Algemene Beschouwingen 2010 - VVD

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Stefan
Redactie
Berichten: 467
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Algemene Beschouwingen 2010 - VVD

Bericht door Stefan » di nov 10, 2009 19:33

Afbeelding

"Samen slagvaardig"

In 2006 heeft u een bestuursaccoord gesloten met de titel samen slagvaardig.

Vz het heeft weinig zin nu elk jaar vanaf die tijd door te nemen, ik beperk mij maar tot afgelopen jaar. Toen gaf u aan als toerfietser een stevige tocht te maken. Een tocht op basis van het bestuursaccoord. Tijdens de tocht zou u vertragen of versnellen wanneer dit noodzakelijk was. Jaarlijks worden wij op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De VVD heeft u toen reeds gezegd dat de koers een zware zou zijn. En dat de etappes met zware cols zeker niet op uw collegelijf waren geschreven. Zoals de etappe naar Oldebroek Centrum, via de parkeerplaatskasseien langs de verbouwing van het gemeentehuis, de roantweg Oldebroek, over het hobbelige fietspad Bovenheigraaf, dan een bergetappe langs het Hippisch Centrum aan de Soppe, via het winkelcentrum Wezep, finish bij de geplande sportzaal van het AgnietenCollege.

De VVD vond toen dat massasprints en strandetappes misschien uw ding waren, maar als het zwaar werd, zou de bezemwagen het hoogst haalbare zijn.

Nu, nov 2009, We lezen niets meer over etappes, niks geen successen, geen finish. Geen prijs.

De koers die u heeft uitgezet, waar vanaf de start tot nu alleen wat tussensprints op uw naam gezet zijn, is geheel gesponsord door de burger van Oldebroek.

Vz, u schreef over een tocht van 4 jaar. U schrijft nu : in maart komt u aan het eind van de bestuursperiode. Waar is de tocht toch gebleven?

Wij begrijpen hieruit dat u de koers heeft verlaten, de ambitie is op. U gaf aan dat concrete resultaten het beeld bepalen, en dat is juist. Vz, de toeschouwers van de koers hebben weinig actie in het peloton gezien, de sponsor is niet blij.

En gaat zelfs, als het aan u ligt, nog eens de komende jaren structureel via de OZB, extra betalen voor onjuist koersinzicht van afgelopen jaren.

Trouwens, ook de Pvda zei vorig jaar al iets over een eenzame fietser, die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind, zich afvroeg wie voorop in het zitje zat, en wie er achterop zat op de bagagedrager. Terwijl trappen toch veel belangrijker was.

Vz, het wordt tijd voor bezinning, mogelijk een andere sport. O ja, doe maar geen ATB of mountainbiken, daar hebben ze nog grotere hobbels.

Misschien wel tijd voor een heel andere ploeg, andere kopmannen, ander team. Een nieuwe koers dus.

Vz, de programma’s:

Doelgericht bestuur.

De VVD wil deze beschouwingen niet treuriger maken dan nodig. De huidige tijd is dat al genoeg. Banken die omvallen, wel of niet worden geholpen enz.

Want ook goede zaken moeten worden benoemd.

En die zijn er zeker. Als ik naar de site kijk, gaat Oldebroek vooruit. Deze vorm van dienstverlening neemt een steeds grotere plaats in bij de gem dienstverlening. Digitale dienstverlening is voor de gemeente effectief en goedkoop. Bent u bereidt hier meer in te promoten, bijv een korting op leges bij digitale aanlevering van formulieren ? Graag uw reactie.

Maar zelfs de beste voornemens kunnen stranden, als gevolg van een niet goed verlopende onderlinge communicatie.

En daar kan de gemeente Oldebroek over meepraten. Medio dit jaar had de gemeente zich nog enthousiast aangemeld voor de Nacht van de Nacht 2009. Oldebroek was daarmee in Gelderland de eerste gemeente die mee zou doen en dat was een eervolle vermelding waard op de betreffende website .(http://www.laathetdonkerdonker.nl ). Oldebroek zou 'via haar communicatiekanalen het nut van de duisternis en het terugdringen van overbodige verlichting uitdragen'. Ook inwoners en bedrijven zouden worden opgeroepen om tijdens de nacht van zaterdag 24 oktober naar zondag 25 oktober de lichten te doven. Maar helaas, zover is het niet gekomen. Door een hapering in de interne communicatie is het initiatief na aanmelding ergens tussen wal en schip beland en ging de oproep er nooit uit.

Ook zijn we niet gelukkig met het ontbreken van Oldebroek bij deelname aan de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. De mond vol over cultuur, bevordering recreatiemogelijkheden, fietsroutes langs mooie panden, hoe kunt u dit dan voorbij laten gaan, en er zelfs niet over communiceren? En over de communicatie m.b.t. de ATB vereniging die bij OWIOS terecht kwam, of toch weer niet kom ik later nog te spreken.

Gekoppeld hieraan staat dat de samenwerking in de omliggende gemeenten wel zijn vruchten afwerpt. Dat geldt ook op het gebied van inkoop, met name Hattem en Heerde.

De kloof daar en tegen tussen burger en gem overheid, is in afgelopen jaren niet veel meer gedicht, gezien de 5,6 waardering van de burger in zijn rol als kiezer .

U wilt er iets aan doen door een open bestuurscultuur. De burgers kunnen een afspraak maken met collegeleden. U organiseert dorpsgesprekken, Informatiebijeenkomsten. Een dorpsschouw…. bij de laatste was alleen in Wezep enige belangstelling.

Maar hoe groot is de belangstelling nog van de burger om een avond vrij te maken? Zien zij het nut nog wel? Of is dorpsgericht werken handig om de dorpsculturen te behouden?

De burger is uitgekeken op dit college. En vindt u een 6 waardering als streven niet erg laag, terwijl u een 7 als GOED omschrijft in de cie?

Veiligheid

U schrijft dat u meer veiligheid wilt. Uiteraard willen we meer veiligheid Wie niet? Maar HOE gaat u dat dan doen?

Als overheid kan je heel actief de burger informeren over allerlei situaties waar zij zelf een rol van betekenis kunnen spelen. Zoals het aangeven van onveilige situaties. Daar is de winst te halen, als de mensen de weg maar wisten!

Nogal wat keren wordt ons de onbereikbaarheid van de politie verweten, de afstand (drempel) is te hoog enz.

Vorig jaar heeft de VVD al aangedrongen op meer bekendheid van onze ordehandhavers. Gezichten, aanwezigheid en uitstraling kunnen veel voorkomen. Is het mogelijk om in Huis aan Huis bij gemnieuws door de Politie een weekse of 2-weekse column te laten schrijven. Ik heb begrepen dat de Politie heel goed kan schrijven, maar ook de afd communicatie kan wat schrijven, toch?

Dan houd je de burger niet alleen op de hoogte van problemen, maar dan kan de Politie ook hun successen uitgebreid belichten. Ook als preventie middel. Kunt u zich daar met de VVD in vinden?

Over bereikbaarheid: De CU heeft eens een plan gehad over huisnummers. Is het niet een goed idee om de burger eens te wijzen op eigen verantwoordelijkheid in de HaH en dit met een voorbeeld onderschrijven?

Wat anders: Gelukkig is er recent een horecaconvenant afgesloten, waarin is afgesproken dat er een speciale lijn is tussen politie en horeca om overlast, vandalisme enz tijdig te onderkennen of te voorkomen. Prima dus

Met het aanstellen van een BOA(financ via hondenbelasting) beloofde u meer toezicht en preventie. Alleen is zijn verschijning weinig bekend. Wij hoorden dat deze functionaris niet eens meer in dienst is, en inmiddels vervangen door weer een nieuwe? Waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld? En waarom zien wij haar niet?(wordt betaalt uit doelbelasting)

Handhaving

Vz, Wij zien graag dat iedereen zich aan de regels houdt. We willen af van het imago dat er maar van alles kan in Oldebroek. En volgens sommigen, als je de bestuurders goed kent, ook van alles mag. Illegale bouwactiviteiten, niet vergund gebruik van gebouwen of terreinen, dat kunnen we als openbaar bestuur ons niet veroorloven.

Het is niet alleen de overheid die boetes op kan leggen als handhaving op andere wijze niet werkt, ook de burger kan straks actie ondernemen als wij niet alert genoeg reageren op zijn bouwaanvraag, verzoek om handhaving enz.

Momenteel is handhaven een zaak voor bestuurders met een rechte rug en geen slappe knieen. Schuivende standpunten/ uitspraken van provinciale bestuurders of interpretaties en zalvende woorden door landelijke politici, maken het u niet makkelijk, en geven ongelijkheid en onrust bij betrokkenen. En ja, de burger wordt mondiger. En zoekt medestanders. Daarom ook is het zaak om van handhaven geen politiek spel te maken. De VVD zal u hierin steunen om de rug recht te houden. De door de VVD voorgestelde polikliniek voor politici met zwakke ruggen en slappe knieën, is recentelijk door de CDAfractie bezocht, en we horen vanavond nog of de operatie geslaagd is.

Mobiliteit

Vz, U wilt het fietsen gaan promoten. Maar toch geen al te grote koers?

Heel goed. Voor gezondheid, maar ook tegen de drukte van wegen, en voor het milieu enz zullen velen blij zijn. Het op een rijtje zetten van alle bestaande fietsroutes is prima en geeft overzicht.

De VVD wijst u er wel op dat een mogelijk plan om het beheer en onderhoud van de recreatieve fietspaden weer over te nemen van het RGV v.w.b. de VVD onbespreekbaar is.

Wij gaan er vanuit dat u onze mening deelt. De discussie zal begin volgend jaar nog wel volgen.

Dat u druk bezig bent met een grote wens van VVD en de Raad, de mogelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Hattemerbroek via de A50 danwel A28 stemde ons vorig jaar tevreden. Nu, een jaar later, zijn we nog geen steek verder. De VVD is van mening dat een goede bereikbaarheid, of minimaal de plannen daarvoor ,bekend moeten zijn bij toekomstige investeerders van het B park. Anders kon het nog veel langer duren voor we het eerste bedrijf kunnen begroeten.

Dat u nog steeds driftig inzet op het circulatieplan in Wezep, zonder dat er al sprake is van concrete plannen voor Wezep-Centrum vinden wij minder briljant. Teveel onzekerheden liggen hieraan ten grondslag. M.a.w. koelkast dit idee als er geen draagvlak is.(misschien goed produkt, maar slechte timing dus)

Economie

Vz, de VVD hoeft niet veel moeite te doen de economische situatie onder de aandacht te brengen. De recessie komt niet, die is er al, de opdrachten in de bouw verlopen stroef, portefeuilles raken niet meer vol, personeel is niet meer zeker van hun baan.

Juist nu moet de gemeente facilitair zijn en service verlenen op het gebied van ruimte, milieu, scholing, en wat hier mee samen hangt. Nu kunt u laten zien dat het u ernst is ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Snelheid van handelen hoort hier bij.

Zeker op het gebied van ontwikkeling, vestiging, uitbreiding en functiewijziging/vernieuwing, is een slag te maken.

Bij een positieve en actieve opstelling zal een bedrijf zeker zijn vestigingsplaats in Oldebroek (blijven ) kiezen.

Via wetgeving is per 1 jan een bedrijvenloket verplicht. Dat is prima, en wij hopen dat van hieruit een faciliterende en proactieve houding uit zal gaan.

De Bcf is aanspreekpunt voor alle nieuwe initiatieven die mogelijk leiden tot een bedrijfsvestiging, danwel uitbreiding en zet bedrijven op het spoor van vergunningen, verordeningen en andere locale eisen , ook op hoger niveau zoals provincie of regio.

Wij hebben begrepen dat er een nieuwe functionaris is aangesteld, en wensen haar van deze plek veel succes en wijsheid toe.

Iets heel anders, U heeft als College zelfs een bestuursopdracht gegeven m.b.t. het faciliteren van Cela Vita om grond te verwerven voor een uitbreiding. Naast de vraag of het een gem kerntaak is, waarom kiest u ervoor de projectfunc zelf te betalen? Heeft u gedacht aan precedentwerking?

Ook is de nieuwvestiging van bedrijven op het bedrijvenpark is ons een grote zorg. Daar wil ik in de 2e ronde op terug komen.

Ruimte en wonen

De VVD vroeg u om een stimulans dat ook het buitengebied voldoende kan inspelen op de ontwikkelingen zoals die zich voordoen. De terug gedrongen rol van de agrarische sector maakt dat er steeds meer gebouwen niet meer voor agrarische doeleinden rendabel zijn , en het thema “Vrijkomende agrarische gebouwen” sluit naadloos op ons betoog van afgelopen jaar aan. Als de prov dit ondersteunt verzoeken wij u dit z.s.m. op te nemen in de bestemmingsplannen.

Daarnaast willen wij meer vrijheid van bouwen, meer creatieve mogelijkheden en oplossingen. Voor beeldkwaliteitsplannen krijgt u bij de VVD de handen niet op elkaar, wij gaan er vanuit dat bouwers geen onnodig geld weg gooien door onverkoopbare zaken te bouwen. Een welstandscie is voor de VVD geen must, misschien zelfs overbodig.

En mocht er op heel uitzonderlijke gronden een bouwvoorwaarde zijn, kan dit altijd in de bouwvergunning, danwel het bestemmingsplan worden vastgelegd.

Wij verwachten dan ook nog al wat van de veel omvattende omgevingsvergunning die u in voorbereiding heeft voor 2010.

Wat de VVD betreft moet de stofkam door alle overbodige/dubbele regelgeving.

Vz, nog steeds krijgen wij vragen omtrendt appartementen uit het dure segment, met luxe en uitstraling. Duurder is wel aanwezig, prijs/kwaliteit niet.

Dat betekend dat ouderen die wel in de gemeente willen blijven, aangeven dat de juiste woning niet wordt gebouwd, daarom de gemeente verlaten.. Staat dit dan niet in het woonwensen onderzoek? Graag uw reactie.

Verder wijzen wij u op enkele locaties, Amsberg, Koops, Spakman/Souman, Centrum Oldebroek , wat reeds uw hele periode zorgenkinderen zijn. Ik hoop niet dat deze etappes komende bestuursperiode nog in het route boek voor komen!

Leren

Vz, juist in deze tijd, dat het economisch minder gaat, worden we weer geconfronteerd met het gemiddeld lage opleidingsnivo van onze hard werkende beroepsbevolking. Daar zullen altijd de eerste klappen vallen als het economisch minder wordt. Daarom verzoeken wij u, nog meer dan op dit moment, dit onder de aandacht te brengen van onze schoolgaande jeugd. Het is een begin, maar het moet echt komen van motivatie van jeugd en ouders. Tijd is kostbaar.

Het begint al vroeg met onderwijsachterstand, waarop u specifiek gericht het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenplan heeft ontwikkeld. Hoe belangrijk ook, u heeft uitvoering pas in 4e kwartaal 2010 gepland. Wat hiervan de reden?

U onderkent dat taal al op jonge leeftijd de grootste achterstand oplevert.

Dit zelfde is het geval in Friesland, Drenthe en Limburg waar, net als is Oldebroek , nog van veel dialect sprake is. Daar hebben veel basisscholen de grootste problemen om jeugd tijdig geschoold te krijgen voor het vervolgonderwijs, met alle gevolgen voor hun toekomst.

Scholing, certificering, met een nieuw woord startkwalificatie, is ontzettend belangrijk voor hun toekomst. Mogelijkheden zijn voor u beperkt, maar toch.

Bent u bereidt eens met deze bril naar deze problematiek te kijken?

Leerplicht handhaving is uitbesteedt aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Is dat niet wat ver van de werkvloer? Volgens de VVD moet u, of eigenlijk de schoolbesturen er zelf ook bovenop zitten. Wat is uw mening?

Hulp en zorg

Vz, u heeft bij dit beleid werkelijk niet stil gezeten!

Beleidsplannen,Nota’s,verordeningen, convenanten, startnotitie,Beleidsregels,Toeslagen en maatregelenverordening, teveel om te noemen, zo een 25 stuks in deze periode!Maar nu ook nog uitvoeren, dat wordt wat. Heeft u niet wat veel geschreven, of bent u nu klaar, volgende 4 jaar geen nota’s meer en handen uit de mouwen? Kunt u dit toelichten?

Er zijn veel problemen als overgewicht bij jongeren, overgewicht bij ouderen , maar ook overmatig drankgebruik dat wordt geconstateerd bij jeugd vanaf 12 jaar.

Is het u bekend dat juist de professionals bij dit gevoelige onderwerp de ouders van deze jeugd niet aanspreken? En dat deskundigheidsbevordering hun handelingsverlegenheid kan wegnemen? (heb ik niet zelf verzonnen) Wat een taal!!!!

De GGD is belangrijkste uitvoerder in deze problematiek. Is dit wel een juiste keuze, danwel bent u bereidt dit onder aandacht van de GGD te brengen? Ligt hier soms een taak voor Centrum voor jeugd en gezin? Graag uw visie hierop.

Ontspannen

Vz, afgelopen jaar heeft de VVD een motie ingediend om meer jeugd naar de georganiseerde sport te laten gaan. Er was een fractie die hoopte dat het VVD idee in een andere vorm terug zou komen, (waarschijnlijk als hun eigen idee), een fractie die het een sympathiek idee vond, maar het collegeantwoord voldoende vond, een fractie die zich hierbij aansloot en tot slot het CDA dat zich wel in het VVD idee kon vinden.

Als een motie het niet in meerderheid haalt is tot daar aan toe, maar als u een jaar later weer met de doelstelling komt meer jeugd aan het bewegen, sport , te krijgen, haakt de VVD af. Doelstellingen sporten namelijk niet.

Ook wil de VVD aangeven dat sportactiviteiten van de mensen zelf moet komen. Prima om dit te stimuleren en te ondersteunen. Maar het initiatief ligt bij de sporters!

Dus een College dat zichzelf opdracht geeft om zelf accommodaties te gaan regelen, kan er op wachten dat dit niet gaat werken. Een Hippisch Centrum was duidelijk een brug te ver. Ook zagen we een wethouder met foto en glimlach een oplossing presenteren voor de ATB vereniging. Op het terrein van een lokale voetbalvereniging. Maar we weten hoe dat afliep.

Het zwembad heeft afgelopen jaar 1% meer inkomsten gehaald t.o.v. het jaar ervoor. Uw opdracht /doelstelling was 5 %. De uitgaven stegen wel met 5%!

Nu geeft u aan weer te rekenen op 5% extra inkomsten. Wat geeft u het idee dat dit nu wel gaat? Anders heeft u in 2 jaar 8 % verloren!

Samenleving

Vz, onze samenleving heeft vele doelgroepen. De jeugd verdient als eerste de aandacht, zij zijn de toekomst. Het beleid richt zich op onderwijs, gezondheid , veiligheid en welzijn.

In 2010 komt er een CvJ&Gezin.

Weer een buro erbij. Ik wijs u nogmaals op het rapport van Toezicht Jeugdzaken , waar blijkbaar aangetoond wordt dat de professionals niet de vaardigheid hebben ouders aan te spreken. Het is notabene hun werkterrein!

Moeten we niet de professionals op dit terrein een cursus geven, i.p.v. nota’s, visie’s , beleid, notities en documenten te schrijven?

Daarnaast hebben we nog een doelgroep die in het oog springt. Momenteel een hele discussie of we moeten doorwerken tot 65 of 67 jaar. Het is ons allen bekend dat het gezondheidsnivo vele malen hoger ligt dan jaren geleden.

Toen was de arbeidsgrens 65 jaar. Nu is de discussie of dit geen 67 of 70 moet worden.

Maar zeker is dat de ouderen later oud worden. Ondanks dat lees ik zeer regelmatig dat vanuit uw verantwoording stukken worden geschreven, danwel activiteiten georganiseerd voor 55 +.

Vz, begrijpelijk dat Ouderenorganisaties hun doelgroep willen vergroten,maar naar de mening van de VVD kunnen de actieve ouderen , als zij dit wensen en er tijd voor hebben, dit best zelf. Op die leeftijd al pamperen, we moeten dit echt niet willen.

De hele maatschappij gaat naar hogere leeftijd, en u als subsidiegever gaat de instapleeftijd verlagen!

Juist in tijden dat we financieel veel gaten te dichten hebben, moet Stg Welzijn Ouderen er voor echte ouderen zijn

Vz, sympathiek maar we kunnen ons geld beter gebruiken, bijv naar de jeugd. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Milieu

Vz, 2 jaar geleden moest en zou er een beslissing genomen worden over windturbines . De VVD vond toen uitstel beter, maar was deze beslissing nu echt nodig, op dat moment? Waarom was er die druk? Inmiddels heeft de minister al ruime nuances aangebracht in haar streven overal windturbines toe te staan, heeft de provincie hun bedreiging van aanwijzing niet hard gemaakt, en nu is in Kampen weer de discussie opgelaaid of hun windmolenpark nu wel of niet mogelijk wordt.

Blijkbaar vindt u het niet meer interessant, u geeft prioriteit aan klimaatbeheersing???, zonne-energie???? Aardwarmte????en biobased economie. Gebakken lucht lijkt het wel.

In de bio-based economy - oftewel de groene economie - staat het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen centraal. Biomassa kan bestaan uit plantaardige en dierlijke restproducten. Non-food toepassingen zijn bijvoorbeeld transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte. Voor Nederland biedt vooral het gebruik van reststromen uit de primaire sector - de glastuinbouw, veehouderij en akkerbouw - en de voedselindustrie kansen.

Maar het kan ook anders. Gelukkig gaat u nog meer afvalscheiding promoten. Zelfs zover, dat, alle inwoners straks 3 containers hebben, Rest, groen en papier. Afgelopen jaren hebben wij hiervoor gepleit, overal in Oldebroek nu het papier in de containers.

Het kan niet anders of dat zal leiden tot een tariefverlaging aangezien er veel minder restafval zal ontstaan. Nu verzoeken wij u dit nog optimaal te communiceren met de inwoners. Als het geld op levert luisteren ze wel….

Financien/dekking

Vz, Dat in 2010 verkiezingen op stapel staan, is vanavond al een aantal malen genoemd.

En dat we nu moeten beslissen een financiële gat te dichten , wat in de afgelopen periode is opgelopen..

Vz, u stelt voor de lokale heffingen met 2 % te verhogen cfm CPB richtlijn .

En als deze heffing voor iedereen gelijk is , heeft de VVD daar geen moeite mee. Wat wij van precarioheffing vinden is bekend, maar staat nu niet ter discussie.

Ook de hondenbelasting kan de VVD wel een avondvullende discussie opleveren, maar nu even niet.

Wel uw voorstel aangaande de OZB.

Vorig jaar om deze tijd stelde u voor, in het kader van een beheersbare lastenontwikkeling, cfm bestuursafspraak in 2006 weet u nog, de belastingopbrengsten in de jaren 2009-2012 te verhogen met 2,75%. De VVD vond dat toen nog uitlegbaar.

Nu wilt U de OZB nog eens verhogen met 4,3%!! Aanvankelijk zelfs 6 %, maar het Rijk had de macronorm op max 4,3 % gesteld dus moet dat maar. Waar is nu die bestuursafspraak, waar is nu de beheersbare lastenontwikkeling?

Vz, belasting betalen vindt niemand leuk, maar het moet wel rechtvaardig zijn.

In deze tijd, waarin huizenbezit vaak meer last dan lust is, komt u met dit voorstel. Huiseigenaren kijken tegen hoge WOZwaarden aan, verkoop tegen die prijs is vaak onrealistisch, baan of inkomensgaranties zijn er niet terwijl er minder werk is, en zij net als iedereen de andere verhogingen van 2 % ook betalen.

U heeft een begrotingsgat bij de onderhoudskosten van begraafplaatsen. En u wilt deze lasten niet neerleggen bij nabestaanden van inwoners die in de toekomst komen te overlijden.

Het is voor de VVD niet te begrijpen dat u dan alleen woningeigenaren deze last oplegt, waarvan er misschien wel een klein of groot aantal niet eens begraven willen worden in de gemeente.

U pakt nu een willekeurige groep inwoners die maar moet betalen. Waarom niet alleen paardenhouders, of eigenaren van een Toyota, Mercedes of 4 wheel-drive?

Er is maar 1 optie: Alle inwoners moeten bijdragen om dit gat te dichten. Dat zou kunnen door gelden welke voor algemeen nut zijn bedoeld, hier voor te besteden.

Keuzes maken vindt de VVD belangrijk en eerlijk, en verantwoording nemen hiervoor dus ook. Wat te denken van alle groenonderhoud, dus ook onderhoud begraafplaatsen bij openbaar groen onder te brengen. In elk geval betaalt dan iedereen

Of we kunnen denken aan een deel van de opbrengst van de NUON aandelen. De VVD wil deze gelden goed besteden, dus voor iedereen Dat wilt u toch ook?

Graag een reactie van uw zijde.

U beschreef in het bestuursaccoord de lastenontwikkeling beheersbaar te houden, u bedoelde dat dus selectief. Naar onze mening bedoelde U dat dus niet voor alle inwoners , maar alleen voor inwoners die geen eigen woning hebben.

Vz, samenvattend, de voorliggende begroting 2010 heeft in grote lijnen onze instemming. Het is niet allemaal treurnis. Natuurlijk zal de VVD zaken soms graag anders zien, vandaar onze op/aanmerkingen. Het programma van de VVD voor de komende periode is nu eenmaal heel anders, en dat zullen we de komende tijd de kiezers ook voor leggen.

Met in acht neming van deze opmerkingen en mogelijke moties in de 2e ronde wil de VVD accoord gaan met uw programmabegroting 2010. Alleen….met dien verstande dat wij de verhoging van de OZB boven de 2% (gelijk aan CPB), de belasting die maar door een deel van de bevolking wordt betaalt, onacceptabel achten.

De VVD zal dan ook, als u dat zelf niet alsnog doet, met een gewijzigd dekkingsvoorstel komen.

Tot slot wil de VVD het College, de andere fracties, de Raadsgriffier , en de ambtenaren niet alleen danken voor de samenwerking in de afgelopen periode, maar ook voor de opbouwende en respectvolle wijze waarop wij nog steeds met elkaar omgaan.

ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Algemene Beschouwingen 2010 - VVD

Bericht door ronaldb » wo nov 11, 2009 12:38

Hoera lang leve de graaicultuur van de politieke partijen
Het is te gek voor woorden dat de burgers het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen
en de gemeente hun belasting maar weer lekker verhogen juist in deze tijd zou men de belastingen
niet moeten verhogen maar net als wij burgers een pas op de plaats moeten maken.

Plaats reactie