De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9861
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bron website CU Oldebroek vrijdag 13 mei 2022 07:34

Afgelopen maandag vond onder leiding van de formateur dhr. Mulder een eerste formatiegesprek plaatst tussen de ABO, SGP en ChristenUnie om te komen tot een nieuwe coalitie in Oldebroek. Een brief van de ABO aan de formateur, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.

Het tweede gedeelte van ons samenzijn hebben we met elkaar besproken wat voor de partijen belangrijk is om goed en in een veilige setting te kunnen samenwerken. Kernwaarden welke zijn aangeven door de ChristenUnie voor een goede samenwerking zijn o.a. betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en je veilig voelen in relaties om zo optimaal te kunnen functioneren en het beste voor elkaar te kunnen zoeken. In het licht van het voorgaande hebben we ons dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud van het interview met de fractievoorzitter van de ABO welke dinsdag 10 mei in de Stentor stond. Hoewel aangekondigd op inhoud m.b.t. de vacature voor een wethouder, troffen wij in het desbetreffende artikel uitspraken aan over de formatie. Zaken die besproken horen te worden aan de formatietafel en waarmee je niet de publiciteit ingaat.

Wij vinden het jammer en betreuren het dat we, na beraad met onze fractie, tot de conclusie moesten komen dat er voor de fractie van de ChristenUnie onvoldoende basis van vertrouwen is om tot een coalitie te komen waarin de ABO deelneemt. We willen de gesprekken met de ABO als beoogd coalitiepartner dan ook niet verder voortzetten en hebben dit schriftelijk overgebracht aan de formateur met daarbij het aanbod om onze brief toe te lichten aan onze gesprekspartners. Dit gesprek heeft 12 mei plaatsgevonden. Na dit gesprek hebben wij, SGP en ChristenUnie, de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe we verder kunnen gaan. Hij heeft hiermee ingestemd en aangegeven dat hij binnen een week met een advies zal komen. Dit zal hij doen op basis van kennis die hij in de informatiefase heeft opgedaan.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Popke Graansma
Liesbeth Vos- Van de Weg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9861
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

ABO: ChristenUnie-Oldebroek steekt ons een dolk in de rug
Bron Locourant vrijdag 13 mei 2022 09:58

Complete verbijstering en ongeloof binnen de fractie en bestuur van ABO.

Serieus met elkaar in gesprek zijn in de formatiefase over het coalitieakkoord en vanuit het niets komt er dan een brief van de CU via de formateur: CU heeft geen vertrouwen meer met ABO in een coalitie. Is dit achterbaks, arrogant of mogelijk toch gewoon amateurisme?

Afgelopen 8 jaar heeft Algemeen Belang Oldebroek (ABO) samen met CU en SGP goed samengewerkt in de coalitie. ABO heeft mee kunnen besturen en met wethouders Lydia Groot en Bob Bergkamp in 8 jaar tijd een positieve verandering teweeg gebracht in onze gemeente. Met als kernwoorden transparantie en beter luisteren naar de inwoners. De argumenten die CU nu aanhaalt om het vertrouwen op te zeggen in ABO over de lopende gesprekken en een artikel in de Stentor waar fractievoorzitter Andre Boer aangeeft dat het proces hem allemaal veel te lang duurt, lijken erg op “gezochte” argumenten. Twee weken geleden waren CU en ABO nog het motorblok van de coalitie

Breekpunt
Afgelopen maandag tijdens het laatste onderhandelingsgesprek is het woord breekpunt wel een keer gevallen. Dit betrof een gesprek over ruimere mogelijkheden voor evenementen op zondagen. Zodat iedereen een zondag kan invullen zoals hij/zij dat wenst. Het punt waar het ABO vooral om gaat is meer mogelijkheden voor onze jeugd en jongeren in onze gemeente. Kortom meer levendigheid. Meer mogelijkheden voor evenementen en daarbij ook ruimere openingstijden voor evenementen en bijbehorende horeca op bijvoorbeeld de zaterdagavond /zondagochtend. Evenementen waarbij de biertap op zaterdagavond om 23.00 u dicht moet en de locatie om 24.00 u leeg moet zijn, is niet meer van deze tijd. De grote verbazing bij ABO komt voort uit het feit dat hierover juist maandag een goede afspraak is gemaakt. Het zou worden uitgezocht wat op dit moment wel/niet mag in onze gemeente met betrekking tot de zondag (lees zaterdagavond na 24.00 uur) , zodat dit besproken kon worden in het vervolg van de formatiegesprekken. Er was dus geen sprake van patstelling!

Macht en tegenmacht
De indruk bij ABO is dat de CU-Oldebroek allesbepalend wil zijn. ABO is sterker uit de laatste verkiezingen gekomen. De enige zittende partij met zetelwinst. Dat geeft ook aan dat veel inwoners de coalitie inbreng van ABO waarderen.

De vraag is nu: Gaat het de CU nu om het beste voor alle inwoners van Oldebroek of gaat het om hun eigen machtspositie binnen het college van B&W?

Partijvoorzitter R. Gerard: “Ik krijg nu sterk de indruk dat de CU de opkomst en groei van de lokale partij ABO te bedreigend vond. Echter ook binnen een coalitie mag naar mijn mening best sprake zijn van tegenmacht. Die rol heeft ABO altijd gehad, scherp op de inhoud maar met respect voor elkaars standpunten. Kennelijk wordt dit toch niet op prijs gesteld door CU.

ABO in de oppositie
Met deze realiteit wordt de bestuurlijke vernieuwing en vooruitgang in Oldebroek door de CU on hold gezet. En dat is gewoon ontzettend jammer voor alle inwoners van onze gemeente! Het lijkt er sterk op dat met deze actie van CU helaas het ware gezicht naar boven komt: ‘CU weet wel wat goed is voor Oldebroek’, en duldt geen tegenspraak!.

Hoe verder ?
Dat het CDA al geruime tijd heeft zitten lobbyen om deel te nemen in het college is geen geheim. Maar een volledig christelijk college met CU,SGP en CDA is wat ons betreft absoluut niet wenselijk. Al deze partijen hebben zetels verloren tijdens de verkiezingen dus aan de verkiezingsuitslag doet dit geen recht. Een college van alleen verliezers lijkt ons niet wenselijk.

Het college van B&W hoort bovendien een afspiegeling te zijn van de samenleving. Ook niet-christelijke inwoners moeten vertegenwoordigd zijn. Zowel CU oprichter Janco-Cnossen als ook oud-CU burgemeester Adriaan Hogendoorn waren in het verleden groot voorstander van een goede afspiegeling van de samenleving in het college en vonden dat ABO hier absoluut in thuis hoorde. En dat is de afgelopen 8 jaar goed bevallen. Daar wordt nu een streep door gezet. Waarom? Wat ABO betreft om een paar gezochte argumenten. CU vindt ABO blijkbaar te lastig als coalitiepartner en heeft ons liever in de oppositie. We gaan het meemaken en blijven ons ook de komende 4 jaar absoluut inzetten voor alle inwoners van Oldebroek !

Fractie en bestuur van ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9861
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9861
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Ingezonden
Coalitie vorming in Oldebroek mislukt?

De vorming van een coalitie verloopt bizar. Uit de brief van de CU begrijp ik dat men niet wil verder praten.
Drie oorzaken geeft CU hiervoor. Een stentor artikel waarin fractievoorzitter van ABO aangeeft dat het allemaal wel wat sneller kan. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Maar is dat een reden om het gesprek te staken?
Tweede reden. Bij de advertentie van de ABO wethouder staat al een functie pakket. Hetzelfde als bij de vorige wethouder. Als we er vanuit gaan dat SGP en CU de huidige wethouders wederom voordragen, is het vrij logisch dat de ABO wethouder ook het huidige pakket krijgt.
Derde reden is de wethouder van elders. Niets nieuws onder de zon. Sinds de oprichting van ABO is vastgelegd dat men altijd een wethouder elders zoekt. (ondergetekende heeft dit zelf destijds vastgelegd). Overigens komt de SGP wethouder al vele jaren van elders.
Kortom, dit kan nooit de reden van het vast lopen van de besprekingen zijn. CU geeft ook aan dat de Zondagsrust een struikelblok was. Dat was acht jaar geleden ook. Toen hebben we dat binnen enige minuten opgelost. Kortom, ook dit kan geen reden zijn voor het mislukken van de coalitievorming.

Hoe nu verder? CDA mag als tweede keus aanschuiven. Ze moeten even bij het kruisje tekenen voor de Zondagsrust. Ik kan me niet voorstellen dat CDA dit wil.
Een andere mogelijkheid is het CVO. Wat de Zondagsrust betreft komt het dan wel goed. Maar alle partijen gaven aan dat er geen plaats was voor het CVO in een college. De inkt van dat verhaal is nog niet droog of de politiek verandert van mening. Ook dit kan ik mij niet voorstellen.
Het is overigens opmerkelijk dat het SGP zwijgt.

Hoe nu verder? Komende maandag gaat de raad hierover spreken. Mogelijk komt dan het echte verhaal boven water. Waarschijnlijk niet.
Het is beter dit geheel snel te vergeten. Stop met modder gooien. Bedank de huidige formateur voor zijn diensten. Vraag een verstandig iemand de gesprekken te begeleiden. Spreek in beslotenheid met elkaar. Het probleem van de Zondagsrust is zeer eenvoudig op te lossen.

Een coalitie met CU, ABO en SGP blijft het beste. Wil SGP niet dan maar CU,ABO en CDA.

Met vriendelijke groet

Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9861
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

Bericht door Redactie »

Bron Twitter Reinier Mulder @ReinierMulder1
Vanavond heb ik als (in)formateur 4 adviezen gegeven aan de gemeenteraad van @gem_Oldebroek
. De 4 adviezen zullen besproken worden in de openbare raadsbijeenkomst van 16 mei om 19:30 uur in het gemeentehuis.

Afbeelding
formateur by Stichting Oldebroek Net, on Flickr
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie