Meerjarenbegroting Oldebroek heeft structureel 1,5 miljoen tekort

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Meerjarenbegroting Oldebroek heeft structureel 1,5 miljoen tekort

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 15 oktober 2018
College presenteert meerjarenbegroting 2019

Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2019. In 2019 zijn onze speerpunten: nog meer inzetten op initiatieven en betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare omstandigheden, klimaatneutraal Oldebroek, vereenvoudiging van regelgeving én regionale samenwerking. Daarnaast staan we voor een forse opgave om een structureel tekort van € 1,5 miljoen in 2022 op te lossen.


Initiatieven en betrokkenheid van inwoners
We waarderen de inzet en initiatieven van de vele vrijwilligers, verenigingen én actieve inwoners. De behoeften, inbreng, initiatieven én eigen kracht van onze inwoners zijn ons uitgangspunt. Voor inwonerinitiatieven en -betrokkenheid is in 2019, net als in 2018, een extra (flexibel inzetbaar) Oldebroek voor Mekaar-budget van € 100.000,- beschikbaar.

Onze dienstverlening: Goed geregeld, graag gedaan
We combineren goede digitale dienstverlening met een persoonlijke en betrokken klantrelatie. Met zorg voor hen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat onze inwoners en ondernemers hun zaken zelf digitaal met ons kunnen regelen. Iedere situatie is anders, daarom leveren wij maatwerk: lichte of intensieve ondersteuning.

Inwoners in kwetsbare omstandigheden
Voor inwoners in kwetsbare omstandigheden die het op eigen kracht niet redden, moet ondersteuning, zorg en waar nodig bescherming beschikbaar blijven. (Stille) armoede en eenzaamheid hebben onze bijzondere aandacht. Belangrijke uitgangspunten voor ondersteuning en zorg zijn: dicht bij huis, kleinschalig én laagdrempelig. Wij denken aan algemene voorzieningen voor dagbesteding, versterking van het platform informele ondersteuning, meer coaches voor uitkeringsgerechtigden om zo beter de stap naar werk te kunnen maken.

Oldebroek klimaat neutraal
Wij werken toe naar een duurzame samenleving voor inwoners. In 2050 is de gemeente Oldebroek 100% klimaatneutraal. In 2019 verwachten we ongeveer 100 duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren te verstrekken. We verduurzamen onze gebouwen en werken aan een plan om de openbare verlichting te verduurzamen. Daarnaast zetten we de eerste stappen richting een aardgasvrije gemeente in 2050.

Circulair zijn door hergebruik van grondstoffen
Afval is niet langer afval maar grondstof voor nieuwe producten. We stimuleren het hergebruik en recyclen van grondstoffen uit afval maximaal: 75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020. Het halen van deze doelstellingen levert een positieve bijdrage aan de ambitie tot een klimaatneutrale samenleving. We onderzoeken wat de beste methode is voor afval scheiden en doen onderzoek naar mogelijkheden van een afvalbrengstation (grove) grondstoffen voor inwoners.

Woningbouw
Iedere kern heeft zo haar behoefte aan woningbouw. Voor onze inwoners willen we dat zij prettig kunnen wonen in een voor hen vertrouwde omgeving. De juiste woning op het juiste moment op de juiste plek. Per dorpskern voeren we regie op de woningbouwontwikkeling. We streven naar maximale kwaliteit, getoetst en geprioriteerd aan de hand van de criteria volgens de beleidsnotitie ‘Prioritering van woningbouwprojecten’ (2018) en prioriteitenlijst voor woningbouwlocaties. Criteria gaan over ruimtelijke kwaliteit, behoefte en draagvlak, duurzaamheid, beleidsconsistentie en financiële haalbaarheid.

Omgevingswet: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit
Ruimte geven, vertrouwen, samenwerken en samenspel staan centraal bij de Omgevingswet. De komst van de Omgevingswet is een grote wijziging voor de bestaande wet- en regelgeving voor de leefomgeving, we vereenvoudigen regels. We werken hard aan de implementatie van de omgevingswet die geldt vanaf 2021. De nieuwe wet sluit goed aan bij Oldebroek voor Mekaar waarbij behoeften, inbreng en initiatieven van inwoners uitgangspunt zijn.

Regionale samenwerking

Met intergemeentelijke en (inter)regionale samenwerking versterken we de positie van Oldebroek en houden we onze dienstverlening op peil. Samenwerking helpt ons bij behoud van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid, minder meerkosten en geeft kansen voor inwoners, ondernemers en medewerkers. We richten ons vooral op de huidige samenwerkingen binnen NEO (Nunspeet, Elburg, Oldebroek), H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek), SNV (Samenwerkingsverband Noord-Veluwe) en intensiveren de samenwerking met Regio Zwolle.

Sluitende begroting 2019, vanaf 2021 een forse financiële opgave
Wethouder Ben Engberts: “Oldebroek staat er in 2019 financieel goed voor. Door het tekort op jeugd uit de egalisatiereserve Sociaal Domein te dekken geven we niet meer geld uit dan er binnenkomt, daarmee is ons huishoudboekje voor 2019 op orde. Wel hebben we te maken met een oplopend tekort tot € 1,5 miljoen in 2022. Dit tekort komt vooral door het wegvallen van precario opbrengsten en grote tekorten in jeugdhulp. Het college startte in september 2018 een traject om verdien- en bespaarmogelijkheden in beeld te brengen. Deze bespreken we in aanloop naar de begroting 2020 met de gemeenteraad”.

Besluitvorming
Op donderdag 8 november 2018 behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting. Inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie