ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Redactie »

persbericht ABO
ABO STELT INTEGRITEIT CDA WETHOUDER HOORN TER DISCUSSIE.

Zo nu en dan moeten organisaties eens stevig wakker worden geschud. Ook bij de gemeente Oldebroek blijken zogenaamd vanzelfsprekende zaken helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. ABO heeft in het verleden al vaak kritisch gekeken naar de integriteit van bestuurders. ABO wil modernisering van het bestuur. Het nieuwe college heeft hier ook de mond vol van. Maar als het op uitvoeren aan komt, is men niet thuis. Een integriteitonderzoek van de nieuwe wethouders zou een mooi begin zijn. Dit verzoek werd echter door de andere partijen afgewezen. De wethouders moesten maar een briefje schrijven met belangrijke zaken die men in het verleden heeft gedaan. Onder het genot van een kopje soep werd dit snel gelezen en akkoord bevonden. Meer was niet nodig. Zo doen we dat altijd in Oldebroek. Verder onderzoek is toch niet nodig? ABO vindt dat deze “”ons kent ons”” houding moet veranderen.

Het is de verdienste van Minister Dales dat deze in 1992 het sein gaf om 'integriteit van de overheid' weer op de kaart te zetten.

Volgens Dales houdt integriteit in dat de overheid onkreukbaar, onaantastbaar en betrouwbaar is. Een niet integer optredende overheid heeft op den duur buitengewoon kwalijke gevolgen die bovendien niet eenvoudig te herstellen zijn.

Een gemeentebestuur moet dus integer zijn, zich bewust worden van haar voorbeeldfunctie en daarnaar handelen. Zij moet haar eigen gedragscode naleven en daarop toezicht houden. De gedragscode van de gemeente geeft duidelijk aan dat alle nevenfuncties, betaald of niet, bekend moet worden gemaakt. Wethouder Hoorn heeft dit niet gedaan. Er zijn zaken, al of niet bewust, verzwegen. Een 20% aandeel in een belangrijk regionaal makelaarskantoor is natuurlijk niet verenigbaar met de functie van wethouder ruimtelijke ordening. Dit had Mevr. Hoorn moeten vermelden en het is dan aan de raad om te beoordelen of dit gecombineerd mag worden met de functie van wethouder. Door de raad onvolledig en onjuist te informeren heeft het college zeer duidelijk aangeven waarom een integriteitonderzoek zonder meer WEL noodzakelijk is. Iedere schijn van belangen verstrengeling zou vermeden moeten worden. Het is jammer dat de meerderheid van de raad dit gewoon laat gebeuren. De raad bepaalt immers hoe de benoeming van de wethouders verloopt. Het is duidelijk dat men het liefst alles gewoon bij het oude wil laten. De meerderheid van de raad neemt het ABO kwalijk dat men dit aan de orde stelde. Vernieuwen is een lange weg….

ABO wil dat iedere schijn van onbetrouwbaarheid vermeden wordt. Daarom is een integriteitonderzoek voor ALLE wethouders noodzakelijk. Helaas wil de meerderheid van de raad dit niet. Daarom heeft ABO tegen de benoeming van alle wethouders gestemd.Fractie ABO
Ronald Gerard
Anneke Brandsma
Huub Verberk
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Martin

Ik heb de dikke Van Dale (10e druk, 1961) er maar eens bjigepakt en daar staat onder het kopje integriteit: rechtschapenheid, onomkoopbaarheid.

Maar zoals je hierboven al aangeeft met jouw definitie voor dit begrip maakt Oldebroek kennelijk geen deel uit van het Nederlands taalgebied, althans men is niet op de hoogte van het begrip integriteit (jij geeft een geheel andere definitie), in ieder geval niet voor zover het de gemeentelijke politiek betreft.

Groeten

Jan B. Kaiser

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Ik was weer net iets te snel: ik dacht dat je het begrip integriteit omschreef met "Door, voor en van Oldebroek", zou zonder meer een toepasselijke uitleg van dit begrip als je er de zinsnede "van de gemeente" tussenvoegd.

Had niet zo direct in de gaten dat je op de tekst moest klikken om de begripsomschrijving te krijgen.

Groeten

Jan B. Kaiser

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Redactie »

Woedende CDA'er Dickhof: "ABO handelt vuil en suggestief"

OLDEBROEK - CDA-fractievoorzitter Arjan Dickhof is woedend op Algemeen Belang Oldebroek. De actie van ABO om niet in te stemmen met de nieuwe wethouders en te twijfelen aan de integriteit van CDA'er Nicolet Hoorn noemt Dickhof 'vuil en suggestief'....lees verder op de website van huis aan huis.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Jan B. Kaiser »

Volledigheidshalve bij deze nog de bijdrage van de fractievoorzitter van ABO, Ronald Gerard, tijdens de laatste raadsvergadering


ABO: Beschouwing Collegevorming 2010 voor de raadsvergadering 18 mei 2010

De kiezer uit Oldebroek heeft aangegeven dat het besturen van deze gemeente echt anders moet. De CU-informateur Cnossen kwam er na een doorlichting achter dat het ook daadwerkelijk anders moet in Oldebroek. Hij heeft daarom de partijen geholpen om dit bestuursakkoord te maken. De CU en SGP mogen die verandering uitvoeren omdat deze partijen samen hier op 10 van de 19 stoelen zitten.
Beide partijen hadden elkaar ook al heel erg snel gevonden na 3 maart.
Er mocht nog een derde partij bij. Dat is het CDA geworden.
De kiezers die hun stem aan ABO hebben gegeven willen overduidelijk een andere houding van deze gemeente naar de burger. Zij willen dat de mening van de burger ook echt gaat tellen. Het moet dan afgelopen zijn met de regentenmentaliteit van “wij weten wel wat goed voor de burger is”. Het moet ook afgelopen zijn met de uitleg dat het werk van de gemeente allemaal erg ingewikkeld is en de burger er maar op moet vertrouwen dat het voor hen geregeld wordt.

Indien de fractie van CU dit daadwerkelijk zelf zo had ingezien en daar consequenties aan verbonden had En -Indien er bij de SGP de echte wil er was geweest om met ABO samen te werken, dan zou het logisch zijn geweest dat ABO was gaan meeregeren in de nieuwe coalitie. De omstandigheden waren afgelopen maanden niet zo.

Partijen of individuen die dit anders uitleggen willen de verandering in bestuurstijl niet of willen of het gewoonweg niet begrijpen. Laten we het maar op houden dat er momenteel nog onbegrip bestaat tussen personen en partijen.

In het belang van de gemeente Oldebroek is het beter dat de raadsleden en het college elkaar de komende periode leren kennen maar vooral ook elkaar leren begrijpen. Wederzijds begrip kan een goede basis zijn voor verdere toekomstige samenwerking. Samenwerking binnen de raad vanuit de coalitie of oppositie is erg belangrijk . Vooral in een lastige tijd van besturen die er aan staat te komen.

De CU informateur Cnossen heeft naar onze mening een prima bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de komende 4 jaar gesmeed. Het akkoord zelf kunnen we als ABO absoluut niet op tegen zijn. Het is wel een akkoord op hoofdlijnen en zegt concreet nog niets. Die concrete invulling en uitvoering van het akkoord zal er de komende jaren zichtbaar worden voor de kiezer.

Er is een stevige controle op de uitvoering van akkoord nodig. De uitvoering van dit akkoord moet namelijk op de juiste manier en vanuit een andere houding naar de burgers plaatsvinden. ABO is er gelet op de huidige omstandigheden en onderlinge relaties binnen de raad van overtuigd dat we vanuit de oppositie het meest voor de inwoners van Oldebroek kunnen betekenen.

Als raadsleden zullen we dat doen door positief kritisch te zijn, door helder en begrijpelijk dingen uit te leggen en door vanuit begrip naar en met elkaar te gaan werken. Maar ook volledig, open en transparant te zijn.
Veranderen gaat niet in 1 maand dat verwachten we ook niet. Maar er moet nu wel snel een echt begin gemaakt worden met veranderen. Tot nu toe zien we er nog niet veel van.

ABO raadsleden verwonderen zich werkelijk de afgelopen maanden over de werkwijzen, houding en cultuur. Partijen gaan een bestuursakkoord ondertekenen waarin de verandering in bestuursstijl centraal staan. Terwijl men daar op dit moment nog op geen enkele wijze naar handelt. Een concreet voorbeeld is de benoeming van de wethouders.

Iedereen mag weten dat het ministerie van binnenlandse zaken alle gemeenten heeft aangeschreven dat bij deze gemeenteraadverkiezingen het onderwerp integriteit bij de aanstelling van wethouders belangrijk is. Het ministerie verzoekt gemeenten dus om hier specifiek aandacht aan te besteden. ABO is groot voorstander van de uitvoering van een integriteittoets door een externe partij. Het woord integriteit en een dergelijke toets moet je niet uitleggen als iets negatiefs. Het is toch geweldig als je kan aantonen dat je op een positieve wijze onafhankelijk bent beoordeeld als het gaat om integriteit en integer handelen. Je houding en gedrag passen bij een integere werkwijze die dan van een wethouder worden verwacht. De 3 coalitiefracties CU SGP en CDA hebben echter hun voorkeur uitgesproken om de integriteit zelf met de fractievoorzitters in presidiumverband te beoordelen aan de hand van CV’s

Onder genot van een kop soep werd vorige week de werkervaringsgegevens (CV’s) van de beoogde wethouders aan het presidium uitgedeeld, gevolgd door een leespauze om dit te bekijken. De burgemeester heeft uitleg geven dat we moesten letten op nevenfuncties en (in)compleetheid van de CV”s en na een kwartier was dat dan “de integriteittoets van de nieuwe wethouders”.

ABO vindt dit werkelijk een gemiste kans.
Juist in een gemeente waar geruchten over belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in de verkiezingstijd aan de orde zijn geweest. Juist met deze verkiezingsuitslag waaruit onvrede van de bevolking blijkt. Juist bij een bestuursakkoord waarin een veranderende bestuursstijl centraal staat zou je verwachten dat de fracties van de nieuwe coalitiepartijen het initiatief zouden nemen om alle schijn over integriteitkwesties te ontkrachten. Dit was een uitgelezen kans om met een schone lei te beginnen. Onbegrijpelijk dat de fracties hier zo lichtvaardig mee omgegaan zijn.

De reden waarom men tegen een onafhankelijke integriteittoets is, is ons niet duidelijk. Er zijn ander gemeenten in Nederland die bewust wel voor de aanpak met een externe integriteittoets voor hun wethouders hebben gekozen. De fractievoorzitters van de nieuwe coalitie vonden het blijkbaar niet nodig in Oldebroek. ABO keurt de gevolgde werkwijze in deze gemeente af.

De gevolgde werkwijze hoort bij “ons kent ons” mentaliteit en heeft niets met bestuurlijke vernieuwing te maken. Om dit punt te bekrachtigen heeft ABO tegen de benoeming gestemd van alle 3 de wethouders.

Wie overigens op de naam Nicolet Hoorn gaat Googlen ziet onmiddellijk dat er een Nicolet I Hoorn Holding BV in Wezep bestaat. Dit wekte afgelopen weekend onze nieuwsgierigheid omdat hierover niets in haar CV over aangegeven staat. Wij hebben daarom afgelopen maandag navraag bij de KVK gedaan en. Op 17 mei stond mevrouw Hoorn nog ingeschreven op deze BV. Er werd ons duidelijk dat de beoogde wethouder gedeeltelijk eigenaar is van een makelaarskantoor. Wij vragen ons af of dit moment nog steeds zo is en of dat dan verenigbaar is met het wethouderschap en portefeuille Ruimtelijk Ordening. Belangrijker nog is de vraag waarom het niet vermeld staat in het CV? Een CV moet toch gewoon compleet zijn? Daar hoort volgens ABO toch gewoon die BV in te staan?

Dit concrete voorbeeld illustreert volgens ons de wenselijkheid van een onafhankelijke integriteittoets.

Stefan
Redactie
Berichten: 465
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Stefan »

Zonder daarbij mevrouw de wethouder persoonlijk er op aan te vallen (ik wil 'politiek' en 'mensen als persoon' graag gescheiden houden... iemand met andere gedachtes is voor mij nog niet iemand die ik niet aardig kan vinden ;))......

Fotograaf Herman IJssel uit Kampen deed in maart een fotoshoot met diverse makelaars... en daar staat mevr. Hoorn ook overduidelijk op.

Zie http://bwphotokampen.web-log.nl/photos/ ... 9141_2.jpg

(foto hier plaatsen is vanwege auteursrechten niet toegestaan, linken daarin tegen mag wel.)

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door huub verberk »

Beste Stefan
De foto's zijn van maart. Iedereen weet dat ze bij een makelaar werkt. Wat wil je hiermee zeggen?

Nogmaals; het gaat in feite om de gemeente raad zelf. De raad moet CONTROLEREN. Dat is de taak van de raad. De raad heeft niet goed ( of eerlijk gezegd totaal niet) gecontroleerd. In feite heeft ABO gezegd "" Gemeente raad jullie zitten te slapen!! Controleer beter. ""

De meerderheid van de gemeenteraad vond dit niet leuk. Blijkbaar kunnen veel raadsleden niet tegen kritiek als het over het functioneren van de raad gaat.

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door Barry »

Kunt u ook samenvatten wat de reactie van B&W is op bovenstaande inbreng van ABO?

huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: ABO stelt integriteit CDA wethouder Hoorn ter discussie.

Bericht door huub verberk »

B&W heeft geen reactie.
Dat is ook logisch want de gemeente raad benoemt de wethouders.
De gemeente raad is dus baas over de procedure
De gemeente raad is zelf verantwoordelijk hoe ze dat doen

Als de gemeente raad op deze slorige wijze het werk doet , is dat zo.
daar heeft niemand iets over te zeggen, behalve de kiezers over 4 jaar

en die zijn dat dan weer vergeten

Plaats reactie