ABO: Trots op initiatief bewoners De Akkers in Wezep

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO: Trots op initiatief bewoners De Akkers in Wezep

Bericht door Redactie »

De gemeente Oldebroek is één van de koplopers van vernieuwing van de lokale democratie in Nederland. In de vorige bestuursperiode (2014-2018) heeft oud –Wethouder Lydia Groot (ABO), namens het voltallige gemeentebestuur, door veel en constructieve overleggen in 2 woonkernen van onze gemeente (‘t Loo en Oosterwolde) de burgerbegroting opgestart. En met succes! Met deze burgerbegroting hebben inwoners nu dus invloed hoe geld van het gemeentebudget wordt besteed. De inwoners kunnen zelf – binnen bepaalde kaders – bepalen waaraan ze het geld besteden en hoe ze het geld besteden.

Vanaf 2020 óók burgerbegroting voor “De Akkers” in Wezep?

De Bewonerscoöperatie De Akkers i.o. is al enige tijd actief in Wezep West.
Ondertussen hebben zich al meer dan 70 (!) huishoudens aangemeld als lid.
Deze vrijwilligers maken zich sterk voor meer leefplezier in de straat, buurt en wijk.
De groep richt zich op goede ideeën, wensen, behoeften en belangen van inwoners uit de gehele wijk.

Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door herinrichting van speelplekken, groenaanleg en -onderhoud of door sociale contacten bevorderen. De Akkers werkt aan een combinatie van fysieke en sociale projecten en activiteiten. De bewonerscoöperatie wil beginnen met overnemen van het beheer, onderhoud en exploitatie van 8 speelplekken van de gemeente en daar sociale en maatschappelijke doelen aan koppelen. De gesprekken hierover met de gemeente zijn gestart. Voor twee plekken kan op korte termijn worden gestart met de uitvoering. Voor de langere termijn wordt ook al nagedacht over het bevorderen van een gezonde leefstijl door meer beweegmogelijkheden in eigen wijk. Ook is er het plan om een moestuin aan te leggen en hier een koppeling te maken met (educatie over) gezonde voeding en educatie over natuur en milieu. Verder is er aandacht voor de koppeling met het thema eenzaamheid.

Net als bij de burgerbegroting in ’t Loo en Oosterwolde neemt de buurt dan het beheer en onderhoud van de speelplekken over. De Akkers wil nog verder gaan: De gemeentelijke budgetten worden fysiek overgeheveld en de buurt wordt verantwoordelijk voor zowel de inrichting als het onderhoud van speelplekken.

ABO onaangenaam verrast tijdens het debat door het CDA

Tijdens de commissievergadering wenste het CDA een debat over deze unieke kans. Tot teleurstelling van ABO begrijpt het CDA de opstart van de bewonerscoöperatie niet: de opstart kost te veel geld en de raad was niet gekend in het besluit?
De fractie van ABO begrijpt de harde opstelling van het CDA niet. Wij zien het namelijk als een innovatieve kans en daarmee een investering in de lokale democratie dat perfect aansluit bij Oldebroek voor Mekaar. De investering voor de opstart wordt notabene betaald vanuit het budget Oldebroek voor Mekaar waar flexibele kaders aan mee zijn gegeven door de raad. ABO steunt daarmee de lijn van het college.
Als klap op de vuurpijl wenste ook de PvdA-Burgerpartij Oldebroek een vervolg op het debat in de raadsvergadering. Met als gevolg dat er nu nog geen zekerheid bestaat voor het burgerinitiatief. Met de steun van de overige partijen blijft ABO echter vierkant staan achter de bewoners van De Akkers!

Trots op Oldebroek!

Vernieuwen van de lokale democratie kost tijd, geld, creëren van draagvlak en het vraagt kennis en kunde. In de gemeente Oldebroek worden successen behaald en de lokale partij ABO is daar enorm trots op! Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij beleid en inwoners meer zeggenschap geven is immers vanaf de oprichting van de partij in 2010 één van de belangrijkste punten geweest voor ABO.
Deze vorm van samenwerken en vernieuwing van de lokale democratie past uitstekend bij het motto: Oldebroek voor mekaar !

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Fractie ABO
info@abo-oldebroek.nl

Andre Boer, Jacco Evink, Ton Heddema en Wim Vonk
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Trots op initiatief bewoners De Akkers in Wezep

Bericht door Redactie »

Commissievergadering S&B 14-05-2020 agendapunt 4

Oprichting Bewonerscoöperatie ‘de Akkers’

Voor ons ligt het besluit van het college om steun te geven aan de oprichting van een bewonerscoöperatie ‘de Akkers’ te Wezep.
Wij, als CDA, hebben daar een 3-tal bezwaren tegen en hebben een tweetal debatvragen opgesteld die we vanavond zullen behandelen.

Als eerste hebben wij bezwaar tegen de manier waarop dit door de raad dreigde geloosd te worden. De raad kreeg in eerste instantie tijdens een raadsgesprek in een presentatie te horen over het hoe en wat van de bewonerscoöperatie. Dit was door het college voorgesteld en daar is op zich niets mis mee. De presentatie door bewoners zelf was ook prima! Alleen tijdens dat raadsgesprek ontstond al door de inbreng van wethouder Bergkamp het idee dat alles al in kannen en kruiken was. Maar werd ons verzekerd, dit kwam nog weer terug in de raad. En nu kunt u zeggen: ja, het is toch terug in de raad, maar als wij er niet over begonnen waren, was hier nooit weer over gesproken door de raad en er min of meer tussen door geglipt.
Deze gang van zaken betreuren wij ten zeerste! Het kan toch niet zo zijn, voorzitter, dat het college een raadsgesprek gebruikt om een te nemen besluit even voor te weken en daarna de raad er niet meer over te laten spreken??? Daar is een raadsgesprek totaal niet voor bedoeld! Het CDA hoopt dat de raadsgesprekken in de toekomst niet weer zo gebruikt gaan worden! Wat zegt het college hierop en wat vinden de andere partijen hiervan?

Dan onze twee debatvragen:

Als eerst: Mag het college het besluit nemen om de oprichting van de bewonerscoöperatie de Akkers te financieren van uit het budget Oldebroek voor mekaar?
Zo ja, kan en wil de gemeenteraad dit besluit dan ongedaan maken?

Oldebroek voor mekaar is een kreet die we met zijn allen zo onderhand wel kennen. Groeperingen uit de samenleving, zoals bijvoorbeeld de dorpsgroepen van ’t Loo, Hattemerbroek of Oosterwolde, regelen zaken in en voor het dorp door middel van een zogenaamde burgerbegroting. Dit houdt in dat geld dat al op de begroting van de gemeente stond ter beschikking komt van de dorpsgroep en dat die daar de noodzakelijke zaken voor doet en als er geld overblijft ze dit geld naar eigen goeddunken voor het dorp kunnen besteden. Als CDA zijn wij daar voorstander van! Het is heel goed dat beslissingen over iets in een dorp door bewoners zelf worden genomen in plaats van op een gemeentehuis ‘ver weg’. Nadeel kan overigens wel zijn dat het bestuur van zo’n dorpsgroep een heel eigen koers gaat varen en iets gaat doen wat het dorp in meerderheid niet wil, maar dat even terzijde.
Als eerste mag het college dit besluit nemen? Het programmaplan OvM, waar het college in de beantwoording van de technische vragen naar verwijst geeft niet direct een heel duidelijk kader (het is eigenlijk een algemeen beschrijven van de doelen van OvM), maar met wat fantasie kun je het wel verantwoorden. Het probleem is alleen dat we nu ook al een praktijk hebben met dorpsgroepen in Hattemerbroek, ’t Loo en Oosterwolde. Als we dan naar de praktijk gaan kijken vindt het CDA dat deze bestaande groepen heel anders behandeld worden.
Het grote verschil met de dorpsgroepen en de oprichting van de coöperatie is dat de dorpsgroepen helemaal geen geld hebben gehad om zich op te richten! En ook nu nog nauwelijks geld krijgen om zichzelf in stand te houden. Het is allemaal vrijwilligerswerk! Wij hebben bij dorpsgroep Oosterwolde en ’t Loo navraag gedaan en zij zeggen dat ze geld als acitviteitenkosten, communicatie en marketing nooit in zijn algemeenheid gehad hebben. Wel geld soms als het gaat om gerichte projecten, maar niet bij oprichting of voor algemeen gebruik. En bij het noemen van geld (10.000 euro) voor ‘professionele ondersteuning” viel bij wijze van spreken hun mond helemaal wijd open. Het grote verschil zit hem in het feit dat de andere dorpsgroepen wel eens geld krijgen, maar altijd gelinkt aan een voorstel voor een project. Hier wordt een heleboel geld (35.200) gegeven voor een oprichting! Als voorbeeld noemt het college in de beantwoording van de technische vragen het project ‘hart van Oosterwolde’. Deze vergelijking gaat totaal mank. Er zat wel 1 vertegenwoordiger van de dorpsgroep in die projectgroep, maar het was een aparte projectgroep. De mensen van de projectgroep hebben ik weet niet hoeveel werk verricht, onbetaald, en pas op het laatst toen de plannen concreet werden is er geld beschikbaar gesteld door de raad. Een voorbeeld van geld beschikbaar stellen voor een project en niet voor een oprichting!

Wij denken dan ook dat wanneer je kijkt naar de kaders en de praktijk die in de loop van de jaren (sinds 2013) is ontstaan het college dit besluit niet had behoren te nemen. Of het in overleg met de raad had moeten doen! Wij zijn er dan ook voorstander van om dit besluit terug te draaien of op zijn minst in de wachtkamer te zetten totdat het goed besproken is in de raad! Hoe zeer wij dat ook betreuren voor de enthousiaste vrijwilligers in de akkers! Want begrijp ons goed wij zijn zeker niet tegen dergelijke initiatieven, maar het moet wel met gelijke monniken, gelijke kappen gaan!

En zo kom ik gelijk op debatvraag 2 die hier nauw aan verwant is:
Is het wel verstandig van de raad en het college om dit (de oprichting) op deze manier te willen? Schept dit besluit niet een groot precedent t.a.v. volgende verzoeken? En t.a.v. ‘claims’ van andere al bestaande dorpsgroepen?

Ik heb het hiervoor al gehad over het grote bedrag van 35.200 dat de coöperatie krijgt, maar wat dacht u van hoe we tot deze oprichting gekomen zijn? Er wordt al ruim 3 jaar geprobeerd met veel mankracht van een ingehuurde professional en veel uren ambtelijke inzet te komen tot een dorpsgroep/ coöperatie. Dit heeft met een laag aangehouden calculatie, toch al gauw 3jaar x 30.000 = €90.000 aan ingehuurde mankracht gekost en dan komen daar nog bij de talloze ambtelijke uren. We schatten dat om tot dit punt van oprichting te komen het minstens €100.000 gekost heeft! (Zelf denk ik dat het eerder richting €150.000 gaat, maar dat terzijde.) We hebben het dan alleen nog maar over de oprichting, hè! Wat te doen als raad als er nu een nieuwe dorpsgroep komt die ook zo gefaciliteerd wil worden? Wat te doen met verontwaardiging vanuit de bestaande dorpsgroepen die dit soort facilitering in geld ook wel erg zien zitten? Ik herinner mij nog de vrij beschamende vertoning tijdens een raadsgesprek een aantal jaren geleden waar dorpsgroep ’t Loo vroeg of de boekhouding op het gemeentehuis bij gehouden kon worden. Antwoord toen: nee, dat kon niet. Moesten ze zelf doen! Veel te duur! Nu geven we deze coöperatie er gewoon geld voor! We zijn benieuwd wat ander partijen hier van vinden en horen graag hun reactie.
We hebben ook nog wat meer inhoudelijke vragen om toch alvast een beetje met deze vragen ook aan te geven dat dit toch echt eerst besproken had moeten worden in de raad. Waarom kiest het college voor een coöperatie en niet voor gewoon een dorpsgroep in stichtingsvorm? Hoe gaat de coöperatie nu winst maken waar over gesproken wordt en hoe vloeit die winst dan naar de wijk? Het zou toch te gek voor woorden zijn als bijvoorbeeld die winst eerst opgaat aan een betaalde kracht bijvoorbeeld?! En dan wij als gemeenschap maar geld overmaken naar de coöperatie? Of hoe werkt dat dan precies?
Zo maar een paar vragen waar we heel benieuwd zijn naar de antwoorden van het college en wat de andere partijen er van vinden.


Nogmaals wij denken dat dit besluit niet verstandig is, omdat het 1. Niet goed in de raad doorge’akkerd’ is en 2. Het afwijkt van de ‘normale’ praktijk en dus scheve ogen geeft en volgens ons precedent werking.
Ons voorstel is dan ook om dit op de agenda van de raad zetten en daar officieel een gefundeerd, democratisch besluit te nemen. Graag uw reactie hierop, zowel college als andere parijen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie