De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bron website CU Oldebroek vrijdag 13 mei 2022 07:34

Afgelopen maandag vond onder leiding van de formateur dhr. Mulder een eerste formatiegesprek plaatst tussen de ABO, SGP en ChristenUnie om te komen tot een nieuwe coalitie in Oldebroek. Een brief van de ABO aan de formateur, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.

Het tweede gedeelte van ons samenzijn hebben we met elkaar besproken wat voor de partijen belangrijk is om goed en in een veilige setting te kunnen samenwerken. Kernwaarden welke zijn aangeven door de ChristenUnie voor een goede samenwerking zijn o.a. betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en je veilig voelen in relaties om zo optimaal te kunnen functioneren en het beste voor elkaar te kunnen zoeken. In het licht van het voorgaande hebben we ons dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud van het interview met de fractievoorzitter van de ABO welke dinsdag 10 mei in de Stentor stond. Hoewel aangekondigd op inhoud m.b.t. de vacature voor een wethouder, troffen wij in het desbetreffende artikel uitspraken aan over de formatie. Zaken die besproken horen te worden aan de formatietafel en waarmee je niet de publiciteit ingaat.

Wij vinden het jammer en betreuren het dat we, na beraad met onze fractie, tot de conclusie moesten komen dat er voor de fractie van de ChristenUnie onvoldoende basis van vertrouwen is om tot een coalitie te komen waarin de ABO deelneemt. We willen de gesprekken met de ABO als beoogd coalitiepartner dan ook niet verder voortzetten en hebben dit schriftelijk overgebracht aan de formateur met daarbij het aanbod om onze brief toe te lichten aan onze gesprekspartners. Dit gesprek heeft 12 mei plaatsgevonden. Na dit gesprek hebben wij, SGP en ChristenUnie, de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe we verder kunnen gaan. Hij heeft hiermee ingestemd en aangegeven dat hij binnen een week met een advies zal komen. Dit zal hij doen op basis van kennis die hij in de informatiefase heeft opgedaan.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Popke Graansma
Liesbeth Vos- Van de Weg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

ABO: ChristenUnie-Oldebroek steekt ons een dolk in de rug
Bron Locourant vrijdag 13 mei 2022 09:58

Complete verbijstering en ongeloof binnen de fractie en bestuur van ABO.

Serieus met elkaar in gesprek zijn in de formatiefase over het coalitieakkoord en vanuit het niets komt er dan een brief van de CU via de formateur: CU heeft geen vertrouwen meer met ABO in een coalitie. Is dit achterbaks, arrogant of mogelijk toch gewoon amateurisme?

Afgelopen 8 jaar heeft Algemeen Belang Oldebroek (ABO) samen met CU en SGP goed samengewerkt in de coalitie. ABO heeft mee kunnen besturen en met wethouders Lydia Groot en Bob Bergkamp in 8 jaar tijd een positieve verandering teweeg gebracht in onze gemeente. Met als kernwoorden transparantie en beter luisteren naar de inwoners. De argumenten die CU nu aanhaalt om het vertrouwen op te zeggen in ABO over de lopende gesprekken en een artikel in de Stentor waar fractievoorzitter Andre Boer aangeeft dat het proces hem allemaal veel te lang duurt, lijken erg op “gezochte” argumenten. Twee weken geleden waren CU en ABO nog het motorblok van de coalitie

Breekpunt
Afgelopen maandag tijdens het laatste onderhandelingsgesprek is het woord breekpunt wel een keer gevallen. Dit betrof een gesprek over ruimere mogelijkheden voor evenementen op zondagen. Zodat iedereen een zondag kan invullen zoals hij/zij dat wenst. Het punt waar het ABO vooral om gaat is meer mogelijkheden voor onze jeugd en jongeren in onze gemeente. Kortom meer levendigheid. Meer mogelijkheden voor evenementen en daarbij ook ruimere openingstijden voor evenementen en bijbehorende horeca op bijvoorbeeld de zaterdagavond /zondagochtend. Evenementen waarbij de biertap op zaterdagavond om 23.00 u dicht moet en de locatie om 24.00 u leeg moet zijn, is niet meer van deze tijd. De grote verbazing bij ABO komt voort uit het feit dat hierover juist maandag een goede afspraak is gemaakt. Het zou worden uitgezocht wat op dit moment wel/niet mag in onze gemeente met betrekking tot de zondag (lees zaterdagavond na 24.00 uur) , zodat dit besproken kon worden in het vervolg van de formatiegesprekken. Er was dus geen sprake van patstelling!

Macht en tegenmacht
De indruk bij ABO is dat de CU-Oldebroek allesbepalend wil zijn. ABO is sterker uit de laatste verkiezingen gekomen. De enige zittende partij met zetelwinst. Dat geeft ook aan dat veel inwoners de coalitie inbreng van ABO waarderen.

De vraag is nu: Gaat het de CU nu om het beste voor alle inwoners van Oldebroek of gaat het om hun eigen machtspositie binnen het college van B&W?

Partijvoorzitter R. Gerard: “Ik krijg nu sterk de indruk dat de CU de opkomst en groei van de lokale partij ABO te bedreigend vond. Echter ook binnen een coalitie mag naar mijn mening best sprake zijn van tegenmacht. Die rol heeft ABO altijd gehad, scherp op de inhoud maar met respect voor elkaars standpunten. Kennelijk wordt dit toch niet op prijs gesteld door CU.

ABO in de oppositie
Met deze realiteit wordt de bestuurlijke vernieuwing en vooruitgang in Oldebroek door de CU on hold gezet. En dat is gewoon ontzettend jammer voor alle inwoners van onze gemeente! Het lijkt er sterk op dat met deze actie van CU helaas het ware gezicht naar boven komt: ‘CU weet wel wat goed is voor Oldebroek’, en duldt geen tegenspraak!.

Hoe verder ?
Dat het CDA al geruime tijd heeft zitten lobbyen om deel te nemen in het college is geen geheim. Maar een volledig christelijk college met CU,SGP en CDA is wat ons betreft absoluut niet wenselijk. Al deze partijen hebben zetels verloren tijdens de verkiezingen dus aan de verkiezingsuitslag doet dit geen recht. Een college van alleen verliezers lijkt ons niet wenselijk.

Het college van B&W hoort bovendien een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ook niet-christelijke inwoners moeten vertegenwoordigd zijn. Zowel CU oprichter Janco-Cnossen als ook oud-CU burgemeester Adriaan Hogendoorn waren in het verleden groot voorstander van een goede afspiegeling van de samenleving in het college en vonden dat ABO hier absoluut in thuis hoorde. En dat is de afgelopen 8 jaar goed bevallen. Daar wordt nu een streep door gezet. Waarom? Wat ABO betreft om een paar gezochte argumenten. CU vindt ABO blijkbaar te lastig als coalitiepartner en heeft ons liever in de oppositie. We gaan het meemaken en blijven ons ook de komende 4 jaar absoluut inzetten voor alle inwoners van Oldebroek !

Fractie en bestuur van ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Ingezonden
Coalitie vorming in Oldebroek mislukt?

De vorming van een coalitie verloopt bizar. Uit de brief van de CU begrijp ik dat men niet wil verder praten.
Drie oorzaken geeft CU hiervoor. Een stentor artikel waarin fractievoorzitter van ABO aangeeft dat het allemaal wel wat sneller kan. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Maar is dat een reden om het gesprek te staken?
Tweede reden. Bij de advertentie van de ABO wethouder staat al een functie pakket. Hetzelfde als bij de vorige wethouder. Als we er vanuit gaan dat SGP en CU de huidige wethouders wederom voordragen, is het vrij logisch dat de ABO wethouder ook het huidige pakket krijgt.
Derde reden is de wethouder van elders. Niets nieuws onder de zon. Sinds de oprichting van ABO is vastgelegd dat men altijd een wethouder elders zoekt. (ondergetekende heeft dit zelf destijds vastgelegd). Overigens komt de SGP wethouder al vele jaren van elders.
Kortom, dit kan nooit de reden van het vast lopen van de besprekingen zijn. CU geeft ook aan dat de Zondagsrust een struikelblok was. Dat was acht jaar geleden ook. Toen hebben we dat binnen enige minuten opgelost. Kortom, ook dit kan geen reden zijn voor het mislukken van de coalitievorming.

Hoe nu verder? CDA mag als tweede keus aanschuiven. Ze moeten even bij het kruisje tekenen voor de Zondagsrust. Ik kan me niet voorstellen dat CDA dit wil.
Een andere mogelijkheid is het CVO. Wat de Zondagsrust betreft komt het dan wel goed. Maar alle partijen gaven aan dat er geen plaats was voor het CVO in een college. De inkt van dat verhaal is nog niet droog of de politiek verandert van mening. Ook dit kan ik mij niet voorstellen.
Het is overigens opmerkelijk dat het SGP zwijgt.

Hoe nu verder? Komende maandag gaat de raad hierover spreken. Mogelijk komt dan het echte verhaal boven water. Waarschijnlijk niet.
Het is beter dit geheel snel te vergeten. Stop met modder gooien. Bedank de huidige formateur voor zijn diensten. Vraag een verstandig iemand de gesprekken te begeleiden. Spreek in beslotenheid met elkaar. Het probleem van de Zondagsrust is zeer eenvoudig op te lossen.

Een coalitie met CU, ABO en SGP blijft het beste. Wil SGP niet dan maar CU,ABO en CDA.

Met vriendelijke groet

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bron Twitter Reinier Mulder @ReinierMulder1
Vanavond heb ik als (in)formateur 4 adviezen gegeven aan de gemeenteraad van @gem_Oldebroek
. De 4 adviezen zullen besproken worden in de openbare raadsbijeenkomst van 16 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Afbeelding
formateur by Stichting Oldebroek Net, on Flickr
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Ingezonden: Coalitie vorming in Oldebroek verloopt bizar
Bron Locourant dinsdag 17 mei 2022 20:31

Wie maandagavond naar de raadsvergadering keek, moet een moment gedacht hebben dat hij in een cabaret voorstelling zat.Een korte samenvatting; eerst ging ABO samen met CU en SGP. CU kreeg ruzie met ABO en toen kwam CDA op het toneel. Alles leek voor elkaar maar toen riep CDA kunnen we niet de ruzie lijmen. Ja , zei SGP maar dan is CDA niet meer nodig. Nee, zei CDA lijmen kan alleen met ons. Maar dan lijmen we niet zei SGP dan is er gewoon een nieuw voorstel van vier partijen en vier wethouders. Dat wil SGP weer niet. Dan doen wij niet mee met lijmen. Volgt u het nog?

Eigenlijk is het gewoon simpel. CU moet met ABO verder en er moet een partij bij. Of CDA of SGP. CDA zou de beste zijn. SGP moet harde principe eisen stellen met de hete adem van het CVO in de nek. Compromissen sluiten is lastig voor die partij. Bij CDA ligt dat minder gevoelig.Als de informateur de regie stevig in handen had genomen was de lijm verrassing van CDA voorbereid. Als hij niet op de hoogte was , zegt dat veel.

Nu gaat de informateur weer met iedereen praten. Levert weinig nieuws op. De persoonlijke verhoudingen moeten worden verbeterd. Het is de vraag of deze informateur daarvoor de juiste man is.

Mijn advies : nieuwe formateur die snel een coalitie sluit met CDA en de twee andere partijen . Drie wethouders is voldoende voor Oldebroek.

Het werd pijnlijk duidelijk dat voor het CVO geen enkele plaats is.

Met vriendelijke groet,

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bron persbericht SGP
Informateur opnieuw in gesprek met alle partijen.

Het raadsdebat over het formatieproces jl. 16 mei gaf als uitkomst dat er opnieuw gesprekken gevoerd worden met alle partijen. Als SGP vinden wij dit een logische uitkomst gezien het verloop van het raadsdebat. We moeten dus helaas weer opnieuw beginnen.

De SGP heeft aangegeven in het debat dat het stopzetten van de formatie een keuze was van de ChristenUnie. Wij zijn nog steeds teleurgesteld dat de coalitieonderhandelingen tussen CU, ABO en SGP zijn gestopt. Wij hadden bij het begin van de onderhandelingen een andere uitkomst verwacht vanwege de samenwerking in het verleden met de andere twee partijen en onze constructieve instelling om de vorige coalitie van CU, ABO en SGP voort te zetten. In het nieuwe advies van de informateur van 14 mei werd aangegeven dat na de breuk tussen CU en ABO een nieuwe optie zou kunnen zijn CU, CDA en SGP.

Tijdens het debat gaf het CDA aan dat met het CDA aan tafel er wellicht een lijmpoging mogelijk was tussen CU en ABO. Dit zorgde voor een opmerkelijke wending in het debat. Als SGP hebben wij aangegeven dat het een vreemde suggestie is. Waarom zou de CDA de verbindende factor zijn? Waarom zou er met het CDA wel een mogelijkheid ontstaan om tot een handreiking te komen vanuit de CU naar de ABO is dan de vraag. Maar er komen dan ook meer vragen: Zijn er geen andere partijen in de raad die een dergelijke rol ook wel willen vervullen? Hoe dan om te gaan met het onafhankelijk advies van de informateur? Etc.

Voor de SGP is het duidelijk dat als er een lijmpoging gewenst is, dit gedaan moet worden daar waar het gebroken is. Dat is tussen de CU en de ABO en die moeten dit eerst met elkaar zien op te lossen. En als dat opgelost is kan er verder gewerkt worden aan een coalitie volgens het eerste advies van de informateur. Een coalitie van vier partijen is een heel andere optie dan de genoemde opties uit de onafhankelijke adviezen van de informateur. De informateur geeft zelfs argumenten in eerdere adviezen om niet met vier partijen samen te gaan.

De SGP heeft met het eerste onafhankelijke advies (een coalitie CU, ABO en SGP) en het tweede onafhankelijke advies (een coalitie CU, CDA en SGP) ingestemd. Een optie met vier partijen is niet geadviseerd en daarom wat SGP betreft op dit moment niet aan de orde. Een gesprek met alle partijen is dan ook op zijn plaats om elke partij de mogelijkheid te geven haar visie op de ontstane situatie te geven en te kijken hoe de coalitie-onderhandelingen vanuit een nieuw advies van de informateur van de formatie weer gestart kunnen worden.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Gesprek ChristenUnie en ABO n.a.v. raadsdebat over de formatie
27 mei 2022 Bron website ABO

Op maandag 23 mei jl. hebben wij, ABO en ChristenUnie, een gesprek gehad zoals dat in de raadsvergadering van 16 mei jl. is toegezegd door deze fracties. Directe aanleiding was de brief van de ChristenUnie aan de informateur waarin zij aangaf geen vertrouwen meer te hebben in het voortzetten van de formatiegesprekken met de ABO. In een open gesprek zijn gevoeligheden en feiten uitgewisseld over de gang van zaken tussen 16 maart jl. en het moment van het afbreken van de formatiegesprekken. Er is over en weer toelichting gegeven over de gerezen meningsverschillen. Hierdoor is er meer begrip bij beiden ontstaan en is afgesproken elkaar in voorkomende gevallen direct te bevragen indien dat aan de orde is. Daarmee is ruimte ontstaan waardoor het volgens ABO en ChristenUnie mogelijk is om samen met de andere 5 fracties constructief samen te werken in de gemeenteraad voor het welzijn van onze inwoners. Aan het einde van het gesprek is afgesproken dat wij beide verslag doen van het besprokene aan de informateur, zodat hij dit mee kan nemen in zijn nieuwe advies. Deze gesprekken hebben later die avond plaats gevonden. Wij wachten het advies van de informateur af.

De fracties van ChristenUnie en ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

ABO: Opnieuw aan de kant geschoven door de informateur Reinier Mulder (CU)
30 mei 2022 Bron website ABO

Hoewel ABO het gevoerde gesprek met CU-Oldebroek om de relatie te herstellen als positief heeft ervaren en de eerste terugkoppeling van CU naar de ABO dit bevestigde, denkt CU ná hun gesprek met de informateur daar blijkbaar nu anders over.

In het advies van 28 mei schrijft de informateur dat een vruchtbare samenwerking op dit moment niet lukt. Daarmee wordt ABO voor de tweede keer door hem aan de kant geschoven. Een bericht dat jl. zaterdagavond met ongeloof en grote teleurstelling bij ABO en haar achterban is ontvangen.

We moeten helaas constateren dat ChristenUnie Oldebroek ons blijkbaar toch te lastig vindt en schijnargumenten opvoert om een wig te drijven in een goede relatie die 8 jaar heeft geduurd. Waarbij nota bene tot op heden de inhoudelijke coalitiegesprekken nog niet eens zijn opgestart.

Afscheid nemen van ABO betekent in feite dat de vele kiezers van de op 1 na grootste partij in Oldebroek, genegeerd worden. Terwijl ABO bij de afgelopen verkiezingen op basis van heldere standpunten zelfs zetelwinst heeft behaald!

Het advies van de informateur om nu met CU, SGP en CDA het formatieproces te beginnen is volstrekt onlogisch omdat het drie partijen zijn die zetels hebben verloren bij de verkiezingen. Er lijkt sprake van een ordinair machtsspel waarbij de uit Zwolle afkomstige informateur (van CU huize) zich persoonlijk tegen ABO verzet omdat ABO hem meerdere keren op het proces en zijn aanpak heeft aangesproken om anders te handelen. De onpartijdigheid van de informateur is wat ABO betreft hierdoor in het geding. Opgeteld bij zijn onervarenheid om een informatieproces te leiden wat meer is dan alleen een voorzitter te zijn, brengt ABO tot de conclusie het vertrouwen in deze informateur op te zeggen.

Fractie en bestuur van ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

De coalitie vorming in Oldebroek loopt volledig uit de hand

Het gaat niet goed met met de vorming van een coalitie in de gemeente Oldebroek. Direct na de verkiezingen leek het een simpele zaak. Nu moeten we echter constateren dat de verhoudingen volledig verziekt zijn.
Het heeft geen zin om iemand de schuld te geven. Maar als je terug kijkt kun je wel aangeven waar het fout ging.
Het uitsluiten van CVO is misschien begrijpelijk maar beperkt ook direct het aantal mogelijkheden. In het eerste gesprek met alle partijen heeft de informateur geen andere uitsluitingen gehoord. Het is vreemd dat na een gesprek tussen CU en ABO er een afwijzing volgde. Dat was niet inhoudelijk, er is immers nog nooit een inhoudelijk gesprek geweest ! Het ging blijkbaar om een persoon. Dat had CU ook eerder kunnen aangeven.

De informateur deed geen enkele moeite dit probleem op te lossen. In tegendeel, ABO werd direct ingeruild voor het CDA.

Een situatie van drie christelijke partijen , die allemaal verloren hadden bij de verkiezingen en een zeer krappe meerderheid, was voor het CDA toch niet aantrekkelijk. Begrijpelijk. Een oppositie met twee grote partijen geeft veel onrust. Dat moet je niet willen. Het CDA stelde een lijm poging voor. Verstandig. Het kwam voor de informateur echter als een verrassing. Hij had het zelf ook kunnen bedenken.
Daarna zie je de onervarenheid van de informateur. Hij laat ABO en CU zonder (!) gespreksleider met elkaar praten. Ook het CDA was hier niet bij. Een grotere fout kun je niet maken tijdens deze fase van de onderhandelingen. Blijkbaar had de informateur er geen zin meer in.

Het gesprek leverde geen opening , hoe verrassend.
Als CU twee partijen uitsluit blijft er maar een combinatie over. Dat weet CDA ook. SGP en CDA hebben nu een zeer sterke positie. Mislukken kan immers niet.

De informateur twitterde dat alle schuld bij de raad lag. Enige zelf reflectie ontbreekt helaas bij hem. Een motie van afkeuring juicht hij toe. Hij krijgt dan weer meer vrije avonden.

Hoe nu verder? Cu gaat onderhandelen met SGP en CDA waarbij deze laatste twee partijen hoge eisen kunnen stellen. Mislukken van de onderhandelingen kan immers niet. Een wankele coalitie volgt met veel politieke onrust.

Tweede mogelijkheid is dat alle partijen nog eens goed nadenken. Een nieuwe start zonder dat elkaar de schuld te geven van deze situatie, kan nog steeds. Een nieuwe ervaren informateur die een zeer strakke leiding voert , is nodig. Met een beetje goede wil komt er dan wel op een lossing.

Ik wens iedereen veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Huub verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9889
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bewuste tweet:
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie