ... 676-biogas
https://groene-rekenkamer.nl/5200/de-mestvergister/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/218317 ... edrog.html
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/ag ... t-stikstof


https://pure-energie.nl/kennisbank/zonn ... indmolens/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/218317 ... edrog.html
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Geef uw mening over mogelijke wind- en zonneparken op de Noord-Veluwe

De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werken we samen met andere gemeenten en allerlei andere partijen in onze regio aan een Regionale Energie Strategie (RES). Een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind). Er is inmiddels een concept-RES, waarover we graag uw mening horen. Dat kunt u doen tijdens één van de inwonersavonden in onze zes dorpskernen of door een online enquête in te vullen. Denkt u mee?
Online de concept-RES bekijken en uw mening geven

Op energienoordveluwe.nl staat een filmpje met uitleg over de concept-RES. Ook kunt u de concept-RES met drie varianten bekijken. Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. U kunt online ook aangeven wat u vindt, dat kan nog t/m oktober 2020.
De meningen van inwoners worden verwerkt in het plan dat uiteindelijk ter goedkeuring naar het Rijk gaat.
Inwonersavond in iedere dorpskern

Eind oktober en begin november organiseren we inwonerbijeenkomsten. U bent van harte welkom om uw mening over de concept-RES te geven. We gaan dan ook specifiek kijken naar wat de ideeën voor uw dorp betekenen en horen graag hoe u hier over denkt.

(redactie Oldebroek.net: gaan deze inloopbijeenkomsten wel door ivm de aangescherpte corona maatregelen?)
  • Wezep, De Brinkhof, maandag 26 oktober
  • Oosterwolde, De Heerdt, maandag 2 november
  • Noordeinde, Noorderhuukien, dinsdag 3 november
  • Hattemerbroek, De Bouwakker, maandag 9 november
  • Oldebroek, De Zwikmeule, dinsdag 10 november
  • ’t Loo, ’t Grinthuus, woensdag 11 november
De avonden zijn opgedeeld in drie tijdsblokken: 19.00 - 19.45 uur / 20.00 - 20.45 uur / 21.00 - 21.45 uur. Per tijdsblok is ruimte voor maximaal 9 personen om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via het online aanmeldformulier op www.oldebroek.nl/RES. U kunt uw eerste en tweede keuze voor een tijdstip in uw dorpskern aangeven. Bij voorkeur één persoon per huishouden. Aanmeldingen behandelen we op volgorde van binnenkomst.

Hoe verder?
Met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving én de bestuurlijk reacties volgt de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn om voor te leggen aan de Rijksoverheid. Net als de 29 andere regio’s die een voorstel voor grootschalige energie-opwekking moeten doen.

Wie werken er mee aan de RES?
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan. De mening van onze inwoners vinden we belangrijk, daarom vragen we u om met ons mee te denken.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Een waardevol landschap
Bron website VVD Oldebroek. Door Laurens van Oene op 19 oktober 2020

Kernenergie staat weer op de agenda! Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer diende de VVD een motie in om te onderzoeken wat marktpartijen ertoe zou bewegen om een kerncentrale in Nederland te bouwen. De motie haalde het met een rechtse meerderheid en nog geen maand later is een Frans energieconcern geïnteresseerd om een kerncentrale in Nederland te bouwen.

Als VVD Oldebroek zijn we al langere tijd voorstander van het gebruik van kernenergie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Kernenergie is nu eenmaal duurzamer. Waar windmolens slechts 20 jaar meegaan, gaat een kerncentrale tot wel 40 jaar mee. Naar verwachtingen zijn er slechts enkele kerncentrales nodig om heel Nederland in de energiebehoefte te voorzien. Voor de Noord-Veluwe zou een kleine variant al volstaan.

Daarnaast is de verminderde impact van kerncentrales op het landschap voor de VVD Oldebroek een belangrijke reden om kernenergie te overwegen. In de gemeente Oldebroek hebben we een waardevol en divers landschap dat we moeten koesteren. Dit landschap varieert van de glooiende Wezepsche Heide tot de uitgestrekte weilanden van Oosterwolde.

Hoewel de klimaatdoelstellingen van 2050 zeker noodzakelijk zijn, brengen ze ook het gevaar van verrommeling met zich mee. Voor sommige partijen heiligt het doel alle middelen en is deze verrommeling een offer dat gebracht moeten worden. Het kan niet groen genoeg en als het aan hen ligt mag bij wijze van spreken op elke straathoek een windmolen. De vraag is of we in de toekomst nog kunnen genieten van ons buitengebied? Of is ons mooie landschap straks bezaait met windmolens en zonneparken?

Daarom is kernenergie voor ons een serieuze optie. Niet alleen draagt het bij aan het tegengaan van de klimaatverandering, maar ook zorgt het ervoor dat we van ons landschap kunnen blijven genieten. Eén kerncentrale geeft beduidend minder landschapsvervuiling dan bijna 100 windmolens.

Namens de fractie van de VVD,

Laurens van Oene
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door mrotman »

Het is goed dat alle mogelijke opties onderzocht worden.
Maar naast alle voordelen zijn er ook vele nadelen aan kernenergie, denk bijvoorbeeld aan het afval probleem, nieuwe kerncentrales zijn in ontwikkeling, modulaire kerncentrales zijn vrijwel alleen nog maar in ontwikkeling. Ook de alom geprezen Thorium centrales zijn nog in ontwikkeling.
Het zal nog vele jaren duren voordat er een nieuwe kerncentrale stroom zal gaan leveren in Nederland.

Tot het moment dat er een veilige te betalen kerncentrale is zullen we windmolens en zonneparken moeten accepteren in het landschap!

Lees tips:
https://www.wattisduurzaam.nl/21620/ene ... oren-niet/
https://www.u-battery.com/
https://www.deingenieur.nl/artikel/modu ... sprocedure
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor
https://www.laka.org/nieuws/2020/studie ... isch-12722
https://www.fluxenergie.nl/kernenergie- ... dpr=accept
https://www.trouw.nl/nieuws/we-kunnen-e ... ~b4298e96/

https://tweakers.net/nieuws/172516/kern ... ergie.html
...Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatbeleid aan de TU Eindhoven, plaatst enkele kanttekeningen bij de conclusies van het onderzoek. In een interview met RTL Z zegt ze dat de uitkomst dat de kosten voor kernenergie wel meevallen, afhangt van de aannames die je doet. Een voorbeeld van zo'n aanname is dat kerncentrales permanent draaien. Dat kunnen ze volgens haar technisch ook prima aan. Maar tegen de tijd dat we een kerncentrale hebben, volgens De Coninck misschien tegen 2035 of 2040, hebben we ook heel veel hernieuwbare energie. "Dat willen we eigenlijk voorrang geven op het net. Dat betekent dat een kerncentrale veel minder lang aan staat, waardoor de kWh-prijs hoger wordt. Dus het is de vraag of de kostenaannames uit de studie van het ministerie wel steek houden. Ze zijn niet helemaal in lijn met de wetenschappelijke literatuur daarover".........
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Windmolens opnieuw discussiepunt Oldebroek

Bericht door Redactie »

Bron Gemeente Oldebroek
Online bijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe
124464208 3657991517571904 2889334507411051229 o

OLDEBROEK - De gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem werken samen met het waterschap, de provincie, de netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen aan plannen voor het opwekken van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening. Inwoners uit de regio denken hierover mee via de website energienoordveluwe.nl. Op maandagavond 16 november is er een online bijeenkomst voor inwoners over de Regionale Energiestrategie (RES).

De RES is een proces waarbij we bekijken waar de opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe en hoe verschillende partijen, waaronder bewoners, daar naar kijken. Op dit moment liggen er 3 varianten voor de energiestrategie op tafel.

De online bijeenkomst is bedoeld om u meer informatie te geven over de RES. Wat is een energiestrategie precies? Wat staat er in de RES van de Noord-Veluwe? En wat betekent dit voor mij als inwoner? Er wordt verteld hoe wij in de regio met de energiestrategie aan de slag gaan. Ook is er de mogelijkheid om uw vragen te stellen.

U kunt de online bijeenkomst volgen via www.energieopdenoordveluwe.nl.

U heeft geen camera of speciaal programma nodig om de bijeenkomst te bekijken. Als u maandagavond de website bezoekt dan meldt u zich aan met een naam en mailadres (mag een fantasienaam en mailadres zijn). Op deze manier komt u ‘binnen’ en kunt u ook uw vragen indienen.

De regionale inwonersbijeenkomst is vooral bedoeld om u als inwoner in grote lijnen te informeren over Regionale Energie Strategie binnen de regio Noord-Veluwe.

Ga voor meer informatie naar www.oldebroek.nl/res of mail uw vraag naar info@energiestrategienv.nl.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie