CU: Bestuur en organisatie volgen duidelijke koers

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9500
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

CU: Bestuur en organisatie volgen duidelijke koers

Bericht door Redactie »

CU: Bestuur en organisatie volgen duidelijke koers
Bron website CU Oldebroek, dinsdag 05 november 2013 16:23

Op vele terreinen werkt Oldebroek met andere partners samen. Daarbij constateren college en raad dat voor diverse onderwerpen door ontbrekende wetgeving nog niet kan worden bepaald op welke schaal met welke partners uiteindelijk het best kan worden samengewerkt. De fractie van de ChristenUnie steunt de koers naar een mogelijke fusie met Hattem en Heerde, zo mogelijk nog uitgebreid. Nu Heerde de uitwerking hiervan over de verkiezingen heen wil tillen kunnen het nieuwe college en de nieuwe raad in Oldebroek na maart 2014 hopenlijk verder. De fractie pleit ervoor op dit moment geen veranderingen aan te brengen in de bestuurlijke structuur van het RNV. Ze bepleit eerst van de overige deelnemende gemeenten meer inhoudelijke duidelijkheid te verkrijgen over welke taken men in RNV-verband wil blijven doen, voordat er eventueel een andere formele structuur wordt gekozen.

Zorgvuldigheid is ook geboden omdat nieuwe regionale besturen een flinke ‘tegenspeler’ van gemeenten kunnen worden, zeker als deze bovenlokaal bestuur of beheer gaan voeren over gedecentraliseerde taken. Daaraan zijn soms grote bedragen verbonden, en dan moet helder zijn of dat risico’s voor de individuele gemeente oplevert. Daarom lijkt het beter dat de raad van Oldebroek in die situaties de vinger aan de pols houdt. De fractie vraagt het college op deze visie te reageren. Ze verwacht veel van de Strategische Alliantie met een zestal andere gemeenten, mits die echt wordt benut zoals bedoeld.

De fractie miste in de tekst van de begroting een stap tussen de opsommingen onder “wat we willen” en “wat we daarvoor gaan doen”. Het is de stap dat concreet wordt gecommuniceerd over hoe dat bij de burgers duidelijk wordt. In de praktijk kan het burgers gemakkelijk ontgaan wat er verandert, terwijl dat voor college en raad zelf wel vrij helder is en zelfs gepubliceerd wordt in de lokale media. Burgers merken het soms pas als er in hun omgeving tot hun verrassing iets niet meer gebeurt. Voorbeelden zijn het vervallen van het hondenbeleid, het niet meer vervangen van een speeltoestel, men wordt geacht zelf meer aan veiligheid te doen e.d. In de commissie gaf de portefeuillehouder aan dat dit echter wel degelijk steeds wordt nagestreefd en gepraktiseerd. De fractie acht die zorgvuldige voorlichting en communicatie van groot belang.

De fractie deelt het college een pluim uit voor het terugdringen van het ziekteverzuim. De organisatie, in casu alle medewerkers zijn in staat geweest om het verzuimpercentage drastisch te verlagen. Dat betekent ook dat de medewerkers geloven in de koers die is ingezet. Het college heeft hierin ambitie getoond. Tegelijk is het mooi als die nog kan worden verhoogd, daarvoor doet de fractie suggesties. Ambities versterken de organisatie, de saamhorigheid, verhogen de bereikbaarheid, en leggen doelen voor het management. De raad heeft daar terecht geld voor beschikbaar gesteld. De fractie constateert - na eerdere zorg hierover - met instemming dat in het kader van de nieuwe verhouding samenleving-overheid de omslag binnen de organisatie echt van de grond is gekomen. Het zijn ingrijpende en complexe processen, maar het is goed ook in bilaterale contacten met ambtenaren te merken dat de nieuwe benadering en aanpak vlees en bloed begint te worden.

Wim Boer en Ton van Leijen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie