Dorpsgesprek Hattemerbroek in teken van ontwikkelingen H2O

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9576
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Dorpsgesprek Hattemerbroek in teken van ontwikkelingen H2O

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 23 mei 2013
Dorpsgesprek Hattemerbroek in teken van ontwikkelingen bedrijventerrein H2O

Op maandagavond 1 juli a.s. organiseert het college van B&W een dorpsgesprek in dorpshuis de Bouwakker. Op deze avond wil het college graag met inwoners in gesprek over de ontwikkelingen op bedrijventerrein H2O en de invloed die dat kan hebben op de kern Hattemerbroek.

Naast deze ontwikkelingen zullen ook de woningbouwplannen op de locaties Borst en Hattemerbroek-Oost, de windmolens en de toekomst van de gymzaal besproken worden. Tijdens het dorpsgesprek hebben inwoners van Hattemerbroek ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan het college en hun mening te geven over de verschillende onderwerpen. Het dorpsgesprek begint om half 8.

Klankbordgroep Hattemerbroek
De gemeente Oldebroek zoekt in iedere kern mensen die zich willen inzetten voor hun leefomgeving. Deze mensen zijn actief in een zogenaamde klankbordgroep. In Hattemerbroek is inmiddels ook een klankbordgroep gestart die zich op deze avond presenteert. De klankbordgroep is nog op zoek naar leden en denkt na over een nieuwe naam.
Burgemeester Hoogendoorn: "Namens het college en de klankbordgroep roep ik de inwoners van Hattemerbroek op om deel te nemen aan dit dorpsgesprek."
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9576
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Dorpsgesprek Hattemerbroek in teken van ontwikkelingen H

Bericht door Redactie »

Gezamenlijk persbericht Dorpsoverleg Hattemerbroek en gemeente Oldebroek
Oldebroek, 3 oktober 2013
Actie na dorpsavond en dorpsoverleg Hattemerbroek

In juli heeft het college van burgemeester en wethouders de inwoners van Hattemerbroek ingelicht over de voortgang van enkele belangrijke ontwikkelingen in en rondom de kern van Hattemerbroek. Naast enkele langlopende dossiers zijn de nieuwe ontwikkelingen rondom het bedrijvenpark H2O en de mogelijke komst van windmolens besproken.

Na de bijeenkomst is de vertegenwoordiging van de samenleving van Hattemerbroek in het Dorpsoverleg uitgebreid tot 6 personen. Het Dorpsoverleg Hattemerbroek heeft inmiddels een aantal vervolggesprekken gehad met de gemeente waaruit een aantal snel te realiseren acties zijn voortgekomen. De aansluiting van het bedrijf Van Werven op de Duurzaamheidsstraat is inmiddels gerealiseerd, waardoor de Middeldijk wordt ontlast. Het Dorpsoverleg zal binnenkort concreet meedenken over mogelijkheden om de Zuiderzeestraatweg snel autoluw te maken.


Ook in de overige dorpen worden jaarlijks dorpsavonden gehouden. De gemeente Oldebroek wil samen werken aan sterke en leefbare dorpen waarbij dorpsgroepen een regierol hebben. Inmiddels zijn voor de kernen Oosterwolde, Noordeinde en Hattemerbroek al dorpsavonden gehouden. De overige kernen volgen in de komende maanden. Met de diverse Dorpsgroepen vindt daarnaast regelmatig overleg plaats over actuele ontwikkelingen in de dorpen.

Actuele onderwerpen Hattemerbroek

In Hattemerbroek zijn de belangrijke actuele onderwerpen aan de orde geweest. Onderstaand overzicht geeft de huidige stand van zaken weer.

Bedrijvenpark H2O:
Inwoners van Hattemerbroek worden betrokken bij de onderzoeksfase van het nieuwe bestemmingsplan, als gevolg van het Vernieuwd Perspectief voor het bedrijvenpark. Streefdatum voor een bewonersbijeenkomst is februari 2014. Vooruitlopend daarop zal op woensdag 9 oktober een 1e overleg tussen de gemeente en het Dorpsoverleg plaatsvinden over het verkeersluw maken van de kern Hattemerbroek, zodat de effecten van het bedrijvenpark op het verkeer in Hattemerbroek kunnen worden verminderd.

Bouwplannen:
  • Locatie Borst, om mee te denken over de ontwikkelmogelijkheden is een klankbordgroep van 10 personen gevormd. Zij zullen samen met gemeente en ontwikkelaar meewerken aan het tot stand komen van een startdocument, met scenario’s, dat in januari aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 95% van de locatie lijkt, met gewijzigde geurvoorschriften, ontwikkelbaar.
  • Hanesteenseweg, het bouwrijp maken van de locatie start eind november/begin december 2013. De verkoopprocedure start daaraan voorafgaand.
  • Vika, de gemeente is in afwachting van besluitvorming van de eigenaar. Tot die tijd is herontwikkeling van de bestaande locatie onzeker.
Verplaatsing van Werven:
Met het bedrijf zijn afspraken gemaakt over een verplaatsing van de huidige locaties naar het Hattemse deel van het bedrijvenpark. Voor de kortere termijn heeft het college een uitrit voor het bedrijf mogelijk gemaakt op de Duurzaamheidsstraat. De Middeldijk zal hiermee worden ontlast.

Windmolens:
Op 16 en 17 oktober worden de inwoners uitgenodigd voor een bijeenkomst in De Bouwakker. Daar kunnen zij hun randvoorwaarden en uitgangspunten ten behoeve van een MER (Milieu Effect Rapportage) kenbaar maken. Deze gegevens worden verwerkt in een raadsnotitie over de reikwijdte en het detailniveau van de MER. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen dienen deze afspraken als uitgangspunt voor de MER, die door de aanvrager moet worden opgesteld. De doorlooptijd van dat onderzoek is ongeveer 2 maanden. Een MER is noodzakelijk als de aanvrager verder wil gaan met de bestemmingsplanprocedure.

Horecafunctie dorpshuis de Bouwakker:
Dorpshuis de Bouwakker heeft (net als dorpshuis De Heerdt in Oosterwolde) de wens uitgesproken voor een commerciële horecafunctie. Het gemeentebestuur heeft hiervoor haar medewerking toegezegd en het bestuur van het dorpshuis onderzoekt nu de mogelijkheden in samenspraak met de gemeente.

Gymzaal Hattemerbroek:
De gemeente wil de bestaande gymzaal (gebouw en beheer) in Hattemerbroek overdragen aan het dorp, en heeft daarover gesproken met dorpshuis de Bouwakker. Begin oktober zal het bestuur van de Bouwakker haar standpunt over het al dan niet overnemen van de gymzaal mededelen aan de gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen binnen Hattemerbroek kunt u contact opnemen met de dorpscontactambtenaar Jaap Jonkman via jjonkman@oldebroek.nl of tel. (0525) 63 82 00. Het dorpsoverleg Hattemerbroek is bereikbaar via mevrouw Jinny Witteveen, tel. (038) 423 38 64.
Laatst gewijzigd door Redactie op ma okt 07, 2013 11:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Nieuwe versie bericht geplaatst
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie