Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9659
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Redactie »

Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017
ingezonden door Jan B. Kaiser.

Op de agenda stonden slechts twee onderwerpen ter bespreking. In de eerste plaats de verlenging van het buurtparticipatie project in de wijk De Akker en het voorstel om hiervoor een bedrag van 44.200 euro uit te trekken.

De tweede agendapunt was de afronding van het boekenonderzoek van de belastingdienst.


Het eerste agendapunt gaat onder de ambitieuze naam “Krachtstroom” door het leven (deed me denken aan de IJsselcentrale, die overigens afgebroken wordt). Het is een poging van de gemeente om bewoners te inspireren om zich in de buurt in te zetten van hen die hulp nodig hebben. Dit alles voortvloeiend uit het huidige landelijke beleid om te bezuinigen op de zorg en deze te delegeren naar de gemeenten, die op hun buurt trachten kosten te besparen door de hulp van de individuele burger in te roepen. Om dit in goede banen te leiden dient er een externe (deskundige) “coach” ingeschakeld te worden die de betrokken instanties met raad en daad bij staat.

In dit verband is een historisch perspectief wellicht wenselijk. In de Middeleeuwen waren het de kloosters die uit naastenliefde en geïnspireerd door het woord van God zo goed en zo kwaad als het ging de zorg voor de leprozen, kreupelen, lammen, blinden, zieken, weduwen en wezen ter hand namen. In de Gouden Eeuw fungeerde de kerk ook als een soort voorloper van de voedselbank en deed het begrip “leven van de bedeling” zijn intrede. Pas midden 20e eeuw werd door Drees een sociaal stelsel in het leven geroepen dat hieraan een eind maakte. “Leven van de bedeling” werd “trekken van Drees”.
De huidige landelijke politiek heeft nu echter andere prioriteiten gesteld en is de weg terug ingeslagen, voornamelijk omdat de zorg een niet meer te omvatten last legt op haar financiële middelen.
De gemeenten weten ook niet hoe ze het probleem in voldoende mate kunnen oplossen. Natuurlijk wil iedere burger bij tijd en wijle inspringen waar nodig, maar omdat elke dag te doen is een belasting Moeder Teresa waardig. En zoveel Moeder Teresa’s zijn er niet. Niettemin waren alle raadsfracties unaniem van mening dat het met door wethouder Liesbeth Vos met enthousiasme gepresenteerde voorstel gesteund diende te worden. Want als je immers niets doet, zal er ook nooit iets goeds uit voortkomen.

Bij het tweede onderwerp, het boekenonderzoek van de belastingdienst, wordt door de woordvoerders bij herhaling verzekerd, dat men niet in herhaling zou vallen, waarna er natuurlijk voor een groot deel de eerder gehouden commissievergadering herhaald werd. De tweespalt tussen de coalitie- en oppositiepartijen splitste zich feitelijk toe op de mate waarin en wanneer de raad door wethouder Lydia Groot geïnformeerd werd. De wethouder informeerde de raad dat zij in onderhandeling was met de belastingdienst, maar wilde daar pas in detail op ingaan als de onderhandelingen afgerond waren (dat was het geval in december). Alles wat ze eerder naar buiten zou hebben gebracht was speculatief van karakter en zou mogelijk haar geloofwaardigheid hebben kunnen aantasten als ze bijvoorbeeld te optimistisch was geweest. Resultaten van onderhandelingen laten zich immers niet voorspellen. Overigens kwam de problematiek voort uit een grijs verleden. Al in 2003 had de belastingdienst aangegeven dat er administratieve verbeteringen moesten worden aangebracht. Deze verbeteringen zijn pas tijdens de huidige raadsperiode aangebracht.
Het boekenonderzoek zelf betrof de vorige raadsperiode. Zoals inmiddels uit de media bekend is de oorspronkelijke aanslag van 1.600.000 Euro teruggebracht naar 525.000 Euro, waarvan 350.00 Euro door het college wordt erkend (had dus feitelijk al in 2013 moeten worden betaald) en 175.000 Euro (bestaande uit 137.000 Euro BTW op de aanleg van een fietspad in Noordeinde, plus een boete van 38.000 Euro) door de gemeente betwist wordt. In overleg met de belastingdienst wordt deze materie aan de belastingrechter voorgelegd.
Overigens stelt de gemeentewet dat het aan de wethouder is in hoeverre en tot in welk details zij de raad informeert, zeker waar het gaat om bedrijfsmatige zaken. Dit is het dualisme tussen college (uitvoerende taken) en raad (controlerende en beleidsmatige taken). Maar ja oppositiepartijen moeten oppositie voeren en dat deden ze dan ook. Helaas in dit geval zonder politiek resultaat.
Dit leidde af en toe tot venijnige interrupties tussen leden van de oppositiepartijen en coalitiepartijen waarbij zelfs een vergelijking met het lot van Minister Ard van der Steur de revue passeerde, waarbij de burgemeester ingreep en de spreker verzocht de betreffende opmerkingen terug te nemen.

Al met al was het pas na tienen dat de vergadering werd gesloten.

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door huub verberk »

Belasting onderzoek Oldebroek: “De vermoorde onschuld spelen”

In de laatste raadsvergadering kwam het belastingonderzoek weer ter sprake. De feiten zijn inmiddels genoegzaam bekend. In 2003 was er ook een belasting controle. De belastingdienst had destijds al veel kritiek op de kwaliteit en toegankelijkheid van de administratie en drong aan om een verbeterplan op te stellen. Met deze boodschap is helemaal niets gedaan. De laatste controle in 2015 bracht andermaal veel fouten aan het licht. Met de BTW en de loonheffing is men zeer creatief omgesprongen.
Iedere eerlijke ondernemer zal zich afvragen hoe dat mogelijk is. Hoewel de belasting wetgeving voor zelfstandigen vaak ingewikkeld is, volgen voor kleine overtredingen al sancties. Echter van een groot en professioneel bedrijf als de Gemeente Oldebroek mag je toch wel meer kwaliteit en kennis verwachtten.
Uit het belastingonderzoek blijkt dat, ondanks eerdere waarschuwingen, fout op fout is gemaakt. Met als gevolg dat de Belastingdienst kwam met een forse naheffing en boete. Zuur geld, want uiteindelijk moet de burger het betalen.

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Zij moeten, net als de directie van een bedrijf, ervoor zorgen dat alles goed verloopt binnen de organisatie. De gemeenteraad heeft de opdracht de kaders vast te stellen en het college te controleren. Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk als het college de raad ook werkelijk alle informatie verstrekt die nodig is voor de uitoefening van deze taken. Bij gemeenten is de informatieplicht zelfs aangescherpt tot een actieve informatieplicht. Als je iets niet weet, kun je het ook niet controleren. Daarom is het enorm belangrijk dat de raad erop kan vertrouwen dat het college ook echt alles aan de raad vertelt. Eventueel kan de informatie ook vertrouwelijk worden gegeven.

Waar ging het allemaal mis met de informatievoorziening. De wethouder besloot om in december 2015 de raad met een paar zinnen te informeren. Daarna was het college zo gesloten als een oester. Waren de bevindingen van de Belastingdienst dan niet belangrijk genoeg voor de raad? Dat valt toch niet te ontkennen met een oorspronkelijke naheffing was € 1,6 miljoen. Als dat voor de raad al geen belangrijke informatie is, zegt dat veel over de manier waarop het college met de raad communiceert. Wat moet je dan nog wel aan de raad vertellen? Ook met de begroting is de raad op het verkeerde been gezet. In de begroting werd maar € 250.000 gereserveerd terwijl het college op dat moment wist dat de oorspronkelijke naheffing veel groter zou zijn.
Uiteindelijk kreeg de raad lucht van deze belastingaffaire, maar dan wel via andere kanalen. De regionale kranten waren beter geïnformeerd dan de raad van de gemeente Oldebroek.
Met verbijstering vroeg de raad om opheldering. maar de wethouder bleef maar weigeren de raad correct op de hoogte te stellen. Beetje voor beetje kwam de werkelijke situatie aan het licht, maar niet via de geëigende weg. Tot spijt moet je dan vaststellen dat het mosterd na de maaltijd is. De feiten liggen er, de afspraken over de naheffing zijn gesloten en de raad heeft het nakijken.

Het niet verstrekken van informatie aan de raad wordt als een ernstig verwijt gezien. Daarom was de oppositie ook zo fel in de kritiek naar de wethouder. In feite kan de raad haar werk niet doen. Met een motie van treurnis was dit de wethouder in november vorig jaar al duidelijk gemaakt.
Je zou dan denken dat de wethouder haar excuses maakt en roept dat het misschien allemaal niet zo handig was. Nee, niets is minder waar. Haar afstandelijke reactie: “”Het was niet noodzakelijk de raad te informeren. De gemeenteraad heeft hierin geen taak””.
In feite wordt de controlerende taak van de raad niet serieus genomen. De raad fungeert in deze zaak als een papieren tijger. Wij hebben niet de indruk gekregen dat iemand iets van deze zaak heeft geleerd.. De bevolking ziet dit geheel met verbijstering aan. Het vertrouwen in de overheid heeft weer een forse deuk opgelopen. Bij de volgende verkiezingen gaan deze coalitie partijen u weer vertellen waarom de kiezer vooral op deze drie partijen moeten stemmen. Hopelijk herinnert u zich dan de naheffing van de belasting nog.

Huub Verberk LIJST7
lijstzeven@gmail.com
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

Bij bovenstaand artikel is het zinvol om enkele kanttekeningen te plaatsen.

Allereerst dient de door Huub Verberk geplaatste bijdrage gezien te worden in het licht van het feit dat Huub nu een oppositiepartij vertegenwoordigd en dus niet geheel en al objectief is in zijn meningsvorming is. Verder gaat hij voorbij aan het feit dat bedrijfsmatige zaken, wat belastingtechnische aspecten nu eenmaal zijn, de competentie van het college is en niet van de raad. De raad mag zich achteraf een oordeel vormen over en gevoerde werkwijze en het behaalde resultaat. Zo staat het ook in de gemeentewet. Deze verantwoording is afgelopen donderdag dan ook in de raad gebeurd en de raad heeft unaniem geoordeeld dat er geen motie van treurnis, wantrouwen of iets dergelijk ingediend behoefde te worden. Ook Huub Verberk heeft dit niet gedaan. Daarmee verliest de spreker zijn recht en dient hij niet achteraf alsnog terug te komen op hetgeen in deze raadsvergadering naar voren is gebracht. Hij doet dit vermoedelijk als het van zich afschrijven van een kennelijke frustratie over een niet door hem gewenste politieke verloop van het gebeuren. Het vragen van excuses aan een wethouder die geheel conform de daartoe geldende wetgeving gehandeld heeft is derhalve een “gotspe” en dient uitsluitend gezien te worden als een uiting van een (machteloos gevoelde) oppositie partij. De wethouder heeft, terecht, dan ook geen excuses aangeboden.

Los daarvan dient de lezer zich te realiseren dat Huub Verberk een aversie heeft tegen de weethouder, Lydia Groot. Hij vond en vindt dat haar vrouwelijke charme in de raad vervangen had moeten worden door een Margaret Thatcher achtige benadering, waar met harde hand geregeerd moest worden.
Deze overweging was één van de redenen waarom Huub begin vorig jaar besloten heeft het lijsttrekkerschap van ABO neer te leggen en in zijn eentje verder te gaan als deel van de oppositie, daarmede aan te geven dat het dragen van bestuursverantwoordelijkheid hem niet op het lijf geschreven is.

Ja, en voor wat betreft die vermoorde onschuld. Wie heeft nu eigenlijk de onschuld vermoord? Dat is voor de lezer wellicht een vraag, maar voor de schrijver een weet.

Jan B. Kaiser
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Dickhof »

Handreiking : De actieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders

Over welke onderwerpen moet de raad actief worden geïnformeerd?
Er is geen uitputtende lijst te maken van onderwerpen waar de actieve informatieplicht betrekking op heeft. De volgende driedeling in informatie kan behulpzaam zijn. In de gemeente bestaat informatie uit:
• informatie over zaken waartoe de Raad bevoegd is een beslissing te nemen;
• informatie over zaken waarvan de bevoegdheid bij het college ligt;
• informatie over zaken in de uitvoeringssfeer.

De actieve informatieplicht heeft in ieder geval betrekking op de eerste categorie. Voorbeelden hiervan zijn het vaststellen van de begroting en verordeningen. Het college dient de Raad alle informatie te geven die de Raad nodig heeft om op deze gebieden een beslissing te nemen.

Het college dient de Raad ook te informeren over onderwerpen waarvoor de Raad niet bevoegd is een beslissing te nemen. De actieve informatieplicht heeft dus ook betrekking op de bevoegdheden waartoe het college direct bevoegd is of die gedelegeerd zijn aan het college.

Tot de derde categorie behoort informatie over onderwerpen die formeel tot de bevoegdheid van het college behoren, maar materieel worden uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. De Raad moet hierover worden geïnformeerd wanneer deze onderwerpen politiek relevant worden.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

Het gaat, naar ik meen, in dit geval om het onder punt 3 gestelde.

De wethouder heeft aan bovengenoemde voorwaarden voldaan door direct de raad te informeren dat er een boekenonderzoek gaande was en zodra de onderhandelingsresultaten van dit onderzoek bekend waren geworden heeft zij dit in de raad kenbaar gemaakt. Nergens in de gemeentewet wordt gerept over het moment en tot in welk detail de raad geïnformeerd dient te worden. Het blijft een uitvoeringskwestie waarbij de bevoegdheid bij het college ligt en niet bij de raad. Zoals eerder gezegd kan de raad, als zij niet tevreden is over het resultaat zodra dit bekend is gemaakt dit het college kenbaar maken. Maar het moment waarop het college her volledige resultaat kenbaar maakt is aan haar. Pas wanneer het college verzuimd om dit binnen een redelijk termijn te doen blijft zij in gebreke en kan de raad haar daaop aanspreken en de middelen die zij daartoe heeft (tot en met het naar huis sturen van de wethouder, cq. het college) hanteren. Maar toch echt niet eerder.

Jan B. Kaiser
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Dickhof »

Uit dezelfde handleiding.

Wanneer wordt de Raad geïnformeerd?

Het moment van informeren van de Raad is erg belangrijk. Gezien de controlerende en kaderstellende rol van de Raad dient het college gedurende het gehele beleidsproces te informeren. De openheid van bestuur wordt op deze manier bevorderd. Een open werkwijze stimuleert ook het vertrouwen tussen Raad en college. Het beleidsproces bestaat in grote lijnen uit een voorbereidende fase, besluitvormingsfase en uitvoerende fase. Tot slot volgt de evaluatie. De Raad moet niet alleen worden geïnformeerd nadat een besluit is genomen, maar zeker bij politiek gevoelige processen ook daarvoor. De Raad dient in dat geval gedurende het gehele beleidsproces te worden geïnformeerd. Voor het college is het ook noodzakelijk om de Raad vroegtijdig in het proces te informeren om de doelen te behalen. Dit betekent dat alle partijen op de hoogte zijn van dezelfde informatie.

Einde van dit citaat.

De informatieplicht is bepaald in de gemeentewet, maar deze wet geeft helaas enige speelruimte. Voorop staat dat niet het college die speelruimte naar zich toe kan trekken, maar de raad. De raad mag een eigen invulling (protocol) geven aan de informatieplicht. Er moet dan een handleiding worden vastgesteld die bij raadsbesluit van kracht wordt..Bij mijn weten heeft onze gemeente geen eigen handleiding. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat dan de wethouder daar maar een eigen draai aan kan geven Heel veel gemeenten hebben een eigen handvest die bij raadsbesluit zijn aangenomen. Het college bepaald dat niet.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Evert

Je spreel terecht over beleidsmatige zaken waarin de raad geïnformeerd dient te worden. In dit geval ging het echter niet om beleid maar om uitvoering. Het was immers geen beleid van het vorige college om te weinig belasting te betalen. De raad is van het begin af aan geïnformeerd omtrent het boekennderzoek door de belastingdienst. Het is echter niet aan de raad om zich te bemoeien met uitvoeringszaken. Het betreft hier het aloude principe van "scheding der machten".

Groeten

Jan B. Kaiser
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Huub,

Ik neem aan dat je doelt op de volgende artikelen:
artikel 180, resp. 169

Zij [her college van B & W) geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Hierbij wil ik opmerken dat de raad inzake het boekenonderzoek geen taak had. De wethouder was van verder van mening dat het tussentijds verstrekken van (speculatieve) informatie het onderhandelingsproces mogelijkerwijs schade zou kunnen doen veroorzaken. Je kunt hierover van mening verschillen, maar ze heeft voor de veilige weg gekozen en de raad eerst dan geïnformeerd toen het onderhandelingsresultaat bekend was. De discussie tussen oppositie en coalitie gaat dus feitelijk alleen maar over het moment van informeren. Dit is een afweging waarin verschillend over gedacht wordt, maar waar ook de wetgever zich niet over uitlaat. En van die paar maanden tussen het door de oppositie gewenste moment en het door de coalitie als redelijk ervaren tijdstip lig ik echt niet wakker van.

Met een vriendelijke groet

Jan B. Kaiser
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

O ja, en voor de scherpslijters onder ons: de gemeentewet spreekt over de raad (in de praktijk betekent dit de meerderheid van de raad) en niet over individuele raadsfracties. En de raad heeft jongstleden donderdag kennis genomen van de werkwijze van de wethouder en daar in meerderheid haar goedkeuring aan gehecht. Dit is natuurlijk sneu voor de oppositie, maar in het huide bestel, dat democratie heet, is dit nu eenmaal een gegeven.

Jan B. Kaiser
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Dickhof »

Ik kan hier werkelijk niets tegen inbrengen. Kleinigheidje; Naheffing/boete/ financiële aangelegenheid/budgetrecht raad.

Coalitie/meerderheid heeft altijd gelijk/. Oppositie/minderheid heeft altijd ongelijk.
Opmerkingen zijn in democratisch opzicht vernieuwend. Raadsvergadering kan voortaan zonder besluitvorming/instemming plaatsvinden. Keurig Jan.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door huub verberk »

Beste jan,

De inlichtingenplicht : Rode draad voor het functioneren van college, burgemeester en gemeenteraad!

AuteurMarjolein Stoeten (student); Lisa Seelen (student)OrganisatieSaxionInstituutAcademie Bestuur & Recht
RubriekRechtTrefwoordenInlichtingenplicht, Informatieplicht, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Gemeente EnschedeSamenvatting


Samenvatting De aanleiding voor dit onderzoek is het verzoek van de heer R. Jongedijk, raadsgriffier bij de gemeente Enschede, geweest om juridisch onderzoek te doen naar de inlichtingenplicht uit artikel 169 lid 2 en 3 Gemeentewet. Gebleken is dat bij de gemeenteraad van Enschede, ruim 8 jaar na invoering van het dualisme, behoefte bestaat aan een nadere juridische invulling aan de inlichtingenplicht. Dit onderzoek is beschrijvend en analyserend van aard. Uiteindelijk zijn conclusies en aanbevelingen verwoord als handreikingen voor het opstellen van spelregels. Concreet is onderzocht welke juridische ruimte gemeenten, en in het bijzonder de gemeente Enschede, hebben ten aanzien van de invulling van de actieve en passieve inlichtingenplicht van het college naar de raad, uit artikel 169 lid 2 en 3 Gemeentewet. Het onderzoek is gedaan aan de hand van de volgende onderzoekvraag en deelvragen: De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke ruimte hebben gemeenten, en in het bijzonder de gemeente Enschede, om de actieve en passieve informatie- en inlichtingenplicht van artikel 169 lid 2 en 3 Gemeentewet binnen de juridische kaders te regelen en hoe kan invulling aan deze ruimte worden gegeven zodat het doel van de wetgever wordt bereikt? Beantwoording is gedaan aan de hand van de volgende aspecten. Als eerste is onderzocht wat de actieve en passieve inlichtingenplicht uit lid 2 en lid 3 van artikel 169 Gemeentewet inhoudt volgens de wet, jurisprudentie, Memorie van Toelichting, Eerste en Tweede Kamerstukken, Commissie Elzinga, professor Dolle en professor Engels. Daarnaast is gekeken naar een eventueel verschil tussen de begrippen inlichtingen en informatie. Ook is onderzocht wanneer het college ervoor mag kiezen om informatie niet of beperkt te verstrekken. Ook zijn gedane raads- en/of rekenkameronderzoeken (niet ouder dan 8 jaar) binnen de gemeenten rondom artikel 169 lid 2 en lid 3 Gemeentewet in dit verband geanalyseerd. De spelregels die gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hanteren zijn geanalyseerd en vergeleken met het juridisch kader. Tot een oplossing voor de onderzoekvraag is gekomen door middel van een kwalitatief onderzoek en in het bijzonder door middel van literatuuronderzoek, deskresearch, een inhoudsanalyse en documentanalyse en interviews met een illustratief karakter. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende conclusies en aanbevelingen: Conclusies: Sinds de invoering van de dualisering in 2002 zijn de taken, rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad geconcentreerd. Met name de controlerende rol van de raad is versterkt door de actieve inlichtingenplicht aan de passieve inlichtingenplicht toe te voegen. Ook de invulling van de inhoud van de actieve informatieplicht ligt bij het lokale bestuur zelf. De wetgever geeft die vrijheid om de politieke cultuur het ‘spel’ te laten bepalen. De enige grond voor het college om informatie niet of beperkt te verstrekken aan de raad is het openbaar belang, of de raad dit aanvaardt is uiteindelijk een politieke afweging. Beroep op de bestuursrechter is uitgesloten. Uit de raads- en rekenkameronderzoeken is gebleken dat de informatievoorziening veelal misgaat bij de actieve inlichtingenplicht. In de meeste gevallen wordt de raad niet actief (niet-tijdig, gebrekkig of niet vaak genoeg) geïnformeerd. Uit de spelregelvergelijking is gebleken dat door gemeenten in hun spelregels veel verschillende begrippen worden gebruikt met betrekking tot het beperkt verstrekken van informatie. Ook zijn er door verschillende gemeenten informatiecategorieën opgesteld waarover het college de raad actief moet informeren. Ondanks het doel van de wetgever om het recht op inlichtingen van het individuele raadslid in art. 169 lid 3 Gemeentewet te waarborgen, is de positie van de raadsminderheid veelal in het gedrang, omdat het oordeel uiteindelijk is voorbehouden aan de algehele raad als bestuursorgaan. Aanbevelingen: • In beginsel is artikel 169 lid 2 en 3 Gemeentewet. voldoende om de informatievoorziening binnen een gemeente te regelen. Als daar (bijvoorbeeld vanwege de politieke cultuur) behoefte aan is, kunnen gemeenteraden en colleges spelregels maken om bijvoorbeeld overspoeling van informatie door het college te beperken (zie ook professor Engels), maar een uitputtende lijst met informatiecategorieën is niet aan te bevelen, dit kan een beperkende werking hebben. De (politieke) verantwoordingsplicht van het college met betrekking tot art. 169 lid 2 Gemeentewet vervalt echter niet door het hanteren van informatiecategorieën. Het is verstandig om een eenvoudig en eenduidig systeem van werkafspraken te maken over de wijze van informatievoorziening door het college aan de raad. • De raad kan aan het begin van de raadsperiode afspraken maken over de aard, omvang en wijze van verstrekking van informatie. Regel in de afspraken vooral vormvereisten met betrekking tot de informatievoorziening. • Met betrekking tot het vaststellen van een verordening op de actieve en passieve informatieplicht adviseren wij een quorum te bepalen (bijvoorbeeld unaniem of ¾ van de aanwezigen in de vergadering) om de positie van raadsminderheden en de openbaarheid van bestuur te beschermen. • De raad moet zijn taken in acht nemen met betrekking tot de actieve informatieplicht, maar de stelregel binnen het openbaar bestuur moet wel blijven: ‘alles is openbaar, tenzij…’ , zie ook lid 3 uit artikel 169 Gemeentewet. • Zowel de raad als het college moet zich bewust zijn van het feit dat de enige wettelijke grond voor weigering van informatieverstrekking het openbaar belang is. Iedere andere beperking is ongegrond, of moet vastgelegd zijn in een gemeentelijke verordening en dus met goedvinden van de raad gehanteerd worden. • “De in de publieke sector geproduceerde informatie dient in beginsel actief openbaar gemaakt te worden, met scherp geclausuleerde uitzonderingen voor staatsgeheimen, bedrijfgeheimen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De overheid heeft de plicht om deze informatie in geordende en toegankelijke vorm ter beschikking te stellen aan het parlement en de samenleving.” – hetzelfde geldt voor de raad en lokale samenleving. • Wanneer een gemeente spelregels op wil stellen en daarbij in sommige gevallen geheimhouding een te zwaar regime vindt, kan de gemeente in zijn reglement van orde, of in de spelregels, het begrip ‘vertrouwelijk’ of ‘niet-openbaar’ opnemen. De keuze om daarbij te verwijzen naar art. 2:5 Algemene wet bestuursrecht is discutabel in die zin dat daar door (rechts)geleerden verschillend over wordt gedacht. Om het zekere voor het onzekere te nemen kan in het reglement van orde of een andere verordening een disciplinaire maatregel worden opgenomen bij het schenden van de vertrouwelijkheid. Op die manier is het begrip te controleren en bij schending kan een disciplinaire maatregel volgen. Deze disciplinaire maatregel kan eveneens worden opgenomen in de spelregels. • Aangezien de politieke cultuur binnen de raad en het college een grote rol speelt bij de wijze van informatievoorziening, bevelen wij aan een onderzoek naar de politieke cultuur te laten verrichten, zodat ook die achtergronden en afwegingen duidelijk worden. • “Regel wat moet en laat wat kan”.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Huub

In het door jou geciteerde artikel wordt gesteld dat colleges daarin een zekere vrijheid hebben voor wat betreft informatieverstrekking.
Ik citeer "Conclusies: Sinds de invoering van de dualisering in 2002
zijn de taken, rollen en bevoegdheden van de gemeenteraad geconcentreerd.
Met name de controlerende rol van de raad is versterkt door de actieve
inlichtingenplicht aan de passieve inlichtingenplicht toe te voegen. Ook de
invulling van de inhoud van de actieve informatieplicht LIGT BIJ HET LOKALE BESTUUR ZELF. De wetgever geeft die vrijheid om de politieke cultuur het ‘spel’ te laten bepalen."
en verder
" is de positie van de raadsminderheid veelal in het gedrang".

Beide aspecten deden zich vorige week donderdag voor.
De (meerderheid van de) raad heeft, hoe onrechtvaardig dat wellicht bij de
oppositie overkomt besloten de uitleg van de wethouder te accepteren en
genoegen te nemen met de in eerste instantie beperkte informatievoorziening en de haar moverende redenen daartoe te accepteren.

Ik wil wel opmerken dat in dit geval in het artikel tegenstrijdige citaten aangehaald kunnen worden.
Ik zelf ben geen rechtsgeleerde (hoewel ik wel uit verveling een
jaartje rechten heb gestudeerd) en de wetgever weet het zelf eigenlijk ook
niet zo precies (zo kenmerkend voor een A-wetenschap).
In dit geval geef ik de wethouder het voordeel van de twijfel en, zoals eerder
gezegd, vind het niet zo belangrijk of de raad in detail geïnformeerd zou worden in
juni, oktober of december (toen alle details bekend waren). Maar ik ben
wellicht wat laconieker van aard.

Jan B. Kaiser
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Dickhof »

Bedenkelijk is de uitspraak van de wethouder, die ik hierbij nog eens citeer: Dat was toch het punt van discussie?

”Het was niet noodzakelijk de raad te informeren. De gemeenteraad heeft hierin geen taak”.

Met deze uitspraak kunnen de inwoners van Oldebroek zelf een conclusie trekken, hoe de verhoudingen liggen tussen de wethouder (en/of college?)en de gemeenteraad.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Impressie van de eerste raadsvergadering van 2017

Bericht door Dickhof »

Graag wil ik nog een citaat aanhalen uit de impressie van de raadsvergadering ingezonden door Dhr Kaiser.

|| Overigens stelt de gemeentewet dat het aan de wethouder is in hoeverre en tot in welk details zij de raad informeert, zeker waar het gaat om bedrijfsmatige zaken. ||

Beste Jan. Wil je dat even nader toelichten. Een dergelijke bepaling kan ik niet vinden, ook in beschouwing nemende dat de naheffing/boete een financiële aangelegenheid is.
Plaats reactie